Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Terbéné Szekeres Klára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Terbéné Szekeres Klára"— Előadás másolata:

1 Terbéné Szekeres Klára
Betegoktatás Terbéné Szekeres Klára

2 „Mondod nekem, elfelejtem, tanítasz engem, emlékezem,
bevonsz engem, megtanulom” (Benjamin Franklin)

3 Betegoktatás olyan területe a gyógyításnak, amelyet minden szakember gyakorol, bár kevesen tudnak arról, hogy valójában egy függetlenedő szakterület tevékenységformáit végzik. Betegoktatásnak tekinthető minden, a beteg felé irányuló oktatási tevékenység, beleértve a terápiás tájékoztatását, az egészségnevelést és a klinikai egészségmegőrzést. Akkor sikeres, ha a beteg megtanulta a szükséges kezelési módokat és a rendszeres ellenőrzést.

4 Betegoktatás számos szükséglet hívta életre
a XX század utolsó évtizedeiben jelentősen megváltozott az emberek egészségügyi, intézményhez való viszonya megjelennek a partnerség elemei a betegek réséről az állapotukkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra való igény a betegjogok együtt járnak a beteg felelősségével

5 Probléma ott kezdődött, amikor nem javult a beteg
magas vérnyomás váratlan közlik beteg gyógyszert szed, bízik orvos nem magyaráz-za el a betegséget beteg megnyugszik, tudatlan, elhagyja a gyógyszert 10 év múlva INFARKTUS fel sem fogja, hogy megelőzhette volna

6 Betegoktatás története I.
Orvos-beteg kapcsolatot évszázadokon keresztül paternalista, alá-fölé rendeltség szemlélet jellemezte Orvos: nagy tudás, előírt vizsgálat, terápia, lekezelő mód Beteg: feltétel nélküli elfogadás, kiszolgáltatott szerep

7 Betegoktatás II. Nyugat-Európában a 70-es években kezdtek foglalkozni terápiás betegoktatással Akkor a tanácskozás a betegoktatás szervezésére a társas környezet szerepére egyéni kompetenciákra és a speciális problémákkal (öregedés, szexualitás) kapcsolatos nehézségekre irányult

8 Európai kitekintés Anglia- Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) önálló ambuláns központokat, ún. „walk-in” centrumokat hozott létre (páciens a diagnózissal és a kezeléssel kapcsolatos információkért, tanácsért fordulhat) Svédország- tanulócsoportokat hoztak létre a majdani oktatást végző személyek képzésére. Franciaország- háziorvosi rendszer részét képezi; jelenleg folyamatban van, hogy az egészségnevelés országos hálózatához kapcsolódva az ellátás egyéb területein is elterjedjen; 1994 óta jelen vannak a francia orvosi- és egészségtudományi képzésben a betegoktatási ismeretek; 1998 óta egy posztgraduális program is létezik.

9 Európai kitekintés Hollandia- háziorvosi és kórházi rendszerbe is szervesen beépült a betegoktatás; 80-as évektől speciális koordinátorok jelentek meg a kórházakban; új módszereket dolgoztak ki, képezték, motiválták a szakembereket. Betegfelvételnél mindenütt betegoktatásra szakképzett nővérek és önálló betegoktatók vannak. Háziorvos képzés része a betegoktatás. A háziorvosok részére kiadott holland kézikönyvekben mindegyik fejezet után van egy betegoktatási rész. Ezeket a betegoktatási függelékeket komputeres anyagokba, szoftverekbe is beillesztik. Fogorvosok kidolgoztak szorongó betegek számára speciális tanácsadást, oktatóprogramot, „Sajátélmény- szakértők”: akik át tudják adni másoknak a tapasztalataikat.

10 A szervezett betegoktatás első sikerét 1972-ben
Leona Miller érte el USA-ban diabétesben ismertette a betegséget életmódbeli tanácsokat adott ismertette a kezelés sajátosságait azóta az egész világon elterjedt és mindennapi gyakorlattá vált ma már kb. 160 betegségben végeznek betegoktatást

11 WHO megfogalmazása szerint a Terápiás betegoktatás
képessé teszi a beteget az optimális életvezetésre folyamatos tevékenység betegközpontú család együttműködése az egészségügyi személyzettel

12 Betegoktatás fogalma A betegek nevelő célú oktatása az a folyamat, amelyek során a beteg korábban megszerzett gyakorlatára, tudására és hozzáállására alapozva megszerzi az egészségi állapota által igényelt gyakorlatot, tudást és szemléletet, továbbá a beteggel kölcsönös kapcsolatba (interakcióba) lépve oldjuk szorongását, enyhítjük félelmét és segítjük a gyógyulását

13 Vagy … Betegoktatás Valamely, szakképzett ápoló által elvégezhető cselekvéssor megtanítása a beteggel, vagy a hozzátartozóval. Fontos az ismeretátadás, a cselekvéssor megszilárdítása és ellenőrzése.

14 Egészségnevelés – betegoktatás
a két tevékenység nem állítható szembe egymással A betegoktatás nem csupán a betegséggel kapcsolatos oktatást jelenti, hanem a betegek jogaival és etikai kérdéseivel is foglalkozik

15 Orvoscentrikus betegoktatás Betegcentrikus betegoktatás
Előírások követése Alkalmazkodás a kezeléshez Tervek a beteg számára Viselkedésváltozás Passzív beteg Függőség Szakember határozza meg a szükségleteket Betegcentrikus betegoktatás Autonómia Beteg részvétele Tervezés a beteggel együtt Erőgyűjtés Aktív beteg Függetlenség Beteg határozza meg a szükségleteket

16 Betegoktatás célja ismeretátadás tanácsadás, támasznyújtás
tisztánlátás segítése téves elképzelések kiigazítása jártasság, készség kialakítása az emberek rávezetése, hogy lássák saját szerepüket és vállalják érte a felelősséget

17 Betegoktatás irányelvei I.
az ismeretanyag világos, pontos, logikus legyen az oktatást felméréssel kezdjük és tervezzük meg az oktatás ütemét az ismeretátadás nyugodt környezetben történjen és a már meglévő információkra építkezzen kis lépésekben, fokozatosan haladjunk

18 Betegoktatás irányelvei II.
megfelelő gyakorlási időt biztosítsunk bátorítsuk a beteget, hogy tegyen fel kérdéseket a hozzátartozókat vonjuk be az oktatásba minden esetben biztosítani kell a tárgyi feltételeket

19 Betegoktatás irányelvei III.
megfelelő gyakorlási időt biztosítsunk bátorítsuk a beteget, hogy tegyen fel kérdéseket a hozzátartozókat vonjuk be az oktatásba minden esetben biztosítani kell a tárgyi feltételeket

20 Betegek igényei szerint vizsgálva az oktatási célokat 3 fő csoport
beteg biztonsága legalapvetőbb, mi biztosítja a kezelés során? egészség fenntartása ne terjessze ki az egészséges funkciókra a korlátozottságot komfortérzés biztosítása az oktatási cél a „boldogság keresés, vagyis a komfortérzet javítása

21 Oktatási segédanyagok

22 Milyen tulajdonságra van szükségünk ahhoz, hogy hatékony oktatók legyünk?
Tárgyismeret Empátia és törődés Feltétel nélküli pozitív viszonyulás Jó kommunikációs készség A tanácsadáshoz szükséges készségek

23 betegoktatás táborokban
Betegoktatás formái egyéni csoportos betegoktatás táborokban

24 Egyéni betegoktatás tervezett és rendszeres testre szabott legyen
megfeleljen a beteg szükségleteinek, életkorának, képességeinek, jelenlegi tudásának Előnye az egyéni oktatás lehetőséget ad a közvetlen visszajelzésre Hátránya időigényes, ezért drágább

25 Csoportos betegoktatás
a csoport pozitív élményt ad elősegíti a fejlődést, a tudásátadást 10 fő maximum Tömegoktatás MÉDIA kizárja a személyes kommunikációt az információ nem egyénre szabott A média nem tekinthető a terápiás oktatás eszközének

26 Betegoktatás táborokban
időtartama 7-10 nap Célja: a gyakorlati tudás fejlesztése önmenedzselés megtanítása (inj., vc, ellenőrzése) kapcsolatépítés beteg és team tagjai között

27 Melyik betegoktatási formát válasszuk?
a betegség felfedezését követően az első, alapvető információkat egyéni oktatás keretében szükséges adni a csoportos oktatás alkalmasabb a mélyebb ismeret átadására

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Terbéné Szekeres Klára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések