Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmus közvetett hatása a településekre

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmus közvetett hatása a településekre"— Előadás másolata:

1 A turizmus közvetett hatása a településekre
BBTE – Földrajz Kar Turizmus és területfejlesztés – Msc Képzés A turizmus közvetett hatása a településekre - településszintű vizsgálat - Közreműködtek: Barabás Erika, Bogya Erzsébet, Gyöngyössy Katalin, Ihos Andreea, Koók Csilla, Kopacz Zsuzsa, Kovács Paula, Ruszuly Eszter, Szodorai Piroska, Tankó Beáta, Turóczi Erzsébet, Tamás Anikó

2 - elszállásolási egységek által termelt szemét
1. Légszennyezés (-) - gépjárműforgalom - légi közlekedés - a turizmust kiszolgáló létesítmények építése, renoválása ill. rombolása 2. Zajszennyezés (-) - night clubok, éjszakai szórakozóhelyek - turisták viselkedése 3. Zsúfoltság (-) - gépkocsik parkolásának problémája/ a parkolók zsúfoltsági foka - közúti forgalom - gyalogos, sétáló turisták - belterek, turizmust kiszolgáló létesítmények 4. Vízhálózat megterhelése 5. Szennyvíztöbblet (-) - csatornázott település szennyvízproblémája - szennyvíztisztító hiányának következtében az elvezetett szennyvíz mennyisége és hatása a folyókra - a csatornázatlan településeken keletkező háztartási szennyvizek 6. Többlet szemét (-) - elszállásolási egységek által termelt szemét - közterületek szeméttárólóiban keletkezett szeméttöbblet 7. Utak minőségi romlása (-) 8. Elektromos energia mértéktelen fogyasztása (-)

3 Fizikai hatások mérése 1. Légszennyezés
A turizmus által generált gépjárműforgalom légszennyező hatása a településeken Egy nap alatt turisztikai céllal haladó gépkocsik által kibocsátott CO2 értéke: Tco = gépkocsiszám * megtett km* 179 g/km a turizmus által keletkezett gépkocsiforgalom következtében keletkezett nitrogén-oxid kibocsátás / nap: Tnox = gépkocsiszám * megtett km* 0,245 g/km NOx a turizmus által keletkezett gépkocsiforgalom következtében keletkezett szénhidrogén kibocsátás / nap: TCH = gépkocsiszám * megtett km* 0,541 g/km CH a turizmus által keletkezett gépkocsiforgalom következtében keletkezett szén-monoxid értéke / nap: Tco = gépkocsiszám * megtett km* 1,76 g/km CO A turizmus által generált egészségkárosodás számítása egy adott településre, egy év leforgása alatt, GDP-ben kifejezve: Tegk = egy településben egy év alatt megforduló turisták száma/ * 0,02 az ország lakossága Figyelembe véve hogy egy tonna CO2 egységára 12,5 dollár, a légszennyezés értéke kifejezhető dollában is. Környezetanalitika, környezetkémia módszerei (környezetben lévő szennyező anyagok kimutatása) megvilágítják a levegő egy részét valamilyen speciális fénnyel , majd egy detektor méri, hogy mennyi fényt nyelt el a gáz. Egy-egy gázra jellemző, hogy milyen hullámhossztartományban nyel el fényt, melyből ki lehet számítani az adott gáz koncentrációját.

4 1. Fizikai hatások mérése 1.1. Légszennyezés
a turizmust kiszolgáló légiközlekedés által kibocsájtott anyagok mennyisége: Tvíz = a településen egy év alatt felszálló repülők száma * 150 millió tonna / a világon egy év alatt felszálló repülők száma Tnitrogén-oxid = a településen egy év alatt felszálló repülők száma * 800 tonna / Tüvegház = a településen egy év alatt felszálló repülők száma * 3 % / Tco = a településen egy év alatt felszálló repülők száma * megtett km* 1,76 g/km CO * 7000 Thc = a településen egy év alatt felszálló repülők száma * megtett km* 0,541 g/km HC * 7000 A turizmust kiszolgáló létesítmények építése, renoválása ill. rombolása okozta légszennyezés

5 Fizikai hatások mérése 2. Zajszennyezés
A zaj erősségének meghatározása mérőeszközzel (decibelben kifejezve) gépjárműforgalom által okozott zajszennyezés erőssége légiközlekedés által okozott zajszennyezés erőssége  turizmust kiszolgáló létesítmények építése által okozott zajszennyezés erőssége (ismerteknek tekintjük a zajszennyezések határértékeit üdülőterületeken, eltérést számítunk) LAM = LAeq + K1 + K2+K3+K4 K1 – alapzaj miatti korrekció K2 – a berendezetlen helyiségre vonatkozó korrekció (belső térben végzett mérés esetén) K3 – impulzusos zajra vonatkozó korrekció, 0 dB és ± 6 dB közötti értékeket vesz fel. K4 – a zaj keskenysávú jellege miatti korrekció, 0 dB és ± 6 dB közötti értékeket vesz fel. A fent említett korrekciók mellett a közlekedés okozta zaj mérésekor még számításba veszik a következő korrekciókat: a távolságtól függő korrekció Kd az emelkedéstől függő korrekció Ke az útburkolattól függő korrekció Kb az útkereszteződéstől függő korrekció Kk a hangvisszaverődéstől függő korrekció Kh a hangárnyékolástól függő korrekció Ká a vizsgált útszakasz rálátási szögétől függő korrekció Ksz a növénysáv (erdő) zajárnyékoló hatását kifejező korrekció Kz Le = 10 · lg (100,1 L1+ 100,1 L2+ 100,1 L3+ … + 100,1 Ln) L1, L2, L3 stb. = az autók külön – külön mért zajszintje decibelben kifejezve

6 Fizikai hatások mérése 3. Zsúfoltság
A turizmus céljából érkező gépkocsik parkolásának problémája/ a parkolók zsúfoltsági foka Szabad Parkolóhelyek száma = parkolóhelyek száma + garázsok száma– a városban nyilvántartott kocsik száma Parkolók Zsúfoltsági Foka (turizmus) = szabad parkolóhelyek száma /idegen autók száma A közúti forgalom zsúfoltsága T közúti forgalom zsúfoltság = idegen kocsik száma / bejegyzett kocsik száma Várakozási Idő = teljes utazási idő – haladásmentes idő (min) Utazási Idő Index = forgalomban megtett utazási idő/forgalommentes utazási idő (min) Forgalomban megtett út (%) = forgalomban megtett út*1oo/összesen megtett út (km) Kérdőíves felmérés , melynek célja kimutatni: a lakosság hatékonyságának csökkenését a turisták jelenlétének köszönhetően az autóval haladó helyi lakosság személyes utazási költségének növekedését a turisták jelenlétének köszönhetően helyi lakosság várakozási idejének hosszát, mely a magas turistaforgalomnak köszönhető (a település turizmust generáló objektumainak közelében egy mozgásban levő helyi lakos átlagosan mennyi időt tölt autóban, anélkül, hogy haladna, azaz mennyi az időveszteség)

7 Fizikai hatások mérése 3. Zsúfoltság
A gyalogos, sétáló turisták okozta zsúfoltság mérése lakosság száma / turisták száma turisták száma / közterületek (utcák, terek) területe  Beépítettség mértéke a turizmust kiszolgáló egységek alapterülete / település alapterülete A belterek, turizmust kiszolgáló létesítmények zsúfoltságának mérése turisták száma / éttermek összkapacitása turisták száma / elszállásolási egységek összkapacitása T beltér zsúfoltság = szezonon ban betérők száma – szezonon kívüli betérők száma

8 Fizikai hatások mérése 4. Többlet szemét
Elszállásolási egységekben termelt szemétmennyiség szobák száma * 6 kg + éttermi hulladék (kg) ( /nap ) Közterületek szeméttárólóiban keletkezett szemétmennyiség szeméttárolók száma * szeméttárolók térfogata (tipustól függően) * szeméttárolók ürítésének gyakorisága ( / hó ) (szezonban – szezonon kívül) Turistáktól származó közszemétmennyiség ( /hó ) Szeméttárolókban keletkezett szemétmennyiség * (turisták száma/lakosság száma)

9 Fizikai hatások mérése 5
Fizikai hatások mérése 5. A vízházlózatok leterhelése többlet vízfogyasztás miatt A napi vízfogyasztás a fogyasztási fejadag függvényében: V = n*f, ahol: V - napi vízfogyasztás l/d n – fogyasztó fők száma f – fogyasztási fejadag, l/d (átlagosan 15o l/fő/nap) A vízhálózat terhelése, a rendszerben áramoltatott vízmennyiség: V - a víz térfogatárama, l/s, α: az épület jellegétől függő tényező, 1 (1. táblázat) (elszállásolási egységeknél az érték 2,5) a: a fogyasztási fejadagtól függő tényező, 1 (2. táblázat) (ha f - 15o l/nap, akkor a – 2,15) N a berendezési tárgyak csapoló egyenértékei, 1 (3. táblázat), K az összegezett csapoló-egyenértéktől függő tényező, 1 (4. táblázat).

10 Fizikai hatások mérése 6. Szennyvíztöbblet
Csatornázott település szennyvízproblémája Szennyvíztisztító hiányának következtében az elvezetett szennyvíz mennyisége és hatása a folyókra Tvízhozam = 300 liter * vendégéjszakák száma egy településen egy évre Tbiológiai terhelés = 120 g BOI5 * vendégéjszakák száma egy településen egy évre Tnitrogén = 24 g * vendégéjszakák száma egy településen egy évre Tfoszfor = 4 g * vendégéjszakák száma egy településen egy évre Tlebegő anyag = 200 g * vendégéjszakák száma egy településen egy évre A csatornázatlan településeken keletkező háztartási szennyvizek - a talaj nitráttartalmának mérése

11 Fizikai hatások mérése 1.7. Túlzott elektromos energia fogyasztás
elszállásolási egységek havi villanyszámláinak tanulmányozása -> fogyasztás turistaszezonban és a szezonon kívüli számlák összehasonlítása - mennyi többletfogyasztás? kérdőív (milyen gyakran szűnik meg a villamos energia szolgáltatása szezonban?)

12 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A turizmus közvetett hatása a településekre"

Hasonló előadás


Google Hirdetések