Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása."— Előadás másolata:

1 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

2 Klaszter alapítás Tapasztalat szerint legjobb eset, ha az alapítást az együttműködésben érintett vállalkozások kezdeményezik. A klaszter alapító tagjai határozzák meg a közösen elérendő célokat a klaszterek bármilyen struktúrában szerveződhetnek együttműködési megállapodás vagy szerződés keretei között szabályozzák a klaszter működése szempontjából fontos kérdéseket: – Közös célok – Ki latja el a klasztermenedzseri feladatokat – Közös költségek viselése – Be, valamint kilépési szabályok – Felelősség a közös kérdésekben klaszter akkreditació szempontja, hogy gazdasági társasági formában kell működnie egyik klaszter tagvállalat sem gyakorolhat benne többségi befolyást amely más akkreditált innovációs klaszterben nem rendelkezik tagsági viszonnyal. A klaszter tagság hasznai általában csak 3-5 éves távlatban jelentkeznek

3 PRIORITÁS Arány (OP-n belül) Finan- szírozó Alap Tematikus koncentráció - fő terület Specifikus cél(ok) megnevezése Beavatkozások, intézkedések 1. KKV-k versenykép es­ségének és hatékonysá gának fejlesztése 22,00% ERFA (3) A kis- és középvállalkozás ok, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra- ágazat (az ETHA esetében) versenyképesség ének javítása. (4) Az alacsony szén-dioxid- kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 1. Vállalatok versenyképességének javítása (ipar- és innováció politikai fókusszal) 2. Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése 4. Vállalkozások versenyképességének javítása a kiemelt növekedési zónákban és térségekben 5. Vállalkozások megújuló energia felhasználásának és energiahatékonyságának növelése Hálózati gazdaság fejlesztése Klaszterek fejlesztése

4 Klaszterfejlődés

5 Klasztertámogatási rendszer

6

7 Támogatás célja, háttere Vállalkozások közötti együttműködések, klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, versenyképességének növelését. – Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása – Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása – Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

8 Pályázók köre Előző pályázati kiírás keretében: - Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok - Szövetkezetek - SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók - Egyéb vállalatok Induló klaszterek esetében konzorciumban történő pályázat benyújtására nem volt lehetőség. fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (a klasztermenedzsment önállóan vagy a klasztermenedzsment szervezet és a klaszter tagjaiból álló konzorcium, vagy az együttműködő vállalkozások által és klasztermenedzsment szervezet által alakított projekttársaság nyújthat be pályázatot.)

9 Támogatható tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek – Adminisztráció, jó megoldások feltárása és adaptálása, projektgenerálás, közös K+F tevékenység, konferenciák szervezése, piacelemző és piackutató tevékenység, oktatás A fejlődő klaszter közös beruházása és vállalati együttműködése esetén – Eszközbeszerzés, építés, átalakítás, bővítés, információs technológia-fejlesztés

10 Önállóan nem támogatható tevékenységek: – Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére. – Az alapinfrastrukturális beruházások költségei Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – Könyvvizsgálat (Amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot)

11 Támogatás maximális mértéke Tevékenységek Állami támogatás jogcíme Támogatás maximális mértéke A1-A6. és A10. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások Csekély összegű (de minimis) támogatás 80% Általános képzésnek minősülő képzések Képzési célú támogatás50% Szakképzésnek minősülő képzések Csekély összegű (de minimis) támogatás 50% Információs technológiafejlesztés Regionális beruházási támogatás 10%-50% Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

12 Pénzügyi feltételek Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Nem részesülhet támogatásban az a projekt, ahol az igényelt támogatás nem éri el a 10 millió forintot. Elnyerhető támogatás: - Vállalati együttműködés max. 50 millió Ft - Induló klaszterek maximum 40 millió Ft - Fejlődő klaszterek maximum 150 millió Ft Önerő mértéke: Minimum 20% Előleg: 25 % lehetséges

13 Támogatások összege (ROP) Régiók Észak-magyarországi régió Dél – alföldi régió, Dél – dunántúli régió; Észak- alföldi régió; Közép – dunántúli régió; Nyugat – dunántúli régió Közép-magyarországi régió Támogatás összege (millió Ft) TevékenységMinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum Vállalati együttműködés Induló klaszterek Fejlődő klaszterek Forrás: Pályázati felhívás a Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása c. konstrukciójához

14 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Magyarországon között Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás összege Támogatott projektek száma Megítélt támogatás összege DAOP DDOP KDOP KMOP NYDOP ÉAOP ÉMOP Forrás: palyazat.gov.hu

15 Támogatási arányok Beérkezett pályázatok száma (db) Támogatott projektek száma (db) Támogatási arány (%) DAOP DDOP KDOP KMOP NYDOP ÉAOP ÉMOP Összesen: Forrás: palyazat.gov.hu

16 Támogatás mértéke Igényelt támogatás összege (millió Ft) Megítélt támogatás összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) DAOP DDOP KDOP KMOP NYDOP ÉAOP ÉMOP Összesen Forrás: palyazat.gov.hu

17 Támogatható tevékenységek Induló klaszterek (ROP-ok) Fejlődő Klaszterek (ROP-ok) Akkreditált Innovációs Klaszterek (GOP ) AIK tagvállalatok (GOP-1.3.1/B, KMOP /A,B Kísérleti fejlesztés-- A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek -- Infrastrukturális és ingatlan beruházás - (kivétel: 2008-ban ÉMOP-ban lehetett) - (kivétel: ban ÉMOP-ban és 2011-ben lehetett) (Kutatás- fejlesztési, innovációs cvélt szolgáló) (2010-től) Marketing Eszközbeszerzés 2011-ben nem (kutatás- fejlesztési projekthez) Igénybe vett (jogi tanácsadás, üzletviteli tanácsadás) szolgáltatás -- - Iparjogvédelem-- Piacrajutás, irányítási rendszerek-- (2011-től)(2011-től) (kivéve irányítási rendszerek)

18 KódszámPályázati kiírás címe Forrás összesen ROP pályáz atok DAOP-2008/1.2.1 Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése= Regionális jelentőségű klaszterek s a vállalkozások közötti együttműködések erősítése közös berzházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 590 millió Ft DDOP-2008/ millió Ft ÉAOP-2008/1.1.2./A800 millió Ft ÉMOP-2008/ ,403 millió Ft KDOP-2008/ millió Ft KMOP-2008/ ,13 milliárd Ft NYDOP-2008/1.1.1/A814 millió Ft DAOP-2008/1.2.1Turisztikai klaszterek fejlesztése350 millió Ft DAOP-2008/1.2.1 Vállalati együttműködés és klaszteke támogatása 1,60 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,70 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,80 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.11,29 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,50 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,56 Mrd Ft DAOP-2008/1.2.10,60 Mrd Ft

19 KódszámPályázati kiírás címeForrás összesen GOP pályáza tok GOP Akkreditált innovációs klaszterek támogatása 10 milliárd Ft KMOP /A3,88 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 10,5 milliárd Ft GOP Akkreditált innovációs klaszterek támogatása 12,5 milliárd Ft KMOP /A 4,067 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 2 milliárd Ft KMOP /C1,4 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása 1,5 milliárd Ft GOP Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása 7 milliárd Ft GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 81,3 milliárd Ft KMOP /A6 milliárd Ft

20

21 Gazdaságfejlesztési és innovációs OP

22 : vállalkozói együttműködések ösztönzése A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk hazai és határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek, valamint egyéb vállalati együttműködések kialakulását és továbbfejlődését. A beszállítói hálózatok, valamint egyéb vállalati együttműködések és együttműködési hálózatok ösztönzése által fokozni kívánjuk a hazai kkv szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások közötti együttműködést.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések