Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban Budapest, 2010. április 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban Budapest, 2010. április 29."— Előadás másolata:

1 Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban Budapest, 2010. április 29

2 Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?” (Dorothy L. Nolte )

3 Felelősségünk abban áll, hogy döntéseink a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálják

4 Gyermekvédelmi rendszer Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági intézkedések Hatósági intézkedések Javítóintézetek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési támogatás Védelembe vétel Családba fogadás Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet elrendelése Nevelési felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése Utógondozás elrendelése Aszód Budapest Rákospalota Debrecen Zalaegerszeg Kalocsa Esztergom Rákospalota Fót Utógondozói ellátás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése Óvodáztatási támogatás Családi pótlék természetben Családi pótlék természetben

5 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Családi napközi Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekotthon Utógondozói ellátások Utógondozó otthon Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

6 Szociális munka A szociális munka egy professzió, segít a problémák megoldásában. Célja, hogy a segített alkalmassá váljon a problémák önálló – természetes támaszaik segítségével – megoldására. Egyszerre korrektív és preventív jellegű, direkt és indirekt módszerek alkalmazásával. (Ferge Zsuzsa)

7 Módszertani intézmények I. Részt vesz a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, gyakorlati alkalmazásában; figyelemmel kíséri a tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékű új kezdeményezéseket szervezi a dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését; elemzi és értékeli a szolgáltatók működését,

8 Módszertani intézmények II. információkat gyűjt az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról; szakmai módszertani segítséget nyújt a területen dolgozóknak, szervezi a főiskolai és egyetemi hallgatók terepgyakorlatát, térítésmentesen vagy, térítés ellenében részt vesz a szolgáltató ellenőrzésében, szakmai protokollok kidolgozása.

9 Átmeneti gondozás I. Valamennyi települési önkormányzat feladata a gyermekek átmeneti gondozásának a biztosítása. Formái: helyettes szülői ellátás, gyermekek átmeneti otthona (20 ezer lélekszám felett kötelező), családok átmeneti otthona (30 ezer lélekszám felett kötelező).

10 Átmeneti gondozás II. Helyettes szülő ( indokolt távollét, egészségügyi probléma), Gyermekek átmenti otthona ( életvezetés, lakhatás, családi konfliktus, magatartási probléma), Családok átmeneti otthona (hajléktalanság, elégtelen lakhatás, bántalmazás, családi konfliktus, életvezetési probléma).

11 Szükségletek A maslowi szükséglethierarchia szerint: fiziológiai szükséglet biztonság, védelem szükséglete, szeretet szükséglete (állandóság) önbecsülés és elfogadás szükséglete, önmegvalósítás szükséglete (én-kép, önbizalom).

12 Gyermekvédelem változásai A gyermekvédelem értéktartalma: változó célok, a gyermeki szükségletek és problémák közpolitikai jellege. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és Gyermekvédelmi törvény célja, alapelvei.

13 MegnevezésÁramGáz Távh ő Összesen Fogyasztók száma (ezer fő) 4 725 3 034 645 8 405 Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 33568192596 Hátralékos fogyasztók aránya (%) 7,12,229,87,1 ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással rendelkezők aránya (%) 3,121,232,814,8 Kikapcsolt fogyasztók aránya a hátralékosokhoz viszonyítva (%) 13,06,5-11,9 Hátralék összege (millió Ft) 4 179 1 860 4 926 10 926 Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 12 448 27 487 25 595 18 404

14 MegnevezésÁramGázTávhőÖsszesen Fogyasztók száma (ezer fő) 4 963 3 264 457* 8 684 Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 556466107 1 129 Hátralékos fogyasztók aránya (%) 11,214,323,413,0 ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással rendelkezők aránya (%) 17,324,418,320,3 Kikapcsolt fogyasztók aránya a hátralékosokhoz viszonyítva (%) 5,06,5-5,1 Hátralék összege (millió Ft) 18 007 15 854 9 459 43 320 Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 32 407 33 996 88 503 38 370

15 Védendő fogyasztók időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, ápolási díjban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket

16 Egyéb támogatás Lakásfenntartási támogatás: 208 382 fő (havi átlagos létszám), éves kiadás: 14 568 millió Ft Szociális alapú gáz- és távhőtámogatás: 1 674 ezer fő (ebből 1 384 ezer gáz-, 290 ezer távhő), éves kiadás: 66 885 millió Ft (+ kb. 7 Mrd Ft áthúzódó kifizetés 2010-ben) Adósságkezelési szolgáltatás: 4 455 fő (havi átlagos létszám), éves kiadás: 1 061 millió

17 Krízistámogatás A krízishelyzetbe került személyek támogatása a 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet alapján valósult meg. A 2010. április 21-i adatok alapján összesen 128 250 ügyben született támogató döntés. Ezen támogatásokra országosan felhasznált összeg 4 553 millió Ft, a folyósított ellátás összege átlagosan 35 499 Ft. A támogatás kiszélesítése, a lakhatási elem erősítése.

18 Átmeneti gondozást biztosító intézmények 200920082007 HSZH394125 GYÁO312932 CSÁO144142134 ÖHSZ3444-

19 A többcélú társulás lényeg e Megteremti annak a feltételrendszerét, hogy a területfejlesztés és a településfejlesztés összehangoltan történjen, a kistérségi szolgáltatások (közoktatás, egészségügy, szociális gyermekjóléti ellátás), színvonala javuljon, és valamennyi településen azonos minőséget érjen el, vagy legalább közelítsen felé.

20 A társulási feladatellátást, együttműködést visszafogó és segítő tényezők A saját intézményrendszer megőrzése, megtartására irányuló törekvés, A helybeliek foglalkoztatásának megszűnésétől való félelem, A működtetés bizonytalanságától való félelem, Magasabb színvonalon történő feladatellátás, Többletforrások bevonásának lehetősége, Egységes fellépés.

21 Ellátásban részesülők ÉvHelyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona 20022136024444 20031586284182 200421213654843 200520114694702 200615110735385 20071329995387 20081629986167

22 Gondozásban töltött idő 2008 Gondozottak száma Férőhely 0-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 12- több CSÁÓ6167338527211205907395795 GYÁÓ998402515180973479 HSZH140618773051018 ÖHSZ2213590108

23 Gondozásban töltött idő 2009 Gondozottak száma 0-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 12- több CSÁÓ616725421201854521814 GYÁÓ10234632509712366 HSZH134752611910 ÖHSZ7430080

24 Kikerült gyermekek Kikerült gyermekek száma 2008 évben az átmeneti gondozásból 4683 gyermek került ki, ebből 2069 a szüleihez, míg 285 gyermek a gyermekvédelmi szakellátásba került. 2009 évben az átmeneti gondozásból 4466 gyermek került ki, ebből szüleihez 2087, gyermekvédelmi szakellátásba 249 gyermek került.

25 Jogszabályi változások és finanszírozás Szükségszerinti ellátás, Védelembe vétel, Családi pótlék 50%-ának természetbeni formája Irat betekintési jog ( kapcsolattartás, nagykorú testvér 21.életévéig tartó gondozása, várandós anyák átmeneti otthona, krízis férőhelyek – krízisambulancia, félutas-kiléptető ház)

26 Normatíva mértéke 2010200920082005 GYÁÓ CSÁÓ 635 650 689 000 700 000 769 200

27 Fejlesztési lehetőségek

28 TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok lehetőséget adnak az önsegítésre, kortárssegítésre, közösségépítésre, az agresszió és a devianciák kezelésre; lehetőséget biztosítanak az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra; segítik az utógondozottak és utógondozói ellátottak integrációját, önálló életvitelét, önismeretét, munkamotivációját; erősítik a szülői kompetenciákat, családi kohéziót, társadalmi integrációt, kezelik a családi konfliktusokat.

29 Gyermekek számára A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások Egyéni terápia 1.) Maximum.3 hónapos rövidterápia a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára, lelki traumán átesett, még tünetmentes gyermek számára 2) minimum 3 hónapos terápia tünethordozó gyermekek számára az alap- és a szakellátásban Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok

30 Szülők számára Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, konfliktuskezelő programok Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő foglalkozások Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok

31 TIOP 3.4.1.és 3.4.2 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 3.4.1 kódszámú „Bentlakásos intézmények kiváltása” és a TIOP-3.4.2 kódszámú „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” elnevezésű konstrukciók biztosítanak lehetőséget gyermekotthonok(lakásotthonok) kialakítására, kiváltására, valamint a már működő gyermekotthonok( lakásotthonok) épületeinek korszerűsítése

32 Köszönöm a figyelmet! Dr. Katonáné dr. Pehr Erika www.szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Dilemmák a családok átmeneti otthonával kapcsolatban Budapest, 2010. április 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések