Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” HEFOP/2005/3.1.3 A projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” HEFOP/2005/3.1.3 A projekt."— Előadás másolata:

1 a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” HEFOP/2005/3.1.3 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

2 2 Támogatási összeg: 18 000 000 Ft Beszerzésekre elkölthető összeg: 7 030 000 Ft Eszközök 2 600 000 Ft: - Interaktív táblák (2db) - Projektorok (2db) - Laptopok (2db) - sokszorosítás (1 250 000 Ft) - irodaszerek (484 000 Ft) Tanterem felújítás (900 000 Ft) Egyéb beszerzések: 2 718 730 Ft Szakmai szolgáltatások igénybevétele (3 530 000 Ft): - Mentorok, szakértők (980 000 Ft) - Kötelező továbbképzések (2 400 000 Ft) - szemléltetőeszközök (984 730 Ft) A fennmaradó rész: - bérek, helyettesítési díjak, tartalék

3 3 Célcsoportok Közvetlen: -A „Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra” 6 fő pedagógus 3 fő intézményvezető -Az iskola pedagógus közössége Közvetett: -A programba bevont tanulóközösségek (9.A és 9.B -Hosszú távon az iskola tanulói: ~400 fő

4 4 KOMPETENCIAFEJLESZTÉS-PROGRAMFEJLESZTÉS TERÜLETEI -szövegértési-szövegalkotási -matematikai-logikai -életpálya-építési -idegen nyelvi

5 5 Programcsomagok: - Az „A”-típus az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő programcsomag, vagy az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó több műveltségterületet részben fedő programcsomag. - A „B”-típus kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetenciát más műveltségterületek tananyagába ágyazott módon fejlesztő modulok rendszerét kínálja. - A „C”-típus a tanórán kívüli keretek között felhasználható modulokat kínáló programcsomag.

6 6 A NYERTES INTÉZMÉNY FŐ FELADATAI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN: Továbbképzéseken való részvéttel Intézményvezetőknek: két kötelező modul (60óra) Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban - az oktatás-irányításban és -szervezésben dolgozó (országos, regionális és önkormányzati szintű fenntartói, továbbá pedagógiai szolgáltatói és pedagógiai szakszolgáltatói) szakemberek képzése Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment

7 7 Pedagógusoknak: négy modul (120 óra) elvégzése kötelező Kötelező modul minden pedagógus számára a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában. Azok számára, akik nem rendelkeznek alapfokú számítógép- kezelői ismeretekkel: A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában.

8 8 NévFeladata a projektben Kompetencia terület Továbbképzés a kötelezőn kívül* Csüllög Imre projekt menedzser –– Birgésné B. Aranka pénzügyi vezető–nincs kötelező továbbképzés Dérné Bozóki Éva fejlesztő tanár szövegértés- szövegalkotás 2. digitális tanesz. használata a humán tárgyak oktatása során 17. kooperatív módszertanra épülő együttm.csoportban Dénes Teodórafejlesztő tanár szövegértés- szövegalkotás 28. drámapedagógia az iskolában 30. a szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése Kárász Ágnesfejlesztő tanár IKT és idegen nyelvi 9. IKT, multimédiás szoftverek alkalmazásának segítése a ped. munka hat. tétele érd. 26. multikultúrális tartalmak, interkultúrális nevelés Dr. Török Bélánéfejlesztő tanár IKT és életpálya építési 3. digitális taneszközök használata a term. tud. tárgyak okt. (biol.) 28. drámapedagógia az iskolában Sáróné Erdei Tünde fejlesztő tanáréletpálya építési 23. tevékenység-központú pedagógia 24. hatékony tanulómegismerési technikák, ped. diagnózis, patronáló rendszerek Varga Mariannfejlesztő tanármatematika, IKT 4. digitális taneszk. használata a matem. oktatása során 3. digitális taneszközök használata a term. tud. tárgyak okt. (föld.) Keveiné Mészáros Erika intézményi vezető –– Dóka Zoltán intézményi vezetés tagja – 1. a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, adatb.-nak kez. és felhaszn. a tanítás-tanulás folyamatában 11. a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása

9 9 A NYERTES INTÉZMÉNY FŐ FELADATAI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN: Adaptáció és terjesztés A tesztelt pedagógiai eszközrendszer iskolai adaptációja, illetve a 9. évfolyamon használatra kerülő tanítási projektek kidolgozása és alkalmazása. (projekt-terv, tananyagok, tanulói értékelési elvek és módok, tanári segédletek összeállítása, fejlesztéshez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység). A tanítási projektek eredményességének, egységes értékelési elveinek és módjainak kidolgozása, az értékelés megvalósítása és a kompetenciafejlesztés felmenő rendszerben való bevezetésének kidolgozása. Részvétel a Pedagógiai és Minőségirányítási Programok megfelelő részeinek módosításában. A pályázati tevékenység tartalmának eredményeinek terjesztése a tantestületen belül, illetve a projekt eredményeinek megismertetése konferencia, sajtótájékoztató és kiadványok megjelentetés útján.

10 10 Tananyagot-programcsomagot kipróbálók és kompetencia-területeik: Srs z. NévKipróbálandó kompetencia-programcsomagTan. létsz. 1.Dénes Teodóraszövegértés-szövegalkotás26 fő 2.Dérné Bozóki Évaszövegértés-szövegalkotás (C típus)10 fő 3.Gere Zsuzsannaszövegértés-szövegalkotás26 fő 4.Rozsinszky Lászlómatematika52 fő 5.Farkasné Varga Andreaidegen nyelv11 fő 6.Kárász Ágnesidegen nyelv41 fő 7.Juhász Adriennéletpálya-építés (C típus)52 fő 8.Kálmán Edinaéletpálya-építés52 fő 9.Nagy Melindaéletpálya-építés52 fő 10.Dr. Török Bélánééletpálya-építés52 fő 11.Sáróné Erdei Tündeéletpálya-építés52 fő 12.Szabó Krisztiánéletpálya-építés26 fő 13.Szalmáné Kardos Beátaéletpálya-építés52 fő 14.Antal Csabaszociális, életviteli és környezeti kompetencia26 fő 15.Kiss Gabriellaszociális, életviteli és környezeti kompetencia26 fő 16.Varga Mariannaéletpálya-építés52 fő

11 11 Cselekvés és ütemterv I. -6 fő pedagógus képzése 120 órás tanfolyamon -vezetők képzése: 3 fő 60 óra -kapcsolatfelvétel a TIOK-kal és a programmentorokal -informatikai eszközök beszerzése - A korábbi jó gyakorlatok számbavétele, rendszerezése -az innováció munkafeltételeinek megteremtése, működésének folyamatos biztosítása -tájékoztatás 2006. október-2007 január

12 12 Cselekvés és ütemterv II. -új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása A 9-10. évfolyamon fejlesztendő kompetenciák rögzítése, a tanítási projektek, tevékenységek tartalmának, eszközeinek, módszereinek megtervezése (szakképzés bemeneti kompetenciái) Tanítási projektek, foglalkozások, oktatási anyagok, kivitelezési és mérési- értékelési tervek összeállítása Szakértői véleményezés (mentorok) dokumentumok véglegesítése Pedagógiai Programok szükség szerinti módosítása, illetve elfogadása -a tantestület tájékoztatása -a partnerek tájékoztatása 2007. január-2007 március

13 13 Cselekvés és ütemterv III. A kompetenciafejlesztő tevékenység elkezdése és folytatása a tanítási projektek segítségével, a pályázati projekt tevékenység felügyelete, szükség szerint beavatkozás Az elvégzett tevékenység dokumentálása (tanórák száma, szakmai tapasztalatok, felmérések eredményei 2006. január-2007.június Tapasztalatok megosztása tantestületen belül: belső továbbképzések, bemutató órák szervezése aktív részvétel a regionális szakmai hálózat munkájá- ban mentorálás

14 14 Cselekvés és ütemterv IV. A projektek eredményeinek (mérések, statisztikák), tapasztalatainak összegzése, a 9. évfolyamon alkalmazott tanítási projektek értékelése 2007. június-2007. szeptember a program ismételhetőségének és fölmenő rendszerben való kiterjesztésének vizsgálata a szükséges módosítások végrehajtása a 9. év anyagaiban, a tanítási projektek 10. évfolyamon való alkalmazásának előkészítése mentorálás pedagógusok felkészítése az új tanévre sajtótájékoztató partnerek tájékoztatása a kompetenciafejlesztő tevékenység megkezdése a tanítási projektek segítségével, a 9. és 10. évfolyamon

15 15 Cselekvés és ütemterv V. 2007.október-2008.január konferencia előkészítése, szervezése kiadvány megjelenítése pályázati program zárása, sajtótájékoztató projektjelentés a végzett munkáról A kompetenciafejlesztő tevékenység folytatása a tanítási projektek segítségével, a pályázati projekt tevékenység felügyelete, szükség szerint beavatkozás

16 16 Várható eredmények intézményi szinten bővül az egyéni fejlesztés lehetősége a tanulók tanulmányi eredményei javulnak a tanulók szeretnek iskolába járni színesedik a pedagógusok szakmai kompetenciáinak köre pozitív változás a munkahelyi légkörben


Letölteni ppt "A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” HEFOP/2005/3.1.3 A projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések