Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Sági Zsolt Oktatási Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Sági Zsolt Oktatási Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Az oktatás és képzés támogatási lehetőségei a Strukturális Alapok programjaiban
Dr. Sági Zsolt Oktatási Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főosztály

2 A kérdések áttekintése
A strukturális politika jelentősége (ESZA, ERFA, EMOGA-O, HOPE), md Euro Humánerőforrás-fejlesztés: az oktatás és képzés szerepe Ellentmondás és feloldása Oktatás és képzés kihívásai Oktatás és képzés feladatai Sági Zsolt, OM NEFF

3 Az EU strukturális politikája
Az Európai Unió jövőképe: a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás-alapú gazdaság legyen a világon képessé váljon a gazdasági növekedés fenntartására egyre több és jobb munkahely teremtésével nagyobb mértékű társadalmi kohéziót biztosítson. Strukturális politika: célja: országok és régiók közötti strukturális egyenlőtlenségek csökkentése, szektorok és ágazati szereplők közötti partnerség és közös célok elérésének erősítése Sági Zsolt, OM NEFF

4 A strukturális politika, az ESZA prioritásai
Munkanélküliségi probléma kezelése Foglalkoztatottság növelése-szektorközi megközelítés Humánerőforrás-fejlesztés Társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek csökkentése Eszközei Európai Foglalkoztatási Stratégia, évente foglalkoztatás-politikai irányelvek Európai Szociális Alap, 2000-től harmonizálva EFS-val Szociális Charta Aktív eszközök dominanciája A munkahelyek dinamikája - A munkahelyek megőrzése - folyamatos képzés a foglalkoztatottak számára is Prevenció – komplex oktatási programok Sági Zsolt, OM NEFF

5 Az ESZA tevékenységi területei
Aktív munkaerőpiaci politikák A munkaerőpiacra való belépés egyenlő esélyeinek támogatása Szakképzés, oktatás és tanácsadás támogatása a LLL keretében A munkaerő és a vállalkozások alkalmazkodó-képességének támogatása, vállalkozói készségek erősítése A nők munkaerőpiaci részvételének támogatása Sági Zsolt, OM NEFF

6 Az ESZA keretében támogatható tevékenységek I.
I. Humán erőforrások fejlesztése a) oktatás, szakképzés tanoncképzés előképzés, különösen alapismeretek foglalkoztatási rehabilitáció foglalkoztathatóságot javító munkaerőpiaci rendelkezések pályaorientáció tanácsadás folyamatos továbbképzés Sági Zsolt, OM NEFF

7 Az ESZA keretében támogatható tevékenységek II.
b)foglalkoztatási támogatások és önfoglalkoztatók támogatása c) Tudomány, kutatás és technológiai fejlesztés területén posztgraduális képzések (kutatóhelyek, vállalatok vezetői) d) A foglalkoztatás új lehetőségeinek fejlesztése (pl. szociális gazdaság) Sági Zsolt, OM NEFF

8 Az ESZA keretében támogatható tevékenységek III.
II. Struktúrák és rendszerek a szakképzés, az oktatás és a szakmai készségek elsajátításának fejlesztése és tökéletesítése (tanárok, szakoktatók, személyzet képzése) munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítése a munka világa és az oktatás közötti kapcsolat erősítése a munka és a foglalkoztatás terén várható változások előrejelzése Sági Zsolt, OM NEFF

9 A Strukturális Alapok fogadásából következő célok, feladatmeghatározás
Az EU strukturális politikájának megértése: mindhárom célkitűzés alá eső területen támogatható a humánerőforrás-fejlesztés A strukturális politika céljainak hazai megfeleltetése, a helyi, a regionális és központi területfejlesztés szintjén A meglévő struktúrák és kompetenciák áttekintése A szükséges felkészülés és fejlesztések meghatározása Projekt irányítási és monitoring struktúrák létrehozása A társfinanszírozási igények felmérése Munkaerőpiaci Alap Gyakorlás a PHARE-on – a PHARE 2000-es program Sági Zsolt, OM NEFF

10 Oktatás és képzés célja
„Az oktatás célja, hogy pozitívan járuljon hozzá az egyén teljes - intellektuális és fizikai - fejlődéséhez, úgy, hogy segíti az egyén önmegvalósítását a magánéletében, együttélését a körülötte élő kisebbségi társadalmi csoportokkal, valamint a beilleszkedését a társadalom egészének gazdasági, politikai és társadalmi életébe.” (McMullen) Sági Zsolt, OM NEFF

11 Az oktatás prioritásai
oktatás minőségének fejlesztése és javítása ( közös indikátorok, „értékelés”) társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedés és a fiatalok foglalkoztathatóságának javítása, szakképesítések átláthatósága európai tudat és identitás elősegítése európai együttműködések bátorítása mobilitás ösztönzése élethosszig tartó tanulás előmozdítása IKT használat Sági Zsolt, OM NEFF

12 Oktatási paradoxon Az oktatás alapvetően a tagállamok kompetenciája, a közösségi hatáskör korlátozott (Amszterdami Szerződés §, szubszidiaritás) Az ágazat meghatározó szerepének egyetemes elismerése és elfogadottsága a Közösség léte és fejlődése szempontjából vitális kérdésekben (politikai egység, versenyképesség, társadalmi-gazdasági kohézió) Sági Zsolt, OM NEFF

13 Az oktatás szektorközi szerepe: TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG
A tudás a munka szervező erejévé válik A humán tőke szerepe energia, nyersanyag helyett A társadalmi tőke kooperáció, tudásmegosztás, szervezeti kultúra BUMM Innováció, kutatás-fejlesztés, technológiai forr. A tudás áruvá válása – tudásipar Oktatásipar - Nemzetközivé váló hatások Az információs társadalom hatása a tanulásra Implikációk az egyénre Sági Zsolt, OM NEFF

14 A luxemburgi folyamat Az Amszterdami Szerződés 1997
Közös foglalkoztatáspolitika igénye Luxemburg foglalkoztatási csúcs 1998 Foglalkoztatási irányelvek Iteratív foglalkoztatáspolitika Luxemburgi folyamat fejlődő politika, szociális partnerek, jogi szabályozási lehetőségek Sági Zsolt, OM NEFF

15 A Lisszaboni „áttörés”
A közösségi oktatáspolitika újszerű elemei „közös gondolkodás az oktatási rendszerek konkrét jövendő céljairól” jogszabályi keretek változatlansága mellett európai szintű együttműködés bővítése együttes elemzés alapján közösen elhatározott konkrét célok (nemzeti keretek között történő megvalósítása, végrehajtás közös értékelése) oktatás, képzés szerves összekapcsolása foglalkoztatás-, és szociális politikával, társadalmi-gazdasági kohézió kérdésével Sági Zsolt, OM NEFF

16 „Nyitott együttműködés” és „Gördülő napirend”
Módszer, eljárás: Elnökségeken átnyúló folyamat Oktatási miniszterek Tanácsa - prioritások meghatározása Tagállamok - prioritások nemzeti szintű operacionalizálása Bizottság - értékelés, javaslat Oktatási Tanács - döntés további lépésekről Tematika: oktatás, képzés szerepe a foglalkoztatás-politikában oktatás és képzés minősége minőség, tartalom, hozzáférés, nyitottság, hatékonyság mobilitás, szakképesítések elismerése KIT használat idegennyelvtudás Sági Zsolt, OM NEFF

17 Élethosszig tartó tanulás
Az élethosszig tartó tanulás a közösségi oktatáspolitika pillére A Memorandum 6 „kulcs üzenete”: egyetemes és folyamatos hozzáférés a tanuláshoz, az emberi erőforrásokba történő beruházások folyamatos növelése, hatékony oktatási, tanulási módszerek fejlesztése, tanulásban való részvétel fontosságának tudatosítása tanulási lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz, tanácsadáshoz való hozzájutás mindenkinek, élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása mindenki számára, IT-technológiák széleskörű alkalmazásával, a tanulást bevinni az otthonba Sági Zsolt, OM NEFF

18 „e-Learning” Hardware Infrastruktúra:
valamennyi iskola, szakképző intézmény részére Internet hozzáférés hálózatépítés - virtuális mobilitás Software - tananyagok, stb. IT használatában rejlő előnyök által csökkenteni az egyenlőtlenségeket IT kompetencia és alapkészségek európai digitális alapműveltségi diploma Sági Zsolt, OM NEFF

19 Oktatás és képzés feladatai
Esélyteremtés - társadalmi kirekesztés megelőzése oktatás nyitottsága, hozzáférés támogatása tanulási utak rugalmasabbá tétele hátránykompenzáció iskolai kudarc megelőzése Második esély iskolája fiatalok , akik integrálódnának, de… bevonásuk munkahellyel kecsegtető képzésbe környezet feltárása: akadályok elhárítása, partnerek, perspektíva partnerség (önkorm., helyi társ., munkáltató) Sági Zsolt, OM NEFF

20 Oktatás és képzés feladatai
Kulcsképességek alapkészségek munkaerő-piaci készségek élet- vagy szociális készségek Átmenet az oktatásból a munka világába kompetencia fejlesztés orientáció és pályaválasztási tanácsadás folyamatos képzés szimbiózis az iskola és a munka világa között munka tapasztalat Sági Zsolt, OM NEFF

21 A hazai társfinanszírozás lehetőségei- Munkaerőpiaci Alap
Központi keretből nemzetközi programok finanszírozása képzések tartalmi fejlesztése közalapítványok támogatása bázisintézmények felszerelése eszközfejlesztések (csúcstechnológia) Decentralizált keretből korszerű technológia területi, helyi speciális fejlesztések Sági Zsolt, OM NEFF

22 A fejlesztési és képzési alaprész felhasználásának tervezett szakmai prioritásai I.
Gazdaság és képzés kapcsolatának fejlesztése Gyakorlati képzési rendszer fejlesztése a gazdaságban és az iskolákban OKJ szakképesítéseinek tartalmi fejlesztése, tantervek készítése Szakképzés-fejlesztési célú közalapítványok támogatása Szakképzés-fejlesztési célú nemzetközi programok, EU strukturális alapok társfinanszírozása, ill. erre való felkészülés támogatása Sági Zsolt, OM NEFF

23 A fejlesztési és képzési alaprész felhasználásának tervezett szakmai prioritásai II.
akkreditált felsőfokú szakképzés bővítése szakképzési rendszer minőségégének fejlesztése szakképzési infrastruktúra, taneszközök fejlesztése hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésének támogatása szakképzési intézmények integrációjának támogatása, szakképzési centrumok kialakítása Sági Zsolt, OM NEFF

24 A fejlesztési és képzési alaprész tervezett előirányzata (2002-2004), mó Ft
Sági Zsolt, OM NEFF

25 Új típusú tanuló környezet
Sági Zsolt, OM NEFF


Letölteni ppt "Dr. Sági Zsolt Oktatási Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések