Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének szakaszai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének szakaszai"— Előadás másolata:

1 A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének szakaszai
Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár Pénzügy Intézeti Tanszék

2 Nemzetközi aranystandard
Intézményi feltételek: 1.a pénzhelyettesek zavartalan, aranyparitásnak megfelelő átválthatósága aranyra és az arany bankjegyekre történő konverziójának lehetősége; 2. az arany akadálytalan nemzetközi áramlása; 3. olyan szilárd szabályozó rendszer, amely az egyes országokban a forgalomba lévő pénzhelyettesek, kvázi pénzek mennyiségét az aranytartalékokhoz köti.

3 Nemzetközi aranystandard
Önszabályozó nemzetközi pénzügyi rendszer, A fizetési mérleg pozíciók kiegyenlítődése, Árfolyamok ingadozási centruma az aranyparitás,

4 Nemzetközi aranystandard
Példa a felső aranypont működésére: A $ és Ł aranyparitása 1Ł= 2 $. A $ Ł bankjegyek aktuális árfolyama 1 Ł = 1,8 $. Egy brit üzletembernek 1000 $–t kell fizetnie az USA-ban. Vagy átvált 555,56 Ł-t $-ra és teljesíti fizetési kötelezettségét Vagy 500 Ł-ért vesz aranyat, elszállítja az USA-ba, ott az aranyat beváltja 1000 $-ra. Tegyük fel, hogy az aranyszállítás tranzakciós költsége 40 Ł! Amíg a font árfolyama 1,85 $-nál gyengébb lesz, érdemes lesz aranyban fizetni! (Művelet 1000/ 540) Adott arany szállítási költségek mellett tehát kialakul az árfolyam ingadozás egy sávja, amelyet a kiviteli és behozatali aranypont határoz meg.

5 Nemzetközi aranystandard
Példa az alsó aranypont működésére: A $ és Ł aranyparitása 1Ł= 2 $. A $ Ł bankjegyek aktuális árfolyama 1 Ł = 2,18 $. Egy amerikai üzletembernek 500 Ł–ot kell fizetnie az Egyesült Királyságban. Vagy átvált 1080 $-t Ł-ra és teljesíti fizetési kötelezettségét Vagy 1000 $-ért vesz aranyat, elszállítja az USA-ba, ott az aranyat beváltja 500 Ł-ra. Tegyük fel, hogy az aranyszállítás tranzakciós költsége 80 $! Amíg a font árfolyama 2,16 $-nál erősebb lesz, érdemes lesz aranyban fizetni! (Művelet 1080/ 500) Adott arany szállítási költségek mellett tehát kialakul az árfolyam ingadozás egy sávja, amelyet a kiviteli és behozatali aranypont határoz meg.

6 Nemzetközi aranystandard

7 Nemzetközi aranystandard
A valuták egymáshoz viszonyított árfolyama meglehetősen stabil volt – az aranypont mechanizmus miatt. Adott valutának az a legalacsonyabb árfolyamát, ami felett már érdemes az aranyat kivinni az országból felső, vagy kiviteli aranypontnak nevezzük. A $ esetében 1,85 Ł, ami 0,54 Ł árfolyamnak felel meg. Adott valutának az a legmagasabb árfolyamát, ami alatt már érdemes az aranyat behozni az országba alsó vagy behozatali aranypontnak nevezzük. A $ esetében 2,16, ami 0,46 Ł árfolyamnak felel meg.

8 Az arany demonetizálódásának kezdete
Az I. világháború idején felfüggesztették az aranyra történő átváltást. Miért? I. VH után több országban restaurálták az aranystandard rendszert – de nem volt tartós. Verseny UK és USA között a pénzügyi hegemóniáért. Aranyrúd-standard. Az átváltás korlátozott volt.

9 Problémák az aranyrúd standard-rendszerrel
1929 – Nagy világgazdasági válság, nemzeti valutákat sorozatosan értékelték le („versengő leértékelés”) Az egyes országok nem közös, hanem egyéni válaszokat adtak a problémákra – lemondtak az aranyparitásról, áttérés a kötött devizagazdálkodásra. Az aranyra való beválthatóságot csak az USA tartotta fenn. Nehézkes kétoldalú klíring elszámolások. (BIS szerepe) Ld. nettó fizetési rendszer.

10 Problémák az aranyrúd standard rendszerrel
Tartós béke nem jöhet létre stabil nemzetközi pénzügyi rendszer nélkül. Van aki a XX. század egy világháborújáról beszél 21 év fegyverszünettel. John Maynard Keynes jelentős szerepe: Aranystandard nem jó, rugalmasabb megoldás kell Irreálisan magas jóvátételi kötelezettség volt Németországra kiróva, inkább tőketranszfer kellene. Világgazdasági válság tanulsága: a versengő leértékeléseket el kell kerülni, nincs reálhatása, közös alapból kell hiteleket nyújtani fizetési mérleg problémák esetén. Világjegybank felállítása.

11 Bretton Woods

12 Bretton Woods

13 A Bretton Woods-i rendszer
1944. júliusa: konferencia Bretton Woods-ban Csak az USD-nek van aranyparitása: 1 uncia arany ára = 35 USD A többi valuta árát az USD-hez rögzítették, kis lebegési sávval (dollár világpénz lett) Arany deviza rendszer – arany-dollár standard 3 szervezet felállítása: Nemzetközi Valutaalap (IMF) Világbank (Worldbank vagy IBRD) Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO). Később GATT, most WTO.

14 A rendszer jellemzői Kulcsvaluta egy nemzeti valuta (USD).
Kulcsvaluta = első számú tartalékvaluta, az árfolyamok rajta keresztül határozódnak meg, arannyal megtartotta a kapcsolatát. Az USD a résztvevő országok jegybankjai számára aranyra beváltható volt, Rögzített árfolyamrendszer, (vásárlóerő paritás alapján). Fokozatosan kialakuló részleges (tőke tételekre nem érvényes) konvertibilitás. Működését nem az önszabályozás, hanem nemzetközi intézmények biztosították. (IMF IBRD)

15 A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Hármas szerepkör: Szabályozás (árfolyamok és konvertibilitás) Finanszírozás Egyeztetés, konzultáció A ’70-es évekig ez a rögzített árfolyamrendszer fenntartását jelentette Később az árfolyamrögzítés sok helyen megszűnt (2 olajválság miatt), tagországok döntik el milyen árfolyamrendszert alkalmaznak IMF = nemzetközi gazdaság stabilitásának legfőbb letéteményese, 184 tagország

16 A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Szervezeti felépítés: Szavazati arányok az alaptőke arányában SDR (Special Drawing Rights, Különleges Lehívási Jogok) az elszámolás alapegysége Kormányzótanács: tagok delegálják, évente egyszer Ügyvezető igazgatóság: folyó ügyekért felelős, 5+15 igazgató, vezérigazgató mindig európai.

17 A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
SDR Dollár, mint kulcsvaluta a ’60-as évek végén már nem volt tartható (állandó leértékelési nyomás volt) Amerikai hegemónia ellen sokan tiltakoztak Nemzetközi pénz: SDR 1969-ben, első globális közös valuta Csak központi bankok elszámolása során használható, valutakosár alapján határozzák meg az értékét Aranydeviza rendszer 1971-ben felbomlik, arany hivatalos ára megszűnt, jelentőssége csökkent.

18 A Világbank (IBRD, Worldbank)
Háború utáni újjáépítés – de mekkora pénzből? Később fejlesztési bank, majd szerkezeti kiigazítás lett a feladata a szegényebb országok számára Felépítés hasonló az IMF-hez (184 tagország) Élén elnök áll, aki hagyományosan amerikai. Hitelez, de neki is folyamatosan forrást kell szereznie – kötvénykibocsátás, a világ legjobb adósa (AAA)!

19 A Bretton Woods-i rendszer felbomlása
1969/ 1971. USA hegemóniáját veszélyeztette az NSZK és Japán. No system, rendszernélküliség. Árfolyamok lebegtek, súlyos pénzügyi egyensúlytalanságok.

20 A korai globalizáció pénzügyi rendszere
Nyitány: az 1974-es olajár- robbanás. Liberalizáció. Teljes konvertibilitás, a periféria országok (emerging markets) kénytelenek jobban nyitni. Dereguláció. Tűzfalak (kínai falak) lebontása a pénzügyi szolgáltatóiparban (Glass-Steagel eltörlése) Privatizáció kivásárlások. A pénzügyi szolgáltató piacok koncentrációja (M&A) Információ technológia adta lehetőségek, a tér és idő összezsugorodott.

21 A 2007-2008-ban kialakult válság új helyzetet jelentett
a válság a pénzügyi szektorból indult ki. a válság a legerősebb nemzetgazdaság pénzügyi szektorából indult ki. a világgazdasági erőviszonyok a liberalizáció hatására megváltoztak. a válság jelentős pénzügyi átrendeződések elindítója, BRICK országok, G-20.

22 Mi az Európai Unió? A gazdasági és a politikai unió határán álló regionális integráció, amelyben a tagállamok nemzeti szuverenitásuk számos elemét megőrizték, de amelyben számos elemről le is mondtak (pl. a pénzkibocsátás monopóliumáról, az önálló monetáris politikáról és önálló fiskális politikáról),

23 Az EU pénzügyi rendszere
Monetáris rendszer, saját valuta, belső érték nélküli pénzrendszer, erős és autonóm monetáris hatóság; euró-mint potenciális tartalékvaluta. Fiskális rendszer, döntően a nemzeti költségvetésekre alapozott, de létezik egy Közös Költségvetés. Ezt kiegészíti az EIB. Liberalizált a globalizált rendszerbe illeszkedő pénz- és tőkepiac, szabad árfolyamrendszer, pénzügyi szolgáltató szervezetek és piacok globális szabályozása (Bázel II.). Lámfalussy eljárás

24 Az Európai Monetáris Unió- előzmények
Bretton Woods a Közös Piac számára biztosította az árfolyam stabilitást Gazdasági és monetáris unió első koncepciója 1969 Barre-terv, 1970 Werner terv, alapelvek: 1. A valuták szabad átválthatósága, szabad tőkeáramlás, 2.árfolyamok egymással szembeni visszavonhatatlan rögzítése, idővel közös valuta 3.monetáris tartalékalapok a fizetési mérleg hiányok kiegyenlítésére 4. Pénzügyi és gazdaságpolitikai koordináció.

25 Az Európai Monetáris Unió- előzmények
Megvalósulás külső sokkok miatt elmaradt: Bretton Woods felbomlása, Olajárrobbanás, Európai Monetáris Rendszer (EMS) Ez árfolyam politikai együttműködés volt. ECU kosárvaluta. - Kezdetben elszámolási egység, államközi fizetőeszköz, -1993 elejétől (Uniós Szerződés hatályba lépése) tényleges fizetőeszköz (ECU-ben kifejezett árak, támogatások), intervenciós eszköz, tartalékvaluta.

26 Az Európai Monetáris Unió- előzmények
Az EMS válsága a külső spekulációs támadások miatt az 1990-es évek elején. GBP, ITL elleni támadás, elhagyták az EMS-t, spanyol., portugál, ír valuta leértékelése, EMS-t ezek is elhagyták. A kosárvaluta korlátai, döntés a közös monetáris politikáról és a közös valutáról.

27 Az Európai Monetáris Unió
Az optimális valutaövezet elmélete, lebegő versus rögzített árfolyamok. Valutaövezet= az a területi egység, amelyen belül az árfolyamok rögzítettek. Ez megvalósulhat egyetlen (single) valutával, vagy több, visszavonhatatlanul rögzített árfolyamú valutával. - a valutaövezetek politikai alapon jöttek létre, önálló pénz állami szuverenitás feladása, - a valutaövezet gazdasági értelemben akkor optimális, ha azon belül a termelési tényezők szabad áramlása biztosított.

28 Az Európai Monetáris Unió
A közös valuta bevezetése politikai döntés volt. Végül is Franciaország kényszerítette ki „árukapcsolással” német újraegyesülés~euró. Egyedülálló „projekt”, állomások: -1989 április, EK jegybankelnökei Báselban aláírták a szándéknyilatkozatot, Maastricht-i egyezmény (kritériumok, Január 1. számlapénz euró, március európai valuta visszavonhatatlan megszűnése.

29 Az Európai Monetáris Unió
Maastrichti konvergencia kritériumok: 1. Fiskális kritériumok, költségvetési hiány<GDP 3%-a, államadósság<GDP 60%-a. 2. Nagyfokú árstabilitás. Az infláció 1,5%-al lehet magasabb, mint a 3 legalacsonyabb inflációjú ország értékeinek számtani átlaga. 3. Kamatláb konvergencia. A legstabilabb 3 ország átlagos kamatlábánál 2%-al lehet magasabb a hosszútávú nominális kamatláb. 4. Árfolyam stabilitás. +-2,25%-os ingadozási sáv, középárfolyam leértékelés nem megengedett.

30 Az Európai Monetáris Unió- EKB
Független intézmény, 1. intézményi, 2. személyi, 3. pénzügyi. részvényesei az európai központi bankok Irányító testületei. Igazgató tanács (döntés előkészítő és végrehajtó) Kormányzótanács (döntéshozó) Általános Tanács (EMR II. működtetője, monetáris és árfolyam politikai koordináció EU de nem EMU tagokkal)

31 Az Európai Monetáris Unió-monetáris politikai eszköztár
13 KBER Bizottság, a nemzeti jegybankok látják el likviditással a kereskedelmi bankokat, gyűjtik a kötelező tartalékot, A KBER feladatai: 1. Pénzmennyiség (M3) szabályozása, döntően nyíltpiaci műveletekkel, 2. A devizaügyek irányítása, 3. A tagállamok hivatalos devizatartalékainak kezelése, 4. A fizetési rendszer működtetése (TARGET, SEPA).

32 Az EU fiskális rendszere
Közös költségvetés néhány jellemzője: A tagországok GNP-ének maximum 1,01%-át összpontosítja, Speciális bevételi szerkezet,(vámok, agrárilletékek, VAT, negyedik (GDP arányos) forrás Speciális kiadási szerkezet(CAP, Strukturális Alapok, Igazgatás, Belpolitika, Külpolitika) Σ Közösségi szinten nem érvényesül a stabilizációs funkció.

33 A közös pénz Előnyök Hátrányok
Egységes piacon egységes pénz, átláthatóbb gazdasági kalkuláció. Nincs árfolyamkockázat. Nincsenek átváltási költségek. Kisebb a spekulációs támadások veszélye. Kevesebb nemzetközi tartalékra van szüksége az övezeti országoknak. Nemzetközi tartalékvaluta. Hátrányok Önálló kamat politika lehetősége megszűnik valutaleértékelés lehetősége megszűnik, „belső leértékelés”. Korlátozott fiskálispolitikai önállóság.

34 Az euró-válság oka Nagy fejlettségbeli különbségek az övezeti országok között. (Balassa-Samuelson hatás) Az előnyök aszimmetrikus eloszlása. Nagy és erős gazdaságoknak nagyobb előny. Aszimmetrikus pénzügyi rendszer. Önálló jegybank, közös fiskális politika intézményi feltételei nincsenek meg, az övezet a globális pénzügyi piacoknak kitett.


Letölteni ppt "A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének szakaszai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések