Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agresszió a gyermekintézményekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agresszió a gyermekintézményekben"— Előadás másolata:

1 Agresszió a gyermekintézményekben
Fajtái: Verbális: sértegetés, pszichoterror (mobbing), stb. Fizikai: vandalizmus, verekedés, zsarolás, stb. Maga a Szabó? Aha. Maguknak nincs otthon kutyájuk, mi? Gondolom, biztos kutyakölyköt akartak csinálni a szülei, attól lett ilyen nyamvadt

2 Pszichoterror a „többszemélyes játszma” az iskolában
az áldozat gúnyos, folyamatos csúfnevén szólítgatása, valamiből való kihagyása, gúnyolás és lökdösödés, személyes holmijainak elvétele, fenyegetés, trágár történetek meghallgatására vagy valami egyébre való rákényszerítése.

3 Az áldozat gyerekek három típus:
szorongó, visszahúzódó, agressziót elutasító, érzékeny gyerekek az „idegesítő” gyerekek - „stréberség”, bohóc szerep. A kellemetlen viselkedés már egy védekező magatartás náluk, ami korábbi rossz tapasztalataik során alakult ki. Előlegezik az elutasítást, és ezzel „önmagát beteljesítő jóslat” jön létre. olyan gyerekek tartoznak, akik kiprovokálják az agressziót és üldöző magatartást.

4 Az áldozattá váló személyek tulajdonságai
alacsony önértékelés; rettegés attól, hogy nem felelnek meg valaminek; önmaguk hibáztatása; az a hiedelem, hogy mások sokkal jobban tudják a helyzeteket kezelni, mint ő maguk; nem megfelelő interperszonális képességek; hiányos szociális kompetenciák; szociális izoláció;

5 alacsony népszerűség, érzékenység, hajlam a visszahúzódásra, bizonytalanság, félelem a többiektől korábbi rossz társas tapasztalatok miatt, önbizalomhiány, feltűnő megkülönböztető jegy, pl. testi hiba, beszédhiba, viselkedési másság, erős, irány nélküli érzelmi reakciók: sírás, düh, félelem, a passzivitás.

6 Az erőszakoskodó gyerekekre jellemzői
élvezik a hatalom érzését teljesen elkényeztették őket, érzelmi bizonytalanság, meg nem felelés vagy kisebbrendűségi érzésük van (kicsi és gyenge vagyok), ezt akarják ellensúlyozni

7 otthon rájuk telepedtek, vagy más módon kihasználják őket
a családban ők a bűnbakok, vagy velük is erőszakoskodnak elvárják tőlük, hogy mindenáron sikeresek legyenek, amiért túl nagy áldozatot kell hozniuk, kárpótlásul megvetnek másokat nincs sikerélményük

8 A pedagógusok szerepe a gyerekközösségekben előforduló agresszivitásban
minél jobban láthatóvá kell tenni a mobbing történéseket, vagyis el kell érni, hogy minél többen tudjanak ezekről a jelenségekről. a tanulóknak időben és hatékonyan olyan stratégiákat kell megtanítani, amelyek segítséget adhatnak nekik kortársi kapcsolataik konstruktív irányításában.

9 Fontos!!! Az agresszió megjelenése előtti jel lehet, ha a gyermek segítséget kér a szülőtől, az osztályfőnöktől, vagy akár a társaitól, illetve visszahúzódóan viselkedik Az agresszió általában valamilyen szorongásból ered

10 Az ismertté vált bűnelkövetők korosztály szerinti eloszlása 2001-2002
Az ismertté vált bűnelkövetők korosztály szerinti eloszlása április

11 A bűnelkövetés okai Klasszikus iskola Pozitivista iskola
Biológiai determinizmus Társadalmi determinizmus Közvetítő iskola

12 KUTATÁSUNK Mintája Kérdésfelvetései
15-18 év közötti a bíróság által jogerősen 1-3 év közötti javítóintézeti nevelésre ítélt fiatal (30 fő) 3 fiatalkorú prostituált Kérdésfelvetései Miként vélekednek saját gyermekkorukról? Életükben az iskola milyen szerepet játszott? Általában mit jelent számukra a gyermekkor? Hogyan képzelik el saját jövőjüket?

13 „ILYEN AZ ÉN CSALÁDOM…”
Halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet: töredékcsalád, aluliskolázottság, deviancia, alkoholizmus Örökös feszültség, veszekedés, állandó félelem Fizikai, szexuális abúzus, pszichoterror, szadizmus Kifejezetten jó anyagi körülmények között élő családok, ép családszerkezet Elhagyatottság, magány, unalom Érzelmi elhanyagolás Szociális fogyatékosság, diszharmónia

14 „Család nélkül olyan az ember, mint a szárnyaszegett madár.”
„Igazán nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy család. Szerinted család az, ha egymás mellett ülnek és nézik a tévét?”

15 „… az iskola ugyanúgy felelős a legjobbért, mint a legrosszabbért.”
egy, két nem ritkán három év kihagyása után kerülnek ismét iskolapadba, tudásuk nem éri el a megszerzett bizonyítvány alapján elvárható szintet, bukások, iskolai kudarcok miatt a tanulás iránti motivációjuk alacsony, saját képességeik megítélésében nem reálisak, inkább alulértékelik magukat, az iskolai végzettség megszerzését nem tartják a jövőbeli életük meghatározó elemének, többségükben nem fejezték be az általános iskolát, a kinti iskolákban is, mint túlkoros tanulók voltak jelen.

16 AZ ISKOLA OLYAN MINT... a börtön a kínzókamra
egy olyan hely, ahol az embert állandóan megalázzák egy halottasház, ahol az embernek már úgyis mindegy

17 ÉLMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN „Az iskola olyan mint egy békés sziget, ahová el lehetett menekülni otthonról” „Állandóan a sarokban kellett állnom és százszor le kellett írnom, hogy én egy rohadt kis strici vagyok…” „Reménytelen minden kísérlet, jó szándék a megváltoztatására, hiszen előbb-utóbb úgyis bűnözővé válik.” „Állandóan azt hallottam az igazgatótól, hogy belőlem is ugyanolyan börtöntöltelék lesz, mint az apámból. Hát most büszke lehet rám, mert tényleg az vagyok.”

18 Tanárokkal szembeni etikai követelmények
Aszódi fiatalok Mezei Gyula “Ne szidja az egész osztály előtt az apámat, anyámat!” Tiszteld tanítványaid szüleit! “Utálom, amikor szidja a másik tanárt nekem. Intézzék el egymás között!” Tiszteld kollégáid! “Annyira lehetett látni, hogy utál minket, az ilyen minek megy el tanárnak?” Tiszteld önmagad, tiszteld hivatásodat!

19 „Nem is tudom, hogy mit várhatnék el, hiszen a gyerek sem tapasztal mást otthon, én meg nem tudom, hogy mit is csináljak. Széllel szemben nagyon nehéz, főleg olyan erős széllel szemben, amit ezeknél a családoknál tapasztalunk.”

20 “Hiába minden kísérletünk, mi már nem tudunk mit kezdeni egy ilyen elvetemült gyerekkel. Kívánjuk, hogy Önök sikeresebbek legyenek.”

21 "Felnyitották a szememet, hogy ha így folytatom, akkor én is ugyanolyan börtöntöltelék leszek, mint az apám. Sajnos nem sokunknak jutott el az agyáig az, hogy ez az intézet az utolsó lehetőségük. Ha az ember nem ugrik ki idejében, akkor mindig félelemben fog élni.”

22 „Soha senki sem fog új életet kezdeni, mert azt a spongyát, amellyel életünk tábláját letörölhetnénk, soha nem fogják felfedezni.” (Ancsel Éva)

23 „Nem tudok velük mit kezdeni
„Nem tudok velük mit kezdeni. Ha egy ilyen gyermek van az osztályomba, tehetetlennek érzem magamat. Nem kapok segítséget…”

24 PREVENCIÓ HARMADLAGOS MÁSODLAGOS ELSŐDLEGES Szintjei: MINDENKI
BEILLESZTÉS MÁSODLAGOS JELZŐRENDSZER GYÓGYÍTÁS ELSŐDLEGES BETEGSÉG ISKOLA

25 PREVENCIÓS PROGRAMOK Ésszel éld az életet
Életvezetési ismeretek és készségek Egészség-megőrző és Betegség-megelőző Mentálhigiénés Programok Egészséges Élet egészségmegőrző tantárgy Egészséged testben, lélekben: CHEF-program D. A. D. A.

26 FONTOS, HOGY Kire, vagy kikre irányul a program? Hol zajlik?
Milyen eszközöket, módszereket használ? Ki a program végrehajtója?

27 TARTALOM, TÉMÁK Felkészítés a családi életre;
Az egészséges életmód választása; Hatékony kommunikációra nevelés; Személyiségfejlesztés; A szenvedélyek (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) megelőzése; AIDS-prevenció. Önismeret, a személyiség ismérvei, fejleszthetősége.

28 Én, és a helyem a környezetemben (tájékozódás, beilleszkedés, együttmûködés, szereplehetőségek átélése). Egészséges és biztonságos élet (érték-közvetítés). Veszélyeztető tényezők (jártasságok a felismerésben). Óvd, védd magad! (A felelősségteljes viselkedés készsége.)

29 KIALAKÍTANDÓ KÉSZSÉGEK
Alkotó és kritikus gondolkodásmód; A problémamegoldás és a döntéshozatal A hatékony kommunikáció formái; Az érzelmi feszültség kezelése; Konfliktus-feloldás; Az együttműködés és a versenyszellem Önbizalom, magabiztos fellépés; Céltudatosság; A negatív befolyásolás elutasítása; Az egészséges, boldog életvitel választása

30 MÓDSZEREK Ismeretközlés, felvilágosítás, tévhitek, téves ismeretek tisztázása, korrekciója. A témával kapcsolatos magatartás, viselkedés, értékek, érzelmek feltárására és alakítására irányuló beszélgetések, játékok, helyzetgyakorlatok. Készség- és kommunikáció-fejlesztő gyakorlatok, helyzetteremtés, játékok. Pozitív életmód minták, értékek kialakításának elősegítése, gyakoroltatása.

31 „S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod… Nem könnyű ez. … Vándor vagy, és minden nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz- e időd, eljutni utad végcéljához, lelked és az isteni megismeréséhez: Ezért menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen is.” (Márai Sándor)


Letölteni ppt "Agresszió a gyermekintézményekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések