Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőberény, 2013. május 14.. A fejlesztés típusa szerint  közösségi célú fejlesztésre  vállalkozási célú fejlesztésre vehető igénybe támogatás A pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőberény, 2013. május 14.. A fejlesztés típusa szerint  közösségi célú fejlesztésre  vállalkozási célú fejlesztésre vehető igénybe támogatás A pályázat."— Előadás másolata:

1 Mezőberény, 2013. május 14.

2 A fejlesztés típusa szerint  közösségi célú fejlesztésre  vállalkozási célú fejlesztésre vehető igénybe támogatás A pályázat irányulhat  gazdaságfejlesztésre  szolgáltatásfejlesztésre

3 Egy Ügyfél legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Egy pályázat egy LEADER Intézkedésre, de azon belül több tevékenységre irányulhat. A támogatott projektet 2014. december 31-ig meg kell valósítani, ÉS el kell számolni. Amennyiben a támogatott pályázat nem kizárólag rendezvényre/képzésre irányul, az Ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles legalább a megítélt támogatási összeg egyéb kiadások nélkül számított 10%-ával elszámolni.

4 A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg  a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus,  az Építési Normagyűjteményben beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat. Amennyiben valamely tétel esetén a referencia ár nem határozható meg, 2 tételes és részletes árajánlat csatolása szükséges.

5 Az ajánlat tartalmazza:  Ajánlatkérő nevét, címét;  Ajánlattevő nevét, címét, adószámát vagy adóazonosító jelét, aláírását;  Kiadási tétel megnevezését, mennyiségét, mértékegységét, részletes műszaki adatait, nettó összegét, Áfa tartalmát, bruttó összegét, pénznemét;  Kiállítás dátumát.

6 Az árajánlat adóra vonatkozó szabályok az ajánlat kiállításakor  jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta;  nem áll kapcsolt vállalkozás viszonyban a kérelmet benyújtó ügyféllel.

7 Ügyfélkör:  Önkormányzat;  Nonprofit szervezet;  Egyház; A támogatás mértéke: 100 %

8 Ügyfélkör:  Mikro-, kis- és középvállalkozás;  Természetes személy;  Őstermelő; A támogatás mértéke: 60-65 % De minimis támogatásnak minősül a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetén.

9 Elektronikusan, az MVH ügyfélkapuján keresztül, 2013. június 17-től. Az elektronikus benyújtás feltétele:  Ügyfélkapus hozzáférés a kormányzati portálon  MVH rendszerében való nyilvántartásba vétel  Szervezetek esetén meghatalmazás! A pályázat benyújtásának feltétele a HBB támogató nyilatkozata!!!

10  önkormányzat esetén a képviselő testület határozata;  egyházi jogi személy esetén a jogi személyiséget tanúsító okirat;  vállalkozási célú fejlesztés esetén nyilatkozat de minimis támogatásról;  természetes személy esetén lakcímkártya másolat;  ha az ingatlan nem saját tulajdon, bizonyító erejű okirat a használati jogról;  ha referenciaár nem állapítható meg, 2 árajánlat;  építés esetén a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet és az ügyfél nevére szóló építési- műszaki tervdokumentáció és építési engedély, vagy igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról vagy arról, hogy az építés nem engedélyköteles.

11 A pályázatok elbírálása az MVH-hoz történő benyújtási sorrend alapján történik!

12 194.284.102,- Ft Gazdaság fejlesztésre 97 142 051,- Ft Szolgáltatás fejlesztésre 97 142 051,- Ft

13  Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése;  Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének és munkahely teremtő képességének erősítése;  Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támogatása;  A megújuló és bioenergia gazdasági célú felhasználásának növelése.

14 Cél: a térség természeti és épített örökségére, kulturális értékeire és hagyományaira alapozott attrakciók és az aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Marketing tevékenységre.

15 Ügyfélkör:  Mikro-, kis- és középvállalkozás;  Természetes személy;  Őstermelő. Támogatási kritériumok:  Településenként 1-nél több azonos típusú attrakció nem támogatható;  Az attrakciót/szolgáltatást önállóan is és szálláshely szolgáltatáshoz kapcsoltan is elérhetővé kell tenni;  Szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése nem támogatható;  Attrakciók és/vagy szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül nem kapcsolódó kiadások nem támogathatóak.

16 Igénybe vehető támogatás: min. 1 millió Ft, max. 10 millió Ft. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építési tervdokumentáció;  Fejlesztés előtti fotódokumentáció;  Ügyfél és ha releváns, partner tevékenységét igazoló irat;  Partnerséget igazoló együttműködési megállapodás – ha releváns;  Igazolás az önerő mértékéről.

17 Cél: a helyi erőforrásokra támaszkodó és/vagy helyi/térségi munkaerőt foglalkoztató, új vagy magasabb színvonalú terméket előállító és szolgáltatást nyújtó vállalkozások támogatása. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Marketing tevékenységre;

18 Ügyfélkör:  Mikro-, kis- és középvállalkozás;  Természetes személy. Támogatási kritériumok:  HACS területén lévő székhely, vagy telephely/fióktelep esetén hitelt érdemlő igazolás a gazdasági tevékenység folytatásáról;  A foglalkoztatottak legalább 90%-ának megtartása vagy 1 új munkahely teremtése;  Környezetbarát technológia vagy megújuló-/bioenergia hasznosítása, vagy szemléletformáló, közösségépítő program megvalósítása legalább 2 alkalommal;  Mg-i, építőipari tevékenységhez kapcsolódó építés, gép-és eszközbeszerzés, valamint turisztikai célú beruházás nem támogatható.

19 Igénybe vehető támogatás: Min. 500 eFt., max. 10 millió Ft. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén műszaki leírás és építési tervdokumentáció;  Környezetbarát technológia vagy megújuló/bioenergia hasznosítása esetén épületgépészet, berendezés műszaki leírása;  Székhely/telephely/fióktelep helyét igazoló irat, telephely/ fióktelep esetén jegyzői nyilatkozat;  Igazolás az önerő mértékéről.

20 Cél: a helyi termékek előállítását és hozzáadott értékét növelő beruházások támogatása, új munkahelyek teremtése, megtartása és a kistermelői élelmiszer előállítás feltételeinek javítása érdekében, valamint az értékelési feltételek javítása. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Képzésekre;  Marketing tevékenységre;

21 Ügyfélkör:  Mikro-, kis- és középvállalkozás;  Természetes személy;  Őstermelő. Támogatási kritériumok:  HACS területén lévő székhely, vagy telephely/fióktelep esetén hitelt érdemlő igazolás a gazdasági tevékenység végzéséről;  A fejlesztésben legalább 3 tevékenységnek meg kell jelennie;  A foglalkoztatottak 90%-át megtartsa a fejlesztést követően, vagy 1 fő új munkavállaló foglalkoztatása.

22 Igénybe vehető támogatás: min. 200 eFt, max.: 20 millió Ft. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén műszaki leírás, építési tervdokumentáció, és fejlesztés előtti fotódokumentáció;  Székhely/telephely/fióktelep helyét igazoló irat, telephely/ fióktelep esetén jegyzői nyilatkozat;  Nyilatkozat a helyi termék előállításáról;  Igazolás az önerő mértékéről

23 Cél: olyan közösségi célú beruházások megvalósítása, amelyek a helyi termékek előállítása, értékesítése révén új munkahelyeket teremtenek és/vagy elősegítik rövid élelmiszerláncok kialakítását és/vagy céljuk a helyi fiatalok képzése és ösztönzése az ágazatban történő elhelyezkedésre, vállalkozás alapítására. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Képzések előkészítésére, lebonyolítására;  Kapcsolódó marketing tevékenységre.

24 Ügyfélkör:  Non-profit szervezet;  Önkormányzat. Támogatási kritériumok:  A fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenységnek meg kell jelennie;  Non-profit szervezet köteles szakmai együttműködést kötni a helyi önkormányzattal, valamint legalább egy, az ágazatban tevékenykedő térségi, közcélú feladatokat ellátó szereplővel.

25 Igénybe vehető támogatás: Min. 5 millió Ft, max. 20 millió Ft Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén építési tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció;  Non-profit szervezet ügyfél esetén Együttműködési megállapodás.

26 Cél: a térség vállalkozásainak komplex, megújuló és/vagy bioenergia felhasználására épülő technológiai fejlesztések ösztönzése Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Képzések előkészítésére és lebonyolítására;  Marketing tevékenységre.

27 Ügyfélkör:  Mikro-, kis- és középvállalkozás;  Természetes személy. Támogatási kritériumok:  A fejlesztésben legalább 2 tevékenységnek meg kell jelennie;  A megújuló-/bioenergia közvetlen kapcsolódása a termék/szolgáltatás előállításához;  Kizárólag üzemeltetési költségeket csökkentő építés és/vagy gép, eszköz, szolgáltatás beszerzés nem támogatható!  A képzésekhez kapcsolódó kiadások önállóan nem támogathatóak.

28 Igénybe vehető támogatás: Min. 2 millió Ft, max. 10 millió Ft Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén műszaki leírás, építési tervdokumentáció, és fejlesztés előtti fotódokumentáció;  Megújuló/bioenergia hasznosítás esetén gyártó/forgalmazó, épületgépészet telepítése esetén tervező által is kiállított műszaki leírás;  Igazolás az önerő mértékéről.

29  Szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése;  Környezeti fenntarthatóságot elősegítő komplex programok megvalósítása;  Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolását célzó komplex programok megvalósítása;  Térségi Civil Fejlesztő Központok szolgáltatásainak fejlesztése;  Kültéri közösségi terek és sportlétesítmények fejlesztése;  Helyi kompetenciák fejlesztése, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése.

30 Cél: a térség ifjúsági szálláshelyeinek fejlesztése és bekapcsolása a turisztikai hálózatokba. Támogatás igényelhető:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközök beszerzésére;  Képzések előkészítésére és lebonyolítására;  Minőségi fejlesztést szolgáló szolgáltatások igénybe vételére;  Marketing tevékenységre.

31 Ügyfélkör:  Önkormányzat;  Non-profit szervezet;  Egyház. Támogatási kritériumok:  Kistérségenként legfeljebb 1 ifjúsági szálláshely fejlesztése támogatható;  Tagság szakmai, turisztikai hálózatban;  Működő szálláshely esetén, mennyiségi bővítés csak minőségi fejlesztéssel együtt támogatható;  Csak olyan marketing tevékenység támogatható, amely a turisztikai hálózat szakmai programjának megfelel.

32 Támogatható települések:  Békés, Békéscsaba (külterület);  Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas (belterület). Igényelhető támogatási összeg: min. 5 millió Ft, max. 20 millió Ft. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén tervdokumentáció, műszaki leírás és a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció;  Igazolás a hálózati tagságról;

33 Cél: szemléletformáló programokkal elősegíteni a térség agrár- és élelmiszer termelési valamint turisztikai potenciáljának megőrzését, környezeti fenntarthatóságát Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Akcióhoz kapcsolódó rendezvények előkészítésére, lebonyolítására;  Marketing tevékenységre.

34 Ügyfélkör:  Non-profit szervezet;  Egyház. Támogatási kritériumok:  Legfeljebb 18 akció vagy akciósorozat támogatható;  Csak az előírt tevékenységi körrel rendelkező nonprofit szervezetek nyújthatnak be kérelmet;  Rendezvényekhez kapcsolódó költségek önállóan nem számolhatóak el, az árajánlatból egyértelműen megállapítható kell legyen a kiadási tételek köre és mennyisége;  Étel-, italfogyasztás és alapanyagaik költsége nem számolható el;  Szükséges legalább 1-1 marketing- és kommunikációs eszköz alkalmazása a program népszerűsítésére.

35 Igényelhető támogatási összeg: min. 500 eFt, max. 2 millió Ft Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén építési tervdokumentáció, műszaki leírás valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció;  Rendezvényhez kapcsolódó kiadás esetén Programterv;  Hatályos, alapító okirat;

36 Cél: hagyományőrző tevékenységekhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz fejlesztés valamint nemzetiségi hagyományok megőrzése, megismertetése. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre (nem védett ingatlan);  Gépbeszerzésre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Rendezvények előkészítésére, lebonyolítására;  Kapcsolódó marketing tevékenységre.

37 Ügyfélkör:  Önkormányzat;  Non-profit szervezet;  Egyház. Támogatási kritériumok:  Kistérségenként legfeljebb 5 pályázat támogatható;  A helyi hagyományőrző programnak legalább 2 települést kell érintenie valamint együttműködésben kell megvalósulnia, a kapcsolt település civil vagy önkormányzati szereplőjével;  Rendezvényekhez kapcsolódó költségek önállóan nem számolhatóak el;  Étel-, italfogyasztás és alapanyagaik költsége nem számolható el;  Szükséges legalább 1-1 marketing- és kommunikációs eszköz használata a program népszerűsítésére;  Falunapok nem támogathatóak!

38 Igényelhető támogatási összeg: min. 500 eFt, max. 3 millió Ft Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Építés esetén építési tervdokumentáció, műszaki leírás, a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció;  Építés esetén jegyzői igazolás, hogy az ingatlan nem áll helyi védettség alatt;  Rendezvényhez kapcsolódó kiadás esetén Programterv;  Több települést érintő helyi hagyományőrző program esetén Együttműködési megállapodás;  Nyilatkozat a nyitva tartásról.

39 Cél: a működő Térségi Civil Fejlesztő Központok közösségfejlesztési bázis szerepének erősítését és költséghatékony működtetését célzó infrastrukturális fejlesztések révén a szektor szereplői közötti együttműködések ösztönzése. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Eszközbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Közösségépítő program megvalósításához kapcsolódó rendezvény előkészítésére, megvalósítására;

40 Ügyfélkör:  Önkormányzat;  Non-profit szervezet. Támogatási kritériumok:  Rendezvényekhez kapcsolódó költségek önállóan nem, max. 10%-os mértékben számolhatóak el;  Rendezvény szervezés elszámolása abban az esetben támogatható ha, az árajánlatból egyértelműen megállapítható a kiadási tételek köre és mennyisége;  Étel-, italfogyasztás és alapanyagaik költsége nem számolható el.

41 Támogatható települések: Mezőberény, Szarvas Igényelhető támogatási összeg: Min. 2 millió Ft., max. 8 millió Ft Projekt adatlaphoz benyújtandó dokumentumok:  Rendezvényhez kapcsolódó kiadás esetén Programterv;  Építés esetén, építési tervdokumentáció, műszaki leírás valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció.

42  Cél: kültéri, közcélú közösségi terek kialakítása, fejlesztése és a már meglévő kültéri, bárki által hozzáférhető vízi és lovas sportokhoz kapcsolódó sportpályák, sportlétesítmények felújítása, bővítése és kapcsolódó szociális létesítmények kialakítása és felújítása, valamint eszközök beszerzése. Támogatás vehető igénybe:  Építési tevékenységre;  Eszközbeszerzésre;  Gépbeszerzésre;  Szolgáltatások beszerzésére;  Népszerűsítést célzó marketing tevékenységre.

43 Ügyfélkör:  Non-profit szervezetek. Támogatási kritériumok:  Kistérségenként 1 lovas sporthoz kapcsolódó fejlesztés támogatható, amely együttműködésben valósul meg hasonló tevékenységet végző partnerrel ;  Építési tevékenység önállóan nem támogatható, a fejlesztésben legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen;  Kültéri közösségi tér kialakítására Békésszentandrás, Csabacsűd, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Murony, Örménykút településeken nem igényelhető támogatás;  Kültéri közösségi tér kialakítása esetén max. 2 millió Ft igényelhető;  Kültéri közösségi tér kialakítása keretében játszótér építése és felújítása, valamint közpark felújítása nem támogatható.

44 Igényelhető támogatási összeg: Min. 500 eFt, max. 10 millió Ft. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  Lovas sporthoz kapcsolódó fejlesztés esetén Együttműködési megállapodás;  Építés esetén építési tervdokumentáció, műszaki leírás valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció;

45 Cél: általános vagy speciális tudást, szakismeretet átadó, készségeket és képességeket fejlesztő, szemléletformáló képzések, programok támogatásával a helyi társadalmi tőke erősítése és a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének elősegítése. Támogatás vehető igénybe:  Rendezvények előkészítésére és lebonyolítására;  Képzések előkészítésére és lebonyolítására;  Szolgáltatások beszerzésére;  Marketing tevékenységre;

46 Ügyfélkör:  Non-profit szervezet;  Egyház. Támogatási kritériumok:  Legfeljebb 7 pályázat támogatható;  A programnak legalább 2 települést kell érintenie amelyet a kapcsolt településen helyi non-profit szerelővel együttműködésben kell megvalósítani;  Étel-, italfogyasztás és alapanyagaik költsége nem számolható el.

47 Igényelhető támogatási összeg: Min. 500 eFt, max. 1 millió Ft Benyújtandó dokumentumok:  A fejlesztés jellegétől függően Programterv vagy Képzési terv;

48  ingatlan vásárlása;  garanciális költségek;  franchise díj;  banki költségek,  működési költségek (rezsi);  kiszállási díj;  élő állat beszerzése;  a 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti gépjármű beszerzési költsége;

49  Egyes beszerzések, szolgáltatások igénybevétele;  Eszközbeszerzéshez kapcsolódó, gyártási know- how;  Infrastrukturális és ingatlan beruházás;  Információs technológia-fejlesztések;  Tanácsadás igénybevétele;  Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó egyes költségek.

50 A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSE

51  Postai úton vagy  Személyesen  2 pld-ban

52  2013. május 27. (hétfő),  2013. június 5. (szerda);  2013. június 10. (hétfő);  2013. június 14. (péntek);  2013. június 26. (szerda);  2013. július 8. (hétfő);  2013. július 22. (hétfő);  2013. augusztus 5. (hétfő). A HBB az ülést megelőző 2. munkanap végéig hiánytalanul beérkezett adatlapokat tárgyalja!

53  Formai hibák:  Nem formanyomtatványon történik a benyújtás, aláírás, bélyegző hiánya, kitöltés nem teljes, mellékletek hiánya stb.;  Tartalmi hibák:  Elszámolni kívánt kiadások nem reálisak, nem indokoltak, nem a megfelelő tevékenységhez soroltak, költségvetés összesítése nem megfelelő, a projekt HVS-hez illeszkedése nem indokolt, a mellékletek kitöltése nem megfelelő, a projekt nem felel meg az Intézkedési Tervben és vagy a jogszabályban foglaltaknak.

54 A Helyi Bíráló Bizottság által kiállított támogató nyilatkozat a döntés kézhezvételét követő 30. napig érvényes. A támogató nyilatkozattal rendelkező projekt adatlap adatai és a benyújtott pályázat adatai közötti eltérés nem megengedett! Amennyiben a projekt adatlap és a pályázat adatai között eltérés van, a záradékolási kérelem elutasításra kerül!!!

55  Nyitva tartás:  H: 8.00 – 16.00  K: 8.00 – 16.00  Sz:8.00 – 16.00  Cs:8.00 – 18.00 (16 óra után előzetes bejelentkezés alapján)  P: 8.00 – 16.00 A projekt adatlapok átadására naponta 8.00 – 12.00, és 13.00 – 14.00 óra között van lehetőség! Projekt adatlap átadásra egyeztetett időpontban nincs lehetőség!

56 Projektötlet egyeztetés Projekt adatlap benyújtás Hiánytalan PA Hiányos PA HBB döntés Elutasító határozat Támogató határozat Támogatott projekt feltöltése Módosítási lehetőség Záradékolás kérelmezése 5 nap 3 nap Záradék kiállítása 3 nap IIER ügyintézés megkezdése

57 ELÉRHETŐSÉGEINK Tel.: 66/430-355 E-mail: korosokvolgye@invitel.hukorosokvolgye@invitel.hu Web: www.korosokvolgye.huwww.korosokvolgye.hu Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 142. Iroda: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. Bótos Edit: botose@invitel.hu; 20-501-0154;botose@invitel.hu Szabó Hilda: korosokvolgyekhe@gmail.com ; 20-501-0135; korosokvolgyekhe@gmail.com Zsurzsucz Edina: zsurzsucze@invitel.hu; 20-501-0143.zsurzsucze@invitel.hu


Letölteni ppt "Mezőberény, 2013. május 14.. A fejlesztés típusa szerint  közösségi célú fejlesztésre  vállalkozási célú fejlesztésre vehető igénybe támogatás A pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések