Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében."— Előadás másolata:

1 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében TÁMOP-3.3.7/09/1-2009-0019 IPR ERNYŐ Barcs, 2011. február 25.

2 Előzmények – törvényi szabályozás 11/1994-es MKM rendelet szabályozása alapján INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER11/1994-es MKM rendelet szabályozása alapján INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER kiépítése az általános iskolákban 2003-tól (Két bázisintézmény: BNI Arany, KKI Darány) KKI Darány)

3 Kik vehettek részt a programban? Azok az intézmények:Azok az intézmények: -Amelyek vállalták, hogy a SZEGREGÁCIÓ jelenlétét az iskolában teljes mértékben elutasítják. -Megújítják pedagógiai kultúrájukat. -Minden tanuló részére biztosítják az ESÉLYEGYENLŐSÉGET. -Átalakítják kapcsolatrendszerüket a közvetlen társadalmi környezetükkel! A KISTÉRSÉG MINDEN ISKOLÁJA A PROGRAM RÉSZESÉVÉ VÁLT!

4 Az IPR céljai Csökkenjenek az igazolatlan hiányzások!Csökkenjenek az igazolatlan hiányzások! Egyre kevesebb tanuló hagyja ott –idő előtt - a közoktatás rendszerét!Egyre kevesebb tanuló hagyja ott –idő előtt - a közoktatás rendszerét! Csökkenjen a lemorzsolódó tanulók száma!Csökkenjen a lemorzsolódó tanulók száma! Növekedjen a továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási aránya a középiskolákban!Növekedjen a továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási aránya a középiskolákban!

5 Változások a törvényi szabályozásban Normatív támogatás helyett pályázati rendszer (hazai forrásból)Normatív támogatás helyett pályázati rendszer (hazai forrásból) A rendszer bővült az óvodai neveléssel, majd a középiskolák bevonásával.A rendszer bővült az óvodai neveléssel, majd a középiskolák bevonásával. Kiépültek az országos szinten szervezett szakmai műhelyek, kialakult a módszertani továbbképzések rendszere.Kiépültek az országos szinten szervezett szakmai műhelyek, kialakult a módszertani továbbképzések rendszere.

6 2009! – eltelt 6 év Minden intézmény kiépítette az IPR alapjait, elérkezett az ideje a továbblépésnek!Minden intézmény kiépítette az IPR alapjait, elérkezett az ideje a továbblépésnek! EKKOR „JÖTT” a LEHETŐSÉG, AZ LHH-S PROJEKT!EKKOR „JÖTT” a LEHETŐSÉG, AZ LHH-S PROJEKT! Intézmények felújítása, javuló tárgyi és technikai feltételek!Intézmények felújítása, javuló tárgyi és technikai feltételek! Szükségessé vált az intézményekben folyó szakmai munka színvonalának emelése, koordinálása, a tapasztalatok átadása az EGYÜTTMŰKÖDÉS!Szükségessé vált az intézményekben folyó szakmai munka színvonalának emelése, koordinálása, a tapasztalatok átadása az EGYÜTTMŰKÖDÉS!

7 Gondolkodjunk együtt! ERNYŐ Van: - 12 általános iskolánk, 20 óvodánk,Van: - 12 általános iskolánk, 20 óvodánk, 266 kreatív, tenni akaró pedagógusunk,266 kreatív, tenni akaró pedagógusunk,akik: -2913 gyermek -861 óvodás és 2052 iskoláskorú gyermek neveléséért, oktatásáért vállaltak, vállalnak FELELŐSSÉGET

8 A kistérség intézményei Iskolák (12) Homokszentgyörgy – Lad – Kálmáncsa (17) BNI: Arany J. – Deák F. (547) – Vízvár – Bolhó - Szulok Babócsa DKKI: Csokonyavisonta – Darány - Lakócsa 1087 fő 280 fő 206 fő 479 fő

9 A kistérség intézményei Óvodák (20) Homokszentgyörgy – Lad – Kálmáncsa – Szulok (14) - Hedrehely BNI: Barcs 6 óvoda (75) – Bolhó – Vízvár - Rinyaújlak Babócsa - Bélavár DKKI: Csokonyavisonta – Darány – Lakócsa - Istvándi 447 fő 139 fő 88 fő 187 fő

10 Miért indokolt az „ERNYŐ”? Iskolák 12 iskola 2052 tanuló, ebből: -1297 hh (63%) -702 hhh (34%)

11 Miért indokolt az „ERNYŐ”? Óvodák 20 óvoda 861 gyermek, ebből: -570 hh (66%) -286 hhh (33%)

12 Európa – Magyarország – Barcsi kistérség Az EU oktatáspolitikája szerint „a közoktatásnak elő kell segítenie az emberi jogok és alapvető szabadságjogok érvényesülését és erősíteni a plurális demokráciát, valamint növelnie kell az emberek közötti kölcsönös bizalmat és megértést.”Az EU oktatáspolitikája szerint „a közoktatásnak elő kell segítenie az emberi jogok és alapvető szabadságjogok érvényesülését és erősíteni a plurális demokráciát, valamint növelnie kell az emberek közötti kölcsönös bizalmat és megértést.” Ezeknek a kihívásoknak a magyar közoktatás jelen állapotában nem tud megfelelni, ha nem látja meg a perifériára sodródott társadalmi rétegek gyermekeit, a helyzetükből fakadó félelmetes esélyegyenlőtlenségüket, ha nem ad meg minden lehetséges esélyt társadalmi integrációjukra.Ezeknek a kihívásoknak a magyar közoktatás jelen állapotában nem tud megfelelni, ha nem látja meg a perifériára sodródott társadalmi rétegek gyermekeit, a helyzetükből fakadó félelmetes esélyegyenlőtlenségüket, ha nem ad meg minden lehetséges esélyt társadalmi integrációjukra.

13 Az „ERNYŐ” program hatása a kistérség oktatási intézményeire Az intézményekben épülő IPR és az IPR ernyőprojekt az alábbi hatásokat gerjesztheti: - a napi pedagógiai gyakorlat egyre gyorsabban közeledik a minőségi és inkluzív gyakorlathoz, - Intézményi szinten megerősödik a tantestület, módszertanilag és infrastrukturálisan fejlődik a szolgáltatási kínálat, a kistelepüléseken csökken a tanulóelvándorlás mértéke, - az intézményközi együttműködések kistérségi és regionális szinten erősödnek, - Az egyes intézmények valódi esélyt kapnak az országos vérkeringésbe való bekapcsolódásra.

14 Az„ERNYŐ” eszmeisége A projekt a kistérség valamennyi oktatási intézménnyel rendelkező településére kiterjedően valósul meg. Az IPR-ernyő lehet az a szerveződés, amely éppen alapos helyismerete, intézményismerete, közvetlen kapcsolatai révén ráláthat az intézményekben folyó napi fejlesztőmunkára, a konkrét segítségadáson túl, közvetíthet szakértői, mentori segítséget, ajánlhat jó gyakorlatokat, szervezhet olyan fórumokat rendezvényeket amelyek a legkonkrétabb segítséget nyújthatják az intézményeknek. Ilyen rendszer, ilyen szinten még nincs, ez a szerveződés példaértékű lehet.

15 Célok – A NEVELÉS, OKTATÁS LEHET MINDEN RÉSZTVEVŐJÉNEK SIKERTÖRTÉNETE IS ! A projektben tervezett tevékenységek eredményeként valósulhat meg kistérségi szinten: - 100%-os „szakos” ellátottság minden intézményben,minőségi oktatás minden területen -a kor kihívásainak leginkább megfelelő, korszerű pedagógiai fejlesztőmunka -modellértékű együttműködés: szülők – intézmények – fenntartók között - a közoktatásban résztvevő gyermekek ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK biztosítása óvodától a középiskola befejezéséig -ÁTVEHETŐ, TOVÁBBFEJLESZTHETŐ PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ!

16 Köszönöm a figyelmet! További sikeres együttgondolkodást! Breszkovics József 20/3740993 breszko@vipmail.hu


Letölteni ppt "Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések