Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék"— Előadás másolata:

1 Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék
6. előadás Kézi ívhegesztésnél előforduló hibák Semleges védőgázas, wolfram elektródos ívhegesztés előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

2 Kézi ívhegesztésnél előforduló hibák
I. Külső hibák: Tompavarratok gyökhibái: veszélyesek, mert hiányzik a varrat egy része; Elégtelen átolvadás: keskeny illesztési hézag, ellenszere: hézag növelése, I növelése (nagyobb leélezés); Hidegkötés a gyökoldalon: helytelen elektróda tartás, helytelen ívelés Illesztési hiba, hosszabb kitartás az egyik oldalon ; (nagy éleltolódás); d) Homorú gyök: fejfeletti helyzet: a hézag túl széles, I erős, túl hígfolyós varrat, rossz elektróda tartás, az ömledék behorpad, az élek szintje alá süllyed; e) Zárványos lelógó gyök: túl széles hézag, I erős, varratátfolyás, a kiálló dudor gáz- és salakvédelme tökéletlen, gázbuborék, nedves elektróda.

3 Tompavarratok gyökhibái

4 2. Sarokvarratok gyökhibái:
Elégtelen összeolvadás: helytelen elektróda tartás: az ív tengelye és a hő nem a vízszintes, hanem a függőleges lemezre irányul, azt idő előtt megolvasztja; Hiányos gyökbeolvadás: I kicsi, túl nagy elektróda átmérő, nem fér be a gyökhöz.

5 3.Varrat kezdési és befejezési hibák: kezdő és kifutó lemez!
Hidegkötés (ráfolyás): az alapanyag nem olvad meg; A végkrátert a csatlakozó varratsor nem hegeszti át.

6 4. Sarokvarratok helyzeteltolódása:
Szilárdságrontó, csökken a varrat keresztmetszete. Oka: helytelen elektróda tartás. 5. Szegélybeolvadás: varrattal párhuzamos éles bemetszésű árok: az anyag megolvadva túlhevül, az ömledék áramlása, az ív fúvóereje, nehézségi erő az olvadt részt elviszi; Oka: I erős, helytelen elektróda tartás; Elkerülése: Ívelés a széleken, I csökkentése, helyes elektróda tartás, íveléskor ki kell tartani szélen az elektródát, hogy megfelelő anyagátvitel jöjjön létre; Ráhegesztés: költséges, vetemedést növel, csúnya; Kiköszörülés: csak akkor ha, ha túl nagy.

7 II. Belső hibák Salakzárvány Hidegráfolyás(hidegkötés)
Gázzárvány, lyukacsosság , porozitás Hideg, meleg repedés Beedződés Szemcsedurvulás

8 1, Salakzárványok: veszélyesek, éles, sarkos alakjuk miatt belső repedések kiindulási pontjai; Oka: -helytelen elektróda tartás és vezetés, -kis I miatt a varrat gyorsan dermed, a salaknak nincs ideje a felszínre jutni, -ívmegszakítás helyén, újrakezdés előtt nem távolítottuk el jól a salakot, -helytelen varratsor lerakás: túl domború az előző varrat, az új varratsor leolvadásakor nehéz a már ott lévő salak eltávolítása.

9 2. Hidegkötés okai: „I” kicsi, lív túl nagy, szennyezett felület, az elektróda dőlésszöge nagy, nem megfelelő elektróda tartás és vezetés, mélyedések, nehezen megömleszthető pontok. Veszélyessége: a terhelhetőség csökken, a heganyag nem olvad össze az alapanyaggal. Előfordulás: varratkezdés és befejezésnél, sarokvarratok (tompa is) gyökénél.

10 3. Gázzárványok: Keletkezésük okai: Az ömledék gyors dermedése, a gázzárványok befagynak, nincs idejük a felszínre jutni (különösen nedves, rozsdás felület hegesztésénél); Nedves elektróda (bázikus!) használata; Hosszú ívtartáskor: a levegő gáz és nedvességtartalmából bekerülve; Kevésbé veszélyes a salakzárványoknál.

11 4. Melegrepedések: (kristályosodási repedés)
Dermedés közben keletkezik; A repedés helyén futtatási színek fedezhetők fel; Rosszul hegeszthető, gyorsan hűlő varratoknál (hűlési sebesség) jelentkezik; Keletkezése: A varratfémre kristályosodáskor a gátolt zsugorodás miatt jelentős húzófeszültségek hatnak, emiatt rugalmas-plasztikus deformáció jön létre. Ha a varratnak kicsi a képlékenysége és a húzófeszültségek okozta deformáció- növekedés meghaladja a varrat deformáció képességét, akkor repedés jön létre. - A melegrepedési hajlam függ: a varratfém összetételétől, a hűlési sebességtől. - Bázikus elektródával elkerülhető!

12 4. Hidegrepedések: Keletkezése: a varrat lehülése után; Oka: A rideg, martenzites szövetszerkezet, A hidrogén varratba kerülése. Elkerülése: A beedződő vagy az edződésre hajlamos acélokat előmelegítve kell hegeszteni; Hidrogénfelvétel elkerülése: elda kiszárítása, bázikus elektróda használata, leszorított, rövid ív, tisztítás, levegő nedvesség elkerülése) Megfelelő hegesztési technika: kis hőbevitel, lassú lehűlés, sok réteggel hegesztünk, kalapálás: zsugorodási feszültségtől mentesítjük, nyújtjuk a varratot.

13 5. Edződés: akkor is hiba, ha nem okoz repedést (később repedhet), - ellenőrzés: HB keménységű varrat reszelhető, vagy Poldi-kalapáccsal, - Beedződés esetén: hőkezelés, feszültségmentesítés, előmelegítés. 6. Szemcsedurvulás: Oka: túlárammal való hegesztés, kevés rétegsor ; Következménye: durva töret, varratszívósság csökken; Feltárása: hajlító vizsgálatnál a próbatest nem bírja az előírt hajlítási szöget; Kiküszöbölése: szemcsefinomító hőkezeléssel.

14 Hibafeltárás Szemrevételezéssel: külső hibák
Roncsolásos vizsgálattal (belső hibák) keresztcsiszolat, makrocsiszolat töretvizsgálat: eltöréskor a belső hibák kimutathatók: a varrat a hibahelynél törik, a leggyengébb keresztmetszetben (hajlító, ütővizsgálat) 3. Roncsolásmentes vizsgálatok: röntgen és ultrahangvizsgálat, mágneses repedésvizsgálat (belső hibák)

15 SWI: nem leolvadó elektródos ívhegesztés (semleges védőgázas wolfram elektródos ívhegesztés)
W-elektródos ívhegesztés típusai: HWI, HeWI, ArWI(AWI), (Ar+He)WI, PI (plazma ívhegesztés, redukáló hatású védő gáz) Elnevezések: TIG: Tungsten Inert Gas; WIG: Wolfram Inert Gas; Világviszonylatban 3…5% részarány (kézi, gépesíthető változat) Az eljárás ISO kódja: 141

16 Az SWI elve: Vékony lemezek peremvarrataihoz és I varrathoz hozaganyagot nem használnak, vastagabb lemezek leélezett varrataihoz pálca, vagy huzal töltőanyag szükséges; Nemesgázban fenntartott W-ív jól szabályozható, alig van fröcskölés, füstképződés.

17 Az SWI előnyei: A legideálisabb körülmények között létesített, igen rugalmas, stabil, szabályozható ív hőforrással működik, igen jó minőségű varrat! Kiváló minőségi és folyamatjellemzők; A W ideális, a ma ismert legjobb elektród anyag, kiváló elektronemissziós képesség, csekély fogyás, jelentős áramterhelhetőség jellemzi; Nemesgázok (főleg Ar) ideális védőgázok, az ív könnyen gyújtható, újragyújtható, stabilan ég, levegőnél nehezebb (He-t kivéve) hegfürdő felé áramlik; A W-ív rugalmas, széles teljesítménytartományban szabályozható, impulzus ívű áramforrással, valamint AC/DC-vel is táplálható, nincs ötvöző kiégés; Nincs salakképződés, fröcskölés alig, hegesztés utáni tisztítás nem szükséges; Nincs füstképződés, a hegesztő az ívet és hegfürdőt jól látja, nincs egészségkárosodás; A varrat minősége kiváló, esztétikus, geometriai és mechanikai jellemzői kivállóak; Minden ipari fémhez és ötvözethez alkalmazható, minden térbeli pozícióban.

18 Az SWI korlátai: Nagyobb fajlagos költségek, kisebb teljesítmény; Kis I, Uív alacsony (He mentes védőgáz) h1 (beolvadási mélység) kicsi, vheg alacsony; Kis leolvasztott hozaganyagtömeg (időegység alatt); Kétkezes hegesztési technika, képzett hegesztő; Berendezés, elektródanyag, védőgáz drága, hosszegységre vonatkoztatott fajlagos költség ( Ft/m) nagy; Kiépített védőgáz-struktúra szükséges.

19 Az SWI alkalmazási területe:
Szűk területen gazdaságos, a hegesztési eljárások királya, indokolt esetben célszerű alkalmazni; Értékes, FI-el nehezen hegeszthető anyagoknál; Erősen ötvözött acél, korrózió és hőálló acélok hegesztésére; Al, Ti, Ni, nemvasfémek és ötvözők hegesztése, főként ha aktív védőgázzal nem lehet hegeszteni (pl.Al, Ti); Szabályozott hőbevitel, kistömegű hegfürdő, gyors fürdődermedés (térbeli hegesztés, vékony lemezek hegesztése, gyökhegesztés); A hőbevitel és a tőle független hozaganyag adagolás előnyei: helyszíni csőhegesztés gyöksora, vékony lemezek peremvarratai (hozaganyag nélkül); Az alapanyagból levágott lemezcsík hozaganyagként alkalmazható (nehéz hegeszthetőségi esetekben); Igényes felületi bevonatok: magas olvadáspontú, öntött, keramikus, vagy kompozit pálcák, porok ráolvasztása fém alaptestekre (kopás- ill. hőállóság növelése).

20 Az argon védőgáz jellemzői:
A nemesgázok (argon, hélium, neon, kripton, xenon, radon) csoportjába tartozik; Egyatomos, zárt elektronhéjú, más elemekkel kémiai reakcióba nem lépő, fémekben nem oldódó gáz; Az égéssel szemben közömbös, levegőnél 1,5-szer nehezebb; Rossz hővezető képességű, nagy fajhőjű és viszkozitású, ideális védőgáz; Az ívben fellépő hőveszteségek kisebbek; Az Ar-burokban az ütközéses ionizáció intenzívebb, az elektronok kevesebb energiát veszítenek, mint a levegőben; Az Ar gyújtási potenciálja a levegőnél kisebb, könnyebb az ívgyújtás, nehezebben szakad meg az ív (stabil ív); Ar közegben a feszültségesés minimális, Uív is kisebb lehet.

21 Az Ar-ívjellemzők polaritásfüggők, alapvetően megváltoznak:
Egyenes polaritás: A katódfolt a W-elektródon erőteljes, koncentrált elektronemissziót létesít; A tárgyba ütköző elektronok keskeny, mély beolvadást okoznak; Az ívfeszültség a levegőben égő ívhez képest kisebb, az ívstabilitás nagyobb; A W-elektród az áramterhelést jól bírja, nem hevül túl, fogyása minimális (W-elektród kihegyezhető).

22 Fordított polaritás: A munkadarabról emittált elektronok a W-elektródba ütköznek, azt túlhevítik, fogyását megnövelik (fokozott hűtés szükséges); Jmeg, ívstabilitás, beolvadási mélység csökken, ívfeszültség nő; Jelentősége: Al, Mg és ötvözetei hegesztésénél: a nagyméretű Ar ionok a tárgy felületén oxidhártyába ütköznek, kinetikai és potenciális energiájuk hőfejlődése révén az oxidhártyát elgőzölögtetik (katódporlás, oxidbontás) – a növelt elektronemisszió szerepet játszik az oxidhártya felszakításában.

23 Váltóáram: Polaritás 100/sec, fordított polaritás: oxidbontás, egyenes: mély beolvadás Jó ívstabilitás, W-elektróda fogyás és áramterhelhetőség is elfogadható

24 SWI hegesztő berendezések
Az ívkarakterisztika vízszintes szakaszán dolgozó eljárás, amelyhez követelmény: a hegesztő gép eső karakterisztikájú, az „I” kis áram-tartományban finoman szabályozható legyen. A gépi berendezés fő részei: 1.Áramforrás 2.Védőgáz (Ar) ellátó és szabályozó egység; 3.Hűtővíz rendszer; 4.Hegesztő pisztoly + kábel és tömlőköteg (3m); 5.Vezérlő berendezés, szabályozó, programozó és kijelző rendszer; 6.Huzalelőtoló és előmelegítő egység (opcionális).

25 SWI áramforrása: egyenirányító, vagy inverter típusú
DC/AC üzemre egyaránt alkalmas (a csak egyenáramú (DC) áramforrással Al és ötvözetei nem hegeszthetők); Eső karakterisztikájú, úgynevezett áramtartó áramforrás (minél meredekebb, annál stabilabb hegesztési ív tartható fenn – kis ívhosszváltozásnál az áramerősség változás is kicsi); Kézi SWI: BI<50%, gépi SWI: BI=100%; Áramtartományok: I<150 A, 150<I<350A, I>350 A; Uív: 10…30 V (Ar), (x1,5 He); Uív=13+0,012Ih (Balogh A), Uív=10+0,04Ih (Gáti J) Kiegészítő egységek: I csökkentésére és növelésére alkalmas távolsági áramszabályzó, kisfrekvenciás impulzus egység és programozó berendezés.

26 3. Hűtő rendszer 2. Védőgáz (Ar) ellátó és szabályozó egység
Részei: Ar palack (150 bar), nyomás csökkentő (O2 –szerel-vényekkel egyező csatlakozó mérettel), átfolyás mérő, automatikus működtetésű mágneses gázszelep; Védőgáz mennyiség: Ar: 4…15 l/p, He: 20…40 l/p (fúvóka, elektród méret, varratalak, munkadarab anyag függvényében)– túlzott gáz növelés turbulenciához vezethet; Szűrőegység: 99,95%-os tisztaság, mert zárványok keletkezhetnek. 3. Hűtő rendszer - Hűtővíz-szükséglet: 1-2 l/p, - Zárt rendszerű: lágy, tiszta hűtővizet biztosít; - Vezetéki: vízkőlerakódás veszélye, de túlmelegedés nincs; - Érzékelő (vízőr): hűtővíz kimaradásnál kikapcsol.

27 4. Pisztoly: Kis áramerősségű (150A): elegendő az áramló Ar hűtése;
Közepes (300A), vízhűtésű; Nagy (600A), vízhűtésű; Elektród-kinyúlás gázlencse nélkül:2…4mm, gázlencsével: mm

28 5. Vezérlő, programozó és programtároló egység
(WPS-szerinti program választás) - A pisztoly vezérlőgombja működtetésére kapcsol: Iheg , ívstabilizátor, Ar-szelep, hűtővíz kapcsolás, indítás, kikapcsolás: 10…20 sec késleltetéssel; - Sorrend: hűtővíz, Ar, NF áram, Iheg - Gáz és vízellátás ellenőrzése, zavar esetén leállítás. - Kiegészítő egységek: Nagyfrekvenciás ívgyújtó és ívstabilizátor: nagyfrekvenciás árama elektromos szikra formájában ionizálja az ívközt, a hegesztő áramra szuperponálva javítja az ívstabilitást is. Végkráter kitöltő ellenállás: fokozatos áramcsökkenést biztosít.

29

30 6.Huzalelőtoló és előmelegítő egység:
Gépesített hegesztés: 1m-es pálca helyett: huzalelőtolóval a hegesztő ívbe hideg huzalt adagolnak,ezzel Ple többszörözhető (előmelegítéssel Ple tovább növelhető); Csúszóérintkezők segítségével áramot vezetnek át a huzalon, (Joule-hő bevezetés - külön áramforrásról )– meleghuzalos SWI: Ple 2x hideghuzalosnak, 6…8x a pálcásnak (Ple =25…30 kg/h)

31 Az AWI hegesztés technológiája
W-elektróda kiválasztása: A wolfram Tolv közel C0 , de levegőben C0 –on oxidálódik, villamos vezetőképessége a hőmérséklettel nő, hővezető képessége alig csökken, ideális elektróda anyag; Fogyása Ar-ban jelentéktelen (0,1mm/perc); Előállítása porkohászati úton; Tiszta állapotban (99,4%-os) szilárdsága kicsi, könnyen leolvad (W-zárványt okoz); Az elektron kibocsátás fokozására ötvözik: 1-2% ThO2 vagy ZrO2 (0,5-1%), LaO2 , CeO2 : nagyobb lehet az áramterhelés; Az elektród átmérő megválasztása függ: I, áramfajta, polaritás, (szakirodalom); Az elektródot koncentrált ívhez hegyesre köszörüljük ( 600); W-elektróda jelölése: pl. WC20 CeO %CeO2

32

33 A hegesztés technika elemei: előkészítés, hegesztés, utólagos hőkezelés
Felülettisztítás: zsírok, olajok, szennyezők, oxidhártya eltávolítása, mechanikai vagy kémiai úton; Leélezés: MSZ EN ISO 9262 szerint; s<2:peremezve, vagy tompán, s<4: tompán hézag nélkül, s>4: V,X,U, teljesen leélezve, ajakmagasság nélkül. Fűzés: s<2 : mm-ként 25 mm hosszon, s>2 :300 mm-ként 100 mm hosszon. a fűzési helyeket hegesztésnél újra meg kell olvasztani vagy ki kell köszörülni.

34 Az AWI hegesztés technikáját az alapanyag minősége és vastagsága, a kötés formája és térbeli helyzete határozza meg. Töltőanyag nélkül: s<4, szorosan illesztett lemezeknél ( két oldalról hegeszthető), vékony lemezek peremvarratainál. 2. Töltőanyaggal a térben tetszőleges elhelyezésű varratok, vastagság és anyagminőség korlátozása nélkül. S=6mm-ig egysoros, s>6mm-nél többrétegű hegesztéssel.

35 Ívgyújtás: külön rézlapon, W elektróda felizzásáig ott tartani
Ívgyújtás: külön rézlapon, W elektróda felizzásáig ott tartani. Izzó elektródát a munkadarabhoz közelítve a nagyfrekvenciás áram rövidzár nélkül is lehetővé teszi az újragyújtást. W-elektróda kinyúlása a fúvókából 2-5 mm, az ívhossz körülbelül a W elektród átmérője. A pisztoly és a hegesztő huzal tartása:lásd az ábrán, a jó oxidbontás érdekében (Al,Mg és ötvözetei hegesztése) a hegesztő huzal a tárggyal érintkezzék és a felhevített része az Ar burokban legyen! Általában jobbról balra: nem kell a hegesztőnek a pálcát a kész varrat felett húzni, jobb az alapanyag megömlesztése; Balról jobbra hegesztés: a varrat hűlési sebességének csökkentésére, a lehűlés közbeni jobb varratvédelem érdekében (vastag anyagoknál); Ívhúzás után a pisztoly kis köröző mozgatásával az alapanyagot megömlesztjük, csak a jól megömlesztett heganyagba adagolható a hozaganyag. Függőleges hegesztés: alulról felfelé, mert fentről lefelé a lefolyó ömledék hidegkötést eredményez.

36

37 Hegesztési paraméterek:
Táblázatból,lemezvastagság függvényében választjuk az W-elektród átmérőt, pálca átmérőt, I-t, Ar mennyiséget és fúvóka átmérőt, - pl. acél,egyenáram, egyenes polaritás: I=sx30[A] PA helyzetben; -Al, váltakozó árammal: I=sx35[A] PA helyzetben, - PE és PF helyzetben ezek az értékek 10-20%-al csökkennek. b) Ar-mennyiség : a fúvóka nyílása, távolsága a tárgytól, hegesztés sebessége, kötés alakja növelik az Ar fogyasztást, rossz gázvédelem esetén: oxidáció, elszíneződés; c) Hozaganyag: „saját anyag” használható, vagy VFI hozaganyag (gépjavítás: nem kell összetételt meghatározni) Automatizálás: Pisztolyvezetés gépesítése, kézi töltőanyag adagolással; Töltőanyag adagolás géppel, kézi vagy gépi pisztolyvezetés; 3. Teljes automatizálás.

38 Hozaganyagok: Utókezelés: s<3mm-ig hozaganyag nélküli heg.
Hozaganyaggal: a pálca vegyi összetétele az alapanyaghoz közeli (csak elgőzölés, ötvöző kiégés nincs); Beolvadó gyökbetét típusok: előre felhegesztett hozaganyagként. Utókezelés: -szép varrat, nem szükséges salakolás, -hőkezelés: beedződésre hajlamos ötvözött acéloknál.

39

40

41 Az SWI technológiai jellegzetességei:
J=5…50 A/mm2 , az eljárás vízszinteshez közeli ívkarakterisztikán üzemel; Egyparaméteres eljárás: az áramforráson potenciométerrel statikus karakterisztikát választunk, majd a munkapont két koordinátája (U,I) beáll egy adott értékre, mely függ: - a védőgáztól elsődlegesen, - az lív-től - a W-elektróda átmérőjétől másodlagosan. - áramnem és polaritástól vheg =2-4 mm/s; Ple=1…2 kg/h ; 1kg pálca-1kg ömledék; Kétkezes hegesztés (jobbról balra hegesztés,fejpajzs szükséges).

42 Hegesztő pálcák: MSZ EN 759 szerint: - átmérők: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,4; 3; 3,2; 4; 5; 6 mm, - pálcahossz: l=1000 mm. Típusok: Ötvözetlen és finomszemcsés acélokhoz: MSZ EN 1668-W Nagyszilárdságú acélokhoz (Reh>500N/mm2): MSZ EN W Melegszilárd acélokhoz: MSZ EN W Korrózió (hőálló) acélokhoz: MSZ EN W Al és ötvözeteihez: MSZ4264

43 Impulzusos SWI hegesztés
Cél: a hegfürdő szabályozása; Jellemző paraméterei: tc , ta , tcs , Ia , Ics , f=0,2…2Hz, f=1/tc; Ha „f” csökken: a varrat egyre inkább elkülönülő pontok sorozatából jön létre, ha Ics nő, h1 nő, ha tcs nő akkor a pont térfogata is nő és b is nő; Impulzusos (lüktetőívű) SWI hegesztés előnyei: - A hegfürdő jobban kezelhető kényszerhelyzetben; - W-elektród jobban terhelhető, impulzusok közötti szünetben hűl; - Mélyebb beolvadás érhető el, kedvezőbb lesz a szövetszerkezet; - Kevésbé érzékeny az illesztési hézag változására; - A hegfürdő mérete tág határok között változtatható; - Kisebb HHÖ.

44 Impulzusos SWI hegesztés


Letölteni ppt "Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések