Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Solymosi József, DSc: Kutatásmódszertan A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Solymosi József, DSc: Kutatásmódszertan A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata Budapest,"— Előadás másolata:

1 Solymosi József, DSc: Kutatásmódszertan A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata Budapest, 2006. december 05.

2 A kutatás tárgya és területe A (doktori) kutatási téma hierarchiája: A (doktori) kutatási téma hierarchiája: –Tudományterület –Tudományág (diszciplína, szaktudomány) –Tudományszak –Témakörök (szakterületi reszortokból) –Témák (projektek) –Újabb problémát vetnek fel, vagy oldanak meg A kutatási témák osztályozása: A kutatási témák osztályozása: - Alapkutatás - Alapkutatás - Alkalmazott kutatás - Alkalmazott kutatás

3 A probléma megoldás általános vázlata 1. A SAJÁT HIPOTÉZIS kialakítása a probléma feltételezett megoldására (már meglévő, saját vagy mások korábbi eredményei és heurisztikus elemzések alapján) 2. A hipotézis bizonyítása (általában primer kutatással), elfogadása vagy elvetése 3. Empirikus megoldás keresése (általában kísérletes kutatás)

4 A kutatás általános menete, anyaga és forrásai A forrásadatok előállítása: A forrásadatok előállítása: –Szakirodalmi forrásmunkák megállapításai –Megfigyelés, kísérlet, adatértékelés, korábbi primer kutatások anyagainak ismételt feldolgozása –Saját gondolataink, ötleteink dokumentációja Az analizáló fázis: Az analizáló fázis: –Összerendezés, logikai csoportosítás –Interaktív ismeretelemzés (szinergikus) A szintetizálás: az előző kettő alapján A szintetizálás: az előző kettő alapján Az eredmények, következtetések kialakítása Az eredmények, következtetések kialakítása

5 A kutatások forgatókönyve A kutatás előkészítése A kutatás előkészítése A primer kutatás A primer kutatás A saját új kutatási eredmények, megállapítások megfogalmazása A saját új kutatási eredmények, megállapítások megfogalmazása Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, disszertáció alakban Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, disszertáció alakban Közzététel (megjelentetés) Közzététel (megjelentetés) Védés és hasznosítás Védés és hasznosítás

6 A kutatás előkészítése –A célok kitűzése –A kutatási terv (vázlat) elkészítése –A legfontosabb fogalmak, tárgyszavak összeállítása –Szakirodalmi kutatás elvégzése, dokumentálása –Hiányzó ismeretek tisztázásához szükséges hipotézis megfogalmazása –A dokumentációs egységek (fejezetek) megtervezése

7 A primer kutatás –További szakirodalmi kutatás elvégzése –A primer kutatás módjának meghatározása (kísérlet, megfigyelés, interjú, stb.) –A primer kutatás metodikája (adatfelvétel módja, hely, idő, minta nagysága, értékelési modellek, kritériumok) –A primer kutatás kivitelezése (végrehajtása) –A primer kutatás statisztikai és szakmai értékelése, a fő megállapítások összefoglalása

8 A saját új eredmények megfogalmazása –A primer és szekunder kutatások eredményeinek résztémánként történő szintetizálása –Az új és saját megoldások adatokkal alátámasztott összegyűjtése –A közlemény megszövegezése: előzmények, alkalmazott módszerek, kísérleti adatok, információk, következtetések, megállapítások

9 Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, vagy disszertáció formájában –A nyers kézirat csiszolása (tárgymutató, következetes szóhasználat ellenőrzése, új fogalmak definiálása, stílus ellenőrzése) –Az eredmények hasznosításának előkészítése (írásmű elkészítése, gyakorlati felhasználás lehetőségeinek kimunkálása, szabadalmi leírás megszerkesztése, bejegyeztetése) –A kutatás hasznosítása (publikálás, a dolgozat megvédése, tananyagfejlesztés, ipari gyártás és alkalmazás, elterjesztés, továbbfejlesztés)

10 Tudományos közlemények forrásai lehetnek Tényfeltáró ismeretbővítés: Tényfeltáró ismeretbővítés: –Kísérleti, vizsgálati megfigyelésből –Leíró, tapasztalati megfigyelésből Gondolati, spekulatív ismeretbővítés: Gondolati, spekulatív ismeretbővítés: –Témakörfeltáró kutatásból –Problémaelemző kutatásból Kombinált (tényfeltáró és gondolati) ismeretbővítés: Kombinált (tényfeltáró és gondolati) ismeretbővítés: –A tények és a szakirodalom egybevetéséből –A tények és a heurisztikus elemzés egybevetéséből –A tényfeltárást meghatározó gondolati elemzésből

11 A tudományos alkotások áttekintő táblázata problémamegoldó ProblémamegoldóIsmerethasznosító Írásmű centrikus Kutatási eredmény centrikus Témakutatás (közlemény, értekezés) Témakör kutatás (monográfia, kézikönyv, tankönyv) Alapkutatás Tudományos közlemény Elméletek, találmányok Kijelölt témakör kutatása Diszciplináris kutatások Tananyagbővítés Alkalmazott kutatás Kutatási zárójelentés Termék és technológia fejlesztés, szabadalom

12 A tudományos írásművek műfaji követelményei MűfajaDisszertációTud. közlemény(Tan)könyv Célja Olvasója Irányultsága Vitatás szerepe Stílusa Szóhasználata Bibliográfia Hivatkozottak Hivatkozások Definíciók Glosszárium Tárgymutató Fokozatszerzés Bírálók, vitázók Önállóság biz. Alapvető Visszafogott Egységes Maximális Aki foglalkozik Sorszám vagy szerző Eddigi saját Esetleg rövid Lehet Prioritásszerzés Versenytárs Újdonság biz. Szükség szerint Határozott, pontos Nemzetközi Releváns Akit idéz, v. cáfol Sorszám v. szerző Csak új saját Nem kell Oktatás, eladás Hallgató, vásárló Szintetizálás Kivéve ha indokolt Közérthető, érdekes Változatos Tájékoztató Akiről illik tudni Szerző neve A szűkségesek Jó ha van Kívánatos

13 Az írásmű alkotás folyamata Áttekintő rendszerezés Áttekintő rendszerezés Alkotó olvasás Alkotó olvasás Kivonatolás Kivonatolás Dokumentálás Dokumentálás Kompilálás Kompilálás Ismeretalkotó ismeretelemzés Ismeretalkotó ismeretelemzés Integráló ismeretépítés Integráló ismeretépítés Kiegészítések és kiterjesztés Kiegészítések és kiterjesztés Szövegezés és írásmű-szerkesztés Szövegezés és írásmű-szerkesztés

14 Az ismeretanyag szintetizálási módjai Kompiláció - kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok Kompiláció - kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok Ismeretelemzés - kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok Ismeretelemzés - kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok Ismeretépítés - kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok Ismeretépítés - kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok

15 SZINTÉZIS I: Kompiláció A kompiláció kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok A kompiláció kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok Feldolgozási formái (kötelező a KORREKT IRODALMI HIVATKOZÁS!): Feldolgozási formái (kötelező a KORREKT IRODALMI HIVATKOZÁS!): –Változatlanul felhasznált tömörítvények és idézetek saját magyarázó összekötő szöveggel –Az előbbi értékeléssel és összehasonlítással kiegészítve –Az előbbi saját adatokkal kiegészítve

16 SZINTÉZIS II: Ismeretelemzés Az ismeretelemzés kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok Az ismeretelemzés kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok A feldolgozás formái: A feldolgozás formái: –Asszociációképzés elemkombinációval –Gondolati elemek ütköztetése –Célorientált analógiakeresés

17 SZINTÉZIS III: Ismeretépítés Az ismeretépítés kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok Az ismeretépítés kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok A feldolgozás formái: A feldolgozás formái: –Egyszeri kutatás (problémamegoldás, disszertáció) A célnak megfelelő összeállítás véleményezéssel, kommentálással A célnak megfelelő összeállítás véleményezéssel, kommentálással Kiegészítés (heurisztikus, primer, szekunder) Kiegészítés (heurisztikus, primer, szekunder) –Folyamatos kutatás (diszciplináris, reszort) A hasznosítható elemek kiemelése és közreadása A hasznosítható elemek kiemelése és közreadása Kiegészítő hipotézisek megfogalmazása, új kutatási irányok Kiegészítő hipotézisek megfogalmazása, új kutatási irányok

18 A tudományos írásmű általános szerkezeti felépítése Borítófedél + Címoldal (Mottó, ajánlás) Borítófedél + Címoldal (Mottó, ajánlás) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Fő tartalom: Fő tartalom: –Előszó (köszönetnyilvánítás) –Bevezetés –Tárgyalás –Befejezés Hivatkozások jegyzéke Hivatkozások jegyzéke Mellékletek, Függelék, Rövidítések jegyzéke, Mutatók (névmutató, tárgymutató) Mellékletek, Függelék, Rövidítések jegyzéke, Mutatók (névmutató, tárgymutató)

19 A tudományos közlemény vázlatos felépítése Bevezetés: Az adott probléma, jelenség felvázolása, a kutatás céljának ismertetése Az adott probléma, jelenség felvázolása, a kutatás céljának ismertetése Problématörténeti vázlat, az előzmények ismertetése a szakirodalom alapján Problématörténeti vázlat, az előzmények ismertetése a szakirodalom alapján Hipotézis megfogalmazása, a feltételezések és problémák kezelése Hipotézis megfogalmazása, a feltételezések és problémák kezelése Fő rész: A kutatás körülményeinek, módszereinek ismertetése A kutatás körülményeinek, módszereinek ismertetése Bizonyítás az anyagok elemzésével és leírásával Bizonyítás az anyagok elemzésével és leírásával Következtetések, igazolt saját új eredmények, megállapítások Következtetések, igazolt saját új eredmények, megállapításokBefejezés: Várható következmények, hasznosíthatóság, továbbfejlesztés Várható következmények, hasznosíthatóság, továbbfejlesztés Kötelező tartozékok: Hivatkozott irodalom jegyzéke Hivatkozott irodalom jegyzéke Abstract (kivonat) Abstract (kivonat)

20 A monográfia vázlata Bevezetés: Az adott intézmény, személy, helység rövid, előzetes bemutatása, jellemzése, a korábbi irodalmi feldolgozások bemutatása Az adott intézmény, személy, helység rövid, előzetes bemutatása, jellemzése, a korábbi irodalmi feldolgozások bemutatása Fő rész: A téma kifejtése tematikus egységekben és történelmi korszakok, időszakok szerint A téma kifejtése tematikus egységekben és történelmi korszakok, időszakok szerintBefejezés: Összegzés, kitekintés, jövőkép Összegzés, kitekintés, jövőkép

21 Az értekezés tartalma Bevezetés: A téma körülhatárolása A téma körülhatárolása A téma eddigi kidolgozottsága a szakirodalom alapján A téma eddigi kidolgozottsága a szakirodalom alapján A dolgozat célkitűzésének megfogalmazása A dolgozat célkitűzésének megfogalmazása Fő rész: Az első témakör (a majdani új tudományos eredmény!) Az első témakör (a majdani új tudományos eredmény!) –Célkitűzése –Helyzet, előzmények, az eddigi eredmények bemutatása a hivatkozott irodalom alapján és azok elemző értékelése, elfogadása, vagy cáfolása –A saját célkitűzés konkretizálása: HIPOTÉZIS –Az alkalmazott vizsgálati módszerek bemutatása – A kísérleti/vizsgálati eredmények ismertetése –Következtetések, megállapítások –Az új tudományos eredmény összefoglalása A második és a további témakörök kifejtése A második és a további témakörök kifejtéseBefejezés Összegzés Összegzés Az új tudományos eredmények rögzítése Az új tudományos eredmények rögzítése Ajánlások Ajánlások Hivatkozások jegyzéke Hivatkozások jegyzéke

22 A megírás módszerei Bevezetés, célkitűzés Bevezetés, célkitűzés Forrásművek, szakirodalom feldolgozása, „cédulázás” Forrásművek, szakirodalom feldolgozása, „cédulázás” Saját gondolatok, ötletek, tapasztalatok ütköztetése a szakirodalommal, HIPOTÉZIS kialakítása Saját gondolatok, ötletek, tapasztalatok ütköztetése a szakirodalommal, HIPOTÉZIS kialakítása Koncepció, terv és vázlat kialakítása Koncepció, terv és vázlat kialakítása A „cédulák” szelektálása, rangsorolása, csoportosítása A „cédulák” szelektálása, rangsorolása, csoportosítása Saját kísérletek, kutatási adatok feldolgozása, összevetése a korábbi adatokkal és a hipotézissel Saját kísérletek, kutatási adatok feldolgozása, összevetése a korábbi adatokkal és a hipotézissel A koncepció bizonyítása, vagy elvetése A koncepció bizonyítása, vagy elvetése A megállapítások összegzése, a dolgozat megfogalmazása, leírása, megszerkesztése A megállapítások összegzése, a dolgozat megfogalmazása, leírása, megszerkesztése A saját új tudományos eredmények rögzítése A saját új tudományos eredmények rögzítése Tapasztalatok és javaslatok megfogalmazása Tapasztalatok és javaslatok megfogalmazása

23 A megírás SAJÁTOS módszerei Olvass, mielőtt írni kezdenél! (Ez az igazi „olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata”) Olvass, mielőtt írni kezdenél! (Ez az igazi „olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata”) Klasszikusként hivatkozz az elődökre, hiszen ők a majdani BÍRÁLÓID! Klasszikusként hivatkozz az elődökre, hiszen ők a majdani BÍRÁLÓID! Az elődöket nem leszólni, dicsérni kell, annál értékesebb lesz az ő TÚLSZÁRNYLÁSUK TEÁLTALAD! Az elődöket nem leszólni, dicsérni kell, annál értékesebb lesz az ő TÚLSZÁRNYLÁSUK TEÁLTALAD! A HIPOTÉZISED kialakítása után azonnal írd meg az ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIDET első változatban, mintha már bizonyítottad volna! A HIPOTÉZISED kialakítása után azonnal írd meg az ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIDET első változatban, mintha már bizonyítottad volna! A Bevezetésben a célkitűzést az „új tudományos eredményeid”-hez igazítsad! A Bevezetésben a célkitűzést az „új tudományos eredményeid”-hez igazítsad! A SAJÁT ÚJ EREDMÉNYEIDET korrekt irodalmi hivatkozással tedd jól elkülöníthetővé mások korábbi eredményétől! A SAJÁT ÚJ EREDMÉNYEIDET korrekt irodalmi hivatkozással tedd jól elkülöníthetővé mások korábbi eredményétől! Kísérleti, kutatási adataiddal igazold, vagy cáfold meg a saját hipotézisedet! Kísérleti, kutatási adataiddal igazold, vagy cáfold meg a saját hipotézisedet! A bizonyított hipotézised a saját új tudományos eredményed (tézised). A bizonyított hipotézised a saját új tudományos eredményed (tézised). A hipotézised cáfolta is eredmény: „más ne menjen be a zsákutcába”. A hipotézised cáfolta is eredmény: „más ne menjen be a zsákutcába”. A saját új tudományos eredményeidet a szabadalmi igénypontok mintájára fogalmazd meg, a lehető leggondosabban! A saját új tudományos eredményeidet a szabadalmi igénypontok mintájára fogalmazd meg, a lehető leggondosabban! Publikálj, konferenciázz, és járjál MŰHELYVITÁRA! Publikálj, konferenciázz, és járjál MŰHELYVITÁRA!

24 A címadás követelményei A CÍM nem egyenlő a TÉMÁVAL! A CÍM nem egyenlő a TÉMÁVAL! A cím ne legyen hosszú, a téma körülhatárolása kerüljön a bevezetésbe A cím ne legyen hosszú, a téma körülhatárolása kerüljön a bevezetésbe A címet a végén adjuk, többszöri átolvasás, érlelés és javítás után A címet a végén adjuk, többszöri átolvasás, érlelés és javítás után A jó cím: A jó cím: –Találó –Figyelemfelkeltő (Blikkfangos!?!)

25 Formai követelmények Formátum: a dolgozatot A/4-es formátumban, szövegszerkesztővel írva kell leadni Formátum: a dolgozatot A/4-es formátumban, szövegszerkesztővel írva kell leadni Betűtípus: Times New Roman vagy Arial Betűtípus: Times New Roman vagy Arial Betűnagyság: 13 pontos Betűnagyság: 13 pontos Terjedelem: 130 oldal a MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT! Terjedelem: 130 oldal a MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT! Szerkesztés módja: sorkizárt Szerkesztés módja: sorkizárt Margó: bal oldalon 4,5 cm a többi oldalon 3,5 cm. Margó: bal oldalon 4,5 cm a többi oldalon 3,5 cm. Oldalszámozás arab számokkal, a lap tetején középen Oldalszámozás arab számokkal, a lap tetején középen Hivatkozások: sorszámozott Hivatkozások: sorszámozott

26 Bibliográfia A hivatkozott szakirodalom megjelölésére, azonosítására szolgáló adatok A hivatkozott szakirodalom megjelölésére, azonosítására szolgáló adatok Szakkönyv Szakkönyv Szakmai folyóirat Szakmai folyóirat Gyűjteményes kötet Gyűjteményes kötet Film, tv, rádióadás Film, tv, rádióadás Interneten közzétett anyag (a letöltési idő) Interneten közzétett anyag (a letöltési idő) Szerző, cím, megjelenés helye, ideje, oldalszám –tól, -ig (pp:…) Szerző, cím, megjelenés helye, ideje, oldalszám –tól, -ig (pp:…)

27 Lábjegyzetek Forrásmegjelölések (hivatkozott irodalom) Forrásmegjelölések (hivatkozott irodalom) Viszonylag kisszámú hivatkozott adat, ha az nem kíván táblázatos formát Viszonylag kisszámú hivatkozott adat, ha az nem kíván táblázatos formát Magyarázó, kiegészítő szövegek, ha a tartalmi kifejtést zavarnák Magyarázó, kiegészítő szövegek, ha a tartalmi kifejtést zavarnák Rövid példák, anekdoták, viccek, szakmai szempontból periférikus közlések Rövid példák, anekdoták, viccek, szakmai szempontból periférikus közlések Utalások a dolgozat más részeire, a már kifejtett szakirodalomra Utalások a dolgozat más részeire, a már kifejtett szakirodalomra

28 Függelékek Teljes anyagok, törvények, jogszabályok Teljes anyagok, törvények, jogszabályok Terjedelmes, nagyszámú táblázatok, ábrák, tervek, organogrammok, stb. Terjedelmes, nagyszámú táblázatok, ábrák, tervek, organogrammok, stb. Kiragadott terjedelmes, részletező módszertani fejtegetések Kiragadott terjedelmes, részletező módszertani fejtegetések Terjedelmes bizonyítások, levezetések Terjedelmes bizonyítások, levezetések Esettanulmányok esetpéldák Esettanulmányok esetpéldák BELESZÁMÍT AZ OLDALSZÁMBA!!! BELESZÁMÍT AZ OLDALSZÁMBA!!!

29 Mutatók Tárgymutató Tárgymutató Névmutató Névmutató Szervezetek mutatója Szervezetek mutatója Rövidítések mutatója Rövidítések mutatója Helymutató (földrajzi nevek) Helymutató (földrajzi nevek) Képletek mutatója Képletek mutatója Módszerek és modellek mutatója Módszerek és modellek mutatója

30 A tudományos publikációk (folyóiratok) minőségi mutatói Lektorált folyóirat Lektorált folyóirat Két titkos és független opponens Két titkos és független opponens Referált folyóirat (Abstract!) Referált folyóirat (Abstract!) HATÁSTÉNYEZŐ (Impakt faktor) HATÁSTÉNYEZŐ (Impakt faktor) Kumulatív impakt faktor (szerzői) Kumulatív impakt faktor (szerzői) Citációs index (szerzői) Citációs index (szerzői)

31 Éltesse a tudat,/ hogy jó felé halad!


Letölteni ppt "Solymosi József, DSc: Kutatásmódszertan A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések