Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - Az iskolai könyvtár új modellje - Ószőlői Fiókkönyvtár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - Az iskolai könyvtár új modellje - Ószőlői Fiókkönyvtár."— Előadás másolata:

1 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Az iskolai könyvtár új modellje - Ószőlői Fiókkönyvtár avagy gondolatok a könyvtárról Arany és Petőfi barátsága ürügyén

2 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Az előadás vázlata: Információs társadalom Európai trendek - eEurope NFT, MITS Lépéskényszerben a könyvtárak Az iskolai könyvtár: ‘tudásbázis, médiatár„ Könyvtárhasználattan Miért a könyvtárban? TIPPEK Ószőlői Fiókkönyvtár

3 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Információs társadalom Információs társadalom = tudástársadalom= a tudás szakadatlan, bővített újratermelésének társadalma Az intelligencia fontosabb lesz a gazdaságban, mint a tőke. Tudás: gazdagság és hatalom forrása Tudás hiánya: kézzel fogható szegénység Ószőlői Fiókkönyvtár A kultúra a nyersanyaggal, energiával vetekedő erőforrássá válik. Megfelelő színvonalú kommunikációs kultúra Önművelés tevékenységének elsajátítása (information skills = információs készség)

4 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu AKI TUD VALAMIT … ismeretekkel rendelkezik tapasztalatai vannak reflexekké rövidült gondolkodási és cselekvési algoritmusai vannak a problémákban mintákat ismer fel ezeket saját és mások tapasztalataival veti össze tudja, hogy mi szokott működni és mi nem adott lépéseknek mi a várható következménye hogyan kell ezekre reagálni, stb. A TUDÁS: összefüggéseiben fölfogott információ. Ószőlői Fiókkönyvtár

5 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu VAN-E VÍZIÓNK? IGEN! Magyarország = regionális tudásközpont Információ = hatalom, ha keveseké Információ = hajtóerő, ha mindenkié Magyarország = szabad + igazságosabb + versenyképesebb Mi a fejlesztés vége?? Ószőlői Fiókkönyvtár

6 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Az „eEurope” = az európai információs társadalom programja Legfontosabb célkitűzései: fiatalok beléptetése a digitális korszakba – esélyegyenlőség gyors internet a kutatók és a diákok részére az elektronikus kereskedelem, online egészségügyi szolgáltatások intelligens közlekedés/szállítás online közszektor FELTÉTELE: digitális forradalom az iskolákban Ószőlői Fiókkönyvtár

7 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Magyar Információs Társadalom Stratégia NFT, MITS: folyamatok korszerűsítése szolgáltatások modernizálása Gazdasági főirány:  E-munka, E-üzlet, E-közlekedés, E-agrárium Közigazgatási főirány:  E-kormányzat, e-önkormányzat Kultúra főirány:  Nemzeti Digitális Adattár (NDA) Oktatás főirány:  E-oktatás: digitális kultúra az oktatásban (Sulinet) Egészségügyi főirány: Környezetvédelmi főirány: Könyvtárügy Ószőlői Fiókkönyvtár

8 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu MITS - rólunk „Az oktatásban, a felnőttképzésben: A pedagógusok egyre nagyobb hányada képes az informatikai eszközök használatára, de még távolról sem kielégítő az a mérték, amelyben ezt beépítik pedagógiai gyakorlatukba. A kialakuló információs társadalomban való érvényesüléshez szükséges jártasság fejlesztését szolgáló tartalmak és módszerek, a világháló oktatási célú felhasználása nem jelenik meg kell súllyal sem az oktatás tartalmában, sem a folyamatában. Az információs társadalom oktatása nincs jelen sem a közoktatásban, sem a felső oktatásban és a felnőttképzésben.” [i][i] [i] MITS. Bp. : Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2003. november In.: http://www.ihm.gov.hu/data/19797/MITS%20teljes%20anyaga.pdf 19. old.http://www.ihm.gov.hu/data/19797/MITS%20teljes%20anyaga.pdf Ószőlői Fiókkönyvtár

9 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu OMKKFS = 23 intézkedési csomag Akkreditált oktatási programok fejlesztése és … az elektronikus oktatási tartalomfejlesztés és szolgáltatás kiszélesítése. … információforrások intelligens felhasználására, a belső összefüggések megértésére, a keresésre az interneten, az interneten található információk értékelésének képességére, a hitelesség eldöntésére való képesség beépítése az oktatási célokba. Infokommunikációs eszközök használatának elterjesztése, különös tekintettel a speciális szoftverekre. Ószőlői Fiókkönyvtár

10 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu OMKKFS = 23 intézkedési csomag A pedagógus szakma fejlesztése során a pedagógusképzés és - továbbképzésben az infokommunikációs kompetenciák kialakítása, különös tekintettel az informatikai eszközökre alapozott pedagógiai eljárások alkalmazására. Az oktatási tartalomfejlesztés és szolgáltatás kiszélesítése. Az eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata, az eszköz-ellátottság fejlesztése. Stb. Ószőlői Fiókkönyvtár

11 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Kiemelt kompetenciaterületek az oktatási programcsomagok létrehozásában: Eszközjellegű kompetenciák: szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi, IKT (informatikai és médiahasználati) területen. Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, az életpálya-építési kompetenciák területén. SULINOVA KHT Ószőlői Fiókkönyvtár

12 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Európai trendek a könyvtárügyben Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata[i][i] „Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek…” [i][i] Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata. In. Könyvtári Levelezőlap, 2000. 4. sz. 4-6. p. Ószőlői Fiókkönyvtár

13 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Az iskolai könyvtár missziója Az iskolai könyvtár: tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak. Hozzáférjenek a szélesebb könyvtári és információs hálózathoz, összhangban az UNESCO nyilvános könyvtárakról szóló nyilatkozatának az alapelveivel.[1][1] [1] A közművelődési könyvtárakra vonatkozó nyilatkozat négy évvel korábban (1996-ban) készült. Ószőlői Fiókkönyvtár

14 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu A 21. szd-i korszerű iskolai könyvtár Nem közművelődési könyvtár az iskolában, hanem taneszközök szakkönyvtára. Tanítási, tanulási médiatár széleskörű információhordozók Rögzítés Tárolás Átvitel Keresés szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjtemény a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatások Oktatási helyszín Kommunikációs centrum. Ószőlői Fiókkönyvtár

15 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu CÉL: az önálló ismeretszerzés tantervi program szerint szervezi nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széleskörű lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. Ószőlői Fiókkönyvtár

16 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, gondozza nyomtatott dokumentumok (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, segédkönyv, kotta stb.) iskola kéziratos pedagógiai anyaga (helyi pedagógiai program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, pályamunkák stb.) nem nyomtatott ismerethordozók (diafilm, hanglemez, hang- és videokazetta, írásvetítő transzparens, zenei CD, CD-ROM, számítógépes floppy, multimédia CD stb.) gyors, naprakész (közhasznú, közérdekű) információszerzést szolgáló dokumentum típusok (napilap, folyóirat, referensz művek, számítógépes adatbázisok stb.) Ószőlői Fiókkönyvtár

17 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: tankönyvtárat hoz létre a tartós tankönyvekből és segédkönyvekből gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók részére (tanulók, pedagógusok, technikai és adminisztratív dolgozók) biztosítja a különböző információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket gyűjteményéből letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein Ószőlői Fiókkönyvtár

18 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: gyűjteményét feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, (információs tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist épít) lehetőséget ad a különböző dokumentumok másolására, sokszorosítására, új oktatási anyagok összeállítására (oktatócsomag, új dokumentumok előállítása, pl. videofelvétel, fotófelvétel, Internetről letöltött tartalmak az egyes órákhoz, stb.) szolgáltatásaival kielégíti az iskola tevékenységéből eredő információs igényeket Ószőlői Fiókkönyvtár

19 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: kielégíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs igényeit (tájékoztatást ad különböző könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól) közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, a könyvtárközi kölcsönzés) felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű hálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat Ószőlői Fiókkönyvtár

20 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtárhasználati tantervek kidolgozásában és ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati megvalósítását részt vállal a könyvtárismereti és - használói képzésben megalapozza a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, használói szokásait, felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra tanórai foglalkozások tanítást követő egyéni és csoportos foglalkozás keretében Ószőlői Fiókkönyvtár

21 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Feladatai: központi helyet tölt be a tanulók információszerző, - kezelő, kommunikációs képességeinek fejlesztésében, a kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában: megfelelő technikájú értő/értelmező olvasás írás- és szóbeli kifejezőképesség információhordozók használatához szükséges technológiai készségek számítógép használatának készsége logikai-gondolati műveletek képessége, stb. az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma Ószőlői Fiókkönyvtár

22 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN Könyvtárpedagógiai program (NAT, NAT2003) Könyvtárhasználati ismeretek (kerettantervek) Helyi tanterv (könyvtárpedagógiai program) Ószőlői Fiókkönyvtár magyar informatika osztályfőnökiszaktárgyak tanítási órán kívüli tevékenységek KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK

23 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu ISMERETKÖR Alapozó ismeretek (könyvtárostanár oktat(hat)ja) Könyvtárhasználati ism. Viselkedés Használat, rendszer Dokumentumismeret Könyv szerkezete, tartalma dokumentumtípusok Tájékoztató eszközök h. Információhordozók h. Szellemi munka technikája (a nevelőközösséget a könyvtárostanár segíti) Tematikus gyűjtőmunka Irodalom-, ill. forrásjegyzék Kiselőadás Írásbeli beszámoló Versenyek Internet figyelés Sajtófigyelés, stb. Ószőlői Fiókkönyvtár A tudásszint folyamatos mérése - értékelése

24 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu MIÉRT A KÖNYVTÁRBAN? Az eszközök helyben vannak. A tudományok együtt vannak. Folyóiratok is járnak. Képzett szakemberek segítenek. Előre nem tervezhető kérdések is megválaszolhatók. Kötetlenebb, témaközpontú óravezetés lehetséges. Könyvtárhasználatra nevel! Ószőlői Fiókkönyvtár

25 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu ADDIG MÉG HOSSZÚ AZ ÚT… Az iskolai könyvtárak felszereltségének, állományának a követelményekhez való igazítása. A pedagógusok könyv-és könyvtárhasználati ismereteinek bővítése, informatikai jártasság – IKT – megszerzése. Pedagógiai szemléletmód váltás – pedagógusképzés, továbbképzések. Ószőlői Fiókkönyvtár

26 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu A NEUMANN-HÁZ Kortárs magyar irodalom – Digitális Irodalmi Akadémia (DIA); WebKat.hu; Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI); Magyar klasszikusok összes költeményei; Széchenyi és Kossuth művei; E-könyvek; Virtuális Diafilm-történeti Múzeum; Olvasni jó!; Ószőlői Fiókkönyvtár

27 Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - forrás@c3.hu Köszönöm a figyelmet! Ószőlői Fiókkönyvtár


Letölteni ppt "Az iskolai könyvtár új modellje - Petraskóné Bakodi Erika - informatikus-könyvtáros - Az iskolai könyvtár új modellje - Ószőlői Fiókkönyvtár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések