Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Segédlet a pályázati adatlap kitöltéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Segédlet a pályázati adatlap kitöltéséhez"— Előadás másolata:

1 Segédlet a pályázati adatlap kitöltéséhez
Biztos Kezdet Program Segédlet a pályázati adatlap kitöltéséhez

2 A segédlet célja Jelen segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a pályázati adatlap kitöltéséhez „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre c. pályázati programban - A konvergencia régiók területén - TÁMOP 5.2.2/08/2”

3 Néhány alapelv A pályázati adatlap minden rubrikáját ki kell tölteni – ha valami nem vonatkozik a Pályázóra, oda kell írni, hogy „Pályázatomra nem vonatkozik” A pályázati adatlap formailag nem változtatható, vagyis nem szabad törölni vagy megváltoztatni rajta semmit A megadott karakterszámot nem szabad túllépni. Figyelem! A szóköz és írásjel szintén karakternek számít.

4 Formai követelmények A pályázatot magyar nyelven, közérthető és egyszerű fogalmazásban az adatlapot és mellékleteket kitöltve kell beadni. Az adatlapot számítógéppel kell kitölteni, kézzel írott adatlap nem adható be Használjon egységes formát, azonos karaktertípust és tördelést. Beadáskor a teljes pályázati dokumentációt dossziéba fűzve, logikus sorrendbe rendezve kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, továbbá elektronikus változatban (CD)

5 1. A projekt azonosító adatai
A pályázati kiírás számjele és kódja: TÁMOP-5.2.2/08/2. Ezt minden pályázati dokumentumon fel kell tüntetni. Amit még minden dokumentumon fel kell tüntetni: A pályázó szervezet neve A pályázati projekt címe

6 2. Projekt összegző adatai
2.1. A projekt címe Legyen rövid, tömör és jellemző az adott pályázatra (max. 250 karakter) Pl. Gyerekház kialakítása hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik számára Homokterenyén

7 2. Projekt összegző adatai
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Ide a település nevét kell írni, ahol a projekt megvalósul. Ha szegregátumról van szó, akkor meg kell jelölni a települést és le kell írni a szegregátumot. Egy projekt – egy település. A gyerekházat gyalog vagy kerékpárral el lehessen érni, vagyis nem jó megoldás a célcsoport szállítása, mert ezzel a mindenkori elérhetőség elve sérül.

8 2. Projekt összegző adatai
2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja Jelenlegi ismereteink szerint a nyertes projektekkel a támogatási szerződést II. n.évében megkötik, vagyis a projekt megvalósítás kezdetének időpontja reálisan július 1. Ennél későbbi időpontot ne tervezzünk projekt indításra.

9 2. Projekt összegző adatai
2.4. A projekt befejezésének időpontja A projekt futamidőt a pályázati kiírás hónapban határozza meg. Javasoljuk, hogy a pályázatban 30 hónapos futamidőt tervezzenek, vagyis július 1-i kezdést számítva ez esetben a befejezés időpontja december 31. A projekt zárójelentés leadásának végső határideje a projekt-zárást követő 90 nap de legkésőbb május 31. Vagyis február 28-át követő időre már nem szabad projekt-tevékenységet tervezni.

10 2. Projekt összegző adatai
2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) Ide a projekt engedélyezett költségeinek összköltségét kell beírni. Az összeg nem lehet kevesebb 30 millió forintnál és nem lehet több 60 millió forintnál. Az összegnek meg kell egyeznie a költségvetési összesítő tábla főösszegével. (Az intézkedésre: Ft áll rendelkezésre, 39 nyertes lesz, vagyis ez átlagban: 39 millió Ft/pályázót jelent.)

11 2. Projekt összegző adatai
2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) Mivel a támogatás mértéke 100 %, ide a 2.5. pontban megjelölt összeget kell írni. Az adatlap szerint ide automatikusan hozza a 2.5. pontba beírt összeget, ha ezt mégse tenné, akkor ugyanazt az összeget kell beírni.

12 2. Projekt összegző adatai
2.7. A támogatás mértéke (%) A támogatás mértéke 100 %. Ez már ki is van töltve.

13 2. Projekt összegző adatai
2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (max 500 karakter) kitöltési útmutató szerint max 1000 karakter A rövid összefoglaló tartalma: a projekt rövid leírása ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási elemek valósulnak meg. a főbb indikátorok bemutatása jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (A projekt adatlap 5.7. pontjában bemutatott adatokon belül), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), a projekt keretében igénybe vett szolgáltatások megnevezése

14 3. A pályázó adatai 3.1. A pályázó neve – a cégkivonatban szereplő teljes név 3.2. A pályázó rövidített neve – ide is a cégkivonatban szereplő rövid név irandó

15 3. A pályázó adatai 3.3. – 3.8 Gazdálkodási forma/jogi forma kód (ld. útmutató 7-8. oldal) Önkormányzati törzsszám Adószám Bankszámlaszám Statisztikai szám Cégbírósági bejegyzés/nyilvántartásba vétel száma Mindezek kitöltése értelemszerű

16 3. A pályázó adatai 3.9. Alapítás időpontja – beírandó. FONTOS! Csak december 31. előtt alapított szervezet vehet részt a pályázatban Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt. 3.10. Minősítési kód Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat) 6-os Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány) 7-es

17 3. A pályázó adatai 3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése – a cégkivonatban megjelölt főtevékenység alapján kell kitölteni 3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése – a cégkivonatban megjelölt tevékenység alapján kell kitölteni Felhasználandó a TEÁOR’03 c. KSH kiadvány (www.ksh.hu)

18 3. A pályázó adatai 3.13. A pályázó székhelye – a cégkivonatban szereplő adatot kell beírni – FONTOS! Ellenőrizendő, hogy a pályázó szervezet cégkivonatában milyen település szerepel székhelyként. Csak a konvergencia régióban található településen bejegyzett szervezet fogadható el pályázóként.

19 3. A pályázó adatai 3.14. Postai cím – ahová a hivatalos értesítéseket kéri. Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a megelőzőként megadott székhelytől.

20 3. A pályázó adatai 3.15. A pályázó hivatalos képviselőjének adatai
Ide a cégkivonatban megjelölt hivatalos Képviselő(k) adatait kell beírni. ként létező és használt címet kell megadni. Az elektronikus úton kapott üzenetek beérkezését minden esetben igazolja vissza!

21 3. A pályázó adatai 3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai – a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős személy adatai. ként létező és használt címet kell megadni. Az elektronikus úton kapott üzenetek beérkezését minden esetben igazolja vissza!

22 4. A pályázó bemutatása 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) – mind az adatlap, mind az útmutató instrukciót ad. 4.1.B. A szervezet tulajdonosai non-profit szervezet esetén 4.1.C. A szervezet felépítése, a felelős helye, szerepe – a vezetői támogatás ill. a szervezet függetlensége kiemelendő szöveges bemutatás és ábra is jó (400 karakter)

23 4. A pályázó bemutatása 4.2. A pályázat miként járul hozzá, a szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez. Mutassa be röviden a szervezet politikáját, fejlesztési tevékenységét! Szöveges és számszerű ismertetés (max karakter)

24 4. A pályázó bemutatása Az elmúlt öt év megvalósított projektjei Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Töltse ki a táblázatot!

25 4. A pályázó bemutatása Egyéb jelentős projektek jelen pályázattal egy időben Fel kell tüntetni, hogy ezek az egyéb projektek mekkora szakmai kapacitást igényelnek.

26 4. A pályázó bemutatása Humán erőforrások a projekt megvalósítására – itt kell feltüntetni a projekt-team-et A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése. A szöveges részbe írja le a team összetételét és szerkezetét a projekt megvalósítás és a projekt befejezését követő időszakra! Külön jelölje meg a projekt menedzsert!

27 4. A pályázó bemutatása Milyen eszközök (pl. licencek, szoftverek, ingatlan stb.) állnak rendelkezésre korábbi projektekből, vagy más támogatásból? Azokról az eszközökről írjon, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához, de nem a támogatásból származnak. Milyen mértékben állnak rendelkezésre? Nagy értékű eszközök esetén a tulajdonos beleegyező nyilatkozata szükséges. (max 500 karakter)

28 4. A pályázó bemutatása Saját tevékenység – külső partner bevonása (max. 400 karakter) Ismertetni kell, hogy mely tevékenységeket végeznek saját kivitelezésben, és mely tevékenységekbe vonnak be külső szállítót és milyen mértékben? Indokolni kell, hogy mi az oka a külső partner bevonásának.

29 5. A projekt részletes bemutatása
5.1. A projekt indokoltsága A szükséglet felmérésből levezethető problémák ismertetése A kiinduló helyzet bemutatása: az alkalmazott módszer állapota, erőforrások megfelelősége a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, létszám, szakértelem átstruktúrálódása, egyéb, releváns információ Támassza alá a fejlesztés szükségességét! Adja meg a projekt várt számszerűsíthető eredményét! (max karakter)

30 5. A projekt részletes bemutatása
5.2. Kérjük fejtse ki a projekt célját! Adja meg a projekt közvetlen és hosszútávú céljait valamint számszerűsíthető és egyéb módon meghatározható eredményét. (max karakter)

31 5. A projekt részletes bemutatása
5.3. A projekt célcsoportja (max k.) Közvetlen (pl. hátrányos helyzetű gyerekek és családjuk) és közvetett célcsoport (a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok, szociális munkások, stb.) Részletes leírás kitöltési útmutató 8. oldal A megadott táblázat szerint kell a résztvevők adatait bemutatni.

32 5. A projekt részletes bemutatása
5.4. A fejlesztés részletes szakmai tartalma Ez a pályázat „lelke”. A fő tevékenységek és lépések A szakmai eljárások és standardok Az alkalmazott módszerek leírása. Amire figyelni kell: mitől egyedi, mitől újszerű a pályázatunk, s a választott metódusok hogyan járulnak hozzá a célok eléréséhez. (max karakter)

33 5. A projekt részletes bemutatása
5.5. Tevékenységek ütemezése (negyedéves bontásban) Az 5.4. pontban részletezett tevékenységek elhelyezése az 5.5. pontban megadott tábázatban. A megvalósulás időpontját az adott negyedév rubrikájába tett X-el kell jelölni. Ha több negyedéven át tart, akkor több X-et kell beírni. Az egyes csoportokhoz 2-2 alábontott sort adtak meg. Ha többre van szükség, akkor több alábontott sort kell beszúrni.

34 5. A projekt részletes bemutatása
5.6. A projekt költségvetése Ebbe a táblázatba a részletes költségvetés összesítő sorait kell átvezetni. Vigyázat! A számokat pontosan másoljuk át, nem lehetnek eltérések az excel munkalapok és az adatlapba átmásolt adatok között! átmásolandó a költségvetési excel file-ból megegyező adatokkal Ld. még költségvetési segédlet részletesen

35 5. A projekt részletes bemutatása
Források Ez a táblázat kicsit bonyolult, kitöltése egyszerű. Tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke 100 % és saját forrás és egyéb támogatás nincs, a következőt kell tenni: A táblázat legalsó sorába, mely így szól: III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás be kell írni a teljes projekt-összeget forintban és mellé a táblázatba azt kell írni: 100 %. Ilyen módon az „Összesen” rovatba is ugyanez a szám kerül.

36 5. A projekt részletes bemutatása
5.7. Számszerűsíthető eredmények A megfelelő, számszerűsíthető eredményeket (indikátorok) kell előrejelezni. A kiinduló értékhez a pályázat beadását megelőző év azaz 2008-as adatok kellenek. A megadott adatok legyenek reálisak!

37 6. Tájékoztatási követelmények
Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: Először töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni kívánt tájékozatási forma mellé tegyen X-et, vagy + jelet az igen rovatba, meghatározva a célértéket is. Szöveges leírásnál térjen ki: tervezett időpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevők számára. Max karakter

38 7. Fenntarthatóság A projekt befejezése utáni fenntarthatóság ismertetése Milyen tevékenységeket kell folytatni? Ezek mibe kerülnek? A forrás biztosítása? Az eredmények hogyan integrálhatók a szervezet tevékenységébe? A projekt befejezését követően a szolgáltatást minimum 1 évig fenn kell tartani.

39 8. Esélyegyenlőség érvényesülése
Tanulmányozza át az esélyegyenlőségi útmutatót! Az adatlap 8.1. pontjánál legalább egy területet be kell jelölni – ha ez elmarad, a pályázatot kizárják. A 8.2. pont szerinti táblázatot értelemszerűen kell kitölteni. Ld. még esélyegyenlőségi útmutató Figyelem! A táblázat utolsó két oszlopa margón kívülre esik, ezeket be kell hozni margón belülre!

40 9. Környezeti fenntarthatóság
A környezetvédelem vonatkozásában minimum követelmény, hogy a projekt a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását. A 9.1. pont alatt kategóriánként legalább 1-1 kategóriát be kell jelölni. Ezt követően a 9.2. pont alatt be kell mutatni a vállalt kategóriákban, hogy hogyan valósítja meg a vállalt fenntarthatósági szempontokat , továbbá ki kell tölteni a kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok sorokat. Ha ezek elmaradnak, a pályázatot kizárják Ld. még Környezeti Fenntarthatósági Útmutató A fenntarthatósági mutatókra készítünk egy minta-táblázatot


Letölteni ppt "Segédlet a pályázati adatlap kitöltéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések