Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szavak száma Képek Táblák és szegélyek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szavak száma Képek Táblák és szegélyek"— Előadás másolata:

1

2 Szavak száma Képek Táblák és szegélyek
View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása Táblák és szegélyek View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders Képek View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Picture, Word Art

3 Eszközsor Fájl menü File Szerkesztés Edit Nézet View Beszúrás – Insert
Formátum - Format Táblázat – Table [téjbl] Vége

4 Fájl menü Új dokumentum Megnyitás Bezárás Mentés Mentés másként Oldalbeállítás Nyomtatási nézet Nyomtatás Küldés Kilépés New nju Open opön Strg+O Close klóz Save szév Strg+S Save as szév ez Page setup pédzs szetap Print Preview print prívjú Print print   Sent to szent to Exit ekzit    

5 Oldalbeállítás [péjdzs szetáp] oldalbeállítás [péjpör] papírméret
[léjáut] elrendezés [báttöm] alsó [mardzsinsz] margó felső bal [rájt] jobb [orientéjsön] tájolás [multipl péjdzsiz] több oldal [privjú] minta [öppláj tu] hatókör [hól dokjument] teljes dokumentum [difólt] alapértelmezés

6 Nyomtatás print [fájnd printör] nyomtató keresése [print] nyomtatás
[propörtiz] tulajdonságok [printör] nyomtató [menjuöl duplex] kézi adagolású kétoldalas [péjdzs réjndzs] Nyomtatási tartomány [ól] minden oldal [kopiz] nyomatok [kjurrönt péjdzs] aktuális oldal [námbör ov kopiz] példányszám [péjdzsiz] oldalak Írja be az oldalszámokat és/vagy –tartományokat, például 1;3, 5-12 [péjdzsiz pör shít] több oldal egy lapon [print vát] nyomtatandó [zúm] nagyítás/kicsinyítés [ól péjdzsiz in réjndzs] A tartomány minden oldala

7 Szerkesztés Edit Visszavonás Ismét Kivágás Másolás Beillesztés Törlés Összes kijelölése Keresés Csere Ugrás Undo andu Strg+Z Repeat riít Strg+Y Cut kat Strg+X Copy kopi Strg+C Paste pészt Strg+V Clear klír   Select All szelekt ol Strg+A Find fájnd Strg+F Replace riplész Strg+H Go To go tu Strg+G

8 Keresés és csere keresés [go tu] ugrás
[fájnd end ripléjsz] keresés és csere [fájnd vát] keresett szöveg [hájlájt ól itemz fáund in] Összes találat kiemelése a következőben csere [ripléjsz wid] csere erre [mór] egyebek

9 Nézet View Eszköztárak Vonalzó Miniatűrök Élőfej- élőláb Teljes képernyő Nagyítás Toolbars túlbár Ruler rulör Thumbnails tszambnélz Header and Footer hedör end fútör Full Screen ful Zoom zum

10 Élőfej élőláb Insert time idő beszúrása Oldalszám beszúrása
[hedör end fútör] élőfej és élőláb Insert number of pages [inzert nambör ov pédzsiz] Oldalak számának beszúrása [inzört outo tekszt] kész szöveg beszúrása Format page number (volt korábban) oldalbeállítás [léjáut] elrendezés Insert date dátum beszúrása [diförönt förszt péjdzs] első oldal eltérő Page setup oldalbeállítás [difólt] alapértelmezés

11 Áttekintketőbb nézet View (vjú) nézet  thumbnails (tszamnélz) miniatűrök

12 Beszúrás - Insert Break [bréjk] (ctrl+enter) Töréspont
Oldalszámok Dátum és idő Szimbólum Hivatkozás Kép Szövegdoboz Fájl Hiperhivatkozás Break [bréjk] (ctrl+enter) Page numbers [péjdzs námbörz] Date and time [déjt end tájm] Symbol [szimbol] Reference [reförönsz] Picture [pikcsör] Text Box [tekszt boksz] File [fájl] Hyperlink [hájpörlink]

13 Beszúrás – Insert 1. [bréjk] töréspont beszúrása
[bréjk tájpsz] töréspont [péjdzs bréjk] oldaltörés [kálömn bréjk] hasábtörés [szeksön bréjk tájpsz] szakasztörés [nekszt péjdzs] új oldal [kántinyuösz] folyamatos [ívn péjdzs] páros oldal [odd péjdzs] páratlan oldal [szimbolz] szimbólumok [szpesöl kerektörz] különleges karakterek [ríszentli juzd szimbolz] legutóbb használt szimbólumok

14 Beszúrás – Insert 2. [fútnót end endnót] Lábjegyzet és végjegyzet
[lokéjsön] hely [fútnóts] lábjegyzet [endnóts] végjegyzet [námbör formet] számformátum [sztárt et] kezdő sorszám [námböring] számozás [kepsön] képaláírás [opsönsz] beállítások [léjböl] felirat [figör] ábra [ikszklúd léjböl from kepsön] felirat kihagyása a képaláírásból [njú léjböl] új felirat

15 Oldalszám elhelyezése a szövegben
Insert  Page numbers Page numbers Position (pozisön) elhelyezkedés Top of page (top ov pédzs) az oldal tetején Bottom of page (batom ov pédzs) az oldal alján Preview (prívjú) Bemutató Aligment (ölájnmönt) igazítás Left (left) balra Center (szentör) középre Right (rájt) jobbra Inside (inszájd) belül Outside (autszájd)kívülre OK Cancel Show numer on firs page (sou namber on förszt pédzs) Az első oldalon is legyen szám Format

16 Format Page number format (formet) Szám formátuma 1, 2, 3, …

17 Tartalomjegyzék Insert  Reference (reförensz) Hivatkozás Index and Tables Tárgymutató és tartalomjegyzék Nyomtatási kép Címsor 1 Oldalszámok megjelenítése Oldalszámok jobbra igazítva (teb lídör) Kitöltő karakter (modifáj)Módosítás Szintek

18 Format, Formátum Font Pharagraph Bullets and Numbering
Borders and Shading Columns Tabs Drop Cap Styles and Formatting Betűtípus Bekezdés Felsorolás és számozás Szegély és mintázat Hasábok Tabulátorok Iniciálé Stílusok és formázás

19 Betűtípus/Font Font Betűtípus Font Font Betűtípus
Font style (sztájl) Betűstílus Size Méret Times new roman Arial Regular (regjulör) Normál Italic (itelik) Dőlt Bold (bould) Félkövér Bold Italic 8 9 10 Font color (kalör) Betűszín Underline style (undörlájn) Aláhúzás típusa Underline color Effects (ifekt) Különlegességek Strikethrough (sztájtszru) Áthúzott Superscript (szjupöszkript) Felső index Subscription (szabszkripsön) Alsó index

20 Betűtípus/Character Spacing,Text effects
Character Spacing (karektör) Térköz és pozíció Character Spacing Scale (szkél) Méretarány Spacing Betűköz Expanded (ekszpendid) ritkított Condensed (köndenszt) sűrített Position (pözisön) Elhelyezés Normal Raised (rézd) Emelt Lowered (lavör) Süllyesztett Text effects (ifektsz) Effektusok a szövegben

21 Bekezdések Paragraph (pearögraf) bekezdés
Indents and Spacing (inden end szpészin) Behúzás és térköz General ( dzsenöral) általános Alignment (ölájment) igazítás Left Centered Right Justified (dzsasztifájd) Indentation (indentésön) Behúzás Special (szpesöl) First line Első sor Hanging Függő Left Right By (mértéke) Spacing térköz Line spaceing sorköz Single (szingöl) 1,5 lines sor Double (dabl) At least (et líszt) Legalább Exacty (igzektli) Pontosan Multiple (maltipöl) Többszörös Before (bifor) Előtte After (eftör) Utánna Preview Minta

22 Felsorolás és számozás I
Bulleted (Bulited) Felsorolás Numbered (numbörd) Számozott Outline numbered (autlájn) Többszintű List styles (listastílusok)

23 Felsorolás és számozás II  Customize (kasztömájz) Testreszabás
Betűtípus Karakter Kép Behúzás Tabulátorhely

24 Hasábok – Columns [kálömnsz]
[priszets] típus [námbör ov kálömnsz] hasábok száma [line between] választóvonal [widh end spéjszing] hasábok szélessége és térköze [privjú] minta [kálömn] melyik [sztárt njú kálömn] új hasáb kezdése [ikvól kálömn widh] azonos hasábszélesség [spéjszing] térköz [öpláj tu] hatókör [widh] szélesség

25 Táblázat – Table [téjbl]
Táblázat rajzolása Beszúrás Törlés Kijelölés Cellák egyesítése Cellák felosztása Táblázat felosztása Automatikus formázás Automatikus méretezés Címsorok ismétlése Konvertálás Sorba rendezés Képlet Rácsvonalak elrejtése Táblázat tulajdonságai Draw table [dró téjbl] Insert [inzört] Delete [dilit] Select [szelekt] Merge Cells [mördzs szellsz] Split Cells [szplit szellsz] Split Table [szplit téjbl] Table AutoFormat [téjbl outoformet] AutoFit [outufit] Heading Rows Repeat [heding rous ripít] Convert [konvört] Sort [szort] Formula [fourmjula] Show Gridlines [sóu gridlájnsz] Table Properties [téjbl propörtiz]

26 Táblázat – Table [téjbl] 1.
[inzört téjbl] új táblázat [téjbl szájz] a táblázat mérete [námbör ov kálömnsz] oszlopok száma [námbör ov rouz] sorok száma [outofit bihéjviör] az automatikus méretezés működése [fikzd kálömn widh] állandó oszlopszélesség [outometformet] automatikus formázás [outofit tu kontenc] automatikus méretezés a tartalomhoz [outofit tu vindó] automatikus méretezés az ablakhoz [rimembör dimenzionz for njú téjblz] beállítások megőrzése új táblázatokhoz

27 Táblázat – Table [téjbl] 2.
[téjblz end bórdörz] táblázatok és szegélyek [szórt tekszt] szöveg rendezése [tájp] formátum [összending] emelkedő [szórt báj] rendezés [disszending] csökkenő

28 Köszönjük a figyelmet!

29 Formázások 1, Áttekinthetőbb nézet 2, Oldalszám elhelyezése a szövegben 3, Bekezdések legyenek sorkizártak, sorköz kicsit nagyobb 4, Betűtípus 5, Felsorolás és számozás 6, Tartalomjegyzék Vége

30 A borsodi sors Olvassuk el együtt a szöveget
A feladatot a táblán találjátok A feladatot közösen oldjuk meg


Letölteni ppt "Szavak száma Képek Táblák és szegélyek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések