Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Hódmezővásárhelyi modell” Egy lehetséges válasz a 21. századi közoktatás kihívásaira.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Hódmezővásárhelyi modell” Egy lehetséges válasz a 21. századi közoktatás kihívásaira."— Előadás másolata:

1 „Hódmezővásárhelyi modell” Egy lehetséges válasz a 21. századi közoktatás kihívásaira

2

3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2006-ban - tényadatok Az első osztályba beiratkozó gyermekek száma 10 év alatt 1000-ről 400-ra csökkent. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az iskolás korúak 42 %-a A támogatottak 30%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Kétpólusú szegregálódás (roma, tanyasi szegény családok populációja) a városban, amely meghaladja az adott településrészben a 40%-ot

4 Az átszervezést előkészítő szakaszok Intézménystruktúra áttekintése Kompetencia- mérés értékelése Közoktatási Koncepció elkészítése 2003. óta tudatos helyzetelemzés Halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása Oktatás minőségének elemzése Intézmények szakmai ellenőrzése INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE Felmérések definiálás

5

6 Nem nevelhetünk hátrányos helyzetű gyermekekből hátrányos helyzetű iskolákban hátrányos helyzetű felnőtteket ! DESZEGREGÁCIÓT! MINDEN VÁROSRÉSZBE SZÍNVONALAS ISKOLÁKAT! Az EU-s pályázatok ellenére is szegregálódásnak indult iskola diákjainak és pedagógusainak átirányítása a város valamennyi iskolájába

7 Válságmenedzselés helyett újjáalapítás Hat fő elv:  Minőség és hatékonyság  Tudásalapú társadalom által megkövetelt készségfejlesztés, IKT alkalmazása  Erőforrás legjobb kihasználása  Társadalmi kohéziót erősítő iskolai környezet  Idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztése  Munkaerőpiaci igényekhez igazodó szakképzés

8 Az oktatás megújulása az integráció jegyében Szerkezeti átalakítás Az összes általános iskolát, köztük a városi beiskolázásúakat is (11) megszüntettük, és 5 körzettel rendelkező intézményt alakítottunk újjá. Városi integrációért közoktatási megállapodás az egyházi intézményekkel Városi beiskolázás megszüntetése- körzetet minden intézménynek Iskolabusz szolgálat a külterületi gyermekek esélyegyenlőségéért Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény létrehozása (utazó gyógypedagógus hálózat, stb.) Nevelőtestületek újjáalakítása (teljesítményértékelés) Tartalmi megújulás Települési IPR menedzsment Ösztöndíjak: Bursa Hungarica, Bakay Lajos, Útravaló Arany János Kollégiumi Program Tudatos hátránykompenzálás, egyéni fejlesztés Óvoda-iskola átmenet (fejlesztő csoport, OPSTAP program) Kettős mentorálás a középiskolákkal közösen Kompetencia alapú oktatás Szociális kompetenciák tudatos fejlesztése Pedagógusok módszertani kultúrájának, attitűdjének fejlesztése, továbbképzések Mentorhallgatói program Mindennapos testnevelés Befogadó környezet kialakítása Erdei Iskola Program

9 Kommunikációs stratégia Partnerek  Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Szülők  Pedagógusok  Érdekvédelmi szervek  Helyi és országos média Csatornák  Tájékoztatók  Fórumok  Polgármesteri fogadóórák  Esélyegyenlőségi konferencia  Kiadványok

10 A hatékony működtetés érvényesülése Több sikeres pályázat (HEFOP 2.1.3, 2.1.5/B, 2.1.9 projektek, HEFOP 3.1.3., HEFOP 3.1.4.), amelyek lehetővé tették az új programok bevezetéséhez a pedagógusok felkészítését, anélkül, hogy a város költségvetését terhelték volna. Folytatás: TÁMOP 3.3.2. – Esélyegyenlőségi Programok támogatása TÁMOP 3.3.3 - Referencia intézmények létrehozása TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben DAOP-2007-4.2.1/2F - Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése

11 Intézményi menedzsment  Pályázati források  Minőségirányítási program átgondolása – pedagógus teljesítményértékelés  Kompetenciamérések eredményeinek elemzése  Intézménymenedzsment bővítése – IPR menedzsment  Partneri kapcsolatok bővítése  Megfelelő arányok biztosítása – tanulócsoportok szervezése  Pedagógus tréningek szervezése

12 Oktatási folyamatok Partneri kapcsolatok kialakítása Egyénre szabott fejlesztések bevezetése Mentori rendszer bevezetése – 3 havi esetmegbeszélések Ovisuli program – SNI prevenció Módszertani megújulás – projektpedagógia, kooperatív oktatás

13 Gazdaságosság – fenntartható intézményrendszer a csökkenő gyermeklétszám mellett Hatékonyság- IPR támogatása döntéshozói szinten is Minőség- kompetencia alapú nevelés, oktatás, szemléletváltás Esélyegyenlőség- mindenki számára egyformán elérhető minőségi oktatás- integráció Eredmények

14 EREDMÉNYEK Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülése

15 A hatékony működtetés érvényesülése

16 Települési szintű integráció Anti-szegregációs Terv Esélyegyenlőségi Terv Roma Tanács létrehozása Telepek felszámolása Szociális bérlakások építése Tanoda program Egészséges Vásárhely Program Közfoglalkoztatás Átfogó szociális háló kialakítása (Kapcsolat Központ) Munkahelyteremtő támogatási rendszer

17 Konklúzió Az esélyegyenlőség érdekében tett főbb szerkezeti átalakítások Hódmezővásárhelyen megtörténtek, de a tartalmi átalakítás (városi integráció megvalósítása) hosszú folyamat eredménye, melyben az összes részt- vevőnek (gyermek, pedagógus, szülő, önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartók, állami irányítás) kiemelkedő szerepe és felelőssége van.

18 „Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.” (Gabriel Garcia Márquez)

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Tóthné Kecskeméti Katalin Hódmezővásárhely MJV tanügyi főtanácsadó Varga Tamás Általános Iskola igazgató


Letölteni ppt "„Hódmezővásárhelyi modell” Egy lehetséges válasz a 21. századi közoktatás kihívásaira."

Hasonló előadás


Google Hirdetések