Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás a Berzsenyiben Nincs új a nap alatt…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás a Berzsenyiben Nincs új a nap alatt…"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás a Berzsenyiben Nincs új a nap alatt…

2 Előzmények I. “A középiskolának az a czélja, hogy egyrészről általános műveltséget adjon s képessé tegye végzett növendékeit, hogy bármely tudományos pályán fennakadás nélkül haladhassanak; tanít tehát humánus tárgyakat és reáliákat egyaránt. De nem kevésbbé fontos, hogy állandó, rendszeres munkára szoktassa tanítványait s vérükbe oltsa a becsületes, kitartó munkát. Nem lesz szüksége mindenkinek minden egyes mennyiségtani levezetésre, irodalomtörténeti vagy történeti adatra, tudományos rendszerre, de mindennek - sokszor verejtékkel való - megtanulása élesíti az elmét, növeli a látókört és edzi az akaratot.

3 Az életben lépten-nyomon akad olyan munka, melyhez nem fűlik a fogunk, de el kell végeznünk, - s milyen előnyben lesz a középiskolában begyakorlott akaratú, edzett férfiú a felett, ki szüntelenül kibújt a kötelességteljesítés alól. Intézetünk tanári kara mindig így fogta fel az iskola hivatását s így töltött be tanító és egyben nevelő szerepet.” „Pedagógiai program” az 1880-as évekből

4 Előzmények II. Régi: Vajthó László 1930-ban az iskola néhány diákjával kiadta a Magyar Ritkaságok sorozatot Újabb: O-os táborok szervezése – EB pályázat – csoportvezetők bevonása – kirándulás – tábor – elsős bemutatkozás – új EB kiválasztás

5 Pedagógiai programunk ma Az iskolában folyó pedagógiai munka elsődleges célja, hogy felkészítse diákjait – diákjainkat - a felsőfokú tanulmányokra, műveltségben és mentalitásban alkalmassá nevelni az igényes és felelős értelmiségi létre. Általánosabb célunk emellett tanulóink személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlesztése testi, szellemi és erkölcsi szempontból egyaránt; az iskola által képviselt hagyományok és értékek továbbadása, a jogok és a kötelességek ismerete, a helyes önértékelés és az értékorientáltság kialakítása.

6 Az iskola nem képes rendszerezni minden ismeretet, amely diákjait egyre több oldalról éri. Szándékai szerint azonban képessé teszi őket arra, hogy a rájuk zúduló információtömeget értelmezzék, feldolgozzák, rendszerezzék - az olvasás igényének és szeretetének, valamint az informatika alkalmazásának birtokában. Tegyék mindezt kreatív gondolkodásuk segítségével, szilárd, egyben korszerű értékrendre támaszkodva. (2004)

7 HEFOP Részvevő kollégák szakok szerint: magyar,történelem,matematika, fizika, biológia, angol, francia Szociális, életvitel

8 Szociális kompetencia Bemutatkozási-ismerkedési technikák Kapcsolatteremtési gyakorlatok Kommunikáció fejlesztési gyakorlatok Csoportos önépítés Relaxációs technika

9 Egy szép gyakorlat A világ dolgai, s főleg emberei iránti érdeklődés, illetve a világban betöltött helyünk megtalálása. A program egyik legfontosabb része: ismerkedés a világgal, melyben élünk, a sokszínű világ megismerése. A 9. osztálytól kezdve eljárnak közösen különböző vallási közösségek szertartásaira, ünnepeire. Elsőként zsinagógában vettek részt a péntek esti szertartáson, s az azt követő, barhesz kóstolásával összekötött beszélgetésen, a rabbi történet- mesélésén. Második látogatás egy zen-buddhista szertartás volt. Tavasszal a római katolikus szertartásokkal, szokásokkal ismerkedtek. Szeptember első hétvégéjén Mária- búcsúban voltak. Ez cigány búcsú volt. A búcsúba este érkeztek, és éjjeli virrasztáson hallgattak misét magyar, illetve lovári nyelven. Következő alkalommal egy görög-keleti ortodox szertartásra mentek a Petőfi téri templomba. Jövő héten muszlim, majd protestáns szertartásokon vesznek részt.

10 Hozadék A tantestület tagjait új módszerek kipróbálására serkenti Erősíti az együttműködési készséget a tanári karon belül Aktív táblák használata beépül a mindennapi gyakorlatunkba

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás a Berzsenyiben Nincs új a nap alatt…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések