Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határrendészeti és –védelmi vezetői szak A tantárgyi programok elkészítésének néhány szempontja 2005.01.07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határrendészeti és –védelmi vezetői szak A tantárgyi programok elkészítésének néhány szempontja 2005.01.07."— Előadás másolata:

1 Határrendészeti és –védelmi vezetői szak A tantárgyi programok elkészítésének néhány szempontja 2005.01.07

2 Szak alapítva: 1996-ban (jogutódja az 1960-tól folyó KLKF és ZMKA képzésnek)

3 Szakirányok, végzettség Egyetemi kiegészítő alapképzés (MSc) (4 félév – nappali vagy levelező) Szakképzettség: okleveles határrendészeti és határvédelmi vezető - határrendészeti szakirány - határvédelmi vezetői szakirány (nem indul) Főiskolai alapképzés (BSc) (6 félév - nappali vagy levelező) Szakképzettség: határrendészeti és -védelmi vezető - határrendészeti és -védelmi vezetői szakirány - határrendészeti technikai vezető szakirány

4 Személyi feltételek Szakért felelős oktató: –Prof. Dr. Sándor Vilmos határőr ezredes Egyetemi tanár –Szakirány felelősök: BsC képzés: –Határrendészeti és -védelmi vezetői: » Dr. Kovács Gábor alez. egyetemi docens – Határrendészeti technikai » Dr. Zsigovits László alez. egyetemi docens MSc képzés: –Határrendészeti vezetői: »Dr. Kovács Gábor alez. egyetemi docens –Határvédelmi vezetöi: »Horpácsi Ferenc alez. egyetemi adjunktus

5 Szakalapítás, szakindítás -Induló képzések: -Főiskolai alap - BSc – képzés, 6 szemeszter 6X30=180 kredit értékű -Egyetemi kiegészítő alap MSc képzés, amely a BSc képzés folytatásaként 6+4 szemeszeter=10 szemeszter összesen 180+120=300 kredit értékű - Képzési szakok (szintek): Főiskolai: BSc, 6 szemeszter 6x30=180 kredit Egyetemi MSc, 10 szemeszter 10X30=300 kredit (Nem indul, de alapítani kell)

6 A SZAKMAI KÉPZÉS KULCS- FOGALMAI EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM POLICIES ON BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION A HATÁROK ELLENŐRZÉSÉVEL, A MENEKÜLTÜGGYEL ÉS A BEVÁNDORLÁSSAL KAPCSOLATOS POLITIKÁK „Határellenőrzési politika….” =az EU stratégiai szintjén alkalmazott fogalom

7 EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNYHIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (a) ensuring the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders; a) annak biztosítása, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól; „a belső határokon semmilyen ellenőrzés nem lehet!”

8 EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNYHIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (b) carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders; b) a személyek ellenőrzésének és a határátlépések eredményes felügyeletének biztosítása a külső határokon; „határátlépések felügyelete” (külső határokon)

9 EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (c) the gradual introduction of an integrated management system for external borders. c) a külső határok integrált határőrizeti (?) rendszerének fokozatos bevezetése. c) „fokozatos bevezetése egy integrált igazgatási (vezetési) rendszernek a külső határokon” „integrált határigazgatás ”

10 A HATÁRŐRSÉG FELADATA MAGYAR ALKOTMÁNY KIEMELT FOGALOM Fegyveres szervek felosztásának egy része MH alapvető feladata Rendőrség alapvető feladata Határőrség alapvető feladata „A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek” „40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. (2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. (3) A Határőrség alapvető feladata az államhatár őrzése, rendjének fenntartása.

11 Honvédelmi jellegű célok és feladatok Rendvédelmi jellegű célok és feladatok Együttes feladatEgyüttes feladat

12 a) határrendészeti szolgálati ág amely biztosítja a Magyar Köztársaság – államhatárának őrizetét, – az államhatár rendjének fenntartását, –az államhatár jogellenes átlépésének megelőzését, felderítését és megszakítását, – az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalom, a szállítmányok ellenőrzését, – az államhatár átlépésének feltételeivel nem rendelkező személyek beutazásának és kiutazásának megakadályozását; ALAP

13 b) bűnügyi felderítő szolgálati ág amely biztosítja a büntetőeljárásról szóló törvény szerint a Határőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények elkövetésének – megelőzését, – felderítését, – megakadályozását, – illetőleg megszakítását és a –nyomozások lefolytatását;

14 c)idegenrendészeti és szabálysértési szolgálati ág, c) idegenrendészeti és szabálysértési szolgálati ág, amely biztosítja –az idegenrendészeti, –szabálysértési és –menedékjogi jogszabályok által a Határőrség hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását.

15 (3) Szolgálatok: a) bevetési szolgálat biztosítja a határőrségi feladatok végrehajtásához szükséges –erő-összpontosítást, –manőverező készséget, valamint – az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények komplex mélységi ellenőrzésének végrehajtását, –illetve összehangolását, továbbá –tartalék erőként a váratlan helyzetek kezelését;

16 b) bevetésirányítási szolgálat Biztosítja a határőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, illetve irányításának és vezetésének folyamatosságát, az ügyeleti és az ügyeleti jelentőszolgálati, a körözési, az elemző és értékelő, a rendészeti adatkezelési és adatszolgáltatási, valamint az objektumbiztonsági feladatok végrehajtását.

17 (4) Szakszolgálatok: a) gazdasági (közgazdasági, technikai, ellátási és fenntartási, informatikai); b) képzési és módszertani; c) humán (személyügyi, fegyelmi, egészségügyi és pszichológiai); d) ellenőrzési és felügyeleti; e) igazgatási (titkársági, koordinációs, jogi, nemzetközi, kommunikációs, adatvédelmi és ügykezelési, stratégiai tervező és minőségfejlesztési).

18 Szolgálati formák Járőrszolgálat Útlevélkezelő szolgálat Ügyeleti szolgálat Készenléti ügyeleti szolgálat Készültségi szolgálat Őrszolgálat objektumőr, fogdaőr, kísérő őr és díszőr szolgálat.

19 Szolgálati tevékenységek Az államhatár őrizete A határforgalom ellenőrzése Az államhatár rendjének fenntartása Erőszakos cselekmények elhárítása Konfliktushelyzet és menekültügyi veszély kezelése Rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet (?) rendvédelmi feladatai Együttműködési feladatok

20 Tanítandó alapismeretek ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A HATÁRŐR ÁLTAL ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK A HATÁRŐR ÁLTAL ALKALMAZHATÓ KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK A HATÁRŐRSÉG MŰKÖDÉSÉRE ÉS A HATÁRŐR MAGATARTÁSÁRA VONTKOZÓ SZABÁLYOK

21 Tisztázandó fogalmak A határellenőrzési politika… A belső határokon folytatott tevékenység megnevezése… Mit jelent a határátlépések felügyelete? Integrált határőrizet, vagy -határigazgatás? Hogyan használjuk a rendészet fogalmát? Maradhat-e „határrendészeti igazgatás?” Mi a határőrizet új tartalma? Mi a határrend fenntartás új tartalma? Hogyan kezeljük a határvédelmet?

22 KOMPATENCIA TÉRKÉP 1.Felkészültség 2.Terhelés 3.Kapcsolattartás 4.Felelősség 5.Feladat és problémamegoldás 6.Személyi tulajdonságok 7.Vezetői és irányítói magatartás

23 Felkészültség Szakmai ismeretek Tantárgyak, gyakorlatok, önképzés Az idegen nyelvtudás Középfok (általános és szakmai?) A számítástechnikai ismeretek ECDL, szakinformatika, távoktatás, feladatok

24 Terhelés Munkakörülményekhez való alkalmazkodás –Csapatgyakorlat, gyakorló munkahelyek, vezetési gyakorlatok Fizikai állóképesség, –Testnevelés, terepfoglalkozás Erőnlét –Táplálkozás, kondi, sportolás Életmód –Káros szenvedélyek ellen (drog, ital, dohány)

25 Kapcsolattartás Szóbeli kommunikáció (beszédkészség, beszédértés) –Szemináriumok, kiselőadások, tréning Szóbeli kommunikáció (Meghallgatási képesség) –Visszacsatoló tesztek, ismételtetés, összefoglalás Írásbeli kommunikáció (szövegértés, fogalmazási készség) –Jó tananyag, E-book, távoktatás Szervezeten kívüli kapcsolattartási képesség –Riportok, interjúk, Együttműködési készség –Team munka, csoportfeladat, törzsmunka Konfliktuskezelés –Feladatmegoldás, csoportos foglakozás, vezetési gyakorlat, tréning

26 Felelősség Felelősségtudat Egyéni megjelenés Szabálytudat, fegyelmezettség Szervezet iránti lojalitás

27 Feladat- és problémamegoldás Az információkezelés és feldolgozás szintje –Adatbázis technológia, lekérdezések, A testületismeret alkalmazásának szintje –Külső előadók, filmek, videók Hely- és személyismeret alkalmazásának szintje –Csapatgyakorlat, tanulmányút Problémára való nyitottság –TDK témák kiadása Kreatív problémamegoldás –Egy gyakorlati probléma felvázolása

28 Személyi tulajdonságok Önállóság –Személyes feladat adása Határozottság, magabiztosság –Jelentések, formális követelmények Rugalmasság Motiváció: tiszti értékrend mellett Megbízhatóság, etikus magatartás Kezdeményezőkészség Igényesség

29 Vezetői és irányítói magatartás Tervezőkészség Szervezőkészség Követelménytámasztás Döntési készség Kapcsolattartás az irányítására bízott munkatársakkal, a beosztottakkal való bánásmód Vezetői szerep elfogadtatása Munkatársak fejlesztése

30 Kirendeltség Hatósági H. szerv Határrendészeti o Szolg. CS. Logisztikai H. szerv Kirendeltség. vez Humán Kiem. Főea TMFEKÖZA OV KFŐEA Helyettes, főelőadó (hatósági) és segédelőadók (hatósági), szakértők. Helyettes, technikai tiszt, segédelőadók (logisztikai), gondnok, takarító. a szolgálati részlegvezetők, főhatárrendészek, határrendészek, szakbeosztású főhatárrendészek és határrendészek, főútlevélkezelők, útlevélkezelők, járőrvezetők, járőrök. Képesítési követelmények, célzott munkakörök

31 210-42-1határrendészeti kirendeltség-vezető 1alez.OV.ki-feid.e. 210-42-1kiemelt főelőadó (humán) 1alez. I/Vki-feid.e. 210-42-1 Osztályvezető 1alez.OV.ki-feid.e. 210-42-1kiemelt főelőadó 1alez.I/V ki-feid.e. 210-42-1Csoportvezető 5 Alez.I/VKi-feid.e. 210-42-dHatárrendészeti kirendeltségvezető-helyettes (hatósági)1alez.I/VIki-feid.e. 210-42-1főelőadó 1örgy.I/IVki-feid.e. 210-42-dHatárrendészeti kirendeltségvezető-helyettes (logisztikai)1alez.I/VIki-feid.e. 210-42-1technikai tiszt 1örgy.I/IVki-feid.e. 2 MSc + 11 BSc tiszt

32 ÜGYREND ELEMZÉSE KELL! Részletes munkakör elemzések (peodesy) A munkakör ellátásához szükséges ismeretek meghatározása Az ismeretek tantárgyasítása Tantárgyi programok kialakítása Módszerek hozzárendelése Folyamat összehangolása

33 A tantárgyak tartalma biztosítsa a képesítési követelmények szakmai elvárásainak teljesíthetőségét, A hozzá kapcsolódó nevelési, didaktikai módszerek segítsék a kompetencia célok teljesítést, EU követelmények történő megfelelés Átjárhatóság, megfelelés más képzési formáknak, KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS KELL!


Letölteni ppt "Határrendészeti és –védelmi vezetői szak A tantárgyi programok elkészítésének néhány szempontja 2005.01.07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések