Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Humán erőforrások értékelése. Miért fontos a „humán tőke” vizsgálata? –Gazdasági növekedés hiányzó tényezője Munka, tőke,föld –Hagyományosan a tőkeállományt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Humán erőforrások értékelése. Miért fontos a „humán tőke” vizsgálata? –Gazdasági növekedés hiányzó tényezője Munka, tőke,föld –Hagyományosan a tőkeállományt."— Előadás másolata:

1 Humán erőforrások értékelése

2 Miért fontos a „humán tőke” vizsgálata? –Gazdasági növekedés hiányzó tényezője Munka, tőke,föld –Hagyományosan a tőkeállományt tekintik a gazdasági növekedés „motorjának” –DE: a fizikai tőkeállomány/jövedelem arány idővel folyamatosan csökken

3 –A fejlődő országoknak nyújtott technológiai segélyek miért alacsony hatékonyságúak? –Miért növekszik folyamatosan a reálbér? Hogyan lehet jól „megélni” fizikai tőketulajdon nélkül is? –Miért különbözik az egyes emberek munkajövedelme? –Mi indítja az embereket elvándorlásra?

4 Mi is a humán tőke? Emberi tőke: az emberben testesül meg, és tőke, mert jövőbeli szükséglet- kielégítés vagy kereset, vagy mindkettő forrása. –Nem elidegeníthető –A jövőbeli termelésben és fogyasztásban is hatása van.

5 Kutatási fejlesztési tevékenység eredménye: –Új szakképzettség, emberi tőke –Új eszköz, nem emberi tőke Beruházás: –Technikai feltételek és a munkaerő szerzett képességeinek növelése

6 Beruházási tevékenység osztályozása az emberi tőke szempontjából: –Szervezett kutatás –Szervezetlen kutatás –Szervezett törekvés az új információk tőkévé alakítására –Szervezetlen törekvés –Információterjesztés

7 Humán tőke értékelése Életkereseti görbe –A kereslet csökkenő mértékben nő egy maximumpontig –A magasabban képzettek görbéje meredekebb, és később éri el maximumát idő kereset

8 Humán tőke értékelése Tőketényezők értékelése –Megtérülési ráta Társadalmi és egyéni megtérülési ráta számítható Egyéni megtérülési ráta az egyéni ráfordítások és egyéni hozamokból számítható Egyéni ráfordítások: –Termelő fogyasztás –Ráfordítás közvetlen költségei –Elmaradt jövedelem – alternatív költség

9 Humán tőke értékelése Társadalmi megtérülési ráta: –Eltérhet az egyénitől, ha a humán tőke képzésének költségeit teljes egészében nem az egyénnek kell állnia –Ha az állam is részt vállal a képzési költségekből, akkor általában alacsonyabb

10 Humán tőke beruházás kategóriái: 1.Alapfokú oktatás 2.Magasabb fokú oktatás 3.Munka közbeni képzés 4.Migráció 5.Egészségügy 6.Gazdasági tájékoztatás

11 1. Alapfokú oktatás Az alapfokú oktatás megtérülési rátája a fejlett országokban nagyon alacsony, a kötelező iskoláztatás miatt nem is mérhető Az iskolakötelezettség általában követi a tényleges társadalmi iskoláztatási igényt. Fejlődő országokban az alapfokú oktatás megtérülési rátája pozitív.

12 2. Magasabb fokú oktatás A felsőoktatás motivációi: –Folyó fogyasztás –Tartós fogyasztás –Humán tőke beruházás

13 2. Magasabb fokú oktatás A fejlett országokban a felsőfokú oktatás megtérülési rátája a fizikai tőke megtérülési rátájával egyezik meg. a fejlődő országokban a ráta pozitív Az egy főre jutó jövedelem növekedésével csökken a felsőfokú oktatás egyéni és társadalmi megtérülési rátája is ennek oka a csökkenő hozadék

14 2. Magasabb fokú oktatás A kilencvenes években viszont a középiskolai oktatás társadalmi megtérülési rátája volt a legmagasabb. 2004-ben a főiskolai képzés egyéni megtérülési rátája 15,7%, társadalmi megtérülési rátája 12% volt. Az egyetemi képzés egyéni megtérülési rátája 21,96%, társadalmi megtérülési rátája 14,95%.

15 3. Munka közbeni képzés A képzés lehet általános vagy specifikus Az egyén munkavégző képességét a képzés –A képzés időtartama alatt csökkenti –Utána növeli Munka közbeni képzés alapösszefüggése:

16 3. Munka közbeni képzés Az általános képzés esetében a munkavállaló bárhol hasznosíthatja a megszerzett tudást Ekkor a vállalat racionális döntése, ha a képzés költségét a munkavállaló fizeti meg, mert ekkor a tökéletes verseny feltevése miatt az adott időszaki határtermék és reálbér megegyezik.

17 Munka közbeni képzés Általános képzés esetében tehát

18 Munka közben képzés Specifikus képzés esetében a munkavállaló a képzést csak a munkaadónál tudja hasznosítani, ugyanakkor a munkaadó sem tudja a munkavállalót helyettesíteni. Ekkor azonban a munkavállalónak és a munkaadónak is van alkuereje, aminek tárgya a termelékenységnövekedés.

19 Munka közbeni képzés Ekkor a képzésre a következő összefüggésnek kell fennállnia: Ebben az összefüggésben az „a” paraméter mutatja meg annak az arányát, hogy a termelékenységnövekedésnek mekkora a vállalatnál maradó haszna.

20 Munka közbeni képzés Így a munkabér a következők szerint alakul: Vagyis minél kisebb az „a” paraméter értéke, annál nagyobb lesz a munkavállalók részesedése a bérnövekedésből.

21 4. Migráció A régiók, országok között az eltérő fejlettség miatt eltérő reálbérszintek alakulhatnak ki. Így a migráció a magasabb munkabérek irányában azért jelent humán tőke beruházást, mert így javul a tőke megtérülése

22 4. Migráció Migrációt befolyásoló tényezők: –Életkor –Iskolai végzettség –Családi állapot –Bér és relatív árak viszonya Amennyiben javítja a tőke megtérülését, akár az államnak is elő kell segítenie a migrációs folyamatokat.

23 5. Egészségügy A különböző egészségügyi állapotú csoportok eltérő keresetekkel rendelkeznek A rossz egészségügyi állapotú csoportok társadalmi támogatása hatékonytalan egészségügyi és szociális rendszer állandósíthat

24 6. Gazdasági tájékoztatás A munkahelykeresés és információ szerzés is az emberi tőke beruházás körébe tartozik Az optimális információs szint meghatározható.

25 Egyéb humán tőkét befolyásoló beruházások Táplálkozás Motiváció Érzelmi egészség

26 A humán tőke képzésének extern hatásai Externália: külső hatás, egy piaci tranzakció a résztvevőkön kívül egyéb szereplőkre is hat. Ekkor a piac által biztosított mennyiség eltér a társadalmilag kívánatostól Ha a pozitív hatások erősebbek, állami támogatással, negatív hatás esetén adóztatással érhető el a kívánt mennyiség A társadalmilag kívánatos mennyiség nehezen meghatározható.

27 A humán tőke képzésének extern hatásai A felsőoktatásban való részvételnek általában pozitív extern hatásai vannak: –Demokratikus intézmények hatékonysága –Technikai haladáshoz való alkalmazkodás –Önkéntes közszolgáltatás –Tőkepiac működésének hatékonysága –Állam szociális szerepvállalásának szükségessége

28 A humán tőke képzésének extern hatásai A felsőoktatásban való részvétel a bűnözés szintjét és fajtáit befolyásolja: –A bűnözés általában csökken –Bizonyos típusú bűncselekmények valószínűsége nő

29 Oktatáspolitikai kérdések A humán tőke megtérülési rátájának meghatározása csak a különböző humán tőke képzési lehetőségek rangsorolására használható, segítségével konkrét humán tőke igény nem számítható ki.

30 Oktatáspolitikai kérdések Konkrét keretszámok meghatározására alkalmazható a munkaerő-szükségleten alapuló oktatástervezés Leontief-modell alapján meghatározható, hogy bizonyos kibocsátási szintek jövőbeli meghatározásához mekkora munkaerő kínálat szükséges Feltételezi, hogy a munka-típusok nem helyettesíthetik egymást

31 Oktatáspolitikai kérdések Problémák: –Nem számol a Mobilitással Munkanélküli és inaktív munkavállalók piacra lépésével Képzési költséggel és munkabérek különbségével –A módszertani problémák miatt hosszú távú előrejelzésre kevésbé alkalmas

32 Oktatáspolitikai kérdések Szükséges lehet a migráció elősegítése Társadalmi a befektetés, de a hozamot leginkább az egyén realizálja A fejlődő országokban humán tőke beruházás szükséges

33 Oktatáspolitikai kérdések Humán tőke képes az értékcsökkenésre, ezt azonban az adózás során nem lehet érvényesíteni A munkanélküliség csökkenti a humán tőkét A tőkepiac tökéletlensége torzítja a humán tőke beruházások hatékony szintjét

34 Ajánlott irodalom: –Varga Júlia: Oktatás-gazdaságtan Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998. Budapest –Theodore W. Schultz: Beruházás az emberi tőkébe Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1983. Budapest –Gary S. Becker: Human Capital, A theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research New York, Columbia University Press, New York and London, 1964.

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Humán erőforrások értékelése. Miért fontos a „humán tőke” vizsgálata? –Gazdasági növekedés hiányzó tényezője Munka, tőke,föld –Hagyományosan a tőkeállományt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések