Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Márkovity Anna VÁROSTERVEZÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN dinamikai tér-idő elemzés dinamikai tér-idő elemzés az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a az idő-társadalom-tér.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Márkovity Anna VÁROSTERVEZÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN dinamikai tér-idő elemzés dinamikai tér-idő elemzés az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a az idő-társadalom-tér."— Előadás másolata:

1 Márkovity Anna VÁROSTERVEZÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN dinamikai tér-idő elemzés dinamikai tér-idő elemzés az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a dolgok és jelenségek szemantikai – pszichoszociális dolgok és jelenségek szemantikai – pszichoszociális tartalmi mintáinak önazonossága alapján tartalmi mintáinak önazonossága alapján Magyar Regionális Tudományi Társaság 4. vándorgyűlése Magyar Regionális Tudományi Társaság 4. vándorgyűlése Szekció: Társadalmi problémák a városokban Szekció: Társadalmi problémák a városokban Szeged, 2006.Október 26.-27. Szeged, 2006.Október 26.-27.

2 Egy terület versenypozícióját hosszú távon három tényező szabja meg: a természeti erőforrások, a földrajzi fekvés és a humán erőforrások. Gyakorlatilag e három elem közül csak a humán elem változhat, tehát a területi fejlődési folyamatok különbségei, illetve azonos koncepciók különböző hatásfokú megvalósulásai különböző helyeken leginkább a humán erőforrás földrajzi különbségeire vezethető vissza. Minél nagyobb a behozott értékkategóriák tartalmi divergenciája a területi értékrendszerhez viszonyítva, befogadásuk annál kevésbé, a különböző konfliktushelyzetek létrejötte viszont annál inkább valószínűsíthető (Enyedi, 1996).

3 A koncepciók magasabb megvalósulási fokának biztosítása és a konfliktushelyzetek elkerülése végett a koncepcióalkotást megelőzően tehát a lokális társadalom értékrendszerét, interakcióit és működését, fel kellene tárni. A koncepciók magasabb megvalósulási fokának biztosítása és a konfliktushelyzetek elkerülése végett a koncepcióalkotást megelőzően tehát a lokális társadalom értékrendszerét, interakcióit és működését, fel kellene tárni. A SWOT táblákban megjelenő társadalmi jelek, kódok, metaforák, normák értékelésével és a tér jellemző geometriai formáihoz való viszonyításával egy interdimenzionális dinamikai tér-idő elemzésen keresztül a humán szféra állapota és megváltoztatásának lehetősége, iránya és minősége mutatkozik meg a természeti környezetre és az épített környezetre gyakorolt hatás eredményeként. A SWOT táblákban megjelenő társadalmi jelek, kódok, metaforák, normák értékelésével és a tér jellemző geometriai formáihoz való viszonyításával egy interdimenzionális dinamikai tér-idő elemzésen keresztül a humán szféra állapota és megváltoztatásának lehetősége, iránya és minősége mutatkozik meg a természeti környezetre és az épített környezetre gyakorolt hatás eredményeként. A koncepcióalkotási eljárást megelőző SWOT elemzést létrejöttének folyamata kvalifikálja arra, hogy a társadalom értékrendszerét, interakcióit és működését írja le. A SWOT táblákban megjelenő társadalmi jelek, kódok, metaforák, normák értékelésével és a tér jellemző geometriai formáihoz való viszonyításával

4 Az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a dolgok és jelenségek szemantikai – pszichoszociális tartalmi mintáinak önazonossága alapján értékeli és csoportosítja át a SWOT táblákban megjelenő adatokat és állításokat három dimenzionális tartományba, megtartva az oszlopokba sorolást. Az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a dolgok és jelenségek szemantikai – pszichoszociális tartalmi mintáinak önazonossága alapján értékeli és csoportosítja át a SWOT táblákban megjelenő adatokat és állításokat három dimenzionális tartományba, megtartva az oszlopokba sorolást. STRENGHTS - Képzett munkaerő (Is, Mg, SzL) - Több egyetem a városban/régióban (Is, SzL) - Fejlesztési célokra kihasználható szakemberek - Káderpotenciál (Mg, SzL) - Ismert termékek hagyománya (In) - Geostratégiai helyzet (In) - Földrajzi helyzet (T, SzL) - Létező, bejáródott "BRAND"-ek (Ip) - Az EU kapuja (SzL) - Sportturizmus – Hagyományok (T) - Turizmus (SzL) - Többnemzetiségű környezet (Is, SzL) - Multietnikus, többnyelvű lakosságstruktúra (SzL) - Proeurópai mentalitás (Is, SzL) - A lakosság magas kultúrája, nyitottság, közvetlenség, vendégszeretet (T) - Kultúrális és oktatási központ (T) - A humán erőforrás minősége (Ip) - Multietnikus alapokon nyugvó történelmi-kultúrális örökség (T) - Hagyomány és tapasztalat (Ip, SzL) - Sokéves tapasztalat a szolgáltatások terén (SzL) - Ipari termelési hagyományok (In) - Ipari és vállalkozói hagyományok (SzL) - Termelési hagyományok a mezőgazdaságban (Mg) - Hagyomány és szaktudás az innovációk terén (In) - Vendéglátási hagyományok (T) - Kreativitás (In) - Kultúrális kínálat (In) - Rendezvények (T) - E10 korridor, vasúti útvonalak / Budapest – Belgrád, Temesvár – Trieszt (In, SzL) - Kikötők és víziutak közelsége (Is, In, SzL) - A határ közelsége (SzL) - Gazdasági aktivitás (Is, SzL) - Geotermális források (In) - Természeti szépségek mint a kultúrális események kerete (In) - Vasúti csomópont (Is, SzL) - Szolíd infrastruktúra (Is, SzL) - Lokális úthálózat (Is, SzL)

5 DIMENZIÓ STRENGHTS idő/helyzet a magasabb szintek felől sugallt trendeket, értékrendeket és kapcsolódásokat, kapcsolatokat, ezek lokális befogadásmódját jellemző állítások - Jó kapcsolódás a tudománnyal (Is, SzL) - Vetésstruktúra – változás (Mg) - Ismert termékek hagyománya (In) - Geostratégiai helyzet (In) - Létező, bejáródott "BRAND"-ek (Ip) - Az EU kapuja (SzL) - Turizmus (SzL) - Regionális központ (In, SzL) - E10 korridor, vasúti útvonalak - Kikötők és víziutak közelsége (Is, In, SzL) - A határ közelsége (SzL) - Gazdasági aktivitás (Is, SzL) ember/társadalom dimenziója, amelyben a lokális társadalom identitástudatát és érvényes értékrendjét minősítő állítások - Képzett munkaerő (Is, Mg, SzL) - Több egyetem a városban/régióban (Is, SzL) - Fejlesztési célokra kihasználható szakemberek (Mg, SzL) - Multietnikus, többnyelvű lakosságstruktúra (SzL) - Proeurópai mentalitás (Is, SzL) - A lakosság magas kultúrája, nyitottság, közvetlenség, vendégszeretet (T) - A humán erőforrás minősége (Ip) - Multietnikus alapokon nyugvó történelmi-kultúrális örökség (T) - Hagyomány és tapasztalat (Ip, SzL) - Hagyomány és szaktudás az innovációk terén (In) - Kreativitás (In) - Kultúrális kínálat (In) - Rendezvények (T) tér/toposz dimenziója, amelybe a tér Földrajzi jellemzői, anyagi erőforrásai és a konkrét lokalizáció differenciáló tényezői kerülnek. - Geotermális források (In) - Természeti szépségek mint a kultúrális események kerete (In) - Vasúti csomópont (Is, SzL) - Szolíd infrastruktúra (Is, SzL) - Szolíd szolgáltatási géppark (Is, SzL) - Lokális úthálózat (Is, SzL) - Telefonhálózat (Is, SzL) - Közlekedési folyosók/E10 (In) - Épülő logisztikai központ (SzL) - Elegendő terület elosztóközpont létesítésére (SzL)

6 A három dimenzió egymás között oszlopok szintjén összehasonlítható, és mindegyik dimenzión belül az oszlopok egymással térre leképezhető viszonyokba hozhatók, az oszlopok meghatározásainak tartalmi jelentésmintái alapján. A három dimenzió egymás között oszlopok szintjén összehasonlítható, és mindegyik dimenzión belül az oszlopok egymással térre leképezhető viszonyokba hozhatók, az oszlopok meghatározásainak tartalmi jelentésmintái alapján. STRENGHTS Az Erősségek (S) a hely belső erőforrásait és kapacitásait írja le, amelyek a társadalom víziójának megvalósításának alapját képezi. A tartalmi jelentésminták alapján a S oszlop tulajdonképpen a helyi társadalom által "jó"-nak ítélt tulajdonságokat sorolja fel. "Ilyeneknek szeretnénk látni magunkat" WEAKNESSES A Gyengeségek (W) a hely belső erő- és forráshiányait írják le amelyek a vízió megvalósítását korlátozhatják. A W oszlop a valós állapotokat, a "rossz" nak ítélt jelenségeket listázza. "Amilyenek, szégyenünkre, vagyunk" OPPORTUNITIES A Lehetőségek (O) a hely külső környezetében jelentkező, a lokális vízió megvalósulása szempontjából kedvező dolgok és folyamatok. Az O oszlop a felismert modernizációs követelményeket fogalmazza meg, a helyi identitástudat érvényesítésének igényéből eredő értéktorzításokkal. "Így kellene, de..." THREATS A Veszélyek (T) a hely külső környezetében jelentkező, a lokális vízió szempontjából kedvezőtlen dolgok és folyamatok. A T oszlop a modernizáció gátjait írja le, amelyben alapjában véve belső erők vetítődnek ki és találják meg leképeződésüket a külső környezetben. "Sajnos nem megy"

7 A belső erőforrásokat és létező viszonyokat leíró két oszlop a toposz diktátumát körvonalazza, a tér minőségének horizontális tengelyét rajzolja meg. A harmadik és negyedik oszlop, amelyek a külső erőket, az idő követelményeihez való viszonyulást térképezik fel, a tér tengelyére merőleges idő – tengelyt írják le. A belső erőforrásokat és létező viszonyokat leíró két oszlop a toposz diktátumát körvonalazza, a tér minőségének horizontális tengelyét rajzolja meg. A harmadik és negyedik oszlop, amelyek a külső erőket, az idő követelményeihez való viszonyulást térképezik fel, a tér tengelyére merőleges idő – tengelyt írják le. STRENGHTS Az Erősségek (S) a hely Belső erőforrásait és kapacitásait írja le, amelyek a társadalmi vízió megvalósításának alapját képezi. WEAKNESSES A Gyengeségek (W) a hely belső erő- és forráshiányait írják le amelyek a vízió megvalósítását korlátozhatják. OPPORTUNITIES A Lehetőségek (O) a hely külső környezetében jelentkező, a lokális vízió megvalósulása szempontjából kedvező dolgok és folyamatok. THREATS A Veszélyek (T) a hely külső környezetében jelentkező, a lokális vízió szempontjából kedvezőtlen dolgok és folyamatok. TÉR IDŐ

8 Az így megalkotott diagram a négy kardinális irány ábrázolására emlékeztet, sőt, az irányok hagyományos szemiotikai jelentései is összefüggésbe hozhatók az oszlopok értékeivel. Az így megalkotott diagram a négy kardinális irány ábrázolására emlékeztet, sőt, az irányok hagyományos szemiotikai jelentései is összefüggésbe hozhatók az oszlopok értékeivel. STRENGHTS A napkelte, az éltető energiát és fejlődést, növekedést jelképező Kelet, az erőforrások, a fejlődést jelző S oszlop WEAKNESSES Nyugat a naplemente, a befejezés, az eredmé- nyek jelképe, és az irány megfelelője a W oszlop, amely a valós állapotokat, vagyis az eredményt foglalja össze OPPORTUNITIES A sugárzást, tudatot, láthatósá- got, virágzást jelképező déli iránynak az O oszlop feleltethető meg, amely a társadalom virág- zásként elképzelt vízióját körvo- nalazza a modernitás követel- ményeként THREATS A sötétséget, hideget, tudat- alattit, nem-láthatót jelképező északi irány a belső mozgató- erőt/ellenállást körülíró T oszloppal rokoníható. TÁRSADALOM

9 Az így konstruált diagramon ez után ellenőrizhető, hogy az egyes oszlopok tartalma mennyire felel meg az irány és maga az oszlop jelentéstartalmának, mennyire illik rá Az így konstruált diagramon ez után ellenőrizhető, hogy az egyes oszlopok tartalma mennyire felel meg az irány és maga az oszlop jelentéstartalmának, mennyire illik rá a keleten álló jellemzőkre a fejlődés, növekedés, a keleten álló jellemzőkre a fejlődés, növekedés, a nyugatiakra a "gyümölcs", a nyugatiakra a "gyümölcs", a déliekre a sugárzás/láthatóság, a déliekre a sugárzás/láthatóság, az északiakra pedig a belső mozgás/változás, az északiakra pedig a belső mozgás/változás, illetve, hogy ezen a jelentéstartalmon belül pozitív vagy negatív mozgást képviselnek, azaz erősítik vagy gyengítik az adott minőséget. illetve, hogy ezen a jelentéstartalmon belül pozitív vagy negatív mozgást képviselnek, azaz erősítik vagy gyengítik az adott minőséget.

10 A diagram A diagram dinamikája dinamikája a felfelé és kifelé irányuló erő, a fejlődés (S, kelet) megtalálja a megfelelő kifejezési lehetőségeket (O, dél) THREATS ÉSZAK STRENGHTS KELET OPPORTUNITIES DÉL WEAKNESSES NYUGAT A megfelelő kifejezési lehetőségek ( O, dél) meghozzák a megfelelő eredményeket ( W, nyugat) a megfelelő eredmények a belső mozgás, változás ( T, észak) megindítói A belső mozgás/változás új erőforrások felfedezésére és fejlődésre ösztökél, ( S, kelet)

11 Szabadka Gazdaságfejlesztési Stratégiájának elemzése a szektoriális SWOT-táblák összegezése alapján STRENGHTS/kelet/fejlődésWEAKNESSES/nyugat/eredmény HELYZET Image - Ismert termékek hagyománya (In) - Geostratégiai helyzet (In) - Földrajzi helyzet (T, SzL) - Létező, bejáródott "BRAND"-ek (Ip) - Az EU kapuja (SzL) - Sportturizmus – Hagyományok (T) - Turizmus (SzL) Image - Elavult termelési programok (In) - Erős helyi tour-operatorok hiánya (T) - Marketing prezentáció hiánya (T) - Turisztikai befektetések hiánya (T) - Városi státusz a községi státusz helyett (SzL) TÁRSADALOM Mentális környezet/ Imázs - Többnemzetiségű környezet (Is, SzL) - Multietnikus, többnyelvű lakosságstruktúra (SzL) - Proeurópai mentalitás (Is, SzL) - A lakosság magas kultúrája, nyitottság, közvetlenség, vendégszeretet (T) - Kultúrális és oktatási központ (T) - A humán erőforrás minősége (Ip) Mentális környezet/ Imázs - Apatikus lakosság (In) - Nemzetek közötti feszültségek (SzL) - Politikai feszültségek (SzL) - Téves nézetek, előítéletek a termékek minőségéről (Mg) TÉR Tájimázs/Látvány - Természeti szépségek mint a kultúrális események kerete (In) Tájimázs/Látvány - Szálláskapacitás hiánya (T) - Magánszálláshelyek hiánya (T)

12 HORIZONTÁLIS DIMENZIÓN BELÜLI ELEMZÉS -IDŐ STRENGHTS kelet/fejlődés Image - Ismert termékek hagyománya (In) - Geostratégiai helyzet (In) - Földrajzi helyzet (T, SzL) - Létező, bejáródott "BRAND"-ek (Ip) - Az EU kapuja (SzL) - Sportturizmus – Hagyományok (T) - Turizmus (SzL) WEAKNESSES nyugat/eredmény Image - Elavult termelési programok (In) - Erős helyi tour-operatorok hiánya (T) - Marketing prezentáció hiánya (T) - Turisztikai befektetések hiánya (T) - Városi státusz a községi státusz helyett (SzL) OPPORTUNITIES dél/kifejezési lehetőségek Image - Földrajzi helyzet, az EU kapuja / határ közelsége, autópálya közelsége, európai korridorok (Is, SzL) - Geostratégiai helyzet (Ip, Mg, SzL) - Nemzetközi vásárok, kiállítások (In) - Turizmus / kiránduló, kongresszusi, kultúrális, városi, falusi, öko-, sport-, vadász-, horgász-, egészségügyi, rekreációs és tranzit turizmus (T, Szl) THREATS észak/belső mozgásigény Image - Városi státusz a községi státusz helyett (Is, SzL) - Az ország rossz imázsa (Is, SzL) - Differenciálatlanség a konkurrenciához viszonyítva (T)

13 Az S oszlopban felsorolt tényezők Az S oszlopban felsorolt tényezők hagyományra, megőrzést inkább mint a fejlesztést, hagyományra, megőrzést inkább mint a fejlesztést, a keleti pozíció befelé forduló, a helyzet értékének mozgásmintájával ellentétes, összesítve gyenge a keleti pozíció befelé forduló, a helyzet értékének mozgásmintájával ellentétes, összesítve gyenge Az O oszlopban felsorolt lehetőségek Az O oszlopban felsorolt lehetőségek tartalmilag nem kötődnek az S oszlopban erősségeként értékelt tényezőkhöz, ezért realizációs lehetőségük gyenge, ez az oszlop is gyengének ítélhető. tartalmilag nem kötődnek az S oszlopban erősségeként értékelt tényezőkhöz, ezért realizációs lehetőségük gyenge, ez az oszlop is gyengének ítélhető. Két irány gyengülése a társadalom egyensúlyát felborítja, és a nyugati Két irány gyengülése a társadalom egyensúlyát felborítja, és a nyugati W oszlop értékeit erősíti, eredményként a W oszlop értékeit erősíti, eredményként a bezárulás, befelé fordulás jellemzői vannak felsorolva. Mivel ezeknek ellensúlya sem az S sem az O oszlopokban nem jelenik meg, így a pozíció hatásában erősnek minősül. bezárulás, befelé fordulás jellemzői vannak felsorolva. Mivel ezeknek ellensúlya sem az S sem az O oszlopokban nem jelenik meg, így a pozíció hatásában erősnek minősül. A T oszlop a belső mozgás külső tényezők általi leállítását tükrözi, vagyis a W oszlop befelé fordulása a mozgás leállását, a hideg/sötét minőség állandósulását eredményezi az északi irányon. A T oszlop a belső mozgás külső tényezők általi leállítását tükrözi, vagyis a W oszlop befelé fordulása a mozgás leállását, a hideg/sötét minőség állandósulását eredményezi az északi irányon. Mozgáshiányos állapotból mozgásba/fejlődésbe átmenni csak külső energiaimpulzussal lehet, tehát ebből a dimenzióból összegezve az olvasható ki, hogy nincs kiút, illetve a társadalom nem lát ilyet. Külső segítségre várva bármely diktátumot elfogad, önmagát periferiális helyzetbe hozza, belértékeit nem képes érvényesíteni. Mozgáshiányos állapotból mozgásba/fejlődésbe átmenni csak külső energiaimpulzussal lehet, tehát ebből a dimenzióból összegezve az olvasható ki, hogy nincs kiút, illetve a társadalom nem lát ilyet. Külső segítségre várva bármely diktátumot elfogad, önmagát periferiális helyzetbe hozza, belértékeit nem képes érvényesíteni.

14 HORIZONTÁLIS DIMENZIÓN BELÜLI ELEMZÉS -TÁRSADALOM STRENGHTS kelet/fejlődés Mentális környezet/ Imázs - Többnemzetiségű környezet (Is, SzL) - Multietnikus, többnyelvű lakosságstruktúra (SzL) - Proeurópai mentalitás (Is, SzL) - A lakosság magas kultúrája, nyitottság, közvetlenség, vendégszeretet (T) - Kultúrális és oktatási központ (T) - A humán erőforrás minősége (Ip) WEAKNESSES nyugat/eredmény Mentális környezet/ Imázs - Apatikus lakosság (In) - Nemzetek közötti feszültségek (SzL) - Politikai feszültségek (SzL) - Téves nézetek, előítéletek a termékek minőségéről (Mg) OPPORTUNITIES dél/kifejezési lehetőségek Mentális környezet/ Imázs - Regionális központ (Is) - Multietnikus, többnyelvű lakosságstruktúra (Is) - Idegen nyelvet beszélők magas aránya (SzL) THREATS észak/belső mozgásigény Mentális környezet/ Imázs - Nemzetek közötti feszültségek, ellentétek (Is, SzL) - Politikai bizonytalanság (SzL)

15 A társadalom dimenziójában A társadalom dimenziójában Az S oszlop egy nyitott, fejlődőképes társadalomról fest képet, vagyis egy erős keleti pozíció alakulna ki itt, Az S oszlop egy nyitott, fejlődőképes társadalomról fest képet, vagyis egy erős keleti pozíció alakulna ki itt, ha az O oszlopban a nyitottként és fejlődőképesként jellemzett társadalom valamilyen kifejeződési lehetősége jelenne meg az S oszlop megismételt tételei helyett. Az O oszlop itt gyengének minősíthető. ha az O oszlopban a nyitottként és fejlődőképesként jellemzett társadalom valamilyen kifejeződési lehetősége jelenne meg az S oszlop megismételt tételei helyett. Az O oszlop itt gyengének minősíthető. Ezen kívül a W oszlop szinte tételről tételre mond ellent az S oszlop állításainak, miközben a helyzet ismerete a W oszlop állításait igazolja, vagyis az S oszlop is gyengének minősíthető, az erős W oszloppal szemben. Ezen kívül a W oszlop szinte tételről tételre mond ellent az S oszlop állításainak, miközben a helyzet ismerete a W oszlop állításait igazolja, vagyis az S oszlop is gyengének minősíthető, az erős W oszloppal szemben. Az északi T oszlop a W oszlop állításait ismétli meg, a mozgáshiányos állapotok indoklásaként. Az északi T oszlop a W oszlop állításait ismétli meg, a mozgáshiányos állapotok indoklásaként. A mozgáshiányos állapotot az S oszlop tagadja, az O oszlop sem kínálhat megoldási lehetőségeket rejtett, problémaként nem tudatosított állapotokra. A mozgáshiányos állapotot az S oszlop tagadja, az O oszlop sem kínálhat megoldási lehetőségeket rejtett, problémaként nem tudatosított állapotokra. A társadalom befelé fordulásának következtében elvesztette realitásérzékét, előítéletek, előregyártott formulák és parolák alapján működik (aminek egyébként az etnikai és politikai megosztottság a legjobb mutatója) A társadalom befelé fordulásának következtében elvesztette realitásérzékét, előítéletek, előregyártott formulák és parolák alapján működik (aminek egyébként az etnikai és politikai megosztottság a legjobb mutatója)

16 HORIZONTÁLIS DIMENZIÓN BELÜLI ELEMZÉS -TÉR STRENGHTS kelet/fejlődés Tájimázs/Látvány - Természeti szépségek mint a kultúrális események kerete (In) WEAKNESSES nyugat/eredmény Tájimázs/Látvány - Szálláskapacitás hiánya (T)- Magánszálláshelyek hiánya (T) OPPORTUNITIES dél/kifejezési lehetőségek Tájimázs/Látvány - Befektetések – új objektumok (T) THREATS észak/belső mozgásigény Tájimázs/Látvány

17 A tér dimenziójában elsősorban az tűnik fel, hogy nagyon kevés tényezőt sorol fel minden oszlop, amiből arra lehet következtetni, hogy a társadalom nem érzékeli saját térbeliségét, térhez való kötődése és térhez kötődő identitása nincs. A tér dimenziójában elsősorban az tűnik fel, hogy nagyon kevés tényezőt sorol fel minden oszlop, amiből arra lehet következtetni, hogy a társadalom nem érzékeli saját térbeliségét, térhez való kötődése és térhez kötődő identitása nincs. A helyzet ismeretében viszont kiderül, hogy az egyes etnikai csoportok és a hozzájuk kötődő politikai pártok térpercepciója és térhez való kötődése igen hangsúlyos az etnikainak megélt életterek szintjén a város vonzáskörzetében, és a város területén is, minek következtében a városközpontban tulajdonképpen ütközési zóna alakul ki. A helyzet ismeretében viszont kiderül, hogy az egyes etnikai csoportok és a hozzájuk kötődő politikai pártok térpercepciója és térhez való kötődése igen hangsúlyos az etnikainak megélt életterek szintjén a város vonzáskörzetében, és a város területén is, minek következtében a városközpontban tulajdonképpen ütközési zóna alakul ki. Maguk az oszlopok ebben a dimenzióban mind gyengének tekinthetők, vagyis az elemzés szempontjából az egész dimenzió gyenge, a tér jellege nem hat ki a koncepcióalkotásra. Maguk az oszlopok ebben a dimenzióban mind gyengének tekinthetők, vagyis az elemzés szempontjából az egész dimenzió gyenge, a tér jellege nem hat ki a koncepcióalkotásra.

18 A VERTIKÁLIS ELEMZÉS A HORIZONTÁLIS ELEMZÉSEK ÖSSZEGZÉSE STRENGHTS kelet/fejlődés Gyenge O oszlop, tévesen meghatározott, differenciálatlan és kötődési alapot nélkülöző és ezért realizálhatatlan lehetőségek WEAKNESSES nyugat/eredmény A mozgáshiányos belső állapotig a T oszlopban, amelyből a mozgás hiánya miatt nem is differenciálhatóak a potenciális fejlődés tényezői, vagyis a mozgás itt megszakad. OPPORTUNITIES dél/kifejezési lehetőségek A gyenge fejlesztési és megvalósulási vízió következtében az a meg nem születő eredmények helyett a befelé fordulás állapota állandósul THREATS észak/belső mozgásigény Gyenge S oszlop, vagyis keleti irány Nem felismert fejlődési lehetőségek

19 Az elemzésben mutatkozó egyensúlyhiány valószínűleg a folyamat során jelentkező inverziónak tudható be. Az elemzésben mutatkozó egyensúlyhiány valószínűleg a folyamat során jelentkező inverziónak tudható be. A térrel való kapcsolat megfogalmazásának hiányában az erősségek nem a területi identitás jellemzői közül választódtak ki, hanem a lehetőségnek tűnő EU elveknek próbáltak a társadalmi dialógus során megfelelőnek tűnő erősségeket meghatározni, amelyeknek nincs igazi kapcsolata a területi realitáshoz. A térrel való kapcsolat megfogalmazásának hiányában az erősségek nem a területi identitás jellemzői közül választódtak ki, hanem a lehetőségnek tűnő EU elveknek próbáltak a társadalmi dialógus során megfelelőnek tűnő erősségeket meghatározni, amelyeknek nincs igazi kapcsolata a területi realitáshoz. A térhez való kapcsolódás egyensúlyozhatná az összképet, de az urbanisztikai terv ezzel ellentétes tendenciát mutat, a mozgáshiányos állapotokat erősíti és realitásalapot nélkülző mozgásprojekciókra építi a térbeli fejlődés koncepcióját. A térhez való kapcsolódás egyensúlyozhatná az összképet, de az urbanisztikai terv ezzel ellentétes tendenciát mutat, a mozgáshiányos állapotokat erősíti és realitásalapot nélkülző mozgásprojekciókra építi a térbeli fejlődés koncepcióját.

20

21 Az urbanisztikai terv elsősorban az ipari övezetek létesítésére koncentrál, a SWOT elemzésben megfogalmazott fejlődési lehetőségek alapján. Az urbanisztikai terv elsősorban az ipari övezetek létesítésére koncentrál, a SWOT elemzésben megfogalmazott fejlődési lehetőségek alapján. Fontossági sorrendben ezt a történelmi-kultúrális értékekkel felruházott városközpont konzervációja és regenerációja követi, mig a szociális, szolidaritási, életminőségi kérdéseket a terv minimalisztikusan kezeli. Fontossági sorrendben ezt a történelmi-kultúrális értékekkel felruházott városközpont konzervációja és regenerációja követi, mig a szociális, szolidaritási, életminőségi kérdéseket a terv minimalisztikusan kezeli. Az ipari- és szabadövezeteket a keleti és a déli irány mentén helyezi el, amelyeknek értéktartalma a S/kelet és az O/dél oszlopok tartalmi értékének felel meg, mig a zártabb, hagyományosabb, befelé forduló kisipari zónát a nyugati irányon látja. Az ipari- és szabadövezeteket a keleti és a déli irány mentén helyezi el, amelyeknek értéktartalma a S/kelet és az O/dél oszlopok tartalmi értékének felel meg, mig a zártabb, hagyományosabb, befelé forduló kisipari zónát a nyugati irányon látja. A lakásépítési szükséglet megoldását az északi irányra irányozza elő, az északi védő erdősáv felé, ezenkívül az elöregedett központkörüli lakásállomány (földszintes családi házak) modernabbal (többszintes társasházak) való felcserélésével az adott utca és közlekedési rend fenntartása mellett. A lakásépítési szükséglet megoldását az északi irányra irányozza elő, az északi védő erdősáv felé, ezenkívül az elöregedett központkörüli lakásállomány (földszintes családi házak) modernabbal (többszintes társasházak) való felcserélésével az adott utca és közlekedési rend fenntartása mellett. Az északi irány legalacsonyabb (társadalmi) mozgástartalmú formákkal való beépítése tovább hangsúlyozza a mozgáshiányos állapotokat, ezenkívül az északon fekvő erdősávot gyengíti, amely pedig ökológiai jelentőségén túl szimbolikus értékkel is bír, a nvények, zöldterületek a növekedés, fejlődés, felfelé törés értékét hordozzák. Az erdősáv gyengítésével a potenciális fejlődés alapjai felismerésének lehetősége tovább gyengül. Az északi irány legalacsonyabb (társadalmi) mozgástartalmú formákkal való beépítése tovább hangsúlyozza a mozgáshiányos állapotokat, ezenkívül az északon fekvő erdősávot gyengíti, amely pedig ökológiai jelentőségén túl szimbolikus értékkel is bír, a nvények, zöldterületek a növekedés, fejlődés, felfelé törés értékét hordozzák. Az erdősáv gyengítésével a potenciális fejlődés alapjai felismerésének lehetősége tovább gyengül. A város belterületén történő lakosságkoncentráció a lakásállomány modernizálása és megtöbbszörözése által a lakosok és autók mennyiségét növeli nem változó utcaszélességek és áteresztőképesség mellett, vagyis a mozgásmennyiséget csökkenti szimbolikus szinten. A város belterületén történő lakosságkoncentráció a lakásállomány modernizálása és megtöbbszörözése által a lakosok és autók mennyiségét növeli nem változó utcaszélességek és áteresztőképesség mellett, vagyis a mozgásmennyiséget csökkenti szimbolikus szinten.

22

23 A SWOT táblákat és az urbanisztikai tervet összegezve, arra a következtetésre lehet jutni, hogy a tervek szintjén kísérlet történik a város fejlődése szempontjából több évszázada domináns kelet – nyugat útirány felcserélésére az észak – dél iránnyal. A SWOT táblákat és az urbanisztikai tervet összegezve, arra a következtetésre lehet jutni, hogy a tervek szintjén kísérlet történik a város fejlődése szempontjából több évszázada domináns kelet – nyugat útirány felcserélésére az észak – dél iránnyal. A tér-idő szegmentum geometriai mintával összevetve ezt az elképzelést, láthatjuk, hogy az intenzív fejlesztés a városhoz tartozó terület jelentősen kisebb keleti részére koncentrálódik, amely a városközpont átjárhatatlanságának növelésével és más összekötő utak hiányában elszigetelődik a terület nagyobb és hagyományosan gazdagabb nyugati részétől, amelynek történelmileg fontos szerepe van a város kialakulásában és fejlődésében, ahová a lakosságnak durván egy harmada kötődik. A tér-idő szegmentum geometriai mintával összevetve ezt az elképzelést, láthatjuk, hogy az intenzív fejlesztés a városhoz tartozó terület jelentősen kisebb keleti részére koncentrálódik, amely a városközpont átjárhatatlanságának növelésével és más összekötő utak hiányában elszigetelődik a terület nagyobb és hagyományosan gazdagabb nyugati részétől, amelynek történelmileg fontos szerepe van a város kialakulásában és fejlődésében, ahová a lakosságnak durván egy harmada kötődik. Ezáltal az urbanisztikai terv, akárcsak a gazdaságfejlesztési stratégia nem a létező állapotok javítását, hanem a meglevő problémák elmélyítését eredményezheti. Ezáltal az urbanisztikai terv, akárcsak a gazdaságfejlesztési stratégia nem a létező állapotok javítását, hanem a meglevő problémák elmélyítését eredményezheti. Nagymértékben tér- és társadalomidegen értéktartalma jelentős divergenciát mutat a terület társadalmának értékkonszenzusához képest, vagyis konfliktust idéz elő, visszahathat a társadalom még erősebb szegmentációjára és belső mozgáskészségének csökkenésére. Nagymértékben tér- és társadalomidegen értéktartalma jelentős divergenciát mutat a terület társadalmának értékkonszenzusához képest, vagyis konfliktust idéz elő, visszahathat a társadalom még erősebb szegmentációjára és belső mozgáskészségének csökkenésére.

24

25 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Márkovity Anna VÁROSTERVEZÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN dinamikai tér-idő elemzés dinamikai tér-idő elemzés az idő-társadalom-tér tripoláris keretében a az idő-társadalom-tér."

Hasonló előadás


Google Hirdetések