Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-balatoni LNPV Zrt. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-balatoni LNPV Zrt. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-balatoni LNPV Zrt. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Dél-balatoni LNPV Zrt. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 30 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 40%-a, 12 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 28 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 12 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Dél-balatoni LNPV Zrt. területe 33 települést foglal magába, melyek közül 5 város. A térség lakossága 59,149 fő, a városokban élő lakosok száma 32,476 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 59,149 33 5 19 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Marcali 12,302 fő 6,260 fő 5,418 fő 5,169 fő Balatonboglár Fonyód Balatonlelle Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 7 3 1 3 Fő fejlesztési prioritások száma 7 Fejlesztési intézkedések száma 23 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 30 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 28 Dél-balatoni LNPV Zrt. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 29,550,656 EUR – a Leader komplex projekt jogcímhez lett rendelve Dél-balatoni LNPV Zrt. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪4▪4▪895,000 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪10▪1,121,078 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪6▪6▪523,219 ▪A kulturális örökség megőrzése▪6▪6▪652,338 ▪Leader közösségi fejlesztés▪6▪6▪761,206 ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés▪4▪4▪140,000 ▪Leader rendezvény▪8▪8▪754,017 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪2▪2▪126,208 ▪Leader komplex projekt▪9▪9▪29,550,656 ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Dél-balatoni LNPV Zrt. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A Közösség területének fő gazdasági ága a Balatonra, a balatoni nyárra épülő turisztikai szolgáltatások köre. A balatoni turizmus azonban az elmúlt években nagy mértékű átalakuláson ment keresztül. A negatív mechanizmusok eredményeként az ágazat egyik fő mutatószáma, a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, drasztikusan lecsökkent. A vendégkör eltolódott a belföldi célcsoport irányába, mely az 1 turistára jutó átlagos kiadás mutató csökkenésével járt. Ennek eredményeképp a vidék, lakosság jövedelem forrása, foglalkoztatottsági lehetősége jelentősen beszűkült. A negatív hatás valamennyi településen kimutatható. ▪A számtalan munkahelyteremtő, helyi értékek védelmére irányuló fejlesztési elképzelésen túl a Dél- balatoni Helyi Közösség legfontosabb fejlesztési elképzelése lehet a turizmus fejlesztése a Nagyberki Natúrparkon keresztül. A Közösség által összefogott 33 település területén elhelyezkedő, egykoron jelentős területet képviselő Nagyberki terület eredeti természetbe történő részleges visszaállítása, illetve a jelenlegi állapotra alapozó turisztikai fejlesztések révén a programozási területen olyan beruházási irányt valósíthatnánk meg, mely nemcsak egy-egy településre, hanem a teljes területre pozitív hatást gyakorol.

7 6 A Dél-balatoni Helyi Közösség stratégiájának célja egy olyan átfogó, a térség természeti, kulturális és gazdasági adottságaira épülő fejlesztési irány meghatározása, mely az egyes települések egyedi problémáira, gondjaira is megoldási lehetőséget kínál. Az igen változatos összetételű csoport tagjainak lélekszámban, gazdasági fejlettségben mutatkozó eltéréseik ellenére sok esetben azonos problémákkal kell szembenézniük. Bár turisztikai szempontból értékes adottságokkal rendelkeznek, infrastrukturális hiányosságok, marketing és egységes megjelenés hiányában ezen adottságok sok esetben kihasználatlanok maradnak. A vállalkozási hajlandóság a térségben alacsony, ezzel egy időben igen magas a munkanélküliek és a különböző, szociális szempontból hátrányos helyzetű csoportok aránya. Munkalehetőségek hiányában az iskolázottabb réteg elhagyja a térséget. A Balaton part forgalmára jellemző szezonalitás pedig a gazdasági és a magánszektorban is érezteti negatív hatását. A közösség tagjai a jövőt a munkahelyteremtésben, a rendelkezésre álló természeti értékek hasznosításában, ökoturisztikai fejlesztés megvalósításában látják a Nagyberekben, mely érdekében együttműködést terveznek a Csurgói kistérség településeivel, egyéb terveikhez pedig a többi Balaton parti közösséggel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Dél-balatoni LNPV Zrt. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Dél-balatoni Helyi Közösség programozási területének elhelyezkedése, a Balaton közelsége alapvetően két részre tagolja a Közösséget alkotó településeket, a tekintetben hogy azok part menti községek-e vagy a Balaton szempontjából háttér településnek minősülnek. E lehatárolás alapja, hogy a térség gazdaságának egyik legfontosabb alappillére a Balaton turizmus. Az idegen forgalmi adó, iparűzési adók és egyéb a turizmus jelenléte miatti többlet adó bevételek, valamint a térség fejlesztésére rendelkezésre álló elkülönített pénzalapok révén a part menti települések fejlettségi szintje általánosságban jelentősen meghaladja a háttértelepülések (azok közül is a falvak)szintjét. A térség gazdasága alap pillérét a Balaton alkotja. ennek közelségében azonban csak kis mértékben kihasznált, a tóval egymásra épülő természeti értékek találhatóak, mint a Kis Balaton, Illetve a Nagyberek. Az eredeti természeti állapot helyreállítása érdekében a Kis - Balaton területének 2. szakaszban történő elárasztása az országos tervek szerint a jövőben megvalósul. A Nagyberek, mint ökoturisztikai látványosság hasznosítása azonban nem megoldott. Ezen erőforrások részleges vagy teljes helyreállítása révén a térség olyan további attrakciókhoz juthat, melyek által a "Balatoni nyár" jelenlegi szezonális jellege kinyújtható, hatása mérsékelhető. A fejlesztések révén a vendégek egy új célcsoportja válna elérhetővé, növelve ezzel a térségben eltöltött vendégéjszakák számát, a térség jövedelemtermelő képességét. Az elsősorban a háttértelepülésekre jellemző hagyományokra épülő mesterségeknek, a kézművesiparnak, helyi értékek előállításának a száma, jelentősége egyre csökken. E területek újbóli fellendítésével a háttértelepülések a Közösség területén megtermelt árúcikkekkel szolgálhatnák ki a part menti településre érkező vendég forgalmat. A turisztikai gazdasági ágra alapozva a térségben jelentős a különböző fesztiválok, rendezvények száma. Ezek egyes esetekben gasztronómiai (mint pl: bornap), egyes esetekben kulturális összejövetelek formájában kerülnek megrendezésre. A térségben kis számban, pontszerű elhelyezkedéssel találhatunk csak épített, kulturális örökséget. A Dél-balatoni Helyi Közösség programozási területének elhelyezkedése, a Balaton közelsége alapvetően két részre tagolja a Közösséget alkotó településeket, a tekintetben hogy azok part menti községek-e vagy a Balaton szempontjából háttér településnek minősülnek. E lehatárolás alapja, hogy a térség gazdaságának egyik legfontosabb alappillére a Balaton turizmus. Az idegen forgalmi adó, iparűzési adók és egyéb a turizmus jelenléte miatti többlet adó bevételek, valamint a térség fejlesztésére rendelkezésre álló elkülönített pénzalapok révén a part menti települések fejlettségi szintje általánosságban jelentősen meghaladja a háttértelepülések (azok közül is a falvak)szintjét. A térség gazdasága alap pillérét a Balaton alkotja. ennek közelségében azonban csak kis mértékben kihasznált, a tóval egymásra épülő természeti értékek találhatóak, mint a Kis Balaton, Illetve a Nagyberek. Az eredeti természeti állapot helyreállítása érdekében a Kis - Balaton területének 2. szakaszban történő elárasztása az országos tervek szerint a jövőben megvalósul. A Nagyberek, mint ökoturisztikai látványosság hasznosítása azonban nem megoldott. Ezen erőforrások részleges vagy teljes helyreállítása révén a térség olyan további attrakciókhoz juthat, melyek által a "Balatoni nyár" jelenlegi szezonális jellege kinyújtható, hatása mérsékelhető. A fejlesztések révén a vendégek egy új célcsoportja válna elérhetővé, növelve ezzel a térségben eltöltött vendégéjszakák számát, a térség jövedelemtermelő képességét. Az elsősorban a háttértelepülésekre jellemző hagyományokra épülő mesterségeknek, a kézművesiparnak, helyi értékek előállításának a száma, jelentősége egyre csökken. E területek újbóli fellendítésével a háttértelepülések a Közösség területén megtermelt árúcikkekkel szolgálhatnák ki a part menti településre érkező vendég forgalmat. A turisztikai gazdasági ágra alapozva a térségben jelentős a különböző fesztiválok, rendezvények száma. Ezek egyes esetekben gasztronómiai (mint pl: bornap), egyes esetekben kulturális összejövetelek formájában kerülnek megrendezésre. A térségben kis számban, pontszerű elhelyezkedéssel találhatunk csak épített, kulturális örökséget. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Az épített értékek közül a legjelentősebb a Somogyvár településen található várrom, mely az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseknek, a rendezvényeknek köszönhetően turisztikai szempontból jól kihasznált. Az épített örökség részeként említendő a Balatonberény határában elhelyezkedő vályog téglával, nádfedéllel kivitelezett pince rendszer. A műszaki örökség része a Balatonfenyvesi kisvasút mely mára a gazdasági, település szerkezeti átrendeződés folytán elvesztette eredeti funkcióját és főként szezonális jelleggel turisztikai látványosságként üzemel. E nyomvonal mentén kialakítandó látványosságokkal, a a Kisvasút léte biztosíthatóvá válna az egymásra épülés tükrében. Az egész térségre ható, újszerű és éppen ezért ezidáig kihasználatlan erőforrásnak tekintendő a közelmúltban átadott M7-es autópálya, mely a gazdasági élet élénkítése szempontjából kiemelten fontos tényező. Az épített értékek közül a legjelentősebb a Somogyvár településen található várrom, mely az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseknek, a rendezvényeknek köszönhetően turisztikai szempontból jól kihasznált. Az épített örökség részeként említendő a Balatonberény határában elhelyezkedő vályog téglával, nádfedéllel kivitelezett pince rendszer. A műszaki örökség része a Balatonfenyvesi kisvasút mely mára a gazdasági, település szerkezeti átrendeződés folytán elvesztette eredeti funkcióját és főként szezonális jelleggel turisztikai látványosságként üzemel. E nyomvonal mentén kialakítandó látványosságokkal, a a Kisvasút léte biztosíthatóvá válna az egymásra épülés tükrében. Az egész térségre ható, újszerű és éppen ezért ezidáig kihasználatlan erőforrásnak tekintendő a közelmúltban átadott M7-es autópálya, mely a gazdasági élet élénkítése szempontjából kiemelten fontos tényező. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A Dél-balatoni Helyi Közösség Somogy megye észak-nyugati részén, közvetlenül a Balaton partján, attól délre helyezkedik el. A programozási terület jövedelemtermelő képességének jelentős részét a Balatonra, illetve egyéb természeti erőforrásokra épülő szolgáltatások adják. A környezeti állapot vizsgálata során fontos megemlíteni a Kis Balaton, illetve a Nagyberek természeti erőforrásokat, mely a Balatonnal egymásra ható, egymást kulmináló hatásmechanizmust fejtenek ki. A Közösséget alkotó önkormányzatok így mindig kiemelt figyelmet fordítottak a környezet védelmére, a természeti erőforrások megóvására. A Közösség tagjainak szemlélete az esetleges szennyező források megszüntetésén túl mindig is azok megelőzésére irányult. A Közösséget alkotó 33 település közül, 10 községben lelhető fel Natúra 2000 terület, 9 faluban madárvédelmi terület, 6 településen természet-megőrzési terület és 5 községben különleges természet-megőrzési terület. A biodivezitás szempontjából fontos megemlíteni a Nagyberek és a Kis Balaton környezetét ahol számos védett állat és növényfaj él. A Közösség területén a földművelésbe be nem vont, azaz természetes növényzettel rendelkező területek nagy része a magas 4,4 feletti, illetve a közepes 0,6-4,4 értékek közti természeti tőke besorolásba tartoznak. A programozási terület természetes növényvilágát a zavart és üde erdők, mocsarak, zavart és üde gyep, valamint a mocsarak jellemzik. A térségben a megújuló energia források használata nem számot tevő, bár pontszerű kezdeményezések felelhetőek. A természeti erőforrások megóvása érdekében a térségben a vízminőségének és mennyiségének tervezése erősen szabályozott. A térségi, országos tervek közt szereplő Kis Balaton 2. ütemű elárasztásával, a Nagyberek természeti adottságainak helyreállításával a Közösség területének vízbázisa visszanyeri a mintegy egy évszázaddal ezelőtti ősi állapotát. A térségben a racionális hulladékgazdálkodás megoldott. A Zöldfok Rt. által a környék szelektív rendszerű hulladékgyűjtése biztosított. A települések az esetleges illegális szemét lerakó helyeket felszámolták, illetve folyamatosan igyekeznek megelőzni azok keletkezését. A csend biztosítása érdekében a községek külön zajvédelmi rendeletet alkottak. A Dél-balatoni Helyi Közösség Somogy megye észak-nyugati részén, közvetlenül a Balaton partján, attól délre helyezkedik el. A programozási terület jövedelemtermelő képességének jelentős részét a Balatonra, illetve egyéb természeti erőforrásokra épülő szolgáltatások adják. A környezeti állapot vizsgálata során fontos megemlíteni a Kis Balaton, illetve a Nagyberek természeti erőforrásokat, mely a Balatonnal egymásra ható, egymást kulmináló hatásmechanizmust fejtenek ki. A Közösséget alkotó önkormányzatok így mindig kiemelt figyelmet fordítottak a környezet védelmére, a természeti erőforrások megóvására. A Közösség tagjainak szemlélete az esetleges szennyező források megszüntetésén túl mindig is azok megelőzésére irányult. A Közösséget alkotó 33 település közül, 10 községben lelhető fel Natúra 2000 terület, 9 faluban madárvédelmi terület, 6 településen természet-megőrzési terület és 5 községben különleges természet-megőrzési terület. A biodivezitás szempontjából fontos megemlíteni a Nagyberek és a Kis Balaton környezetét ahol számos védett állat és növényfaj él. A Közösség területén a földművelésbe be nem vont, azaz természetes növényzettel rendelkező területek nagy része a magas 4,4 feletti, illetve a közepes 0,6-4,4 értékek közti természeti tőke besorolásba tartoznak. A programozási terület természetes növényvilágát a zavart és üde erdők, mocsarak, zavart és üde gyep, valamint a mocsarak jellemzik. A térségben a megújuló energia források használata nem számot tevő, bár pontszerű kezdeményezések felelhetőek. A természeti erőforrások megóvása érdekében a térségben a vízminőségének és mennyiségének tervezése erősen szabályozott. A térségi, országos tervek közt szereplő Kis Balaton 2. ütemű elárasztásával, a Nagyberek természeti adottságainak helyreállításával a Közösség területének vízbázisa visszanyeri a mintegy egy évszázaddal ezelőtti ősi állapotát. A térségben a racionális hulladékgazdálkodás megoldott. A Zöldfok Rt. által a környék szelektív rendszerű hulladékgyűjtése biztosított. A települések az esetleges illegális szemét lerakó helyeket felszámolták, illetve folyamatosan igyekeznek megelőzni azok keletkezését. A csend biztosítása érdekében a községek külön zajvédelmi rendeletet alkottak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Az M7 autópálya megépítésével a part menti települések forgalma és így a települések lakosságát érő zajártalom jelentősen csökken. A Dél-balatoni Helyi Közösség területén található természeti erőforrásokat főként a turizmus, és a bortermelési, szántó földi növény termesztési, valamint a vadászati ágazatok használják. A térségben, a mezőgazdasági termelők körében pontszerű kezdeményezésekként már fellelhető egyes esetekben a bio földművelésre, a talaj terheltségi szintjének csökkentésére irányuló törekvések. A térségben jelentős mértékű szőlőtermesztés folyik, mind saját feldolgozás, mind pedig továbbértékesítés céljára. A szántóföldi művelést elsősorban a nagy klaszter szerű gazdaságok végzik, főként búza, kukorica, árpa, tritikáré növényekre alapozva. A térségben nád-, illetve rét gazdálkodással is találkozhatunk. Az M7 autópálya megépítésével a part menti települések forgalma és így a települések lakosságát érő zajártalom jelentősen csökken. A Dél-balatoni Helyi Közösség területén található természeti erőforrásokat főként a turizmus, és a bortermelési, szántó földi növény termesztési, valamint a vadászati ágazatok használják. A térségben, a mezőgazdasági termelők körében pontszerű kezdeményezésekként már fellelhető egyes esetekben a bio földművelésre, a talaj terheltségi szintjének csökkentésére irányuló törekvések. A térségben jelentős mértékű szőlőtermesztés folyik, mind saját feldolgozás, mind pedig továbbértékesítés céljára. A szántóföldi művelést elsősorban a nagy klaszter szerű gazdaságok végzik, főként búza, kukorica, árpa, tritikáré növényekre alapozva. A térségben nád-, illetve rét gazdálkodással is találkozhatunk. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A Dél-balatoni Helyi Közösségben 19 hátrányos helyzetű, rurális település található. A Lengyeltóti Kistérség az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsége közé tartozik. A kistérséget alkotó, népesség szempontjából változatos mutatókkal rendelkező települések központja a közel 3.500 lélekszámú fiatal kisváros Lengyeltóti. A kistérséghez tartozó 9 község lélekszáma a majd 1.900 lakosú Somogyvár és az alig 200 fős Kisberény közötti skálán helyezkedik el. A kistérség egységes jellemzői ugyanakkor a népi hagyományokhoz való kötődés, a természeti értékekben és történelmi örökségekben gazdag környezet, illetve a közös problémák, melyek a térséget sújtják. Első számú probléma a népesség öregedési, illetve csökkenési folyamata. Az inaktív réteg arányának növekedése, a nem megfelelő munka- és egyéb lehetőségek következtében a fiatalabb, elsősorban a magasabban képzett lakosság elvándorlása. A térség magas munkanélküliségi mutatói a helyi munkalehetőségek hiányára, a meglévő munkalehetőségek turizmushoz kötődő szezonalitására, illetve a lakosság nem megfelelő képzettségére vezethetőek vissza. A térségben működő vállalkozások száma alacsony és a bennük foglalkoztatottak száma, valamint az ők bérezése is elmarad az országos átlagtól. A lakosság szociális helyzete nem kielégítő. Az esetleges munkalehetőséget biztosító nagyobb központok, városok elérhetősége a térségből nehézkes, az úthálózat – mind a településeken belül, mind az azokat összekötők – elhasználódottak, nem megfelelő színvonalúak. Hasonló adottsággal bírnak a DBHK területén fekvő Marcali Kistérség hátrányos helyzetű települései (Hollád, Kelevíz, Tikos, Somogyszentpál, Vörs) és a Fonyódi Kistérség települései közül hasonlóan négy falu (Gamás, Karád,Somogybabod és Visz). A kistérségek egészének és benne az egyes településeknek is meghatározó kitörési lehetősége a rendelkezésre álló természeti és kulturális értékekben rejlő lehetőségek kiaknázása, azok megőrzésére is irányuló tudatos használata. A mai rohanó, testileg-lelkileg kihívást jelentő életformánk mellett egyre nagyobb az igény a természeti értékek iránt. A természethez, őseink életformájához, kulturális örökségeinkhez kötődő kikapcsolódási formák egyre több hívet vonzanak. A Dél-balatoni Helyi Közösségben 19 hátrányos helyzetű, rurális település található. A Lengyeltóti Kistérség az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsége közé tartozik. A kistérséget alkotó, népesség szempontjából változatos mutatókkal rendelkező települések központja a közel 3.500 lélekszámú fiatal kisváros Lengyeltóti. A kistérséghez tartozó 9 község lélekszáma a majd 1.900 lakosú Somogyvár és az alig 200 fős Kisberény közötti skálán helyezkedik el. A kistérség egységes jellemzői ugyanakkor a népi hagyományokhoz való kötődés, a természeti értékekben és történelmi örökségekben gazdag környezet, illetve a közös problémák, melyek a térséget sújtják. Első számú probléma a népesség öregedési, illetve csökkenési folyamata. Az inaktív réteg arányának növekedése, a nem megfelelő munka- és egyéb lehetőségek következtében a fiatalabb, elsősorban a magasabban képzett lakosság elvándorlása. A térség magas munkanélküliségi mutatói a helyi munkalehetőségek hiányára, a meglévő munkalehetőségek turizmushoz kötődő szezonalitására, illetve a lakosság nem megfelelő képzettségére vezethetőek vissza. A térségben működő vállalkozások száma alacsony és a bennük foglalkoztatottak száma, valamint az ők bérezése is elmarad az országos átlagtól. A lakosság szociális helyzete nem kielégítő. Az esetleges munkalehetőséget biztosító nagyobb központok, városok elérhetősége a térségből nehézkes, az úthálózat – mind a településeken belül, mind az azokat összekötők – elhasználódottak, nem megfelelő színvonalúak. Hasonló adottsággal bírnak a DBHK területén fekvő Marcali Kistérség hátrányos helyzetű települései (Hollád, Kelevíz, Tikos, Somogyszentpál, Vörs) és a Fonyódi Kistérség települései közül hasonlóan négy falu (Gamás, Karád,Somogybabod és Visz). A kistérségek egészének és benne az egyes településeknek is meghatározó kitörési lehetősége a rendelkezésre álló természeti és kulturális értékekben rejlő lehetőségek kiaknázása, azok megőrzésére is irányuló tudatos használata. A mai rohanó, testileg-lelkileg kihívást jelentő életformánk mellett egyre nagyobb az igény a természeti értékek iránt. A természethez, őseink életformájához, kulturális örökségeinkhez kötődő kikapcsolódási formák egyre több hívet vonzanak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 A kistérséget alkotó települések mindegyike rendelkezik olyan idegenforgalmi szempontból vonzerővel rendelkező potenciállal, mely tudatos fejlesztés és marketing tevékenység, illetve a szükséges infrasturktúrális fejlesztések következtében nagyobb mértékben hozzájárulhatna a kistérség gazdasági fejlődéséhez, növekedéséhez. A térség természeti értékeinek gazdag tárháza: vadban bővelkedő erdők, szőlősök, gyümölcsösök, halastavak, a szelíd zöld dombhátak, a friss forrásvizek, a szemet gyönyörködtető növénykultúra, a természet imádóinak kedvelt úticélja lehet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 7% 8% 26% 11% 6% 15% 11% 0% 13% 3%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 24%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 8% 24% 14% 8% 3% 4% 23% 7% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 13.9%, ami 3.0 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 13.9% ▪Változás 2003-hoz képest 3.0 százalékpont

20 19 A Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett 33 településnek a teljes (passzív és aktív) munkanélküliségi adatai az önkormányzatok helyzetfelmérése alapján a 10-30 százalékos intervallumban mozognak. A jelentős csaknem 30%-os munkanélküliséggel sújtott települések főként a Balaton szempontjából háttértelepülésnek minősülő, azaz a partszakasztól mintegy 15-25 kilométer távolságban elhelyezkedő, nehezen megközelíthető, kis lakos számmal rendelkező falvak. E háttér települések munkanélküli lakosságának jelentős része az intézményes ellátórendszer javadalmazási köréből már kikerült, azaz passzív munkanélkülinek minősül. A Közösség által lefedett terület részét alkotó Lengyeltóti kistérség munkanélküliségi adatai a térség átlagos értékétől szintén elmaradnak. A munkanélküli lakosság csoportján belül kiemelkedő a romák, a nők és a megváltozott munkaképességűek aránya. Összességében a programozási terület tárgyi mutatószámai a körülbelül a Somogy megyei átlaggal megegyeznek, azonban messze elmaradnak az országos mutatószámoktól, ily mód a Dél-balatoni Helyi Közösség kiemelt prioritásúnak tartja a munkahelyek teremtését a térségben.(DBHK súlyozott térségi munkanélküliségi mutatói 2002 és 2007 között Marcali KT: 8,67 %; Lengyeltóti KT:10,08 %; Fonyódi KT:14,33 %) A foglalkoztatási helyzet az elmúlt 5 év tekintetében negatív tendenciát követett. A munkanélküliség magas arányára két tényező is jelentős hatást gyakorol. Egy részt a térség jelentős munkaerő felvevő forrását a Balaton közelségére épülő turizmus jelentette, jelenti, mely tényező szempontjából a jelentős vendégszám visszaesés egyben a munkanélküliek arányát is jelentette. A jelentős mértékben a Balatoni turizmusra épülő gazdasági szerkezetben további negatívum annak szezonális jellege, mivel az erre épülő szolgáltatási szektor által foglalkoztatottak jelentős része az év nagy részében állandó jövedelemmel nem rendelkezik. E munkanélküliség szempontjából említendő 2. kiemelt tényező az aktív lakosság iskolázatlanságának, illetve nem a kereslethez igazodó iskolázottságának helyzete. A munkanélküliség kérdéskörének megoldása szempontjából kiemelkedő jelentősséggel bír, megfelelő kiindulópontul szolgálhat a közelmúltban átadott, a térséget átszelő M7-es autópálya. A tervezési időszak során eddig megvalósított települési műhelymunkán elhangzottakon alapulva a településeken igény mutatkozik a területre jellemző helyi termékek, a múltat idéző, feledésbe merülő szakmák által előállított termékek értékesítési csatornáinak kialakításában, mely a foglalkoztatottság növekedését eredményezné. A Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett 33 településnek a teljes (passzív és aktív) munkanélküliségi adatai az önkormányzatok helyzetfelmérése alapján a 10-30 százalékos intervallumban mozognak. A jelentős csaknem 30%-os munkanélküliséggel sújtott települések főként a Balaton szempontjából háttértelepülésnek minősülő, azaz a partszakasztól mintegy 15-25 kilométer távolságban elhelyezkedő, nehezen megközelíthető, kis lakos számmal rendelkező falvak. E háttér települések munkanélküli lakosságának jelentős része az intézményes ellátórendszer javadalmazási köréből már kikerült, azaz passzív munkanélkülinek minősül. A Közösség által lefedett terület részét alkotó Lengyeltóti kistérség munkanélküliségi adatai a térség átlagos értékétől szintén elmaradnak. A munkanélküli lakosság csoportján belül kiemelkedő a romák, a nők és a megváltozott munkaképességűek aránya. Összességében a programozási terület tárgyi mutatószámai a körülbelül a Somogy megyei átlaggal megegyeznek, azonban messze elmaradnak az országos mutatószámoktól, ily mód a Dél-balatoni Helyi Közösség kiemelt prioritásúnak tartja a munkahelyek teremtését a térségben.(DBHK súlyozott térségi munkanélküliségi mutatói 2002 és 2007 között Marcali KT: 8,67 %; Lengyeltóti KT:10,08 %; Fonyódi KT:14,33 %) A foglalkoztatási helyzet az elmúlt 5 év tekintetében negatív tendenciát követett. A munkanélküliség magas arányára két tényező is jelentős hatást gyakorol. Egy részt a térség jelentős munkaerő felvevő forrását a Balaton közelségére épülő turizmus jelentette, jelenti, mely tényező szempontjából a jelentős vendégszám visszaesés egyben a munkanélküliek arányát is jelentette. A jelentős mértékben a Balatoni turizmusra épülő gazdasági szerkezetben további negatívum annak szezonális jellege, mivel az erre épülő szolgáltatási szektor által foglalkoztatottak jelentős része az év nagy részében állandó jövedelemmel nem rendelkezik. E munkanélküliség szempontjából említendő 2. kiemelt tényező az aktív lakosság iskolázatlanságának, illetve nem a kereslethez igazodó iskolázottságának helyzete. A munkanélküliség kérdéskörének megoldása szempontjából kiemelkedő jelentősséggel bír, megfelelő kiindulópontul szolgálhat a közelmúltban átadott, a térséget átszelő M7-es autópálya. A tervezési időszak során eddig megvalósított települési műhelymunkán elhangzottakon alapulva a településeken igény mutatkozik a területre jellemző helyi termékek, a múltat idéző, feledésbe merülő szakmák által előállított termékek értékesítési csatornáinak kialakításában, mely a foglalkoztatottság növekedését eredményezné. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 E fejlesztési irány kialakításában azonban a helyi termékek előállítása terén problémát okoz az alacsony előállított termékszámra jutó, jogszabályi előírásokon alapuló magas adminisztrációs teher. A munkanélküliség mérséklésének egyik alapvető pillére lehet az egykoron a térség magterületén található Nagyberek természeti övezetben Natúrpark kialakítása, az eredeti természeti állapot helyreállítása révén. A fejlesztés területének terjedelme miatt annak hatása csaknem a teljes Dél-balatoni Leader Közösség programozási területét lefedné. E fejlesztési irány kialakításában azonban a helyi termékek előállítása terén problémát okoz az alacsony előállított termékszámra jutó, jogszabályi előírásokon alapuló magas adminisztrációs teher. A munkanélküliség mérséklésének egyik alapvető pillére lehet az egykoron a térség magterületén található Nagyberek természeti övezetben Natúrpark kialakítása, az eredeti természeti állapot helyreállítása révén. A fejlesztés területének terjedelme miatt annak hatása csaknem a teljes Dél-balatoni Leader Közösség programozási területét lefedné. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Marcali székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 7 db 1,768 fő 9% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 9%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪512 ▪308 ▪200 ▪185 ▪118 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Marcali ▪Balatonfenyves Főtevékenység ▪3130 Szigetelt vezeték, kábel gyártása ▪3162 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása ▪2972 Nem villamos háztartási készülék gyártása ▪1810 Bőrruházat gyártása ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Név ▪INDUSTRIE ELEKTRIK Villamosipari Kft. ▪Ziehl - Abegg Motor- és Ventillárgyártó korlátolt Felelősségű Társaság ▪VT EMPA Zrt. ▪Marylla Kft. ▪Hubertus Agráripari Bt. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Kereskedelem, javítás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪109 ▪99 ▪85 ▪78 ▪74 ▪Marcali ▪Fonyód ▪Marcali ▪5190 Egyéb nagykereskedelem ▪3210 Elektronikai alkatrész gyártása ▪2875 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása ▪6021 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás ▪1551 Tejtermék gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪NOA Kft. Név ▪cms manufacturing Ipari és Kereskedelmi korlátolt Felelősségű Társaság ▪KAPOS VOLÁN Zrt. ▪TEJDESSZERT Feldolgozó és Kereskedő korlátolt Felelősségű Társaság (Danone Kft.) ▪"DATA -FOTON Híradástechnikai Szervezési és Szolgáltató Kft" 6 7 8 9 10

25 24 A programozási területen vállalkozásaik számát mi sem jellemzi jobban mint a statisztika, mely szerint a Dél- balatoni Helyi Közösség által lefedett települések viszonylatában az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma a 60 darabot sem éri el, míg e téren az országos adat 81 db. A szféra megerősítése és esetlegesen a Balaton közelségéből adódó turisztikai ágazat jelentőségének háttérbe szorítása, azaz a több lábon állás lehetőségének megteremtése révén a térség jövedelemtermelő képessége jelentősen növelhető. A területen található vállalkozások közt jelentős számban fordulnak elő a turisztikai szolgáltató ágazatra épülő szervezetek, bár ezek száma az elmúlt pár éves időszak során a vendégéjszakák csökkenése révén jelentősen lecsökkent. A turisztikai ágazatban tevékenykedő vállalkozások működésére a legtöbb esetben a szezonalitás, azaz a 3-4 hónapos aktív működés a jellemző. A mezőgazdasági ágazatban számos őstermelő található, azonban az agrárium értékének jelentős részét a mikró vállalkozói méretek feletti gazdálkodó szervezetek adják. A térség táji jellemzőiből adódóan számos szőlészet és borászat található a térségben. Az ipari és a szolgáltatói ágazatot főként mikró vállalkozások jelenléte jellemzi. A térség vidéki jellege ellenére számos közép és nagyvállalkozó van jelen a térségben, melyek általában multinacionális viszonyok közt működnek, nemzetközi piacokon. A szolgáltatói szektort a mikró vállalkozások jellemzik. Az általuk folytatott szakágazat általában a számviteli, ügyviteli, ügynöki tevékenység. A szektor mikro vállalkozói által generált export értékesítési árbevétel rendkívül alacsony. A vállalkozói szektor fejlesztéséhez az alap infrastrukturális ellátottság jónak mondható. A terület magas munkanélküliségi adatai miatt a tevékenységek folytatásához szükséges szabad humánerőforrás kapacitás rendelkezésre áll. E téren kiemelkedő lehetőséget nyújt a nemrégiben átadott M7-es autópálya. A Fővárost Horvátországgal összekötő nyomvonal lehetőséget biztosít a gazdasági élet, főként ipari terület, megélénkítésére, az export termékek számának növelésére. Jelenleg, a 33 település által legnagyobb foglalkoztatói a Dél -balatoni Helyi Közösség területén 1768 főt foglalkoztatnak, amely a közösségi népességszám 2,96 %-a. (Industrie Elektrik Kft. A programozási területen vállalkozásaik számát mi sem jellemzi jobban mint a statisztika, mely szerint a Dél- balatoni Helyi Közösség által lefedett települések viszonylatában az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma a 60 darabot sem éri el, míg e téren az országos adat 81 db. A szféra megerősítése és esetlegesen a Balaton közelségéből adódó turisztikai ágazat jelentőségének háttérbe szorítása, azaz a több lábon állás lehetőségének megteremtése révén a térség jövedelemtermelő képessége jelentősen növelhető. A területen található vállalkozások közt jelentős számban fordulnak elő a turisztikai szolgáltató ágazatra épülő szervezetek, bár ezek száma az elmúlt pár éves időszak során a vendégéjszakák csökkenése révén jelentősen lecsökkent. A turisztikai ágazatban tevékenykedő vállalkozások működésére a legtöbb esetben a szezonalitás, azaz a 3-4 hónapos aktív működés a jellemző. A mezőgazdasági ágazatban számos őstermelő található, azonban az agrárium értékének jelentős részét a mikró vállalkozói méretek feletti gazdálkodó szervezetek adják. A térség táji jellemzőiből adódóan számos szőlészet és borászat található a térségben. Az ipari és a szolgáltatói ágazatot főként mikró vállalkozások jelenléte jellemzi. A térség vidéki jellege ellenére számos közép és nagyvállalkozó van jelen a térségben, melyek általában multinacionális viszonyok közt működnek, nemzetközi piacokon. A szolgáltatói szektort a mikró vállalkozások jellemzik. Az általuk folytatott szakágazat általában a számviteli, ügyviteli, ügynöki tevékenység. A szektor mikro vállalkozói által generált export értékesítési árbevétel rendkívül alacsony. A vállalkozói szektor fejlesztéséhez az alap infrastrukturális ellátottság jónak mondható. A terület magas munkanélküliségi adatai miatt a tevékenységek folytatásához szükséges szabad humánerőforrás kapacitás rendelkezésre áll. E téren kiemelkedő lehetőséget nyújt a nemrégiben átadott M7-es autópálya. A Fővárost Horvátországgal összekötő nyomvonal lehetőséget biztosít a gazdasági élet, főként ipari terület, megélénkítésére, az export termékek számának növelésére. Jelenleg, a 33 település által legnagyobb foglalkoztatói a Dél -balatoni Helyi Közösség területén 1768 főt foglalkoztatnak, amely a közösségi népességszám 2,96 %-a. (Industrie Elektrik Kft. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 ; Ziehl-Abbeg Motor Kft.; VT EMPA Zrt.; Marylla Kft.; Hubertus Agráripari Bt.; NOA - Kft.; DATA_FOTON Kft.; cms manufacturing Kft.; Kapos Volán Zrt; Tejdesszert gyártó Kft.) A vállalkozói szektor fejlesztése elengedhetetlen feltétele a térség egyik legnagyobb problémájának, a munkanélküliség megoldására. A Közösség a munkahelyek teremtését, a szektor megerősítését az új szolgáltatások és termékek bevezetésén túl az együttműködések elősegítésével kívánja megvalósítani. A tervezési folyamat során bekért és bekérendő lehetséges fejlesztési elképzelések elemzése során szükséges annak vizsgálata, hogy a beruházási tervekhez szükséges szaktudás a térség munkavállalói közt megfelelő mértékben rendelkezésre áll e vagy esetleg szükséges annak fejlesztése. A térség fejlődését szolgálja, a szektorban az esélyegyenlőségi elvek érvényesítésének további foglalkoztatása, valamint alacsony szaktudást igénylő tevékenységi körök beindítása. A működő vállalkozások fejlesztése esetében a gépek, technológiai eszközök fejlesztésén túl kiemelt figyelmet kell fordítani a tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlan beruházások támogatására is. ; Ziehl-Abbeg Motor Kft.; VT EMPA Zrt.; Marylla Kft.; Hubertus Agráripari Bt.; NOA - Kft.; DATA_FOTON Kft.; cms manufacturing Kft.; Kapos Volán Zrt; Tejdesszert gyártó Kft.) A vállalkozói szektor fejlesztése elengedhetetlen feltétele a térség egyik legnagyobb problémájának, a munkanélküliség megoldására. A Közösség a munkahelyek teremtését, a szektor megerősítését az új szolgáltatások és termékek bevezetésén túl az együttműködések elősegítésével kívánja megvalósítani. A tervezési folyamat során bekért és bekérendő lehetséges fejlesztési elképzelések elemzése során szükséges annak vizsgálata, hogy a beruházási tervekhez szükséges szaktudás a térség munkavállalói közt megfelelő mértékben rendelkezésre áll e vagy esetleg szükséges annak fejlesztése. A térség fejlődését szolgálja, a szektorban az esélyegyenlőségi elvek érvényesítésének további foglalkoztatása, valamint alacsony szaktudást igénylő tevékenységi körök beindítása. A működő vállalkozások fejlesztése esetében a gépek, technológiai eszközök fejlesztésén túl kiemelt figyelmet kell fordítani a tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlan beruházások támogatására is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység29 Vallással kapcsolatos tevékenység3 Sporttal kapcsolatos tevékenység50 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység79 Oktatással kapcsolatos tevékenység43 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 21 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 15 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 8 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 32 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 8 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 16 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 3 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 31 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a non-profit szervezetek aránya rendkívül magas, melyek aktivitását jól jellemzi a Közösségen belüli arányuk. A programozási területen valamennyi szervezet közt nagy arányban fordulnak elő a kultúrával, sporttal, szabadidővel, oktatással, valamint a településfejlesztéssel, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenységet folytató non-profit szervezetek. A Dél-balatoni Helyi Közösség legnagyobb jövedelemtermelő forrását a Balaton közelsége, illetve az erre épülő turisztikai és egyéb kiegészítő szolgáltatások jelentik. E gazdasági ággal szinergiát alkotva az említett civil szerveződések által generált rendezvények, programok, az általuk képviselt település fejlesztési, érdekképviseleti tevékenység rendkívüli jelentőséggel bírnak. A szervezetek turizmushoz kapcsolódó tevékenységének fejlesztése valószínűleg a Balatoni nyár, azaz a turizmus 2,5-3 hónapos szezonális jellegének kinyújtását, a térségbe látogató vendégek számának generálását, növekedését idézné elő. A tervezési folyamat során a Tervezési Koordinációs Csoport és a Helyi Közösség képviselőjének jelenlétével, a Közösség 33 településén lefolytatott, települési egyeztető megbeszélések, műhelymunka alkalmával a vidéki lakosságnak a többségében civil szféra által üzemeltetett sport létesítmények fejlesztésével kapcsolatos igénye mutatkozott meg. A tárgyi terület igénye merült fel továbbá, főként a "kisebb" települések tekintetében a helyi fiatalok szórakozási lehetőségeinek felkarolására, fejlesztésére irányuló szerveződések létrehozása, fejlesztése iránt. Az ifjúsági korosztály ellátására fejlesztendő az ifjúságsegítők és foglalkoztatása, olyan eszközökkel, melyek a térségi összefogásban mobil szolgáltatások biztosítását teszik lehetővé. Fontos a személyes megkeresés, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, melynek eszközével gerjeszthetővé válik a települések megtartó ereje, célok és elképzelések megvalósítása képzésekkel. További igény mutatkozott továbbá a szervezetek által folytatott tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális, ingatlan fejlesztési programok kidolgozására. A megkezdett „AGORA” programok kiegészítéseként elvárt igény a közös térségi szerevezéssel és működtetéssel bíró kulturális szolgáltatások kiterjesztése, minden olyan szférára és településre, amelyek kirekesztődnek az állami fejlesztési tervekből. A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a non-profit szervezetek aránya rendkívül magas, melyek aktivitását jól jellemzi a Közösségen belüli arányuk. A programozási területen valamennyi szervezet közt nagy arányban fordulnak elő a kultúrával, sporttal, szabadidővel, oktatással, valamint a településfejlesztéssel, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenységet folytató non-profit szervezetek. A Dél-balatoni Helyi Közösség legnagyobb jövedelemtermelő forrását a Balaton közelsége, illetve az erre épülő turisztikai és egyéb kiegészítő szolgáltatások jelentik. E gazdasági ággal szinergiát alkotva az említett civil szerveződések által generált rendezvények, programok, az általuk képviselt település fejlesztési, érdekképviseleti tevékenység rendkívüli jelentőséggel bírnak. A szervezetek turizmushoz kapcsolódó tevékenységének fejlesztése valószínűleg a Balatoni nyár, azaz a turizmus 2,5-3 hónapos szezonális jellegének kinyújtását, a térségbe látogató vendégek számának generálását, növekedését idézné elő. A tervezési folyamat során a Tervezési Koordinációs Csoport és a Helyi Közösség képviselőjének jelenlétével, a Közösség 33 településén lefolytatott, települési egyeztető megbeszélések, műhelymunka alkalmával a vidéki lakosságnak a többségében civil szféra által üzemeltetett sport létesítmények fejlesztésével kapcsolatos igénye mutatkozott meg. A tárgyi terület igénye merült fel továbbá, főként a "kisebb" települések tekintetében a helyi fiatalok szórakozási lehetőségeinek felkarolására, fejlesztésére irányuló szerveződések létrehozása, fejlesztése iránt. Az ifjúsági korosztály ellátására fejlesztendő az ifjúságsegítők és foglalkoztatása, olyan eszközökkel, melyek a térségi összefogásban mobil szolgáltatások biztosítását teszik lehetővé. Fontos a személyes megkeresés, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, melynek eszközével gerjeszthetővé válik a települések megtartó ereje, célok és elképzelések megvalósítása képzésekkel. További igény mutatkozott továbbá a szervezetek által folytatott tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális, ingatlan fejlesztési programok kidolgozására. A megkezdett „AGORA” programok kiegészítéseként elvárt igény a közös térségi szerevezéssel és működtetéssel bíró kulturális szolgáltatások kiterjesztése, minden olyan szférára és településre, amelyek kirekesztődnek az állami fejlesztési tervekből. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

29 28 Mint az ország területére általánosságban, úgy a Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett területen is érvényesül, hogy a népi hagyományok megőrzése, a kihalóban lévő – a vidéki életmódhoz kapcsolódó – egykori mesterségek fenntartása, folytatása jelentős részben a civil szféra által történik. Ily módon a helyi értékek előállítása, azok értékesíthetősége fejlesztése terén e szféra jelenléte, szaktudásának igénybevétele indokolt lehet. A non-profit szervezetek közt nagy arányban fordulnak elő a szociális egyenlőtlenségek racionalizálására, azaz a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének, megítélésének javítására létrejött szerveződések. Mint az ország területére általánosságban, úgy a Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett területen is érvényesül, hogy a népi hagyományok megőrzése, a kihalóban lévő – a vidéki életmódhoz kapcsolódó – egykori mesterségek fenntartása, folytatása jelentős részben a civil szféra által történik. Ily módon a helyi értékek előállítása, azok értékesíthetősége fejlesztése terén e szféra jelenléte, szaktudásának igénybevétele indokolt lehet. A non-profit szervezetek közt nagy arányban fordulnak elő a szociális egyenlőtlenségek racionalizálására, azaz a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének, megítélésének javítására létrejött szerveződések. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 500 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 500 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 59,64959,38959,27359,27859,149 -260-116 5-129

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 2% 63% 23% 9% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 12% 8% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 9% 29% 10% 7% 19% 9% 26% 12% 10% 17%

33 32 A Dél-balatoni Helyi Közösséget létrehozó települések lakosságának száma, a legutóbbi adatok alapján 59.149 fő, mely az ország népességének nem egész 0.6 %-át teszi ki. A népesség 55,43 %-a él a Közösségben található 5 városban és 44,57 %-a a 28, igen eltérő demográfiai mutatókkal rendelkező községben. A Közösség legnépesebb települése a több mint 12.000 főt számláló Marcali, a legkevesebb lakossal, pedig a körülbelül 130 főt számláló Tikos rendelkezik. A városok átlagos lakosságszáma 6371 fő, a községeké 915 fő, mely utóbbival kapcsolatban elmondható, hogy az átlag a part menti települések magas, 1.000 fő feletti, és a háttértelepülések viszonylag alacsony mutatóiból tevődik össze. Az érintett települések népességére az elmúlt évtizedekben a folyamatos csökkenés és az elöregedés volt jellemző. Mely nem kizárólag a leghátrányosabb helyzetben lévő, pár száz fő körüli, illetve ez alatti lakossággal rendelkező kistelepüléseket, hanem az idősebb korosztály partközeli településeket érintő letelepedése okán a part menti, nagyobb lélekszámmal rendelkező községeket, városokat is érinti. A népességfogyás a városokat kisebb mértékben, de ugyancsak jellemzi. Az öregedési folyamatot jól szemlélteti, hogy a 19 év alatti lakosok aránya az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken, míg a 65 év felettieké folyamatosan nő. Napjainkban a térségen belül a 14 év alattiak aránya 13,59 %, 15 és 59 év közöttieké 63,37 %, míg a 60 év felettieké 23,04 %. Legrosszabb helyzetben a Közösségen belül a Lengyeltóti kistérség települései vannak, ahol az évtized elején a természetes fogyás 1000 főre vetítve elérte az országos értéket magasan meghaladó 16,6 főt, amit a pozitív bevándorlási egyenleg sem tudott ellensúlyozni. A közösség által lefedett települések kedvezőtlen demográfiai mutatói összefüggésbe hozhatóak azzal a ténnyel, hogy a lakosság legnagyobb arányát kitevő munkaképes korú korosztály, a kedvezőtlen egzisztenciális és egyéb lehetőségek, a képesítésüknek nem megfelelő munkalehetőségek miatt, a fővárosban, a Dunántúl nagyobb városaiban, illetve külföldön próbálnak szerencsét, míg megfelelő lehetőségek, kilátások esetén szívesen maradnának a térségben. Egyértelműen megfigyelhető, hogy ezt a tendenciát a népességmegtartás kiemelt eszközének tartott balatoni turizmus sem tudja ellensúlyozni, mivel egymagában nem képes a demográfiai torzulások megváltoztatására, mivel az elvándorlási kényszer elsősorban a magas iskolai végzettséggel rendelkező fiatalabb korosztályt jellemzi. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

34 33 A térség képzettségi mutatói az országos átlagnál nem mutatnak rosszabb képet. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya megegyezik azzal, míg a humánerőforrások átlagos színvonala a munkaerő-piaci adaptációs készség, kiemelten a Balaton menti településeken (minimum 8 általánost végzettek, középiskolai végzettséggel rendelkezők száma) annál kedvezőbb képet mutat. A leghátrányosabb helyzetű települések hasonló adatai, sajnos egyes esetekben átlag alatti mutatókkal is rendelkezhetnek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 7 3 1 29 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 21% 9% 3% 88% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

36 35 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ Mozgatórugó alcsoport

37 36 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

38 37 A Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett programozási terület érintett települései a Dél-dunántúli Régió és Somogy Megye észak-nyugati szegletében találhatóak. A térség decentratikus felépítéséből, a közúti infrastrukturális adottságokból adódóan a Közösség tagjainak, lakosságának számára a Somogy megye keleti oldalán elhelyezkedő Kaposvár Megyei Jogú Város, valamint a régió dél-keleti részén elterülő Pécs Megyei Jogú Város, mint Régió Központ rendkívül nehezen megközelíthetőek közúton. A térség e problémájára, fejlődésének megindítására jelenthet megoldást a megyei, régiós, sőt az országos tervezési dokumentumok által is kiemelt prioritásként említett, a térség településeit Kaposvár Megyei Jogú Várossal összekötő, gyorsforgalmi út megépítése. A DBHK területi vonalas európai infrastrukturális integrálódásának záloga annak magas szolgáltatási színvonalú, azaz gyors, kiszámítható és biztonságos elérhetősége mind külföldről, mind a környező térségekből, régiókból. Ehhez mind az egyéni-gépjármű közlekedést, mind a közforgalmú közlekedés feltételeinek javítására van szükség. A DBHK 33 településén a kiépített önkormányzati utak hossza 357 km, a kiépítetlen és fejlesztésre szoruló úthálózat pedig 767 km. A kiépített M7-es autópálya igazán csak a Balaton partjának és annak 10 kilométer széles területsávba tartozó települések igényeit szolgálják ki. A fővárost a Horvátországgal összekötő nyomvonal teljes átadása révén az autópálya a LEADER közösség munkahely teremtésének egyik fő alappillérévé válhat. A térség területén található közúthálózat, elsősorban a háttértelepülések, zsáktelepülések viszonylatában erőteljesen elhasználódott, felújításra, bővítésre szorul. A Dél-balatoni Helyi Közösség egyik jelentős erőforrása a vasút hálózat megléte, annak szerteágazósága. A térség a főváros, a megyeszékhely, Nagykanizsa, Somogyszob irányába rendelkezik vasúti nyomvonallal. E téren említendő a Balatonfenyves-Csisztapuszta településeket összekötő kisvasút. A több évtizeddel ezelőtt létrehozott keskeny nyomvonalas létesítmény a kezdetekkor teher és hivatás forgalmú személyszállítási feladatokat látott el. A gazdasági, infrastrukturális viszonyok átrendeződés miatt azonban már-már a kisvasút szinte kizárólagos turisztikai látványosságként funkcionál, a "balatoni nyárra" korlátozódó szezonális jellegű kihasználtsággal. A Dél-balatoni Helyi Közösség által lefedett programozási terület érintett települései a Dél-dunántúli Régió és Somogy Megye észak-nyugati szegletében találhatóak. A térség decentratikus felépítéséből, a közúti infrastrukturális adottságokból adódóan a Közösség tagjainak, lakosságának számára a Somogy megye keleti oldalán elhelyezkedő Kaposvár Megyei Jogú Város, valamint a régió dél-keleti részén elterülő Pécs Megyei Jogú Város, mint Régió Központ rendkívül nehezen megközelíthetőek közúton. A térség e problémájára, fejlődésének megindítására jelenthet megoldást a megyei, régiós, sőt az országos tervezési dokumentumok által is kiemelt prioritásként említett, a térség településeit Kaposvár Megyei Jogú Várossal összekötő, gyorsforgalmi út megépítése. A DBHK területi vonalas európai infrastrukturális integrálódásának záloga annak magas szolgáltatási színvonalú, azaz gyors, kiszámítható és biztonságos elérhetősége mind külföldről, mind a környező térségekből, régiókból. Ehhez mind az egyéni-gépjármű közlekedést, mind a közforgalmú közlekedés feltételeinek javítására van szükség. A DBHK 33 településén a kiépített önkormányzati utak hossza 357 km, a kiépítetlen és fejlesztésre szoruló úthálózat pedig 767 km. A kiépített M7-es autópálya igazán csak a Balaton partjának és annak 10 kilométer széles területsávba tartozó települések igényeit szolgálják ki. A fővárost a Horvátországgal összekötő nyomvonal teljes átadása révén az autópálya a LEADER közösség munkahely teremtésének egyik fő alappillérévé válhat. A térség területén található közúthálózat, elsősorban a háttértelepülések, zsáktelepülések viszonylatában erőteljesen elhasználódott, felújításra, bővítésre szorul. A Dél-balatoni Helyi Közösség egyik jelentős erőforrása a vasút hálózat megléte, annak szerteágazósága. A térség a főváros, a megyeszékhely, Nagykanizsa, Somogyszob irányába rendelkezik vasúti nyomvonallal. E téren említendő a Balatonfenyves-Csisztapuszta településeket összekötő kisvasút. A több évtizeddel ezelőtt létrehozott keskeny nyomvonalas létesítmény a kezdetekkor teher és hivatás forgalmú személyszállítási feladatokat látott el. A gazdasági, infrastrukturális viszonyok átrendeződés miatt azonban már-már a kisvasút szinte kizárólagos turisztikai látványosságként funkcionál, a "balatoni nyárra" korlátozódó szezonális jellegű kihasználtsággal. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

39 38 A kisvasút nyomvonala mentén kialakítandó lehetséges turisztikai beruházások a térség fejlődésének meghatározó elemeivé válhatnak. A programozási területen jelenleg 4 darab településen Balatonbogláron, Balatonlellén, Fonyódon, Balatonmáriafürdőn található a balatoni hajózáshoz kapcsolódó kikötő bázis. A part menti települések vonatkozásban több esetben felmerült további kikötők (elsősorban a vitorlás kikötő) megnyitása, illetve az azokhoz kapcsolódó további szolgáltatások megindítása. A területen található a Balatoni kerékpár útvonal. E téren a nyomvonalak fejlesztése mellett kiemelt beruházási irányvonalat képez, az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások fejlesztése, mint például megállóhelyek. Dél-balatoni Leader Közösség által lefedett terület egyéb infrastruktúrával (víz, gáz, csatorna, telefon)való ellátottsága jónak mondható. A terület széles sávú internettel való ellátottsága mintegy 50%-os, mely közmű fejlesztést elsősorban a kis lélekszámú balatoni háttér településeken igényel. A térség egyes területeire jelenleg van kidolgozás alatt a szolgáltatás bevezetése. A kisvasút nyomvonala mentén kialakítandó lehetséges turisztikai beruházások a térség fejlődésének meghatározó elemeivé válhatnak. A programozási területen jelenleg 4 darab településen Balatonbogláron, Balatonlellén, Fonyódon, Balatonmáriafürdőn található a balatoni hajózáshoz kapcsolódó kikötő bázis. A part menti települések vonatkozásban több esetben felmerült további kikötők (elsősorban a vitorlás kikötő) megnyitása, illetve az azokhoz kapcsolódó további szolgáltatások megindítása. A területen található a Balatoni kerékpár útvonal. E téren a nyomvonalak fejlesztése mellett kiemelt beruházási irányvonalat képez, az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások fejlesztése, mint például megállóhelyek. Dél-balatoni Leader Közösség által lefedett terület egyéb infrastruktúrával (víz, gáz, csatorna, telefon)való ellátottsága jónak mondható. A terület széles sávú internettel való ellátottsága mintegy 50%-os, mely közmű fejlesztést elsősorban a kis lélekszámú balatoni háttér településeken igényel. A térség egyes területeire jelenleg van kidolgozás alatt a szolgáltatás bevezetése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

40 39 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.060.93 0.020.04 350%2320% 2.4510.09 1.810.68 135%1480%

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Kereskedelem, javítás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... Települések főbb jellemzői 1/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,212 ▪Város▪6,260 ▪Község▪2,114 ▪Község▪1,699 ▪Város▪5,169 ▪Község▪683 ▪Község▪1,676 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Balatonberény Balatonboglár Balatonfenyves Balatonkeresztúr Balatonlelle Balatonmáriafürdő Balatonszentgyörgy Munkanél- küliség (%) ▪10.41% ▪7.56% ▪7.77% ▪6.69% ▪9.37% ▪5.83% ▪9.70% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪468,368 ▪484,610 ▪409,339 ▪427,849 ▪431,985 ▪461,208 Magas** kat. (db/fő) ▪5.554 ▪6.047 ▪3.864 ▪4.555 ▪9.158 ▪21.807 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪38.674 ▪34.346 ▪16.524 ▪19.999 ▪18.229 ▪4.671 ▪0.408

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 2/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪528 ▪Község▪1,463 ▪Város▪5,418 ▪Község▪852 ▪Község▪293 ▪Község▪422 ▪Község▪276 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Balatonújlak Buzsák Fonyód Gamás Gyugy Hács Hollád Munkanél- küliség (%) ▪9.01% ▪9.00% ▪6.80% ▪26.00% ▪19.30% ▪22.57% ▪28.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪412,791 ▪285,091 ▪560,057 ▪280,562 ▪208,759 ▪224,666 ▪205,149 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.270 ▪2.666 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.314 ▪0.445 ▪29.069 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,771 ▪Község▪385 ▪Község▪2,440 ▪Község▪181 ▪Község▪1,441 ▪Város▪3,327 ▪Város▪12,302 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Karád Kelevíz Kéthely Kisberény Látrány Lengyeltóti Marcali Munkanél- küliség (%) ▪12.35% ▪10.00% ▪7.45% ▪32.67% ▪12.80% ▪12.95% ▪7.07% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪308,976 ▪295,584 ▪411,006 ▪145,520 ▪324,522 ▪383,097 ▪566,921 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.727 ▪0.108 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.495 ▪0.125 ▪0.000 ▪0.959 ▪1.276 ▪0.035

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Egyéb szolgáltatás Települések főbb jellemzői 4/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪812 ▪Község▪1,656 ▪Község▪283 ▪Község▪547 ▪Község▪787 ▪Község▪437 ▪Község▪801 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Ordacsehi Öreglak Pamuk Somogybabod Somogyszentpál Somogytúr Somogyvámos Munkanél- küliség (%) ▪12.09% ▪8.75% ▪20.81% ▪18.35% ▪12.80% ▪13.77% ▪17.12% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪321,602 ▪313,093 ▪148,503 ▪345,815 ▪229,642 ▪280,922 ▪211,647 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.336 ▪0.000 ▪0.336 ▪0.000 ▪0.103 ▪0.509

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... Települések főbb jellemzői 5/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,853 ▪Község▪1,218 ▪Község▪140 ▪Község▪217 ▪Község▪486 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Somogyvár Szőlősgyörök Tikos Visz Vörs Munkanél- küliség (%) ▪14.07% ▪12.18% ▪16.00% ▪20.14% ▪19.38% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪397,380 ▪348,614 ▪91,229 ▪216,576 ▪305,205 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.055 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.153 ▪0.359 ▪0.000

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 1/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatonberény ▪„A helyi infrastruktúra rossz állapota, elsősorban belterületi utak leromlott műszaki állapota, játszóterek felújítása:kereskedelmi szállásférőhelyek hiánya, külterületi szőlőhegyi földutak portalanítása.” ▪Balatonboglár ▪„Balatonboglár természeti és környezeti adottságainál fogva számos olyan értékkel bír, amelyek fontosak a város életében. Fontos feladat a közlekedési rendszerek fejlesztése (közút, belterületi út) és a kapcsolódó ellátórendszerek minőségi fejlesztése is.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalmi fejlesztésekkel a helyi adottságok kiaknázása: vitorláskikötő létesítmény megépítése, Naturista vendégforgalom növelése, kereskedelmi szállásférőhelyek növelése. Az idegenforgalom fellendítése szempontjából nélkülözhetetlen a Balatonberény és Balatonkeresztúr községek közötti túrista útvonal és kilátóhálózat felújítása, építése.” ▪„Mint kiemelt turisztikai adottságokkal rendelkező település, a Balaton adta értékteremtő alap és a kapcsolódó programok, amelyek nemzetközi hírűek, folyamatos és a település fejlesztési koncepciók (fejlesztési, kulturális) mentén való erősítése és folyamatos bővítése.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 2/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatonfenyve s ▪„Munkahelyteremtés, mint komplex fejlődést gátló tényező. Emellett a települési infrastruktúra fejlesztés szükségessége lenne fontosan kezelendő terület(csapadékvíz elvezetés)” ▪Balatonkeresz túr ▪„Fontos lenne a település jövője szempontjából új munkahelyteremtés. A település adottságai jelenleg kedvezőtlen kihasználtsággal kezelhetőek.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település tervei között szerepel egy vitorláskikötő létesítése, valamint komplex és egyedi turisztikai fejlesztések.” ▪„A földrajzi települési elhelyezkedés és a Balaton, mint desztinációs tényező tursiztikai célú fejlesztések által erősödhetne meg a helyi gazdasági és társadalmi tér.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 3/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatonlelle ▪„Fontos gond a települési vonalas közinfrastruktúra fejletlenségéből adódó problémák és azok közvetett hatása(Csapadékvíz elvezető árkok és csatorna hálózat hiánya).” ▪Balatonmáriaf ürdő ▪„A település fejlődését és fejlesztését befolyásolja nagymértékben, hogy az nem rendelkezik külterülettel.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A Balaton, mint turisztikai termék a település meglévő adottságainak fejlesztése érdekében (kulturális, gazdasági, idegenforgalmi szempontú fejlesztések által.” ▪„A Balaton közelsége és az általa generálható fejlődési híd a településre adaptált fejlesztési elképzelések megvalósítása által.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 4/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatonszentg yörgy ▪„Kiemelt feladat jelenleg a 76-os főútvonal községet elkerülő szakaszának megvalósulása.” ▪Balatonújlak ▪„A település elöregedése, munkahely hiányában a fiatalok elköltöznek, mely következtében elöregedik a település. Növekszik a munkanélküliség.A település népességmegtartó ereje évről-évre csökken. A segélyből élők száma duplájára nőtt az elmúlt években.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Főként a közösségi használatú infrastruktúrafejlesztés jelenti a fejlesztések fő irányát (Az általános iskola bővítése és teljes körű felújítása)” ▪„Balaton közelsége miatti turisztikai lehetőségek jobb kihasználása. A település teljes közműellátottsága következtében munkahely-teremtésre is alkalmas.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 5/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Buzsák ▪„Buzsák település jövőbeni fejlődését a következő beruházások támogathatják, mint egyedi és komplex fejlesztések: Járdák állapotának fejlesztése, turisztikai vonzerő erősítése, pincesorok megközelítésének javítása, közösségi terek fejlesztése (sportcentrum).” ▪Fonyód ▪„Jelenleg a legfontosabb problémát a kevés, jó minőségű kereskedelmi szálláshely, elmaradott infrastruktúra, (utak rossz állapota, külterületi - belterületi csapadékvíz elvezetés)jelentik.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Buzsák immáron komoly szakmai múltra visszatekintő turisztikai attrakcióinak minőségi és diverzifikált fejlesztése (turisztikai fejlesztés, agrárturizmus)” ▪„Fő cél és egyben lehetőség az idegenforgalom fejlesztése, kulturált turizmus feltételeinek megteremtése, természeti értékek védelme, hagyományok ápolása, oktatás szinvonalának fejlesztése, képzési központ kialakítása által.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 6/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gamás ▪„Jelenleg nagyon a településen az aktív munkavállalás lehetőségének hiánya, valamint a köz-vonalas infrastruktúra kiépítetlensége ( szennnyvízcsatorna hiánya) nehezíti egy településfejlesztési koncepció kidolgozását.” ▪Gyugy ▪„Fontos települési probléma a jelenleg nagy munkanélküliségi aránya és ezéltal a kapcsolódó térségi lemaradás konzerválódásának veszélye.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Fontos lehetőség a meglévő ipari park általi adicionális fejlsztések kihasználása (önkormányzati ipartelep léte) amely 10 hektár és 5000 m2 épületet jelent.” ▪„Alternatív településfejlődési program, stratégia kialakítása, amely által a település foglalkoztatási potenciálja erősíthető.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 7/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hács ▪„Egyre inkább emelkedő munkanélküliség. A településnek olyan alternatívát kell keresnie, amely segítheti a munkahelyteremtő beruházások térségi megjelenését.” ▪Hollád ▪„A település fejlesztési tervei között szerepel a Művelődési Ház további felújítása, valamint az egyik kiemelt fejlesztés a szélessávú internet kialakítása a községben.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Térségi cselekvési stratégia mentén olyan pozicionált településfejlesztési koncepció kialakítása, amely erősítheti a település gazdasági és társadalmi fejlődését közép és hosszú távon.” ▪„Olyan pályázati lehetőség megismerése, amely segítheti a Művelődési Ház felújítására irányuló települési fejlesztési programot.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 8/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Karád ▪„A település életében jelenleg a legnagyon probléma a munkahelyek hiánya, és ebből fakadó közel 10 %-os munkanélküliség.” ▪Kelevíz ▪„A legfontosabb probléma, hogy a lakosság nem tud a településen hozzáférni szélessávú internetezéshez, mert a településen nincs kiépített vonal. Probléma továbbá a szennyvíz kezelés megoldatlansága is és a játszótér fejlesztése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Továbblépési és település fejlődési alternatívát jelenthet a falusi turizmus fejlesztése, a tájház látogatása. Emellett a kapcsolódó térségi turisztikai desztináció fejlesztése fontos lenne.” ▪„Vonalas közmű infrastruktúra fejlesztéssel és integrált közösségi terek bővítésével a település jövőjének kialakítása közép és hosszú távon. Ezen kívül a jelenleg közösségi térnek otthont adó Polgármesteri Hivatal komplexum, valamint a település kápolna-termének építészeti rekonstrukciós igénye (1806-os építésű épület ad otthont három közösségi funkciónak (Teleház, Imaház)”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 9/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kéthely ▪„Kiemelkedően fontos probléma a munkanélküliség és ezáltal a segélyből élők számának a növekedése a településen és a kistérségben is. A magasabban képzett munkaerőre minimális az igény, így nő a képzett, kvalifikált munkaerő (fiatal korosztély) elvándorlási aránya is. A segélyből élők száa 2009 évre mintegy 90 főre növekedett.” ▪Kisberény ▪„Jelenleg a legfontosabb probléma az infrastrukturális hiányosságok által fakadó hátrányok, amelyek erősítik a település lemaradását. (csatorna, bekötő út).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Fejlesztési irányként az agrár-környezet gazdálkodás és a minőségi bortermelés fejlesztése, valamint kapcsolódás a balatoni turizmushoz jelenthet érdemi előrelépést a jövőben.” ▪„Települési beruházások előkészítéséhez forrás szerzés, amellyel a települési adottságok szinvonala javítható lenne a jelenlegi állapothoz képest.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 10/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Látrány ▪„A település életében és fejlődésében jelenleg az egyik leginkábbb gátló tényező a szennyvíz-csatorna hálózat kiépítésének hiánya.” ▪Lengyeltóti ▪„Legfontosabb települési problémák jelenleg: Munkanélküliség- Alulképzettség - Munkahelyteremtő beruházások hiánya!” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Fontos kiemelt fejlesztési irányként kezelni a Balaton közelségét, valamint a települési adottságokhoz igazodó turizmus fejlesztés lehetőségeit. (bor és agrárturizmus)” ▪„A település jó infrastruktúrális ellátottsága, az autópálya közelsége lehetőséget adhat a munkahelyteremtő beruházók idecsalogatására, akik a településen élő munkanélkülieket foglalkoztatnák (átképzéssel) és a már meglévő un. Barnamezős területeket újrahasznosítanák.”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 11/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Marcali ▪„A város a rendszerváltozás utáni időkben a fejlődés egy sajátos útját járta be, amely egyedi arculatot ad a településnek. Komoly probléma a munkanélküliség és a szakképzett munkaerő hiánya, a kvalifikált, fiatal népesség elvándorlása” ▪Ordacsehi ▪„A település a legfontosabb probléma a munkanélküliség helyzete, valamint a település adottságai által elérhető fejlesztések kihasználatlansága (település fekvése az M7 út mellett alternatívát jelenthtne beruházók odavonzására).Többfunkciós közösségi tér építése, amely megszüntetheti a zsáktelepülés jelleget. Közpark - rendezvényterület kialakítása kellene.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A térség a turisztikai és a helyi adottságok fejlesztésén keresztül kíván előrelépni a fejlődésben, amelyhez hozzátartozik a modern iparágak fejlődése és a multik megtelepedése. A balatoni integrált turisztikai termékcsomagban jelentős szerepet tud betölteni.” ▪„A település által elfogadott fejlesztési célok (turizmusfejlesztés a Balaton komlex értékeire alapozva, agglomerációs szempontból, illetve gazdaságfejlesztés - logisztika) megvalósításához forrás és partner keresés. A jelenlegi fejlesztési elképzelések engedéllyel rendelkeznek, a pályázati önrész az eddigiek szerint előteremthető és rendelkezésre áll.”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 12/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Öreglak ▪„Napjaink problémája a településen a nagy arányú munkanélküliség és a munkahelyek hiánya. Ennek kezelése az egyik kiemelt feladata a települési fejlesztési terveknek.” ▪Pamuk ▪„A jelenlegi probléma a település zsákjellege, valamint a kapcsolódó munkahely hiányból fakadó munkanélküliség magas aránya, amely a település lemaradását fokozza a térségi fejlődésben.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település közelében viszonylag sok turisztikai kompetenciával rendelkező helyszín található (Somogyvámos -Krisna Biovölgy, Balaton, mint turisztikai termék), amelyek a település életében közvetve fejlesztési lehetőséget hordozhatnak magukban. Ezek feltárása és aktív alkalmazása segítheti a település fejlődést.” ▪„Kedvező természeti fekvés és a megközelíthetőség könnyű volta miatt a természeti értékekre és a kulturális vonzerő agglomerációs háttértelepülésekét a természeti turizmus és szolgáltatásfejlesztés volta jelentheti az előrelépés lehetőségét Pamuk számára.”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 13/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somogybabod ▪„Somogybabod település esetében jelenleg a szennyvíz csatorna hálózat kiépítésének hiánya az egyik legfontosabb gátló tényező. Emellett a munkahelyek számának csökkenése az évek folyamán, új munkalehetőség hiánya miatt a település megtartóképessége folyamatosan csökken.” ▪Somogyszent pál ▪„A lakosság korösszetétele kedvezőtlen arányú (magas a nyugdíjaskorúak és a munkanélküliek aránya). A mezőgazdaság megszűnésével nagyarányú társadalmi olló nyílt meg, amely folyamatosan leépülő társadalmi jelenséget generál a településen, hiába az aktív foglalkoztatáspolitika eszközei.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kiutat és egyben fő településfejlesztési lehetőséget jelenthet a Balaton közelsége,annak agglomerációs hatásának kiaknázása, turizmusfejlesztés lehetőségeinek feltárása és érdemi alkalmazásának előkészítése és megvalósítása.” ▪„Turizmus és idegenforgalom fejlesztése, hatékonyabb kihasználása. Az elkészített megvalósíthatósági tanulmányok kivitelezéséhez szükséges anyagi forrás megteremtése sürgős feladat lenne, az input fejlesztések által munkahelyek lennének kialakíthatóak. A Dél-balatoni Berek tájvédelmi körzete hasznosítása, termál forrás és adottságok felhasználása segítheti a települési előrelépést.”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 14/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somogytúr ▪„A jelenlegi legfontosabb probléma a települési szennyvíz csatorna-hálózat kiépítetlenségének hiánya. A település viszonylag könnyű megközelíthetősége előnyt jelenthet a dél -balatoni háttértelepülési funkció és a megyeszékhely közötti földrajzi fekvés adottsága álta.” ▪Somogyvámo s ▪„Jelenlegi probléma a települési nagy munkanélküliség, munkalehetőség hiánya helyben. A település vonalas infrastruktúrális (közúti) fekvése kedvezőtlen arra, hogy komolyabb foglalkoztatót tudjon vonzani befektetőként a településre.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Fontos szempont, hogy a település tudjon élni adottságaival, amelyek a Balaton közelség, turizmus fejlesztés lehetősége. Ezeket a szempontokat meg kell ismerni és szakmai módon olyan programokat megvalósítani, amely ezek gyakorlati megvalósulását segíthetik.” ▪„Nem csupán regionális, nemzetközi turisztikai attrakcióval rendelkezik a település (Krisna -Bio Völgy). Ez által a vallási turizmus, illetve a differenciált öko és agroturisztikai szegmens fejlesztése érdemi előrelépést hozhat a településfejlesztésben és ezáltal a foglalkoztatási helyzet javításában.”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 15/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somogyvár ▪„A legfontosabb feladat jelenleg a közösségi tereket szolgáló infrastruktúra felújítás és tatarozás (templom tatarozás, óvoda felújítás) megvalósítása.” ▪Szőlősgyörök ▪„A legfontosabb probléma a település életében és fejlődésében az infrastruktúra hiány, lakosság népességszám csökkenése, elöregedő település jellege.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Somogyvár kiemelkedő turisztikai és környezeti értékkel rendelkezik. A lehetőségei tekintetében a települési adottságok (történelmi, környezeti és turisztikai) minél hatékonyabb fejlesztése lenne indokolt, illetve ezek szakmai programjának kidolgozása segítheti a településfejlesztési célok megvalósítását.” ▪„A településfejlesztési elképzelés szerint szélerőmű park, valamint bio üzem létesítése van tervbe véve, amely hatása hosszú távra meghatározhatja település fejlődését.”

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 16/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tikos ▪„Tikos településen napjainkban magas a munkanélküliek száma, alacsony a képzettségük. A tartós munkanélküliek körében a helyes jövőkép hiánya nagyon nagy problémát jelent.” ▪Visz ▪„A településen jelenleg a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettlenségének hiánya okozza az egyik nagy megoldandó településfejlesztési kihívást.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Előrelépést és a jelenlegi helyzetből való kitörést hozhat a falusi turizmus és a mezőgazdasági termelés lehetőségeinek jobb kihasználása és az erre épülő településfejlesztési programok megvalósíthatósága.” ▪„A lehetséges települési jövőképek közül a Balaton közelsége, turizmus fejlesztése jelentheti érdemben olyan szakmai koncepció és program alkotást, amely közvetetten segítheti a települési helyzet konszolidálását és jövőformáló építését.”

62 61 Települések egy mondatos jellemzése 17/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vörs ▪„25 éve készül a Kis-Balaton eredeti állapotba való visszaállítása. A 25 év alatt csak a hátrányokat élvezte a község, a Kis- Balatonból eddig előnyünk nem származott.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„20 éve tervbe szerepel egy Kis-Balatoni kutatóház megépítése, melynek közműlehetőségei kiépültek. 20 éve elkezdődött a bemutató partszakasz megépításe, amely félbe van. Ha ezek megépülnének óriási turisztikai vonzerővel rendelkeznénk, több tíz-százezeres látogató közönséget vonzanának a Kis- Balatonhoz.”

63 62 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

64 63 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése” ▪„Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása” ▪„Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása” ▪„Civil szervezeti rendszer térségi, települési komplex fejlesztésének támogatása” ▪„Helyben maradást elősegítő beruházások támogatása” Fő fejlesztési prioritás ▪„Helyi termékek előállítására irányuló gazdaság kialakítása” ▪„Humánerőforrás fejlesztés a munkaerő piaci igényekhez igazodva” 63 6 db 4 db 2 db 3 db 23,196,872 20,466,868 13,063,031 658,702 573,257 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 3 db 2 db 274,334 140,000

65 64 ▪Épített örökség, valamint a kulturális, vallási turizmus fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális programok, rendezvények szervezésének, valamint a turisztikai marketing tevékenységnek a fejlesztése ▪Lovas turizmus támogatása ▪Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása ▪Bor és gasztronómiai turizmus ösztönzése ▪Falusi turizmus fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Allokált forrás (EUR) 547,338 274,118 260,419 250,000 21,664,996 200,000

66 65 ▪Munkahely megtartással járó és munkahelyteremtő beruházások támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Öko- gazdálkodást, turizmust elősegítő beruházások támogatása ▪Együttműködésre alapuló marketing tevékenység támogatása ▪Vállalkozások infrastuktúrális adottságainak javítása Fő fejlesztési prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Allokált forrás (EUR) 7,645,000 245,659 126,208 12,450,000

67 66 ▪Községek közös marketing tevékenységének támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Települési infrastruktúra fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Allokált forrás (EUR) 35,000 13,028,031

68 67 ▪Civil szervezetek közti kommunikáció erősítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Civil szervezetek eszközbeszerzésének, infrastrukturális beruházásainak támogatása ▪Civil szervezetek programszervezésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: Civil szervezeti rendszer térségi, települési komplex fejlesztésének támogatása Allokált forrás (EUR) 80,000 343,137 235,565

69 68 ▪Ifjúsági programok, közösségi terek kialakítása, felújítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Lakóhelyen maradást támogató közösségi kezdeményezések támogatása ▪Tanácsadói szolgáltatásokhoz, információ szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása Fő fejlesztési prioritás: Helyben maradást elősegítő beruházások támogatása Allokált forrás (EUR) 310,754 155,188 107,315

70 69 ▪Helyi hagyományokra és sajátosságokra épülő kezdeményezések támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Új szolgáltató és kereskedelmi egységek létrehozása, a meglévők fejlesztése ▪Helyi kultúra bemutatása, hagyomány őrző rendezvények szervezése, a helyi termékek marketingjének erősítése Fő fejlesztési prioritás: Helyi termékek előállítására irányuló gazdaság kialakítása Allokált forrás (EUR) 70,000 40,000 164,334

71 70 ▪Általános jellegű oktatások megvalósítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7 A legtöbb forrás – 90,000 EUR – a(z) Általános jellegű oktatások megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Szakma specifikus képzések támogatása Fő fejlesztési prioritás: Humánerőforrás fejlesztés a munkaerő piaci igényekhez igazodva Allokált forrás (EUR) 90,000 50,000

72 71 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

73 72 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 7% 8% 26% 11% 6% 15% 11% 0% 13% 3% 11% 31% 19% 10% 11% 5% 0% 8% 2% 10% 70% 10% 0% 10% 0% 7% 0% 7% 40% 0% 7% 40% 0% 40% 0% 60% 0%

74 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVAból a mikróvállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően. A munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében, az árbevételük 50%-t meghaladóan nem mezőgazdasági tevékenységből elérő vállalkozások esetében az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszközök és infrastrukturális beruházások, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) támogatása. Megvalósítás "szülő" jogcímcsoportja: ÚMVP, de nem Leader. A fejlesztés szoros kapcsolatban áll a 2209, 5368, 5369 megoldási javaslatokkal.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként összesen mintegy 5 új munkahely létrehozását és 10 darab munkahely megtartását várja a Közösség. ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. ▪A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. ▪A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. ▪A munkahelyek létesülése által csökkenthető a jövedelmi, társadalmi és nemi egyenlőtlenség aránya.”

75 2 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVÁból a mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően, az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszköz és infrastrukturális, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) biztosítása érdekében. Azon vállakozások, melyek éves árbevételének minimum 50%-t a mezőgazdasági tevékenység adja, a jelen HPMEből nem részesülhetnek támogatásban.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. A tevékenység során foglalkoztatottsági kötelezettség, elvárás nem kerül meghatározásra. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. A szakképzett munkaerő iránt igényt teremt, ezáltal indikálja a munkanélküliek képzését, illetőleg átképzését, így a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásához hozzájárul.”

76 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVAból a mikróvállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően. A munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében, az árbevételük 50%-t meghaladóan nem mezőgazdasági tevékenységből elérő vállalkozások esetében az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszközök és infrastrukturális beruházások, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) támogatása. Megvalósítás szülőjogcímcsoportja: ÚMVP, de nem Leader. A HPME kapcsolatban áll a 2210, 5368, 5369 azonosítójú megoldási javaslatokkal.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként összesen mintegy 5 fő új munkahely létrehozását és 5 darab munkahely megtartását várja a Közösség. ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. ▪A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. ▪A munkahelyek létesülése által csökkenthető a jövedelmi, társadalmi és nemi egyenlőtlenség aránya.”

77 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 4 ▪„A Dél -balatoni Helyi Közösség vonzerőire épülő minőségi szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése a lovasturizmus területén. A lovas turizmussal foglalkozó szervezetek részére ingatlanfejlesztési és ingatlanhoz kapcsolódó rekreációs beruházások támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” ▪„A fejlesztés eredményeként a pályázók árbevétele mintegy 1 százalékos mértékben növekszik a beruházás befejezését követő 2. év végére. ▪A fejlesztések megvalósítása 1 fő munkahely megtartásához járul hozzá. ▪A gyógypedagógiai, gyógylovaglási szolgáltatások bevezetésével a program hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez. ▪A lovászat, a lovaglás értékeinek helyreállítása révén, a Leader program hozzájárul a ökoturizmus alapjainak megerősítéséhez, a környezeti értékek megismertetéséhez.” 76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

78 77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVÁból a mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően, az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszköz és infrastrukturális, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) biztosítása érdekében. Azon vállakozások, melyek éves árbevételének minimum 50%-t a mezőgazdasági tevékenység adja, a jelen HPMEből nem részesülhetnek támogatásban.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. A tevékenység során foglalkoztatottsági kötelezettség, elvárás nem kerül meghatározásra. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. A szakképzett munkaerő iránt igényt teremt, ezáltal indikálja a munkanélküliek képzését, illetőleg átképzését, így a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásához hozzájárul.”

79 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 6 ▪„A Dél-balatoni Helyi Közösség területén az alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások révén. A javaslat "szülő" jogcímcsoportja ÚMVP, de nem Leader. A fejlesztés szoros kapcsolatban áll a 2193, 5371, 5372 jogcímekkel.” ▪„A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezésétől számított 2. év végére összesen mintegy 5 új munkahely létesül. Az ökogazdálkodás jellege miatt, a keletkező munkahelyeken alkalmazottak véleményezhetően a hátrányos helyzetű csoportokból kerülnek ki. ▪A projekt nagy mértékben hozzájárul a természetközeli életmód megismertetéséhez, elterjesztéséhez.” 78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

80 79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A Dél-balatoni Helyi Közösség területén az alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások révén. A "szülő" jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader. A megoldási javaslat szoros kapcsolatban áll a 2192, 5371, 5372 jogcím kódokkal.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezésétől számított 2. év végére összesen mintegy 5 fő új munkahely létesül. Az ökogazdálkodás jellege miatt, a keletkező munkahelyeken alkalmazottak véleményezhetően a hátrányos helyzetű csoportokból kerülnek ki. ▪A projekt nagy mértékben hozzájárul a természetközeli életmód megismertetéséhez, elterjesztéséhez.” Szektor

81 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 8 ▪„A falusi turizmushoz kapcsolódó nem (nem kereskedelmi) minőségi magán szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Továbbá a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése. ▪Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke ▪többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” ▪„A fejlesztések megvalósításának eredményeként,a beruházások befejezését követő 2. év végére, a megnövekedett vendégforgalomra, a látogatók komfortérzetének javulására alapozva 2%-os árbevétel növekedési előrejelzést prognosztizál a Dél-balatoni Helyi Közösség a projektben részt vevők esetében.A mai kor igényeinek megfelelő kialakított, átalakított szálláshelyek révén a vendégek környezeti nevelése történik a falusi turizmus keretében.A fejlesztések megvalósításával sok esetben másodlagos jövedelmi forrásokhoz juttathatóak egyes hátrányos helyzetű csoportok.” 80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

82 81 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A civil szervezetel által ellátott közcélú feladatokhoz szükséges épületek bővítése, felújításe, újak építése. A civil szervezetek által ellátott feladatok minőségi javítása tárgyi eszköz beszerzésének támogatása révén. A szervezetek feltételeinek javítása oly módon, hogy azzal elsősorban ne a mindennapi működésüket, hanem elsősorban az általuk végzett tevékenység megvalósulását segítsük elő.A tevékenység keretében a Nemzeti Civil Alapprogram és egyéb keretek terhére elszámolható működési típusú költség nem támogatható. A 200,- € egyedi beszerzési érték feletti költségek támogathatóak.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Javul a civil társadalmi feladatok ellátásának hatékonysága. ▪Korszerű eszköz beszerzésének segítségével a szervezetek költségi csökkennek, mintegy 2 %-os mértékben. ▪A civilek szervezetek közt számos szervezet feladatköre az esélyegyenlőség és a környezetvédelem köré épül, ily módon a fejlesztés hozzájárul a horizontális elvek érvényesüléséhez.”

83 ▪„Egyéb tevékenység” 10 ▪„A civil szervezetel által ellátott közcélú feladatokhoz szükséges épületek bővítése, felújításe, újak építése. A civil szervezetek által ellátott feladatok minőségi javítása tárgyi eszköz beszerzésének támogatása révén. A szervezetek feltételeinek javítása oly módon, hogy azzal elsősorban ne a mindennapi működésüket, hanem elsősorban az általuk végzett tevékenység megvalósulását segítsük elő. A tevékenység keretében a Nemzeti Civil Alapprogram és egyéb keretek terhére elszámolható működési típusú költség nem támogatható. A 200,- € egyedi beszerzési érték feletti költségek támogathatóak.” ▪„Javul a civil társadalmi feladatok ellátásának hatékonysága, mintegy 1 %-os mértékben. ▪Korszerű eszköz beszerzésének segítségével a szervezetek költségi csökkennek. ▪A civilek szervezetek közt számos szervezet feladatköre az esélyegyenlőség és a környezetvédelem köré épül, ily módon a fejlesztés hozzájárul a horizontális elvek érvényesüléséhez.” 82 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

84 83 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső felújítására, korszerűsítésére; az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozására, felújítására, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására adható támogatás. A fejlesztések vonatkozásában a megújuló erőforrások használatát és a környezetbarát anyagok alkalmazását figyelembe vevő fejlesztések támogathatóak. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként, az építészeti örökség megmentésén túl, a védelem alatt álló épületek jellege miatt a projekt hozzájárul a vallási és a kulturális turizmus fejlesztéséhez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső felújítására, korszerűsítésére; az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozására, felújítására, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására adható támogatás. A fejlesztések vonatkozásában a megújuló erőforrások használatát és a környezetbarát anyagok alkalmazását figyelembe vevő fejlesztések támogathatóak. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként, az építészeti örökség megmentésén túl, a védelem alatt álló épületek jellege miatt a projekt hozzájárul a vallási és a kulturális turizmus fejlesztéséhez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A térségre jellemző népi hagyományok megőrzésére szolgáló, azokat bemutató rendezvények, valamint azok megrendezéséhez szükséges max 200,- € egyedi beszerzési értékű eszközök vásárlásának támogatása. A helyi hagyományok bemutatását elősegítő fejlesztések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a múltat idéző népi hagyományok megőrzése történik meg.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

88 87 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A térségre jellemző népi hagyományok megőrzésére szolgáló, azokat bemutató rendezvények, valamint azok megrendezéséhez szükséges max 200,- € egyedi beszerzési értékű eszközök vásárlásának támogatása. A helyi hagyományok bemutatását elősegítő fejlesztések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a múltat idéző népi hagyományok megőrzése történik meg.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

89 88 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések belterületen, védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak (ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat);parkok útvonala mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek; kialakítása, meglévők fejlesztése” Megoldási javaslat ▪„A zöldterületek rendbetételén és azok területén növelésén keresztül egy szebb és élhetőbb környezet kialakítása. A parkok és azok környezetének javítása nem csak a helyi lakosság elégedettség érzetét, de a településre érkező turistákét is növeli.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

90 89 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése a Dél-balatoni Helyi Közösség területén, figyelembe véve a játszótéri eszközök biztonságáról szóló előírásokat. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a települések játszótereinek megújjúlása révén a stratégia hozzájárul a lakóhelyen maradás ösztönzéséhez. ▪A kevésbé élhető települések felzárkóztatását segíti, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét teremti meg, valamint a környezethez való visszatérést ösztönözheti. A fejlesztés átlagosan egy család helyben maradását segíti elő.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

91 90 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése a Dél-balatoni Helyi Közösség területén, figyelembe véve a játszótéri eszközök biztonságáról szóló előírásokat. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a települések játszótereinek megújjúlása révén a stratégia hozzájárul a lakóhelyen maradás ösztönzéséhez. ▪A kevésbé élhető települések felzárkóztatását segíti, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét teremti meg, valamint a környezethez való visszatérést ösztönözheti.A fejlesztés átlagosan egy család helyben maradását segíti elő.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

92 91 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására, azaz tanösvény kialakítására; tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről; valamint a helyi természeti és történelmi értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a térség, annak nevezetességei szélesebb körben vállnak ismerté. Növekszik a vendégek elégedettség érzete. ▪A projekt hozzájárul a természeti értékek megőrzéséhez, a környezeti neveléshez. A beruházás hozzájárul a környezetbarát szemléletmód kialakításához, elterjesztéséhez és fenntartásához. A térségben jellemző szabadidő-eltöltési formák között kialakult esély-egyenlőtlenségek vonatkozásában is megoldást jelenthet. A helyi identitás erősítése a fenntarthatóság egyik garanciája. A térségben a tanösvények száma 1 % nő” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

93 92 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Területileg összehangolt és az adott témára koncentráló nagyobb volumenű programok, rendezvények magvalósítása, a helyi szereplők aktív közreműködése által. A rendezvények, lehetőség szerint összefogás szintű, azaz a turizmushoz kapcsolódó programok közös marketing tevékenységének, eszközeinek támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során a térség jellemző egyedi turisztikai rendezvényei és újak kialakítása kerül támogatásra. A helyi hagyományokra, népi mesterségek bemutatására épülő rendezvény jelen keretből nem támogatható.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a térség vonzereje növekszik. A lakosság megtartás, a közösség alakítás ereje nő. Az összefogással megvalósuló programok hatékonysága, szerepe növekszik. A fejlesztés eredményeként rendezvények látogatottsága mintegy 10 %-al növekszik a projekt révén az érintett települések idegenforgalmi árbevétele 5 %-al növekszik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

94 93 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Területileg összehangolt és az adott témára koncentráló nagyobb volumenű programok, rendezvények magvalósítása, a helyi szereplők aktív közreműködése által. A rendezvények, lehetőség szerint összefogás szintű, azaz a turizmushoz kapcsolódó programok közös marketing tevékenységének, eszközeinek támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során a térség jellemző egyedi turisztikai rendezvényei és újak kialakítása kerül támogatásra. A halyi hagyományokra, népi mesterségek bemutatására épülő rendezvény jelen keretből nem támogatható.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztés eredményeként a térség vonzereje növekszik. A lakosság megtartás, a közösség alakítás ereje nő. Az összefogással megvalósuló programok hatékonysága, szerepe növekszik.A fejlesztés eredményeként rendezvények látogatottsága mintegy 10 %-al növekszik a projekt révén az érintett települések idegenforgalmi árbevétele 5 %-al növekszik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma 10

95 94 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/58 Kód: DD-76-GF-7-03 Sorszám: 5371 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség gazdasági, szolgáltatási szférájának jelentős részét a turizmus és a turizmusra épülő ágazatok adják. ▪A Közösség területén egyre több példát találhatunk a komplex turisztikai szolgáltatások megvalósulására. Ilyen például a Krisna Völgy ahol a turisztika, vallás és ökológia területét ötvözve teljes körű élményben lehet része az oda látogatónak.Ilyen komplex 100 m Ft beruházási költséget meghaladó fejlesztések lehetnek továbbá a somogyvámosi és s.vári templomrom attrakciófejlesztése is. Helyzet/ adottság ▪A térségben a vendégéjszakák száma csökkent az elmúlt években, ami a kereslet nagymértékű átalakulására vezethető vissza. ▪A programozási területen számos turisztikailag kihasználatlan erőforrás található, melyek hasznosítása révén a kínálat és kereslet közti kapcsolat helyreállítható. Probléma/ lehetőség ▪A helyi adottságok mind nagyobb mértékű hasznosítása révén komplex turisztikai szolgáltatások, beruházások megvalósítása. ▪A megoldási javaslat "szülő" jogcímcsoportja: nem ÚMVP. ▪A fejlesztés szoros kapcsolatban áll az 5372, 2192, 2193 megoldási javaslatokkal. Megoldási javaslat ▪A komplex beruházások megvalósítása által a térségvendég forgalma növelhető. ▪A fejlesztés révén új munkahelyek teremtődnek csökkentve ezáltal a munkanélküliség mértékét. A beruházások helyéül szolgáló településeken a turisztikai árbevétel, idegenforgalmi adó 1 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 2. prioritás - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000000 EUR▪Önkormányzatok85% 9999999 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások85% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága8499999 EUR▪Non-profit szervezetek85% ▪Egyházak85%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret960000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/58 Kód: DD-76-GF-7-03 Sorszám: 5371 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/58 Kód: DD-76-GF-7-04 Sorszám: 5372 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség gazdasági, szolgáltatási szférájának jelentős részét a turizmus és a turizmusra épülő ágazatok adják. ▪A Közösség területén egyre több példát találhatunk a komplex turisztikai szolgáltatások megvalósulására. Ilyen lehetséges nagyberuházások pl. a Balatonfenyvesi "Majorka" projekt, vagy a Balatonberényi naturista strand fejlesztése. Helyzet/ adottság ▪A térségben a vendégéjszakák száma csökkent az elmúlt években, ami a kereslet nagymértékű átalakulására vezethető vissza. ▪A programozási területen számos turisztikailag kihasználatlan erőforrás található, melyek hasznosítása révén a kínálat és kereslet közti kapcsolat helyreállítható. Probléma/ lehetőség ▪A helyi adottságok mind nagyobb mértékű hasznosítása révén komplex turisztikai szolgáltatások, beruházások megvalósítása. ▪Szülő jogcímcsoport: nem ÚMVP. ▪A fejlesztés szoros kapcsolatban áll az 5371, 2193, 2192 számú fejlesztésekkel. Megoldási javaslat ▪A komplex beruházások megvalósítása által a térségvendég forgalma növelhető. ▪A fejlesztés révén új munkahelyek teremtődnek csökkentve ezáltal a munkanélküliség mértékét.A beruházások helyéül szolgáló településeken a tursiztikai árbevétel, idegenforgalmi adó 1 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 2. prioritás - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7999999 EUR▪Önkormányzatok80% 9999999 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások80% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7999999 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret960000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/58 Kód: DD-76-GF-7-04 Sorszám: 5372 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/58 Kód: DD-76-SzF-B-02 Sorszám: 5366 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪Balatonfenyves települést Somogyszentpál, Buzsák, Táska községekkel közlekedési és turisztikai szempontból is kiemelkedő fontosságú kisvasút hálózat köti össze. Helyzet/ adottság ▪A kisvasút vonala a kisebb felújítások, karbantartások ellenére felújításra szorul. Jelenlegi műszaki állapota miatt a kihasználtsága folyamatosan csökken. ▪A beruházás nagymértékű tőkeigénye miatt azt a MÁV Zrt. nem kívánja, illetve az önkormányzatok saját erőből megvalósítani nem tudják. Probléma/ lehetőség ▪A Balatonfenyvest Somogyszentpállal, Buzsákkal, Táskával összekötő kisvasút nyomvonalának és kapcsolódó teljes eszköz állománynak a felújítása. Megoldási javaslat ▪A nosztalgia vasút helyreállításával a vendégek elégedettség érzete növekszik. ▪A vasúti közlekedés igénybevétele által a környezet terheltségi szintje csökken. ▪A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a Csisztapusztai fürdő és a Nagyberek ökoturisztikai célú hasznosításához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 2. prioritás - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4999999 EUR▪Önkormányzatok50% 9999999 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4999999 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4999999 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/58 Kód: DD-76-SzF-B-02 Sorszám: 5366 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Somogyszentpál ▪Nem ÚMVP ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/58 Kód: DD-76-GF-A-12 Sorszám: 2191 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben számos természeti és épített örökség, érték található, melyek turisztikai célú hasznosítása csak részben megoldott. ▪A 33 település fő környezeti adottságai a Balaton közelségén túl a Kis-balaton közelsége, illetve a Nagyberek öko élővilágának megléte. ▪(Legfontosabb ökológiai -természeti érték: Boronkai Tájvédelmi Körzet; Gamás környéki erdők gazdag faunája, Nagyberki Fehérvíz) Helyzet/ adottság ▪A környezeti adottságok bemutatása iránt az elmúlt években jelentős kielégítetlen kereslet merült fel a térségben. A helyi értékek megőrzése, a külvilág számára történő bemutatása révén az egyének, vendégek természet központúsága nagy mértékben javítható. A térségben számos olyan helyi érték adott, melyek bemutatása megfelelő infratruktúra hiányában lehetetlen. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a vadász-, erdei-, horgász- és a gasztronómiai turizmus ágazatokban az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások támogatása. A fenti turisztikai ágazatokhoz kapcsolódóan a helyi értékekre, környezeti adottságokra épülő turisztikai szolgáltatások infrastruktúrális feltételeinek megteremtése, illetve a már meglévők fejlesztése. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a Pályázók tekintetében mintegy 1 százalékos árbevétel növekedés várható. A projekt hozzájárul a térségbe jelenleg érkező vendégek elégedettség érzetének növekedéséhez. A beruházás nagy mértékben hozzájárul a környezeti neveléshez. A beruházás továbbá elősegíti a fenntarthatóság követelményeinek megvalósítását a környezetkímélő, a környezetre épülő szolgáltatások preferálásával, az emberi beavatkozás káros hatásainak kiküszöbölésével. A fejlesztés eredményeként a térségre jellemző szezonalitás időszaka kitolódik; Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/58 Kód: DD-76-GF-A-12 Sorszám: 2191 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/58 Kód: DD-76-GF-A-11 Sorszám: 2190 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Helyi környezeti adottságokra, értékekre épülő projektek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben számos természeti és épített örökség, érték található, melyek turisztikai célú hasznosítása csak részben megoldott. ▪A 33 település fő környezeti adottságai a Balaton közelségén túl a Kis-balaton közelsége, illetve a Nagyberek öko élővilágának megléte. (Legfontosabb ökológiai -természeti érték: Boronkai Tájvédelmi Körzet; Gamás környéki erdők gazdag faunája, Nagyberki Fehérvíz) Helyzet/ adottság ▪A környezeti adottságok bemutatása iránt az elmúlt években jelentős kielégítetlen kereslet merült fel a térségben. A helyi értékek megőrzése, a külvilág számára történő bemutatása révén az egyének, vendégek természet központúsága nagy mértékben javítható. A térségben számos olyan helyi érték adott, melyek bemutatása megfelelő infratruktúra hiányában lehetetlen. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a vadász-, erdei-, horgász- és a gasztronómiai turizmus ágazatokban az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások támogatása. A fenti turisztikai ágazatokhoz kapcsolódóan a helyi értékekre, környezeti adottságokra épülő turisztikai szolgáltatások infrastruktúrális feltételeinek megteremtése, illetve a már meglévők fejlesztése. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a Pályázók tekintetében mintegy 1 százalékos árbevétel növekedés várható. A projekt hozzájárul a térségbe jelenleg érkező vendégek elégedettség érzetének növekedéséhez. A beruházás nagy mértékben hozzájárul a környezeti neveléshez. A beruházás továbbá elősegíti a fenntarthatóság követelményeinek megvalósítását a környezetkímélő, a környezetre épülő szolgáltatások preferálásával, az emberi beavatkozás káros hatásainak kiküszöbölésével. A fejlesztés eredményeként a térségre jellemző szezonalitás időszaka kitolódik; a termékcsoportok, szolgáltatások köre bővül. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 65000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága65000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/58 Kód: DD-76-GF-A-11 Sorszám: 2190 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/58 Kód: DD-76-SzF-A-23 Sorszám: 2819 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Épített örökség, valamint a kulturális, vallási turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Napjainkban különösen nagy figyelmet fordítanak a történelmi hagyományok megőrzésére, a helyi identitástudat erősítésére. A Közösség területén számos olyan építészeti érték található, amelyek a térség sajátosságát mutatja. Mindezek megőrzése, turisztikai és identitáserősítő célú fejlesztése indokolt és kiemelt feladat.A helyi identitásőrzés ékes példái: a karádi folklór, buzsáki hímzés, Szent László napok Somogyváron és a pamuki sajtmester. Helyzet/ adottság ▪A kulturális értékek, különösen a vallási tárgyú értékek iránt egyre nagyobb a kereslet. Ezeknek a kulturális értékeknek a megmentése és őrzése nagyon fontos és kiemelt szempont a térség fejlesztése érdekében, amely a turisztikai kínálat nagyon lényeges alapját adja. Probléma/ lehetőség ▪A helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső felújítására, korszerűsítésére; az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozására, felújítására, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására adható támogatás. A fejlesztések vonatkozásában a megújuló erőforrások használatát és a környezetbarát anyagok alkalmazását figyelembe vevő fejlesztések támogathatóak. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként, az építészeti örökség megmentésén túl, a védelem alatt álló épületek jellege miatt a projekt hozzájárul a vallási és a kulturális turizmus fejlesztéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok100% 455529 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága455529 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/58 Kód: DD-76-SzF-A-23 Sorszám: 2819 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/58 Kód: DD-76-SzF-A-24 Sorszám: 7274 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Épített örökség, valamint a kulturális, vallási turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Napjainkban különösen nagy figyelmet fordítanak a történelmi hagyományok megőrzésére, a helyi identitástudat erősítésére. A Közösség területén számos olyan építészeti érték található, amelyek a térség sajátosságát mutatja. Mindezek megőrzése, turisztikai és identitáserősítő célú fejlesztése indokolt és kiemelt feladat.A helyi identitásőrzés ékes példái: a karádi folklór, buzsáki hímzés, Szent László napok Somogyváron és a pamuki sajtmester. Helyzet/ adottság ▪A kulturális értékek, különösen a vallási tárgyú értékek iránt egyre nagyobb a kereslet. Ezeknek a kulturális értékeknek a megmentése és őrzése nagyon fontos és kiemelt szempont a térség fejlesztése érdekében, amely a turisztikai kínálat nagyon lényeges alapját adja. Probléma/ lehetőség ▪A helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső felújítására, korszerűsítésére; az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozására, felújítására, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására adható támogatás. A fejlesztések vonatkozásában a megújuló erőforrások használatát és a környezetbarát anyagok alkalmazását figyelembe vevő fejlesztések támogathatóak. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként, az építészeti örökség megmentésén túl, a védelem alatt álló épületek jellege miatt a projekt hozzájárul a vallási és a kulturális turizmus fejlesztéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok100% 56809 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága56809 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/58 Kód: DD-76-SzF-A-24 Sorszám: 7274 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/58 Kód: DD-76-SzF-A-22 Sorszám: 2818 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Épített örökség, valamint a kulturális, vallási turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Napjainkban különösen nagy figyelmet fordítanak a történelmi hagyományok megőrzésére, a helyi identitástudat erősítésére. A Közösség területén számos olyan építészeti érték található, amelyek a térség sajátosságát mutatja. Mindezek megőrzése, turisztikai és identitáserősítő célú fejlesztése indokolt és kiemelt feladat. A helyi identitásőrzés ékes példái: a karádi folklór, buzsáki hímzés, Szent László napok Somogyváron és a pamuki sajtmester. Helyzet/ adottság ▪A kulturális értékek, különösen a vallási tárgyú értékek iránt egyre nagyobb a kereslet. Ezeknek a kulturális értékeknek a megmentése és őrzése nagyon fontos és kiemelt szempont a térség fejlesztése érdekében, amely a turisztikai kínálat nagyon lényeges alapját adja. Probléma/ lehetőség ▪A helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső-belső felújítására, korszerűsítésére; az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozására, felújítására, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására adható támogatás. A fejlesztések vonatkozásában a megújuló erőforrások használatát és a környezetbarát anyagok alkalmazását figyelembe vevő fejlesztések támogathatóak. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként, az építészeti örökség megmentésén túl, a védelem alatt álló épületek jellege miatt a projekt hozzájárul a vallási és a kulturális turizmus fejlesztéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok100% 35000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága35000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/58 Kód: DD-76-SzF-A-22 Sorszám: 2818 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/58 Kód: DD-76-SzF-4-07 Sorszám: 3594 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Kulturális programok, rendezvények szervezésének, valamint a turisztikai marketing tevéken... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben sok rendezvényt szerveznek, amelyeknek fő szezonja a nyári időszak. Vannak nagy volumenű rendezvények a Balatonparti településeken, amelyek nagy vendég sereget vonzanak, illetve vannak kisebb volumenű, de nagyon érdekes rendezvények a kistelepüléseken. Helyzet/ adottság ▪Több esetben még az önkormányzatoknak is nehézségei vannak a rendezvény megszervezésének támogatásában, a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel. ▪A turisztikai kínálat, programok szervezése önmagában nem elegendő. Ezeket hirdetni kell szélesebb körben, programfüzetekben, Interneten kell meghirdetni annak érdekében, hogy igazán jó eredményt érjenek el a települések. Több település összefogásával és programjainak összehangolásával jobb eredmény érhető el, költséghatékony a marketing és nagyobb vendégsereget tudnak lekötni a térségben. A jelenleg rendelkezésre álló marketing eszközöket fejleszteni kell, újakat kell bevezetni, de mindenek előtt a programkínálatot kell harmonizálni, amely a háttér településeknek a túlélés záloga, a balatoni településeknek a továbbfejlődés alapja. Probléma/ lehetőség ▪Területileg összehangolt és az adott témára koncentráló nagyobb volumenű programok, rendezvények magvalósítása, a helyi szereplők aktív közreműködése által. A rendezvények, lehetőség szerint összefogás szintű, azaz a turizmushoz kapcsolódó programok közös marketing tevékenységének, eszközeinek támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során a térség jellemző egyedi turisztikai rendezvényei és újak kialakítása kerül támogatásra. A helyi hagyományokra, népi mesterségek bemutatására épülő rendezvény jelen keretből nem támogatható. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a térség vonzereje növekszik. A lakosság megtartás, a közösség alakítás ereje nő. Az összefogással megvalósuló programok hatékonysága, szerepe növekszik. A fejlesztés eredményeként rendezvények látogatottsága mintegy 10 %-al növekszik a projekt révén az érintett települések idegenforgalmi árbevétele 5 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok90% 220000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága197232 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak90%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/58 Kód: DD-76-SzF-4-07 Sorszám: 3594 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Nagyobb volumenű program: minimum 500 fő/rendezvény részvételével valósul meg. Közös marketing tevékenység: minimum 3 db egymással nem szomszédos és nem azonos helyrajzi számon vagy nem egy napon megvalósuló rendezvény.

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/58 Kód: DD-76-SzF-4-08 Sorszám: 3599 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Kulturális programok, rendezvények szervezésének, valamint a turisztikai marketing tevéken... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben sok rendezvényt szerveznek, amelyeknek fő szezonja a nyári időszak. Helyzet/ adottság ▪Több esetben még az önkormányzatoknak is nehézségei vannak a rendezvény megszervezésének támogatásában, a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel. ▪A turisztikai kínálat, programok szervezése önmagában nem elegendő. Ezeket hirdetni kell szélesebb körben, programfüzetekben, Interneten kell meghirdetni annak érdekében, hogy igazán jó eredményt érjenek el a települések. Több település összefogásával és programjainak összehangolásával jobb eredmény érhető el, költség hatékony a marketing és nagyobb vendégsereget tudnak lekötni a térségben. A jelenleg rendelkezésre álló marketing eszközöket fejleszteni kell, újakat kell bevezetni, de mindenek előtt a programkínálatot kell harmonizálni, amely a háttér településeknek a túlélés záloga, a balatoni településeknek a továbbfejlődés alapja. Probléma/ lehetőség ▪Területileg összehangolt és az adott témára koncentráló nagyobb volumenű programok, rendezvények magvalósítása, a helyi szereplők aktív közreműködése által. A rendezvények, lehetőség szerint összefogás szintű, azaz a turizmushoz kapcsolódó programok közös marketing tevékenységének, eszközeinek támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során a térség jellemző egyedi turisztikai rendezvényei és újak kialakítása kerül támogatásra. A halyi hagyományokra, népi mesterségek bemutatására épülő rendezvény jelen keretből nem támogatható. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a térség vonzereje növekszik. A lakosság megtartás, a közösség alakítás ereje nő. Az összefogással megvalósuló programok hatékonysága, szerepe növekszik.A fejlesztés eredményeként rendezvények látogatottsága mintegy 10 %-al növekszik a projekt révén az érintett települések idegenforgalmi árbevétele 5 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13500 EUR▪Önkormányzatok95% 81000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76886 EUR▪Non-profit szervezetek95% ▪Egyházak95%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/58 Kód: DD-76-SzF-4-08 Sorszám: 3599 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Nagyobb volumenű program: minimum 500 fő/rendezvény részvételével valósul meg. Közös marketing tevékenység: minimum 3 db egymással nem szomszédos és nem azonos helyrajzi számon vagy nem egy napon megvalósuló rendezvény.

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/58 Kód: DD-76-GF-A-08 Sorszám: 2187 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Lovas turizmus támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén számos szervezet, magánszemély foglalkozik a turizmus lovászat ágazatával fő vagy melléktevékenységként. Ilyen szervezetek például a Hubertus Kft, Halász Árpád és olyan nevezetességek mint például a Gyula Völgye komplex turisztikai nevezetesség. Helyzet/ adottság ▪Az ágazat alacsony eredmény hányada miatt a vendégek egyre növekvő keresletét a szolgáltatók nem teljes körűen vagy nem az elvárt minőségben tudják csak kielégíteni, mivel a kereslethez igazodó infrastrukturális, rekreációs és eszköz beszerzési fejlesztéseket önerőből megvalósítani nem tudják. ▪Az ágazat egyik lehetősége a turizmuson kívül a beteg gyermekek gyógypedagógiai nevelése irányába történő elmozdulás. Probléma/ lehetőség ▪A Dél -balatoni Helyi Közösség vonzerőire épülő minőségi szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése a lovasturizmus területén. A lovas turizmussal foglalkozó szervezetek részére ingatlanfejlesztési és ingatlanhoz kapcsolódó rekreációs beruházások támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a pályázók árbevétele mintegy 1 százalékos mértékben növekszik a beruházás befejezését követő 2. év végére. ▪A fejlesztések megvalósítása 1 fő munkahely megtartásához járul hozzá. ▪A gyógypedagógiai, gyógylovaglási szolgáltatások bevezetésével a program hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez. ▪A lovászat, a lovaglás értékeinek helyreállítása révén, a Leader program hozzájárul a ökoturizmus alapjainak megerősítéséhez, a környezeti értékek megismertetéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 130419 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága130419 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/58 Kód: DD-76-GF-A-08 Sorszám: 2187 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/58 Kód: DD-76-GF-A-07 Sorszám: 2186 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Lovas turizmus támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén számos szervezet, magánszemély foglalkozik a turizmus lovászat ágazatával fő vagy melléktevékenységként. Ilyen szervezetek például a Hubertus Kft, Halász Árpád és olyan nevezetességek mint például a Gyula Völgye komplex turisztikai nevezetesség. Helyzet/ adottság ▪Az ágazat alacsony eredmény hányada miatt a vendégek egyre növekvő keresletét a szolgáltatók nem teljes körűen vagy nem az elvárt minőségben tudják csak kielégíteni, mivel a kereslethez igazodó infrastrukturális, rekreációs és eszköz beszerzési fejlesztéseket önerőből megvalósítani nem tudják. ▪Az ágazat egyik lehetősége a turizmuson kívül a beteg gyermekek gyógypedagógiai nevelése irányába történő elmozdulás. Probléma/ lehetőség ▪A Dé-balatoni Helyi Közösség vonzerőire épülő minőségi szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése a lovasturizmus területén. A lovas turizmussal foglalkozó szervezetek részére ingatlanfejlesztési és ingatlanhoz kapcsolódó rekreációs beruházások támogatása. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a pályázók árbevétele mintegy 1 százalékos mértékben növekszik a beruházás befejezését követő 2. év végére. ▪A fejlesztések megvalósítása 1 fő munkahely megtartásához járul hozzá. ▪A gyógypedagógiai, gyógylovaglási szolgáltatások bevezetésével a program hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez. ▪A lovászat, a lovaglás értékeinek helyreállítása révén, a Leader program hozzájárul a ökoturizmus alapjainak megerősítéséhez, a környezeti értékek megismertetéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 130000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága130000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/58 Kód: DD-76-GF-A-07 Sorszám: 2186 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/58 Kód: DD-76-GF-A-05 Sorszám: 2184 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség egyik fő jövedelemtermelő forrása a turizmus és annak szálláshely ágazata. A Balaton közelségére alapozva a térségben nagy számú falusi szálláshely és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatót találunk. A térség természeti adottságai a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre állnak, ily módon ezen szolgáltatási ág, annak jellege miatt a környezettudatos nevelés egyik fő eszköze. Ilyen komplex 100 m Ft beruházási költséget meghaladó fejlesztések lehetnek továbbá a somogyvámosi és s.vári templomrom attrakciói is Helyzet/ adottság ▪A térség szálláshelyeinek egy része jelenleg jelentősen "elhasználódott", felújításra szorul, melyek felújítása elengedhetetlenül szükséges, az elmúlt években átalakult keresletet tekintve. ▪A falusi turizmust a térségben sok esetben, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű személyek alkalmazzák, másodlagos bevételi forrást biztosítva ezáltal önmaguk számára. E csoportok a hátrányos helyzetük miatt a fejlesztésekhez szükséges forrásokkal nem rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A falusi turizmushoz kapcsolódó nem (nem kereskedelmi) minőségi magán szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Továbbá a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése. ▪Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke ▪többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések megvalósításának eredményeként,a beruházások befejezését követő 2. év végére, a megnövekedett vendégforgalomra, a látogatók komfortérzetének javulására alapozva 2%-os árbevétel növekedési előrejelzést prognosztizál a Dél-balatoni Helyi Közösség a projektben részt vevők esetében.A mai kor igényeinek megfelelő kialakított, átalakított szálláshelyek révén a vendégek környezeti nevelése történik a falusi turizmus keretében.A fejlesztések megvalósításával sok esetben másodlagos jövedelmi forrásokhoz juttathatóak egyes hátrányos helyzetű csoportok. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 150000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága150000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/58 Kód: DD-76-GF-A-05 Sorszám: 2184 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/58 Kód: DD-76-GF-A-06 Sorszám: 2185 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség egyik fő jövedelemtermelő forrása a turizmus és annak szálláshely ágazata. A Balaton közelségére alapozva a térségben nagy számú falusi szálláshely és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatót találunk. ▪A térség természeti adottságai a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre állnak, ily módon ezen szolgáltatási ág, annak jellege miatt a környezettudatos nevelés egyik fő eszköze. Helyzet/ adottság ▪A térség szálláshelyeinek egy része jelenleg jelentősen "elhasználódott", felújításra szorul, melyek felújítása elengedhetetlenül szükséges, az elmúlt években átalakult keresletet tekintve. ▪A falusi turizmust a térségben sok esetben, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű személyek alkalmazzák, másodlagos bevételi forrást biztosítva ezáltal önmaguk számára. E csoportok a hátrányos helyzetük miatt a fejlesztésekhez szükséges forrásokkal nem rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A falusi turizmushoz kapcsolódó nem (nem kereskedelmi) minőségi magán szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Továbbá a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése. ▪Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke ▪többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések megvalósításának eredményeként,a beruházások befejezését követő 2. év végére, a megnövekedett vendégforgalomra, a látogatók komfortérzetének javulására alapozva 2%-os árbevétel növekedési előrejelzést prognosztizál a Dél-balatoni Helyi Közösség a projektben részt vevők esetében. ▪A mai kor igényeinek megfelelő kialakított, átalakított szálláshelyek révén a vendégek környezeti nevelése történik a falusi turizmus keretében. ▪A fejlesztések megvalósításával sok esetben másodlagos jövedelmi forrásokhoz juttathatóak egyes hátrányos helyzetű csoportok. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/58 Kód: DD-76-GF-A-06 Sorszám: 2185 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/58 Kód: DD-76-GF-A-09 Sorszám: 2188 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-Balatoni Helyi Közösség területét alkotó 33 település területén számos borászat, illetve pincészet található. ▪A területen a szőlő és borgazdálkodás aránya a mezőgazdasági ágazaton belül jelentős. A teljes igénye nélkül, a területen olyan pincészetek találhatóak, mint a Balla Pincészet, Szent Anna Borház, Országh Pincészet, Trunkó Pincészet, Buzássy Pincészet. ▪A programozási terület egyik legismertebb rendezvény a, Boglári bornapok, is ezen az ágazaton alapul, kihasználva annak turisztikai- gasztronómiai vonzerejét. Helyzet/ adottság ▪Főként a kisebb pincészetek esetében a borászat ingatlan infrastrukturális adottságai elmaradottak. ▪A térségbe érkező nagy számú vendég gasztronómiai igénye a borászatok, pincészetek felé az elmúlt években jelentősen megnövekedett. ▪A keresleti oldalon igény mutatkozik az egészséges, vegyszermentes, biotermékek és így a bioborok iránt. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség vonzerőire épülő szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése a borturizmus terén. A borturizmushoz kapcsolódó pincészetek és borászatok infrastruktúrális fejlesztése. Bioborászatok infrastruktúrális feltételeinek megteremtése. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során maximum 100.000,- € méretű beruházás támogatható. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezését követő 2. év végére a pincészetek árbevétele minteg 1 százalékkal megnövekszik. ▪A fejlesztés eredményeként 1 darab munkahely magtartása valósul meg, elsősorban az iskolázatlan munkanélküliek csoportjára alapozva. ▪A bioborászatok létesítésével az egészséges életmód alapjainak megteremtését támogatja a térség. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/58 Kód: DD-76-GF-A-09 Sorszám: 2188 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/58 Kód: DD-76-GF-A-10 Sorszám: 2189 Prioritás: Turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-Balatoni Helyi Közösség területét alkotó 33 település területén számos borászat, illetve pincészet található. ▪A területen a szőlő és borgazdálkodás aránya a mezőgazdasági ágazaton belül jelentős. A teljes igénye nélkül, a területen olyan pincészetek találhatóak, mint a Balla Pincészet, Szent Anna Borház, Országh Pincészet, Trunkó Pincészet, Buzássy Pincészet. ▪A programozási terület egyik legismertebb rendezvény a, Boglári bornapok, is ezen az ágazaton alapul, kihasználva annak turisztikai- gasztronómiai vonzerejét. Helyzet/ adottság ▪Főként a kisebb pincészetek esetében a borászat ingatlan infrastrukturális adottságai elmaradottak. ▪A térségbe érkező nagy számú vendég gasztronómiai igénye a borászatok, pincészetek felé az elmúlt években jelentősen megnövekedett. ▪A keresleti oldalon igény mutatkozik az egészséges, vegyszermentes, biotermékek és így a bioborok iránt. Probléma/ lehetőség ▪A Dé-balatoni Helyi Közösség vonzerőire épülő minőségi kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése a borturizmus terén. A borturizmushoz kapcsolódó pincészetek és borászatok infrastruktúrális fejlesztése. Bioborászatok infrastruktúrális feltételeinek megteremtése. Több együttműködő partner esetén a támogatás mértéke többszöröződhet a résztvevő partnerek számának függvényében. A tevékenység során maximum 100.000,- € méretű beruházás támogatható. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezését követő 2. év végére a pincészetek árbevétele mintegy 1 százalékkal megnövekszik. ▪A fejlesztés eredményeként 1 db munkahelmegőrzése valósul meg, elsősorban az iskolázatlan munkanélküliek csoportjára alapozva. ▪A bioborászatok létesítésével az egészséges életmód alapjainak megteremtését támogatja a térség. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/58 Kód: DD-76-GF-A-10 Sorszám: 2189 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/58 Kód: DD-76-GF-A-01 Sorszám: 5373 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Vállalkozások infrastuktúrális adottságainak javítása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben egykoron számos mezőgazdasági létesítmény működött. Az ágazat az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Számos létesítmény napjainkban kihasználatlan, illetve sok működő létesítmény elavult, felújításra szorul. A térségben is számos nagyfoglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás található, mint például a Balatonfenyvesi Hubertus Bt., vagy a buzsáki Kara Agro kft. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdasági vállalkozások infrastruktúrális adottságai jelentős felújításra, átalakításra szorulnak. Számos működő telep épp hogy csak teljesíteni tudja az Uniós előírásokat. ▪A beruházások relatív magas beruházási igénye, hosszú megtérülési ideje miatt a fejlesztést a Pályázók önerőből megvalósítani nem tudják. Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági vállalkozások infrastruktúrális adottságainak és eszközállományának fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A munkahelyek megőrzésének elősegítése. A munkahelymegtartás elsősorban a közép szintű iskolai végzettséggel nem rendelkező társadalmi réteg tovább foglalkoztatását segíti elő. Az ágazat versenyképességének, jövedelem termelő képességének növelése. A fejlesztés eredményeként az ágazat árbevétele kb. 0,5 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3000000 EUR▪Önkormányzatok0% 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások75% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága6000000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Természetes személyek75%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/58 Kód: DD-76-GF-A-01 Sorszám: 5373 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/58 Kód: DD-76-GF-A-02 Sorszám: 5374 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Vállalkozások infrastuktúrális adottságainak javítása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben egykoron számos mezőgazdasági létesítmény működött. ▪Az ágazat az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Számos létesítmény napjainkban kihasználatlan, illetve sok működő létesítmény elavult, felújításra szorul.A térségben is számos nagyfoglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás található, mint például a Balatonfenyvesi Hubertus Bt., vagy a buzsáki Kara Agro kft. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdasági vállalkozások infrastruktúrális adottságai jelentős felújításra, átalakításra szorulnak. Számos működő telep épp hogy csak teljesíteni tudja az Uniós előírásokat. ▪A beruházások relatív magas beruházási igénye, hosszú megtérülési ideje miatt a fejlesztést a Pályázók önerőből megvalósítani nem tudják. Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági vállalkozások infrastruktúrális adottságainak és eszközállományának fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A munkahelyek megőrzésének elősegítése. A munkahelymegtartás elsősorban a közép szintű iskolai végzettséggel nem rendelkező társadalmi réteg tovább foglalkoztatását segíti elő. Az ágazat versenyképességének, jövedelem termelő képességének növelése. A fejlesztés eredményeként az ágazat árbevétele kb. 0,5 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3000000 EUR▪Önkormányzatok0% 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások75% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága6000000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Természetes személyek75%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/58 Kód: DD-76-GF-A-02 Sorszám: 5374 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/58 Kód: DD-76-GF-A-14 Sorszám: 2214 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Vállalkozások infrastuktúrális adottságainak javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a nagy foglalkoztatók száma alacsony. A gazdaság szinte minden területére a mikró vállalkozások nagy számú jelenléte jellemző. A mikró vállalkozások technikai, infrastrukturális háttere azonban fejlesztésre szorul. A 33 településen található kisvállalkozások mintegy 50 %-a a turizmusra és a szolgáltatási ágazatra épült. Helyzet/ adottság ▪A térség gazdasági szektorának támogatása annak érdekében, hogy hatékony és normáknak megfelelő infrastrukturális szinten termeljenek, elengedhetetlen. Az üzemek, műhelyek jelentős része nem korszerű technológiával és/vagy kiszolgáló infrastruktúrával rendelkezik. A térség mikróvállalkozásainak életképessége szempontjából a hatékony műszaki háttér kialakítása elengedhetetlen. A térségben jellemző kis- és középvállalkozásoknak nem minden esetben van meg az a forrása, hogy a nagy ágazati projektekben indulhasson, vagy egyáltalán nem indulhat azokon a pályázatokon, mivel olyan feltétel rendszere van. Probléma/ lehetőség ▪A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVÁból a mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően, az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszköz és infrastrukturális, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) biztosítása érdekében. Azon vállakozások, melyek éves árbevételének minimum 50%-t a mezőgazdasági tevékenység adja, a jelen HPMEből nem részesülhetnek támogatásban. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. A tevékenység során foglalkoztatottsági kötelezettség, elvárás nem kerül meghatározásra. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. A szakképzett munkaerő iránt igényt teremt, ezáltal indikálja a munkanélküliek képzését, illetőleg átképzését, így a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásához hozzájárul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok0% 250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága250000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/58 Kód: DD-76-GF-A-14 Sorszám: 2214 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/58 Kód: DD-76-GF-A-13 Sorszám: 2212 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Vállalkozások infrastuktúrális adottságainak javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén a nagy foglalkoztatók száma alacsony. A gazdaság szinte minden területére a mikró vállalkozások nagy számú jelenléte jellemző. A mikróvállalkozások technikai, infrastrukturális háttere azonban fejlesztésre szorul.A 33 településen található kisvállalkozások mintegy 50 %-a a turizmusra és a szolgáltatási ágazatra épült. Helyzet/ adottság ▪A térség gazdasági szektorának támogatása annak érdekében, hogy hatékony és normáknak megfelelő infrastrukturális szinten termeljenek, elengedhetetlen. Az üzemek, műhelyek jelentős része nem korszerű technológiával és/vagy kiszolgáló infrastruktúrával rendelkezik. A térség mikróvállalkozásainak életképessége szempontjából a hatékony műszaki háttér kialakítása elengedhetetlen. A térségben jellemző kis- és középvállalkozásoknak nem minden esetben van meg az a forrása, hogy a nagy ágazati projektekben indulhasson, vagy egyáltalán nem indulhat azokon a pályázatokon, mivel olyan feltétel rendszere van. Probléma/ lehetőség ▪A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVÁból a mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően, az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszköz és infrastrukturális, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) biztosítása érdekében. Azon vállakozások, melyek éves árbevételének minimum 50%-t a mezőgazdasági tevékenység adja, a jelen HPMEből nem részesülhetnek támogatásban. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. A tevékenység során foglalkoztatottsági kötelezettség, elvárás nem kerül meghatározásra. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. A szakképzett munkaerő iránt igényt teremt, ezáltal indikálja a munkanélküliek képzését, illetőleg átképzését, így a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásához hozzájárul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok0% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/58 Kód: DD-76-GF-A-13 Sorszám: 2212 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/58 Kód: DD-76-GF-A-15 Sorszám: 5376 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Munkahely megtartással járó és munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos vállalkozás tervez olyan jellegű kapacitás növekedést megvalósítani melyek komplex jellegűek, azaz az eszközbeszerzésen és a kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokon túl, marketing tevékenységet, HR oktatást, minősítési rendszer bevezetést tervez. A fejlesztés által érintett gazdasági ág és az ipar, nagykereskedelem, int pl. somogyvári fonte viva Kft, marcali VT EMPA Zrt, vagy a lengyeltóti Juglasns - Hungária Kft. Helyzet/ adottság ▪Számos vállalkozás tervez fejlesztést megvalósítani a térségben, mely beruházói kedv a közelmúltban átadott M7 autópálya következtében várhatóan tovább növekszik. ▪Egyes nagy beruházások tőkeigénye, illetve számos vállalkozás eladósodottsága mutatói miatt a fejlesztések önerőből történő megvalósítása nem lehetséges. Probléma/ lehetőség ▪Főként a kis és középvállalkozói szektor eszközbeszerzésének, infrastruktúra fejlesztésének komplex támogatása. Megoldási javaslat ▪Munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése. ▪Környezet terheltségi szintjének csökkentése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000000 EUR▪Önkormányzatok0% 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4000000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/58 Kód: DD-76-GF-A-15 Sorszám: 5376 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/58 Kód: DD-76-GF-B-01 Sorszám: 5379 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Munkahely megtartással járó és munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos vállalkozás tervez olyan jellegű kapacitás növekedést megvalósítani melyek komplex jellegűek, azaz az eszközbeszerzésen és a kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokon túl, marketing tevékenységet, HR oktatást, minősítési rendszer bevezetést tervez.A fejlesztés által érintett gazdasági ág és az ipar, nagykereskedelem, int pl. somogyvári fonte viva Kft, marcali VT EMPA Zrt, vagy a lengyeltóti Juglasns - Hungária Kft. Helyzet/ adottság ▪Számos vállalkozás tervez fejlesztést megvalósítani a térségben, mely beruházói kedv a közelmúltban átadott M7 autópálya következtében várhatóan tovább növekszik. ▪Egyes nagy beruházások tőkeigénye, illetve számos vállalkozás eladósodottsága mutatói miatt a fejlesztések önerőből történő megvalósítása nem lehetséges. Probléma/ lehetőség ▪Főként a kis és középvállalkozói szektor eszközbeszerzésének, infrastruktúra fejlesztésének komplex támogatása. Megoldási javaslat ▪Munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése. ▪Környezet terheltségi szintjének csökkentése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000000 EUR▪Önkormányzatok0% 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3200000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/58 Kód: DD-76-GF-B-01 Sorszám: 5379 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/58 Kód: DD-76-GF-7-06 Sorszám: 2210 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Munkahely megtartással járó és munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Közösség területén a kis és apró települések száma számottevő, amelyekre jelentős terhet ró a munkahelyek hiánya és a növekvő munkanélküliség. ▪A térségben kevés nagyfoglalkoztató található,a térség 10. legnagyobb foglalkoztatójánál, a marcali Tejdesszertgyártó Kft. is már csak 74 főt foglalkoztat, így kiemelten szükséges a kisvállalkozások támogatása annak érdekében, hogy munkahelyek maradjanak meg és újak létesüljenek. Helyzet/ adottság ▪A térségben a mikró vállalkozások eszközállománya, infrasturktúrális adottsága jelentős fejlesztésre szorul. A fejlődésnek sok esetben a minősítési rendszerek bevezetésének többletterhe szab gátat. ▪A településeken mindenképpen a mikróvállalkozások támogatása a cél annak érdekében, hogy a fejlesztéssel a régi dolgozók munkahelyét megtartsák, és újakat hozzanak létre. A támogatásokat elsősorban a háttér-településeken, és a hátrányos helyzetű emberek (nők, alacsony képzettségűek, romák, 50 év felettiek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek) alkalmazásának ösztönzésére kívánjuk felhasználni, amivel az esélyegyenlőség alapvető normáihoz kívánunk hozzájárulni. ▪A meglévő vállalkozások által alkalmazott technológiai eljárások sok esetben csak éppen megfelelnek a fenntarthatósági irányelveknek. Probléma/ lehetőség ▪A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVAból a mikróvállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően. A munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében, az árbevételük 50%-t meghaladóan nem mezőgazdasági tevékenységből elérő vállalkozások esetében az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszközök és infrastrukturális beruházások, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) támogatása. Megvalósítás "szülő" jogcímcsoportja: ÚMVP, de nem Leader. A fejlesztés szoros kapcsolatban áll a 2209, 5368, 5369 megoldási javaslatokkal. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként összesen mintegy 5 új munkahely létrehozását és 10 darab munkahely megtartását várja a Közösség. ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. ▪A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesítéséhez. ▪A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. ▪A munkahelyek létesülése által csökkenthető a jövedelmi, társadalmi és nemi egyenlőtlenség aránya. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok0% 250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága250000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/58 Kód: DD-76-GF-7-06 Sorszám: 2210 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/58 Kód: DD-76-GF-7-05 Sorszám: 2209 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Munkahely megtartással járó és munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A Közösség területén a kis és apró települések száma számottevő, amelyekre jelentős terhet ró a munkahelyek hiánya és a növekvő munkanélküliség. ▪A térségben kevés nagyfoglalkoztató található, így kiemelten szükséges a kisvállalkozások támogatása annak érdekében, hogy munkahelyek maradjanak meg és újak létesüljenek. Helyzet/ adottság ▪A térségben a mikró vállalkozások eszközállománya, infrasturktúrális adottsága jelentős fejlesztésre szorul. A fejlődésnek sok esetben a minősítési rendszerek bevezetésének többletterhe szab gátat. ▪A településeken mindenképpen a mikróvállalkozások támogatása a cél annak érdekében, hogy a fejlesztéssel a régi dolgozók munkahelyét megtartsák, és újakat hozzanak létre. A támogatásokat elsősorban a háttér-településeken, és a hátrányos helyzetű emberek (nők, alacsony képzettségűek, romák, 50 év felettiek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek) alkalmazásának ösztönzésére kívánjuk felhasználni, amivel az esélyegyenlőség alapvető normáihoz kívánunk hozzájárulni. ▪A meglévő vállalkozások által alkalmazott technológiai eljárások sok esetben csak éppen megfelelnek a fenntarthatósági irányelveknek. Probléma/ lehetőség ▪A térség mikró vállalkozásainak fejlesztése az EMVAból a mikróvállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően. A munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében, az árbevételük 50%-t meghaladóan nem mezőgazdasági tevékenységből elérő vállalkozások esetében az életképességükhöz szükséges minimum 800,- € egyedi beszerzési értékű eszközök és infrastrukturális beruházások, valamint egyéb háttér tevékenységek (pl. környezetirányítási rendszerek bevezetésének) támogatása. Megvalósítás szülőjogcímcsoportja: ÚMVP, de nem Leader. A HPME kapcsolatban áll a 2210, 5368, 5369 azonosítójú megoldási javaslatokkal. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként összesen mintegy 5 fő új munkahely létrehozását és 5 darab munkahely megtartását várja a Közösség. ▪A fejlesztés eredményeként a vállalkozások árbevétele a beruházások befejezését követő 2. év végére mintegy 1 százalékkal növekszik átlagosan. ▪A projekt keretében beszerzett eszközök, az eddig alkalmazott eljárások modernizálása révén, a környezet terheltségi szintje, a felhasznált energia mértéke csökken. ▪A munkahelyek létesülése által csökkenthető a jövedelmi, társadalmi és nemi egyenlőtlenség aránya. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok0% 195000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága195000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/58 Kód: DD-76-GF-7-05 Sorszám: 2209 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/58 Kód: DD-76-GF-7-01 Sorszám: 2192 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Öko- gazdálkodást, turizmust elősegítő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területét évről-évre rendkívül nagy számú turista keresi fel, főként a Balatonra épülő turisztikai szolgáltatások miatt.A 33 település rendkívül gazdag kihasználatlan, ökoturisztikai és/vagy ökogazdálkodási hasznosításra alkalmas értékekben. A települések olyan sajátos, egyedi adottságokkal rendelkeznek, amelyek a Balaton parttól egészen a vizes élőhelyekig széles természeti, épített környezeti látnivalót képeznek. ▪A térségben már egyes helyi kezdeményezések felfedezhetőek e területen, mint például a Krisna hívők által létesített, üzemeltetett Kirsna Völgy, az ott megvalósított természet közeli életmódjával, biogazdálkodásával egyetemlegesen. Helyzet/ adottság ▪A modern kor elvárásainak megfelelően egyre nagyobb igény mutatkozik a biotermékek és az öko-gazdálkodás, továbbá az ilyen létesítmények turisztikai célú hasznosítása iránt. ▪A térségben rendkívül magas a magászálláshelyek, a falusi turizmus aránya, azonban a vendégek számára az egyes szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások száma, minősége rendkívül alacsony. ▪A fejlesztés a térség egyik legnagyobb problémájának a munkanélküliségnek egy egyik megoldási lehetőségeként szolgálhat. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén az alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások révén. A javaslat "szülő" jogcímcsoportja ÚMVP, de nem Leader. A fejlesztés szoros kapcsolatban áll a 2193, 5371, 5372 jogcímekkel. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezésétől számított 2. év végére összesen mintegy 5 új munkahely létesül. Az ökogazdálkodás jellege miatt, a keletkező munkahelyeken alkalmazottak véleményezhetően a hátrányos helyzetű csoportokból kerülnek ki. ▪A projekt nagy mértékben hozzájárul a természetközeli életmód megismertetéséhez, elterjesztéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 145659 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága145659 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/58 Kód: DD-76-GF-7-01 Sorszám: 2192 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Kéthely, Látrány, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/58 Kód: DD-76-GF-7-02 Sorszám: 2193 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Öko- gazdálkodást, turizmust elősegítő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területét évről-évre rendkívül nagy számú turista keresi fel, főként a Balatonra épülő turisztikai szolgáltatások miatt. ▪A 33 település rendkívül gazdag kihasználatlan, ökoturisztikai és/vagy ökogazdálkodási hasznosításra alkalmas értékekben. ▪A települések olyan sajátos, egyedi adottságokkal rendelkeznek, amelyek a Balaton parttól egészen a vizes élőhelyekig széles természeti, épített környezeti látnivalót képeznek. ▪A térségben már egyes helyi kezdeményezések felfedezhetőek e területen, mint például a Krisna hívők által létesített, üzemeltetett Kirsna Völgy, az ott megvalósított természet közeli életmódjával, biogazdálkodásával egyetemlegesen. Helyzet/ adottság ▪A modern kor elvárásainak megfelelően egyre nagyobb igény mutatkozik a biotermékek és az öko-gazdálkodás, továbbá az ilyen létesítmények turisztikai célú hasznosítása iránt. ▪A térségben rendkívül magas a magánszálláshelyek, a falusi turizmus aránya, azonban a vendégek számára az egyes szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások száma, minősége rendkívül alacsony. ▪A fejlesztés a térség egyik legnagyobb problémájának a munkanélküliségnek egy egyik megoldási lehetőségeként szolgálhat. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területén az alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra és rekreációs beruházások révén. A "szülő" jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader. A megoldási javaslat szoros kapcsolatban áll a 2192, 5371, 5372 jogcím kódokkal. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a beruházások befejezésétől számított 2. év végére összesen mintegy 5 fő új munkahely létesül. Az ökogazdálkodás jellege miatt, a keletkező munkahelyeken alkalmazottak véleményezhetően a hátrányos helyzetű csoportokból kerülnek ki. ▪A projekt nagy mértékben hozzájárul a természetközeli életmód megismertetéséhez, elterjesztéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55000 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/58 Kód: DD-76-GF-7-02 Sorszám: 2193 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/58 Kód: DD-76-GF-6-01 Sorszám: 3616 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Együttműködésre alapuló marketing tevékenység támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben magas a vállalkozói aktivitás,annak ellenére, hogy a szervezetek megyeszékhelytől való távolsága miatt magas a vállalkozói réteg alulinformáltsága.Sok a kényszervállalkozás.Az egyes szolgáltatók általában csak helyi szintű, kis mértékű marketing tevékenységet folytatnak.A keresleti szektor informáltsága, a térségben fellelhető egymásra épülő,egymást kiegészítő termékekről alacsony,amelynek hiánya főként a Balaton parti települések turizmusra épülő gazdasága számára kiemelkedő fontosságú,mert a térségi népességmegtartás és értékteremtés, vállalkozói potenciál megtartása is erre épül Helyzet/ adottság ▪A hatékony gazdaság működéshez nem egyedi vállalkozók, egységes működése kell, hanem egy komplex rendszert képző egységre van szükség, amely költség hatékonyan és versenyképesen képes fellépni. Ehhez mind vertikális, mind horizontális együttműködés szükséges, amely nem csak egyes ágazatokra, hanem egymás működését, eredményességét kulmináló ágazatok együttműködését eredményezi. Az együttműködésnek az alapvető része a hatékony kommunikáció, és az ennek a részét képező marketing. Probléma/ lehetőség ▪A térség vállalkozói által nyújtott szolgáltatások, előállított termékek közös marketing tevékenységének támogatása, közös védjegy és/vagy arculat kialakításán keresztül. Önálló-különálló marketing tervek elkészítése nem támogatható. Megoldási javaslat ▪Az együttműködésben rejlő lehetőségeket a hatékony marketing stratégiával jobban ki lehet használni, amelyet a legjobban a piaci bevételek növekedésével lehet nyomon követni. A hatékonysága különösen a szolgáltató szektor, azon belül is a turizmus képviselői részére jelent nagy lehetőséget. A közös tevékenység elősegíti, hogy az erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, azaz hogy a helyi közösség érdekeit szolgálja. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok0% 157786 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága78893 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/58 Kód: DD-76-GF-6-01 Sorszám: 3616 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Közös marketing tevékenység: minimum 3 együttműködő vállalkozás / magánszemély jelenik meg a marketing tevékenység során.

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/58 Kód: DD-76-GF-6-02 Sorszám: 3627 Prioritás: Mukahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása Intézkedés: Együttműködésre alapuló marketing tevékenység támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben magas a vállalkozói aktivitás, annak ellenére, hogy a szervezetek megyeszékhelytől való távolsága miatt magas a vállalkozói réteg alulinformáltsága. Sok a kényszervállalkozás. Az egyes szolgáltatók általában csak helyi szintű, kis mértékű marketing tevékenységet folytatnak. A keresleti szektor informáltsága, a térségben fellelhető egymásra épülő, egymást kiegészítő termékekről alacsony. Helyzet/ adottság ▪A hatékony gazdaság működéshez nem egyedi vállalkozók, egységes működése kell, hanem egy komplex rendszert képző egységre van szükség, amely költség hatékonyan és versenyképesen képes fellépni. Ehhez mind vertikális, mind horizontális együttműködés szükséges, amely nem csak egyes ágazatokra, hanem egymás működését, eredményességét kulmináló ágazatok együttműködését eredményezi. Az együttműködésnek az alapvető része a hatékony kommunikáció, és az ennek a részét képező marketing. Probléma/ lehetőség ▪A térség vállalkozói által nyújtott szolgáltatások, előállított termékek közös marketing tevékenységének támogatása, közös védjegy és/vagy arculat kialakításán keresztül. Önálló-különálló marketing tervek elkészítése nem támogatható. Megoldási javaslat ▪Az együttműködésben rejlő lehetőségeket a hatékony marketing stratégiával jobban ki lehet használni, amelyet a legjobban a piaci bevételek növekedésével lehet nyomon követni. A hatékonysága különösen a szolgáltató szektor, azon belül is a turizmus képviselői részére jelent nagy lehetőséget.A közös tevékenység elősegíti, hogy az erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, azaz hogy a helyi közösség érdekeit szolgálja. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok0% 72792 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága47315 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/58 Kód: DD-76-GF-6-02 Sorszám: 3627 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Közös marketing tevékenység: minimum 3 együttműködő vállalkozás / magánszemély jelenik meg a marketing tevékenység során.

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/58 Kód: DD-76-SzF-7-09 Sorszám: 5370 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség területe úthálózattal viszonylagosan jól lefedett észak-déli irányban. A Nyugat-kelet irányba történő közlekedés azonban egyes települések esetében csak jelentős kerülőút megtétele által lehetséges., így például Somogyvárról Gamásra jelenleg pl. 25 km utatjelent, miközbena köztük elhelyezkedő földút kb. 4,5 km. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a térségben egyes esetekben, mintegy 15-20 kilométeres "kerülő" út által közelíthetőek meg szilárd burkolatú közúton egyes települések, mivel ezen községek közt elhelyezkedő 3-4 kilométeres útszakaszok burkolattal nem rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪Gamás-Somogyvár-Öreglak-Buzsák-Fonyód települések érintésével szilárd burkolatú közúthálózat kialakítása. Megoldási javaslat ▪A lakosság elégedettség érzetének növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2500000 EUR▪Önkormányzatok90% 6000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5400000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret100000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/58 Kód: DD-76-SzF-7-09 Sorszám: 5370 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Öreglak, Somogyvár ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/58 Kód: DD-76-SzF-7-07 Sorszám: 5368 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A Dél-balatoni Helyi közösség településeinek járda és közút burkolatai nagymértékben elhasználódtak, esetenként baleset veszélyesek. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatok az infrastruktúra jelentős javítását, fejlesztését forrás hiányában megvalósítani nem tudják. Probléma/ lehetőség ▪A teleülések járda és úthálózatának rekonstrukciója. A pormentes felülettel nem rendelkező belterületi utak burkolattal való ellátása. ▪Szülő jogcímcsoport: nem ÚMVP. ▪A megoldási javaslat szoros kapcsolatban áll az 5369, 2209, 2210 jogcímekkel. Megoldási javaslat ▪A lakosság elégedettség érzetének növekedése, helyben maradás elősegítése.Az infrastruktúrális viszonyok javítása által a beruházási kedv ösztönzése.Elsősorban a mozgáskorlátozottak számára az esélyegyenlőség növelése. A fejlesztés településenként 1 új vállalkozás megtelepedését, egy család helyben maradását vonzza magával. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret600000 EUR▪Önkormányzatok90% 4560000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4104000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma19 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/58 Kód: DD-76-SzF-7-07 Sorszám: 5368 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/58 Kód: DD-76-SzF-7-08 Sorszám: 5369 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A Dél-balatoni Helyi közösség településeinek járda és közút burkolatai nagymértékben elhasználódtak, esetenként baleset veszélyesek. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatok az infrastruktúra jelentős javítását, fejlesztését forrás hiányában megvalósítani nem tudják. Probléma/ lehetőség ▪A teleülések járda és úthálózatának rekonstrukciója. A pormentes felülettel nem rendelkező belterületi utak burkolattal való ellátása. ▪Szülő jogcímcsoport: nem ÚMVP. ▪A megoldási javaslat szoros kapcsolatban áll az 5368, 2209, 2210 jogcímekkel. Megoldási javaslat ▪A lakosság elégedettség érzetének növekedése, helyben maradás elősegítése. Az infrastruktúrális viszonyok javítása által a beruházási kedv ösztönzése. Elsősorban a mozgáskorlátozottak számára az esélyegyenlőség növelése. A fejlesztés településenként 1 új vállalkozás megtelepedését, egy család helyben maradását vonzza magával. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret600000 EUR▪Önkormányzatok85% 3360000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága2856000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/58 Kód: DD-76-SzF-7-08 Sorszám: 5369 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Fonyód, Kéthely, Látrány, Marcali, Ordacsehi, Somogytúr ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/58 Kód: DD-76-SzF-A-16 Sorszám: 2527 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség hátrányos helyzetű községei kiemelt figyelmet szentelnek környezetük rendezettségére. A települések a meglévő parkjaikat anyagi eszközök hiányában fejleszteni, illetve újakat létrehozni képtelenek. Nem egységesek az utcanév táblák formája és az információs táblák sem illeszkednek a környezethez. Kevés szabadtéri paddal és kukával rendelkeznek a települések. Az egységes arculat megjelenítésére utcanévtáblák formájában pl. Somogyvámoson, Kelevíz, somogyvár, Buzsák, Kisberény településeken mutatkozik kiemelkedő igény. Helyzet/ adottság ▪A Dél-balatoni Helyi Közösség tagjai a parkok rendbetételén túl egységes utcanév- és információs táblákat kívánnak elhelyezni. A településeken található buszmegállókat tartóssá és esztétikussá tenni. Központi tér növelését fejlesztését szeretnék elvégezni padok, virágok, játékok elhelyezésével. A vandálok által összetört kukákat szertnék tartóssá és használhatóvá tenni. Probléma/ lehetőség ▪Település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések belterületen, védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak (ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat);parkok útvonala mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek; kialakítása, meglévők fejlesztése Megoldási javaslat ▪A zöldterületek rendbetételén és azok területén növelésén keresztül egy szebb és élhetőbb környezet kialakítása. A parkok és azok környezetének javítása nem csak a helyi lakosság elégedettség érzetét, de a településre érkező turistákét is növeli. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 225000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága225000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/58 Kód: DD-76-SzF-A-16 Sorszám: 2527 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/58 Kód: DD-76-SzF-B-03 Sorszám: 5465 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Marcali város keleti részén a csapadékvíz elvezetés gondja nem megoldott, amely a magas talajvízállás miatt jelentős gondokat okoz nagyobb mennyiségű csapadék esetén. Több helyen nincsenek rendesen kiépítve az árkok, vagy számos helyen feltöltődtek, eltömődtek. Helyzet/ adottság ▪A csapadékvíz átereszek jelentős része feltöltődött és eltömődött. A Marcali-hátról lefolyó víz jelentős része ezen a városrészen folyik keresztül és nem megfeleő az elvezetés. Probléma/ lehetőség ▪A megfelelő elvezető rendszer kiépítése, az eltömődött ereszek, árkok kitakarítása, ha szükséges újak kialakítása. Megoldási javaslat ▪A lefolyó csapadékvizek megfelelő elvezetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, amelynek következtében a vizek megfelelő kezelése megoldódik, és a művi kultúra védhető. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR▪Önkormányzatok90% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága180000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret150000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/58 Kód: DD-76-SzF-B-03 Sorszám: 5465 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Marcali ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/58 Kód: DD-76-SzF-B-04 Sorszám: 5466 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Vörs település egész részén a csapadékvíz elvezetés gondja nem megoldott, amely a magas talajvízállás miatt jelentős gondokat okoz nagyobb mennyiségű csapadék esetén. Több helyen nincsenek rendesen kiépítve az árkok, vagy számos helyen feltöltődtek, eltömődtek, illetve újakat kellene építeni. Helyzet/ adottság ▪A csapadékvíz átereszek jelentős része feltöltődött és eltömődött. A Kis-Balaton miatt magas a talajvízállás, amely a védekezést még jobban megköveteli. Probléma/ lehetőség ▪A megfelelő elvezető rendszer kiépítése, az eltömődött ereszek, árkok kitakarítása, ha szükséges újak kialakítása. Megoldási javaslat ▪A lefolyó csapadékvizek megfelelő elvezetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, amelynek következtében a vizek megfelelő kezelése megoldódik, és a művi kultúra védhető. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret160000 EUR▪Önkormányzatok100% 160000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága160000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret150000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/58 Kód: DD-76-SzF-B-04 Sorszám: 5466 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Vörs ▪Nem ÚMVP ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/58 Kód: DD-76-SzF-A-21 Sorszám: 2816 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Napjainkban a rendezett környezet, a építészeti értékek színvonalas kinézete iránti igény folyamatosan növekszik. Helyzet/ adottság ▪A Helyi Közösség területén számos önkormányzat önhibáján kívül hátrányos helyzetben van. A térségben egyre növekszik a munkanélküliség, az egy főre jutó jövedelem csökkenését generálva. ▪A helyi lakosságnak és az önkormányzatoknak nem áll módjában a település képet rontó, védelem alatt nem álló épületeknek a külső felújítása, rendbe tétele. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosság és a vendégek elégedettség érzetének, a települések megjelenésének fokozása érdekében, a védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújításának támogatása. A szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek; a település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek; a helyi látványossághoz vezető útvonalak mentén fekvő épületek külső felújításának támogatása. Megoldási javaslat ▪A települések rendezettségének, megjelenésének javulása. A lakosság és a vendégek elégedettség érzetének fokozódása. A helyi természeti és épített környezet fejlesztése és védelme növeli és erősíti a térségben élők identitását, ezáltal hozzájárul a fenntarthatósághoz. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a térségben élők esélyeinek javulásához, mivel turisztikai célponttá válhatnak, ami bevételi lehetőséget teremt az itt élők számára. A támogatást elnyerő településen megálló vendégek száma 1 %-al növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 103031 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága103031 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/58 Kód: DD-76-SzF-A-21 Sorszám: 2816 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Hollád, Karád, Kelevíz, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogyszentpál, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Tikos, Visz, Vörs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/58 Kód: DD-76-SzF-A-25 Sorszám: 2823 Prioritás: Települési infrastruktúra javításán keresztül a lakosság komfortérzetének javítása Intézkedés: Községek közös marketing tevékenységének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Helyi Közösség területén számos, a turisták által kedvelt, azonban teljes körűen be nem mutatott, illetve turisztikai értékekkel bíró azonban a turisták számára ismeretlen látnivaló található, melynek fő oka az infrastruktúra és a marketing hiánya. A Balatonra épülő főként fürdőző turizmus száma folyamatosan csökken. Kevésbé ismert látnivalók: a látrányi - puszta; Jankovich-kúria Öreglakon, Inkey-kúria Somogybabodon; a balatonfenyvesi Csillagvár. Helyzet/ adottság ▪Napjainkban egyre növekvő kereslet mutatkozik a természeti és épített örökség megismerése iránt. Probléma/ lehetőség ▪A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására, azaz tanösvény kialakítására; tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről; valamint a helyi természeti és történelmi értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként a térség, annak nevezetességei szélesebb körben vállnak ismerté. Növekszik a vendégek elégedettség érzete. ▪A projekt hozzájárul a természeti értékek megőrzéséhez, a környezeti neveléshez. A beruházás hozzájárul a környezetbarát szemléletmód kialakításához, elterjesztéséhez és fenntartásához. A térségben jellemző szabadidő-eltöltési formák között kialakult esély-egyenlőtlenségek vonatkozásában is megoldást jelenthet. A helyi identitás erősítése a fenntarthatóság egyik garanciája. A térségben a tanösvények száma 1 % nő Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése