Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Időtényező a munkaszervezésben 94. lecke

3 A számszerűsített időtényező munkaszervezésbeni felhasználása a munkaidő-felhasználást, a munkaidő szükségletet, valamint az időtartam figyelembevételét igényli. A munkaidő-felhasználás az az időmennyiség, amelyet meghatározott munkafeladat elvégzésére fordítottak. A munkaidő-szükséglet az az időmennyiség, mely meghatározott feladat előírt minőségű elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Tehát a munkavégzés eredményessége kétféle módon mutatható ki. Egységnyi idő alatt előállított termékkel, vagy egységnyi termékre fordított munkaidővel. Ismerünk anyag, energia, gépkihasználási, létszám és munkanormát.

4 Teljesítménykövetelményként olyan normát kell alkalmazni, amelyet: szakmailag, élettanilag alkalmas, kellő gyakorlattal rendelkező átlagos dolgozó, megfelelő műszaki, szervezési, egészségügyi és biztonsági feltételek mellett, az előírt munkaidő esetén, a minőségi, gazdasági, egészségvédelmi és biztonsági követelmények megtartásával tartósan teljesíteni tud.

5 A MUNKAIDŐ A munkás időfelhasználását tartalmazza. Idetartozik a munkanap és a munkaóra. Megkülönböztetünk napi, heti és éves munkaidőt. Magyarországon 1937-ben – Európában az utolsók között – iktatták törvénybe a 8 órás munkaidőt. 1939-ben – a háborús előkészületekre való tekintettel ezt is felfüggesztették. 1945 után a kollektív szerződések kötelezően előírták a 8 órában való munkáltatást. Az 1981. évi (IV.27.) Mt. határozat elrendeli a heti 5 napos, 42 órás munkahétben való dolgoztatást. Ma már általánossá vált a heti 5 napos, 40 órás dolgoztatás.

6 Munkaidő-beosztás 40 órás munkahétben Napokórátólóráigösszesen Hétfő7 30 16 00 8,5 óra Kedd7 30 16 00 8,5 óra Szerda7 30 16 00 8,5 óra Csütörtök7 30 16 00 8,5 óra Péntek7 30 13 30 6 óra Szombat--- Vasárnap--- Összesen:40 óra

7 A növénytermesztésben a rendelkezésre álló és állandóan változó munkanapok számával kell a termelési feladatokat megoldani. Az állattenyésztésben viszont a naptári napokkal kell számolni. Állatot mindennap kell etetni. Itt alakult ki a váltórendszer. A váltók azok helyett dolgoznak, akik a pihenőnapjukat töltik. A munkanap hossza és a munkafeladatokra felhasznált munkaidő mennyisége változó.

8 Az állatgondozók szabadidejének alakulása csúsztatva eltolódó munkahét esetében (az egy műszakban dolgozó kollektíva számára) Jelmagyarázat: x = munkanap- = munkaszüneti nap 1o = munkavezető, 2, 4, 5, 7 8, 10 = fejőbrigád 3*, 6*, 9* = takarmányos brigád

9 N a p Állatgondozók 1o1o 23*456*789*10 1. változat hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda x---xxxxxxx---xxxxxx xx---xxxxxxx---xxxxx xxx---xxxxxxx---xxxx xxxx---xxxxxxx---xxx xxxxx---xxxxxxx---xx xxxxxx---xxxxxxx---x xxxxxxx---xxxxxxx--- -xxxxxxx---xxxxxxx-- --xxxxxxx---xxxxxxx- ---xxxxxxx---xxxxxxx 2. változat hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda xxxx--xxx-xxxx--xxx- -xxxx--xxx-xxxx--xxx x-xxxx--xxx-xxxx--xx xx-xxxx--xxx-xxxx--x xxx-xxxx--xxx-xxxx-- -xxx-xxxx--xxx-xxxx- --xxx-xxxx--xxx-xxxx x--xxx-xxxx--xxx-xxx xx--xxx-xxxx--xxx-xx xxx--xxx-xxxx--xxx-x

10 A munkaidőrendszerek jellemzői RendszerMunkaciklusMunkanap Évi munkaóra 5 + 2 napi 8 óra heti 40 óra 52,14 (365 : 7) 260,7 (52,14 x 5) 2.086 (260,7 x 8) 2 + 1 napi 8 óra 37 perc heti 40 óra 121 (365 : 3) 242 (121 x 2) 2.086 5 + 5 napi 11 óra 26 perc heti 40 óra 36,5 (365 : 10) 182,5 (36,5 x 5) 2.086 1 + 1 napi 11 óra 26 perc heti 40 óra 182,5 (365 : 2) 182,5 (182,5 x 1) 2.086 7 + 3 napi 8 óra 9,86 perc ~10 perc heti 40 óra 36,5 (365 : 10) 255,5 (36,5 x 7) 2.086

11 A munkaidő eloszlása a nap folyamán Az osztott műszak hátránya, hogy sok idő telik el a kezdés (5 óra) és a befejezés között (20 óra) Munkaidő, pihenőidő, túlmunka A munkavégzésre előírt idő munkaidő, független attól, hogy a munkavállaló el van-e látva munkával, vagy sem. az állásidő – miután a munkáltató érdekében merül fel – beszámít a munkaidőbe (az eltérő díjazásra megállapodhatnak), a készenlét – (készenállás a munkára) ha előzetesen megállapított módon, a munkáltató utasítása alapján, időbelileg nem különül el a munkaidőtől – része a munkaidőnek.

12 A munkaidő lehet: rendes munkaidő: a dolgozó külön utasítás nélkül köteles dolgozni (munkaszerződés) rendkívüli munkaidő: külön utasítás, vagy megállapodás alapján kötelezett a munkára a dolgozó részmunkaidő: a teljes munkaidőnek csak egy részében pl. 6 órában való alkalmazás (írásba kell foglalni) különös munkaidő(k): az általános munkaidő a heti 40 óra – az ennél hosszabb vagy rövidebb, jogszabályban megállapított munkaidő (tehát teljes)

13 Munkaidő és a munkaszerződésben rögzítendő megállapodások tárgyai Munkaidőkeret A munkaidőre vonatkozó szabályt heti, havi vagy évi egységben is meg lehet határozni. Munkarend A munkaidő kezdési és befejezési időpontjának és a munkaközi szünetek meghatározásának módja. Az egyenlőtlen munkarendnél a napi munkavégzés ideje 4 óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet. Idénymunkarendről akkor beszélünk, ha a feladatok a naptári éven belül egyenlőtlenül jelentkeznek (pl. aratáskor 12 óra).

14 Munkaszüneti nap: újév első napja, március 15., húsvét hétfője, május 1., pünkösd hétfője, augusztus 20., október 23., november 01. és karácsony 2 napja. Pihenőnap: szombat, vasárnap Szabadnap: hetente 2 nap A heti pihenőnapot nem mindenképpen vasárnap és a szabadnapot nem feltétlenül szombaton kell biztosítani. A szabadnapok összevontan is kiadhatók (az esedékesség után 30 napon, illetve végszükség esetén 180 napon belül).

15 Aki rendszeresen vasárnap is dolgozik, annak havonta 2 pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen. A munkaidő 0 óra és 24 óra között állapítható meg. A munkaidő után az újabb munkába állásig 11 óra időtartamnak kell lennie. Munkaközi szünet – étkezést vagy pihenést szolgál, ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja. Nem jár munkaközi szünet (min. 20 perc) annak a dolgozónak, aki bármikor étkezhet, vagy  aki készenléti szolgálatban van, vagy  akinek a napi munkaideje a 6 órát nem haladja meg. Minden egybefüggő 3 óra túlmunka után 20 perc munkaközi szünet jár.

16 Rugalmas munkaidőrendszer (típusai) A napi munkaidő hossza meghatározott, de a lehetséges kezdés és befejezés időpontja között több idő van, mint munkaidő. Pl. 6 óra és 20 óra között lehet dolgozni 8 órát. A munkaidő kezdete van meghatározva (minimum és maximum munkaidő-vállalási lehetőséggel). A dolgozó állapítja meg a munkateljesítés idejét.

17 A munkanap struktúrája A munkanap hasznos időből (normaidő) és veszteségidőből áll A munkanap struktúrája Normaidő előkészületi és befejező idő t 6 tényleges előkészület és befejezést 61 munkahelyre úti idő t 62 alapidő t 02 főidő t 1 mellékidő t 2 munkahely-kiszolgálási idő t 3 szervezési t 31 műszaki t 32 munkástól függő munkamegszakítás t 5 pihenés és személyi szükségleti idő t 51 Veszteségidő munkafegyelmet sértő t 52 munkástól nem függőt 4 szervezési t 41 műszaki t 42 egyébt 7

18 Üzemidő A munkafolyamatokban résztvevő termelő- berendezéshez kapcsolódik. A gépek kihasználásáról ad tájékoztatást. Az üzemnap produktív időre és technikai időre oszlik. A produktív idő (tg 01 ) a főidő és mellékidő összege (tg 1 +tg 2 ) tg 02 = tg 01 + (tg 3 – tg 32 ) + tg 4 + tg 321 tg 2 = technikai idő = produktív idő + (műszaki kiszolgálás – előkészületi és befejezési idő) + műszaki hibaelhárítás + átállás

19 főidő tg 1 mellékidő tg 2 üresjárati idő tg 21 fordulási idő tg 211 egyéb üresjárat tg 212 technológiai kiszolgálás ideje tg 22 felrakás, feltöltés tg 221 ürítés tg 222 pótkocsi-átkapcsolás tg 223 a műszaki kiszolgálás ideje tg 3 karbantartási idő tg 31 napi karbantartás tg 311 időszakos karbantartás tg 312 előkészületi és befejező idő tg 32 átállás szállítási helyzetből tg 321 gép fel- és lekapcsolás tg 322 üzemanyag-felvétel, bemelegítés tg 323 gépbeállítás, átszerelés tg 324 Az üzemnap struktúrája

20 Technológiai és műszaki hibaelhárítás tg 4 technológiai hibaelhárítás tg 41 műszaki hibaelhárítás tg 42 gépjavítás a munkahelyen tg 421 gépjavítás a műhelyben tg 422 Egyéb idő- veszteségek tg 5 személyi szükségleti időt tg 51 utazási, szállítási idő tg 52 kapcsolódó, gép miatti időkiesés tg 53 szervezési hibák miatti időkiesés tg 54 meteorológiai okok miatti időkiesés tg 55 Összes munkaidőn kívüli idők tg 6 időjárási ok miatt tg 61 műszaki hiba miatt tg 62 a gép javítás alatt van tg 621 javításra vár alkatrészhiány miatt tg 622 javításra vár javító kapacitás hiány miatt tg 623 javításra vár egyéb ok miatt (munkaszünet, stb.) tg 624 üzemképesen áll tg 63

21 Műszakidő Míg a munkaidő a dolgozó időfelhasználását jelöli (munkanap, munkaóra), az üzemidő (üzemóra, üzemnap) a termelő berendezések idejéhez kapcsolódik. A műszakidő a termelőerők időfelhasználását fejezi ki (munkaerő, gép, munkatárgy) közös ideje egy műszakban. A műszakon belüli időfelhasználás szerkezete A műszakidő felhasználás statikus vizsgálat rámutat az aktív és passzív tevékenységi időszak arányaira. A műszakidő dinamikus szerkezete bemutatja, hogy a munkaciklus, vagy munkaidő mely szakaszaiban milyen mértékben van az ember közvetlen kényszerkapcsolatban a termelő berendezéssel. A növekvő kötöttségi formák a következők: munkaeszközzel, vagy anélkül végzett kötetlen, az ember ritmusa által meghatározott tevékenység kötött emberi munka

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések