Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK."— Előadás másolata:

1 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK ÉS G YÁRTÓK S ZÖVETSÉGE

2 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő S TRATÉGIAI HÁTTÉR EU Európa 2020 stratégia Öko-innovációs cselekvési terv (Eco-AP) Környezettechnológia Akcióterv (ETAP2) Integrált Termék Politika Nemzeti ReformprogramÚj Széchenyi Terv Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) HU Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009- 2014 (OHT II.) Országos Környezeti Kármentesítési Program Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia

3 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő 2008/98/EK HULLADÉK KERETIRÁNYELV (2000. ÉVI XLIII. T ÖRVÉNY ) H ASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2000/60/EK V ÍZ KERETIRÁNYELV 2205/1996.(VII.24.) K ORM. HATÁROZAT 219/2004. (VII. 21.) K ORM. RENDELET 6/2009. (IV. 14.) K V VM- E Ü M-FVM RENDELET J OGI HÁTTÉR H ULLADÉKGAZDÁLKODÁS K ÁRMENTESÍTÉS

4 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA K ÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ÉRTÉKESÍTÉSE H ELYZETELEMZÉS - KÖRNYEZETIPAR

5 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ASZNOSÍTÁSI ARÁNYOK ÁLTALÁNOSAN H ASZNOSÍTÁSI ARÁNYOK CSOMAGOLÁS H ELYZETELEMZÉS - HULLADÉK

6 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő 16 M T HULLADÉK KELETKEZETT, EBB Ő L TÖBB, MINT 4 M T A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 850 ET A VESZÉLYES HULLADÉK 6,2 M T A NEM VESZÉLYES IPARI, GAZDÁLKODÓI HULLADÉK K B. 3 M T ER Ő M Ű VI SALAKOK ÉS PERNYÉK 3,9 M T ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK 1 M T A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK A Z IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA KB. 60%, EBB Ő L ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS KB.10% A VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA TÖBB, MINT 60%, EZEN BELÜL A TERMIKUS HASZNOSÍTÁS JELENTÉKTELEN AZ ANYAGÁBAN TÖRTÉN Ő HASZNOSÍTÁS 33% A Z ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ARÁNYA 45% A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK HASZNOSÍTÁS ALIG ÉRI EL A 25%- OT. H AZAI ADATOK - HULLADÉK K ELETKEZÉSI ADATOK 2010 H ASZNOSÍTÁSI ADATOK 2010

7 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ELYZETELEMZÉS - KÁRMENTESÍTÉS EU SZINTEN 2010H AZAI SZINTEN 2011 ● 3 MILLIÓ NYILVÁNTARTOTT POTENCIÁLIS SZENNYEZ Ő FORRÁS ● 250 EZER BIZONYÍTOTTAN SZENNYEZETT TERÜLET ● 80 EZER MEGTISZTÍTOTT TERÜLET ● 2000-2006 KÖZÖTT 2,25 M RD € EU- S FORRÁS ● 2007-2013 KÖZÖTT 5 M RD € EU- S FORRÁS ● 30 EZER FELTÉTELEZETT SZENNYEZETT TERÜLET ● E BB Ő L 15 EZRET AZONOSÍTANI IS SIKERÜLT ● 1500 TERÜLETEN VÉGEZTEK FELTÁRÁSOKAT ● E BB Ő L 200 POTENCIÁLISAN SZENNYEZETT ÉS 830 LEHETSÉGESEN SZENNYEZETT ● K B. 500 ÁLLAMI ÉS 500 NEM ÁLLAMI FELEL Ő SSÉGI KÖRBE TARTOZÓ TERÜLETEN TÖRTÉNT MEG A KÁRMENTESÍTÉS

8 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő J ELLEMZ Ő SZENNYEZÉSEK T ALAJSZENNYEZ Ő K 2010 V ÍZSZENNYEZ Ő K 2010

9 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK I. NoEredményIndikátor 1 a képződött termelési hulladék mennyiségének csökkenése a képződött termelési hulladék éves mennyiségének csökkenése (t/év) a lerakásra kerülő termelési hulladék éves mennyisége (t/év) 2 a képződött termelési hulladék veszélyességének csökkenése a képződött termelési veszélyes hulladék éves mennyisége (t/év) az összegyűjtött és ártalmatlanított növényvédőszer hulladék éves mennyisége (t/év) 3 a hasznosított hulladékok mennyiségének növekedése a csomagolási hulladékok éves hasznosításának aránya a forgalomba hozott mennyiséghez képest (%) az elektronikai hulladékok éves hasznosítása (kg/fő/év) az elem-akkumulátor hulladékok éves hasznosításának aránya a forgalomba hozott mennyiséghez képest (%)

10 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK II. NoEredményIndikátor 3 a hasznosított hulladékok mennyiségének növekedése a mezőgazdaságban fölhasznált szennyvíziszap éves mennyisége (t/év) a szennyvíziszap elhelyezésre szolgáló új területek nagysága(ha) 4 hulladékgazdálkodási szolgáltatások környezeti kibocsátásának csökkenése másodlagos hulladék évi kibocsátásának csökkenése (t/év) CO 2 kibocsátás évi mennyiségének csökkenése (t/év) a keletkező ipari szennyvíz kibocsátás éves mennyisége (m 3 /év) 5 szennyezett területek nagyságának, és a szennyezés mértékének csökkenése A földtani közegből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége (t/év) A felszín alatti vízből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége (t/év) az in-situ és a bioremediációs eljárások alkalmazási arányának növekedése az alkalmazott technológiák arányán belül (%)

11 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK III. NoEredményIndikátor 6 a kármentesítési szolgáltatások környezeti kibocsátásának csökkenése a kármentesítési területről elszállított másodlagos hulladék évi mennyiségének csökkenése (t/év) a keletkező ipari szennyvíz kibocsátás éves mennyisége (m 3 /év) 7hulladékgazdálkodási és kármentesítési technológiák export bevételének növekedése exportbevétel növekedése ezen tevékenységek külföldi értékesítésből (%)

12 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK I. 1. H ULLADÉKTERMEL Ő DÉS CSÖKKENÉSÉRE ÉS A SZENNYEZ Ő DÉSEK MEGEL Ő ZÉSÉRE IRÁNYULÓ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK 1. HULLADÉK MELLÉKTERMÉKKÉ VÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS BEVEZETÉS 2. HULLADÉKSZEGÉNY TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 3. KELETKEZ Ő HULLADÉK VESZÉLYESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉS ÉS BEVEZETÉS 4.A HULLADÉKOK ÁLTAL BEFOLYÁSOLT KÖRNYEZETI ÁLLAPOT KÖVETÉSÉT, ELEMZÉSÉT SZOLGÁLÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, ÉS AZOK BEVEZETÉSE 5. LEJÁRT NÖVÉNYVÉD Ő SZER HULLADÉKOK BEGY Ű JTÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

13 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK II. 2. H ULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSI ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE IRÁNYULÓ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK 1. SZELEKTÍVEN GY Ű JTÖTT HULLADÉK FELDOLGOZÁSÁT CÉLZÓ ÚJ, HATÉKONY TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE 2. A HULLADÉKBÓL MÁSODNYERSANYAG FELDOLGOZÁSÁT CÉLZÓ ÚJ, HATÉKONY TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE 3. A HULLADÉK HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE 4. SZENNYVÍZISZAP MEZ Ő GAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁT EL Ő SEGÍT Ő, BIOLÓGIAILAG IRÁNYÍTOTT KEZELÉSE 5. A HULLADÉKOK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 6. AZ ÉPÜLET ENERGETIKAI JELLEMZ Ő IT JAVÍTÓ ANYAGOK EL Ő ÁLLÍTÁSA HULLADÉKBÓL, AZOK FELHASZNÁLÁSA 7. SGSP: HULLADÉK VÉGE STÁTUSZ KÖVETELMÉNYRENDSZER KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE 8. SGSP: HULLADÉKBÓL EL Ő ÁLLÍTHATÓ ÉPÍT Ő ANYAGOK SZABVÁNYAINAK KIFEJLESZTÉSE

14 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK III. 3. S ZENNYEZÉS KEZELÉSI TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ 1. ÚJ BIO - REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 2. ZÖLD KÁRMENTESÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 3. EX - SITU TECHNOLÓGIA KIVÁLTÁSA IN - SITU BEAVATKOZÁSSAL 4. SZENNYEZETT TERÜLETEK MONITOROZÁSÁNAK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE 5. SGSP: ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM - ELEMZ Ő RENDSZER KIDOLGOZÁSA KÁRMENTESÍTÉSI BEAVATKOZÁS ALTERNATÍVÁIHOZ

15 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK IV. 4. H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK INNOVÁCIÓJA 1. KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EL Ő SEGÍT Ő TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 2. ANYAG - ÉS ENERGIATAKARÉKOS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 3. MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉK Ű, TUDÁSIGÉNYES TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSE ÉS EXPORTJA 4. SGSP: S ZOLGÁLTATÓK EMAS TANÚSÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE

16 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő C ÉLCSOPORTOK ● A PRIMER TERMELÉSI FOLYAMATOKBAN RÉSZT VEV Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNNAK BEVEZETNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY CSÖKKENTSÉK A TERMELÉSI FOLYAMATAIK SORÁN KELETKEZ Ő HULLADÉKAIK MENNYISÉGÉT ● A HULLADÉK HASZNOSÍTÁSÁT VÉGZ Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKKEL NÖVELIK A HULLADÉK BEGY Ű JTÉSÉNEK, FELDOLGOZHATÓSÁGÁNAK HATÉKONYSÁGÁT ● A KÁRMENTESÍTÉST VÉGZ Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKKEL NÖVELIK A KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK EGYES LÉPCS Ő IBEN A TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGÁT ● A HULLADÉKKEZELÉSSEL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK OLYAN ÚJ TECHNOLÓGIÁKAT KÍVÁNNAK ALKALMAZNI, AMELLYEL SZOLGÁLTATÁSUK LÉNYEGESEN KISEBB KÖRNYEZETTERHELÉSSEL JÁR ● K UTATÓ KÖZPONTOK, INNOVÁCIÓS M Ű HELYEK, AMELYEK A GAZDÁLKODÓI SZEKTORRAL EGYÜTTM Ű KÖDVE KÖZREM Ű KÖDNEK A SZÜKSÉGES INNOVATÍV MEGOLDÁSOK KIFEJLESZTÉSÉBEN, A GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁG MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁBAN

17 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő J AVASOLT TÁMOGATÁSI KERETEK Program száma Program megnevezése Pályázatok száma Javasolt keret (MFt) 1 Hulladéktermelődés csökkenésére és a szennyeződések megelőzésére irányuló technológiai innovációk 4-6 * 200 ** 2 Hulladékok hasznosítási arányának növelésére irányuló technológiai innovációk 8-12 * 600 ** Ezen belül 2.7 SGSP: hulladék vége státusz követelményrendszer kidolgozása, bevezetése 24 Ezen belül 2.8 SGSP: hulladékból előállítható építőanyagok szabványainak kifejlesztése 1015 3Szennyezés-kezelési technológiai innováció10-14 * 500 ** Ezen belül 3.5 SGSP: ökológiai lábnyom-elemző rendszer kidolgozása kármentesítési beavatkozás alternatíváihoz 17 4 Hulladékgazdálkodási és kármentesítési szolgáltatások innovációja 4-6 * 200 ** Ezen belül 4.4 SGSP: Szolgáltatók EMAS tanúsítási rendszerének bevezetése48 Összesen26-38 * 1500 ** *SGSP nélkül **Beleértve a SGS projektekre javasolt keretet is

18 Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő Köszönöm figyelmüket! Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1024. Budapest, Keleti Károly u 11/A Tel.: (1) 350-7274 Mobil: (20) 383-6242 Web: www.kszgysz.hu; www.kexport.huwww.kszgysz.huwww.kexport.hu


Letölteni ppt "Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések