Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fuvarozási határidő ► Kezelési idő: kocsirakományoknál 12 óra, darabáruknál 24 óra ► Fuvarozási határidő: 24 óra a kocsirakományú küldeményeknél minden.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fuvarozási határidő ► Kezelési idő: kocsirakományoknál 12 óra, darabáruknál 24 óra ► Fuvarozási határidő: 24 óra a kocsirakományú küldeményeknél minden."— Előadás másolata:

1 Fuvarozási határidő ► Kezelési idő: kocsirakományoknál 12 óra, darabáruknál 24 óra ► Fuvarozási határidő: 24 óra a kocsirakományú küldeményeknél minden megkezdett 400 km-enként, darabáru küldeményeknél minden megkezdett 200 km-enként ► Szünetel:  Vám- és más hatósági kezelés tartama alatt  Különleges kezelések tartama alatt  Forgalom akadályoztatása idején  Vasárnap és hivatalos ünnepnapokon  A fuvarozási szerződés megváltoztatásából eredő várakozások idején

2 Fuvardíj egységek ► Súlyegység (10 kg az expresszárura, 50 kg a darabárura, 100 kg vagy 1 tonna a teherárura) ► Területegység (m 2 ) ► Térfogat (m 3 ) ► Darabegység ► Útegység (km) ► Időegység (óra, nap)

3 Vasúti díjtétel képzése ► Változatlan alapon: az egységdíjtétel a fuvarozási távolság minden egyes km-ére azonos, tehát a fizetendő fuvardíj a fuvarteljesítménnyel párhuzamosan növekszik (lineáris) ► Változó alapon: az egységdíjtétel meghatározott fuvarozási távolság után nő vagy csökken (progresszív vagy degresszív) ► Különleges alapon ► Kedvezmények:  Nyílt  Titkos ► Kedvezmények elszámolása:  Rovátolás útján  Visszatérítéssel

4 Kárigény érvényesítése ► A vasút felelőssége azokra a károkra terjed ki, amelyek az áru:  Teljes vagy részleges elvesztésével  Megsérülésével  Fuvarozási határidő túllépésével kapcsolatosak ► Mentesül a vasút a felelősség alól, ha a kárt:  Olyan körülmény okozta, amit nem tudott elhárítani  Az áru sajátos természete (pl. romlandó, gyúlékony)  A fuvaroztató vagy az árukísérő vétkessége  A csomagolás vagy a rakodás hiányossága  Nyitott kocsiban (fedett helyett) történő fuvarozás  Fuvarozásból kizárt tárgyak pontatlan, hiányos vagy hamis bevállalással történt feladása  A feltételesen fuvarozható áruknál a feltételek be nem tartása okozta

5 Tengeri árufuvarozás

6 Legfontosabb előnyei ► Nagy tömegű áruk ► Lényegében korlátlan mennyiségben ► Viszonylag gyorsan és biztonságosan ► Az áru jellegének leginkább megfelelő hajón ► Viszonylag alacsony fuvardíj mellett ► Bármely világkikötők között elfuvarozhatók ► Az árutulajdonos számára az árujáról a hajótársaság értékpapírt állít ki

7 Tengerek szabadsága ► 1609-től van érvényben ► Az akadálytalan hajózás megteremtését hivatott szolgálni ► Egyesült Nemzetek Szövetségének tengerjogi konferenciája 1958-ban megerősítette és rögzítette a hajózás szabadságát  Akadálytalan közlekedés a tengereken  Tengeri kikötőkbe való szabad bejárás  Kikötőkben a hazai hajókkal azonos elbánás  Szabad árurakodás ► A tengereket 3 területre oszthatjuk:  Felségvizek / Parti tengerek (3 tengeri mérföld – ENSZ 12)  Nyílt tenger  Gazdasági zóna (200 tengeri mérföld)

8 Szárazárut fuvarozó hajók főbb típusai ► Ömlesztett árukat fuvarozó hajók ► Darabárut fuvarozó vonalhajók ► Élőállatot fuvarozó hajók ► Hűtőhajók romlandó áruk fuvarozására ► Nagyberendezéseket fuvarozó hajók ► Konténeres hajók ► Semi-konténeres hajók ► RO-RO (Roll on, Roll off) hajók ► Bárkaszállító hajók (LASH-hajók) ► Komp hajók (Ferry boat)

9 Tankhajók főbb típusai ► Nyersolajat fuvarozó tankerek ► Vegyi termékeket fuvarozó tankerek ► Folyékony gázok fuvarozására alkalmas tankerek ► Egyéb folyékony termékeket fuvarozó tankerek ► Kombinált hajók

10 Jahre Viking ► A világ eddigi legnagyobb hajója ► 1999-ben építették ► 458 méter hosszú ► 69 méter széles ► Bruttó hordképessége 565.000 tonna

11

12

13 Tengeri hajók fontos jellemzői ► Befogadóképesség: térfogati kapacitás, melyet regiszter tonnában fejeznek ki. Egy regiszter tonna 2,83 m 3. ► Hordképesség: a hajóknak a berakható súly szerinti kihasználhatósága. ► A berakható rakomány súlya és térfogata közti arány: a hajók hordképessége általában a regiszter tonnában megadott térfogat 1,5-1,6 szorosa

14 Tengerhajózási ügyletek szabályozása ► Hágai Szabályzat  1924-ben a Brüsszeli Egyezményben fogadták el  A hajóselismervényekkel (Bill of Lading) összefüggő szabályokat tartalmazza  Szabályozza: ► Hajóstársaságok és az elhajóztatók közti kapcsolatokat ► Hajóraklevelek feltételeit ► Hajózással összefüggő jogokat, kötelezettségeket ► Felelősség kérdését ► Hamburgi szabályzat  1978-ban Hamburgban fogadták el  1992-ben lépett hatályba  A csatlakozó országok kereskedelmi flottája a világ kereskedelmi flottájának alig több, mint 1%-át képviseli

15 Vonalhajózás ► A tengeri fuvarozásnak az a fajtája, amikor a hajók:  Meghatározott kikötők között  Előre meghirdetett menetrend szerint  Előre meghatározott díjszabások és feltételek alapján fuvaroznak ► A rakományokat darabárunak nevezik ► A szerződés megkötése a hajótérfoglalással vagy hajótérkönyveléssel jön létre

16 Hajóraklevél ► Az árunak a hajóstársaság részére történő átadása után kerül sor a kiállítására ► Fő funkciói:  Átvételi elismervény a fuvarozó részéről a rajta feltüntetett árukról  A fuvarozó és fuvaroztató közötti jogviszony létrejöttét, a fuvarozási feltételeket tanúsító okmány  Mint értékpapír, a rajta feltüntetett árukat megtestesítő okmány, igazolt birtokosát úgy kell tekinteni, hogy az egyben a B/L-en szereplő áru tulajdonosa is ► Átruházható

17 Hajóraklevél kiállítási módjai ► Névre szóló: megjelölik azt a személyt, aki az áru tulajdonosa. Átruházható engedményező (cessziós) nyilatkozattal ► Rendeletre szóló: valamely cég vagy személy rendeletére állítják ki, akit megillet a benne szereplő árura való követelés. Átruházása forgatás útján történik, ami lehet üres vagy teljes forgatás

18 Hajóraklevél fajtái ► Tiszta (clean) B/L ► Ténylegesen berakott és elhajózott áruról kiállított (On board vagy shipped) B/L ► Elhajózásra átvett áruról kiállított (Received for shipment) B/L ► Átrakásos (through) B/L ► Kombinált (Combined Transport, Multimodal transport) B/L ► Gyűjtő vagy speditőr (consolidation) B/L ► Házi (house) B/L

19 Egyéb okmányok ► Kiszolgáltatási jegy (Delivery Order) ► Kikötői átvételi elismervény (Dock Receipt) ► Hajóstiszti átvételi elismervény (Mate’s Receipt) ► Tengeri fuvarlevél (Sea-Waybill)

20 Felelősség, kármegállapítás ► A hajós felelőssége:  A hajó tengerállósága, tengerképessége  A hajó rakományképessége  Az áruk szakszerű kezelése  Az árukárok és áruelvesztés az átvétel és kiszolgáltatás közti időben ► Mentesül a hajótársaság a felelősség alól az alábbi esetekben:  Tengeri veszély és baleset következményei  Háborús események, zavargások, hatósági rendelkezések  Sztrájk, munka akadályozása  Az átadó vagy az árutulajdonos intézkedéseinek következménye  Élet- és vagyonmentés a tengeren  Az áru sajátos tulajdonságai miatt bekövetkezett károk ► Az átadó vagy fuvarozó felelős azokért a károkért, melyek a következők miatt keletkeznek:  Hajózásra átadott áruk hiányos csomagolása  Veszélyes áruk előzetes bejelentés nélküli berakása  Hajóraklevél árura vonatkozó adatainak helytelen közlése  Olyan áruk berakása, amelyekre beviteli, tranzit vagy kiviteli tilalom áll fenn

21 Közös kár ► Közös veszély esetén az összes kár, mely a hajóban és a rakományban a közös veszély elhárítása érdekében a kapitány intézkedése folytán keletkezik, az összes költséggel együtt, közös kárnak számít. ► Előfeltétele az, hogy a kár szándékosan okozott, rendkívüli kár legyen, amely a hajóhoz és/vagy a rakományhoz kapcsolódik és annak érdekében keletkezett, hogy mind a hajót, mind a rakományt egy közös veszélytől megmentse. ► Közös kár lehet:  Ha az árut, hajóalkatrészt tengerbe dobnak  Ha a hajó könnyítése érdekében az áru egy részét könnyítő hajóba átrakják  Ha a hajót zátonyra futtatják  Ha a hajót veszély elkerülése érdekében szükség-kikötőbe viszik

22 Belvízi (folyami) árufuvarozás

23 Dunai hajózás ► 1856. Párizsi Egyezmény  Partmenti országok, Anglia, Franciaország ► 1948. Belgrádi Egyezmény  Kimondta a dunai szabad hajózás elvét  Duna Bizottság (székhely: Budapest) ► 1955. Pozsonyi Megállapodás  Nem nemzetközi egyezmény  A dunai hajózási vállalatok kötötték  A Duna nemzetközi áruforgalmát szabályozza ► Dunai árufuvarozás általános feltételei ► Egységes díjszabási megállapodás ► Kölcsönös vontatás, segélynyújtás, ügynökölés ► Konténerszállítás ► Kölcsönös hajójavítások ► Megállapodás a személyzetnélküli bárkák kezeléséről ► Igazgatói Konferenciák szervezése, lebonyolítása

24 Dunai Árufuvarozási Feltételek ► A fuvarlevelet a feladó ország nyelvén és oroszul, franciául vagy németül kell kiállítani. ► A fuvarköltséget mind a feladó, mind a címzett fizetheti. ► A berakás költségeit a feladó, a kirakásét a címzett viseli. ► A be- és kirakást árunként és kikötőnként meghatározott normák szerint kell végezni. ► Gyúlékony-, robbanó-, tűzveszélyes-, maró árut csak külön megegyezés alapján vállalnak el fuvarozásra. ► A feladónak kétféle utólagos rendelkezési joga van: útközben feltartóztathatja vagy más rendeltetési kikötőbe irányíthatja az árut. ► A fuvarozó felelős az árunak a rendeltetési helyre való eredeti, átvétel szerinti, mennyiségi és minőségi állapotának megfelelő eljuttatásáért.

25 Egységes díjszabási egyezmény ► Áruosztályonként, kikötőnként külön völgymeneti és hegymeneti díjtételek 1.000 kg-ra vetítve ► A díjtételek tartalmazzák:  Zuhatagi (zsilip) illeték  Egészségügyi költség  Vámköltség  Kikötői illeték ► Völgymenetben 5-30%-os kedvezmény ► Bizonyos áruknál 15-30%-os nehézségi és terjedelmességi pótlék ► A díjtételek degresszív jellegűek: a távolság növekedésével a díjtételek csökkennek (50 km után)

26 Kölcsönös vontatási és ügynökölési szolgálat ellátása ► A vonóerők igénylésének módját ► A vontatással kapcsolatos felelősség kérdését ► A vontatási teljesítményekért járó díjak elszámolásának rendjét ► A veszélyhelyzeteknél és káreseteknél történő segélynyújtási kötelezettséget ► A kölcsönös ügynököléssel járó teendőket ► Az ügynököléssel kapcsolatos szolgáltatásokért járó díjakat A Pozsonyi Megállapodás részletezi:

27 A Duna fontosabb adatai ► Hossza: 2857 km ► Hajózható: 2588 km ► Magyar szakasz: 523 km ► Szakaszai:  Felső szakasz: Regensburg – Gönyü  Középső szakasz: Gönyü – Ómoldova  Zuhatagi szakasz: Ómoldova – Turnu Severin (Szörényvár)  Alsó szakasz: Turnu Severin - Sulina

28 Nemzetközi közúti árufuvarozás

29 Közúti fuvarozás előnyei ► Megoldható a „háztól-házig” fuvarozás ► Csak egy fuvarozási szerződésre van szükség ► Nincs átrakás, a sérülés kockázata csökken ► Viszonylag gyors ► Az áru mindvégig a gépkocsivezető közvetlen felügyeletet alatt van ► Speciális igények is kielégíthetők

30 Közúti fuvarozás hátrányai ► Viszonylag drága, különösen akkor, ha visszfuvar nem szerezhető ► Környezetszennyező ► Balesetveszély nagyobb, mint a vasútnál ► A nemzetközi forgalomban engedélyezési rendszer nehezíti a forgalmat

31 Többoldalú (multilaterális) nemzetközi egyezmények ► 1949. Genfi Közlekedési Egyezmény (közúti közlekedés rendje, közúti jelzések, ország jelzések) ► 1968. Bécsi Közlekedési Egyezmény ► Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről Szóló Egyezmény (CMR) ► Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) ► Nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyeinek munkafeltételeit szabályozó egyezmény (AETR) ► 1948. Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egylet (IRU) ► Vámegyezmények:  TIR (Transports Internationaux Routiers) Egyezmény (Genf, 1959., 1975.)  1972. Szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény (CCC – Customs Convention on Containers)  Áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges ATA igazolványról szóló vámegyezmény  Egységes Árutovábbítási (Tranzit) Egyezmény

32 A CMR Egyezmény ► Polgári jogviszonyokat szabályoz ► A kormányok kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem saját államuk belső jogszabályait, hanem a CMR szabályait alkalmazzák ► Rendelkezéseit minden olyan határon átmenő forgalomra alkalmazni kell, amikor a feladási és kiszolgáltatási hely országai közül legalább az egyik a CMR tagja ► Csak díj ellenében, hivatásos fuvarozó által végzett fuvarozásra érvényes ► Csak határátlépő közúton végzett áruszállításra érvényes ► Szabályait az áru átvételének pillanatától kell alkalmazni ► Nem tartoznak CMR hatálya alá:  Nemzetközi postaegyezmények rendelkezései alapján végzett fuvarozás  Hullafuvarozás  Átköltözési ingóságok fuvarozása

33 CMR fuvarlevél ► IRU dolgozta ki, egységesítve a tartalmát és formáját ► Nem értékpapír ► A fuvarozási szerződés létrejöttét igazolja ► Három eredeti példány:  Az első az áru átvételét igazolja (rózsaszínű, a feladó példánya)  A másodikat az áru kiszolgáltatásakor az átvevőnek adják át (kék, az átvevő példánya)  A harmadik végigkíséri az árut az egész fuvarozás során (zöld, a fuvarozó vállalt példánya)

34 Utólagos rendelkezés ► A feladó kérheti:  A fuvarozó az árut ne fuvarozza tovább  A fuvarozó változtassa meg a kiszolgáltatási helyet  A fuvarozó az árut más címzettnek szolgáltassa ki ► A feladó ezen joga megszűnik, ha:  A fuvarlevél második példánya a címzett kezébe kerül  Ha a fuvarlevélben a címzett rendelkezési joga került rögzítésre ► Utólagos rendelkezési jog gyakorlásának feltételei:  A fuvarlevél első példánya még a feladó birtokában van  A rendelkezés még végrehajtható  A rendelkezés a küldemény megosztását nem eredményezi

35 A fuvarozó felelőssége ► A közúti fuvarozó felelős:  Az áru teljes vagy részleges elvesztéséért  Az áru megsemmisüléséért  A késedelmes kiszolgáltatásér ► A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha:  A kár oka az áru sajátos természete  Olyan körülmény, amelynek következményeit a fuvarozó elhárítani nem tudta ► Kár esetén a fuvarozó kötelezettsége:  A kár enyhítése, a kárt okozó körülmény megszüntetése vagy csökkentése  A kár megállapítása

36 Légifuvarozás

37 Légifuvarozás előnyei ► Gyors ► Biztonságos ► Csökkennek az áruvédelmet szolgáló közvetlen (pl. csomagolás) és közvetett (pl. biztosítási díj) költségek ► Gyorsabban jut az eladó az áru értékéhez ► Másként áthidalhatatlan földrajzi akadályokat hárít el

38 Légifuvarozás hátrányai ► Magas fuvarköltség ► Küldeményekre vonatkozó méret- és súlykorlátozás ► A repülőterekre el kell juttatni az árut és a repülőterekről még tovább kell fuvarozni, ami növeli a árutovábbítási időt és költséget

39 Légifuvar-járatok ► Menetrendszerű  Attól függetlenül közlekedik, hogy az adott kapacitás milyen mértékben van kihasználva, a gazdaságosságra való tekintet nélkül ► Nem menetrendszerű járatok  Csak szükség szerint közlekednek  Olyan igényeket elégítenek ki, amelyek a meghirdetett menetrendszerinti járatokkal nem elégíthető ki  Különjáratok (ún. kiegészítő járatok): a menetrendszerű járatok kiegészítéseként, a meghirdetett díjszabások és feltételek mellett közlekednek  Bérelt (charter) járatok: személy- vagy árufuvarozásra bérel valaki a légitársaságtól előre kialkudott fix bérleti díjért és a bérlő gondja a forgalomszervezés, illetve a gép kapacitásának kihasználása (de a légitársaság üzemelteti saját személyzetével, üzemanyagával stb.)

40 Multilaterális egyezmények ► 1919. Párizsi Nemzetközi Egyezmény (célja a nemzetközi légiforgalom intézményes rendezése volt) ► 1929. Varsói Egyezmény, szabályozta:  Fuvarozási feltételeket  Fuvarokmányokat  Fuvarozási felelősség egységesítését ► 1944. Chicagói Egyezmény, szabályozta:  Repülés biztonságát  A levegő szabadságát  A légtér, mint felségterület kérdéseit  Az idegen államok fölé való berepülés feltételeit  Az e jogokkal járó kötelezettségeket

41 Légi szabadságjogok 1. A leszállás nélküli átrepülés joga 2. A nem kereskedelmi céllal történő leszállás joga 3. A légi közlekedési vállalat saját országából a szerződő országba utasokat, árut, poggyászt és postát fuvarozhat 4. A légi közlekedési vállalat a szerződő országából a saját országba utasokat, árut, poggyászt és postát fuvarozhat 5. A légi közlekedési vállalat más szerződő országából harmadik országba és viszont utasokat, árut, poggyászt és postát fuvarozhat, azaz a légi fuvarozás korlátozása nélküli lehetőséget teremti meg a szerződő országok légi forgalmi társaságai számára 1-2. Tranzit Egyezmény 3-5. Légifuvarozási Egyezmény

42 A legnagyobb légifuvarozási szövetségek ► Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO – International Civil Aviation Organization) feladatai:  A légi közlekedés fejlődésének, biztonságának elősegítése  Az egyes országok jogainak megkülönböztetés nélküli biztosítása  A nemzetközi polgári repülés sokoldalú fejlődése ► Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA – International Air Transport Association) feladatai:  A légifuvarozási vállalatok közötti verseny korlátozása  A fuvarozás feltételeinek egységesítése  Az együttműködés szabályozása  A légifuvarozási tarifák és tarifakedvezmények kialakítása  A tagvállalatok közötti rendszeres konzultáció

43 A légi küldemények fuvarozásra való felvétele ► Légi küldemény: az az egy vagy több árucikkből és/vagy küldeménydarabból álló tétel, amelyet a fuvarozó a fuvaroztatótól egy fuvarozási tételként vesz át és egy fuvarlevéllel továbbít egy címzett részére, egy rendeltetési repülőtérre ► Azaz:  Egy fuvarlevéllel többféle áru is továbbítható az előírt feltételek betartása mellett  A küldeményt egy légi kikötőben kell feladni és egy rendeltetési repülőtéren kell kiszolgáltatni  Egy árufeladó egy fuvarlevéllel csak egy címzett részére adhat fel küldeményt, ami viszont többféle áruból is állhat ► Légi áruként fuvarozott áruk:  IATA DGR (Dangerous Goods Regulations) szerint nem korlátozott  IATA DGR szerint korlátozott, de fuvarozhatók személyszállító géppel  IATA DGR szerint korlátozott és csak cargo géppel fuvarozhatók

44 A légi fuvarlevél ► 3 eredeti és 9 másolati példányból áll ► Bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét ► Biztosítja a feladó és a címzett rendelkezési jogait ► Tartalmazza a légi fuvarozó számára fontos összes szükséges adatot és utalást az árura, a fuvarozási útvonalra, a rendeltetési helyre és a címzettre vonatkozóan ► A fuvardíj kiszámításának alapokmánya ► Biztosítási igazolás, ha a feladó kifejezett óhaját tartalmazza arra nézve, hogy a fuvarozó kösse meg az árura a biztosítási szerződést ► Egyes országokban vámbejelentő, illetve vámnyilatkozat szerepét is betöltheti ► Első példánya a fuvarozót, második a címzettet, harmadik a feladót illeti ► Nem értékpapír, nem forgatható, nem testesíti meg az árut ► Biztosítja a feladónak az áru feletti rendelkezési jogát

45 A feladó utólagos rendelkezési joga ► Utólagos rendelkezési jogával addig az időpontig élhet, amíg az érkezési repülőtér a címzettet a küldemény megérkezéséről nem értesíti ► A küldeményt a közbeeső leszállóhelyen tartsa vissza ► A küldeményt a fuvarlevélen megjelölt, vagy más címzettnek, a közbeeső leszállóhelyen szolgáltassa ki ► A küldeményt a rendeltetési helyen más címzettnek adja ki ► A küldeményt az indulási repülőtérre fuvarozza vissza

46 A fuvarozó felelőssége ► A fuvarozó felelős mindazért a légifuvarozás során keletkezett kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig keletkezett. A károk lehetnek:  A küldemény megsérülése, vagy megsemmisülése  A légifuvarozás során bekövetkezett késedelem  A fuvarozással kapcsolatos szolgáltatásból eredő kár ► A fuvarozó felelős a vele munkaviszonyban álló, vagy általa igénybe vett más személyeknek a fuvarozással kapcsolatos cselekményéért és mulasztásáért ► Mentesül a fuvarozó a felelősség alól, ha a kár:  A tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior)  A küldemény belső tulajdonsága  A csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága  A feladó által végzett berakás, illetve a címzett által végzett kirakás  Annak következménye, hogy a feladó vagy címzett nem az elvárható módon járt el


Letölteni ppt "Fuvarozási határidő ► Kezelési idő: kocsirakományoknál 12 óra, darabáruknál 24 óra ► Fuvarozási határidő: 24 óra a kocsirakományú küldeményeknél minden."

Hasonló előadás


Google Hirdetések