Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arany János 1817-1882. 1111817 március 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arany János 1817-1882. 1111817 március 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán."— Előadás másolata:

1 Arany János 1817-1882

2 1111817 március 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán

3 Családja AAAAz első földjüket és nemességüket Bocskai Istvántól kapták, címerüket I. Rákóczi György adományozta 1634-ben, de ezt elvesztették, amikor Mária Terézia 1745-ben herceg Esterházy Antalnak adományozta a hajdúvárosokat. AAAA költő születésekor szülei már öregek voltak, a nővére már férjhez ment.

4 Ifjú kora  16 éves koráig otthon nevelkedet, ahol szülei oktatták, majd a helyi iskolában tanult.  1833 novemberében a debreceni kollégium főiskolai tagozatára került, „tógátus” diák lett de egy év múlva anyagi nehézségek miatt megszakította tanulmányait  1836 tavaszán színésznek állt Debrecenben, később egy vándortársulat tagja lett.  1836 augusztusában, hatvannégy évesen meghalt édesanyja, Megyeri Sára.  Nagyszalontán jegyzői álláshoz jutott. Később feleségül vette Ercsey Juliannát akitől két gyermeke született.  Később megbánja,hogy színésznek állt,és a szüleit magára hagyja

5 A népi triász  Arany János, Petőfi Sándor, Tompa Mihály

6 Elveszett alkotmány AAAArany 1845-ben az elveszett alkotmány című eposzával kezdte irodalmi pályafutását de igazán ismerté válását 1846-ban érte el a Toldi című elbeszélő kőlteményével.

7 Toldi Arany művének első értő bírálói nem győzték hangsúlyozni, hogy milyen szuverén módon formálta át a nyersanyagot: a szerteágazó kalandokat erőteljesen tömöríti, Toldi és a főbb személyek gondosan felépített jellemzést kaptak. Kemény Zsigmond a ki a maga tragikus felfogása felől közelített a Toldihoz ezt fűzte hozzá: találóan emelte ki a főhős bűnbeesésének körültekintő ábrázolását:ha Miklós gyilkossága nem lenne menthető, nem nyerné meg rokonszenvünket, ha viszont súlytalan volna, nem lenne számottevő bonyodalom.

8  1851-ben Geszten a Tisza családnál irodai nevelőként keresi a kenyérrevalót.

9  1851 őszétől tanári állásra hívják a nagy- kőrösi reformátustemplo mba

10 Buda halála AAAA Buda halálát mindenekelőtt az elbeszélés ütemének gyakori változtatása jellemzi. Ady nem indokolatlanul nevezte balladának a Buda halálát, valóban a műnemkeverés balladaszerű módja jellemzi. AAAA lírai költeményekhez is szorosabb kapcsolat fűzi a félbemaradt művet: az Előhang például A lejtőn változataként is olvasható. A szöveg megszerkesztettsége a legkisebb nyelvi egységek szintjén is teljes, a metaforikus fölépítés a lírai költeményekével vetekszik.

11  1856-ban megírja a Szondi két apródja című költeményét mely a 1848-49-es háborúban elvesztett Petőfi barátjának szánt.

12 walesi bárdok walesi bárdok  Arany egyetlen balladája, amely közvetlenül nem magyar tárgyú, közvetve azonban az. A költő 1857-ben elhárította magától a kétes megtiszteltetést, hogy üdvözlő verssel köszöntse a császári párt magyarországi látogatása alkalmából – helyette megírta „ó-angol balladá”- ját, amelyet (átdolgozva) az újabb önkényuralmi időszak idején, 1863-ban publikált. Aranyt nem egyszer vádolták meg utóbb túlzott óvatossága, sőt állítólagos „gyávasága” miatt. Holott a Szondi két apródja mellett ez a balladája is bizonyíthatja: amikor a nemzet függetlenségéről van szó, Arany nem ismer tréfát.

13 Tudományos akadémián betöltött posztja  1861-bena Magyar Tudományos Akadémia hívására Pestre költözik  1865-ben az Akadémia főtitkára lesz  Mukáját példásan végzi de ennek ellenére magányra és nyugalomra vágyik.

14  1877-ben megírja az őszikéket melyet a kapcsos könyvben helyez el.ez élete utolsó szakaszénak műve.

15 Halála:  Még megéli Petőfi Duna-parti szobrának felavatását.  1882. október 22-én (65 évesen) búcsut vesz földi pályafutásának.

16


Letölteni ppt "Arany János 1817-1882. 1111817 március 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések