Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Radnóti Miklós : É j s z a k a Versfeldolgozás az általános iskola VI.osztályában Kollár Mária előadása M u l t i m é d i a a z o k t a t á s b a n.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Radnóti Miklós : É j s z a k a Versfeldolgozás az általános iskola VI.osztályában Kollár Mária előadása M u l t i m é d i a a z o k t a t á s b a n."— Előadás másolata:

1

2 1 Radnóti Miklós : É j s z a k a Versfeldolgozás az általános iskola VI.osztályában Kollár Mária előadása M u l t i m é d i a a z o k t a t á s b a n

3 Tartalom 2 Tartalomjegyzék 1. Cím 2. Tartalomjegyzék Tartalom 3. Közös téma Közös téma 4. Emlékeztető Emlékeztető 5. Éjszaka Éjszaka 6. Életrajz - vázlat Életrajz - vázlat 7. Életrajz - képek Életrajz - képek 8. Kötetcímek Kötetcímek 9. Megzenésített vers Megzenésített vers 10. A vers tartalmi elemzése A vers tartalmi elemzése 11. A vers szerkezeti elemzése A vers szerkezeti elemzése 12. Stíluseszközök(szóképek) Stíluseszközök(szóképek) 13. Stíluseszközök(szóalakzatok) Stíluseszközök(szóalakzatok) 14. A vers zeneisége A vers zeneisége 15. Kaláka Kaláka 16. Játékos tudáspróba Játékos tudáspróba 17. Az abdai emlékműnélemlékműnél 18. Versfordítás

4 Tartalom 3 Mi a témájuk?  Aludj,baba, aludjál...(bölcsődal)  Este van már,késő este...(népdal)  Weöres Sándor : Őszi éjjel  Zelk Zoltán : Este jó  József Attila : Altató  Arany János : Családi kör  Juhász Gyula: Tiszai csönd

5 Tartalom 4 Emlékeztető  Aludj,baba,aludjál  Este van már, késő este... (népdal) Este van már, késő este. Pásztortüzek égnek messze. Messze, messze, más határon, Az alföldi rónaságon.  Arany János : Családi kör Este van, este van,ki-ki nyugalomban Feketén bólintgat az eperfa lombja... Zúg az éji bogár,nekimegy a falnak...  József Attila : Altató Lehunyja kék szemét az ég, Lehunyja sok szemét a ház... Dunna alatt alszik a rét, Aludj el szépen,kis Balázs Lábára lehajtja fejét Alszik a bogár, a darázs Vele alszik a zümmögés...  Zelk Zoltán : Este jó Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó.  Weöres Sándor : Őszi éjjel Őszi éjjel / izzik a galagonya, izzik a galagonya / ruhája Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába.  Juhász Gyula: Tiszai csönd Hálót fon az est, a nagy barna pók... Nem mozdulnak a tiszai hajók. --------------------------------------- Az égi rónán ballag már a hold...

6 Tartalom 5 Radnóti Miklós : É j s z a k a Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 1942. június 1.

7 Tartalom 6 Radnóti Miklós élete - vázlat  1909 május 5-én született Budapesten.  Az édesanyját és ikertestvérét születésekor elvesztette.  Édesapja újra megnősül.Testvére születik.  Apja halála után nagybátyja taníttatja.  Gyámja szándéka ellenére írói pályára készül. Szegeden jár egyetemre.  1935-ben feleségül vette Gyarmati Fannit.  Radnótit zsidó származása miatt a II.világháború idején többször behívják munkaszolgálatra.  A Bor melletti táborból társaival „eröltetett menet”-ben vonul nyugat felé.  1944 november 9-én Abda határában társaival együtt agyonlőtték.A tömegsírból két év múlva előkerült a notesz, amelybe utolsó verseit írta.  FerenczGyőző: Radnóti Miklós élete és költészete

8 Tartalom 7 Radnóti Miklós élete – képsor, idézetekkel...

9 Tartalom 8 Radnóti Miklós kötetei:  Pogány köszöntő (1930)  Újmódi pásztorok éneke (1931 )  Lábadozó szél ( 1933 )  Újhold ( 1935 )  Járkálj,csak halálraítélt! ( 1936 )  Meredek út ( 1938 )  Ikrek hava ( 1940 )  Tajtékos ég ( 1946 )

10 Tartalom 9 Megzenésített vers (Sólyom Tamás) Alkonyati képek (Munkácsy Mihály négy festménye) A Tonett zenekar muzsikál Éjszaka Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; Csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

11 Tartalom 10 A vers tartalmi elemzése  A cím egy napszak megnevezése.Napszaké,amely a nyugalom,de a szorongás, a felriadás ideje is lehet.  „Alszik a szív" -, a gondolkodó, érző ember – s vele alszik az aggodalom.Béke honol a házban.  A kezdő képet csend uralja.  A békés nyugalom csak viszonylagos -- ezt az aggodalom és a pókháló szó hangalakja és jelentése is jelzi, sejtetve a békesség rövid idejűségét.  A felsorolt alvókat mintha ott látnánk magunk előtt. Miközben minden alszik, az éjszakában ott lappang a félelem.  A hold hidegséget áraszt, az ősz alattomosan közelít. Éjszaka Mondd más szóval: aggodalom ! „Csend van a házban...” „...az egér se kapargál...” Van-e az alszik szóval rokon ér- telmű szó a versben? Mit jelképez a nyár,ha az őszről az elmúlás jut az eszünkbe?

12 Tartalom 11 A vers szerkezeti elemzése A versszöveg négy részre tagolható: I. Béke van a házban,csend, nyugalom, élő és élettelen alszik. II. Alszik a kert,a rózsa,a bogarak...a nyár... (a búzát az élet,a nyarat a felnőtt kor jelképeként értelmezhetjük). III.Az élet törékeny!Változik a kép.Földről az égre nézünk. IV.A kezdés idillje szertefoszlik, helyét a döbbenet, a halálfélelem veszi át az éjszakában.

13 Tartalom 12 Költői stíluseszközök a versben Szóképek:  jelzők  megszemélyesítés  metafora  jelkép éber egér, pergő búzaszem alszik a kert, a faág, alszik a búzaszemekben a nyár fölkel az ősz, lopakszik az éjben a hold = hideg érem az égen a nyár(a felnőtt kor),az élet jelképe az ősz az elmúlás,a halál jelképe

14 Tartalom 13 Költői stíluseszközök a versben Szóalakzatok:  szóismétlés  ellentét  hagutánzó,hangulat- festő szavak az alszik igét hat alkalommal ismétli a költő,legtöbbször hang- súlyos helyen, a sor elején holdban a láng --- hideg érem alszik a nyár --- fölkel az ősz kapargál, pergő, lopakszik

15 Tartalom 14 A vers zeneisége Az É jszaka című vers ritmusa időmértékes, daktylusi sorokból épül. _ ں ں ן _ _ ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom _ ں ں ן _ _ ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ ں ں ן _ Alszik a pókháló közelében a légy a falon ; Rímképlete: a a b b b b c c Alliteráció: hold,hideg... lopni lopakszik

16 Tartalom 15 Megzenésített vers KALÁKAKALÁKA

17 Tartalom 16 Játékos tudáspróba Melyik a helyes állítás ? 1. Noteszba írt verseit a láger őrei elkérték, megőrizték. 2. A II.világháború idején Párizsban tartózkodott. 3. Utolsó versei az Abdához közeli tömegsírból kerültek elő. 1. 2. 3. 1. Feleségéhez, Gyarmati Fannihoz több szerelmes verset írt. 2. 1945- ben, a háború után feleségül vette Gyarmati Fannit. 3. Gyarmati Fannival a háború idején ismerkedett meg. 1. 2. 3. 1. Az Éjszaka c. vers a békés, nyugalmas éj megjelenítése. 2. A békés éjszakában ott lappang a félelem. 3. A vers arról szól, hogy mindenki alszik. 1. 2. 3. 1. Radnóti Miklós és József Attila nem voltak kortársak. 2. Radnóti is, József Attila is a szegedi egyetemen tanult. 3. Radnóti tanári oklevelet szerzett és állást kapott Szegeden. 1. 2. 3.

18 Tartalom 17 Radnóti-centenárium 2009 - A Radnóti- Szavalóverseny temerini jutalmazottjai - Gyumity Tamara Papp Natália és Faragó Emma szavalók - Kollár Mária tanárnővel az Abda határában lévő Radnóti-emlékműnél 2009. május 5-én. ABDA

19 Tartalom 18 Versfordítás NIGHT The heart sleeps, and fear sleeps in the heart. The fly sleeps near the cobweb on the wall. It is quiet in the house, the wakeful mouse is quiet, the garden sleeps, the branch, the woodpecker in the tree, the bee in the hive, the chafer in the rose. Summer sleeps in the spinning grains of wheat, fire sleeps in the moon. A cold medal hangs in the sky. Autumn wakes.It steals through the night.


Letölteni ppt "1 Radnóti Miklós : É j s z a k a Versfeldolgozás az általános iskola VI.osztályában Kollár Mária előadása M u l t i m é d i a a z o k t a t á s b a n."

Hasonló előadás


Google Hirdetések