Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011 Zene Ernesto Cortazar/Kattintásra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011 Zene Ernesto Cortazar/Kattintásra."— Előadás másolata:

1

2 Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011 Zene Ernesto Cortazar/Kattintásra

3 Vízönt ő : 2011 asztrológiai klímája a Szaturnusz, az Uránusz és a Mars hatásainak köszönhet ő en számos pozitív tényez ő t hoznak életébe. Megszabadul a múlt néhány terhét ő l, annak ellenére, hogy szinte azonnal újakkal találja szemben magát, de ezeket is sikeresen megoldja és kizárólag jöv ő jével foglalkozik. Munka szempontjából mozgalmas és eseménydús évnek néz elébe. Új kihívások, esélyek adódnak melyek által mindenképpen fejl ő dni fog, miközben folyamatosan bizonyítania kell rátermettségét. Májustól kitartó munkája által hosszútávon is megalapozhatja jöv ő jét. A magánéleti stabilitás prioritást élvez ebben az évben. A Neptunusz hatására párkapcsolata konstruktív irányba halad tovább, miközben parterét mindenben támogatja és a legvadítóbb szerelmi élményekben részesíti. Teljes lényével leveszi a lábáról, éppen azt szereti Önben, hogy mindig Önmagát adja és Önre bármiben és bármikor számíthat. A Nap és a Vénusz er ő tereinek köszönhet ő en érzelmeit az eddigieknél még intenzívebben fejezi ki. Anyagiak szempontjából jó, ha némi pénzt is félretesz, mivel az év folyamán számtalan váratlan kiadásai adódnak. Egészsége a Jupiter hatásának köszönhet ő en pozitív irányba mozdul. Rengeteg energiával rendelkezik, amib ő l adódóan a nyár kezdetét ő l az év végig jó kondiban maradhat. A jó fizikai er ő nlét pedig szellemi kapacitására is jó hatással lesz, miközben az élvezeti dolgokról sem kell lemondania. Nagy horderej ű életmódváltásra nincs szüksége, de a fitt forma érdekében júniustól kezd ő d ő en szép eredményeket érhet el.

4 Halak: A Halak jegy szülötteinek 2011 két jó id ő szakot tartogat, az év els ő három- és utolsó két hónapját. Karrierjében sokat lendít közérzetén, hogy érzi, igényt tartanak szaktudására. Munkahelyi problémái adódnak ugyan, de néhány fejl ő dési lépcs ő fokon végig kell haladnia, míg azokat megoldja. Sikerének titka az lehet, ha terveir ő l nemcsak beszél, de kézbe is veszi a dolgok irányítását. Hajlamos ugyanis a lustaságra és teend ő k halogatására. Magánéletében is jelent ő s változások elé néz. Annak ellenére, hogy a szerelem tekintetében meglehet ő sen idealista, 2011-ben olyan álmát valósítja meg, amihez ezidáig nem volt bátorsága. A társkapcsolatban él ő k elégedetlensége és boldogtalansága az év els ő hónapjában kiélez ő dik, aminek hatására mindet egy lapra tesznek fel: mindent vagy semmit alapra helyezik viszonyukat. Magánytól való félelmét ő l is megszabadul, így még a nyár beállta el ő tt kilép jelenlegi nyomasztó kapcsolatából. A nyár folyamán valóságos mágnesként vonzza magához az áhított szerelmet és boldogságot, ami elfeledteti Önnel el ő z ő rossz viszonyát. Sikerül a múltat lezárnia, új partnere oldalán az élet minden területén kiteljesedik, olyan lépésre szánja rá magát, aminek családja is örülni fog. Egészségi állapotára jelent ő sen rányomta bélyegét el ő z ő partnere oldalán folytatott hanyag életmódja, aki mindenben visszahúzta Önt. Szerencsére a nyár folyamán helyreáll jó egészségi állapota és a vitalitása, csontozatára és izmaira azonban jobban oda kell figyelnie. Fogyasszon több tejterméket, sportoljon rendszeresen és járjon lazító masszázsra. Ennek köszönhet ő en megszabadulhat a stresszt ő l, ráadásul kellemes kikapcsolódóst is biztosít.

5 Kos: 2011-ben nyugtalansággal teli évnek néznek elébe. A Jupiter mozgásából adódóan életében jelent ő s változások fognak bekövetkezni. Az Ön mindennapokban betöltött szerepe fontosabb lesz, mint gondolja. Munkáját illet ő en nem fogja kímélni magát, a Mars impulzusaiból adódóan harcias magatartást fog felvenni, aminek köszönhet ő en kit ű zött céljainak nagyobb hányadát sikeresen fogja megoldani. Személyes fejl ő désében jelent ő s változás elé néz. Szerelmi élete a Jupiter és a Szaturnusz támogatásának köszönhet ő en a lehet ő legjobban alakul. Rádöbben arra, hogy az ideáljának megfelel ő kapcsolatért nemcsak partnerének, de Önnek is sokat kell tennie. Ennek els ő lépése az, hogy kell ő figyelemben részesítse párját. Anyagi helyzetét tekintve jó stratégiai játékosnak kell lennie, többet kell dolgoznia és döntéseit tekintve meggondoltabbnak kel lennie. Er ő teljes temperamentumából adódóan az év elején feszegetni kezdi vitalitása határait, aminek következtében több energiát használ el, mint kellene, ezért fáradékonyabb lesz, mint általában. Az egyensúly visszanyerése érdekében szánjon több id ő t a kikapcsolódásra és a pihenésre.

6 Bika: Életének eddigi nyugalmi periódusa néhány küls ő tényez ő által befolyásolva lesz. Az új évben szükségét érzi annak, hogy kreatív dolgokat vigyen véghez. Munka területén az év els ő felében kétszer annyit kell dolgoznia annak érdekében, hogy az anyagilag is kifizet ő d ő legyen. Ötletekben nem szenved hiányt, azonban jól meg kell válogatnia ezek közül mit visz véghez, és mire szán több er ő feszítést. Szeptember környékén környezete nagyobb támogatására is számíthat. Meglév ő kapcsolatában szerelme egyre fokozódik, intenzív érzelmeket élhet át partnerével. Márciustól szerelmi élete újabb dimenziójába lép át, komoly dilemma elé néz, amib ő l csak abban az esetben kerül ki gy ő ztesen, ha hajlandó több kompromisszumot kötni. Pénz szempontjából a 2011-es évben igazán nem fog panaszkodni. Nem fog fölöslegesen költekezni, még abban az esetben sem, ha általában hajlamos olyan dolgokat is megvásárolni, melyekre tulajdonképpen semmi szüksége. Június és Július kifejezetten el ő nyös id ő szak lehet befektetések szempontjából. Egészségi állapota konstansnak mondható,hála a Jupiter jótékony hatásának. Törekedjen arra, hogy a stresszt ő l személyesített módszer által megszabaduljon, mivel ezáltal más betegségek kialakulásától is felmentheti magát. A fáradságérzetén pedig könnyen áthidalhat, ha el ő térbe helyezi a rendszeres testmozgást és a kiegyensúlyozott táplálkozást.

7 Ikrek: 2011 során a csillagállások sikerek sorozatával támogatják. A 2010-es er ő feszítéseinek az új esztend ő ben meglesz a jutalmuk. A Nap, az Uránusz és a Mars hatására könnyebben alkalmazkodik az életében bekövetkez ő változásokhoz. Karrierje ebben az évben a Szaturnusz és a Vénusz befolyása alatt áll, aminek köszönhet ő en több ambícióra fog szert tenni. Munkájában ajánlott nagyobb figyelmet szentelni üzleti partnereinek, akik megpróbálnak Ön alá ásni. Magánéletében az év folyamán végigkíséri Ön a kifinomultság és a szenvedély. Szerelem iránti vágya mindennél er ő sebbé válik. Vénusz jótékony hatására, a csábítás és a sikerélmény iránti vágya április és augusztus közötti id ő szakban különösen nagy lesz. Anyagi stabilitását 2011 els ő hat hónapjában alapozhatja meg. Felmerül ő problémáit sikeresen megoldhatja, s ő t a labilis gazdasági helyzet ellenére még fizetésemelést is kaphat. Októberben azonban figyelmesebbnek kell lennie az iratok, szerz ő dések aláírásakor. Egészségi állapota jobb lesz, mint az elmúlt évben, ami ki is tart az év júniusi id ő szakáig. Az Uránusz és a Merkúr hatására a legapróbb gondok is felemésztik energiáját is vitalitását. Figyeljen jobban táplálkozására, különösen a f ű szeres ételeket kerülje, mivel emésztése az év végére labilis állapotba kerülhet.

8 Rák: 2011-ben az élet minden területén sikerekre számíthat. Mindössze a Plútó fogja némi nosztalgiázásra hajlamosítani, de ez nem fogja visszahúzni jöv ő beli terveit illet ő en. Karrierje az év folyamán ellentmondásosan alakul, arra kényszerül, hogy gyors döntéseket hozzon és kreatívabb legyen. Munkahelyi utazásai kapcsán olyan rejtett képességeit fedezi fel, melyekr ő l azt gondolta, hogy Önben nem is léteznek. A magánélet aspektusait 2011-ben teljesen más szemszögb ő l fog tekinteni. Partnerében nemcsak a társat, hanem a barátot és a szövetségest is felfedezi, akire mindig számíthat. Ez pedig a kettejük közötti kommunikációt is felszabadultabbá teszi, ami az egymásba vetett bizalmukat is meger ő síti. Az egyedülállók számára a nyári id ő szak számtalan flörtlehet ő ségben b ő velkedik. Anyagi vonatkozásban a Jupiter hatására szükségét érzi annak, hogy akár másodállást is vállaljon. Ebben az évben az anyagiakat el ő térbe helyezi, emiatt társkapcsolata és az anyagiak megteremtése között kell megfelel ő egyensúlyt tartania, ami nehezen fog sikerülni. Egészségi állapotában különösebb probléma nem fog felmerülni. Rohanó mindennapjaiból adódóan a táplálkozását kissé elhanyagolja, ezért egyedül az emésztésére kell nagyobb figyelmet szentelnie. Egy-két salaktalanító kúra sokat segíthet abban is, hogy a szervezetében felgyülemlett méreganyagoktól megszabaduljon.

9 Oroszlán: Az Oroszlánok jelmondata 2011-ben az eredetiség és a megvalósítás lesz. A nagy lelkesedésb ő l egyedül a Szaturnusz fogja némiképp visszahozni a realitás talajára. Munkáját egy ideje zárt körnek tekinti, az év els ő két hónapjában azonban sikerül bizonyítania, ami kizökkenti a megszokott munkamenetb ő l. Mindenképpen hagyatkozzon saját tudására és eredeti meglátásmódjára, ezzel ugyanis megalapozhatja jöv ő jét. Szerelmi életét 2011-ben varázslatos szigetté alakíthatja. A Jupiter hatására csábító játszadozásba bocsátkozik, hiszen jelenlegi kapcsolatában érzi, hogy valami nincs rendjén. Akadozik a kommunikáció, több figyelemre, közös programokra és alapvet ő változásra lenne szüksége ahhoz, hogy kapcsolatát megmentse. Pénz tekintetében nem mutatkozik különösebb kellemtelenség, eddig megkezdett projektjeit sikeresen véghezviszi. Egész évi spórolásának köszönhet ő en a Szaturnusz támogatásának jóvoltából, novemberben felmerül ő anyagi kiadásokat is sikeresen áthidalja. Egészségi állapotát a Neptunusz fogja uralja, aminek hatására Ön is érzi, hogy jelent ő s változásokat kell véghezvinnie. Kisebb problémák adódhatnak a vese-, illetve a májm ű ködés tekintetében. Életritmusának karbantartása érdekében több id ő t kell szánnia a sportra és kevesebb zsíros ételt kell fogyasztania.

10 Sz ű z: 2011-ben mindet maximum sebességgel fog véghezvinni. Karrierjét illet ő en itt az ideje, hogy többet kommunikáljon munkatársaival. Nyitnia kell a csapatmunka felé, ezáltal nagyobb esélye lesz arra, hogy el ő léptessék. A Jupiter és a Nap hosszú távú támogatására számíthat, azzal a feltétellel, ha nyitott a munkahelyi változásokkal és lehet ő ségekkel szemben. Szerelmi életében 2011-ben leginkább azzal lesz elfoglalva, hogy érzéki és szenvedéllyel teli perceket teremtsen. Ha partner nélkül él, akkor szenvedélyesen keresni fogja az igazit, a kapcsolatban él ő k pedig hajlamosak lesznek a túlzott birtoklásra. Ebben az évben a szerelem a barátsággal karöltve lesz jelen életében. A Nap, a Jupiter és a Merkúr megvilágítják a pénz szektorát, így az új évben gondolatai egyre többet fognak az anyagiak körül forogni. El ő nyös üzleteket köthet. 2011-ben dupla dózis energiával lesz felvértezve, amit konstruktív módon fog tudni hasznosítani. Aggodalomra nem lesz különösebb oka, az idegrendszerére azért nem árt jobban odafigyelnie, különösen abban az esetben, ha Ön minden apróságon felbosszantja magát.

11 Mérleg: Az új év a Mérlegeknek az elszigetel ő dés iránti vágyat hozza, ez azonban azt vonja maga után, hogy semmi érdemleges nem fog az életükben történni. Egyre fontosabbnak tartja a pénzt, eddigi labilis kereseti lehet ő sége ellenére gyakran fog kölcsön kérni. Nem tudja meghúzni az egészséges pénzköltési határt, ide-oda ingadozik munkavállalás területén is, mindenbe belevág, de kevés dolgot visz véghez. A Jupiter hatására magánélete nem a tervei szerint alakul, társkapcsolata rég katasztrofálisnak mondható, mégsem hajlandó kilépni bel ő le. Görcsösen ragaszkodik társához, nem adja meg számára a személyes szabadságot, azt hiszi, hogy a birtoklással végleg magához láncolhatja. N ő k esetében az sem kizárt, hogy egyesek agyafúrt módon teherbe ejtetik magukat, hogy végleg maguk mellett tudhassák társukat. Err ő l azonban jobb lenne letenni, mivel egy gyerek nem garancia arra, hogy egy férfit meg is lehet tartani. A Mérleg férfiak ebben az évben jóval természetesebben kezelik a társkapcsolati megpróbáltatásokat. Magánélete egy harctérhez hasonlítható, cseppet sem boldog párkapcsolatnak. A mindennapok során háttérbe kellene szorítania az okoskodását, el kell fogadnia, hogy nincs mindig igaza. Egészségi állapota az év els ő felében jónak mondható, a nyári id ő szaktól kezd ő d ő en azonban súly- és tüd ő problémái adódnak. Falási rohamai, túlzott édességfogyasztása és a dohányzás jelent ő sen károsíthatják gyenge szervezetét.

12 Skorpió: 2011-ben számos új terv megvalósítása kerül el ő térbe. A Szaturnusz pozitívan befolyásolják kreativitását, míg a Jupiter segítségére lesz abban, hogy a leghelyesebb döntéseket hozza. Munkakörnyezetében elégedetten érzi magát, egyes projektekr ő l lemond, hogy a nagyobb volumen ű eket sikeresen véghezvigye. Sajátságos meglátásai segítségére lesznek abban, hogy felettesei is elismerjék, így az év második felében egyre elégedettebb lesz munkahelyi teljesítményével és bérezésével egyaránt. 2011-ben lezárul az el ő z ő évi kissé z ű rzavaros érzelmi ciklus. Közös nevez ő re jut partnerével anélkül, hogy Ön vagy Ő különösebb változásokat kellene véghezvinnie. Az év második felében egy párkapcsolati krízissel is meg kell birkóznia, de érdemes bizakodónak lennie, mivel ezt követ ő en teljesen kiélvezheti a szerelem édes ízét. Egészség szempontjából az év els ő hónapjaiban nem lesz a legjobb formában, ami az el ő z ő év túlfeszített munkatempójából ered. Vigyázzon arra, hogy szellemileg ne er ő ltesse túl magát. Többet kell aludnia, mivel a pihentet ő alvás nemcsak az idegrendszerre-, de az érzelmi életre is jó hatással van. Hétvégenként pedig szánjon több id ő t a regenerálódásra.

13 Nyilas: Az új év asztrológiai hatásainak köszönhet ő en képes lesz arra, hogy az élet problémáit könnyedebben szemlélje. Munkája szempontjából ne akarjon gyors eredményeket elérni, egyetlen lépcs ő fokot sem szabad kihagynia, máskülönben kés ő bb kell ezeket bepótolnia. Saját fejl ő dése szempontjából racionális határokat kell meghúznia, jóval keményebbnek kell lennie Önmagával szemben, mint az el ő z ő évben. Magánélete az év els ő hónapjaiba kerül el ő térbe, sok kérdés merül fel Önben, a válaszok pedig nem mindig az Ön elvárásainak megfelel ő ek lesznek. Hajlamos siettetni a kapcsolat fejl ő dését, meg kell tanulnia, hogy nem kizárólag az Ön akaratának kell érvényesülnie és nem az Öné kell legyen az utolsó szó. Legyen figyelmesebb, megért ő bb és engedjen makacsságából. 2011-ben több er ő feszítésnek lesz kitéve, ami egészségi állapotát is próbára teszi. A Szaturnusz támogatásának köszönhet ő en azonban sikeresen átalakítja egészsége eddig elhanyagolt aspektusát. Az év utolsó három hónapjában ismét visszatér a megszokott vitalitási kerékvágásba.

14 Sok Sikert Sok Boldogságot az Újesztend ő ben! AnnikA


Letölteni ppt "Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011Horoszkóp 2011 Zene Ernesto Cortazar/Kattintásra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések