Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innovativ egészségügyi szolgáltatások klaszter együttműködésben: "From bench to bedside" Pozsonyi-Tóth Viktória KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. 2009. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innovativ egészségügyi szolgáltatások klaszter együttműködésben: "From bench to bedside" Pozsonyi-Tóth Viktória KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. 2009. január."— Előadás másolata:

1 Innovativ egészségügyi szolgáltatások klaszter együttműködésben: "From bench to bedside" Pozsonyi-Tóth Viktória KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. 2009. január 21.

2 2005. Kormány elindítja a pólus programot (Országgyűlésnek az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005.(XII. 25.) határozata) ÚMFT Pólus városok: Budapest, Szeged, Miskolc, Pécs, Debrecen, Győr, Székesfehérvár-Veszprém Budapest pólus célja: Európából jól látható egészségipari centrum létrehozása. Budapest a többi pólus városhoz nem hasonlítható, versenytársai Bécs, Berlin, London, stb. 2008. elfogadásra kerül a Pólus Kézikönyv - vállalkozások a hálózatosodás és klaszteresedésrévén elérik azt a méretet, amely az európai szintű versenyképességhez szükséges és a magas hozzáadott értékű, exportorientált tevékenységek erősödésén keresztül jelentősen növelik az egész magyar gazdaság versenyképességét (világító tornyok létrehozása). Pólus program két iránya: Horizontális pillér: célja, hogy elősegítse a pólus városok üzleti környezetének javítását általános humán erőforrás fejlesztés és általános infrastruktúra fejlesztés támogatásával. Vállalkozásfejlesztési pillér: elsősorban a klaszteresedő vállalkozásokat támogatja. Pólus program Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

3 MEDIPOLUS OBIK Szentágothai Klaszter Oktatásszervezési klaszter Élelmiszerbiztonsági klaszter Sejt- és génterápia Racionális hatóanyag-tervezés Szerkezeti biológián alapuló gyógyszerkutatás Szignáltranszdukciós diagnosztika

4 Implementációs eszközei: Klaszter brand-építés (Klaszter egységes megjelenítése); Erősségek, kitörési pontok azonosítása, Klaszter stratégia kialakítása, Bel-és külpiaci partnerkapcsolatok folyamatos értékelése, fejlesztése Klaszterben való munkavállalás vonzóvá tétele, PHd képzések, ösztöndíjak koordinálása. CÉL Az orvosi biotechnológia, ezen belül a személyre szabott gyulladás- és daganat- diagnosztika, célzott gyógyszer- és sejtterápia területén Európából szabad szemmel látható együttműködési hálózat és kiválósági központ kialakítása. Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

5 3 sikeres Kooperációs Kutató Központ (a Semmelweis Egyetem gesztorságávalműködő Racionális Hatóanyag-Tervező Laboratóriumok KKK, az egykori Országos GyógyintézetiKözpont által vezetett Humán Biotechnológiai KKK és az MTA-SZBK Enzimológiai Intézet vezette Biotechnológiai KKK) – CellPharma 1,7 Mrd Ft Biotechnológiai Inkubátorház – 2 Mrd Ft Alkalmazott Orvostudományi Innovációs Központ – Corvin Kutató Kórház – 5 Mrd Ft Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok A KLASZTER ALAPJAI Az európai piac meghatározó regionális egészségipai központja

6 összesen 38 tag 4 akadémiai kutatóintézet 1 alapítvány 33 KKV: - 3 középvállalkozás - 30 az egészségipar valamint az orvosi biotechnológiai kutatás- fejlesztés területén működő mikro- és kisvállalkozások A KLASZTER TAGJAI Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

7 A Klaszter működésének jogi keretei Alapítás: 2003 Akkreditáció: 2008 Alapító okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat tagdíj csatlakozási feltételek Klaszter szervezeti felépítése (közgyűlés, stratégiai tanács, titkárság) képviselet rendje (klaszter menedzsment) titoktartási és iratkezelési szabályok szellemi tulajdonjog szabályozása Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

8 A Klaszter számokban Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok A Klaszter nettó éves árbevétele (2007)3,5 Mrd Ft KKV-k összes export értékesítési árbevétele (2007)1,1 Mrd Ft (nettó árbevétel 30%-a) Átlagos statisztikai állományi létszám (2007)236 fő A tagok által alkalmazott Phd-val rendelkezők száma (2007) 38 fő (összes stat.létszám 16%-a) KKV-k összes K+F ráfordításai (2007)1,5 Mrd Ft (nettó árbevétel 42%-a) Kooperációban megvalósuló projektek ráfordításai (2005-2007 között) 136 MFt

9 I. Molekuláris diagnosztika Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Misszió: a minimál-invazív endoscopia és molekulárisan célzott genetikai diagnosztika lehetőségeinek kombinált alkalmazása a személyre szabott terápiás eljárások kialakításához. Jelenleg kutatási fázisban hetente/havonta jönnek ki új prediktiv genetikai markerek, ill. új molekuláris célpontokon ható gyógyszerek, melyek hatékonyságát klinikailag validálni szükséges. A klaszter erőforrásainak összehangolt együttműködése révén nemzetközi kiválósági fejlesztő, ill. oktató gyógyító központ létrehozása, korai fázisú gyógyszer és diagnosztikum fejlesztés Eredmény: A daganatos betegek számára a legmegbízhatóbb vizsgálati módszerek bevezetése a rutin klinikai gyakorlatba.

10 2004. január 24. Példa-I: Új diagnosztikai eljárás a nem kissejtes tüdőrák személyre szabott kezelésére (EGFR teszt) 2004. május 22. Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

11 7 nap 480 µg/kg TT-232 kezelés 4h napi ciklusok 7 nap wash-out 1/12 beteg komplett klinikai válasz 3/12 beteg Parciális klinikai válasz Nincs toxicitás Példa 2: A TT-232 klinikai (Fázis I/II) fejlesztése Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

12 II. Őssejt-terápiás eljárások klinikai bevezetése Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Cél: klinikai transzlációs kutatás-fejlesztés fejlett terápiás eljárások bevezetése (advanced therapies) területen. Ennek hatósági, klinikai és laboratóriumi (üzemszerű GMP) átterének kialakítása Eredmény: nemzetközi fejlesztési kooperációban (Kanada, Izrael, Mo) egy érképző őssejtes készítmény (VesCell) pilot klinikai vizsgálata sikeresen lezajlott 2008-ban. (2) porc őssejt beültetés kidolgozás folyamatban. Jövő: európai léptékű transzlációs, korai klinikai fázisú fejlesztési központ létrehozása Budapesten

13 Preop 17 nap 33 nap 90 nap Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel: Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

14 Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel: Before Tx 5 hónappal később Before Tx 5 hónappal később Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

15 III. Corvin Orvosi Központ Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Cél: a gyógyító alkalmazások klinikai bevezetését célzó kórházi szolgáltató infrastruktúra létrehozása. A Corvin Orvosi Központ az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter (OBIK) nélkülözhetetlen infrastrukturális bázisát teremti meg: a szakterületen dolgozó K+F intenzív kis és középvállalkozások számára a vertikális integrációban zajló klinikai termék-bevezetés hátterét adva. Itt lehetővé válik a kutatás-fejlesztés és az ebből származó eredmények bevezetése a korszerű betegellátás folyamataiba. Ingatlan Üzemelés Szolgáltató 1. Vezető szakmai képviselő Szolgáltató 2. Vezető szakmai képviselő Egyéni orvosok Egyéni orvosok Egyéni orvosok Mediplaza modell

16 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Betegségek (elsősorban daganatok és gyulladásos betegségek) hátterében álló molekuláris szintű eltérések kutatása, új molekuláris gyógyszercélpontok azonosítása. Ennek érdekében sejtbiológiai laboratórium, biológiai minta bank, és világszínvonalú molekuláris biológiai laboratórium létrehozása. A jelátvitelre ható molekulárisan célzott gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztika fejlesztése. A betegellátásban személyre szabott kezelési terv kidolgozása: a betegség hátterében álló molekuláris eltérés kimutatása, majd ennek ismeretében az adott eltérésre specifikus, célzott kezelés kiválasztása. Közösségi és privát őssejtbank szolgáltatásokhoz klinikai háttér kialakítása. Jelenleg csak külföldön elérhető technológia-intenzív (molekulárisan célzott gyógyszerek, őssejtterápia, génterápia) egészségügyi szolgáltatások Magyarországi elindítása, telepítése, fejlesztése. Klinikai vizsgálatok (gyógyszerkipróbálások) lebonyolítása, elsősorban molekulárisan célzott gyógyszerek és őssejtterápiák esetében. Centrál-laboratóriumi (elsősorban molekuláris diagnosztikai) szolgáltatások biztosítása nemzetközi klinikai vizsgálatokhoz. Annak érdekében, hogy a biomarker kutatások és fejlesztések is hazánkban történjenek. Szoftver és eszközfejlesztés az invazív kardiológia és angiológia területén A projekt kapcsán megvalósítandó konkrét tudományos-szakmai (K+F+I) célkitűzések:

17 A spin-off cégek létrehozásához szükséges kompetenciák Forrás: Convincive consulting Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

18 A gazdasági válság hatásai banki finanszírozás megnehezül és megdrágul KKV-knál jelentkező forráshiány, likviditási problémák Következményei pályázatok felértékelődése – banki források kiváltása Várható intézkedések magasabb támogatási intenzitás nagyobb előleg adminisztratív terhek csökkentése Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok

19 KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. www.kps.hu


Letölteni ppt "Innovativ egészségügyi szolgáltatások klaszter együttműködésben: "From bench to bedside" Pozsonyi-Tóth Viktória KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. 2009. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések