Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE"— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE
Regionális konferencia sorozat A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Dr. Piros Márta főiskolai tanár, igazgató 2008. JÚNIUS 27.

2 A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központja nevében köszöntöm a konferencia résztvevőit !

3 Az előadás célja A felnőttképzés helyének és szerepének bemutatása az egész életen át tartó tanulás folyamatában, a versenyképes regionális gazdaság létrehozásában, A felnőttképzés hatékonyságának feltételrendszere

4 Az előadás tartalma: Az egész életen át tartó tanulás stratégiája
Az Észak-magyarországi régió helyzete Az É-mo-i Regionális Operatív Program fő célkitűzései A ROP prioritásai mentén megfogalmazott igények Új kihívások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Felnőttképzés a Károly Róbert Főiskolán, célkitűzések A hatékonyság feltételei (feltételrendszere)

5 Az egész életen át tartó tanulás fogalma(LLL-Lifelong-learning)
„Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem-formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. Magában foglalja a tanácsadási és orientációs szolgáltatás nyújtását is.” (Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról)

6 Az egész életen át tartó tanulás stratégiája
1.számú melléklet a Stratégiához Az életminőség átfogó javítása Versenyképesség növelése Társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése Fenntartható növekedés és környezetvédelem Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Esély-teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat-építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Nem formális, informális tanulás elismerése Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulási lehetőségek bővítése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Oktatási infrastruktúra fejlesztése

7 Az LLL kulcsterületei Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban (5. prioritás) Kulcs az alkalmazkodáshoz: széles és gazdag kínálat a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban (1. és 2. prioritás) Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (1. és 4 prioritás) Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés (2. prioritás) Az informális és nem-informális tanulás elismerése (2. prioritás) A hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatás (1. és 2. prioritás) Újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítás (5. prioritás)

8 Az Észak-magyarországi régió
Az ország negyedik legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott térsége A 90-es években kialakult súlyos gazdasági helyzet Régiók sorrendjében utolsó helyen áll az egy főre jutó GDP alapján Mintegy 165 ezer gazdasági szervezet Dél-Dunántúl után a legkevesebb vállalkozás (az országosnak 12%-a), alacsony vállalkozási aktivitás Alacsony foglalkoztatottság (hatodik a listán) A munkanélküliek 60%-a tartós munkanélküli K+F beruházások, - ráfordítás, - létszám tekintetében utolsó helyen áll a régió

9 Az Észak-magyarországi régió
Jelenleg a gazdaság teljesítőképessége nem megfelelő, mind a foglalkoztatás, mind a megújuló képességet jelentő K+F viszonylatában az országban az utolsó helyen állunk!

10 Az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program fő célkitűzései
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése (új vállalkozások létrehozása, új technológiák elterjesztése, együttműködési lehetőségek kiaknázása) A turisztikai potenciál erősítése (turisztikai termékek és szolgáltatások hálózati együttműködés kialakítása) Településfejlesztés (javuljon tőkevonzó képességük, csökkenjenek a társadalmi és környezeti feszültségek, erősödjön a társadalmi kohézió, javuljon az élet minősége) Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése (humán közszolgáltatások) Térségi közlekedés fejlesztése Esélyegyenlőség, területi kohézió

11 A ROP prioritásai mentén megfogalmazott igények
Megnevezés Igény / felsőoktatás és felnőttképzés 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Mérnök, közgazdász, jogász alapszakok, mesterszakok 2. A turisztikai potenciál erősítése Turizmus – vendéglátás, kertészmérnöki alapszakok 3. Településfejlesztés Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, közszolgálati, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás alapszakok, közgazdász, mérnök, mesterszakok 4. Humán közösségi infrastruktúraf. Oktatással foglalkozó alap és mesterszakok 5. Térségi közlekedés f. Mérnök, közgazdász, jogász, alapszakok, mesterszakok 6. Esélyegyenlőség, területi kohézió Pedagógia, programtervező informatikus, Szociálpedagógia, romanisztika

12 Az értékteremtés forrása
A képzés területén az értékteremtés forrása a régió oktatási, képzési igényeinek legszélesebb körű kiszolgálása, országos és nemzetközi igényeket kielégítő MSc és PhD portfolió kialakítása, a jelentkező felnőttképzési igények kielégítése A BSc képzés - a gyakorlatorientált, piacképes tudás átadása, továbbá a munkaerőpiaci igények folyamatos követése, becsatlakoztatása Az MSc képzés - több szak akkreditáltatása, könnyű átjárhatóság biztosítása A PhD képzés – nemzetközi nyitás A felnőttképzésben – új felnőttképzési programok indítása (horizontális elem), ezen belül szakterületen belüli portfolió bővítés (vertikális elem). Új értékesítési stratégia megfogalmazása. A felnőttképzésben elért végzettségek „kredit értéken” történő beszámítása a felsőfokú BSc, BA és a MSc képzéseknél.

13 ÚJ Kihívások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
„Egyenetlen” bemenet: a hallgatók nagyon különböznek, verseny Tegyük alacsonyra a mércét? Az intézmények hosszútávú érdeke: hírnév=értékes diploma, oklevél, tanúsítvány = a munkaerőpiac elégedettsége Tegyük magasra a mércét?

14 Tegyük egyre magasabbra a mércét!

15 „ezer hallgató – ezer oktatási folyamat”

16 Tegyük egyre magasabbra a mércét!
„ezer hallgató – ezer, folytonosan változó oktatási folyamat” Megvalósításának eszközei: Új struktúrák: vevőszolgálat, PR, pályakövetés Új módszerek: folyamatközpontú szemlélet A munkatársak minőségfejlesztésben való érdekeltségének növelése Széleskörű együttműködés az érdekelt felek között Visszacsatolás, visszacsatolás, visszacsatolás!

17 Visszacsatolás, visszacsatolás, visszacsatolás!
Minden érdekelt együttműködése! A HALLGATÓ FOLYAMATAI A KÖZÉPISKOLA FOLYAMATAI A FŐISKOLA FOLYAMATAI A MUNKAKADÓ FOLYAMATAI MÁS INTÉZMÉNYEK FOLYAMATAI

18 FELNŐTTKÉPZÉS ÉS FSZ KÉPZÉS 2006-2007
Szakképzésben (felnőttképzés és FSZ) résztvevők létszámadatai a Károly Róbert Főiskolán években Szakképzésben (felnőttképzés és FSZ) résztvevők létszámadatai a Károly Róbert Főiskolán években FELNŐTTKÉPZÉS ÉS FSZ KÉPZÉS Felnőttképzés fő (53%) fő (67%) (borász, ECDL, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, sommelier, EU pályázati és projektmenedzser, vendéglátó vállalkozó) FSZ képzés fő (47%) fő (33%) (Adóigazgatási szakügyintéző, agrárkereskedelmi menedzser asszisztens, értékpapírpiaci szakértő, idegenforgalmi szakmenedzser, költségvetési gazdálkodási szakügyintéző, mezőgazdasági menedzser asszisztens, vendéglátóipari szakmenedzser)

19 2008. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK képzési igény „jelzőrendszerének” kialakítása
A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Kompetencia Központ alapjainak megteremtése, fejlesztési koncepciójának kidolgozása Dinamikus külső-belső szervezeti kommunikáció megvalósítása képzési igény „jelzőrendszerének” kialakítása

20 KÉPZÉSI TÍPUSOK Képzési típusok: szakmai képzések (OKJ-s és nem OKJ-s)
felnőttképzési szolgáltatások Vizsgaszervezés konferenciák, rendezvények

21 KÉPZÉSI CÉLCSOPORTOK Végzett középiskolások A képzési célcsoportok:
a Károly Róbert Főiskola nappali-, levelező- , távoktatás képzés keretében résztvevő hallgatói (aktív hallgatók) a Károly Róbert Főiskola végzett hallgatói („Öreg diák”) Munkáltatók (versenyszféra, költségvetési szervek (önkormányzatok), nonprofit szervezetek) Lakosság Végzett középiskolások

22 PREFERÁLT SZEMÉLYISÉGI ÉRTÉKEK
Fogékonyság az új jelenségekre Elektronikus tájékozódás Nyelvismeret Lokális, regionális érzékenység Kezdeményezőkészség Felelősségtudat Alkalmazkodókészség

23 AZ OKTATÁS FÓKUSZÁBAN A funkcióhoz szükséges tudás Szaktárgyak
Lényegre irányuló magyarázatok Gyakorlati képességek Tanácsadás

24 TERVEZETT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPESÍTÉSEK SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSI, VENDÉGLÁTÓI, KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI KÉPESÍTÉSEK MEZŐGAZDASÁGI FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK NYELVI KÉPZÉSEK RENDEZVÉNYEK

25 ÚJ FEJLESZTÉSŰ KÉPZÉSEK
Migrációs ügyintéző képzés Rehabilitációs Foglalkoztatási tanácsadó Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense Természetvédelmi technikus Környezetvédelmi technikus Megújuló energiaforrás energetikus

26 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések