Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Czapári Dóra (Újudvari Móra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Czapári Dóra (Újudvari Móra."— Előadás másolata:

1 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Czapári Dóra (Újudvari Móra Ferenc Általános Iskola): Nagykanizsa 1848-ban

2 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Tankönyvem

3 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Kedves tantárgyam a töri. Most tanultuk az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc történetét. Ehhez a témához kapcsolódó nagykanizsai emlékeket (könyveket, emlékhelyeket) kerestem. 1848–49-es emléktábla a Zrínyi Miklós Általános Iskola homlokzatán. Felirata: „A magyar szabadságharc emléke örökké él a tanulóifjúság szívében.” Alatta Petőfi Sándor sorai olvashatók: „Haza és szabadság az a két szó, melyet először tanuljon dajkától a gyermek.” és az „1948. május 1.” dátum.

4 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 1848 március 15. hatása Nagykanizsán Forrás: Barbarics Lajos: Nagykanizsa. Budapest: A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, 1929.

5 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Halis István: Színes mozaik című könyvében (Nagykanizsa, 1893.) több érdekes történetet is mesél a szabadságharc kanizsai eseményeiről. A könyv a könyvtár honlapjáról több formátumban is elérhető, olvasható: http://www.halisnagykanizsa.bibl.h u/kincseslada/helytort/index.htm http://www.halisnagykanizsa.bibl.h u/kincseslada/helytort/index.htm Most ebből a könyvből két részletet is választottam: A forradalom alatt. (1848.) … Március 15-én Pesten kivívták a nagy reformokat. …Az örvendetes hírekre kokárda készítéshez fogtak a kanizsai hölgyek. Még az nap délutánján a város apraja-nagyja fölékesítette magát nemzeti színű kokárdával, némelyik hosszú pántlikákat is csináltatott hozzá szalagnak. Forrás: Halis István: Színes mozaik Nagykanizsa történetéből. Nagykanizsa, ifj. Wajdits, 1893.

6 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Március 19-én (vasárnapon) Kanizsa nagy diadalünnepet tartott a 12 pont kivívásáért. Gyuri hajdú már hajnalban mozsárágyukat durrogtatott a cinteremben. Óriási néptömeg hullámzott mindenfelé. Azonban egy szerencsétlen esemény már korán megzavarta az ünnepet. Reggel 8 óra tájban szétdurrant az egyik mozsár és szerteröpülő darabjai összetörték fejét Taródy Lacinak, ki a gimnázium 5. osztályának tanulója vala. Meghalt abban a pillanatban. Kárpótlásul olyan gyönyörű temetést rendeztek Lacinak, milyent Kanizsa még nem látott. … Az én kollegáim a városi tanácsosok is keveselték a vívmányokat. Szokol János és Buváry János városi tanácsosok sommás útón kikiáltották a köztársaságot. Kitüzének mellükre széles kokárdát és kalapjukba óriási tollat, s így kiabálák a néphez: "Éljen a respublika!"

7 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Szeptember közepén jött Kanizsára Jellasics József hadserege, mely mintegy 30000 főből állott. Bevonulását megelőzte a csapatai által útközben elkövetett iszonyatosságok híre. A lakosok pincébe ásták féltettebb holmijukat, maguk pedig elfutottak Szentgyörgyvárra, Cserfőre, Látóhegyre és Virághegyre, s onnan vigyázták rettegések között mikor égetik föl Kanizsát. Jellasics hordái piros fezt és piros köpönyeget viseltek, - s a piros szín visszasugárzása véres színűvé festette az utcákat. Jellasics támadása

8 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 A kanizsaiak legyilkolásával és a város elpusztításával fenyegettek az esetre, ha legcsekélyebb ellenállásra akadnak. Hanem azért a lakosok néhányat megöltek. Egy serezsánt Vig Pál korcsmájában két rossz erkölcsű leány vagdalt agyon. Válságos napok voltak. A megye főispánja leköszönt. Sehol semmi remény nem mutatkozott, hogy a ronda seregtől valaki Kanizsát megszabadíthatná. A városi tanács aggódás és félelem között igyekezett az ellenség kivánatait teljesíteni. Jellasics kenyeret, burgonyát, borsót és egyéb élelmiszert zsarolt városunkban, s továbbvitte seregét a Pest felé vezető útón. A sereg keresztülvonulása teljes három napig tartott. Jellasics támadása

9 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 A kanizsaiak megemlékezve Jozipovich tanácsára, a sereg által követett útiránytól félreeső utcákba a Magyar- és Pesti-utcába szállásolják a turopolyaiakat és ezek nagy részének sikerült is megszökni Jellasics seregéből.... A serezsánok mindenfelé raboltak az utak mellett. Csapatonkint jártak a bagolai és szentgyörgyvári szőlőhegyekben. Az érett szőlőt megették, az.éretlent lepusztították; fölverték a pincéket, a borokat itták mértéktelenül s kifolyatták a hordókból, amit nem tudtak meginni. Szeptember 18-án megtámadták az elkeseredett kanizsaiak a rablókat és valami százat agyonvertek közülök. Jellasics támadása

10 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Jellasics után néhány nap múlva városunkba jött ifjú Nugent őrnagynak serege, mely rendes katonaságból állott; még pedig mintegy 1800 gyalogkatonából, néhány lovas szabadosból és chevauxlegersből, ezenfelül 6 ágyúval és 2 mozsárágyúval rendelkezett. A berekben a mostani gőzmalom táján tábort ütött és állását megerősítette ágyúival. Nugent biztonságban érezte magát városunkban; tétlenül vesztegelt. Katonái bejártak a piacra vásárolni, tisztjei pedig a vendéglőkben mulattak. Alkonyatra persze minden katonának a táborban kellett lenni. Hanem pár nap alatt… Nugent kiverése

11 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 A Színes mozaikban közölt történet egy másik kiadványban: is olvasható: „Nagykanizsa és régiója az EU csatlakozáskor” Nagykanizsa, 2004. Benne a helyismereti olvasnivalót válogatta és szerkesztette Czupi Gyula.

12 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 112. Nagykanizsa, 1848. szeptember 15. Károly kanizsai gyógyszerész132 levele Csillagh Lajos első alispánhoz Ma délutáni 1 órakor ért városunkba Jellacic az császár katonáival, és pedig igazi grenzerek 2350, öszveszedett csoport pedig ruhátlanok 4230, szere- zsányok 470; ebbül áll a gyalog csapatja, lovasok vagyis szlobotjákok (más­ képp szabadosok) 300 főkből állanak, ágyúi, rendes ágyúk 6 kartácsok 2, és 12, 2 vagy 3 fontos kis ágyúdarabjai vannak, és így összesen 20 darab. Holnap lo­ vasság fog jönni, sietve és lélekszakadva jött éppen e pillanatban a város bírája hozzám, hogy írjak tekintetes úrnak, az Istenre is kérve, hogy legyen segítséggel. A forspontukat nem képes kiállítani, holnap ugyan reggelre, azaz 16-ára kiál­lítatjuk az előfogatokat, hanem holnaputánra, minthogy Jellacic azt adá paran­csolatul, hogy előre gondolkodjék, mert 18.000 főbül álló csapat fog jönni, kik­nek számára 280 szekér lészen szükséges, ennélfogva kérjük a tekintetes urat, szíveskedjen főbíró urat vagy akárkit oly utasítással és paranccsal meghatalmaz­ni, hogy az egész vídékbül lehessen holnap estvére vagyis 16-ára szekereket berendeltetni, máskép ki vagyunk téve a veszélynek, segéljen rajtunk! A táborozás a városon kívül van, amerre a vásár szokott lenni, leszüreteltek, nekünk nem maradt semmi. Ki midőn kérném, kegyes rendelkezésére vagyok s maradok a tekintetes úr­ nak alázatos szolgája Kredcti sk. tisztázat. /Ml, ÁB ir. 1848:2049. (Dőlten a forrás idegen kifejezéseit írtam, ezek magyarázata a következő dián)

13 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 112. A fenti idézetben előforduló idegen kifejezések magyarázata a forrás 126. oldaláról. grenzerek = Határőrők,a horvát-szlavón határőrvidéken felállított gyalogezredek egyes zászlóaljai Szerezsákok = Horvát határőrvidéki lovas katonák, akik általában felderítőként, járőrként szolgáltak, a bán seregében azonban gyalogos katonák voltak. Forspont = a szekerek vontatásához szükséges előfogatok: ökrök vagy lovak

14 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Zászló: Piros-fehér-zöld selyemből kézzel varrt kisméretű zászló, középen három zöld kokárdával, körbefutó rézborítású pamutbojtokkal. Fanyele esztergályozott, feketére festett, arany színű, hegyes csúcsdísszel. Erősen fakult. Pozsonyból származik, az országgyűlés karzatán lobogtatták a hölgyek tüntetésük jeléül. Darnay Kálmán vásárolta 1913-ban több más 48-as relikviával együtt, melyek a harmincas években kerültek a Balatoni Múzeumba. Béres Katalin (szerk.): A Szabadságharc emlékei Zalában. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1998. Zászló a kanizsai Thúry György Múzeumból

15 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Béres Katalin (szerk.): A Szabadságharc emlékei Zalában. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1998. Tárgyak 1848-ból

16 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Béres Katalin (szerk.): A Szabadságharc emlékei Zalában. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1998. Ezüstpénzek a kanizsai Thúry György Múzeumból

17 LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Sok mindent tanultam a program során Nagykanizsáról és a számítógépről. A képen épp képet illesztek be és vágok körbe. A zöld és piros kereteket a téma miatt választottam, azonban kedvenc színem – ez látszik a bemutatóból is – a kék. Jövőre is csinálok egyet kedven korszakomból, a 20. század elejéről.


Letölteni ppt "LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ LAPOZZBELE–KATTANJRÁLAPOZZBELE–KATTANJRÁ A példás kanizsai Halis István 1855-1927 Czapári Dóra (Újudvari Móra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések