Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektrosokk”, „a levegő országútjai” és „Ikarosz szárnyai”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektrosokk”, „a levegő országútjai” és „Ikarosz szárnyai”"— Előadás másolata:

1 Elektrosokk”, „a levegő országútjai” és „Ikarosz szárnyai”
Covinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Konferenciája 2011 ápr. 27. Elektrosokk”, „a levegő országútjai” és „Ikarosz szárnyai” Pénzelmélet és bankválság a XVIII. század skót gazdasági gondolkodásában Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

2 James Boswell 1772 Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

3 A válság: elektromos sokk
Háború, éhínség és pestis tették ki korábban az emberiség általános csapásait, de a mi korunkban egy újjal bővült a számuk: nevezetesen a Csőddel. Az év úgy marad meg az emlékezetben, mint a zűrzavar, döbbenet és nélkülözés éve. Egész Skóciát megrázta egy kereskedelmi földrengés, amelytől, mintha elektromos vezeték kapcsolta volna össze őket, az embereket az ország minden sarkában szinte azonnal ugyanaz a sokk rázta meg. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

4 Adam Smith 1776 The gold and silver money which circulates in any country, and by means of which the produce of its land and labour is annually circulated and distributed to the proper consumers, is, in the same manner as the ready money of the dealer, all dead stock. It is a very valuable part of the capital of the country, which produces nothing to the country. The judicious operations of banking, by substituting paper in the room of a great part of this gold and silver, enables the country to convert a great part of this dead stock into active and productive stock; into stock which produces something to the country. The gold and silver money which circulates in any country may very properly be compared to a highway, which, while it circulates and carries to market all the grass and corn of the country, produces itself not a single pile of either. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

5 Waggon-way through the air and Daedelian wings of paper money
The judicious operations of banking, by providing, if I may be allowed so violent a metaphor, a sort of waggon–way through the air; enable the country to convert, as it were, a great part of its highways into good pastures and corn fields, and thereby to increase very considerably the annual produce of its land and labour. The commerce and industry of the country, however, it must be acknowledged, though they may be somewhat augmented, cannot be altogether so secure, when they are thus, as it were, suspended upon the Daedalian wings of paper money, as when they travel about upon the solid ground of gold and silver. Over and above the accidents to which they are exposed from the unskilfulness of the conductors of this paper money, they are liable to several others, from which no prudence or skill of those conductors can guard them. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

6 Papírpénz, légi utak és daidaloszi szárnyak
Az országban forgalomban lévő arany- és ezüstpénz szerepe az országútéhoz hasonlítható: ez bonyolítja le az ország teljes takarmány- és gabonaforgalmát, de egyetlen kévényit sem termesztenek rajta. Az átgondolt bankműveletek, amelyek, ha szabad ilyen erőteljes hasonlattal élnem, egyfajta légifolyosókat hoznak létre, lehetővé teszik az ország számára, hogy az országútjai nagy részét termékeny legelőkké és gabonaföldekké alakítsák át, s ezáltal nagymértékben növeljék az ország földjének és munkájának az évi össztermékét. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

7 El kell ismerni azonban, hogy az ország kereskedelme és ipara, noha szintén bővül ennek nyomán, már egyáltalán nem lehet olyan biztonságban, amikor mintegy a papírpénz daidaloszi szárnyai tartják a levegőben, mint amikor az arany és az ezüst szilárd talaján halad. Azokon a baleseteken túl, amelyeknek az e papírpénzforgalmat irányítók hozzá nem értéséből adódóan ki van téve, még számos más baj is érheti, amelyektől az irányítók semmiféle körültekintése vagy hozzáértése sem óvhatja meg. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

8 Ovidius: Átváltozások
Oktatgatja fiát: "Közepütt szállj," adja tanácsát, "Icarus, erre vigyázz, nehogy aztán, hogyha alant szállsz, víz nehezítse a tollaidat, s tűz marja, ha túlfönt: szállj csak a kettő közt! ekkor a gyermek kezd a szilaj röpülésnek örülni, és vezetője fölé száguld, vágy vonja az égbe, tör magasabbra utat Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

9 Daidalosz és Ikarosz Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

10 Smith a metaforák használatáról
Now it is evident that none of these metaphors can have any beauty unless it be so adapted that it gives the due strength of expression to the object to be described and at the same time does this in a more striking and interesting manner. When this is not the case they must either carry us to bombast on the one hand or into burlesque on the other. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

11 „Free banking” Skót bankrendszer: szemben a Bank of England monopóliumával; vegyes bankrendszer: két államilag alapított (chartered) bank: Bank of Scotland 1695, Royal Bank of Scotland 1727, bankháború: csak 1751-ben állapodnak meg egymás bankjegyeinek elfogadásáról; jogi szabályozás eltér az angoltól: lehet 6 partnernél több. Helyi bankok: „an Opinion has of late too generally prevailed amongst People in Power that the greater the Number of Banks so much better for the Country, which rendered any Endeavours to restrain Private Banking very unpopular and drew upon them the Censure of Monopolizing.” (1756) Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

12 „A híres Mr. Law” 1705-ben a skót parlamentnek
Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

13 Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia 2011. ápr

14 David Hume ( ) Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

15 Esszék és értekezések különböző tárgyakról 1753-54
A bankok, államkötvények és a papírpénz, melyek olyannyira elterjedtek ebben a királyságban… A pénzbőségből eredő káros hatásokat anélkül érezzük, hogy élveznénk annak előnyeit. Franciaországnak nincsenek bankjai, a kereskedői váltók nem terjedtek el úgy, mint nálunk…hivatalosan nem engedélyezik az uzsorát. Ennélfogva a munka és az élelmiszer még mindig olcsóbb náluk… Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

16 A hitel áldásai Vannak olyan nézőpontok, amelyekből a papírpénz és a bankok előnyei meghaladják hátrányaikat. Az Edinburgh-i bankok által bevezetett bankhitelt „a kereskedelem valaha megvalósított egyik legszellemesebb ötletét” egész Skóciára nézve áldásosnak tartották. Csaknem mindenki a teljes vagyona erejéig nyújthat biztosítékot, és a kapott bankhitel olyan, mintha készpénz volna. Glasgowi bankok bankjegyeket bocsátottak ki, országszerte készpénz gyanánt fogadták el e bankjegyeket. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

17 Nincs szükség szabályozásra
Az újítás előnyei: a javak tetemes gyarapodása, a kereskedelem és az ipar fejlődése. És a hátrányai: túlságosan megkönnyítette a hitelfelvételt – kockázatos. Kiszorította a forgalomból a nemesfémeket: Hume szerint 1707-ben 1 milliónyi fémpénz volt Skóciában, 1752-ben csak az 1/3-a – ez valószínűtlen. De: védeni a népet és az ipart kell, „a pénzt a kormányzat nyugodtan, minden félelem és féltékenység nélkül rábízhatja az emberi dolgok szokásos menetére.” Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

18 Vita az érmeáramlásról: az „egy ár tétele”
Oswald of Dunnikier: ha szabad a kereskedelem, a növekvő pénzmennyiség nem vezet a munka és az áruk árának növekedéséhez; mert ezzel nemcsak hazai, hanem külföldi vásárlásokat is megvalósítanának az ottani árakon, a megnövekedett munkabérek pedig vonzanák a külföldieket, így a hasznos lakosok száma is a pénz mennyiségével arányosan növekedne. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

19 A Janus-arcú államadósság
Az államadósság a kereskedőket pénzzel látja el, amely a kezükön megsokszorozódik, és biztos hasznot hajt. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedelmi ügyletekben kisebb haszonra törekedjenek. A szerényebb kereskedelmi haszon csökkenti az áruk árát, ösztönzi a fogyasztás növekedését, szaporább munkára sarkallja a közembereket, elősegíti a mesterségek és az ipar elterjedését. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

20 A rossz következmények összemérhetetlenül súlyosabbak
Kiszorítják az aranyat és ezüstöt – a létfenntartási cikkek és a munka ára nő. Kamatok fizetése – adóterhek növekedése. Államkötvényeink egy része külföldiek kezében – az ország azok hűbérese lesz. Hozadékból élő tétlen emberek – ösztönzi a haszontalan, semmittevő életet. „Vagy a nemzet számolja fel az államadósságot, vagy az adósság a nemzetet.” Ha úgy kezelik mint eddig: „lehetetlen mindkettőnek fennmaradnia”. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

21 Sir James Steuart Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

22 Mire kell figyelnie „a modern államférfinek”?
Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

23 Hume versus Smith a pénzelmélet történetében
Hume értékelése: a modern dinamikus monetáris elmélet lényegében csak egy deriválttal egészíti ki, amit Hume mondott (Milton Friedman 1975) Smith értékelése: a monetáris elmélet történetében nem foglal el jelentős helyet, nem folytatta a monetáris dinamika Cantillon, Hume és Steuart műveiben kifejtett elemzését. (Douglas Vickers 1975) Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

24 Különösképpen érvényes ez az államadósság és a papír-pénz kérdéskörében:
„lack of vision for the potential uses and misuses as policy instruments of paper money and public credit – vision that Smith’s contemporaries did not lack.” (M. P. Paganelli) Magyarázat: a papírpénz és az államadósság megold-hatja egy ország problémáit, ha a jóakaratú kormányzat bölcsen alkalmazza. De: a kereskedelmi társadalom nem erre épül, hanem az önérdekre és a hiúságra. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

25 A pék jóakarata és az államférfi bölcsessége a kereskedelmi társadalomban
Ebédünket nem a pék jóakaratától, hanem attól várjuk, hogy ő a saját érdekeit tartja szeme előtt. a törvényhozó, akinek a mindig is változatlan általános elvek alapján kell mérlegelnie, a köznapian államférfinak vagy politikusnak nevezett ármányos és ravasz lény hozzáértésére, akinek a tanakodását az ügyek pillanatnyi állása vezérli Mi hajtja a versengést, mi motiválja a az emberi élet nagy célját: helyzetünk megjavítását? A hiúság, ami annak hitén alapul, hogy figyelem és helyeslés tárgyai vagyunk. (TMS I.III.2.1.) Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

26 Közhitel és szabad kormányzás
None will give credit but to men of integrity, prudence and activity, or to men of substance. Here then are natural checks and limits, beyond which credit will not be extended. When a free government is able to contract great debts by borrowing from its subjects, this is a certain sign, that it has gained the confidence of the people. (Robert Wallace 1734) Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

27 Adam Smith a bankokról és a papírpénzről
Európa minden nemzetének kereskedelme bámulatosan gyarapodott a bankok létrejötte nyomán. Ebben az országban mindenki tisztában van előnyös hatásukkal. Amerikai gyarmataink, ahol a forgalom nagy részét papírpénzzel bonyolítják le, a legvirágzóbb állapotnak örvendhetnek. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

28 Ez igaz, de nem okoz valódi kárt az országnak.
A papírpénz elleni egyetlen érv, hogy kiszárítja az ország arany- és ezüst-készletét, mert külföldön nem fogadják el és nemesfémmel kell fizetni. Ez igaz, de nem okoz valódi kárt az országnak. A valódi gazdagság nem az érme mennyiségétől, hanem a létfenntartási javak bőségétől függ. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

29 A bankok versenye: hatékony piaci szabályozás
A banktársaságok számának az utóbbi időben az Egyesült Királyság mindkét részében végbement megsokszorozódása, ami sokakat igencsak megriasztott, nem hogy csökkentette volna, hanem még növelte is a köz biztonságát. Minden bankot arra kényszerít, hogy körültekintőbben járjon el, s hogy csak készpénz-állományának megfelelő arányban bocsásson ki papírpénzt, így védekezve a megrohanás veszélyével szemben, amelyet a versenytársak sokaságának vetélkedése bármikor rázúdíthat. Szűkebb körre szorítja vissza minden egyes társaság működését, és csökkenti a papírpénz-kibocsátásukat. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

30 Mivel ezáltal az összforgalom több szereplő között oszlik meg, bármely adott társaság csődje – ami a dolgok természeténél fogva olykor szükségképpen megesik – kevésbé súlyos következményekkel jár a közre nézve. Ez a szabad verseny ugyanakkor arra is rákényszerít minden bankárt, hogy nagyvonalúbban kezelje az ügyfeleit, nehogy a vetélytársai elhódítsák tőle. Általában véve is az a helyzet, hogy amennyiben bármely üzletág vagy a munkamegosztás bármely formája előnyös a köznek, úgy minél szabadabb és kiterjedtebb a verseny, annál inkább az lesz. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

31 1763-as előadások: még egy monopolbank csődje sem okozna súlyos bajt
The ruin of a bank would not be so dangerous as is commonly imagined. Suppose all the money in Scotland was issued by one bank and that it became bankrupt, a very few individuals would be ruined by it, but not many, because the quantity of cash or paper that people have in their hands bears no proportion to their wealth. Neither would the wealth of the whole country be much hurt by it, because the 100 part of the riches of a country does not consist in money. The only method to prevent the bad consequence arising from the ruin of banks is to give monopolies to none, but to encourage the erection of as many as possible. When several are established in a country, a mutual jealousy prevails, they are continualy making unexpected runs on one another. This puts them on their guard and obliges them to provide themselves against such demands. Was there but one bank in Scotland it would perhaps be a little more enterprizing | as it would have no rival, and by mismanagement might become bankrupt, but a number puts this beyond all danger. Even tho’ one did break, every individual <would> have very few of it’s notes. From all these considerations it is manifest that banks are beneficial to the commerce of a country, and that it is a bad police to restrain them. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

32 Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia 2011. ápr

33 Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia 2011. ápr

34 Hume levele Smith-nek 1772 jún
Hume levele Smith-nek 1772 jún. 27-én (két nappal az Ayr bank csődje után) Do these Events any-wise affect your Theory? Or will it occasion the Revisal of any Chapters? On the whole, I believe, that the Check given to our exorbitant and ill grounded Credit will prove of Advantage in the long run, as it will reduce people to more solid and less sanguine Projects, and at the same time introduce Frugality among Merchants and Manufacturers: What say you? Here is Food for your Speculation. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

35 Smith és a bankválság: személyes érintettség
Tho I have had no concern myself in the Public calamities, some of the friends for whom I interest myself the most have been deeply concerned in them; and my attention has been a good deal occupied about the most proper method of extricating them. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

36 Reálváltó-doktrina és önérdek
Ha minden banktársaság mindig felfogta és követte volna a saját egyéni érdekét, akkor a forgalom sohasem lehetett volna túltelített papírpénzzel. De mivel nem minden egyes banktársaság fogta fel és követte mindig a saját egyéni érdekét, a forgalom gyakran túltelítődött papírpénzzel. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

37 Hitelszűke és vállalkozás
A vállalkozók saját szorult helyzetüket, amelynek közvetlen kiváltó oka kétségkívül a bankok szükségképpen óvatossá vált magatartása volt, az országot fenyegető veszélynek állították be, s azt hangoztatták, hogy ez az országot fenyegető veszély teljes mértékben a bankok tudatlanságának, kishitűségének és rossz vezetésének köszönhető, amelyek nem nyújtanak kellőképpen nagyvonalú támogatást azok lelkesítő vállalkozásainak, akik erejüket megfeszítve igyekeznek szépíteni, fejleszteni és gazdagítani a hazát. A jelek szerint úgy vélték, a bankoknak kötelességük olyan hosszú időre és annyi hitelt nyújtani nekik, ahogy azt ők kívánják. A bankok azonban megtagadták, hogy további hiteleket nyújtsanak azoknak, akiknek már így is túl sokat nyújtottak, s ezzel az egyedüli olyan módszert választották, amellyel még megmenthették a saját hitelüket vagy az ország közhitelét. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

38 Az Ayr bank működése: nem szándékolt következmények
E bank működése, úgy tűnik, tervezői és irányítói szándékaival teljesen ellentétes eredményeket szült. Az ő szándékuk a jelek szerint az volt, hogy támogatást nyújtanak az akkoriban az ország különböző részein folyamatban lévő haladó szellemű vállalkozásoknak (mert annak tartották őket), egyszersmind pedig, magukhoz ragadva minden bankügyletet, kiszorítják az összes többi skót bankot, amelyeknek a váltóleszámítolás terén tanúsított maradiságát sérelmesnek találták. Ez a bank kétségkívül hozott némi átmeneti könnyebbséget e vállalkozók számára, és lehetővé tette, hogy terveik megvalósítását két évvel tovább folytathassák, mint máskülönben tehették volna. Ezzel azonban csak azt érte el, hogy még mélyebbre merültek az adósságokban, úgyhogy amikor bekövetkezett az összeomlás, akkor ez még súlyosabb teherként nehezedett mind rájuk, mind pedig a hitelezőikre. E bank működése tehát valójában nem hogy enyhítette volna, hanem végeredményben még súlyosbította is a bajt, amelybe e vállalkozók mind magukat, mind pedig az országot sodorták. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

39 Daidalosz vagy Ikarosz?
Magánszemélyeket korlátozni abban – mondhatná itt valaki –, hogy egy bankár akár kis, akár nagy összegre szóló saját váltóját elfogadják, amikor pedig ők maguk hajlandók erre, vagy egy bankárt megakadályozni abban, hogy ilyen váltókat bocsásson ki, amikor pedig minden ügyfele hajlandó elfogadni azokat, annak a természetes szabadságnak az egyértelmű megsértése, amelyet a törvény – rendeltetésénél fogva – nemhogy csorbítani, hanem biztosítani hivatott. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

40 A szabadság tűzfalai Kétségtelen, hogy az ilyesfajta szabályozás bizonyos vonatkozásban a természetes szabadságjogok megsértésének tekinthető. Ha azonban egyesek visszaélnek a természetes szabadsággal, s ez az egész társadalom biztonságát fenyegeti, akkor minden kormányzat, legyen az a legszabadabb vagy a legönkényesebb, törvénnyel akadályozza meg – és kell is megakadályoznia – ebben. Az a kötelezettség, hogy a tüzek tovaterjedését meggátlandó tűzfalakat kell építeni, a természetes szabadság ugyanolyan jellegű megsértése, mint a banküzlet itt javasolt szabályozása Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

41 Szabályozás és szabadság
Ha a bankárokat megakadályozzák abban, hogy egy bizonyos összegnél kisebbre szóló, fizetőeszközül szolgáló bankjegyeket, vagyis bemutatóra szóló váltókat bocsássanak ki, s ha kötelezhetők arra, hogy az ilyen bankjegyeket a bemutatáskor azonnal és feltétel nélkül beváltsák, akkor a köz érdekét nem veszélyezteti, ha a bankárok működésének minden más vonatkozásban teljes szabadságot engednek. Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27

42 Köszönöm a figyelmet! Madarász Aladár Corvinus Egyetem Közgtud. kari konferencia ápr. 27


Letölteni ppt "Elektrosokk”, „a levegő országútjai” és „Ikarosz szárnyai”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések