Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. ante portas!. Világtendencia Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdekUralom, hatalom, befolyás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. ante portas!. Világtendencia Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdekUralom, hatalom, befolyás,"— Előadás másolata:

1 2011. ante portas!

2 Világtendencia Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdekUralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdek –Fosszilis energia Gáz van….!Gáz van….! –Víz Globális felmelegedés (Barroso: gyorsabb mint vártuk!!)Globális felmelegedés (Barroso: gyorsabb mint vártuk!!) –Föld Egészséges (egészségtelen) környezetEgészséges (egészségtelen) környezet Lakóhely, élőhely, migrációs célpontLakóhely, élőhely, migrációs célpont Gazdálkodási, vállalkozási környezetGazdálkodási, vállalkozási környezet Az élelmiszertermelés alapvető termelési tényezőjeAz élelmiszertermelés alapvető termelési tényezője

3 ENSZ tanulmány Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi konvenciója : emberi jog az egészséges élelmiszerhez való jogGazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi konvenciója : emberi jog az egészséges élelmiszerhez való jog Az utóbbi 3-4 évben megnövekedett a föld iránti érdeklődés a fejlődő országokban (Afrika)(tulajdon, hosszú távú bérlet) 15-20 millió hektárAz utóbbi 3-4 évben megnövekedett a föld iránti érdeklődés a fejlődő országokban (Afrika)(tulajdon, hosszú távú bérlet) 15-20 millió hektár Olcsó költség, vízhez közeli területOlcsó költség, vízhez közeli terület Meghatározó az állami tulajdon, nincs szerződéses kapcsolat a földhasználóval, kiszolgáltatott munkavállalókMeghatározó az állami tulajdon, nincs szerződéses kapcsolat a földhasználóval, kiszolgáltatott munkavállalók Élelmiszerelőállítási monopólium lehetőségeÉlelmiszerelőállítási monopólium lehetősége

4 A gyökerek Állam és föld, hatalom és szuverenitás gazda: honfoglalás, hűbérbirtok juttatás, egyházi kegyes adomány, ősiség, vitézi telek juttatás, államosítás, földosztás, földfelajánlás, földmegváltás, kiosztás (kimérés), kárpótlás, árverés (licit), vagyonnevesítés, magánosítás, privatizáció, pályázat, vagyonkezelés.Állam és föld, hatalom és szuverenitás gazda: honfoglalás, hűbérbirtok juttatás, egyházi kegyes adomány, ősiség, vitézi telek juttatás, államosítás, földosztás, földfelajánlás, földmegváltás, kiosztás (kimérés), kárpótlás, árverés (licit), vagyonnevesítés, magánosítás, privatizáció, pályázat, vagyonkezelés. 1990. Kiskunmajsa, Normafa, politikai megállapodás1990. Kiskunmajsa, Normafa, politikai megállapodás –Föld magántulajdona –Jogi személy, külföldi nem 1991-1992. Kárpótlás1991-1992. Kárpótlás –AB döntés: kárpótlási jegy korlátlanul felhasználható föld vásárlásra Új földtulajdonosi réteg, sok kicsi tulajdonos, 1947-es viszonyokÚj földtulajdonosi réteg, sok kicsi tulajdonos, 1947-es viszonyok Földtulajdon, földhasználat elválikFöldtulajdon, földhasználat elválik Kárpótlási elemek a termelőszövetkezeti vagyon nevesítésénélKárpótlási elemek a termelőszövetkezeti vagyon nevesítésénél 1993. évi I. törvény a földrendező, földkiadó bizottságokról1993. évi I. törvény a földrendező, földkiadó bizottságokról –Osztatlan közös tulajdon, –A szövetkezeti földhasználat csak a nevesítést követően szűnik meg. 1994. évi LV. törvény a termőföldről1994. évi LV. törvény a termőföldről Az alap politikai megállapodást érintő változások később nem léptek hatályba, bár volt kezdeményezésAz alap politikai megállapodást érintő változások később nem léptek hatályba, bár volt kezdeményezés 2011-től az alap politikai megállapodást érintő változások indulhatnak be.2011-től az alap politikai megállapodást érintő változások indulhatnak be.

5 Földtulajdon, földhasználat nemzeti jogi szabályozási alapjai Áttételesen segíti a birtokkoncentrációtÁttételesen segíti a birtokkoncentrációt Birtokmaximum (kivételekkel)Birtokmaximum (kivételekkel) Jogi személy, külföldi tulajdonszerzési korlátozásaiJogi személy, külföldi tulajdonszerzési korlátozásai Elővásárlási jogok (NFA is)Elővásárlási jogok (NFA is) ElőhaszonbérletElőhaszonbérlet Nincs vagyonadó (földadó)Nincs vagyonadó (földadó) 5 évet meghaladó haszonbérlet adómentessége5 évet meghaladó haszonbérlet adómentessége Öröklésnél, vagyonátruházásnál illetékfizetési kedvezményÖröklésnél, vagyonátruházásnál illetékfizetési kedvezmény Öntözési szolgalomÖntözési szolgalom Őstermelői adókedvezmény, a kapott támogatás nem adóalapŐstermelői adókedvezmény, a kapott támogatás nem adóalap

6 Parlamenti konszenzus Az állami erdőtulajdon mértékének megőrzése, erdőforgalom korlátozásaAz állami erdőtulajdon mértékének megőrzése, erdőforgalom korlátozása Három éves szabály ellenőrzési feltételeinek a szigorításaHárom éves szabály ellenőrzési feltételeinek a szigorítása A jogi személy tulajdonszerzését, a haszonbérleti idő minimumának, maximumának meghatározását nem veszik napirendreA jogi személy tulajdonszerzését, a haszonbérleti idő minimumának, maximumának meghatározását nem veszik napirendre Viziközművek állami tulajdonaViziközművek állami tulajdona

7 Vitás kérdések Gazdaságpolitikai értékválasztásból erednekGazdaságpolitikai értékválasztásból erednek Elővásárlási, előhaszonbérleti jogElővásárlási, előhaszonbérleti jog Üzemi szintű birtokmaximumÜzemi szintű birtokmaximum Föld és a vagyoni értékű jogok (SPS)Föld és a vagyoni értékű jogok (SPS) A haszonbérlet minimális, maximális időtartamaA haszonbérlet minimális, maximális időtartama Tulajdonszerzési korlátozások terjedelmeTulajdonszerzési korlátozások terjedelme

8 Bizonytalansági tényezők WTO-EU megállapodás az agrárkereskedelemről (liberarizáció, protekcionizmus)WTO-EU megállapodás az agrárkereskedelemről (liberarizáció, protekcionizmus) Lisszaboni szerződés, EU nemzetek feletti szerepének keretei, határaiLisszaboni szerződés, EU nemzetek feletti szerepének keretei, határai KAP reform irányaKAP reform iránya Mezőgazdaság hazai jövőképeMezőgazdaság hazai jövőképe –Mezőgazdaság multifunkcionális szerepe –Üzemstruktúra (nem homogén) –Növénytermesztés-állattenyésztés aránya –Agrárfoglalkoztatás- magas kézi munka igényű termelés (zöldség, gyümölcs, dohány)- speciális foglalkoztatási szabályok hiánya –Élelmiszerlánc rövidítése mint igény Föld mint hitelfedezet??Föld mint hitelfedezet?? Földhasználat stabilitása, annak hiányaFöldhasználat stabilitása, annak hiánya Spekulatív tőke-föld mint befektetésSpekulatív tőke-föld mint befektetés Nincs hiteles adatbázis a valódi folyamatokrólNincs hiteles adatbázis a valódi folyamatokról Gyenge a civil kontrolGyenge a civil kontrol

9 Föld és a támogatás WTO termelési tényezőhöz (föld) a támogatás nem kapcsolható (kék doboz)WTO termelési tényezőhöz (föld) a támogatás nem kapcsolható (kék doboz) EU: támogatás a földhasználót illetiEU: támogatás a földhasználót illeti A Tanács 73/2009/EK rendeleteA Tanács 73/2009/EK rendelete 28. cikk (2) A tagállamok 2010-től kezdődően objektív, megkülönböztetésmentes kritériumokat határozhatnak meg annak biztosítására, hogy ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben az olyan természetes vagy jogi személyek, a) akik, illetve amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenység csak elenyésző részét teszi ki a gazdasági tevékenység egészének; vagy b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység.

10 A moratórium (1) (2) Az Európai Unió alapját képező szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenére Magyarország a csatlakozás időpontjától számított hét éven keresztül fenntarthatja az ezen okmány aláírása időpontjában hatályos jogszabályaiban foglalt, a nem Magyarországon lakó vagy nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalmat. Valamely tagállam állampolgára, illetve egy másik tagállam jogszabályai szerint létrehozott jogi személy a mezőgazdasági földterület megszerzése vonatkozásában nem részesíthető kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben a csatlakozási szerződés aláírása napján részesült. Valamely tagállam állampolgárára nem vonatkozhatnak szigorúbb korlátozások, mint a harmadik országok állampolgáraira.(2) Az Európai Unió alapját képező szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenére Magyarország a csatlakozás időpontjától számított hét éven keresztül fenntarthatja az ezen okmány aláírása időpontjában hatályos jogszabályaiban foglalt, a nem Magyarországon lakó vagy nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalmat. Valamely tagállam állampolgára, illetve egy másik tagállam jogszabályai szerint létrehozott jogi személy a mezőgazdasági földterület megszerzése vonatkozásában nem részesíthető kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben a csatlakozási szerződés aláírása napján részesült. Valamely tagállam állampolgárára nem vonatkozhatnak szigorúbb korlátozások, mint a harmadik országok állampolgáraira. Egy másik tagállam azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan jogszerűen Magyarországon laknak és folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, nem tartoznak az előző albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Magyarország állampolgáraira kell alkalmazni.Egy másik tagállam azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan jogszerűen Magyarországon laknak és folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, nem tartoznak az előző albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Magyarország állampolgáraira kell alkalmazni.

11 A moratórium (2) A csatlakozás időpontjától számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. Ennek érdekében a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag a (2) bekezdés első albekezdésében megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.A csatlakozás időpontjától számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. Ennek érdekében a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag a (2) bekezdés első albekezdésében megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat. Amennyiben az átmeneti időszak alatt Magyarország a mezőgazdasági földterület megszerzését engedélyhez köti, az engedélyezési eljárásnak objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumokon kell alapulnia. A kritériumokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és azok nem tehetnek különbséget a tagállamok Magyarországon lakó állampolgárai között.Amennyiben az átmeneti időszak alatt Magyarország a mezőgazdasági földterület megszerzését engedélyhez köti, az engedélyezési eljárásnak objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumokon kell alapulnia. A kritériumokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és azok nem tehetnek különbséget a tagállamok Magyarországon lakó állampolgárai között. Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Magyarországon a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavara alakul ki vagy ennek kialakulása fenyeget, a Bizottság Magyarország kérelmére határozatot hoz az átmeneti időszak legfeljebb három évre történő meghosszabbításáról.Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Magyarországon a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavara alakul ki vagy ennek kialakulása fenyeget, a Bizottság Magyarország kérelmére határozatot hoz az átmeneti időszak legfeljebb három évre történő meghosszabbításáról.

12 A konszenzus keresés kritériumai Magyarország egy jó hely!!! Nemzeti érdek, Közérdek – az EU által biztosított nemzeti szabályozási szuverenitás kereteinek kihasználása Diszkrimináció mentességDiszkrimináció mentesség ArányosságArányosság Objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumok (transzparencia)Objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumok (transzparencia) Komplexitás (földtulajdon-földhasználat- adó- illeték-öröklés- támogatáspolitika)Komplexitás (földtulajdon-földhasználat- adó- illeték-öröklés- támogatáspolitika) Spekulációt kizáró, korlátozó rendelkezésekSpekulációt kizáró, korlátozó rendelkezések Generációkon átnyúló hatás vizsgálata!!!!Generációkon átnyúló hatás vizsgálata!!!! Konszenzus?Konszenzus? Stabilitás!!!!Stabilitás!!!!

13 Döntési helyzet van!!! Tárgy: A földtulajdon, a földhasználat rendje Felelős: Magyarország Határidő: 2011. május 1.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2011. ante portas!. Világtendencia Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdekUralom, hatalom, befolyás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések