Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és hazai trendek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és hazai trendek"— Előadás másolata:

1 Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és hazai trendek
Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Budapest, március 17.

2 Vázlat Korai nyelvtanulás: érvek és ellenérvek Célok és alapelvek
Kutatások eredményei Nemzetközi Hazai

3 Érvek a korai nyelvtanulás mellett
Idegtudomány: Kritikus periódus hipotézis Korai stimuláció hasznos (pl. sport, zene) Kognitív: Metanyelv, kontroll fejlődik (kétnyelvűség) Kedvezően hat az anyanyelvre Affektív: Kisgyermek nyitott, érdeklődő, nem szorong Más nyelvek és kultúrák iránt is nyitottabb lesz (anyanyelv + két másik nyelv) Saját nyelvét, kultúráját jobban értékeli Oktatásszervezés: Több év = több tanulás Iskolai tantervi terhelés: van rá idő

4 Érvek ellene: feltételek hiánya
Kedvezőtlen attitűdök általában a nyelvtanulás, a célnyelv és az azt beszélők iránt Folytonosság hiánya Programok nem épülnek egymásra (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) Célok, tantervi tartalmak, tananyagok, osztálytermi eljárások nem megfelelőek Fizikai körülmények Órarend, gyakoriság Tanár: nyelvhasználata (folyékonyság, szókincs, kiejtés és intonáció) nem anyanyelvihez közeli, módszertana nem az életkornak megfelelő, motiválatlan

5 Korai nyelvtanulás célja
Kedvező attitűdök kialakítása Motiváció, fenntartása Nyelvi fejlesztés – hallott szöveg értése és beszéd kontextusban, olvasás, írás Önbizalom, énkép fejlesztése Stratégiák kialakulása, metanyelv Életkori sajátosságoknak megfelelő, autentikus nyelvi és kulturális (tan)anyagokkal ismerkedés

6 Alapelvek Nyelvtanár - meghatározó Nyelvtanítás minősége
Nyelvi modell Motiváció kulcsa Módszertani felkészültség Szerepei Nyelvtanítás minősége Kisgyerekek lassan fejlődnek! Célnyelvi kontextusban kétnyelvű programokban anyanyelvi szint elérése: 5-7 év Európában mi a helyzet?

7 Óraszámok nyelvtanulásra (első idegen nyelv Key data… 2005, 74. o)
Minden országban egyre korábban kötelező Dánia: 6 év 510 óra Finnország és Svédország: 6 vagy 9 év óra Ausztria: 9 év 630 óra osztályokban Magyarország: 9 év min. 984 nyelvórán vesznek részt a középiskolát végzettek csoportokban Gimnázium: 1363, szki: 1240 tanóra az átlag (Vágó, 2007)

8 Korai programokban látható trendek: Európa (Edelenbos et al., 2006)
Óriási változatosság Heti 1 óra Nyelvi tudatosság – „kóstoló” Bemerítéses programok – tantárgyak célnyelven Összességében előnyök túlsúlya Helyi nyelvek Fejlődési szintek – változó tempó Motiváció és nyelvérzék meghatározó

9 Folyt. Panelek – szabályhasználat Visszajelzés és hibajavítás szerepe
Olvasás és írás szerepe Stratégiák fejlesztése Történetek Nyelvi játék Szociokulturális háttér szerepe „Jó gyakorlat” Spanyol kutatások: későbbi kezdők jobbak Tanárokról adat: hiányzik

10 Új könyv: The TeMoLaYoLe Book
Nikolov, M., Mihaljević Djigunović, J., Mattheoudakis, M., Lundberg, G., & Flanagan, T. (Eds.). (2007). Teaching modern languages to young learners: Teachers, curricula and materials. Strasbourg: Council of Europe. 6 fejezet: tanárképzés, tanterv, 4 fejezet: iskolai tanterv, tananyag, projektek. Magyar fordítás elkészült.

11 Összegzés Korai programok világszerte népszerűek
Elsősorban az angol nyelv terjedése Üzleti vállalkozások Eredmények nehezen mérhetőek - idő Feltételek összetettek Kihívás: tanárképzés

12 Hazai kutatási eredmények
Anyanyelv és célnyelv – komplex összefüggés – képességek szerinti besorolás Angol és német helyett: angol vagy német Heti óraszám Nyelvtanulással töltött évek száma A nyelvtanítás minősége Folytonosság - probléma 9. évfolyamos diákok 2/3-a alapszintről vagy újrakezdi a nyelvet (Vágó, 2007) nyelvi előkészítő évfolyam: általános iskolai nyelvtanulás intézményes kritikája

13 A nyelvi készségek és a nyelv tanulásával töltött évek számának korrelációja (Józsa és Nikolov, 2005) Készség évf Angol Német Angol Német Olvasás ,24 ,29 ,23 ,23 Írás ,21 ,19 ,22 ,19 Hallás ,23 ,22 ,25 ,25 Készségek átlag ,25 ,27 ,26 ,25

14 A nyelvi készségek fejlettségének korrelációi (Józsa és Nikolov, 2005)
Készségek Évfolyam Angol Német Angol Német Nyelvi osztályzat ,61 ,58 ,56 ,49 Heti óraszám ,42 ,39 ,43 ,42 Nyelvtanulás évek ,29 ,28 ,26 ,25 Iskolán kívüli nyelv ,09 ,00ns ,22 ,22 Szülők iskolázottsága ,54 ,47 ,54 ,45

15 A nyelvi készségek fejlettségét meghatározó néhány háttérváltozó hatása, regresszióanalízis, rβ% (Józsa és Nikolov, 2005) Háttér változók Évfolyam Angol Német Angol Német Szülők iskolázottsága Heti óraszám Nyelvtanulás évek Iskolán kívüli nyelv ns ns 2 2 Megmagy. variancia (%)

16 Trendek Két idegen nyelv = angol és/vagy német
Nyelvtudás szintje: angolból rendre szignifikánsan jobb Motiváció és nyelvérzék: angolból rendre szignifikánsan kedvezőbb Szignifikáns különbségek iskolatípus, településtípus és nyelvi csoportok között Heti óraszám és évek száma: gyenge kapcsolat Osztálytermi folyamatok: grammatizáló-fordító, drillező eljárások jellemzőek Meghatározó: a szocio-kulturális háttér Jók egyre jobbak lesznek, gyengék leszakadnak – képesség szerinti csoportok

17 Az angolul és németül tanulók megoszlása (%) az idegen nyelv tanulásával kapcsolatos terveik alapján (Józsa és Nikolov, 2005) Milyen tervei vannak a nyelvvel? Évfolyam Angol Német Angol Német Abbahagyni, amilyen hamar lehet Érettségit tenni belőle Középfokú nyelvvizsga Felsőfokú nyelvvizsga Főiskolai diplomát szerezni belőle Egyetemi diplomát szerezni belőle Összesen

18 Regresszió analízis hatodikosok nyelvi teljesítményével mint függő változóval (Kiss & Nikolov, 2005)
Független változók Beta T sig. R partial r rxBeta x100 Angol jegy Nyelvérzék Angol nyelvórák* Motivációs index Nem Angol kedveltsége R square · * Iskolai és magán:minimum = 100; maximum = 1085; Mean = 343, STD = 131

19 Nyolcadikosok összehasonlító vizsgálata (Djigunovic, Nikolov & Ottó, 2006)
Horvát diákok minden készségben jobbak (szignifikáns különbség: hallott és olvasott szöveg értése) Magyar diákok csoportjai közötti különbségek: 53.41, horvátok:32.46 Csoportokon belüli különbségek hasonlóak Magyarok: szorosabb összefüggés az évek száma és teljesítmény között (p<0.01) Heti átlagos óraszám: Mo. 3.53; Ho. 2.94 Csoportok átlagos létszáma: Mo. 14; Ho. 22

20 Osztálytermi eljárások gyakorisága és kedveltsége (Nikolov, 2003)
Leggyakoribbak 6 és 8. évf (1-5 skálán) Nyelvtani gyakorlás Fordítás Kérdés-válasz Hangos felolvasás Dolgozat Gyakoriság és kedveltség: minél gyakoribb, annál kevésbé kedvelt és fordítva

21 Mi történik az alsós nyelvórákon?
Hogyan jellemezhetőek a korai programok osztálytermi folyamatai és tartalma? Milyen pedagógiai és nyelvelsajátítási alapelvek, meggyőződések, elméletek tükröződnek a tanárok megfigyelt gyakorlatában és megfogalmazott véleményében? 60 alsós angol óra Megfigyelés és interjú a tanárokkal (Nikolov, 2008)

22 Nyelvhasználat: jó gyakorlat
1. sz. példa: 1. osztályos óra Fiú (spontán megszólalása labdás feladat közben): Nekünk is lesz kosárlabda palánkunk. Tanár: Okay, then you can play basketball at home. Now, it’s your turn to throw the ball. 2. sz. példa: 2. osztályos óra Tanár (bevásárlásos szerepjátékot vezet be): Hello, can I help you? Lány (jelentkezik): Can I have you? Tanár: Me? I’m not for sale. Lány: Igen, én most téged veszlek meg. Tanár: Okay, let’s do it again. Can I help you?

23 Nyelvhasználat: Munkaszervezés
a. T: Mondjuk el a 12 hónapot also in English. (4. osztály) b. T: Tick it, ha helyes! (4. osztály) c. T: És most még egy kis ismétlés. Mi van a teremben? (3. osztály) d. T: Close your book, and open your exercise book. Your exercise book. Your exercise book. Everything is closed, only your exercise books. Csak a füzet van nyitva gyerekek, csak a füzet. Cover your writing. Take a pencil. Cover your writing. Memóriajáték következik frissítőül. Öt darab szót fogok mondani, írást kérem letakarni mindenhol, ceruza letéve. És ezt az öt szót kérem szépen emlékezetből helyesen leírni. I will tell only once. Csak egyszer fogom elmondani: photo, pet, hamster, favourite, car. (3. osztály)

24 Nyelvtan T: Hogy mondjuk azt, hogy az ő lány neve? D1: His.
T: Nem, ha fiú, akkor his. D2: Her. T: OK. Hogy mondjuk, hogy az én könyvem? D: My book. T: Te könyved? (3. osztály) T: Ma a megszámlálható és a megszámlálha-tatlanokat fogjuk folytatni. Ha azt mondom, hogy there is some rice in the jar, az megszámlálható vagy megszámlálhatatlan? (4. osztály)

25 Kultúra 12. példa: Kulturális ismeretek tanítása 3. osztályban
T: What colour is Welsh flag, Barbi? D1: Yellow. T: Yes, it is yellow. Egyész mondatban válaszolj. Mondd még egyszer. What colour is the Welsh flag? D1: It is yellow. T: Very good. And what colour is the dragon, Matyi? D2: It is red. T: Yes, it is red. Where is Wales? (senki sem válaszol) T: Ugye már beszéltünk róla, hogy Anglia nem mi Szandra? D3: Great Britain. T: Yes, what is the capital of Wales, Roland. D4: Cardiff. T: OK. Cardiff. Ugye már meséltem nektek Szent Györgyről, aki fought dragons. Emlékeztek?

26 Összegzés A korai nyelvtanítás kiváló lehetőség lehet minden gyerek számára – óriási különbségek Kulcsa: a jól képzett, motivált nyelvtanár Ma: nincs tanterv, a sokszínűségre nehéz építeni Tanárok motivációja, felkészültsége ritkán megfelelő (célgyermeknyelvi, módszertani) Tanárok elvágyódnak – megterhelő a feladat

27 Hivatkozások Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, A. (2007). Languages for the children in Europe: Published research, good practice and main principles. Key data on teaching languages at school in Europe (2005): Eurydice – European Commission, Brussels. Józsa Krisztián és Nikolov Marianne (2005). Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, 105(3), Kiss, Cs., & Nikolov, M. (2005). Preparing, piloting and validating an instrument to measure young learners’ aptitude. Language Learning, 55(1), Mihaljevic Djigunovic, J., Nikolov, M., & Ottó, I. (2006). Horvát és magyar nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. Magyar Pedagógia, 106(3), Nikolov Marianne (2003): Angolul és németül tanuló diákok nyelvtanulási attitűdje és motivációja. Iskolakultúra, 13, 8, Nikolov, M. (2008). „Az általános iskola, az módszertan!” Alsó tagozatos angolórák empirikus vizsgálata. Modern Nyelvoktatás, X, 1-2, 3-19. Vágó Irén (2007). Nyelvtanulási utak Magyarországon. In I. Vágó, (Szerk), Fókuszban a nyelvtanulás ( o.). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.


Letölteni ppt "Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és hazai trendek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések