Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az integrált nevelés- oktatás fajtái és szintjei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az integrált nevelés- oktatás fajtái és szintjei."— Előadás másolata:

1 Az integrált nevelés- oktatás fajtái és szintjei

2 Lokális integráció:  az integráció legegyszerűbb formája  csak az épület közös, a gyerekek között nincs kapcsolat  ez is a szegregálás egy formája marad  pl.: kisegítő osztály működik az általános iskolában

3 Szociális integráció:  a többségi intézményben elhelyezett akadályozott csoportot tudatosan egyesítik a kortársközösséggel az óvodában a foglalkozásokon kívüli, az iskolában a tanórákon kívüli időben  2 fokozat különíthető el:  az együttnevelés időszakos és esetleges: kirándulások, rendezvények során  a csoportok találkozása rendszeres, folyamatos: mindig együtt zajlik az óvodában a szabad játék, a séta, iskolában közös asztaloknál folyik az étkeztetés, közös sporttevékenység

4 Funkcionális integráció:  a legmagasabb szint  együtt fejlesztik a gyermekeket az óvodai foglalkozásokon vagy az iskolai tanórákon  2 fokozat különíthető el

5  részleges integráció:  az idő egy részében van együtt az adott gyerek vagy csoport a többiekkel  a párhuzamos csoportok/osztályok órarendje tudatosan tervezett: testnevelés idejére egyes gyermekek rendszeresen csatlakoznak a többségi csoporthoz, bizonyos tantárgyakat a párhuzamos többségi osztályban tanulja, a teljes csoport is beolvadhat 1-1 foglalkozásra a többségi csop-ba

6  teljes integráció:  az együttnevelés igazi célja  a fogyatékos gyermek a teljes időt a többségi óvodában vagy iskolában tölti

7 Az integrált nevelés- oktatás feltételei  Objektív tényezők:  gyógyászati segédeszközök, amelyek szinte nélkülözhetetlenek a mozgáskorlátozott és érzékszervi fogyatékos gyermekek esetében pl.: kerekesszék, hallókészülék  osztálylétszám  speciális taneszközök  az épület hozzáférhetősége pl.: akadálymentesítés

8  Szubjektív tényezők:  a fogadó pedagógus  tanterv, tananyag  kellően rugalmas, valamennyi gyermek számára, amennyire lehet hozzáférhető legyen  Magyarországon a NAT fogalmazza meg  módszerek pl.: differenciálás

9  a gyermek szülei: kiemelkedő az integrációs folyamatokban, rájuk kell számítani a beilleszkedésnél, a sikereket, kudarcokat folyamatosan figyelniük kell, ők a pedagógusok napi informátorai, folyamatos segítségükkel, a gyermekekkel töltött napi együttlét során annak egyenletes fejlesztését az iskolában, a nehézségek csökkentését a tanulás ellenőrzésével érhetik el.

10  a gyermek:  meghatározó tényező fogyatékosságának súlyossága  könnyíti a beilleszkedést, ha szorgalmas, figyelmes, nyitottabb személyiség

11  a csoport- vagy osztálytársak  nagymértékben hátráltathatják, illetve megkönnyíthetik az integráció folyamatát  szinte nem jelent gondot a másság, ha a pedagógusok kellő információt adnak, meg kell ismertetni a fogyatékosságot, meg is élhetik azt  érdemes a gyógyászati segédeszközök működését, rendeltetését megismertetni velük  a társak megtanulják a fogyatékosokkal való együttélést és a segítségnyújtást, empátiát

12 Az inklúzióról bővebben  alapvetően más pedagógiai szemlélet  az egyént az adott tulajdonságai szerint értékeli, ahelyett, hogy megkísérelné vele elfogadtatni az adott feltételeket  célja, hogy valamennyi gyermeket a lakóhelyéhez közeli intézménybe vegyék fel, amelyek mindegyike felkészült erre a feladatra  újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit  megvalósul az iskolarendszer általános fejlesztése (a sérültek esetében is)  a sérült gyermeket valóban szociálisan is befogadja az intézmény közössége

13  fejlődő, erősödő öntudat  az egyéni különbségeket figyelembe veszik  gondok estén a pedagógusnak is változnia kell  a gyógypedagógus partner a megoldásban  szemléletváltás a teljes tantestületben (nyitott iskola)  az érzelmi célokra és a kognitív eredményekre ugyanakkora hangsúly van fektetve

14 egyéni differenciálás:  a pedagógus minden gyermekben a speciálisat, az egyedi tulajdonságait keresi  számára természetes, hogy a legtöbb gyereknek valamikor, valamilyen témában nehézségei akadnak  az egyéniesített segítséget minden gyermeknek meg kell adni  minden gyermeket képességei szerint kell terhelni

15 differenciálni lehet:  a szervezési keret szintjén: iskola, osztály, tanóra, tanegység  a kimenet és a folyamat szempontjából  módszertanilag: a téma, gyermeki érdeklődés, megkövetelt szint, közvetítési mód, tanulói reakciók típusa, a tanári segítségnyújtás ideje stb. szerint

16 a differenciálásban fontos szerepe van a pedagógus eszköztárának és személyiségének:  a tanítási program érdekes, sokoldalú legyen  a feladatok az egyéni tanulási stílusnak és ütemnek feleljenek meg  el kell fogadni a teljesítményszintek széles sávját  lehetőségek széles körének biztosítása  olyan tananyag, tanulási helyzet kialakítása, amelyek valós problémák megoldására, kockázatvállalásra és választási helyzetekre épülnek  a tanulókat ösztönözze az együttműködésre, a mérlegelésre, a kölcsönös tiszteletre

17  ne mondja meg a tanulónak, hogy mit, hogyan kell tenni, legyen inkább bátorító, együttérző  az önálló életre és önfenntartásra nagyobb esély van  magasabb iskolázottság

18 Spontán integráció  külön szintet alkot  nem áll fenn tudatos integrációs szándék  a szülő a többségi intézménybe íratta be gyermekét, az óvoda és iskola nem áll ellen  ebben az ügyben a szülő nem járt a szakértői bizottságnál  nem segít a gyógypedagógus, így a pedagógus igyekszik megoldani a problémákat  az enyhébb fogyatékossági típusoknál sikeres lehet a beilleszkedés, de rosszabb esetben csak megtűri a gyermeket a pedagógus

19 Az integráló és inklúzív intézmények  Integráló oktatási intézmény minden olyan óvoda, általános iskola és középiskola, amelyben a SNI gyermekeket együtt nevelik a többiekkel.  Integráló bölcsőde  a sérült gyerekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését is végezhetik, illetve 6 éves korukig fejlesztő felkészítésben is részesíthetik őket  az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet feladatköre az ország bölcsődéinek szakmai irányítása

20 Integráló óvoda / iskola  módszer, óraterv nem változik  frontális, teljesítményorientált stílus  a gyógypedagógusra hárul minden feladat

21 Inklúzív óvoda / iskola  Módszer, óraszervezés nem hagyományos  Differenciálás  Gyógypedagógus partner a megoldásban


Letölteni ppt "Az integrált nevelés- oktatás fajtái és szintjei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések