Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, 2007. május 2. INCOTERMSÉrtékpapírok Ügynöki szerződés Főbb pénzügyi szerződések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, 2007. május 2. INCOTERMSÉrtékpapírok Ügynöki szerződés Főbb pénzügyi szerződések."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, 2007. május 2. INCOTERMSÉrtékpapírok Ügynöki szerződés Főbb pénzügyi szerződések

2 INCOTERMS Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai:-jogszabályok -jogszabálynak nem minősülő jogforrások: - általános érvényű - nemzetközi szokás - nemzetközi szokvány (INCOTERMS) - egyedi érvényességű - felek közötti gyakorlat - ászf - összeállítások

3 INCOTERMS II. International Commercial Terms – nemzetközi kereskedelmi szokvány International Commercial Terms – nemzetközi kereskedelmi szokvány Def.: a nemzetközi adásvételi szerződések egyes kérdéseire vonatkozó szokásokat összefoglaló és rendszeresen új tartalommal közzétett gyűjteménye Def.: a nemzetközi adásvételi szerződések egyes kérdéseire vonatkozó szokásokat összefoglaló és rendszeresen új tartalommal közzétett gyűjteménye Jelentősége: megkönnyíti a szerződés megkötését, mert egy szokványra utalással a feleknek nem kell külön részletszabályokban megállapodniuk Jelentősége: megkönnyíti a szerződés megkötését, mert egy szokványra utalással a feleknek nem kell külön részletszabályokban megállapodniuk

4 Nemzetközi szokás és szokvány Nemzetközi szokás Nemzetközi szokás 1. Spontán alakul ki 2. Tartalma bizonytalan 3. A felek megállapodása nélkül is a szerződés részévé válik INCOTERMS INCOTERMS 1. Egységes szerkezetbe foglalt szokás- gyűjtemény 2. Tartalma írásba foglalt és hozzáférhető 3. Csak külön kikötés esetén válik a szerződés részévé

5 INCOTERMS III. Tárgyi hatály Csak a nemzetközi adásvételi szerződések esetén köthető ki Csak a nemzetközi adásvételi szerződések esetén köthető ki Csak a vonatkozó szerződések esetén köthető ki Csak a testi dolgokra vonatkozó szerződések esetén köthető ki A szerződő felek választják ki a felkínált klauzulák közül a nekik legkedvezőbbet A szerződő felek választják ki a felkínált klauzulák közül a nekik legkedvezőbbet Egyáltalán nem tekinthető teljes körűnek: hivatkozik további nemzetközi szokványokra és az adásvételnek is csak egy kérdéskörét érinti: az áru átadás-átvétele, mint főkötelezettség. Egyáltalán nem tekinthető teljes körűnek: hivatkozik további nemzetközi szokványokra és az adásvételnek is csak egy kérdéskörét érinti: az áru átadás-átvétele, mint főkötelezettség. 3 fő kérdéskört szabályoz: 3 fő kérdéskört szabályoz: –Átadás-átvétel az átadási hely és idő rögzítésével –Költségek viselése –Kárveszély átszállása

6 INCOTERMS IV. Szerkezete Az egyes klauzulákat 4 csoportra osztja (összesen 13 klauzula), az egyes csoportokat kezdőbetűk jelzik: E,F,C,D. Az egyes klauzulákat 4 csoportra osztja (összesen 13 klauzula), az egyes csoportokat kezdőbetűk jelzik: E,F,C,D. Az egyes klauzuláknál eltérő a felek jogainak és kötelezettségeinek mértéke. Az egyes klauzuláknál eltérő a felek jogainak és kötelezettségeinek mértéke. Csoportosítási szempont: egyre nő az eladó kötelezettségeinek a száma és a terhessége. Csoportosítási szempont: egyre nő az eladó kötelezettségeinek a száma és a terhessége.

7 Klauzulák E, F. E: E: EXW= ex works: az eladó arra vállal szerződési kötelezettséget, hogy a telephelyén a vevő rendelkezésére bocsátja az árut. Ezzel megtörténik a teljesítés, a kárveszély a vevőre száll. F: F: FCA= free carrier: az eladó kötelezettsége az árunak meghatározott időben és helyen a fuvarozó számára történő átadása: eddig viseli a költségeket és a kárveszélyt. A vevő az átadáskor köteles a vételárat megfizetni. FAS= free alongside ship: az eladó akkor teljesített, ha a vevő által megnevezett kikötőben az árut a hajó oldala mellett elhelyezte. FOB= free on board: az eladó köteles az árut berakni a vevő által kijelölt hajóba, a teljesítés azzal történt meg, ha a rakomány áthaladt a hajó korlátja fölött

8 Klauzulák C. C: - az eladó a fuvarozásra is kötelezett - az eladó fizeti a fuvardíjat - elválik a költségviselés és a kárveszély: míg a fuvardíjat az eladó a rendeltetési helyig viseli, a kárveszély már a fuvarozónak történő átadással átszáll a vevőre

9 Klauzulák D. D: a rendeltetési helyig minden költséget és kárveszélyt az eladó visel DAF= delivered ar frontier: az eladó az árut a vevő által meghatározott ország határára szállítja (az import már nem a feladata) DES= delivered ex ship: az eladó az árut a vevő által megjelölt hajó fedélzetén bocsátja a vevő rendelkezésére (kirakodás nélkül) DDU= delivered duty unpaid: az eladó arra köteles, hogy a rendeltetési helyen a fuvareszközből való kirakodás nélkül bocsássa rendelkezésre a dolgot DEQ= delivered ex quai: az eladó a rakpartra történő kirakodásra is köteles DDP= delivered duty paid: az eladó köteles az áru elvámolására is

10 Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben Az általuk megtestesített vagyoni érték vesz részt a kereskedelmi forgalomban Az általuk megtestesített vagyoni érték vesz részt a kereskedelmi forgalomban Általános jellemzők: Általános jellemzők: –Olyan okirat, amelyet a törvény értékpapírnak minősít –Meghatározott alakszerűségekhez kötött formában jöhet létre –A benne foglalt jogosultságot testesíti meg –Forgalomképesség szempontjából: Bemutatatóra szóló Bemutatatóra szóló Forgatható Forgatható Névre szóló Névre szóló

11 Árupapírok és részvények Az értékpapírba foglalt jogosultság szerint megkülönböztethető: - Árupapír - Pénzpapír (pl. váltó, csekk, bizt.kötvény) - Tagsági jogokat megtestesítő papír (részvény)

12 Árupapírok I Hajóraklevél – Bill of Lading B/L, vagy hajóelismervény Hajóraklevél – Bill of Lading B/L, vagy hajóelismervény 3 funkció: 3 funkció: –A fuvaroztató és a hajótulajdonos közötti fuvarozási szerződés bizonyító okirata –Átvételi elismervény az átadott áruról –Az áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő, annak tulajdonjogához jogcímet biztosító értékpapír. Tengeri fuvarozásnál a raklevél nem kíséri az árut, hanem azt a feladó kapja kézhez, és továbbítja a vevőnek, aki ennek birtokában tudja átvenni az árut.

13 Árupapírok II. Kiszolgáltatási jegy (delivery order, D/O): ha a feladó részletekben teljesít, a hajótársaság nem raklevelet állít ki, hanem kiszolgáltatási jegyet. Kiszolgáltatási jegy (delivery order, D/O): ha a feladó részletekben teljesít, a hajótársaság nem raklevelet állít ki, hanem kiszolgáltatási jegyet. Ugyanaz a jogi megítélése, mint a hajóraklevélnek, de jogi szabályozása nincs, a gyakorlat alakította ki. Ugyanaz a jogi megítélése, mint a hajóraklevélnek, de jogi szabályozása nincs, a gyakorlat alakította ki. Minimális tartalma: Minimális tartalma: –Hajó megnevezése –Elhajózási és érkezési kikötő –Az azonosításra szolgáló adatok –Áru pontos megjelölése –Kiállítás helye és ideje

14 Árupapírok III. Közraktári jegy Közraktári jegy Def: a közraktározási szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított rendeletre szóló értékpapír, amely a közraktár részéről az áru elfogadását jelenti, és kiszolgáltatásra való kötelezettséget bizonyítja. Def: a közraktározási szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított rendeletre szóló értékpapír, amely a közraktár részéről az áru elfogadását jelenti, és kiszolgáltatásra való kötelezettséget bizonyítja. Részei: Részei: –Árujegy: az áru feletti tulajdonjogot igazolja –Zálogjegy: forgatva kölcsön vehető fel az árura. A kettő együttes birtoklása biztosítja a teljes rendelkezési jogot Ha a zálogjegy tulajdonosa nem kapta vissza a kölcsönt, követelheti a közraktártól az áru értékesítését, és abból a kölcsön visszatérítését.

15 Ügynöki szerződések I. A piacszervező szerződések közé tartozik A piacszervező szerződések közé tartozik Abban különbözik a forgalmazótól, hogy nem vásárolja meg a megbízó áruit, hanem annak képviselőjeként köti az ügyleteit: nevében és javára. Abban különbözik a forgalmazótól, hogy nem vásárolja meg a megbízó áruit, hanem annak képviselőjeként köti az ügyleteit: nevében és javára. Az ügynök felhatalmazása lehet: Az ügynök felhatalmazása lehet: –Szűkebb: csak tárgyalásokat folytat –Tágabb: szerződéskötés is

16 Ügynöki szerződés II. Szerződés tárgya: Szerződés tárgya: –A megbízó felhatalmazza az ügynököt hogy képviselje, amely felhatalmazást az ügynök elfogadja –A felek meghatározzák az árut –Meghatározzák azt a földrajzi területet, amelyre a felhatalmazás szól

17 Ügynöki szerződés, a felek kötelezettségei Ügynök: Ügynök: –Mindent meg kell tennie a sikeres tárgyalás érdekében –Ajánlatokat kell eljuttatnia a potenciális vevőkhöz –Ellenértéket nem kérhet –Megbízóját a szükséges információkkal el kell látnia –Megbízó utasításait teljesítenie kell –Titoktartási kötelezettség –Versenytilalmi kötelezettség –Közreműködőt csak engedéllyel vehet igénybe Megbízó: Megbízó: –Az ügynököt minden szüksége s információval és dokumentummal ellátni –Ésszerű időn belül döntenie kell a közvetített ajánlatok sorsáról –Ellenszolgáltatást, különösen jutalékot kell fizetnie (közvetlen, közvetett jutalék)

18 Ügynöki szerződés: megszűnés Határozott idő: az időtartam leteltével megszűnik Határozott idő: az időtartam leteltével megszűnik Határozatlan idő: rendes felmondással szüntethető meg. Rendkívüli felmondás: csak kivételesen és komoly okból: ha a féltől még időlegesen sem várható el a szerződés fenntartása Határozatlan idő: rendes felmondással szüntethető meg. Rendkívüli felmondás: csak kivételesen és komoly okból: ha a féltől még időlegesen sem várható el a szerződés fenntartása Végkielégítés: ha az ügynök számára tevékenysége jelentős forgalom-emelkedést eredményezett Végkielégítés: ha az ügynök számára tevékenysége jelentős forgalom-emelkedést eredményezett Kártalanítás: azoknak a károknak a kiegyenlítésére szolgál, amelyeket az ügynöknek a felmondás folytán viselnie kell. Alapja az a jövedelem, amelyre az ügynök a szerződés fennmaradása esetén szert tett volna. Kártalanítás: azoknak a károknak a kiegyenlítésére szolgál, amelyeket az ügynöknek a felmondás folytán viselnie kell. Alapja az a jövedelem, amelyre az ügynök a szerződés fennmaradása esetén szert tett volna.

19 Nemzetközi fizetések joga A jogviszonyok sajátosságai: A jogviszonyok sajátosságai: 1. A szerződő felek közötti nagy távolság miatt az árut hosszadalmas a másik félhez eljuttatni, így 2. Az egyik szerződő fél kikerül az áru birtokából, mielőtt a vételárat megkapta volna, és 3. A felek többnyire nem ismerik egymást, illetve egymás fizetőképességét. A jogviszonyok szabályozásának funkciója: A jogviszonyok szabályozásának funkciója: 1. Az ellentétek feloldása biztosítékokkal 2. Meghatározza egy adott jogviszonyra leginkább megfelelő fizetési módot 3. Egyfajta hitelezési funkciót tölt be.

20 A főbb fizetési módok 1. Átutalás 2. Fizetés váltóval (az importőr javára idegen váltó kibocsátása) 3. Beszedési megbízás 4. Okmányos hitelezés 5. Bankgarancia 6. Nemzetközi faktoring

21 Beszedési megbízás Beszedő bank: A küldő bank megbízottja az importőr hazájában Exportőr/ Követelés jogosultja Bemutató bank: Az importőr bankszámláját vezető bank Importőr/ Követelés kötelezettje Küldő bank: Az exportőr által a beszedéssel megbízott bank, egyben a számlavezető bankja

22 Beszedési megbízás II. A beszedési megbízás kelléke: megfelelő okmányok, amelyek bizonyítják az exportőr teljesítését. A beszedési megbízás kelléke: megfelelő okmányok, amelyek bizonyítják az exportőr teljesítését. Az exportőr által adott beszedési megbízás tartalma dönti el azt, hogy ő milyen okmányokat ad át a küldő banknak. Ennek pontosítására született: Beszedési Megbízások Egységes Szabályai Az exportőr által adott beszedési megbízás tartalma dönti el azt, hogy ő milyen okmányokat ad át a küldő banknak. Ennek pontosítására született: Beszedési Megbízások Egységes Szabályai Ilyen okmány lehet: Ilyen okmány lehet: –Fizetési okmány (váltó, csekk, nyugta) –Kereskedelmi okmány (számla, fuvarlevél, közraktári jegy) A bank kötelezettsége: kellő gondossággal megvizsgálni a hozzá került okmányokat, ennek elmaradása esetén felel az exportőr felé.

23 Okmányos hitelezés (akkreditív) A legelterjedtebb nemzetközi fizetési mód. A legelterjedtebb nemzetközi fizetési mód. Lényege: az exportőr a teljesítés után minél gyorsabban hozzájusson a vételárhoz, ezért a bank mintegy „meghitelezi” az importőr fizetését, de ennek feltétele, hogy az exportőr a teljesítést igazoló okmányokat bemutassa. Lényege: az exportőr a teljesítés után minél gyorsabban hozzájusson a vételárhoz, ezért a bank mintegy „meghitelezi” az importőr fizetését, de ennek feltétele, hogy az exportőr a teljesítést igazoló okmányokat bemutassa. Def: olyan jogintézmény, amellyel Def: olyan jogintézmény, amellyel – A meghitelező bank arra vállal kötelezettséget, hogy az importőrtől kapott megbízás alapján – Az exportőr által bemutatott okmányok megvizsgálása után – Az exportőrnek fizetést teljesít. Nyitó bank Importőr Exportőr

24 Okmányos hitelezés II. Nemzetközi egységesítési folyamat: „Az okmányos hitelezés egységes szokványai és gyakorlata”: jelenleg 160 ország bankja alkalmazza Nemzetközi egységesítési folyamat: „Az okmányos hitelezés egységes szokványai és gyakorlata”: jelenleg 160 ország bankja alkalmazza Az okmányos hitelezés jogi természete: három fél között szerződéses jogviszonyokat hoz létre, DE!: az alapjogügylettől független szerződés! Az okmányos hitelezés jogi természete: három fél között szerződéses jogviszonyokat hoz létre, DE!: az alapjogügylettől független szerződés! Az exportőr által átadott okmányoknak szigorúan meg kell felelniük a meghitelezésben előírt feltételeknek Az exportőr által átadott okmányoknak szigorúan meg kell felelniük a meghitelezésben előírt feltételeknek Az okmányos hitelezés tárgya nem áru, hanem okmány: a bank ezek bemutatása ellenében fizet. Az okmányos hitelezés tárgya nem áru, hanem okmány: a bank ezek bemutatása ellenében fizet. A vizsgálat tárgya: az okmányok külső megjelenésük szerint megfelelőek-e; az összes okmányt benyújtották-e; azokat határidőben nyújtották-e be. A vizsgálat tárgya: az okmányok külső megjelenésük szerint megfelelőek-e; az összes okmányt benyújtották-e; azokat határidőben nyújtották-e be.

25 Bankgarancia Lényege: mentesítse a kedvezményezettet a másik fél nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő kockázatok alól Lényege: mentesítse a kedvezményezettet a másik fél nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő kockázatok alól Középpontjában: a bank önálló, fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalása Középpontjában: a bank önálló, fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalása Def: a banknak a megbízó megbízása alapján a kedvezményezetthez intézett egyoldalú kötelezettségvállalása, amelyben a bank meghatározott ideig vállalja, hogy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén meghatározott összeg erejéig fizetést teljesít. Def: a banknak a megbízó megbízása alapján a kedvezményezetthez intézett egyoldalú kötelezettségvállalása, amelyben a bank meghatározott ideig vállalja, hogy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén meghatározott összeg erejéig fizetést teljesít.

26 Bankgarancia II. Lényeges vonásai: Lényeges vonásai: A bank a kedvezményezett puszta közlése alapján köteles fizetni, amennyiben utóbbi állítja, hogy a tényállási feltételek bekövetkeztek. A bank kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a fizetést a felek jogviszonyára tekintet nélkül fogja teljesíteni, bár annak létéről tudomása van. A bank kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a fizetést a felek jogviszonyára tekintet nélkül fogja teljesíteni, bár annak létéről tudomása van. Összefoglalva: Összefoglalva: AZONNALISÁG és FELTÉTLENSÉG


Letölteni ppt "Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, 2007. május 2. INCOTERMSÉrtékpapírok Ügynöki szerződés Főbb pénzügyi szerződések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések