Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében."— Előadás másolata:

1 Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében

2 NYDOP Gazdaságfejlesztés háttér, indokoltság Közép-Magyarország után a második legfejlettebb régió Jelentős területi egyenlőtlenségek (vállalkozások 80%-a a nagyvárosokban, 25%-a Győrben, észak-déli lejtő) K+F kapacitás gyenge első klaszter-kezdeményezések: Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Fa-és Bútoripari klaszter, Pannon Termál Klaszter, Pannon Elektronikai Klaszter

3 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése kulcságazatok: járműipar, elektronika, mechatronika, faipar, bútoripar, környezeti technológiák, alternatív erőforrások, egészségturizmus, gyógyturizmus, logisztika as akcióterv keretében 11 nyertes klaszter (induló és fejlődő megkülönböztetése)

4 További gazdaságfejlesztési súlypontok az NYDOP-ban Vállalkozások és felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat erősítése a képzési formák a jelenleginél erősebben reagáljanak a helyi vállalkozások humánerőforrás-igényeire önálló kiírás csak 2010-ben, holott a tématerület szerepel az OP-ban Vállalati tanácsadás cél a kkv-k működési hatékonyságának növelése, együttműködések ösztönzése nemcsak pénz, eszköz és ingatlan szükséges a sikeres vállalkozáshoz önálló kiírás csak 2010-ben, holott a tématerület szerepel az OP-ban részcélok: alapszintű, emeltszintű és befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tanácsadás első kiírás jelenleg értékelés alatt

5 További gazdaságfejlesztési súlypontok az NYDOP-ban Befektetési környezet fejlesztése eredeti cél az önkormányzati szektor révén, ipari parkok és iparterületek, valamint inkubátorházak infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javítása útján ösztönözni a vállalkozások betelepülését válság hatására elindult a telephelyfejlesztés – direkt kkv támogatás (sikeresebb logika – két kiírás során kb 130 nyertes pályázat!) eszközbeszerzés, logisztika, innováció (K+F) a GOP-ban! Turizmusfejlesztés eredeti cél az önkormányzati és közszféra révén a turisztikai vonzerők fejlesztése szálláshely-fejlesztés kiegészítő jelleggel került az OP-ba, mégis jelentős forrást nyertek el a pályázók

6 Igényelt és megítélt támogatás a Gazdaságfejlesztés prioritásban

7 Igényelt és megítélt támogatás a Turizmusfejlesztés prioritásban

8 Igényelt és megítélt támogatás a Városfejlesztés prioritásban

9 Javaslatok Ipari parkok, iparterületek esetében komplexebb, városrehabilitációs jellegű, barnamezőre fókuszáló fejlesztések ösztönzése Klaszterek esetében markánsabb eredmények elvárása Turisztikai fejlesztések esetében a közcélú, vonzerőfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési célú projektek eltérő megítélése Szálláshelyek kapacitásbővítése nem, csak minőségfejlesztése javasolt TDM pályázat pénzügyi feltételeinek enyhítése Városfejlesztés esetén szociális városrehabilitáció elindítása, a magánbefektetések ösztönzése Környezetvédelmi fejlesztések esetében a környezeti érzékenység elvének erősítése a kiválasztás során

10 Javaslatok - városfejlesztés Pozitív szinergiák, vállalkozások erősebb ösztönzése Akcióterületek probléma-orientált, rugalmasabb kijelölése – valós funkcióváltás Közlekedésszervezési, zöldterület-fejlesztési szempontok hangsúlyosabb megjelenítése Gyalogoszónák, forgalomcsillapított területek: a díszburkolaton túlmutató rehabilitáció Városközpont, mint közösségi tér és találkozóhely Barnamezős területek megújítása – multifunkcionális terek Közösségi részvétel, identitás erősítése

11 Kitörési pontok Egészségipar Zöld gazdaság Otthonteremtés Vállalkozásfejlesztés Tudomány-innováció Foglalkoztatás Közlekedésfejlesztés

12 Ütemezés Indulás január 15. Véleményezés január 31-ig Első pályázatok megjelenése2011. február 10. Első pályázatok benyújtása2011. március 1.

13 Rendszerszintű változások 1. Elektronikus pályáztatás papíron csak adatlap Rövidebb adatlapok max. 8 oldal, 150 adatmező Egyszerűbb nyilatkozattétel egy „generális” nyilatkozat mellékletek száma 30 helyett legfeljebb 10

14 Rendszerszintű változások 2. Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések hiánypótlás egyszerűsítése (max egy alkalom) jelentések egyszerűsítése (csak a kifizetésekhez) kifizetés határideje 60 helyett 45 nap Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés kétfordulós rendszer megszűnik egyfordulós ill. automatikus eljárások Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok kiszámíthatóság, tervezhetőség

15 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában Közel a pályázókhoz: 5 megyei jogú város – 5 iroda információs pontok minden irodában, legalább általános, útbaigazító információkkal Témaspecifikus információk a pályázati menedzsereknél (Győr, Szombathely és Zalaegerszeg) Információs napok a pályázatok megjelenését követően minden megyében Pályázatok benyújtása: Szombathely

16 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában Alapelv: a rendszer van a pályázókért és nem fordítva Cél az egyszerűsítés a rendszer keretein belül (4/2011- es Kormányrendelet) A pályázati kiírások kidolgozása során a regionális érdekek érvényesítése Településszerkezetből fakadó sajátosságok figyelembe vétele – pl. közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi tématerületeken Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – külön a többi régiótól (vonzerőfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés egy kiírásban)

17 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában A jó projekt az alapos előkészítésen múlik - szakmai konzultációs lehetőség, projektfejlesztés Döntően belső értékelők – reálisabb értékelés, a jobb helyismeret, a konzultációk eredményeképpen Döntés-előkészítő Bizottságokban megfigyelői státusz, előterjesztés előkészítése RFT véleményezés, forrás-átcsoportosítási javaslatok szakmai előkészítése

18 NYDOP felhasználható keretei Prioritás (Mrd Ft) (Mrd Ft) 1. Gazdaságfejlesztés9,624,03 2. Turizmusfejlesztés14,1234,69 3. Városfejlesztés022,17 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 8,5527,18 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 625,27 Összesen38,27133,34

19 2011. február 10-én megjelent, regionális kiírások Vállalkozásfejlesztési Program Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a régiókban Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a régiókban Közlekedésfejlesztési Program Négy és öt számjegyű utak fejlesztése a régiókban Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régiókban

20 2011. februári kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban – keret: 600 M Ft Célok: Vállalati együttműködések támogatása az induló és fejlődő klaszterek mellett – minimum 3 kkv partnerségével Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások Támogatható tevékenységek: Klasztermenedzsment (adminisztráció, K+F szervezés, tanulmányutak, marketing, képzés, IT-fejlesztés) Közös beruházások (eszközbeszerzés, építés, IT) Támogatás összege: Vállalati együttműködés: M Ft Induló klaszterek: M Ft Fejlődő klaszterek: M Ft Támogatás mértéke: menedzsment 80%, oktatás, beruházás 50% Értékelési szempontok: pénzügyi mutatók, export-arány, kulcságazat, K+F, beszállítói együttműködés, térségi foglalkoztatás)

21 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft Célok: Tevékenység-megkötés nélkül turisztikai szolgáltatások és attrakciók, valamint szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése Pályázók köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, non-profit gazdasági társaságok (önkormányzati gt kivétel!) NEM Támogatható tevékenységek: Szálláshelyek kapacitásbővítése, új szálláshelyek létesítése Vendéglátóhelyek fejlesztése szálláshelyeken Rendezvények szervezése Kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatás összege: 5-250, BKÜ területén 5-50 M Ft Támogatás mértéke: 30-50%

22 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft ÚMVP lehatárolás miatt NEM Támogatható tevékenységek: alkalmi falusi, és agroturisztikai szolgáltatások lovas turisztikai szolgáltatások, vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, horgász turisztikai szolgáltatások, tájházak fejlesztése, bor-, pálinka turizmussal kapcsolatos fejlesztések, amelyek nem haladják meg a Euro-t Szálláshelyhez kapcsolódóan a fenti tevékenységek ÚMVP településen is támogathatóak! Értékelési szempontok: projekttervezési módszertani szempontok, munkahelyteremtés (fajlagos költségek), szezonhosszabbítás, kooperáció, innovativitás, pénzügyi mutatók, területi preferenciák)

23 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése – keret M Ft Pályázók köre: a Nemzetgazdasági Minisztériumban regisztrált egyesületek és non-profit gazdasági társaságok Támogatható tevékenységek: termékfejlesztés, információs rendszer, kapcsolattartás,marketing, képzés, monitoring, infrastruktúra- és eszközfejlesztés Szakmai feltételek: Önkormányzatok szerepvállalására és a TDM szervezetek pénzügyi súlyára vonatkozó előírások enyhülnek (legalább 20 ezer vendégéjszaka/év és 10 M Ft éves költségvetés) Értékelési szempontok: szervezet megfelelősége, célmeghatározás, tevékenységek, fenntarthatóság, eredmények Támogatás összege: helyi M Ft, gyógyhely M Ft, térségi M Ft Támogatás mértéke: 85% (beruházási támogatás 30%)

24 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése – keret 1,25 Mrd Ft Pályázók köre: közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók vagy azok fenntartóinak konzorciumai – egy nyertes konzorcium! Konzorcium vezetője a legnagyobb fekvőbeteg-kapacitással rendelkező megyei kórház lehet (Győr, Petz Aladár kórház) Támogatható tevékenységek: Infrastruktúra fejlesztés, indokolt esetben új építés, orvosi eszközök beszerzése Preferált szakterületek: pszichiátria, addiktológia, ambuláns kardiológia, tüdőgyógyászat Támogatás összege: konzorciumi tagonként M Ft Támogatás mértéke: 90%

25 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Győr- Moson-Sopron megye): ÚtszámÉrintett településBecsült költség (eFt)Hossz (km) 14101Kunsziget ,5 8311Győrújbarát-Ménfőcsanak ,9 8408Szany , Sopron ,9 1403Kimle ,0 8222Sághalomalja-Nyalka ,9 Összesen: e Ft

26 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Zala megye): ÚtszámÉrintett településBecsült költség (eFt)Hossz (km) 7417Kerkafalva-Szatta ,7 7331Vindornyaszőlős ,0 6835Letenye ,6 7343Keszthely ,5 7352Zalakoppány ,9 Összesen: e Ft

27 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft Célok: Hálózati elvű, komplex, nagyobb léptékű fejlesztések (egész település(rész)re kiterjed, településeket köt össze, országos közút átkelési szakaszán valósul meg) Egész település „átkerékpározható” legyen Pályázók köre: Önkormányzatok, központi költségvetési szervek Támogatható tevékenységek: Új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű utak kül-, és belterületi átkelési szakaszai mentén; egyéb nyomvonalon a települések belső, helyi közútjai mentén

28 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft Értékelési szempontok: forgalomnagyság, hivatásforgalom, baleseti kockázatok mérséklése, létesítmény hossza Támogatás összege: M Ft Támogatás mértéke: 90%

29 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Telephelyfejlesztés3, április15. Egyedi regionális ipartelepítés 1, április15.

30 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Telephelyfejlesztés és ipartelepítés változásai: A két kiírás analógiája hasonló, léptéke különbözik Munkahelyteremtés fókusza erősödik GOP eszközbeszerzési, technológiafejlesztési kiírásaival erősebb összehangolás várható Vidéki mikrovállalkozások továbbra sem jogosultak, számukra a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít (2011. áprilisi megjelenéssel) a „Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása” intézkedéscsoport keretein belül, (kerete országosan 25 Mrd Ft) Értékelés: Munkahelyteremtés fókusza erősödik Pénzügyi teljesítménymutatók(üzleti eredmény, eladósodottság, fajlagos támogatás) Regionális sajátosságok és elhelyezkedés (kiemelt iparág, ipari park, barnamező, megújuló energiaforrások)

31 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Regionális Tőkebefektetési Alap 1, április15. Kockázati tőkealap EU forrás felhasználásával – Alapkezelő a Regionális Tőkealapkezelő Zrt. Növekedési potenciállal rendelkező kkv-k forráshoz juttatása Tőkejuttatás felső határa 500 e EUR Kamat: EU referencia kamatláb +2-4% (max 9-10%)

32 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Regionális Tőkebefektetési Alap 1, április15. A végső kedvezményezettek kiválasztási kritériumai: növekedés, új termék, struktúra vagy kapacitás jön létre; ágazaton belüli együttműködés alakul ki; a régió komparatív előnyeinek kihasználása; a tartós fejlődés feltételei biztosíthatóak; jelentős mikro- és kisvállalkozói kört érint közvetlenül vagy közvetetten; a tőke juttatásának feltétele a hatékonysági elvárások rögzítése

33 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése április 15.

34 2011. április 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Belterületi vízrendezés április15. Változások: Vízrendezés átfogó, térségi szemléletű projektekkel (külterületi tározók, árokrendszerek a belterület védelme érdekében) a KÖVIZIG-ek az önkormányzatok mellett csak konzorciumban pályázhatnak)

35 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Bölcsődék fejlesztése1, április 15. Óvodák fejlesztése0, április15.

36 2011. június 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése 1, június 15. Változások: Barnamezős területek fókusza erősödik Támogatás maximuma csökken Hangsúly a direkt kkv támogatásra (telephelyfejlesztés) helyeződik át

37 2011. június 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése 1, II-III. n.év Turisztikai attrakciók fejlesztése 3, (100)2011. II-III. n.év A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése 1, II-III. n.év Alkonyatipar1, III. n.év ? Hangsúly a direkt kkv támogatásra (szolgáltatásfejlesztés) helyeződik át

38 2011. június 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Kistelepülések szennyvízkezelése 2, szeptember 15. (vagy június) Települési hulladéklerakók rekultivációja 0, június15. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért 0, június15. Központi szennyvízkezelési politika követése (alternatív rendszerek vs. hagyományos csatornázás) Fenntartható mintatelepülések (környezettudatosság növelése, kisléptékű beavatkozások)

39 2011. Szeptember 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Helyi egészségházak kialakítása szeptember 15. Kistérségi járóbeteg- ellátó központok fejlesztése 0, szeptember 15. ASP központok kiépítése ?

40 Elvárt eredmények új munkahely teremtése (főként a telephelyfejlesztés, ipartelepítés és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése útján – kb 70 ill. 40 db támogatott pályázat) klaszter támogatása 5-7 db ipari parki, iparterület fejlesztés megvalósulása 8-10 db turisztikai vonzerő fejlesztése db db TDM szervezet kialakulása, megerősödése 7-9 db település szennyvízkezelésének megvalósulása db település vízrendezési problémáinak megoldása 2-3 db hulladéklerakó rekultivációja

41 Elvárt eredmények 5-6 db fenntartható településfejlesztési program támogatása 34 km alsórendű út felújítása km kerékpárút építése db bölcsőde felújítása, építése db egészségház felújítása 3 db kistérségi járóbeteg-ellátó központ fejlesztése 5 db rehabilitációs ellátási központ fejlesztése db óvoda fejlesztése

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Breznovits István ügyvezető igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések