Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fő célok:  a foglalkoztatás bővítése és a  a növekedés biztosítása. A fenti célok elérése érdekében hat kiemelt területen indultak összehangolt állami.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fő célok:  a foglalkoztatás bővítése és a  a növekedés biztosítása. A fenti célok elérése érdekében hat kiemelt területen indultak összehangolt állami."— Előadás másolata:

1

2 Fő célok:  a foglalkoztatás bővítése és a  a növekedés biztosítása. A fenti célok elérése érdekében hat kiemelt területen indultak összehangolt állami és uniós fejlesztések:  a gazdaság,  a közlekedés,  az emberi erőforrások,  a környezet és az energetika,  a területfejlesztés,  a közszolgáltatások terén.

3  Végrehajtás-támogatási OPAz Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja  Államreform OP  Elektronikus Közigazgatás OPÁllamreform  Európai Területi Együttm ű ködések OP-k  Közép-magyarországi Operatív Program,  Dél-alföldi Operatív Program,  Észak-alföldi Operatív Program,  Észak-magyarországi Operatív Program,  Dél-dunántúli Operatív Program,  Közép-dunántúli Operatív Program,  Nyugat-dunántúli Operatív Program,Területfejlesztés  Környezet és Energia OPKörnyezet- és energiafejlesztés  Társadalmi Infrastruktúra OP  Társadalmi Megújulás OPA társadalom megújulása  Közlekedés OPA közlekedés fejlesztése  Gazdaság OPA gazdaság fejlesztése Operatív programPrioritások

4 „ A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” címmel került kiírásra a TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat.

5  A szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése  A forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása  A képzés szerkezete rugalmasan igazodjon a gazdaság igényeihez, ill. javuljon a képzés minősége és tartalma

6 Tervezett keretösszeg: 5. 526.000.000 Ft A forrást az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

7 Pályázatot nyújthattak be a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott térségi integrált szakképző központ modellek valamelyikét megvalósító TISZK-ek, vagy a TISZK modellek valamelyikét létrehozni szándékozók.

8  A szakképző iskolák együttműködésével, integrációjával, koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés  A gazdaság igényeihez igazodó, korszerű, moduláris képzésre való felkészítés  A hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciák fejlesztése

9  Vissza nem térítendő támogatás  Önrész nélküli  A támogatás mértéke: 100-400 millió Ft

10  Pályázók köre: Társulás és a szakképzésben együttműködő partnerei  Pályázat benyújtása 1. fordulóra (2008. január)  Elfogadott projektjavaslat után pályázat benyújtása 2. fordulóra (2008. június)  Elnyert támogatási összeg: 332.080.000 Ft  Megvalósítás időtartama: 24 hónap  Fenntartási kötelezettség: a projekt lezárását követően legalább 5 évig fenntartani és működtetni a TISZK-et (2015-ig)

11  Szétaprózott szakképzési rendszer, párhuzamos képzések  Nem megfelelően képzett munkaerő  A szakképzés nem munkaerő-piac orientált  Sok a pályaelhagyó, magas a pályakezdő munkanélküliség  Hiányzik az intézményközi együttműködés  Nincsenek kidolgozott modulrendszerű tananyagok és e-learning tananyagok

12  Nincsenek a képző intézmények között beszámíthatósági rendszerek  Nem működik az iskolarendszerű képzésből végzettség nélkül kikerült fiatalok szakképzésbe történő reintegrációja  Nem célirányos a pedagógusok és szakoktatók továbbképzése  A munkaerő-piaci monitoring szervezetlen

13  Fejlesztendő a HH-s tanulókkal való programszintű foglalkozás, a lemorzsolódással veszélyeztetettek kiszűrése, a pályaválasztási tanácsadás  Összehangolatlan a fejlesztési források felhasználása

14

15  Közös szakmacsoport- és szakmakínálat kialakítása, folyamatos felülvizsgálata szakmacsoportos tantervi bizottságok segítségével  Az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképek kidolgozása szakmacsoportos tantervi bizottságok segítségével, 17 szakmacsoportban

16  A közös modultérképeknek megfelelő intézményi képzésszerkezet kidolgozása  Az OKJ változásait folyamatosan leképző tartalomfejlesztési rendszer kiépítése  A középfokú és a felsőfokú szakképzés rendszerének összehangolása, hiányzó képzések indítása

17  Integrált intézményközi és fenntartói irányítás szervezeti kereteinek létrehozása  Közös beiskolázási stratégia kidolgozása  Az éves tantárgyfelosztás- és órarend-készítési gyakorlat közös tervezéssé emelése egységes helyiség- és eszközkataszter működtetésével  Felsőfokú szakképzés közös beszámítási, tantervi rendjének és irányítási rendszerének kidolgozása  Az élethosszig tartó tanulás modelljének kidolgozása

18  Közös adatgyűjtési és elemzési rendszer kialakítása a helyi foglalkoztatási lehetőségek előrejelzésére  Kapcsolatok erősítése a TISZK területén tevékenykedő meghatározó munkaerő- piaci szereplőkkel (Tanácsadó Testület létrehozása a kamara bevonásával)  Minőségbiztosítási rendszer kialakítása  Közös forrásszerzési rendszer kialakítása, és felhasználásának nyomon követése.  Felnőttképzési rendszer kialakítása

19  Közös szolgáltatások szervezeti kereteinek kiépítése  Közös pályaválasztási és pályaorientációs rendszer kialakítása, karrier-tanácsadási rendszer kidolgozása  Az esélykülönbségeket csökkentő programok fejlesztése  Kiegészítő tananyag fejlesztése  Tanácsadási szolgáltatás kiépítése a vállalati képzőhelyek számára  Bemutatóközpont-rendszer tervezése

20  A modulrendszerű, kompetencialapú szakképzéshez szükséges tanári és tananyag-fejlesztési kompetenciák fejlesztése a szakképző évfolyamon tanító pedagógusoknál  A közismereti évfolyamokon tanítók módszertani felkészültségének fejlesztése, a modern módszerek és tanulásszervezési eljárások használatbavételének támogatása

21  A szakoktatók továbbképzését és szakmai tapasztalatcseréjét szolgáló rendszer kiépítése a munkaerő-piaci szereplők bevonásával  A gyakorlati képzési rendszer fejlesztése, a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozók képzése és folyamatos tájékoztatása

22  Menedzsment vezetőképzés, projektvezetői és a térségi irányítás intézményközi folyamatainak vezetői irányítási készség-fejlesztése  A pályázási kompetenciák és a pályázási aktivitás fejlesztése  Fejlesztési projektmenedzsment kapacitás- építés  Szervezetfejlesztési, csapatépítési tréningek szervezése

23  Nyitó és záró konferenciák szervezése  Szakmai egyeztetések szervezése a régióban  Kiadványok, szórólapok készítése a célcsoportok elérése érdekében  Marketing tevékenység a szülők, a gazdasági szereplők elérése érdekében  A médiák felhasználása (TV, rádió, Internet, sajtótájékoztatók)  Saját honlap kialakítása és folyamatos működtetése

24 Nyomon-követési rendszer kialakítása és működtetése:  Adatgyűjtés a tanulók és családjaik körében  Adatgyűjtés a gyakorlati képzésekről  Adatgyűjtés a gazdálkodó szervezetektől  Felmérések, elemzések készítése

25  Csökken a lemorzsolódó tanulók aránya  Csökken a pályaelhagyók, a pályakezdő munkanélküliek száma  A hátrányos helyzetű, SNI-s fiatalok szakképzésbe történő belépése, elhelyezkedése, munkahelyi beilleszkedése könnyebbé válik  Növekszik a versenyképesség és a foglalkoztatottság  A megye beruházás vonzó és projektgeneráló képessége növekszik  Az elvándorlási tendencia mérséklődik

26 „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry )


Letölteni ppt "Fő célok:  a foglalkoztatás bővítése és a  a növekedés biztosítása. A fenti célok elérése érdekében hat kiemelt területen indultak összehangolt állami."

Hasonló előadás


Google Hirdetések