Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program."— Előadás másolata:

1 A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program

2 Áttekintés A kutatási téma Kiindulópont A kutatás célja
Kutatási kérdések Elméleti háttér A kutatás menete Eredmények Összegzés és gyakorlati implikációk

3 1. A kutatási téma Szakmai önéletrajz és motivációs levél
retorikai és kulturális elemzése diákok által írt idegen nyelvű szövegek felhasználásával

4 2. Kiindulópont A szakmai önéletrajz és motivációs levél tanítási tapasztalatai Kulturális különbségek tudatosítása Idegen nyelvet tanulók íráskészségének fejlesztése Friss munkavállalók esélyeinek növelése

5 3. A kutatás célja A szakmai önéletrajz elméleti alapú elemzési modelljének felállítása Olyan empirikus vizsgálat eredményeinek bemutatása, amely teszteli a fent említett modell alkalmazhatóságát feltérképezi a magyar diákok által angolul írt önéletrajzi és motivációs levél-korpusz szövegeinek retorikai struktúráját és kulturális mintázatát

6 4. Kutatási kérdések Milyen tapasztalatuk van magyar diákoknak a szakmai önéletrajz és a motivációs levélírás területén? Milyen retorikai struktúra jellemzi a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzait és motivációs leveleit? Van-e jellegzetes kulturális sajátossága a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzainak és motivációs leveleinek?

7 5.1 A kutatás elméleti háttere: Önéletrajz
Szakirodalom (Bowen, Sapp and Sargsyan, 2006; Connor, 1996; Davis & Muir, 2003; DeKay, 2006; Dyer and Friederich, 2002; Hatch, 1992; Károly, 2007; Liu, 2007; Ostler, 1987; Seely, 2005; Zhu, 2000) Internet (frissdiplomas.hu; profession.hu; oneletrajzmintak.hu; job-center.hu; jegyzetek.hu; europass.cedefop.eu) Nyelvkönyvek (Tímár, 2004; Naunton, 2000; Kay & Jones, 2001) NAT 2007 Gyakorlat (Veszelszki, 2006) József Attila: Curriculum Vitae

8 5.1 Önéletrajz definíciója
Az álláshirdetési folyamat során létrejövő kommunikatív események csoportja, amelynek közös kommunikatív célja, hogy tájékoztassa a munkaadót a jelentkező életének főbb eseményeiről meghatározott kategóriákban, és amelynek sematikus strukturális tartalma és stílusa nem független a megvalósítás nyelvétől és annak kulturális közegétől.

9 5.1 Önéletrajz elemzési modellje
Személyes adatok Név Lakcím Telefon Születési idő Állampolgárság Munkatapasztalat Ideje Alkalmazó neve Feladata Betöltött pozíció Iskolai végzettség Intézmény neve Szak/tantárgy Készségek (általános és egyéb)

10 5.2 A kutatás elméleti háttere Motivációs levél
Bhatia (1993) promóciós műfaj definíciója Az álláshirdetés során létrejövő kommunikatív esemény, melyben a jelentkező célja meggyőzni a munkaadót arról, hogy őt válassza a kiválasztási folyamat végén. Mozzanat-modellje 1. Mozzanat Jelentkező profiljának meghatározása 2. Mozzanat A jelölt bemutatása 1. Rész A jelöltség felajánlása 2. Rész A jelöltség részletei 3. Rész A jelöltség értéke 3. Mozzanat Ösztönzők bemutatása 4. Mozzanat Dokumentumok csatolása 5. Mozzanat Válaszadás szorgalmazása 6. Mozzanat Nyomásgyakorlás 7. Mozzanat Udvarias befejezés

11 6. A kutatás menete Kvalitatív Résztvevők Eszközök feltáró-leíró
9 közép-haladó angol nyelvtanuló egy budapesti gimnáziumban Eszközök Feladat: Álláshirdetésre jelentkezés Kérdőív: Önéletrajz és motivációs levél írásának tapasztalata, ismeretei, nehézségei

12 7.1 Kérdőív eredmények Nyelvtanulás átlag ideje: 7.1 év
Korábban 1 írt önéletrajzot Korábban 1 írt motivációs levelet Önéletrajzról tanultak: különböző típusok alkotóelemek: család, iskola és munkatapasztalat, érdeklődési kör és nyelvtudás amerikai a legnépszerűbb miért íródik az önéletrajz – beleírni kronológiailag visszafelé Motivációs levélről tanultak: állásra jelentkezés oka Feladattal kapcsolatos megjegyzések: Nehézségek: Tapasztalat és gyakorlat hiánya Könnyebbség: Fiktív személyiség használata

13 7.2 Szövegelemzés Önéletrajzok: mintaelemzés
Önéletrajz elemzési modell Minta 1 Minta 2 Személyes adatok Név Lakcím Telefon Születési idő Állampolgárság Munkatapasztalat Ideje Alkalmazó neve Feladata Betöltött pozíció Iskolai végzettség Intézmény neve Szak/tantárgy Készségek (általános és egyéb) Curriculum Vitae Christina Kis 2007: I‘ve passed the exam in Italian and in German. I worked in Italy on the beach, I met with people. : I went to grammary school where my results were good 2000: I passed the intermediate exam in English : I went to elementary school. 1988: I was born. Dear Sir/Madam, My name is Krisztina Nagy, I was born in1985. I studied at tourism university in my country in Hungary. I’ve worked I England in the summer, I practiced the language. Last year I’ve done the advanced level examination in English. In England I worked as a waitress, this year the restaurant invited me to this term again, but I have new plans for the future. I moved separate from my family. My pipe dream is to travel around the world. I can easily work in team, I like to know people. I would like to apply for the job. I’m waiting for your answer excitedly. Yours sincerely, Signature. (ML 3)

14 7.2 Szövegelemzés Önéletrajzok: eredmények
2 vázlatos, 7 kombinált Nyelvtudás, iskolai végzettség jegyekkel, munkatapasztalat Időrendben ill. visszafelé Kor és cím motivációs levélben Események listája, nincs csoportosítás, szerkesztési elv nem a relevancia Születés ténye is megemlítve Vázlatos formátum ellenére ugyanaz van benne, mint a motivációs levelekben, Több mint tények felsorolása időrendben

15 7.3 Szövegelemzés Motivációs levél: mintaelemzés
Mozzanat Bhatia (1993) ML1 Jelölt bemutatása Jelöltség felajánlása I wish to make application for a lectureship in the Department of English at this University. ‘My name is Christina Kis. I was born in 1988, so I’m 19 years old. Jelölt profiljának meghatározása Jelölt profiljának I have a Ph.D. in English from the University of Guelph in Ontario, Canada, where I studied under such distinguished scholars as Professors K.R. Sisson and P. Hogg. I also have an M.A. in English from Napoli University. As you can see I’m not enough old to have a diploma yet, but I study now at the University in Budapest. Jelöltség részletei I have taught English at a number of American and Canadian educational institutions, including Purdue and Oklahoma universities. I have also taught at Lohis College in Tehran, Iran, where I had experience in teaching English as a second language. Currently I am on the staff of Riyadh university in Saudi Arabia. In the summer I worked in Italy on the beach (I saled the sunbeds and wathever), and I’ve swum 15 years. I’ve won on the country champion Jelöltség értéke I have written about ten research articles in the last seven years, all of which have been published in scholarly journals. I have also written two books, one on Shakespeare and the other on the teaching of writing, which are being published by Guelph University and will be out in a few months. so I can say, that I can swim. Ösztönzők bemutatása My specialty is Shakespeare and Renaissance drama in general, but I am also qualified to teach a wide variety of other courses, including the Novel, Poetry, Composition, writing and teaching of writing and ESL. (I attach the diplom of the swimming) Dokumentumok csatolása Dokumentumok csatolása I hope this letter of ‘application’ will clarify some of the information on the enclosed C.V., which outlines my qualifications, experience and research interests. Before this job I’ve passed an inter-mediate-level exam (c) in german and after the job have I in Italian too. Nyomásgyakorlás I am required to give notice to Riyadh in early April and therefore look forward to hearing from you soon. And because I languages, people and work like, I think that this job would be perfect to me. And because I will love my job I think I meet the requirements. Válasz szorgalmazása Since I do not have a telephone, I will be happy to call you should a telephone discussion become appropriate. I really hope, that you will choose me for this job. Udvarias befejezés Thank you very much. I’m looking forward to get your answerletter. Válasz szorgalmazása/ Udvarias befejezés Üdvözlés aláírás Yours faithfully, Christina Kis Aláírás Please find enclosed my: Curriculum vitae, some dimploms of swim, may exams (language)

16 7.3 Szövegelemzés Motivációs levél: eredmények
Kommunikatív cél megvalósul, de nem megfelelő nyelvi és retorikai eszközökkel Mozzanatok nem a kívánt sorrendben A jelölt profiljának meghatározása mozzanattal 1 levél kezdődik Jelöltség bemutatása: identitás meghatározása 7 levél a jelölt bemutatásával kezdődik: név, kor és születési idő, például ‘My name is XY. I was born in 1988, so I’m 19 years old’ (ML1) ‘I am XY, a twenty-year old student.’ (ML 5) Jelöltség részletei: nehéz azonosítani, összekeveredik a jelöltség felajánlásával és értékével ‘I am Robert Nagy, a 20 year-old student’ (ML 5) legtöbb mondat ebben a mozzanatban rendezési elv: időrend Jelöltség értéke: Öndicséret, ‘önfényezés’ ‘I’d be great in your crew because I’m hard working, easygoing and helpful…so I’m suitable to the team’ (ML 8) ‘so I can say I’m perfect’ (ML 2) Ösztönzők bemutatása: hiányzik Dokumentumok csatolása: különböző helyeken, hiányzik a levélírás oka, csak 3 levélben Nyomásgyakorlás: ‘I really hope, that you will choose me for this job’ (ML 1) Válasz sürgetése: ‘I’m looking forwards to get your answerletter’ (ML 1) Udvarias befejezés: aláírás, vagy ‘Yours faithfully/sincerely’ Bhatia-tól eltérően Hivatalos levél formai és bizonyos nyelvi követelményei megjelennek

17 7.4 Szövegelemzés Kulturális dimenziók
Hatalmi távolság A vezetőt a beosztottól elválasztó érzelmi távolság (Hofstede, 1991) Individualizmus Az egyén érdeke a csoporténál fontosabb (Hofstede, 1991) Maszkulin A nemi szerepek egyértelműen elkülönülnek (a férfiaknak öntudatosnak, keménynek kell lenniük és az anyagi sikerekre kell fektetniük a hangsúlyt, míg a nők legyenek szerényebbek, kedvesek és az élet minőségre összpontosítsanak.) (Hofstede, 1991) Bizonytalanság-kerülés Az a mérték, amennyire egy kultúra tagjai kerülik a bizonytalan ill. ismeretlen helyzeteket (Hofstede, 1991) Rövid-távú orientáció Kezdeményező, kockáztató, változás, érzékenység a társadalmi szokásokra a fogyasztásban (Hofstede, 1991) Polikrón Egyszerre több tevékenység párhuzamosan, határidők flexibilisek, „Azért dolgozunk, hogy éljünk” (Hall, 1973) Magas kontextus-függés Nem-verbális jelek fontosak, tagság a fontos, vezető személyes felelőssége (Hall, 1973) Univerzalizmus Törvények mindenkire vonatkoznak (Trompenaars & Hapmden-Turner, 1996) Kollektivizmus A csoport érdeke fontosabb az egyénénél (Hofstede, 1991) Feminin A nemi szerepek átfedik egymást ( mind a férfiak és a nők legyenek szerények, kedvesek és az életminőségére összpontosítsanak) (Hofstede, 1991) Bizonytalanság-tűrés Az a mérték, amennyire egy kultúra tagjai tolerálni tudják a bizonytalan ill. ismeretlen helyzeteket. (Hofstede, 1991) Hosszú-távú orientáció Személyes stabilitás, méltóság megőrzése, hagyomány, kitartás (Hofstede, 1991) Monokrón Egyszerre csak egy dolog, idő beosztás, időpazarlás nem elfogadott, pontosság, hatékonyság, „Azért élünk, hogy dolgozzunk” (Hall, 1973) Alacsony kontextus-függés Direkt verbális üzenetek, hatalom elosztva (Hall, 1973) Partikularizmus Törvények nem mindenkire vonatkoznak, kapcsolatokon van a hangsúly (Trompenaars & Hapmden-Turner, 1996)

18 7.4 Szövegelemzés Kulturális dimenziók: eredmények
Individualizmus-kollektivizmus - Bizonytalanság kerülés - bizonytalanság-tűrés Univerzalizmus - Partikularizmus Hosszú-távú orientáció Időrend mint rendezési elv Polikrón ‘And because I will love my job I think I meet the requirements’ (ML 1) attitűd fontosabb a teljesítménynél Maszkulin Jegyek – eredmény fontossága, de egyébként ‘semleges’ Nagy hatalmi távolság ‘…if I could travel, I would be even better’ in ML 2 – vezető felelőssége a személyes és szakmai fejlődés Magas kontextus-függés ‘Hogyan’ fontosabb, mint a ‘mit’; Családi állapot fontos; Narratív; kor és információ a családról Integratív (Trompenaars & Hampden-Turner, 1996) Személyiség - holisztikus megközelítés Idő mint sorrend (Trompenaars & Hampden-Turner, 1996) Szövegek rendezési elve Alkotói felelősség (Hinds, 1987) Olvasói

19 8. Összegzés Milyen tapasztalatuk van magyar diákoknak a szakmai önéletrajz és a motivációs levélírás területén? A diákok tanultak az önéletrajz írás eltérő változatairól A motivációs levélről nem A tanultak nem jelentek meg készség szinten az idegen nyelvű szövegekben Milyen retorikai struktúra jellemzi a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzait és motivációs leveleit? ‘Angol/Amerikai’ típusú önéletrajz az elvárt Ebből csak a vázlatos forma valósult meg Mind kulturálisan, mind nyelvileg elmaradtak a követelmények a megfelelő szinttől Állandó alkalmazkodás az adott munkához nehézkes – magyar személyiség-kép: holisztikus Van-e jellegzetes kulturális sajátossága a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzainak és motivációs leveleinek? Hosszabb-távú orientáció, Inkább polikrón Egyszerre maszkulin és feminin az önéletrajz és a motivációs levél modellek által képviselt kultúrákhoz képest Nagyobb a hatalmi távolságunk, Magasabb a kontextus-függésünk, Az idő mint sorrend a rendezési elve a gondolkodásunknak Integráltan közelítünk a világhoz Az olvasó felelőssége is nagyobb

20 8. Gyakorlati implikációk
A nyelvi elemek és a kulturális gondolkodási minták direktebb és részletesebb oktatása mind Magyar Nyelv és Irodalom órán és az idegen nyelvi órákon. Kulturális különbségek iránti érzékenység növelése az önéletrajz és a motivációs levél tanításán keresztül Interkulturális és munkakeresési készségek napra-kész gyakorlása A személyiség sajátos holisztikus bemutatásának elhagyása a motivációs levelekben, ill. áttétele az önéletrajzokhoz a megfelelő kategóriákba Releváns mondatok szerkesztésének gyakorlása A motivációs levél mozzanatainak sorrendjére nagyobb hangsúly fektetése

21 Hivatkozások Bhatia, V. K. (1993). Analyzing genre: Language use in professional settings. NY: Longman. Bowen, B., Sapp, D. A. & Sargsyan, N. (2006). Résumé Writing in Russia and the Newly Independent States. Business Communication Quarterly, 69, Connor, U. (1996). Contrastive rhetoric: cross-cultural aspects of second-language writing. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Davis, B. D. & Muir, C. (2003). Resume writing and the minority student. Business Communication Quarterly, 66, DeKay, S. H. (2006). Expressing emotion in electronic job cover letters. Business Communication Quarterly, 69, Dyer, B. & Friedrich, L. (2002). The personal narrative as cultural artifact: teaching autobiography in Japan. Business Communication Quarterly, 19, Hall, E. T. (1973). The silent language. New York: Anchor Books. Hatch, E. (1992). Discourse and language education. Cambridge: Cambridge University Press. Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: Harper Collind Publishers. Károly, K. (2007). Szövegtan és fordítás. [Discourse analysis and translation]. Budapest: Akadémia Kiadó. Liu, J. (2007). Intercultural communication in letters of recommendation. Journal of Intercultural Communication. 13, Retrieved December 20, 2007 from NAT. (2007). Nemzeti Alaptanterv. Magyar Oktatási Minisztérium. Retrieved January 2, 2008 from Naunton, J. (2000). Head for business. Oxford: Oxford University Press. Ostler, S. (1987). English in parallels: A comparison of English and Arabic prose. In R. B. Kaplan & U. Connor (Eds.), Writing across languages: Analysis of L2 text. Reading, MA: Addison-Wesley. (pp ) Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University Press. Tímár, E. (2004). Words, words, words. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (1996). Riding the waves of culture. New York: McGraw Hill. Veszelszki, Á. (2006). A szövegszerkesztõ program alkalmazása magyar nyelvi órán. Módszerver. Magyar nyelv és kommunikáció. Módszertani folyóirat, 2, Retrieved 21 January, 2008 from Zhu, Y. (2000). Building knowledge structures in teaching cross-cultural sales genres. Business Communication Quarterly, 63, Information on motivational letters retrieved from: Internet survey CVs retrieved from:

22 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések