Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Magyar Tudományos Művek Tára az egyetemek életében Informatio Scientifica Budapest, 2012. szeptember 27-28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Magyar Tudományos Művek Tára az egyetemek életében Informatio Scientifica Budapest, 2012. szeptember 27-28."— Előadás másolata:

1 1 A Magyar Tudományos Művek Tára az egyetemek életében Informatio Scientifica Budapest, 2012. szeptember 27-28.

2 2 Egyetem  Az egyetem felsőoktatási intézmény, amelynek „alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység.”  Oktatási – kutatási – művészeti alkotótevékenysége keretében alapképzési, mesterképzési vagy doktori fokozat (oklevél) megszerzését teszi lehetővé. -------------------------------------------------------------------------------------------------  Kell-e / lehet-e a működést vizsgálni, ellenőrizni, értékelni, általánosságban: megítélni?  Mérték a minőségben (eredmények), mennyiségben (tagok), körülményekben (infrastruktúra), teljesítményben (idő), …  Az „összehasonlítás” szükséges és veszélyes (?) …

3 3 Lehet-e / kell-e az egyetem „teljesítményét” mérni?  Nem! a jó oktatás jó hallgatók képzését eredményezi a kutatási eredményt nem lehet „erővel” megalkotni a műalkotás nem mérhető  Igen! jó-e az oktatás? a fejlődéshez szükséges az ösztönzés és támogatás az (ön)értékelés szükséges

4 4 Az MTMT megszületése  A megalapítás céljai egyéni teljesítmények értékelése szakmai előrelépés esetén intézmények teljesítményének értékelése és bemutatása egyetemek akkreditációja pályázatok értékelése  Magyar Tudományos Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, OTKA, Országos Doktori Tanács, Minisztériumok / 2008 --------------------------------------------------------------------------------  Az egyéni teljesítmény adatain keresztül értékelés feltételei egységes szempontokkal tárolt adatok (meghatározások egységesítése) a teljesítmény (mű) és a hatás (idézők) nyilvántartása nyilvánosság és statisztikai összehasonlítás lehetősége

5 5 Egységes szempontokkal tárolt adatok  „MŰ” típusok egységes szempontok szerinti meghatározása  Szakcikktől a konferenciákon bemutatott absztraktig, szakkönyvtől a tankönyvben írt fejezetig, a recenziótól a szabadalmakig, stb., számos „besorolt” mű rögzítése -------  MTA, egyetemek korábbi adatbázisai nem voltak egységesek

6 6 Művek és idézők nyilvántartása  adatforrás személyes (kézi) bevitel más adatbázisokból származó adatok  művek és idézők hitelességének biztosítása hitelesek-e a forrás-adatbázisok? teljesek-e a forrás-adatbázisok?  az adatok statisztikai feldolgozása (táblázatok)  más adatbázisokkal kapcsolat (jelen és jövő) adatforrás adatbázisok  frissítés repozitórium adatbázisok egyéb, nem szakmai adatbázisok (személyes adatok, pályázati eredményesség, beosztás, stb. alapján készíthető statisztikák)

7 7 Nyilvánosság és statisztika  kötelező / ajánlott nyilvánosság a művek előállításában való szereptől függ az egyetemeken folytatott munka jogi kérdései (szerzői jog, stb.) elnyert támogatások kötelező beszámoltatása  Nyilvános adatokból összehasonlítás végezhető felelősség és hitelesség I. Az egyetem/kutatószervezet múltbeli tudományos eredménye (teljesítménye) II. A kutatószervezet jelenlegi tudományos potenciálja

8 8 Az MTMT és a világ  Egyedi, de nem egyedülálló  Komplexitásában, feladatkörében egyedi  Hasonló szolgáltatások Szlovénia – SICRIS – http://sicris.izum.si/about/cris.aspx?lang=eng Hollandia – NARCIS – http://www.narcis.nl/ Írország – RIAN – http://rian.ie/en Szerbia – SCIndeks – http://scindeks.ceon.rs/ MyCite/Malaysian Citation Index – http://www.mycite.my

9 9 Az MTMT felhasználása az egyetemeken  oktatók – kutatók egyéni teljesítményeinek bemutatása  egyetemi egységek teljesítményeinek értékelése  karok, az egyetem teljesítményének értékelése és bemutatása  értekezések kezelése (PhD képzés, stb.)  habilitáció  kinevezések (egyetemi tanár, stb.)  egyetemi pályázatok  az egyetem pályázataiban való részvétel-részesedés ellenőrzése

10 10 Feladatok az MTMT adatbevitelében  egyetemi egységek – dinamikus mozgásban (!)  oktatók – kutatók életútja (időszak, belépés, egységváltás)  oktatók karrierjének értékelése (habilitáció, kinevezések)  pályázati támogatások kezelése (beszámolók, önértékelés)  ösztönző támogatások megítéléséhez adatszolgáltatás  PhD képzés – Doktori Iskolák értékelése (hallgatók / tagok)

11 11 Működés  Adatfelvitel Szerzők feladatai Adminisztrátori hálózat Adatfelvivők feladatai  Szakterületenként (tudományos / művészeti / műszaki) más- más felviteli gyakorlat  Szakterületenként más-más kiértékelési szempontok

12 12 Szakterületek kérdéskörei  természettudományok és élettudományok publikáció, könyv, konferencia-absztrakt, stb. import külső adatbázisokból nagyrészt lehetséges idézők adatbázisokból történő frissítése automatikusan nem megoldott (jogi kérdések megoldandók)  társadalom és bölcsészettudományok publikáció, könyv, absztrakt, stb. az adatok kézi bevitele elsősorban import külső adatbázisokból részben lehetséges  művészeti alkotások meghatározások / adatmezők előadómű, képzőművészeti alkotások bevitele kézi adatbevitellel lehetséges idézők kézi adatbevitellel  műszaki alkotások meghatározások / adatmezők az alkotások bevitele kézi adatbevitellel lehetséges import külső adatbázisokból részben lehetséges

13 13 Induló feladatok egy egyetemen  adatfelvivői és adminisztrátori rendszer kiépítése, regisztrálása, oktatása, segítése, ellenőrzése  adatkezelői etika kötelezővé tétele  korábbi Adatbázisokból exporttal bevitt adatok kezelése (duplikátumok törlése, hiányzó adatok kezelése, helytelen adatok javítása, rekordok szerzőkhöz rendelése)  a szerzők által duplumként felvitt adatok kezelése, kiszűrése, törlése  belső előmeneteli (pl. habilitáció, kinevezések) és egyéb értékelési (pl. egység, kar) folyamatok esetében a szabályzatok kiegészítése  egyéb tudományos, oktatási adatbázisok és az MTMT egységes honlap-felületre hozása (szoftverfejlesztés adatbázis-kialakítás, MTMT import-funkciók beépítése)  a doktori iskolák tagjai adatainak kezelése  a nem főállású oktatók-kutatók (emeritus professzorok, korábban eltávozottak, részfoglalkozásúak, szerződéssel tudományos, művészeti munkát végzők) regisztrálása (és értesítése), adataik felvitele  a művek elkészítési helyének rögzítése az adott publikációkhoz

14 14 A folyamatos adatkezelés feladatai  az intézmény hierarchiájában következő szervezeti változások nyomon követése  személyi változások rögzítése az adatbázisban  új szerzők kiértesítése, segítése és utasításokkal ellátása  adminisztrátorok és adatfelvivők adatainak karbantartása  repozitórium elkészítése és az adatok kapcsolása  az egységekhez (alegységekhez) tartozó szerzők adatainak kezelése  a nagy egyetemi pályázatok keretében (TIOP, TÁMOP) alkalmazottak regisztrációja, adataik kezelése.  az MTMT adatbázis szerkezetében történt fejlesztések figyelemmel kísérése, a kari adminisztrátorok és adatkezelők tájékoztatása, oktatása  a pályázatokhoz szükséges, illetve akkreditációs eljárásokban felmerülő szerzői, egységszintű, intézményi szintű statisztikai adatlisták elkészítése.  az intézményen belüli, vagy intézmények összevetése szempontjából szükséges adatlisták elkészítése.

15 15 Egyetemek az MTMT-ben  MTA-val együtt 27 intézmény  850 ezer mű; 2225 ezer idézet, 30 ezer felhasználó  A lefedettség 85-90%-os a felsőoktatás oktatói, kutatói létszámát alapul véve.  Pénzügyi kérdés A közelmúlt gyakorlata szerint a TÁMOP projekt után a tagszervezetek befizetései fedezik az MTMT költségeinek jelentős részét

16 16 MTMT a magyar tudományos életben  Az egyetemi és akadémiai repozitóriumokban megtalálható művek közvetlenül elérhetővé válnak az MTMT segítségével.  Kiépül a kapcsolat a felsőoktatási adattár alapú vezetői információs rendszerrel (AVIR: Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer a felsőoktatásban).  A tudományos teljesítményre vonatkozó adatokat az AVIR az MTMT-ből veszi majd át. A projekt végére létrejön a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi bemutatására is alkalmas internetes portál.

17 17 Tudományos adatbázisok  WOS, Elsevier, stb. adatbázisok  Idézők összegyűjtése WOS, Scopus, Google Scholar, magyar adatbázisok  Adatbázisba kerülnek a magyar szakfolyóiratok cikkeinek hivatkozásai is?

18 18 TÁMOP-4.2.5.A-11/1  Projekt-gazda: MTMT - MTA Könyvtár  A projekt két fő eleme: 2007-től 2014-ig terjedő teljes körű adatfeltöltés, a felsőoktatási intézmények közreműködésével; Szoftverfejlesztés és elemzési eszköztár kialakítása az értékelés és a nemzetközi összehasonlítás segítésére.


Letölteni ppt "1 A Magyar Tudományos Művek Tára az egyetemek életében Informatio Scientifica Budapest, 2012. szeptember 27-28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések