Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében."— Előadás másolata:

1 Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében

2 NYDOP Gazdaságfejlesztés háttér, indokoltság Közép-Magyarország után a második legfejlettebb régió Jelentős területi egyenlőtlenségek (vállalkozások 80%-a a nagyvárosokban, 25%-a Győrben, észak-déli lejtő) K+F kapacitás gyenge első klaszter-kezdeményezések: Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Fa-és Bútoripari klaszter, Pannon Termál Klaszter, Pannon Elektronikai Klaszter

3 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése kulcságazatok: járműipar, elektronika, mechatronika, faipar, bútoripar, környezeti technológiák, alternatív erőforrások, egészségturizmus, gyógyturizmus, logisztika 2007-2008-as akcióterv keretében 11 nyertes klaszter (induló és fejlődő megkülönböztetése)

4 További gazdaságfejlesztési súlypontok az NYDOP-ban Vállalkozások és felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat erősítése a képzési formák a jelenleginél erősebben reagáljanak a helyi vállalkozások humánerőforrás-igényeire önálló kiírás csak 2010-ben, holott a tématerület szerepel az OP-ban Vállalati tanácsadás cél a kkv-k működési hatékonyságának növelése, együttműködések ösztönzése nemcsak pénz, eszköz és ingatlan szükséges a sikeres vállalkozáshoz önálló kiírás csak 2010-ben, holott a tématerület szerepel az OP-ban részcélok: alapszintű, emeltszintű és befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tanácsadás első kiírás jelenleg értékelés alatt

5 További gazdaságfejlesztési súlypontok az NYDOP-ban Befektetési környezet fejlesztése eredeti cél az önkormányzati szektor révén, ipari parkok és iparterületek, valamint inkubátorházak infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javítása útján ösztönözni a vállalkozások betelepülését válság hatására elindult a telephelyfejlesztés – direkt kkv támogatás (sikeresebb logika – két kiírás során kb 130 nyertes pályázat!) eszközbeszerzés, logisztika, innováció (K+F) a GOP-ban! Turizmusfejlesztés eredeti cél az önkormányzati és közszféra révén a turisztikai vonzerők fejlesztése szálláshely-fejlesztés kiegészítő jelleggel került az OP-ba, mégis jelentős forrást nyertek el a pályázók

6 Igényelt és megítélt támogatás a Gazdaságfejlesztés prioritásban

7 Igényelt és megítélt támogatás a Turizmusfejlesztés prioritásban

8 Igényelt és megítélt támogatás a Városfejlesztés prioritásban

9 Javaslatok Ipari parkok, iparterületek esetében komplexebb, városrehabilitációs jellegű, barnamezőre fókuszáló fejlesztések ösztönzése Klaszterek esetében markánsabb eredmények elvárása Turisztikai fejlesztések esetében a közcélú, vonzerőfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési célú projektek eltérő megítélése Szálláshelyek kapacitásbővítése nem, csak minőségfejlesztése javasolt TDM pályázat pénzügyi feltételeinek enyhítése Városfejlesztés esetén szociális városrehabilitáció elindítása, a magánbefektetések ösztönzése Környezetvédelmi fejlesztések esetében a környezeti érzékenység elvének erősítése a kiválasztás során

10 Javaslatok - városfejlesztés Pozitív szinergiák, vállalkozások erősebb ösztönzése Akcióterületek probléma-orientált, rugalmasabb kijelölése – valós funkcióváltás Közlekedésszervezési, zöldterület-fejlesztési szempontok hangsúlyosabb megjelenítése Gyalogoszónák, forgalomcsillapított területek: a díszburkolaton túlmutató rehabilitáció Városközpont, mint közösségi tér és találkozóhely Barnamezős területek megújítása – multifunkcionális terek Közösségi részvétel, identitás erősítése

11 Kitörési pontok Egészségipar Zöld gazdaság Otthonteremtés Vállalkozásfejlesztés Tudomány-innováció Foglalkoztatás Közlekedésfejlesztés

12 Ütemezés Indulás 2011. január 15. Véleményezés 2011. január 31-ig Első pályázatok megjelenése2011. február 10. Első pályázatok benyújtása2011. március 1.

13 Rendszerszintű változások 1. Elektronikus pályáztatás papíron csak adatlap Rövidebb adatlapok max. 8 oldal, 150 adatmező Egyszerűbb nyilatkozattétel egy „generális” nyilatkozat mellékletek száma 30 helyett legfeljebb 10

14 Rendszerszintű változások 2. Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések hiánypótlás egyszerűsítése (max egy alkalom) jelentések egyszerűsítése (csak a kifizetésekhez) kifizetés határideje 60 helyett 45 nap Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés kétfordulós rendszer megszűnik egyfordulós ill. automatikus eljárások Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok kiszámíthatóság, tervezhetőség

15 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában Közel a pályázókhoz: 5 megyei jogú város – 5 iroda információs pontok minden irodában, legalább általános, útbaigazító információkkal Témaspecifikus információk a pályázati menedzsereknél (Győr, Szombathely és Zalaegerszeg) Információs napok a pályázatok megjelenését követően minden megyében Pályázatok benyújtása: Szombathely

16 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában Alapelv: a rendszer van a pályázókért és nem fordítva Cél az egyszerűsítés a rendszer keretein belül (4/2011- es Kormányrendelet) A pályázati kiírások kidolgozása során a regionális érdekek érvényesítése Településszerkezetből fakadó sajátosságok figyelembe vétele – pl. közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi tématerületeken Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – külön a többi régiótól (vonzerőfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés egy kiírásban)

17 A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában A jó projekt az alapos előkészítésen múlik - szakmai konzultációs lehetőség, projektfejlesztés Döntően belső értékelők – reálisabb értékelés, a jobb helyismeret, a konzultációk eredményeképpen Döntés-előkészítő Bizottságokban megfigyelői státusz, előterjesztés előkészítése RFT véleményezés, forrás-átcsoportosítási javaslatok szakmai előkészítése

18 NYDOP felhasználható keretei Prioritás2011-2013 (Mrd Ft) 2007-2013 (Mrd Ft) 1. Gazdaságfejlesztés9,624,03 2. Turizmusfejlesztés14,1234,69 3. Városfejlesztés022,17 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 8,5527,18 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 625,27 Összesen38,27133,34

19 2011. február 10-én megjelent, regionális kiírások Vállalkozásfejlesztési Program Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a régiókban Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a régiókban Közlekedésfejlesztési Program Négy és öt számjegyű utak fejlesztése a régiókban Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régiókban

20 2011. februári kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban – keret: 600 M Ft Célok: Vállalati együttműködések támogatása az induló és fejlődő klaszterek mellett – minimum 3 kkv partnerségével Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások Támogatható tevékenységek: Klasztermenedzsment (adminisztráció, K+F szervezés, tanulmányutak, marketing, képzés, IT-fejlesztés) Közös beruházások (eszközbeszerzés, építés, IT) Támogatás összege: Vállalati együttműködés: 10-25 M Ft Induló klaszterek: 10-30 M Ft Fejlődő klaszterek: 10-100 M Ft Támogatás mértéke: menedzsment 80%, oktatás, beruházás 50% Értékelési szempontok: pénzügyi mutatók, export-arány, kulcságazat, K+F, beszállítói együttműködés, térségi foglalkoztatás)

21 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft Célok: Tevékenység-megkötés nélkül turisztikai szolgáltatások és attrakciók, valamint szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése Pályázók köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, non-profit gazdasági társaságok (önkormányzati gt kivétel!) NEM Támogatható tevékenységek: Szálláshelyek kapacitásbővítése, új szálláshelyek létesítése Vendéglátóhelyek fejlesztése szálláshelyeken Rendezvények szervezése Kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatás összege: 5-250, BKÜ területén 5-50 M Ft Támogatás mértéke: 30-50%

22 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft ÚMVP lehatárolás miatt NEM Támogatható tevékenységek: alkalmi falusi, és agroturisztikai szolgáltatások lovas turisztikai szolgáltatások, vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, horgász turisztikai szolgáltatások, tájházak fejlesztése, bor-, pálinka turizmussal kapcsolatos fejlesztések, amelyek nem haladják meg a 100 000 Euro-t Szálláshelyhez kapcsolódóan a fenti tevékenységek ÚMVP településen is támogathatóak! Értékelési szempontok: projekttervezési módszertani szempontok, munkahelyteremtés (fajlagos költségek), szezonhosszabbítás, kooperáció, innovativitás, pénzügyi mutatók, területi preferenciák)

23 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése – keret 650+200 M Ft Pályázók köre: a Nemzetgazdasági Minisztériumban regisztrált egyesületek és non-profit gazdasági társaságok Támogatható tevékenységek: termékfejlesztés, információs rendszer, kapcsolattartás,marketing, képzés, monitoring, infrastruktúra- és eszközfejlesztés Szakmai feltételek: Önkormányzatok szerepvállalására és a TDM szervezetek pénzügyi súlyára vonatkozó előírások enyhülnek (legalább 20 ezer vendégéjszaka/év és 10 M Ft éves költségvetés) Értékelési szempontok: szervezet megfelelősége, célmeghatározás, tevékenységek, fenntarthatóság, eredmények Támogatás összege: helyi 20-50 M Ft, gyógyhely 20-100 M Ft, térségi 50-100 M Ft Támogatás mértéke: 85% (beruházási támogatás 30%)

24 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése – keret 1,25 Mrd Ft Pályázók köre: közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók vagy azok fenntartóinak konzorciumai – egy nyertes konzorcium! Konzorcium vezetője a legnagyobb fekvőbeteg-kapacitással rendelkező megyei kórház lehet (Győr, Petz Aladár kórház) Támogatható tevékenységek: Infrastruktúra fejlesztés, indokolt esetben új építés, orvosi eszközök beszerzése Preferált szakterületek: pszichiátria, addiktológia, ambuláns kardiológia, tüdőgyógyászat Támogatás összege: konzorciumi tagonként 20-250 M Ft Támogatás mértéke: 90%

25 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Győr- Moson-Sopron megye): ÚtszámÉrintett településBecsült költség (eFt)Hossz (km) 14101Kunsziget116 4981,5 8311Győrújbarát-Ménfőcsanak200 1002,9 8408Szany423 2943,2 86107Sopron265 0003,9 1403Kimle196 4873,0 8222Sághalomalja-Nyalka364 5225,9 Összesen: 1 565 901 e Ft

26 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Zala megye): ÚtszámÉrintett településBecsült költség (eFt)Hossz (km) 7417Kerkafalva-Szatta146 3822,7 7331Vindornyaszőlős231 4122,0 6835Letenye307 5812,6 7343Keszthely172 5312,5 7352Zalakoppány322 4553,9 Összesen: 1 180 362 e Ft

27 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft Célok: Hálózati elvű, komplex, nagyobb léptékű fejlesztések (egész település(rész)re kiterjed, településeket köt össze, országos közút átkelési szakaszán valósul meg) Egész település „átkerékpározható” legyen Pályázók köre: Önkormányzatok, központi költségvetési szervek Támogatható tevékenységek: Új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű utak kül-, és belterületi átkelési szakaszai mentén; egyéb nyomvonalon a települések belső, helyi közútjai mentén

28 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft Értékelési szempontok: forgalomnagyság, hivatásforgalom, baleseti kockázatok mérséklése, létesítmény hossza Támogatás összege: 50 - 300 M Ft Támogatás mértéke: 90%

29 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Telephelyfejlesztés3,610050 2011. április15. Egyedi regionális ipartelepítés 1,5100050 2011. április15.

30 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Telephelyfejlesztés és ipartelepítés változásai: A két kiírás analógiája hasonló, léptéke különbözik Munkahelyteremtés fókusza erősödik GOP eszközbeszerzési, technológiafejlesztési kiírásaival erősebb összehangolás várható Vidéki mikrovállalkozások továbbra sem jogosultak, számukra a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít (2011. áprilisi megjelenéssel) a „Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása” intézkedéscsoport keretein belül, (kerete országosan 25 Mrd Ft) Értékelés: Munkahelyteremtés fókusza erősödik Pénzügyi teljesítménymutatók(üzleti eredmény, eladósodottság, fajlagos támogatás) Regionális sajátosságok és elhelyezkedés (kiemelt iparág, ipari park, barnamező, megújuló energiaforrások)

31 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Regionális Tőkebefektetési Alap 1,5100050 2011. április15. Kockázati tőkealap EU forrás felhasználásával – Alapkezelő a Regionális Tőkealapkezelő Zrt. Növekedési potenciállal rendelkező kkv-k forráshoz juttatása Tőkejuttatás felső határa 500 e EUR Kamat: EU referencia kamatláb +2-4% (max 9-10%)

32 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Regionális Tőkebefektetési Alap 1,5100050 2011. április15. A végső kedvezményezettek kiválasztási kritériumai: növekedés, új termék, struktúra vagy kapacitás jön létre; ágazaton belüli együttműködés alakul ki; a régió komparatív előnyeinek kihasználása; a tartós fejlődés feltételei biztosíthatóak; jelentős mikro- és kisvállalkozói kört érint közvetlenül vagy közvetetten; a tőke juttatásának feltétele a hatékonysági elvárások rögzítése

33 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése 2100050 2011. április 15.

34 2011. április 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Belterületi vízrendezés2300100 2011. április15. Változások: Vízrendezés átfogó, térségi szemléletű projektekkel (külterületi tározók, árokrendszerek a belterület védelme érdekében) a KÖVIZIG-ek az önkormányzatok mellett csak konzorciumban pályázhatnak)

35 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Bölcsődék fejlesztése1,28090 2011. április 15. Óvodák fejlesztése0,88090 2011. április15.

36 2011. június 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése 1,720050 2011. június 15. Változások: Barnamezős területek fókusza erősödik Támogatás maximuma csökken Hangsúly a direkt kkv támogatásra (telephelyfejlesztés) helyeződik át

37 2011. június 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése 1,51 50030 2011. II-III. n.év Turisztikai attrakciók fejlesztése 3,6540080(100)2011. II-III. n.év A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése 1,5200852011. II-III. n.év Alkonyatipar1,5500502011. III. n.év ? Hangsúly a direkt kkv támogatásra (szolgáltatásfejlesztés) helyeződik át

38 2011. június 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Kistelepülések szennyvízkezelése 2,640095 2011. szeptember 15. (vagy június) Települési hulladéklerakók rekultivációja 0,440090 2011. június15. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért 0,255090 2011. június15. Központi szennyvízkezelési politika követése (alternatív rendszerek vs. hagyományos csatornázás) Fenntartható mintatelepülések (környezettudatosság növelése, kisléptékű beavatkozások)

39 2011. Szeptember 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Konstrukció neveKeret (Mrd Ft) Támogatás max. összege (M Ft) Intenzi- tás (%) Meghirdetés Helyi egészségházak kialakítása 15090 2011. szeptember 15. Kistérségi járóbeteg- ellátó központok fejlesztése 0,7525090 2011. szeptember 15. ASP központok kiépítése 11000100 ?

40 Elvárt eredmények 700-800 új munkahely teremtése (főként a telephelyfejlesztés, ipartelepítés és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése útján – kb 70 ill. 40 db támogatott pályázat) 10-13 klaszter támogatása 5-7 db ipari parki, iparterület fejlesztés megvalósulása 8-10 db turisztikai vonzerő fejlesztése 10-14 db db TDM szervezet kialakulása, megerősödése 7-9 db település szennyvízkezelésének megvalósulása 10-12 db település vízrendezési problémáinak megoldása 2-3 db hulladéklerakó rekultivációja

41 Elvárt eredmények 5-6 db fenntartható településfejlesztési program támogatása 34 km alsórendű út felújítása 10-12 km kerékpárút építése 10-15 db bölcsőde felújítása, építése 20-22 db egészségház felújítása 3 db kistérségi járóbeteg-ellátó központ fejlesztése 5 db rehabilitációs ellátási központ fejlesztése 10-12 db óvoda fejlesztése

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Breznovits István ügyvezető igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. www.westpa.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu


Letölteni ppt "Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat- dunántúli Operatív Program keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések