Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar költségvetési támogatások rendszere 2012. május 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar költségvetési támogatások rendszere 2012. május 6."— Előadás másolata:

1 Magyar költségvetési támogatások rendszere 2012. május 6.

2 A társaságról röviden –Szervezeti felépítés –A társaság főbb feladatai Külhoni pályázatok –Határtalanul! Program –Kulturális támogatások –Oktatás-nevelési támogatás –Vállalkozásfejlesztés támogatása Magyarság Háza Nemzetpolitikai Kutatóintézet Témák

3 A társaságot a 2010. évi CLXXXII. törvény hozta létre. Működési formája: egyszemélyes nonprofit, kiemelkedően közhasznú, zártkörűen működő részvénytársaság Alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Állam. Képviseletében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jár el. A vezérigazgató 2011. szeptember 1-től: dr. Lélfai Koppány Az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján teljes hatáskörrel gyakorolja az irányítói jogokat. Bethlen Gábor Alap ->Kollégium -> Bizottság Bethlen Gábor Alapkezelő ->Vezérigazgató -> Felügyelő Bizottság A társaságról röviden

4 A társaság tevékenységei: határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység tudományos tevékenység, kutatás vállalkozásfejlesztés támogatása műemlékvédelem kulturális örökség megóvása közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások A társaságról röviden

5 * A társaság munkaszervezete a szakmai munkamegosztás elvén épül fel. Szervezeti felépítés *

6 Külhoni pályázatok: oktatás-nevelési támogatások, egyedi támogatási kérelmek, nyílt pályázatok, vállalkozásfejlesztési pályázatok A Határtalanul! program keretein belül a hazai alapfokú oktatás külhoni tanulmányi kirándulásaival kapcsolatos pályázatok kezelése, a program működtetése. A társaság többségi tulajdonában álló, a Budai Várnegyedben, a Szentháromság téren található épületegyüttesben létrehozandó Magyarság Háza projekt koordinálása. Nemzetpolitikai Kutatóintézet létrehozása és működésének biztosítása. Tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásának elősegítéshez. A társaság főbb feladatai

7 Általános alapelvek szemléletváltás meghonosítása a határon túlra irányuló támogatások terén átgondolt fejlesztéspolitika támogatások koncentrálása a pályázati rendszer célzottsága szubszidiaritás elve programalapú tervezés társfinanszírozási kötelem többszintű partnerség „A magyar kultúráért és oktatásért” PF célja a határon túli magyarság Programjainak, intézményi törekvéseinek támogatása, elősegítése, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése. Külhoni pályázatok

8 A 2011. évi nyílt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok statisztikája A központi pályázat támogatási döntései Regionális pályázatok támogatási döntései Beadott pályázatok száma (db) 19041087 Támogatott pályázatok száma (db) 974769 Támogatott pályázatok támogatási összege (Ft) 1.000.000.000191.662.434 2011. évi „Magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívás

9 A 2011. évi központi felhívás nyertes pályázatai megoszlása régiónként 2011. évi „Magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívás

10 2012. évi „Magyar kultúráért és oktatásért” felhívás Célja: Közoktatási intézmények magyar nyelvű oktatási programjainak, Felsőoktatási, felnőttképzési és szakképzési programok, tudományos kutatások valamint diáksegélyezés, Egyházközségek, egyházi intézmények, és civil szervezetek, Eszközfejlesztés és felújítási célú beruházások, Kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, Elektronikus sajtó, könyvkiadás, színházi produkciók és dokumentumfilm-készítés támogatása.

11 Regionális pályázati felhívás Felvidéken A Bethlen Gábor Alapkezelő a CSEMADOK OT közreműködésével hirdette meg pályázatát. –A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft. –A teljes támogatási keretösszeg: 46 millió Ft A pályázati felhívások: 1. Magyar nyelvű oktatási programokat ellátó intézmények és szervezetek támogatása 2. Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása 3. Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása 4. Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve működési költségeinek támogatása 5. Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása 6. Magyar nyelvű média támogatása

12 2011. évi Egyedi támogatások RégióTámogatási összeg (Ft) Erdély1 121 872 986 Kárpátalja356 875 000 Vajdaság360 050 000 Felvidék329 200 000 Magyarország303 690 000 Diaszpóra53 160 000 Horvátország27 000 000 Szlovénia10 500 000 Összesen2 562 347 968 190 kérelem érkezett be, s ezek közül 124 szervezet kapott támogatást. Régiónkénti megoszlás 2011-ben

13 2012. évi Egyedi támogatások A Magyar Állandó Értekezlet javaslatára az Alapkezelő támogatja a nemzeti jelentőségű intézményeket. Az értékelés során összesen 56 intézmény került a nemzeti jelentőségű intézmények körébe, az alábbi régiónkénti megoszlásban: Erdély 16, Felvidék 10, Vajdaság 11, Kárpátalja 12, Horvátország, 2, Szlovénia 2, Diaszpóra 3. Nemzeti jelentőségű intézmények Felvidéken: Csemadok Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Selye János Egyetem Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Fórum Intézet Komáromi Jókai Színház Kassai Thália Színház Gramma Nyelvi Iroda Pro Civis Polgári Társulás Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

14 „Szülőföldön magyarul” pályázati felhívás A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Szülőföldön magyarul” pályázatot 3 kategóriában hirdette és hirdeti meg: 1.nevelés, oktatási támogatás 2.tankönyv és taneszköz támogatás 3.hallgatói támogatás A pályázók 2001 óta változatlan nagyságrendű normatív támogatásban részesülnek. Elnyerhető támogatás: nevelés, oktatási támogatás: 20 000 HUF tankönyv és taneszköz-támogatás: 2 400 HUF hallgatói támogatás: 2 800 HUF Régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Drávaköz.

15 „Szülőföldön magyarul” támogatás megoszlása 2011-ben régiónként Régió Támogatottak száma összesen Oktatás,nevelési és taneszköz támogatás (22 400 Ft/Fő) Hallgatói támogatás (2 800 Ft/Fő) Támogatás összesen Fő FtFőFt Erdély (RO) 158 771 155 6223 485 932 8003 1498 817 2003 494 750 000 Felvidék (SK) 47 475 47 2891 059 273 600186520 8001 059 794 400 Drávaköz (HOR) 1 049 23 497 60000 Vajdaság (SRB) 24 984 24 742554 220 800242677 600554 898 400 Kárpátalja (UA) 19 641 19 254431 289 6003871 083 600432 373 200 Muravidék (SI) 392 3868 646 400616 8008 663 200 Összesen252 312248 3425 562 860 8003 97011 116 0005 573 976 800

16 2012. évi „Szülőföldön magyarul” pályázati felhívás Legfontosabb változások a 2011-hez képest 2011/2012-es tanévre igényelhető támogatásokra 2012. március 15. és 2012. április 30-a között folyamatosan lehet pályázni. A pályázók körének pontosítása. Az igazolatlan órák számának megjelenítése az iskolalátogatási igazoláson. A hiánypótlási lehetőség minimalizálása, meghatározott időponthoz kötése. A megítélt támogatási összeg folyósítási módjának konkretizálása: Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság estében az OTP Bank, míg Muravidék és Drávaköz esetében a lebonyolító szervezet gondoskodik az utalásról.

17 A program operatív célja a külhoni magyarságról szóló társadalmi tudás és tájékozottság növelése a határokon átívelő kapcsolatok elősegítése a magyarság összetartozását és egymás iránti szolidaritását megjelenítő hálózat (mozgalom) kialakítása Stratégiai érdek, hogy a nemzet összetartozásának gyakorlata néhány éven belül a teljes 1,3 milliónyi diáktársadalom tudatába beépüljön. Határtalanul! program

18 2010-ben, a pilot programban 6 ezer középiskolás utazhatott ki határon túlra 2011 tavaszán nyílt pályázat kiírása: 617 benyújtott pályázatából 351 lehetett nyertes, vagyis 191 magyarországi település egy vagy több iskolája kelt útra a tanévben a 2011/12-es tanévben 15 ezer iskolás lépheti át a határokat 2011. évi Határtalanul! program 2010. október 18-án határozott a Parlament arról, hogy minden magyarországi közoktatásban tanuló diák jusson el egyszer a magyarlakta területekre az állam támogatásával.

19 2012. évi Határtalanul! program Legfontosabb változások 2011-hez képest Az új felhívások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a korábbi területek mellett Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeit is bekapcsolja a programba. Bővül a programmal érintett közoktatási intézmények köre is. 2012-ben a gimnáziumi feladatokat ellátó közoktatási intézmények 9–12. évfolyamos diákjai is részt vehetnek. A Határtalanul! program pályázataira rendelkezésre álló forrás 465.300.000 Ft. A program az előző felhíváshoz hasonlóan a tanév szorgalmi idejét követi, így a megvalósuló utazások 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. között zajlanak.

20 A Magyarság Háza az elkövetkezendő években olyan nemzeti-kulturális, közművelődési, oktatási, módszertani, turisztikai és rendezvényközpont lesz, amely a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat, a pozitív magyarságkép kialakulását erősíti. Funkciói Kiállítói Rendezvényi Képzési Kiskereskedelmi Vendéglátó Magyar Divatház Magyarság Háza

21 A Magyarság Háza keretei között működő Kutatóintézet feladatai a határon túli magyarságra és a szomszédságunkban zajló folyamatok feltárására irányuló, problémaorientált alapkutatások végzése, háttérelemzések készítése a kormányzat számára, a nemzetpolitika eddigi eseményeinek összegzése, önálló kutatások kezdeményezése, a magyar nemzetpolitikai érdekek közvetítése a nemzetközi tudományos porondon. Nemzetpolitikai Kutatóintézet

22 Vállalkozásfejlesztés Corvinus Zrt-től átvett feladatok – Vállalkozásfejlesztési támogatások kezelése Határidő VFK Egységesítő/összehangolt törekvések Kiemelt prioritások mentén meghatározott támogatások – Ágazati kitörési lehetőség – Magyar-magyar koprodukció – Regionális és nemzeti hatás

23 Vállalkozásfejlesztés Igazodási pontok – Gazdaságfejlesztési tervek – Operatív munkacsoportok – Piaci szabályrendszerek EU-s források kiegészítése/önrésze VFK – Közreműködő? – Fejlesztő? – Tudásbázis? – Helyi monitoring?

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. www.bgazrt.hu


Letölteni ppt "Magyar költségvetési támogatások rendszere 2012. május 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések