Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása."— Előadás másolata:

1 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

2 Klaszter alapítás Tapasztalat szerint legjobb eset, ha az alapítást az együttműködésben érintett vállalkozások kezdeményezik. A klaszter alapító tagjai határozzák meg a közösen elérendő célokat a klaszterek bármilyen struktúrában szerveződhetnek együttműködési megállapodás vagy szerződés keretei között szabályozzák a klaszter működése szempontjából fontos kérdéseket: – Közös célok – Ki latja el a klasztermenedzseri feladatokat – Közös költségek viselése – Be, valamint kilépési szabályok – Felelősség a közös kérdésekben klaszter akkreditació szempontja, hogy gazdasági társasági formában kell működnie egyik klaszter tagvállalat sem gyakorolhat benne többségi befolyást amely más akkreditált innovációs klaszterben nem rendelkezik tagsági viszonnyal. A klaszter tagság hasznai általában csak 3-5 éves távlatban jelentkeznek

3 PRIORITÁS Arány (OP-n belül) Finan- szírozó Alap Tematikus koncentráció - fő terület Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 1. KKV-k versenykép es­ségének és hatékonysá gának fejlesztése 22,00% ERFA (3) A kis- és középvállalkozás ok, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra- ágazat (az ETHA esetében) versenyképesség ének javítása. (4) Az alacsony szén-dioxid- kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 1. Vállalatok versenyképességének javítása (ipar- és innováció politikai fókusszal) 2. Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése 4. Vállalkozások versenyképességének javítása a kiemelt növekedési zónákban és térségekben 5. Vállalkozások megújuló energia felhasználásának és energiahatékonyságának növelése Hálózati gazdaság fejlesztése 1.3.1. Klaszterek fejlesztése

4 Klaszterfejlődés

5 Klasztertámogatási rendszer

6

7 Támogatás célja, háttere Vállalkozások közötti együttműködések, klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, versenyképességének növelését. – Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása – Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása – Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

8 Pályázók köre Előző pályázati kiírás keretében: - Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok - Szövetkezetek - SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók - Egyéb vállalatok Induló klaszterek esetében konzorciumban történő pályázat benyújtására nem volt lehetőség. fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (a klasztermenedzsment önállóan vagy a klasztermenedzsment szervezet és a klaszter tagjaiból álló konzorcium, vagy az együttműködő vállalkozások által és klasztermenedzsment szervezet által alakított projekttársaság nyújthat be pályázatot.)

9 Támogatható tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek – Adminisztráció, jó megoldások feltárása és adaptálása, projektgenerálás, közös K+F tevékenység, konferenciák szervezése, piacelemző és piackutató tevékenység, oktatás A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködése esetén – Eszközbeszerzés, építés, átalakítás, bővítés, információs technológia-fejlesztés

10 Önállóan nem támogatható tevékenységek: – Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére. – Az alapinfrastrukturális beruházások költségei Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – Könyvvizsgálat (Amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot)

11 Támogatás maximális mértéke Tevékenységek Állami támogatás jogcíme Támogatás maximális mértéke A1-A6. és A10. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások Csekély összegű (de minimis) támogatás 80% Általános képzésnek minősülő képzések Képzési célú támogatás50% Szakképzésnek minősülő képzések Csekély összegű (de minimis) támogatás 50% Információs technológiafejlesztés Regionális beruházási támogatás 10%-50% Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

12 Pénzügyi feltételek Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Nem részesülhet támogatásban az a projekt, ahol az igényelt támogatás nem éri el a 10 millió forintot. Elnyerhető támogatás: - Vállalati együttműködés max. 50 millió Ft - Induló klaszterek maximum 40 millió Ft - Fejlődő klaszterek maximum 150 millió Ft Önerő mértéke: Minimum 20% Előleg: 25 % lehetséges

13 Támogatások összege (ROP) Régiók Észak-magyarországi régió Dél – alföldi régió, Dél – dunántúli régió; Észak- alföldi régió; Közép – dunántúli régió; Nyugat – dunántúli régió Közép-magyarországi régió Támogatás összege (millió Ft) TevékenységMinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum Vállalati együttműködés 105010251025 Induló klaszterek 104010301030 Fejlődő klaszterek 10150101001015 Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

14 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Magyarországon 2007-2013 között Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás összege Támogatott projektek száma Megítélt támogatás összege DAOP29110023788 DDOP2584119592 KDOP2677117487 KMOP38122924787 NYDOP2273219541 ÉAOP154319210 ÉMOP30130721975 Forrás: palyazat.gov.hu

15 Támogatási arányok Beérkezett pályázatok száma (db) Támogatott projektek száma (db) Támogatási arány (%) DAOP 2923 80 DDOP 2519 76 KDOP 2617 65 KMOP 3824 63 NYDOP 2219 86 ÉAOP 159 60 ÉMOP 3021 70 Összesen: 185132 70 Forrás: palyazat.gov.hu

16 Támogatás mértéke Igényelt támogatás összege (millió Ft) Megítélt támogatás összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) DAOP1100788 72 DDOP841592 70 KDOP771487 63 KMOP1229787 64 NYDOP732541 74 ÉAOP431210 49 ÉMOP1307975 75 Összesen64114380 68 Forrás: palyazat.gov.hu

17 Támogatható tevékenységek Induló klaszterek (ROP-ok) Fejlődő Klaszterek (ROP-ok) Akkreditált Innovációs Klaszterek (GOP- 1.2.1) AIK tagvállalatok (GOP-1.3.1/B, KMOP- 1.1.3/A,B Kísérleti fejlesztés-- A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek -- Infrastrukturális és ingatlan beruházás - (kivétel: 2008-ban ÉMOP-ban lehetett) - (kivétel: 2008- ban ÉMOP-ban és 2011-ben lehetett) (Kutatás- fejlesztési, innovációs cvélt szolgáló) (2010-től) Marketing Eszközbeszerzés 2011-ben nem (kutatás- fejlesztési projekthez) Igénybe vett (jogi tanácsadás, üzletviteli tanácsadás) szolgáltatás -- - Iparjogvédelem-- Piacrajutás, irányítási rendszerek-- (2011-től)(2011-től) (kivéve irányítási rendszerek)

18 KódszámPályázati kiírás címe Forrás összesen ROP pályáz atok DAOP-2008/1.2.1 Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése= Regionális jelentőségű klaszterek s a vállalkozások közötti együttműködések erősítése közös berzházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 590 millió Ft DDOP-2008/1.2.3700 millió Ft ÉAOP-2008/1.1.2./A800 millió Ft ÉMOP-2008/1.2.1 1,403 millió Ft KDOP-2008/1.2.1750 millió Ft KMOP-2008/1.5.2. 1,13 milliárd Ft NYDOP-2008/1.1.1/A814 millió Ft DAOP-2008/1.2.1Turisztikai klaszterek fejlesztése350 millió Ft DAOP-2008/1.2.1 Vállalati együttműködés és klaszteke támogatása 1,60 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,70 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,80 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.11,29 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,50 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,56 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,60 Mrd Ft

19 KódszámPályázati kiírás címeForrás összesen GOP pályáza tok GOP-2008-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása 10 milliárd Ft KMOP-2008-1.1.3/A3,88 milliárd Ft GOP-2008-1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 10,5 milliárd Ft GOP-2009-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása 12,5 milliárd Ft KMOP-2009-1.1.3/A 4,067 milliárd Ft GOP-2009-1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 2 milliárd Ft KMOP-2009-1.1.3/C1,4 milliárd Ft GOP-2010-1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 1,5 milliárd Ft GOP-2011-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása 7 milliárd Ft GOP-2011-1.3.1/B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 81,3 milliárd Ft KMOP-2011-1.1.3/A6 milliárd Ft

20

21 Gazdaságfejlesztési és innovációs OP

22 2014-2020: vállalkozói együttműködések ösztönzése A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk hazai és határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek, valamint egyéb vállalati együttműködések kialakulását és továbbfejlődését. A beszállítói hálózatok, valamint egyéb vállalati együttműködések és együttműködési hálózatok ösztönzése által fokozni kívánjuk a hazai kkv szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások közötti együttműködést.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések