Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Dr. Piros Márta főiskolai tanár, igazgató 2008. JÚNIUS 27. Regionális konferencia sorozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Dr. Piros Márta főiskolai tanár, igazgató 2008. JÚNIUS 27. Regionális konferencia sorozat."— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Dr. Piros Márta főiskolai tanár, igazgató 2008. JÚNIUS 27. Regionális konferencia sorozat

2 A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központja nevében köszöntöm a konferencia résztvevőit !

3 Az előadás célja A felnőttképzés helyének és szerepének bemutatása az egész életen át tartó tanulás folyamatában, a versenyképes regionális gazdaság létrehozásában, A felnőttképzés helyének és szerepének bemutatása az egész életen át tartó tanulás folyamatában, a versenyképes regionális gazdaság létrehozásában, A felnőttképzés hatékonyságának feltételrendszere

4 Az előadás tartalma: Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Az Észak-magyarországi régió helyzete Az Észak-magyarországi régió helyzete Az É-mo-i Regionális Operatív Program fő célkitűzései Az É-mo-i Regionális Operatív Program fő célkitűzései A ROP prioritásai mentén megfogalmazott igények A ROP prioritásai mentén megfogalmazott igények Új kihívások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Új kihívások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Felnőttképzés a Károly Róbert Főiskolán, célkitűzések Felnőttképzés a Károly Róbert Főiskolán, célkitűzések A hatékonyság feltételei (feltételrendszere) A hatékonyság feltételei (feltételrendszere)

5 Az egész életen át tartó tanulás fogalma(LLL-Lifelong-learning) „Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem- formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. Magában foglalja a tanácsadási és orientációs szolgáltatás nyújtását is.” (Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról)

6 Versenyképesség növelése Társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése Fenntartható növekedés és környezetvédelem Az életminőség átfogó javítása Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Esély- teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulási lehetőségek bővítése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Nem formális, informális tanulás elismerése Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat- építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése 1.számú melléklet a Stratégiához

7 Az LLL kulcsterületei 1. 1. Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban (5. prioritás) 2. 2. Kulcs az alkalmazkodáshoz: széles és gazdag kínálat a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban (1. és 2. prioritás) 3. 3. Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (1. és 4 prioritás) 4. 4. Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés (2. prioritás) 5. 5. Az informális és nem-informális tanulás elismerése (2. prioritás) 6. 6. A hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatás (1. és 2. prioritás) 7. 7. Újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítás (5. prioritás)

8 Az Észak-magyarországi régió Az ország negyedik legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott térsége Az ország negyedik legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott térsége A 90-es években kialakult súlyos gazdasági helyzet A 90-es években kialakult súlyos gazdasági helyzet Régiók sorrendjében utolsó helyen áll az egy főre jutó GDP alapján Régiók sorrendjében utolsó helyen áll az egy főre jutó GDP alapján Mintegy 165 ezer gazdasági szervezet Mintegy 165 ezer gazdasági szervezet Dél-Dunántúl után a legkevesebb vállalkozás (az országosnak 12%-a), alacsony vállalkozási aktivitás Dél-Dunántúl után a legkevesebb vállalkozás (az országosnak 12%-a), alacsony vállalkozási aktivitás Alacsony foglalkoztatottság (hatodik a listán) Alacsony foglalkoztatottság (hatodik a listán) A munkanélküliek 60%-a tartós munkanélküli A munkanélküliek 60%-a tartós munkanélküli K+F beruházások, - ráfordítás, - létszám tekintetében utolsó helyen áll a régió K+F beruházások, - ráfordítás, - létszám tekintetében utolsó helyen áll a régió

9 Az Észak-magyarországi régió Jelenleg a gazdaság teljesítőképessége nem megfelelő, mind a foglalkoztatás, mind a megújuló képességet jelentő K+F viszonylatában az országban az utolsó helyen állunk! Jelenleg a gazdaság teljesítőképessége nem megfelelő, mind a foglalkoztatás, mind a megújuló képességet jelentő K+F viszonylatában az országban az utolsó helyen állunk!

10 Az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program fő célkitűzései 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése (új vállalkozások létrehozása, új technológiák elterjesztése, együttműködési lehetőségek kiaknázása) 2. A turisztikai potenciál erősítése (turisztikai termékek és szolgáltatások hálózati együttműködés kialakítása) 3. Településfejlesztés (javuljon tőkevonzó képességük, csökkenjenek a társadalmi és környezeti feszültségek, erősödjön a társadalmi kohézió, javuljon az élet minősége) 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése (humán közszolgáltatások) 5. Térségi közlekedés fejlesztése 6. Esélyegyenlőség, területi kohézió

11 A ROP prioritásai mentén megfogalmazott igények PrioritásMegnevezés Igény / felsőoktatás és felnőttképzés 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Mérnök, közgazdász, jogász alapszakok, mesterszakok 2. A turisztikai potenciál erősítése Turizmus – vendéglátás, kertészmérnöki alapszakok 3. Településfejleszt és Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, közszolgálati, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás alapszakok, közgazdász, mérnök, mesterszakok 4. Humán közösségi infrastruktúraf. Oktatással foglalkozó alap és mesterszakok 5. Térségi közlekedés f. Mérnök, közgazdász, jogász, alapszakok, mesterszakok 6. Esélyegyenlőség, területi kohézió Pedagógia, programtervező informatikus, Szociálpedagógia, romanisztika

12 Az értékteremtés forrása A képzés területén az értékteremtés forrása a régió oktatási, képzési igényeinek legszélesebb körű kiszolgálása, országos és nemzetközi igényeket kielégítő MSc és PhD portfolió kialakítása, a jelentkező felnőttképzési igények kielégítése A BSc képzés - a gyakorlatorientált, piacképes tudás átadása, továbbá a munkaerőpiaci igények folyamatos követése, becsatlakoztatása A BSc képzés - a gyakorlatorientált, piacképes tudás átadása, továbbá a munkaerőpiaci igények folyamatos követése, becsatlakoztatása Az MSc képzés - több szak akkreditáltatása, könnyű átjárhatóság biztosítása Az MSc képzés - több szak akkreditáltatása, könnyű átjárhatóság biztosítása A PhD képzés – nemzetközi nyitás A PhD képzés – nemzetközi nyitás A felnőttképzésben – új felnőttképzési programok indítása (horizontális elem), ezen belül szakterületen belüli portfolió bővítés (vertikális elem). Új értékesítési stratégia megfogalmazása. A felnőttképzésben elért végzettségek „kredit értéken” történő beszámítása a felsőfokú BSc, BA és a MSc képzéseknél. A felnőttképzésben – új felnőttképzési programok indítása (horizontális elem), ezen belül szakterületen belüli portfolió bővítés (vertikális elem). Új értékesítési stratégia megfogalmazása. A felnőttképzésben elért végzettségek „kredit értéken” történő beszámítása a felsőfokú BSc, BA és a MSc képzéseknél.

13 „Egyenetlen” bemenet: a hallgatók nagyon különböznek, verseny Tegyük alacsonyra a mércét? Az intézmények hosszútávú érdeke: hírnév=értékes diploma, oklevél, tanúsítvány = a munkaerőpiac elégedettsége Tegyük magasra a mércét? ÚJ Kihívások a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

14 Tegyük egyre magasabbra a mércét!

15 „ezer hallgató – ezer oktatási folyamat”

16 „ezer hallgató – ezer, folytonosan változó oktatási folyamat” Megvalósításának eszközei: Új struktúrák: vevőszolgálat, PR, pályakövetés Új struktúrák: vevőszolgálat, PR, pályakövetés Új módszerek: folyamatközpontú szemlélet Új módszerek: folyamatközpontú szemlélet A munkatársak minőségfejlesztésben való érdekeltségének növelése A munkatársak minőségfejlesztésben való érdekeltségének növelése Széleskörű együttműködés az érdekelt felek között Széleskörű együttműködés az érdekelt felek között Visszacsatolás, visszacsatolás, visszacsatolás! Visszacsatolás, visszacsatolás, visszacsatolás! Tegyük egyre magasabbra a mércét!

17 A HALLGATÓ FOLYAMATAI A FŐISKOLA FOLYAMATAI MÁS INTÉZMÉNYEK FOLYAMATAI A KÖZÉPISKOLA FOLYAMATAI A MUNKAKADÓ FOLYAMATAI Visszacsatolás, visszacsatolás, visszacsatolás! Minden érdekelt együttműködése!

18 Szakképzésben (felnőttképzés és FSZ) résztvevők létszámadatai a Károly Róbert Főiskolán 2006- 2007. években Szakképzésben (felnőttképzés és FSZ) résztvevők létszámadatai a Károly Róbert Főiskolán 2006- 2007. években FELNŐTTKÉPZÉS ÉS FSZ KÉPZÉS 2006-2007 Felnőttképzés 2006 - 553 fő (53%) Felnőttképzés 2006 - 553 fő (53%) 2007 - 735 fő (67%) 2007 - 735 fő (67%) (borász, ECDL, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, sommelier, EU pályázati és projektmenedzser, vendéglátó vállalkozó) FSZ képzés 2006 - 490 fő (47%) FSZ képzés 2006 - 490 fő (47%) 2007 - 357 fő (33%) 2007 - 357 fő (33%) (Adóigazgatási szakügyintéző, agrárkereskedelmi menedzser asszisztens, értékpapírpiaci szakértő, idegenforgalmi szakmenedzser, költségvetési gazdálkodási szakügyintéző, mezőgazdasági menedzser asszisztens, vendéglátóipari szakmenedzser)

19 2008. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Kompetencia Központ alapjainak megteremtése, fejlesztési koncepciójának kidolgozása A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Kompetencia Központ alapjainak megteremtése, fejlesztési koncepciójának kidolgozása Dinamikus külső-belső szervezeti kommunikáció megvalósítása Dinamikus külső-belső szervezeti kommunikáció megvalósítása képzési igény „jelzőrendszerének” kialakítása képzési igény „jelzőrendszerének” kialakítása

20 KÉPZÉSI TÍPUSOK Képzési típusok: szakmai képzések (OKJ-s és nem OKJ-s) szakmai képzések (OKJ-s és nem OKJ-s) felnőttképzési szolgáltatások felnőttképzési szolgáltatások Vizsgaszervezés Vizsgaszervezés konferenciák, rendezvények konferenciák, rendezvények

21 KÉPZÉSI CÉLCSOPORTOK A képzési célcsoportok: a Károly Róbert Főiskola nappali-, levelező-, távoktatás képzés keretében résztvevő hallgatói (aktív hallgatók) a Károly Róbert Főiskola nappali-, levelező-, távoktatás képzés keretében résztvevő hallgatói (aktív hallgatók) a Károly Róbert Főiskola végzett hallgatói („Öreg diák”) a Károly Róbert Főiskola végzett hallgatói („Öreg diák”) Munkáltatók (versenyszféra, költségvetési szervek (önkormányzatok), nonprofit szervezetek) Munkáltatók (versenyszféra, költségvetési szervek (önkormányzatok), nonprofit szervezetek) Lakosság Lakosság Végzett középiskolások Végzett középiskolások

22 PREFERÁLT SZEMÉLYISÉGI ÉRTÉKEK Fogékonyság az új jelenségekre Fogékonyság az új jelenségekre Elektronikus tájékozódás Elektronikus tájékozódás Nyelvismeret Nyelvismeret Lokális, regionális érzékenység Lokális, regionális érzékenység Kezdeményezőkészség Kezdeményezőkészség Felelősségtudat Felelősségtudat Alkalmazkodókészség Alkalmazkodókészség

23 AZ OKTATÁS FÓKUSZÁBAN A funkcióhoz szükséges tudás A funkcióhoz szükséges tudás Szaktárgyak Szaktárgyak Lényegre irányuló magyarázatok Lényegre irányuló magyarázatok Gyakorlati képességek Gyakorlati képességek Tanácsadás Tanácsadás

24 TERVEZETT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPESÍTÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPESÍTÉSEK SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSI, VENDÉGLÁTÓI, KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI KÉPESÍTÉSEK SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSI, VENDÉGLÁTÓI, KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI KÉPESÍTÉSEK MEZŐGAZDASÁGI MEZŐGAZDASÁGI FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK NYELVI KÉPZÉSEK NYELVI KÉPZÉSEK RENDEZVÉNYEK RENDEZVÉNYEK

25 ÚJ FEJLESZTÉSŰ KÉPZÉSEK Migrációs ügyintéző képzés Migrációs ügyintéző képzés Rehabilitációs Foglalkoztatási tanácsadó Rehabilitációs Foglalkoztatási tanácsadó Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense Természetvédelmi technikus Természetvédelmi technikus Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi technikus Megújuló energiaforrás energetikus Megújuló energiaforrás energetikus

26 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Dr. Piros Márta főiskolai tanár, igazgató 2008. JÚNIUS 27. Regionális konferencia sorozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések