Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán"— Előadás másolata:

1 EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán
Mócz Dóra Minőségbiztosítási és Akkreditációs Iroda Irodavezető Kodolányi János Főiskola

2 A 21. század kultúrája: minőségkultúra
90-es évek: a minőség évtizede Nemzeti minőségbiztosítási rendszerek megjelenése A kiszámítható minőség, mint kulcskérdés: A tudástársadalom évtizede: megnövekedett elvárások a minőség irányában európai, nemzeti, regionális és helyi szinten Európai felsőoktatási és kutatási térség: megnőtt mobilitás, partnerség Felsőoktatási globalizáció: az üzleti felsőoktatási szektor felemelkedése és a nemzeti felsőoktatási piacok Európai Egyetemek Szövetsége Minőségkultúra projekt (88 egyetem, 33 ország) szolgáltatások világszínvonalú ellenőrzése: globális minőségbiztosítás

3 Magyarországi felsőoktatási minőségkultúra
Tízéves múlt 1993 MAB felállítása A MAB fő funkciója: a felsőoktatási intézmények, a képzési programok, az oktatók akkreditációja, az állami elismertség kategóriájának megteremtése 1994/95 első akkreditációs ciklus- főként program akkreditáció- az intézményi akkreditáció felszínes- nincs valódi autonómia, hiányzó menedzseri képességek, hiányzó minőségbiztosítási rendszerek a felsőoktatásban 2001 kísérleti minőségi program az Oktatási Minisztérium részéről: 5 intézmény részvétele, köztük a KJF 2002 kormányváltás, a program elakadása 2004 HEFOP: DF-KJF-MAB-MMT a felsőoktatási nemzeti minőségrendszer megteremtése 2006 Ftv. 21§ (1) bek., 78§ (1) bek. minőségbiztosítási program készítése az intézményekben

4 A MAB által az intézmény megítélésénél figyelembe veendő szempontok
Rendszerszerű minőségbiztosítás: működtetési feladatok, a küldetés és a stratégia meghatározása, szabályozás dokumentáltság, rendszeres értékelés, beavatkozások A felsőoktatás struktúrájához igazodó minőségbiztosítási szervezet: tanácsadó testület: intézményi minőségbiztosítási és értékelési bizottság az operatív és adminisztratív feladatokat ellátó szervezet: minőségbiztosítási iroda A működés eredményét megtestesítő, vagy változást mutató paraméterek: intézményi mutatók, tudományos terület-kutatás, szaki szintű mutatók Az intézet vezetőinek vezetési stílusa Az intézmény emberi erőforrásainak tervezése, irányítása, továbbfejlesztése Erőforrások kezelése A folyamatok (oktatás, kutatás) módszeres megtervezése és menedzselése Partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről

5                                                                          Az önértékelés és a stratégiai fejlesztés összekapcsolása a Kodolányi János Főiskolán A főiskolai oktatás folyamat alapú rendszere kialakítása Minőségi szervezet felállítása (Akkred. és Minőségbizt. Bizottság, Minőségbizt. és Akkred. Iroda , minőségi főigh. feladatkör), Minőségi értékek megfogalmazása, Minőségfejlesztési program Minőségi akciók Minőség monitoring rendszer Kísérleti minőségi mérési programok A minőségi program célja: Az oktatási folyamatok újjászervezése Az ETCS rendszer bevezetése Internet-alapú hallgatói adminisztrációs rendszer kialakítása komplex hallgatói-szolgáltatási (tanácsadási, jóléti, mentori és wellness programok kialakítása

6 Akadémiai minőség a KJF-n
                                                     Akadémiai minőség a KJF-n 1998 első akkreditáció: a KJF minőségrendszerének megalapozása. Alap: önértékelési rendszer Programelem: önálló kérdés volt az intézményi minőségbiztosítási rendszer megléte Az EFQM modell felsőoktatási rendszerének kialakítása MAB Látogató Bizottság- nagyon jónak értékelte Kiemelkedő: a külső kockázatviselők, a regionális szereplők megjelenése a rendszerben stratégiai terv, melyben a minőség rendszer kiépítése szerepet kap stratégiai terv, melyben az önértékelés eredményei felhasználásra kerülnek

7 2003-ban a KJF megpályázta a megyei minőség díjat, az EFQM alapján és elnyerte szolgáltatási kategóriában

8 2004 IIASA SHIBA Díj nemzeti díjátadási ceremónia

9 Az EFQM modell alapján történő önértékelés folyamata, eredményei

10 A HEFOP pályázat keretében végzett önértékelés csomópontjai
2005 augusztus: vezetői döntést követően, az önértékelési munka előkészítése, megtervezése, a Magyar Minőségfejlesztési Központ tanácsadói szakmai támogatásával. Vezetői döntés született az önértékelés módszerére vonatkozóan. A döntés alapján díj-típusú önértékelés végzését tűztük ki célul. 2005 szeptember: képzés, felkészítés a szükséges interjúkra, részletes munkaterv kidolgozása. (Előadások, részletes konzultációk a team tagok számára). Kvalifikációs file elkészítése az EFQM pályázati előírásai szerint, beadási határidő: február 15. A team tagok, a team vezetők, a szintetizáló team munkájával, a teljes EFQM modell szerinti önértékelés elkészítése március 31-ig. Formai feltételek: a modell minden kritériumának, illetve alkritériumának kidolgozása, maximális terjedelem 75 oldal, angol nyelv.

11 A képzés befejezése és a munkaterv egyeztetését követően megindult az egyes kritériumok kidolgozásában résztvevő team-tagok munkája: az alkalmazott módszerek összegzése, adatok gyűjtése, eredmények, 3 éves trendek előállítása, a modell kritérium rendszere szerint. Az egyes kritériumok teljes anyagának összeállítása a team vezetők által. (Nyers szöveg) Az egyes kritériumok közötti összefüggések ellenőrzése, az egyes kritériumok terjedelmének pontosítása. A szöveg angol nyelvi ellenőrzése. A teljes anyag tudományos rektor-helyettes által történő véglegesítése. A pályázatnak az intézményvezetés által történő áttekintése, elfogadása. A pályázat a szükséges példányszámú dokumentumainak elkészítése, postázása a pályázati határidőnek megfelelően megtörtént. A KJF Európai Kiválósági Díj pályázatát az EFQM befogadta, helyszíni szemlére június között kerül sor a Kodolányi János Főiskolán.

12 A minőségi infrastruktúra a KJF-n
KJF Szenátus: Dönt a minőségi programokról, a minőségi szolgáltatási rendszerről, a minőségfejlesztés megvalósításáról, a minőségi szervezetről, a minőségi akciókról, a képzési programok auditjáról. Akkreditációs és Minőségbiztosítási Bizottság Meghatározza a stratégiai fejlesztésből fakadó minőségi feladatokat, dönt a minőségi tervezésben. Meghatározza saját munkatervét, a minőségi méréseket, a folyamatok minőségi értékelését. Megállapítja a szolgáltatások minőségi standardjait, az éves mérések rendszerét. Az AMB tagja az intézményt fenntartó ÖFKA kuratóriumának 2 tagja, egy külső akadémiai minőségi tanácsadó.

13 Minőségbiztosítási és Akkreditációs Iroda
A MAI kialakította a minőségszolgáltatási infrastruktúrát, standardizálta az éves adatgyűjtési rendszert, rendszeres tanácsadás a szakok képzésében a minőség programokhoz, belső képzési rendszer kialakítása. Felelős az akadémiai intézményi audit, a program audit, a modul monitoring, a tematikus és folyamat, az oktatói audit kérdésekben. Szervezi a hallgatói értékelést, kifejlesztett egy hallgatói charta rendszert. Kodolányi Európai Integrációs Kutató és fejlesztő Intézet A Felsőoktatási Minőség és Kultúra Kutatóműhely végzi a hazai, regionális, európai és globális elemzéseket, trendkutatás, minőségi rendszerkutatás, nemzetközi szervezeti tagság a feladata. 2002 közép-európai minőségszeminárium 2003 konferencia a felsőoktatás regionális szerepéről 2004 részvétel a brüsszeli minőségfórumon 2005 január Bergen EFQM Ecop a KJF minőségi rendszerének bemutatása 2005 április Isztambul EFQM Ecop kutatóhálózati ülés 2005 junius Sheffield globális minőségkonferencia előadás 2005 október EFQM Ecop székesfehérvári ülése Nemzetközi minőségi tagságok INQAAHE, EFQM, AQUIN, ECA, EPSNET, ENCATC, ESWA

14 Minőségi értékek a KJF-n
A KJF célja: pozícióinak megőrzése a magyar felsőoktatásban, a Világbank program által előírt minőségmutatók révén Nemzetközi hálózatokba való betagolódás A minőség nemzeti, nemzetközi rendszereibe való betagolódás Mérésen alapuló minőség: minden szolgáltatásunk mért, érzett, külsőleg auditált Minőségi módszerek a KJF-n SWOT analízis, RADAR logika - PDCA, tanácsadók, képzés – teljesítmény kompetencia mérések versenytársakkal való összehasonlítás - ötletbörze – programok benchmarkingja akkreditációs benchmarking - elégedettség mérés – szolgáltatások GAP analízise kompetencia analízis – szervezeti egységek, partnerek – interjú, narratíva, diskurzus analízis működési GAP analízis – folyamatok elégedettség vizsgálata – komplex monitoring

15 A KJF MAI szolgáltatási alapelvei
A minőségi értékek elfogadtatása (a céloknak alárendelt minőség); A minőség, mint felsőoktatási szakmai felelősség; Tanuló szervezet modell; A minőségről való informáltság, nyitottság; Tervezett és szisztematikus minőség; A külső környezet teljesítményéhez mért belső fejlesztés Minőségciklus kialakítása a KJF-n a PDCA elv alapján Cselekvés az értékelést, a visszajelzést követően

16 Minőségciklus a KJF-n Minőségtervezés
Éves munkaterv alapján, a stratégiai terveknek alárendelten Minőségi akciók Megvalósítási tervek, akciók, fókuszvizsgálatok, mérések, kutatás, elemzés, pályázatok, külső audit Minőségértékelés Rövid és hosszú távú célok alapján. A folyamatok áttekintése, elemzése. Minőségjavítás A tervek, programok korrekciója, átértékelése.

17 Elégedettség mérések

18

19

20

21 1. Minőségi programok, stratégiai minőségi tervezés és szolgáltatás
Összegzés: az intézményi önértékelés eredményei 1. Minőségi programok, stratégiai minőségi tervezés és szolgáltatás A KJF integrálta az oktatásba, a kutatásban és a tanácsadásban a minőségi stratégiai szemléletet és szolgáltatásokat Koherens minőségprogramja van Tutoriális rendszer a hallgatói tanácsadásban Az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak kialakítása A tanszékek felelősek a programok minőségéért Stabilizált és elkötelezett oktatói állomány Holisztikus hallgatómenedzsment rendszer Interdiszciplináris szakmegközelítés

22 2. Minőségi szolgáltatások
Új operatív és szolgáltatói csoportok Állandósultak a minőségdiskurzusok Családias szolgáltatási atmoszféra Gyorsreagálási rendszer: 3 napos ügyintézés Változás és áttörés menedzsment filozófia A kapacitások folyamatos fejlesztése, a tanszéki kompetencia fejlesztése Elkötelezettség a minőség iránt a legmagasabb vezetői szinten Elkötelezettség a magas fokú minőségi szolgáltatások iránt

23 3. A stratégiai céloknak megfelelő szervezet
BA, MA, doktori program fejlesztés Modularitás az oktatásban Tantárgyi portfólió Megbízható standardizált oktatási folyamatok Fogyasztóorientált szolgáltató kultúra Világos egyértelmű információk diákoknak, szülőknek, foglalkoztatóknak A programok állandó javítása Legjobb példák átvétele Új, a hallgatók, oktatók, szolgáltatók, és adminisztratív személyek érdekeit integráló szervezeti kollektív identitás kifejlesztése

24 4. Menedzsment a minőségért és nem a minőség menedzsmentje
A tanszékek képessé tétele a minőségi programokra (program portfoliók) A tanszékek képessé tétele a minőségi programkivitelezésre (tanszéki portfóliók) Az oktatók képessé tétele a magas minőségi oktatásra a képzési filozófia, módszerek, kutatási és tanácsadási kiválóság révén (oktatói portfólió) A hallgatók tanulási kompetenciáinak fejlesztése (hallgatói portfóliók)

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések