Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hegesztéstechnológiai laboratórium átadása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hegesztéstechnológiai laboratórium átadása"— Előadás másolata:

1 Hegesztéstechnológiai laboratórium átadása
Dr. Szigeti Ferenc: Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés megvalósítása a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán Hegesztéstechnológiai laboratórium átadása 2011. június 21.

2 Főbb témakörök: A projekt és a képzés célja
A képzés jellemzői és időszerűsége 3. A képzés megvalósításához szükséges eszköz és műszerfejlesztés Az MMK, mint képzési hely akkreditálása Az elméleti képzés megvalósítása Szervezeti és irányítási modell kialakítása További fejlesztések a Hegesztési- és Anyagvizsgálati Centrumban 8. Összefoglalás Főbb témakörök:

3 1. A projekt célja: A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán folyó gépészmérnök képzés gyakorlatorientáltságának erősítése, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő fejlesztése; Gépészmérnök képzés fejlesztése Nemzetközi (európai) Hegesztőtechnológus (IWT) képzés feltételeinek teljesítéséhez.

4 A Nemzetközi Hegesztőtechnológus („International Welding Technologist” , IWT) képzés célja:
A képzésben résztvevők legyenek képesek az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) irányelveiben foglalt, hegesztési felelősi gyakorlatban lényeges hegesztéstechnológiák alkalmazására; Olyan általános szakismeretekkel rendelkezzenek, amelyek elegendők az üzemszerű hegesztési gyártás tervezéséhez, kivitelezéséhez, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és irányításához. A képzés tematikája és tartalma feleljen meg az MSZ EN 719 szerinti követelményeknek.

5 2. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés jellemzői:
A megvalósult képzés a műszaki karon folyó alapképzésre épül, bemeneti feltétele a Műszaki Karon szerzett gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépészmérnöki oklevél; A képzési program Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) általi akkreditálása garantálja a képzés színvonalát, szakmai tartalmát, gyakorlatorientáltságát; Az MHtE általi vizsgáztatás biztosítja a nemzetközileg elfogadott követelmény- rendszereknek való megfelelést, A képzési programba illeszkedő német szaknyelvi modul elsajátítása lehetővé teszi a végzett hallgatók külföldi vállalatoknál való tapasztalatszerzését, elhelyezkedését, illetve a külföldi tulajdonú magyarországi ipari vállalatoknál történő elhelyezkedést.

6 A képzés időszerűsége:
A Nemzetközi Hegesztőtechnológus diplomát adó képzési formára jelenleg az Észak-alföldi Régióban nincs képző intézmény; Ugyanakkor a hegesztett szerkezetek gyártásához érvényben lévő szabványok előírják, hogy a gyártó rendelkezzen megfelelő számú és kompetens hegesztési személyzettel: meghatalmazott hegesztési felelőssel és a hozzá beosztott, megfelelő felkészültségű szakemberekkel; A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítés az MSZ ISO és MSZ EN ISO szerinti hegesztési felelősi munkakör ellátására jogosít. (hegesztési felelős: a hegesztés felügyeletét ellátó személy, aki teljes körű műszaki ismeretekkel rendelkezik a hegesztés tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében felmerülő feladatok és felelősség tekintetében); A nemzetközi hegesztőtechnológus képzés a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítja.

7 3. A képzés megvalósításához szükséges eszköz és műszerfejlesztés: 2010. május 1 – 2011. július 30.
A) Központi gázellátó rendszer kiépítése B) Virtuális hegesztő mozgás gyakorló eszköz beszerzése C) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése

8 Központi gázellátó rendszer kiépítése:
Elkészült a palacktelep helyiség, majd ebből kiindulva kiépítésre kerültek a gázellátó rendszer csővezetékei a hegesztő labor helyiségben lévő hegesztő fülkékig; A kiépített központi gázkeverő háromkomponensű gázkeverék (argon, széndioxid és oxigén) előállítására alkalmas, de kétkomponensű gázkeverék (argon-széndioxid, argon-oxigén) is előállítható vele; Lehetővé vált 7 db hegesztő fülkében az oxigén, disszu, argon, széndioxid és kevert gáz elvétele szabályozott rendszerben; A kívánt gázkeverék mennyiségi szabályozása megvalósítható; Lehetővé vált a csővezetékben lévő gáz nyomásának folyamatos ellenőrzése.

9 Palacktároló Gázkeverő

10 A felszerelt fülke

11 B) Virtuális hegesztő mozgás gyakorló eszköz beszerzése:
A virtuális hegesztő munkapad virtuális hegesztési környezetet biztosít a hegesztők gyakorlati képzésének megvalósításához, amely a hegesztési poziciók széles körének gyakorlását teszi lehetővé. A hegesztés oktató szimulátor ultrahangos mozgáskövető rendszerrel van felszerelve a hegesztés során előforduló (gyakran bonyolult) mozgáskoordináció lekövetésére. Az eszköz továbbá gravitációs szenzorokkal is fel van szerelve, mely lehetővé teszi a legkülönfélébb pozíciókban történő gyakorlást a tanulók számára. A szimulációs technika új távlatokat nyit a hegesztők képzésében: A tanulók egy környezetbarát, biztonságos rendszer segítségével sajátíthatják el a hegesztés alapjait a hegesztés során előforduló veszélyforrások ( UV fényhatások , fröcskölés, hőártalmak, stb.) káros hatásai nélkül.

12 CS WAVE hegesztő szimulátor

13 Konkrét feladat kiválasztása

14

15 C) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése:
A bemutató hegesztő asztal lehetővé teszi a hegesztési előkészítés és végrehajtás oktatói bemutatását, annak multimédiás megjelenítését, illetve a hegesztési folyamat ellenőrzését; 1. A bemutató asztal jellemzői: Oktatási és prezentációs feladatra egyaránt alkalmas, lehetővé teszi a hegesztési folyamat három oldalról történő zavartalan megfigyelését, hegesztési pozícióban 130 cm-es védőernyő magassággal; Az asztalt körbezáró védőernyő teleszkóposan lesüllyeszthető; Az asztal kialakítása lehetővé teszi a multimédiás eszközök elhelyezését, elszívó rendszer hozzáillesztését; Az oktatói bemutató hegesztő asztal kielégíti az EU-ban érvényes ergonómiai, munka- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai követelményeket.

16 C) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése:
2. A multimédiás felszereltségre vonatkozó specifikációk: Lehetővé teszi a nagyobb létszámú hallgatói csoportok számára történő bemutatást; Tartalmazza a bemutatandó hegesztési folyamatot rögzítő digitális (HD) videokamerát, kivetítő projektort, a folyamatot rögzítő és irányító számítógépes konfigurációt. 3. A hegesztési folyamatot felügyelő rendszer jellemzői: Alkalmas a hegesztési folyamat paramétereinek (vhe, Vg, Ih, Uív, stb.) nagypontosságú mérésére; Lehetővé teszi a hegesztési folyamat közben a mért értékek számítógépes feldolgozását, a folyamat paramétereinek vizuális és nyomtatott formában a megjelenítését; Az adatbázis feldolgozásához megfelelő szoftverrel, ill. tanítható hibafelismerő rendszerrel rendelkezik; Alkalmas moduláris bővítésre, pl. hőmérsékletmérés és további szoftverek installálására.

17

18 4. Az MMK, mint képzési hely akkreditálása: 2010. okt. 1 – 2011. ápr
A Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) képzés szakmai felügyeletét a magyar ANB (Meghatalmazott Nemzeti Testület) látja el. A képzés szervezésére és lebonyolítására az ANB által tanúsított intézmények jogosultak. A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának meg kellett szereznie a képzésre vonatkozó akkreditációt (a képzés személyi és tárgyi-technikai feltételeinek megfelelőségére vonatkozóan) ahhoz, hogy az EWF által kiadott irányelvek és előírások szerint meghirdethesse a képzést. Akkreditáció: április 25.

19 5. A képzés megvalósítása
A képzés programjának kidolgozása: júl. 1 – nov. 30. A képzés tananyaga: a) Hegesztési eljárások és berendezések: 80 óra b) Anyagok és viselkedésük a hegesztés során: 80 óra c) Hegesztett kötések méretezése és tervezése: 40 óra d) Hegesztett szerkezetek gyártása és gyártástervezése 80 óra e) Gyakorlati képzés óra f) Német szaknyelvi képzés: óra Összesen: óra Az egyes tantárgycsoportokon belül részletes tematika készült, órabeosztással, az MHtE vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével. A kidolgozott képzési programot külső szakértők, az MHtE szakemberei, valamint egyetemi, főiskolai oktatók lektorálták.

20

21

22 IWT Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés októi
KM Dr. Komócsin Mihály ny. egyetemi docens, IWE BA Dr. Balogh András egyetemi docens, IWE VF Dr. Varga Ferenc ny. főiskolai docens, IWE SZF Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár, CSc PL Dr. Péter László főiskolai tanár, CSc HR Dr. Horváth Róbert főiskolai tanár, CSc OL Dr. Ormos László főiskolai tanár, CSc KCS Kristóf Csaba okleveles gépészmérnök, IWE GYL Gyura László okleveles gépészmérnök, IWE GG Dr. Gremsperger Géza főiskolai tanár, IWE CSJ Csengeri János okleveles gépészmérnök, hegesztési felelős, IWE ACS Antal Csaba okleveles gépészmérnök, hegesztési felelős, IWE Gyakorlatvezetők: HA Hajdu András mezőg gépészmérnök, IWP KA Kovács Attila okleveles gépészmérnök, radiológus

23 Jegyzetek, oktató filmek, CD-k, oktatást segítő szoftverek beszerzése: 2010. júl. 1 – 2011. ápr. 1.
Az oktatáshoz a tananyag elsajátítását segítő szoftverek, CD-k, szemléltető anyagok, oktató filmek beszerzése jórészt megtörtént, közülük a fontosabbak: a) Hegesztéstechnológia tervező szoftver: -A HEGTECH 4.1 programcsomag hegesztéstechnológiai tervező és lekérdező rendszer. -A programmal alapvetően gyártói hegesztési utasítások állíthatók elő, azonban a program hozaganyag szükségletet, energia felhasználást, ívégési időt is számol, így alapadatokat szolgáltat költségelemzéshez, illetve gyártási programok, kapacitások számításához. -A programcsomag kezelői programjával hegesztési technológiákat lehet tervezni tompa- és sarokvarratos hegesztett kötésekhez. -A programcsomag tartalmazza a heg.technológia készítéséhez szükséges EQUIST Platinum acélkalauzt is

24 b) Marc végeselem szoftver:
A szoftvercsomag elemei: - MD Nastran integrált multidiszciplináris CAE alkalmazás, - Marc kifejezetten nemlineáris feladatokra kifejlesztett végeselem szoftver, - Dytran igen finom időbeli diszkretizációt igénylő feladatok (pl. tranziens jelenségek) megoldására alkalmas program, -Patran egy menüvezérelt grafikus felülettel rendelkező pre- és posztprocesszor, amely teljes mértékben kiszolgálja a többi alkalmazást. A képzés tananyagában a hegesztett kötések méretezése, valamint statikus és dinamikus igénybevételekkel szembeni viselkedése igen fontos témakör. Hangsúlyosnak tartjuk azt, hogy a hegesztési folyamat során bekövetkező mechanikai, termodinamikai és transzport folyamatokról minél teljesebb kép alakuljon ki a hallgatókban, amihez a korszerű modellező eszközök alkalmazását elengedhetetlennek tartjuk. Az oktatás során tervezzük a szemléltetést és a modellezés lehetőségeinek bemutatását. Cél, hogy a hallgatók a végeselem analízissel kapott eredményeket értő módon tudják elemezni, felhasználni.

25 A képzési folyamat előrehaladása, jelenlegi állása
Az elméleti képzés kezdete: április 25. A beiskolázott létszám: 29 fő; A megtartott elméleti órák száma: 148 óra (I.félév); A megtartott gyakorlati órák száma: 2x34 óra A megtartott német nyelvi (alapozó) képzés óraszáma: 2x60 óra

26 Szervezeti és irányítási modell kialakítása

27

28 7. További fejlesztések a Hegesztési- és Anyagvizsgálati Centrumban a „Baross” pályázat támogatásával OBJET Eden 350V típusú,műgyanta alapanyagból rétegenkénti nyomtatást megvalósító rendszer. Munkatér: 340 x 340 x 200 mm, pontosság: mm A 3D CAD modellből kiindulva néhány óra alatt elkészül a termék. Az anyag fotopolimer műgyanta, ezen belül széles választék (anyagi tulajdonságok, szín tekintetében). Példák: Csigakerék gyártása. Öntőformák gyártása. Marketing célú makettek, modellek gyártása. Próbadarabok, prototípusok … bármilyen alkatrész.

29

30 Alkatrészek a nyomtatás végén a munkatérben
Az összeszerelt termék Alkatrészek tisztítás után

31 További fejlesztések a Hegesztési- és Anyagvizsgálati Centrumban a „Baross” pályázat támogatásával
B) ERESCO MF4 típusú, ipari röntgen sugárforrás digitális vezérlővel DÜRR HD-CR 35 NDT típusú Digitális képlemez scanner A röntgenvizsgálatok alkalmazási lehetőségei: - A legyártott alkatrészekben kimutathatóak a belső térfogati jellegű hibák; - Hegesztett szerkezetekben gáz- és salakzárvány, repedés és idegen anyag megléte állapítható meg; - Öntött fémekben zárványok, homok beszorulása vizsgálható; Eresco MF4 áthatoló képessége acélban: 42 mm Digitális képlemezek alkalmazási előnyei: Pontosság: 0.02 mm nagyságú hibák kimutathatók; Nincs szükség filmekre, a lemez többször felhasználható; Nincs szükség előhívó vegyszerekre.

32 ERESCO MF4 Digitális vezérlő

33 Digitális Foszfor-kép lemez
Beolvasott felvétel HD-CR 35 NDT digitális képlemez scanner

34 További fejlesztések a Hegesztési- és Anyagvizsgálati Centrumban a „Baross” pályázat támogatásával
C) Aberlink Axiom too CNC 3D koordináta mérőgép Jellemzői: CNC vezérlésű, manuálisan és automatikusan forgatható és dönthető Renishaw mérőfejjel, TP20-as mérőmodullal. Masszív alépítmény jellemzi, nagyteljesítményű levegőszárítóval rendelkezik Méréstartománya: X=640mm, Y=900mm, Z=500mm A mérőrendszer (Renishaw skála) optikai skálát használ, 0,0005mm felbontással. A térbeli mérési pontosság: VDI (U3) 0, L/250mm (L=mm-ben).

35 A mérőgép alkalmazási lehetőségei
A finom állító bekapcsolása lehetővé teszi, hogy kézzel könnyen és finoman mozgathassuk a tapintót, ami gyors és egyszerű mérést tesz lehetővé. ’Aberlink 3D’ geometriai mérőszoftvere megrajzolja mindazokat a geometriai elemeket, amelyeket a gép mért és lehetővé teszi, hogy a pontos mért méretek úgy jelenjenek meg, mint az alkatrész eredeti rajzán. A CNC vezérlés segítségével a szoftver az első mérésnél betanulja  a programot és nagyobb hatékonyságot biztosít a további darabok mérésénél (rendkívül egyszerű sorozatmérési lehetőség). A szoftver képes a minőségügy számos területét támogatni (pl. szabályozó kártya készítés, SPC funkció).

36 Digitális kamera kalibráló etalonnal
Tapintótartó Mérőasztal Minta munkadarab Tapintófej

37 8. Összefoglalás A projekt végrehajtásával a karon folyó műszaki, elsősorban gépészmérnök képzés és kutatás tárgyi-technikai feltételei jelentősen javulnak; A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának, mint képzési helynek a pályázati forrás felhasználásával történő akkreditálásával megteremtettük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés feltételeit; Az IWT Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítéssel és az ehhez kapcsolódó német szakmai nyelv elsajátításával gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítani tudjuk.

38 Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Hegesztéstechnológiai laboratórium átadása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések