Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 D R. T AMAGA F ERENC  Elnökhelyettes, főosztályvezető  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2013. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " D R. T AMAGA F ERENC  Elnökhelyettes, főosztályvezető  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2013. november."— Előadás másolata:

1  D R. T AMAGA F ERENC  Elnökhelyettes, főosztályvezető  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2013. november 7-8.

2 A közelmúltban hatályba lépett jogszabályváltozások. Célok és eredmények. Hatósági közhiteles nyilvántartás a bányafelügyeletnél. Az MBFH feladatai koncessziós pályázatok lebonyolításában. A bányafelügyelet hatósági tevékenysége számokban. Tervezett bányászati jogszabály módosítások, és azok céljai.

3 Jogszabály módosítások 2013. évben: Bt., Vhr. és további 6 db. Kormány ill. Miniszteri rendelet. Jogszabályváltozás →→ Célok és érdekek egyensúlya. 1. A hazai szénhidrogén előfordulások kutatásának, kitermelésének a fokozása. Újrakutatási kötelezettség előírása. Kutatási területek maximalizálása. Kutatási idő meghosszabbítására vonatkozó szabály. Kutatás befejezése után a jogvesztő határidők csökkentése.

4

5

6

7 2. Bányajáradékkal kapcsolatos szabályok Az ásványi nyersanyagok pontos fogalmi meghatározása, és az értékének aktualizálása.  54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról az ásványi nyersanyagok fogalmának, meghatározásának pontosítása, azok körének bővítése, a fajlagos értékek aktualizálása. Kitermelt mennyiségek ellenőrizhetősége.  12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről.  10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról. További célok pontos térképi adatbázis létrehozása.

8 8 Megnevezés 2012. évi kitermelés után bevallott bányajáradék I. n.évII. n.évIII. n.évIV. n.évÖsszesen 1.2.3.4.5.6.=2+3+4+5 Földgáz27 256 95619 724 30816 563 54515 670 19479 215 003 Kőolaj4 880 4794 171 7654 355 7974 351 93717 759 978 Szén2 2812 1563 8075 01513 259 Lignit144 553127 242157 340170 315599 450 Szilárd energiahordozók összesen 32 284 26924 025 47121 053 48920 197 46197 587 690 Geotermikus energia18 7804 5301 30216 02240 634 Széndioxid12 26314 96315 14612 47954 851 Ércek13 97013 26815 68412 36155 283 Tőzeg, lápföld, lápimész1 7604 6745 6383 06915 141 Agyag6 71310 50519 5239 08345 824 Homok, kavics59 071185 990159 239139 743544 043 Kövek45 76191 501113 911114 915366 088 Egyéb nyersanyagok2 1244 3363 2472 05311 760 Mindösszesen32 444 71124 355 23821 414 17920 507 18698 721 314

9 9

10

11 BÁNYAJÁRADÉK ÉS AZ „EGYENSÚLY” KÉRDÉSE. Fizetési kötelezettség csökkenése [54/2008. (III.28.) Korm. rendelet]:  Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték aa)a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 141/B. §-a szerint módosított szerződés alapján, a GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott hazai termelésű földgáz-mennyiség biztosításához kitermelt (a kitermelt mennyiség alatt értve a kitermeléssel járó önfogyasztást és hálózati veszteséget is) földgáz hőmennyiségének (GJ) és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ), de legfeljebb 2337 Ft/GJ fajlagos értéknek ezer forintra kerekített szorzata. Bányajáradék mértékének növekedése [bányatörvény]: a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében - a b), d) és e) pontban foglalt kivétellel - 16%-a  Megállapította: 2013. évi CXXIII. törvény 1. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től.

12 Ásványi nyersanyag kitermelés 2004-2012 között Bevallott bányajáradék (CH): 2011: 111 104 903 eFt 2012: 97 029 832 eFt Bevallott bányajáradék (CH): 2011: 111 104 903 eFt 2012: 97 029 832 eFt

13 3. Az „egyenlő feltétek” elvének az érvényesítése az ásványi nyersanyagot (homok, kavics) kitermelők között. A nem bányászati engedély alapján folytatott ásványi nyersanyag kitermelés terheinek az arányosítása. Az építési vagy talajvédelmi vagy vízjogi engedély alapján, valamint a kihirdetett veszélyhelyzetben ásványi nyersanyagot kitermelő személyek (egyéb engedélyesek) ásványi nyersanyagra vonatkozó tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos részletszabályok megalkotása.

14

15 4. A bányászati tevékenység során keletkezett bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének a kikényszerítése. A használaton kívüli mélyfurások „elhanyagolt” helyzetének rendezése. A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tulajdonjogi helyzetének rendezése, illetve a más célú hasznosítás vagy a tájrendezési kötelezettség szigorítása.

16 5. Bányászati tevékenység végzése során a felelősség kérdések pontosítása. A felelős műszaki vezetők felelősségének a megteremtése, központi nyilvántartási rendszer kialakítása. A felelős műszaki vezetőre és helyettesére vonatkozó szabályok szigorítása, 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről. Felelős műszaki vezetőről szóló új miniszteri rendelet megalkotásának célja a bányaüzemi felelős műszaki vezető és helyettes tevékenységének a külszíni, a sújtólégveszélyes, gázkitörés-veszélyes és egyéb mélyművelésű, valamint a szénhidrogén bányászat területén való különválasztása, a kijelölési feltételek meghatározása, és az időközben bekövetkezett jogszabály-módosításoknak megfelelő követelményrendszer megállapítása.

17

18 A MUNKABALESETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A BÁNYAFELÜGYELET MUNKAVÉDELMI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TERÜLETEN

19 Szakágazat2008.2009. 2010.2011.2012. Szénbányászat 12691 636769 – 1* Fémtartalmú ércek bány. 3430 393630 – 1* Egyéb szilárd ásv. bány. 2628 301515 – 1* Szénhidrogén bányászat 155 3 6 – 1* Szállítóvezeték építés, üzemeltetés 134 411 Gázelosztó-vezeték ép., üzemeltetés és PB gázell. 88 686 Föld alatti gáztároló üzemeltetés 15 000 Bányászati módszert alkalmazó tevékenység 1235 220 Geotermikus energia 1 000 Polgári robbantás 020 Egyéb 310 1442 Összesen: 241217 175153139 = halálos 1* = halálos

20 Halálos bányászati munkabaleset Meszes I. - mészkőbánya, +182 mBf. szint 2013.01.03. 08:25:00. Súlyos bányászati munkabaleset Jánosmajor 2013.07.10.14:50:00. Súlyos, csonkolásos bányászati munkabaleset A táró bejáratától kb. 600 méterre 2013.09.27. 07:00:00.

21 6. Közhiteles nyilvántartások - hatósági felelősség A Ket. „hatósági nyilvántartás” kategóriája túl tág volt, és kérdéses volt, hogy a hatóság által vezetett nyilvántartás ténylegesen a Ket. szerinti hatósági nyilvántartásnak tekinthető-e. Közhiteles nyilvántartás: - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. - ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn. - senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve ha az személyes adatnak vagy törvény által védett titoknak minősül.

22 A Ket-tel összhangban közhiteles nyilvántartásaink: a kutatási területről és a bányatelekről, a felelős műszaki vezetőkről és helyetteseikről, a polgári robbantási tevékenység végzését felügyelő, irányító személyekről, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységet végzőkről.

23 7. A stratégiai ásványi nyersanyagok koncesszió szerződésen alapuló kutatása és kitermelése. Bt., Vhr., koncesszióra vonatkozó szabályainak a kiegészítése és hatályba lépett 81/2012(XII.28.)NFM rendelet, az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok létrehozása. Bányászati és állami célok összhangja:  A kutatási jog átlátható pályázat útján szerezhető meg.  A koncessziós szerződés garanciákat biztosít minkét fél számára.  Nincs indokolatlan területfoglalás.  Több vállalkozásnak fennállhat egy bányatelekben a bányászati joga.

24 Pályázati felhívások megjelentek 7 területre. Szénhidrogén: Battonya-Pusztaföldvár Dél, Battonya-Pusztaföldvár Észak, Szegedi-medence Nyugat, Szegedi-medence Délkelet. CH: 20 évre, GT: 35 évre. Geotermikus energia: Ferencszállás, Kecskemét, Jászberény. A pályázati eljárás nyelve magyar.

25 A pályázati kiírás megvásárolható az MBFH-nál (25.000 Ft+ ÁFA). A pályázatok beadási határideje: 2013. november 15. 10-12 óra között. A pályázatok beadásának helye: MBFH Központi épülete. Pályázatot csak a pályázati kiírást igazoltan megvásárló nyújthat be.

26 A pályázatok értékelésére a miniszter Minősítő Bizottságot hoz létre. A Minősítő Bizottság legkésőbb a beadási határidő lejárta előtt 15 nappal megkezdi működését. A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidőt követő 90 napon belül: legkésőbb 2014. február 15-ig.

27 Szénhidrogén - koncessziós pályázatra kiírható területek

28 Szénhidrogén - folyamatban lévő területek vizsgálata

29 Szénhidrogén – tervezett területek vizsgálata 2014-ben

30 Geotermikus energia – koncessziós pályázatra kiírható területek

31 Geotermikus energia – folyamatban lévő területek

32 Geotermikus energia – 2014-ben vizsgálatra tervezett területek

33 JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK Eljárás – döntés típusaÜgyszám Jogorvoslati eljárás 185 Helybehagyó –Megváltoztató 115 Megszüntető 44 Új eljárásra kötelező 26 Bírósági –Törvényszéki ügyek (a jogorvoslati eljárások 24 %-a) 45 Új eljárásra kötelezés (a jogorvoslati eljárások 2 %-a) 4 2012. évben bányafelügyeleti szinten ügyszám szerint 22177 db ügy keletkezett, amelyből 14351 db kérelem volt (1838 db kérelem került elutasításra).

34 A perek tárgy (ügycsoportok) szerinti megoszlása TárgyÜgyszám Jogosulatlan bányászati tevékenység15 Szabálytalan bányászati tevékenység2 Bányajáradék önbevallás11 Bányászati jog törlés5 Bányászati jog átruházás5 Bányatelek megállapítás1 Kutatási jogadomány3 Kutatási MÜT22 Kitermelési MÜT2 Engedély nélküli gázforgalmazás6 Gázvezeték szolgalom11 Ingatlan-igénybevételi ütemterv2 Ügyféli jogállás2 Egyéb19

35 Jogszabályok, amelyek módosítását kezdeményezte az MBFH és egyeztetett a bányavállalkozókkal: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény. A bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. További 12 kormányrendelet módosítása.

36 Javasolt főbb témák: A föld alatti szénelgázosítás (UCG technológia) részletszabályainak megalkotása. A földtani kutatásra vonatkozó részletszabályok megalkotása. Speciális szabály. A vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények megépítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kitermelésére vonatkozó szabályok Bt-be emelése.

37 A bányászat közérdekűségének a kimondása. A rétegrepesztés engedélyezése – bányafelügyeleti hatáskörbe történő delegálása A polgári felhasználású robbanóanyagok határon átnyúló szolgáltatási tevékenységként végzett forgalmazására vonatkozó szabály szigorítása. Vhr. Kutatás meghosszabbításának feltételeire vonatkozó pontosítás.

38 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása. A módosítás a gyakorlatban felmerült tapasztalatok jogszabályi szinten történő szintetizálása, és a módosult építésügyi jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges. E-építési napló bevezetése.

39 Jó szerencsét!


Letölteni ppt " D R. T AMAGA F ERENC  Elnökhelyettes, főosztályvezető  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2013. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések