Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határrendészeti és –védelmi vezetői szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határrendészeti és –védelmi vezetői szak"— Előadás másolata:

1 Határrendészeti és –védelmi vezetői szak
A tantárgyi programok elkészítésének néhány szempontja

2 Szak alapítva: 1996-ban (jogutódja az 1960-tól folyó KLKF és ZMKA képzésnek)

3 Szakirányok, végzettség
Főiskolai alapképzés (BSc) (6 félév - nappali vagy levelező) Szakképzettség: határrendészeti és -védelmi vezető - határrendészeti és -védelmi vezetői szakirány - határrendészeti technikai vezető szakirány Egyetemi kiegészítő alapképzés (MSc) (4 félév – nappali vagy levelező) Szakképzettség: okleveles határrendészeti és határvédelmi vezető - határrendészeti szakirány - határvédelmi vezetői szakirány (nem indul)

4 Személyi feltételek Szakért felelős oktató:
Prof. Dr. Sándor Vilmos határőr ezredes Egyetemi tanár Szakirány felelősök: BsC képzés: Határrendészeti és -védelmi vezetői: Dr. Kovács Gábor alez. egyetemi docens Határrendészeti technikai Dr. Zsigovits László alez. egyetemi docens MSc képzés: Határrendészeti vezetői: Határvédelmi vezetöi: Horpácsi Ferenc alez. egyetemi adjunktus

5 Szakalapítás, szakindítás
- Képzési szakok (szintek): Főiskolai: BSc, szemeszter 6x30=180 kredit Egyetemi MSc, szemeszter 10X30=300 kredit (Nem indul, de alapítani kell) Induló képzések: Főiskolai alap - BSc – képzés, 6 szemeszter 6X30=180 kredit értékű Egyetemi kiegészítő alap MSc képzés, amely a BSc képzés folytatásaként 6+4 szemeszeter=10 szemeszter összesen =300 kredit értékű

6 A SZAKMAI KÉPZÉS KULCS-FOGALMAI
EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM POLICIES ON BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION A HATÁROK ELLENŐRZÉSÉVEL, A MENEKÜLTÜGGYEL ÉS A BEVÁNDORLÁSSAL KAPCSOLATOS POLITIKÁK „Határellenőrzési politika….” =az EU stratégiai szintjén alkalmazott fogalom

7 „a belső határokon semmilyen ellenőrzés nem lehet!”
EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (a) ensuring the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders; a) annak biztosítása, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól; „a belső határokon semmilyen ellenőrzés nem lehet!”

8 „határátlépések felügyelete” (külső határokon)
EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (b) carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders; b) a személyek ellenőrzésének és a határátlépések eredményes felügyeletének biztosítása a külső határokon; „határátlépések felügyelete” (külső határokon)

9 „integrált határigazgatás”
EU ALKOTMÁNY IV. FEJEZET A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE 2. SZAKASZ EU ALKOTMÁNY HIVATALOS FORDÍTÁS KIEMELT FOGALOM (c) the gradual introduction of an integrated management system for external borders. c) a külső határok integrált határőrizeti (?) rendszerének fokozatos bevezetése. c) „fokozatos bevezetése egy integrált igazgatási (vezetési) rendszernek a külső határokon” „integrált határigazgatás”

10 A HATÁRŐRSÉG FELADATA MAGYAR ALKOTMÁNY KIEMELT FOGALOM
Fegyveres szervek felosztásának egy része MH alapvető feladata Rendőrség alapvető feladata Határőrség alapvető feladata „A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek” „40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. (2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. (3) A Határőrség alapvető feladata az államhatár őrzése, rendjének fenntartása.

11 Rendvédelmi jellegű célok és feladatok
Együttes feladat Honvédelmi jellegű célok és feladatok Rendvédelmi jellegű célok és feladatok

12 a) határrendészeti szolgálati ág
amely biztosítja a Magyar Köztársaság államhatárának őrizetét, az államhatár rendjének fenntartását, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzését, felderítését és megszakítását, az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalom, a szállítmányok ellenőrzését, az államhatár átlépésének feltételeivel nem rendelkező személyek beutazásának és kiutazásának megakadályozását; ALAP

13 b) bűnügyi felderítő szolgálati ág
amely biztosítja a büntetőeljárásról szóló törvény szerint a Határőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények elkövetésének megelőzését, felderítését, megakadályozását, illetőleg megszakítását és a nyomozások lefolytatását;

14 c) idegenrendészeti és szabálysértési szolgálati ág,
amely biztosítja az idegenrendészeti, szabálysértési és menedékjogi jogszabályok által a Határőrség hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását.

15 (3) Szolgálatok: a) bevetési szolgálat
biztosítja a határőrségi feladatok végrehajtásához szükséges erő-összpontosítást, manőverező készséget, valamint az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények komplex mélységi ellenőrzésének végrehajtását, illetve összehangolását, továbbá tartalék erőként a váratlan helyzetek kezelését;

16 b) bevetésirányítási szolgálat
Biztosítja a határőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, illetve irányításának és vezetésének folyamatosságát, az ügyeleti és az ügyeleti jelentőszolgálati, a körözési, az elemző és értékelő, a rendészeti adatkezelési és adatszolgáltatási, valamint az objektumbiztonsági feladatok végrehajtását.

17 (4) Szakszolgálatok: a) gazdasági (közgazdasági, technikai, ellátási és fenntartási, informatikai); b) képzési és módszertani; c) humán (személyügyi, fegyelmi, egészségügyi és pszichológiai); d) ellenőrzési és felügyeleti; e) igazgatási (titkársági, koordinációs, jogi, nemzetközi, kommunikációs, adatvédelmi és ügykezelési, stratégiai tervező és minőségfejlesztési).

18 Szolgálati formák Járőrszolgálat Útlevélkezelő szolgálat
Ügyeleti szolgálat Készenléti ügyeleti szolgálat Készültségi szolgálat Őrszolgálat objektumőr, fogdaőr, kísérő őr és díszőr szolgálat.

19 Szolgálati tevékenységek
Az államhatár őrizete A határforgalom ellenőrzése Az államhatár rendjének fenntartása Erőszakos cselekmények elhárítása Konfliktushelyzet és menekültügyi veszély kezelése Rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet (?) rendvédelmi feladatai Együttműködési feladatok

20 Tanítandó alapismeretek
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A HATÁRŐR ÁLTAL ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK A HATÁRŐR ÁLTAL ALKALMAZHATÓ KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK A HATÁRŐRSÉG MŰKÖDÉSÉRE ÉS A HATÁRŐR MAGATARTÁSÁRA VONTKOZÓ SZABÁLYOK

21 Tisztázandó fogalmak A határellenőrzési politika…
A belső határokon folytatott tevékenység megnevezése… Mit jelent a határátlépések felügyelete? Integrált határőrizet, vagy -határigazgatás? Hogyan használjuk a rendészet fogalmát? Maradhat-e „határrendészeti igazgatás?” Mi a határőrizet új tartalma? Mi a határrend fenntartás új tartalma? Hogyan kezeljük a határvédelmet?

22 KOMPATENCIA TÉRKÉP Felkészültség Terhelés Kapcsolattartás Felelősség
Feladat és problémamegoldás Személyi tulajdonságok Vezetői és irányítói magatartás

23 Felkészültség Szakmai ismeretek Tantárgyak, gyakorlatok, önképzés
Az idegen nyelvtudás Középfok (általános és szakmai?) A számítástechnikai ismeretek ECDL, szakinformatika, távoktatás, feladatok

24 Terhelés Munkakörülményekhez való alkalmazkodás Fizikai állóképesség,
Csapatgyakorlat, gyakorló munkahelyek, vezetési gyakorlatok Fizikai állóképesség, Testnevelés, terepfoglalkozás Erőnlét Táplálkozás, kondi, sportolás Életmód Káros szenvedélyek ellen (drog, ital, dohány)

25 Kapcsolattartás Szóbeli kommunikáció (beszédkészség, beszédértés)
Szemináriumok, kiselőadások, tréning Szóbeli kommunikáció (Meghallgatási képesség) Visszacsatoló tesztek, ismételtetés, összefoglalás Írásbeli kommunikáció (szövegértés, fogalmazási készség) Jó tananyag, E-book, távoktatás Szervezeten kívüli kapcsolattartási képesség Riportok, interjúk, Együttműködési készség Team munka, csoportfeladat, törzsmunka Konfliktuskezelés Feladatmegoldás, csoportos foglakozás, vezetési gyakorlat, tréning

26 Felelősség Felelősségtudat Egyéni megjelenés
Szabálytudat, fegyelmezettség Szervezet iránti lojalitás

27 Feladat- és problémamegoldás
Az információkezelés és feldolgozás szintje Adatbázis technológia, lekérdezések, A testületismeret alkalmazásának szintje Külső előadók, filmek, videók Hely- és személyismeret alkalmazásának szintje Csapatgyakorlat, tanulmányút Problémára való nyitottság TDK témák kiadása Kreatív problémamegoldás Egy gyakorlati probléma felvázolása

28 Személyi tulajdonságok
Önállóság Személyes feladat adása Határozottság, magabiztosság Jelentések, formális követelmények Rugalmasság Motiváció: tiszti értékrend mellett Megbízhatóság, etikus magatartás Kezdeményezőkészség Igényesség

29 Vezetői és irányítói magatartás
Tervezőkészség Szervezőkészség Követelménytámasztás Döntési készség Kapcsolattartás az irányítására bízott munkatársakkal, a beosztottakkal való bánásmód Vezetői szerep elfogadtatása Munkatársak fejlesztése

30 Képesítési követelmények, célzott munkakörök
Kirendeltség Kirendeltség. vez Humán Kiem. Főea TMFEKÖZA Határrendészeti o Hatósági H. szerv OV KFŐEA Helyettes, főelőadó (hatósági) és segédelőadók (hatósági), szakértők. Szolg. CS. Logisztikai H. szerv Szolg. CS. Szolg. CS. Szolg. CS. Szolg. CS. Helyettes, technikai tiszt, segédelőadók (logisztikai), gondnok, takarító. a szolgálati részlegvezetők, főhatárrendészek, határrendészek, szakbeosztású főhatárrendészek és határrendészek, főútlevélkezelők, útlevélkezelők, járőrvezetők, járőrök.

31 210-42-1határrendészeti kirendeltség-vezető 1alez.OV.ki-feid.e. 
kiemelt főelőadó (humán) 1alez. I/Vki-feid.e.  Osztályvezető alez.OV.ki-feid.e.  kiemelt főelőadó alez.I/V ki-feid.e.  Csoportvezető Alez.I/VKi-feid.e.  dHatárrendészeti kirendeltségvezető-helyettes (hatósági)1alez .I/VIki-feid.e.  főelőadó örgy.I/IVki-feid.e.  dHatárrendészeti kirendeltségvezető-helyettes (logisztikai)1alez.I/VIki-feid.e.  technikai tiszt örgy.I/IVki-feid.e.  2 MSc + 11 BSc tiszt

32 ÜGYREND ELEMZÉSE KELL! Részletes munkakör elemzések (peodesy)
A munkakör ellátásához szükséges ismeretek meghatározása Az ismeretek tantárgyasítása Tantárgyi programok kialakítása Módszerek hozzárendelése Folyamat összehangolása

33 KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS KELL!
Befejezés A tantárgyak tartalma biztosítsa a képesítési követelmények szakmai elvárásainak teljesíthetőségét, A hozzá kapcsolódó nevelési, didaktikai módszerek segítsék a kompetencia célok teljesítést, EU követelmények történő megfelelés Átjárhatóság, megfelelés más képzési formáknak, KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS KELL!


Letölteni ppt "Határrendészeti és –védelmi vezetői szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések