Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Version 2012 1 Anyagismereti és munkavédelmi oktatás járművezetők számára Folyékony MDI/TDI ömlesztett szállítása Átdolgozva: 2012. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Version 2012 1 Anyagismereti és munkavédelmi oktatás járművezetők számára Folyékony MDI/TDI ömlesztett szállítása Átdolgozva: 2012. március."— Előadás másolata:

1 Version 2012 1 Anyagismereti és munkavédelmi oktatás járművezetők számára Folyékony MDI/TDI ömlesztett szállítása Átdolgozva: 2012. március

2 Version 2012 2 Járművezetők oktatása: MDI/TDI Cég neve: [cégnév] Oktatás helyszíne: [hely] Időpontja: 2008.01.21. Oktató neve: [név]

3 Version 2012 3 Bevezetés  Az MDI/TDI biztonságosan szállítható, világszerte igen elterjedt vegyi anyagok.  A jelen oktatási program ezen anyagok biztonságos szállítását a járművezetők megfelelő képzése révén segíti elő.  Az oktatási anyagot az ISOPA és a szállítmányozó cégek közösen, gyakorlati tapasztalatok alapján állították össze.  A képzést sikeresen elvégző járművezetők az MDI/TDI járművezetői oktatásról szóló igazolókártyát kapnak.

4 Version 2012 4  Európai ISO cyanate P roducers A ssociation [Izocianát- és polyol-gyártók szövetsége]  Honlapja: www.isopa.org  Tagvállalatok: Az ISOPA bemutatása olyol

5 Version 2012 5

6 6 Felhasználási területek A poliuretánok számos termék előállítása során kerülnek felhasználásra:  Autóülések, kormánykerekek  Sportcipők  Heverők, székek, matracok  Farostlemez (MDF)  Táguláskiegyenlítők és tömítések  Szigetelőhab (hűtőgépeké, tartályoké, épületeké)  Festékek, bevonatok ...és még sok más

7 Version 2012 7 Az anyagok külső megjelenése Folyadékként:Reakció után: MDIÁttetszőtől barnáig Enyhén dohszagú Barna, kéreg- szerű TDIÁttetszőtől a halványsárgáig, Csípős, szúrós szagú Fehér, hab- szerű

8 Version 2012 8 Legnagyobb megengedett koncentráció (MAC-érték) MAC:: 5,0 – 10,0 ppb Szagküszöbérték: 0,2 – 0,4 ppm Vagyis:  Mire megérzi a szagát már határérték felett van a koncentráció!  Ne legyen használt személyi védőfelszerelés a kabinban.

9 Version 2012 9 Főbb fizikai és kémiai jellemzők (1):  Gőznyomás: Az MDI és TDI azonos mértékben veszélyesek, azonban… a TDI gőznyomása jóval magasabb (20×), vagyis a TDI jóval nagyobb kockázatot jelent!  Gőzsűrűség = levegősűrűség × 6 azaz a gázok a levegőnél nehezebbek!

10 Version 2012 10  Sűrűségtartomány: 1,20 – 1,29 (A TDI esetében az ADR szerinti töltésszint-előírásokat kell betartani  lásd a következő diát!)  Fontosabb hőmérséklet-értékek: Kristályosodás megindulása:± 15°C (termékhőfok) Olvadás erre a hőfokra való visszamelegítés után: ± 45°C (termékhőfok) Főbb fizikai és kémiai jellemzők (2):

11 Version 2012 TDI / MDI* 20% 80% ±95% MEG- FELELŐ NEM MEGFELELŐ NEM MEGFELELŐ ADR 4.3.2.2 Töltési szint 4.3.2.2.4 “A válaszfalakkal vagy hullámtörő lemezekkel legfel- jebb 7500 liter űrtartalmú rekeszekre fel nem osztott tartályok esetében a töltési szint a teljes befogadó- képesség legalább 80%-a, illetve legfeljebb 20%-a legyen!” A TDI-re vonatkozó töltésszintek *) Az MDI-re jogszabály nem vonatkozik, a legtöbb gyártó azonban a TDI-vel megegyezően kezeli.

12 Version 2012 12 Főbb fizikai és kémiai jellemzők (3): Az MDI/TDI a vízzel reakcióba lép (a levegőben levővel is)!  A hőmérséklet és a nyomás (CO2 kibocsátás) jelentősen megemelkedhet külső melegítés nélkül.  Víz a rendszerbe bekerülhet a tartály tisztítás során a búvónyílások – mintavételi, lefejtési, stb. céllal, – a vámhatóság, megrendelők, járművezetők, stb. általi kinyitása következtében szárítatlan levegővel a megrendelő berendezéseiből a szilikagéles szűrő meghibásodása miatt

13 Version 2012 Az MDI / TDI hatása az Ön egészségére 13 Rövid távon / egyedi terhelő hatás a biztonsági szint felett - Irritálja a szájat, garatot, tüdőt - Mellkasi szorítás, köhögés - Nehéz légzés - Könnyezés - Viszketés, bőrpir (azonnal vagy késleltetve) - Esetleg forró, égető érzés A tüneteket soha ne próbálja leplezni!!! Azonnal forduljon orvoshoz!

14 Version 2012 14 Hosszútávú/ismétlődő határértéken felüli expozíció belégzés vagy bőrkontaktus következtében → Érzékennyéválás kockázata Olyan tünetek, mint eseti, asztmához hasonló nehéz légzés, szénanátha, tüsszögés → érzékennyéválás esetén esetleg előfordulhatnak asztmás tünetek alacsony MDI / TDI hatás esetén is Az érzékennyéválás nem teszi lehetővé az izocianátokkal való munkát életreszólóan Az MDI / TDI hatása az Ön egészségére Az érzékennyéválás nem visszafordítható és az immunrendszer egy reakciója. Nem tévesztendő össze az irritációval.

15 Version 2012 15 Veszélyes jellemzők: TDI  Belégzése az egészségre rendkívül káros.  A szemet, a légzőszerveket, és a bőrt irritálja.  Belégzés és bőrrel való érintkezés esetén érzékenyítés veszélye áll fenn. Figyelem!  E hatás jelentkezéséig az anyaggal való érintkezést követően akár 24 óra is eltelhet!  Az érzékenyítés maradandó allergiás reakció kialakulását jelenti.

16 Version 2012 16 Veszélyes jellemzők: MDI  Belégzése az egészségre káros.  A szemet, a légzőszerveket, és a bőrt irritálja.  Belégzés és bőrrel való érintkezés esetén érzékenyítés veszélye áll fenn. Figyelem!  E hatás jelentkezéséig az anyaggal való érintkezést követően akár 24 óra is eltelhet!  Az érzékenyítés maradandó allergikus reakció kialakulását jelenti.

17 Version 2012 17 Besorolás és jelölés Anyag:Szállítási mód:Jelölés: MDINem szabályozott, de ennek ellenére veszélyes anyag! TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Osztály: 6.1 Csomagolási osztály: II Jelölés és bárca: ADR szerinti alagúti besorolás: (D/E) 60 2078

18 Version 2012 18  Védősisak  Védőszemüveg  Folyadékbiztos kesztyű  Védőcipő/védőbakancs  Kezeslábas  Szemmosó-palack Személyi védőfelszerelés – MDI A minimum: Butilkaucsuk Neoprén Nitrilkaucsuk

19 Version 2012 19  Védősisak  Gázálarc (megfelelő szűrővel)  Folyadékbiztos kesztyű  Védőcipő/-védőbakancs  Teljes vegyvédelmi öltözék  Szemmosó-palack Minimum: A szűrő max. 8 óráig használható! Felnyitás után 24 órával cserélendő! Személyi védőfelszerelés – TDI Butilkaucsuk Neoprén Nitrilkaucsuk

20 Version 2012 20 Egészségkárosító hatások – Kontaktlencse A szembe kerülő és a lencsékkel, a szemgolyó felületével, illetve a közöttük lévő vízzel reagáló anyag a kontaktlencséket a szembe ragasztja, azok nem távolíthatók el. Izocianátokkal való foglalkozás közben kontaktlencsét viselni nem szabad!

21 Version 2012 21 Egészségvédelem (1)  A megfelelő (legalább AP 2 -as) szűrőbetét legfeljebb 8 órán keresztül használható, a védőzár megbontását követő 24 óra elteltével pedig mindenképpen cserélni kell!

22 Version 2012 22  Evés, ivás, dohányzás, vagy WC-használat előtt mossunk kezet (és arcot)!  A szennyezett személyi védőfelszerelést a mindig hagyjuk a vezetőfülkén kívül! Az anyag egy eurócentes pénzérme méretének megfelelő mennyiségű párája elegendő ahhoz, hogy az átlagos méretű vezetőfülkében a koncentrációt jóval a MAC-érték fölé növelje! Gondoljon bele, milyen lehet egy ilyen környezetben 8 órán keresztül dolgozni, pihenni! Egészségvédelem (2)

23 Version 2012 23 Az anyagminőség ellenőrzése  Elemzési igazolás [Certificate of Analysis: CoA]  Mintavétel (Nem ajánlott!) A mintavétellel szemben mindenképpen az elemzési igazolás bemutatása részesítendő előnyben. A járművezető mintát nem vehet! Mintát a vezetőfülkébe akárcsak egyetlen percre is bevinni szigorúan tilos!!!  Hőmérséklet(megrendelőtől függ)

24 Version 2012 24 Helyismeret Ismerkedjünk meg az adott telephely vészhelyzeti irányelveivel, illetve az alábbiak pontos elhelyezkedésével:  Jelzések és riasztóberendezések  Szélirányjelző  Vészleállító  Sürgősségi zuhanyzó  Gyülekezési hely  Hulladékgyűjtő (használt tömítések, kesztyűk, stb. számára)  Szennyezésmentesítő és abszorpciós anyagok

25 Version 2012 25 Teendők az anyag környezetbe kerülése esetén (a beavatkozó szakszolgálat részére) Mindig legyen rajtunk védőfelszerelés!!!  A járművezetőnek biztonságos távolságból kell figyelnie az eseményeket, de az esetleges tájékoztatás érdekében miatt mindig elérhetőnek is kell lennie.  A beavatkozó szakszolgálat teendői: 1.A csatornarendszer lezárása 2.A kikerült anyag felitatása 3.Semlegesítés 4.Várakozás (30–60 perc a reakció megtörténtét követően) 5.A reakció befejeződése után a kikerült anyag elszállítása 6.Az anyagmaradványok kijelölt hulladékgyűjtőbe való elhelyezése 7.Mentesítő folyadék alkalmazása

26 Version 2012 26 Töltés: Fő tudnivalók  Személyi védőfelszerelés használata kötelező  Tartályszerelvények  3 perces átvizsgálás töltés előtt és után

27 Version 2012 Szerkesztés alatt Leesés elleni védelem (1) 27

28 Version 2012 28 Leesés elleni védelem (2) Szerkesztés alatt

29 Version 2012 29 Tartályszerelvények  A búvónyílást zárva kell tartani! (a nedvesség bejutásának megelőzése érdekében)  Az esetleges vámpapíroknak kéznél kell lenniük  Vigyázzunk, a páravisszavezető és folyadékvezetéket nehogy felcseréljük!!!  A tartály túlnyomásmentes?  A tartályt tisztítás után feltétlen ki kell szárítani!  Űrtartalom (a töltési szintre mindig figyeljünk oda!)

30 Version 2012 30 Tartály, berendezések  A tartálykocsi külső felülete tiszta?  A kármentő tálca tiszta?  A tartálykocsi feliratozása, jelölése megfelelő?  Az összes szelep lezárt helyzetben van?  Búvónyílás lezárva, csavarok meghúzva?  Hőmérséklet ellenőrzése 3 perces ellenőrzés töltés előtt

31 Version 2012 31 Tartály, berendezések  A szétkapcsolás megtörtént?  Sehol, így a kármentő tálcában sincs a környezetbe kikerült anyag?  A védőkorlátot leengedték?  Szelepek elzárva, vakkarimával lezárva, tömítés újra cserélve?  Legfeljebb kismértékű (max 0,1 bar) túlnyomás?  A hőmérsékletbeállítás megfelelő?  Minta? (szükség szerint) Dokumentáció  Fuvarokmányok, vámpapírok, elemzési igazolás (CoA), mérlegjegy, veszélyesáru-nyilatkozat?  Irásbeli Utasítás? 3 perces ellenőrzés töltés után

32 Version 2012 32 Szállítási szempontok  Vezetési idő / sebesség  Hőmérséklet- (és nyomás-)ellenőrzés  Veszélyes körülmények/rendellenes esetek lejelentése  Parkolás

33 Version 2012 33 A tartály kinyitása szállítás közben a vámhatóság részéről  A tartályokat szállítás közben az egészségre gyakorolt káros hatások miatt kinyitni nem szabad.  Az ISOPA a vámhatóságok részére e tilalom indoklását tartalmazó tájékoztatót adott ki.  Ez a tájékoztató az alábbi 14 nyelven áll rendelkezésre: CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RU - SK - TUR - UA  A tájékoztató az ISOPA honlapjáról letölthető: http://www.isopa.org/isopa/index.php?page=logistics-ehs

34 Version 2012 34 Vagyonvédelem szállítás közben Kötelességek és tilalmak:  A járművet soha ne hagyja lezáratlanul!  A szállított anyagról, a megrendelőről, a szállítási útvonalról vagy az úticélról információt másnak kiadni tilos!  A járművel lehetőleg őrzött parkolóhelyen parkoljon!

35 Version 2012 35 Melegítés Az összes melegítési mód esetében érvényes szabály:  Maximum termék érintkezési hőmérséklet = 60°C  A búvónyílást kinyitni tilos! Gőzzel:  Csak külső kígyócső használható!  Legfeljebb 1,7 bar gőznyomáson (= ~ 115 °C)

36 Version 2012 36 Lefejtés: Fő tudnivalók (1)  Az adott telephelyen érvényben lévő előírásokat be kell tartani  A magatartás fontossága  A sofőr a forgalmazót képviseli!  A CEFIC/ECTA magatartásalapú biztonsági irányelvei alapján meghatározott, a sofőr és a kezelő közötti üzemi feladatmegosztást ismerni kell  A megrendelő telephelyén fennálló, előforduló veszélyes körülményeket jelenteni kell (a kvázi baleseteket is)!

37 Version 2012 37  A tárolótartály befogadóképessége Járművezető és kezelő közötti információcsere!  Személyi védőfelszerelés használata kötelező!  Lefejtés közben a csatlakozásokat, a nyomást figyelni kell!  Anyagminták (Ha mintát kell vennünk, azt mindig jelentsük le!)  Lefejtés módok (Részletesebb kifejtésüket lásd a következő ábrákon!) Lefejtés: Fő tudnivalók (2)

38 Version 2012 38 Lefejtési módok (1) A megrendelő szivattyújával és páravisszavezetéssel (lehetőség szerint a megrendelő által biztosított tömlőkkel)

39 Version 2012 39 Lefejtési módok (2) A megrendelő által biztosított nitrogénnel és szárított levegővel

40 Version 2012 40 Lefejtési módok (3a) A szállítójármű kompresszorával szilikagéllel

41 Version 2012 41 Lefejtési módok (3b) A szállítójármű kompresszorával szilikagél nélkül

42 Version 2012 42 Kármentő tálca kialakítása (példa) A folyadék- és páravisszavezető vezetékeknek megfelelően azonosíthatónak kell lennie!

43 Version 2012 43 Tartály, berendezések  A szétkapcsolás megtörtént?  Sehol, így a kármentő tálcában sincs a környezetbe kikerült anyag?  A védőkorlátot leengedték?  Szelepek elzárva, vakkarimával lezárva, tömítés újra cserélve?  A kármentő tálca fedele lezárva?  Legfeljebb kismértékű (max 0,1 bar) túlnyomás?  A nyomásmentesítést lehetőleg a megrendelő telephelyén végezze el vagy értesítse a tervezési részleget! Dokumentáció (1)  A megrendelőnek átadásra került?  A fuvarokmányokat aláírták? 3 perces ellenőrzés lefejtés után (1)

44 Version 2012 44 Dokumentáció (2)  Megrendelőnél marad: A fuvarokmány járművezető és megrendelő által aláírt példánya Elemzési igazolás (CoA)  Járművezetőnél marad: A fuvarokmány járművezető és megrendelő által aláírt példánya TDI esetében: Az alábbi információt tartalmazó dokumentumot kell beszerezni vagy kiállítani: Üres tartály*), utolsó töltet: UN 2078 toluol-diizocianát, 6.1, II (D/E)* vagy: tartálykocsi; leszerelhető tartály; hordozható tartály 3 perces ellenőrzés lefejtés után (2)

45 Version 2012 45 Kvázi balesetek és veszélyes körülmények A jéghegy-elmélet Kvázi balesetek és veszélyes körülmények Rendellenes események

46 Version 2012 46 Kvázi balesetek/veszélyes körülmények Példák lejelentendő eseményekre A kvázi baleset balesetek aktív lejelentésével a súlyos balesetek megelőzhetők / számuk csökkenthető:  Közúti balesetek  Berendezések meghibásodása  Helytelen emberi magatartás  Túltöltés  Túlnyomás  Anyag környezetbe kerülése  Váratlan hőmérséklet-emelkedés (rendszeresen ellenőrizendő!)  Veszélyes munkakörülmények (mentesítő zuhany kihagyása, stb.)  Nem biztonságos útvonal

47 Version 2012 47 Rendellenes események ENNEK az elvárásnak kell tehát megfelelni: Önök a legfontosabb biztonsági tényezők A statisztikák szerint:  A rendellenes események 80 %-a az emberi magatartással függ össze  A rendellenes események és balesetek többségükben feltöltés, illetve lefejtés közben következnek be. (DE ugyanígy lehetnek a legsúlyosabb kockázati tényezők is!)

48 Version 2012 Vészelhárító eljárások Ismerje az MDI / TDI esetében alkalmazandő ELSŐ SEGÉLYT 48 - Húzzuk fel a szemhéjat - Öblítsük ki bő vízzel legalább 15 percen át - Biznytalanság esetén öblítsük tovább - Forduljunk szem specialistához a lehető leghamarabb - Azonnal távolítsuk el a szennyezetté vált ruhát - Azonnnal mossuk, mossuk és mossuk a bőrfelületet szappannal & vízzel - Menjen ki a sérült friss levegőre - Ki kell hívni az orvost, vagy a sérültet el kelll vinni a rendelőintézetbe - Értesítsük a beszálllítót, aki támogató információkat tud adni

49 Version 2012 Sürgősségi eljárások – MDI / TDI terhelő hatás esetén 49  Egy egyszeri, nagydózisú MDI/TDI-vel történő érintkezés is okozhat MDI/TDI érzékenységet.  Fontos a korai kezelés  Emlékezzünk rá, hogy a tünetek később is jelentkezhetnek  Az orvos számára segítség áll rendelkezésre az ISOPA tagvállalatai részéről  A gyorsaság nagyon lényeges!  Gyakorolják az eljárás módját Első Segély eljárás  Kérjen orvosi segítséget!

50 Version 2012 50 És...... Vészhelyzet esetén: hívja a ………. Ne próbáljon hősködni….!!!!

51 Version 2012 51 Katasztrófaelhárítást bemutató CD-k, DVD-k TDI  Dán eset– csomagolt  Francia eset – ömlesztett  Portugál eset – ömlesztett  Svéd eset– ömlesztett  Török esetek– ömlesztett MDI  Brit eset– ömlesztett  Német eset– ömlesztett  Olasz eset– ömlesztett

52 Version 2012 52 Katasztrófaelhárítást bemutató CD-k, DVD-k A katasztrófaelhárítás menete  Mi ment jól?  Mi az, amin lehetne javítani?

53 Version 2012 53 Vizsga  20 db feleletválasztós kérdés:  Csak egy helyes válasz lehetséges!  Egy kérdésnél több válasz megjelölése esetén az adott kérdést az értékelésnél nem vesszük figyelembe!  Javításra van lehetőség. (feltéve, hogy a kívánt válasz jelölése egyértelmű!)  A minimális pontarány 70 % = 14 helyes válasz

54 Version 2012 54 Vége! Gratulálunk! Az oktatás sikeres elvégzését igazoló kártyákat a lehető legrövidebb időn belül továbbítjuk! SPECIMEN

55 Version 2012 55 These product stewardship initiatives of ISOPA and its members do not exempt customers, producers and others in the supply chain of their occupational health, safety and environmental duties and regulatory obligations. With respect to this, ISOPA and its associated members disclaim any liability in connection with the use of services rendered and of the related information provided. It is the responsibility of the user to verify the accuracy of the services and the related information which can be used by the user at his own risk. Disclaimer


Letölteni ppt "Version 2012 1 Anyagismereti és munkavédelmi oktatás járművezetők számára Folyékony MDI/TDI ömlesztett szállítása Átdolgozva: 2012. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések