Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új utak a helyi hagyomány és a lokalitás átadásában F ű zfa Balázs Sárospatak, 2011. november 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új utak a helyi hagyomány és a lokalitás átadásában F ű zfa Balázs Sárospatak, 2011. november 10."— Előadás másolata:

1 Új utak a helyi hagyomány és a lokalitás átadásában F ű zfa Balázs Sárospatak, 2011. november 10.

2 Mottó: „A m ű vészet nem az, hogy tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.” (Nietzsche)

3  AZ IRODALOM ESZKÖZE, PÉLDÁJA LEHET LOKÁLIS/HAGYOMÁNYOS ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK HARMONIZÁLHATÓSÁGÁNAK  MERT EGYIK LEGFONTOSABB ESZKÖZE A METONÍMIA (SZINEKDOCHÉ):  RÉSZ ÉS EGÉSZ („lokális és egyetemes”) FELCSERÉLÉSÉN ALAPULÓ SZÓKÉP (pl. „Örül egész Patak.”)

4 1. ember 2. n ő /férfi 3. magyar 4. dunántúli 5. Vas/Zemplén megyei A LOKALITÁS kimondásának igénye az önmeghatározás 3—4. szintjén megjelenik

5 Ottlik Berzsenyi Weöres Gazdag Erzsi (költ ő ) Pável Ágoston (polihisztor) Comenius Balassi Bálint Rákóczi György Stumpf István Kiss Árpás (kémikus) Finkey József (bányamérnök) Pet ő fi Stumpf István

6

7 „Feltételezik, hogy az óceánok vizében lebeg ő szemétnek a 90 százaléka m ű anyag. Az ENSZ egy 2006-os becslése szerint az óceánok minden négyzetmérföldjén 46 ezer darab m ű anyag tárgy lebeg.” http://kitekinto.hu/global/2008/02/13/tobb_magyarorszagnyi_lebeg_szemettelep_az_oceanon K Ö RN YE ZE TT UD AT OS SÁ G

8 Nagy László KI VISZI ÁT A SZERELMET Létem ha végleg lemer ű lt ki imád tücsök-heged ű t? Lángot ki lehel deres ágra? Ki feszül föl a szivárványra? Lágy hantu mez ő vé a szikla- csíp ő ket ki öleli sírva? Ki becéz falban megeredt hajakat, ver ő ereket? S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist? Létem ha végleg lemer ű lt, ki rettenti a kesely ű t! S ki viszi át fogában tartva a Szerelmet a túlsó partra! egyetemes -----------------------------------lokális (kölcsönös meghatározottság)

9

10

11 Két szatyros férfi, akik megváltoztatták a világot…

12 A SZÖVEGNEK NINCS KONKRÉT JELENTÉSE, HANEM „MATEMATIKAI KÉPLET”-KÉNT MŰKÖDIK!

13 LOKALITÁS/HAGYOMÁNYSZER Ű SÉG ÉS EGYETEMESSÉG (Nem minden lokális egyetemes, de minden egyetemes lokális…)

14 Dsida Jen ő : A SÖTÉTSÉG VERSE EGYETEMES INDIVIDUÁLIS, LOKÁLIS

15 EGYETEMES INDIVIDUÁLIS, HAGYOMÁNYOS

16 Nyolcvan év Ritka szép; Hetven év Jó, ha ép; Hatvannégy esztendő: Untig elegendő. (1881. márc. 2.)

17 Závodi Adrienn: Arany János: Évnapra A vers a számokra épül. Matematikailag pontosan levezethetők a benne rejlő számok közötti összefüggések. A kulcsszám a 64. Ez többszörösen alátámasztható. Természetesen nem véletlen, hogy a vers éppen 64 betűből áll. Az sem véletlen, hogy a költő pontosan a 64. születésnapján írta meg a verset, hiszen ha az évnek (1881) a számjegyeit összeszorozzuk (1x8x8x1=64), megkapjuk a kulcsszámjegyet, a 64-et. Tehát nem írhatta meg sem előbb, sem később. Miért kezdődik pont a nyolcvanas számmal a vers? Ez sem véletlen, hiszen ha a 64 gyökét megszorozzuk a 64 számjegyeinek az összegével (  64x(6+4)=8x10=80), megkapjuk a vers kezdő számjegyét; a 80-at.

18 A következő szám a 70. Ez egyszerűen megkapható, ha a 80-ból kivonjuk a kulcsszám számjegyeinek az összegét, azaz a 10-et. Sőt, ha megfigyeljük, hogy ez a 3. sorban szerepel, amely 8 betűből áll, akkor máris visszajutunk a 64-hez, mivel: ha 70-ből kivonjuk a 3x8, azaz a sorok és betűk szorzata számjegyeinek az összegét (3x8=24, 2+4=6), akkor megkapjuk a 64-et, hiszen 70–64=6. Ezért írta Arany a 70 és a 64 közötti, azaz a negyedik sort pont 6 betűsre. És ezt még azzal is fokozhatjuk, hogy az esztendő szó betűinek számát, azaz a 8-at négyzetre emelve szintén a 64-hez jutunk. Tehát az is megtervezett, hogy éppen a 64-es szám után került az esztendő szó. Azt hiszem, ez már elegendő bizonyíték arra, hogy a vers a számmisztikára épül. Természetesen Arany nem hiába várta ennek az évnek az eljövetelét, hiszen nagyszerűen bebizonyította matematikai, logikai tehetségét. Láthattuk, milyen fontos, hogy a vers a legjobb időpontban legyen megírva és tudatosan felépítve.

19 „ Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja. ” (Kosztolányi Dezső idézi Péterfy Jenőt)

20 Köszönöm a figyelmet! Stand By Me. Playing For Change. Song Around the World http://www.youtube.com/watch?v= Us-TVg40ExM http://www.youtube.com/watch?v= Us-TVg40ExM OTTHONUNK A NYELV


Letölteni ppt "Új utak a helyi hagyomány és a lokalitás átadásában F ű zfa Balázs Sárospatak, 2011. november 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések