Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása 2 Szavak száma View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders Képek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása 2 Szavak száma View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders Képek."— Előadás másolata:

1

2  View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása 2 Szavak száma View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders Képek View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Picture, Word Art

3  Fájl menü File Fájl menü  Szerkesztés Edit Szerkesztés  Nézet View Nézet  Beszúrás – Insert Beszúrás – Insert  Formátum - Format Formátum - Format  Táblázat – Table [téjbl] Táblázat – Table [téjbl]  Vége Vége 3

4 4 Új dokumentum Megnyitás Bezárás Mentés Mentés másként Oldalbeállítás Nyomtatási nézet Nyomtatás Küldés Oldalbeállítás Nyomtatás Kilépés New nju Open opön Strg+O Close klóz Save szév Strg+S Save as szév ez Page setup pédzs szetap Print Preview print prívjú Print print Sent to szent to Exit ekzit

5 5 [péjdzs szetáp] oldalbeállítás [mardzsins z] margó [báttöm] alsó [rájt] jobb [péjpör] papírméret[léjáut] elrendezés felső bal [orientéjsön ] tájolás [multipl péjdzsiz] több oldal [privjú] minta [öppláj tu] hatókör [hól dokjument] teljes dokumentum [difólt] alapértelmezés

6 6 [print] nyomtatás [printör] nyomtató [péjdzs réjndzs] Nyomtatási tartomány [ól] minden oldal [kjurrönt péjdzs] aktuális oldal [péjdzsiz] oldalak Írja be az oldalszámokat és/vagy –tartományokat, például 1;3, 5-12 [print vát] nyomtatandó [ól péjdzsiz in réjndzs] A tartomány minden oldala [propörtiz] tulajdonságok [fájnd printör] nyomtató keresése [menjuöl duplex] kézi adagolású kétoldalas [kopiz] nyomatok [námbör ov kopiz] példányszám [zúm] nagyítás/kicsinyít és [péjdzsiz pör shít] több oldal egy lapon

7 7 Visszavonás Ismét Kivágás Másolás Beillesztés Törlés Összes kijelölése Keresés Csere Ugrás Undo andu Strg+Z Repeat riít Strg+Y Cut kat Strg+X Copy kopi Strg+C Paste pészt Strg+V Clear klír Select All szelekt ol Strg+A Find fájnd Strg+F Replace riplész Strg+H Go Togo tu Strg+G

8 8 [fájnd end ripléjsz] keresés és csere keresés csere [go tu] ugrás [fájnd vát] keresett szöveg [ripléjsz wid] csere erre [mór] egyebek [hájlájt ól itemz fáund in] Összes találat kiemelése a következőben

9 Eszköztárak Vonalzó Miniatűrök Élőfej- élőláb Teljes képernyő Nagyítás 9 Toolbars túlbár Ruler rulör Thumbnails tszambnélz Header and Footer hedör end fútör Full Screen ful Zoom zum

10 10 [hedör end fútör] élőfej és élőláb [inzört outo tekszt] kész szöveg beszúrása oldalbeállítás [léjáut] elrendezés [diförönt förszt péjdzs] első oldal eltérő Oldalszám beszúrása Insert number of pages [inzert nambör ov pédzsiz] Oldalak számának beszúrása Format page number (volt korábban) Insert date dátum beszúrása Insert time idő beszúrása Page setup oldalbeállítás [difólt] alapértelmezésdifólt] alapértelmezés

11  View (vjú) nézet  thumbnails (tszamnélz) miniatűrök View (vjú) nézet  thumbnails (tszamnélz) miniatűrök 11

12  Töréspont Töréspont  Oldalszámok  Dátum és idő  Szimbólum Szimbólum  Hivatkozás Hivatkozás  Kép  Szövegdoboz  Fájl  Hiperhivatkozás  Break [bréjk] (ctrl+enter)  Page numbers [péjdzs námbörz]  Date and time [déjt end tájm]  Symbol [szimbol]  Reference [reförönsz]  Picture [pikcsör]  Text Box [tekszt boksz]  File [fájl]  Hyperlink [hájpörlink] Hyperlink [hájpörlink]

13 [bréjk] töréspont beszúrása [bréjk tájpsz] töréspont [péjdzs bréjk] oldaltörés [kálömn bréjk] hasábtörés [szeksön bréjk tájpsz] szakasztörés [nekszt péjdzs] új oldal [kántinyuösz] folyamatos [ívn péjdzs] páros oldal [odd péjdzs] páratlan oldal [szimbolz] szimbólumok [szpesöl kerektörz] különleges karakterek [ríszentli juzd szimbolz] legutóbb használt szimbólumok

14 [fútnót end endnót] Lábjegyzet és végjegyzet [lokéjsön] hely [fútnóts] lábjegyzet [endnóts] végjegyzet [námbör formet] számformátum [sztárt et] kezdő sorszám [námböring] számozás [kepsön] képaláírás [figör] ábra [njú léjböl] új felirat [opsönsz] beállítások [léjböl] felirat [ikszklúd léjböl from kepsön] felirat kihagyása a képaláírásból

15  Insert  Page numbers 15 Position (pozisön) elhelyezkedés Top of page (top ov pédzs) az oldal tetején Bottom of page (batom ov pédzs) az oldal alján Aligment (ölájnmönt) igazítás Left (left) balra Center (szentör) középre Right (rájt)jobbra Inside (inszájd)belül Outside (autszájd)kívülre Preview (prívjú) Bemutató OKCancel Show numer on firs page (sou namber on förszt pédzs) Az első oldalon is legyen szám Format Page numbers

16 16 Format Page number format (formet) Szám formátuma 1, 2, 3, …

17 17 Insert  Reference (reförensz) Hivatkozás  Index and Tables Tárgymutató és tartalomjegyzék Nyomtatási kép Címsor 1 Oldalszámok megjelenítése Oldalszámok jobbra igazítva (teb lídör) Kitöltő karakter Szintek (modifáj) Módosítás

18  Betűtípus Betűtípus  Bekezdés Bekezdés  Felsorolás és számozás Felsorolás és számozás  Szegély és mintázat  Hasábok Hasábok  Tabulátorok  Iniciálé  Stílusok és formázás 18  Font  Pharagraph  Bullets and Numbering  Borders and Shading  Columns  Tabs  Drop Cap  Styles and Formatting

19 19 Font Betűtípus Font Betűtípus Font style (sztájl) Betűstílus Size Méret Times new roman Arial … Regular (regjulör) Normál Italic (itelik) Dőlt Bold (bould) Félkövér Bold Italic 8 9 10 Font color (kalör) Betűszín Underline style (undörlájn) Aláhúzás típusa Underline color Effects (ifekt) Különlegességek Strikethrough (sztájtszru) Áthúzott Superscript (szjupöszkript) Felső index Subscription (szabszkripsön)Alsó index …

20 20 Character Spacing (karektör) Térköz és pozíció Character Spacing Scale (szkél) Méretarány Spacing BetűközExpanded (ekszpendid) ritkított Condensed (köndenszt) sűrített Position (pözisön) Elhelyezés Normal Raised (rézd) Emelt Lowered (lavör) Süllyesztett Text effects (ifektsz) Effektusok a szövegben

21 21 Paragraph (pearögraf) bekezdés Indents and Spacing (inden end szpészin) Behúzás és térköz General ( dzsenöral) általános Alignment (ölájment) igazítás Left Centered Right Justified (dzsasztifájd) Indentation (indentésön) Behúzás Left Right Special (szpesöl) First line Első sor Hanging Függő By (mértéke) Spacing térköz Before (bifor) Előtte After (eftör) Utánna Line spaceing sorköz Single (szingöl) 1,5 lines sor Double (dabl) At least (et líszt) Legalább Exacty (igzektli) Pontosan Multiple (maltipöl) Többszörös Preview Minta

22 22 Bulleted (Bulited) Felsorolás Numbered (numbörd) Számozott List styles (listastílusok) Outline numbered (autlájn) Többszintű

23 23 Betűtípus Karakter Kép Behúzás Tabulátorhely

24 [priszets] típus [námbör ov kálömnsz] hasábok száma [privjú] minta [widh end spéjszing] hasábok szélessége és térköze [öpláj tu] hatókör [widh] szélesség [spéjszing] térköz [ikvól kálömn widh] azonos hasábszélesség [kálömn] melyik [sztárt njú kálömn] új hasáb kezdése [line between] választóvonal

25  Táblázat rajzolása  Beszúrás  Törlés  Kijelölés  Cellák egyesítése  Cellák felosztása  Táblázat felosztása  Automatikus formázás  Automatikus méretezés  Címsorok ismétlése  Konvertálás  Sorba rendezés  Képlet  Rácsvonalak elrejtése  Táblázat tulajdonságai  Draw table [dró téjbl]  Insert [inzört]  Delete [dilit]  Select [szelekt]  Merge Cells [mördzs szellsz]  Split Cells [szplit szellsz]  Split Table [szplit téjbl]  Table AutoFormat [téjbl outoformet]  AutoFit [outufit]  Heading Rows Repeat [heding rous ripít]  Convert [konvört]  Sort [szort]  Formula [fourmjula]  Show Gridlines [sóu gridlájnsz]  Table Properties [téjbl propörtiz]

26 [inzört téjbl] új táblázat [téjbl szájz] a táblázat mérete [námbör ov rouz] sorok száma [námbör ov kálömnsz] oszlopok száma [outofit bihéjviör] az automatikus méretezés működése [fikzd kálömn widh] állandó oszlopszélesség [outofit tu vindó] automatikus méretezés az ablakhoz [outometformet] automatikus formázás [outofit tu kontenc] automatikus méretezés a tartalomhoz [rimembör dimenzionz for njú téjblz] beállítások megőrzése új táblázatokhoz

27 Táblázat – Table [téjbl] 2. [téjblz end bórdörz] táblázatok és szegélyek [szórt báj] rendezés [szórt tekszt] szöveg rendezése [tájp] formátum [összending] emelkedő [disszending] csökkenő

28 Köszönjük a figyelmet! 28

29 1, Áttekinthetőbb nézet 2, Oldalszám elhelyezése a szövegben 3, Bekezdések legyenek sorkizártak, sorköz kicsit nagyobb 4, Betűtípus 5, Felsorolás és számozás 6, Tartalomjegyzék Vége 29

30  Olvassuk el együtt a szöveget  A feladatot a táblán találjátok  A feladatot közösen oldjuk meg 30


Letölteni ppt " View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása 2 Szavak száma View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders Képek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések