Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teleházak, Távmunka Budai Balázs Benjámin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teleházak, Távmunka Budai Balázs Benjámin"— Előadás másolata:

1 Teleházak, Távmunka Budai Balázs Benjámin
BKÁE – Államigazgatási Kar - E-government Kutatócsoport Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszék PANNON GSM KATEDRA Tel./fax: ,

2 Teleházak Az alacsonyabb lélekszámú települések jelentős hányada veszélyeztetett több szempontból: Infrastrukturális lemaradás Ennek következtében fellépő információhiány Ezt követő elnéptelenedés Településpusztulás A települések közel 90%-a 5000 fő alatti lélekszámú Az Internet azonban áthidalja pl.: a distanciális akadályokat, bekapcsolja a települést a hálózati vérkeringésbe. Az Internet és a többi infokommunikációs eszköz elérését hivatott biztosítani a Teleház.

3 Teleházak A program itthon a könyvtári szolgáltatások kiegészítésével indult (skandináv mintára) A gyakorlat azzal egészítette ki, hogy a településnek sajátjának kell éreznie a kisközösségek fejlődését elősegítő szolgáltatásokat Az első sikeres példa Csákberény, 1994 Ezt követően megalakult a Magyar Teleház Szövetség, mely mozgalommá szervezte a kezdeményezést. 2001 nyarára már 164 teleház működött Ma 447 teleház működik, jelentős részük BAZ megyében (ez meghaladja az európai átlagot)

4 Teleházak Többnyire civil szervezetek működtetik
Gyakran „költöznek” önkormányzati intézményekbe (könyvtár, iskola, kultúrház stb.) Üzemeltetését azonban gyakran magáncégek nyerik meg Az egyszerűbb hozzáférési pontokat nevezik Telekunyhónak. (néhány gép, telefonvonal) falugondnoki funkciók mellé megfér... Ennek urbanizálódott változata nyílt Telekuckó néven a Camponában án. (A XXII. Ker. Önkormányzat szolgáltató funkcióit erősítve...)

5 Teleház generációk Teleházmozgalom hazai fejlődése alapján megkülönböztethető generációk: Alapszintű felszereltség: 3-5 számítógéppel, faxszal, fénymásolóval, elektronikus levelezőrendszerrel (legalább egy MMX-szerű – multimédiás gép) Integrált szoftverrendszer, fejlettebb hardverfelépítése, gyakorta szkenner, hálózati architektúra „Információs kocsma”, falusi információs hírforrás: helyi kisközösségi bázisként fungál, magasabb hardver és szoftver felépítéssel, nagy teljesítményű fénymásolóval, magasabb sávszélességgel (pl.: ISDN-ISDN2)

6 Teleház generációk Teleházmozgalom hazai fejlődése alapjánm megkülönböztethető generációk: A mai teleházak korszaka: teljesen integrált szoftverek, azonos platformra épülő – nagyteljesítményű – PC-ket kiszolgáló szerver irányítja integrált hálózati megoldásokkal. Bérelt vonalas internetes elérés, adatvédelmi és vírusbiztonsági rendszerek Jövő teleházai: legalább 1 gép, amin mindig a legújabb operációs rendszer fut, legalább 1 gép, ami a jövőbe mutató alkalmazásokat futtatja, naprakész technológiakövetés.

7 Teleház Kht. A teleházak szervezetbe integrálása az alábbi előnyöket rejti magába: Azonos fejlesztési érdek, jogi, gazdasági és technikai keretek egységes alakítása (pl.: hálózatbővítés) Közös feladatmegoldás (képzés, kutatás-fejlesztés, PR, információáramoltatás) Közös lobbizás, érdekképviselet, közös forrásteremtés lehetősége, közös piaci fellépés Összefogás, koordináció, specializálódott szolgáltató szervezetek létrehozása Információs rendszerek kialakítása (magazin.telehaz.hu, önkormanyzati.mindentudo.hu, helyi.mindentudo.hu,

8 Teleház Kht. A hazai integráció túlmutat magán, hiszen lehetővé teheti: A regionális vezető szerep elérését Határon túli teleházak létesítését, támogatását Hazai teleházak bekapcsolását a nemzetközi telehálózatba Külföldi teleházas tapasztalatok átvételét Szolgáltatások átvételét, együttműködési lehetőségeket A Teleház Kht.-t Magyarországon ezen felül három tényző segítette: Az akkori pályázatok Teleházas költségvetése meghaladta a magánszemélyek által – gyakorlatilag – felvállalaható összegek mértékét A hálózatfejlesztést egy minden szempontból független szervezetnek kell végeznie (a saját konkurencia kitermelése miatt) A kormányzati támogatók, csak egy önállóan gazdálkodó intézményt tudnak hatékonyan ellenőrizni, felügyelni.

9 Teleház Kht. Így született meg a Teleház Kht (Csákberény), mely a Teleház Szövetség 100%-os tulajdonában lévő operatív szervezet: felelős a hálózat- és a hálózati szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos programokért, a teleházak kiszolgálásával kapcsolatos minden feladatért (pályázatok, fejlesztési programok, honlapok, monitoring rendszer, PR akciók, kiadványok, nemzetkzöi kapcsolatok stb.) öt álandó és szerződéses téma- és szolgáltatásmenedzser

10 Teleház Kht. A Kht.által kezelt weboldalak:
internetes közhasznú információs adatbázis településekre specifikáltan tartalmaz ugyancsak közhasznú információkat a Világbank, az USAID, az Europa Tanács, valamint az LGI által létrehozott LOGIN (Local Government Information Network) önkormányzati szakmai információs – magyarországi – rendszere, melyek a Közigkonzult, a DemNet és a Teleház Kht. Fejleszt és üzemeltet. szervezetről, a szervezet számára készült belső információs site.

11 A Teleházak működése Nehéz egy egységes teleház-képet alkotni, de elmondható: már meglévő intézmények bázisán keletkezik (kultúrház, könyvtár, polgármesteri hivatal, iskola, információs iroda stb.) a sokféleséget a szolgáltatások sokfélesége is erősíti a teleház az információtechnika települési csomópontja, fellegvára, többfunkciós nyitott profilú kisközösségi infokommunikációs központ. A teleház egy saját infrastruktúra, intelligencia a helyi közösség szolgálatában. Modern kommunikációtechnika és vele együttműködő modern irodai számítás-, oktatás- és egyéb technika, Közösségi tér Szervezési képesség, kapacitás Lehívható szakértelem, tudás, információk, melyek sajátos teleházszolgáltatások keretében kerülnek felhasználásra, a lakosok aktív közreműködésével.

12 A Teleházak működése Működési jellemzők:
Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó profil. (a kellőképpen flexibilis struktúra aktív választ ad a közösség és a piac kihívásaira a gazdasági és jogi keretek között) Közösségi szintér és memória, a nyilvánosság fóruma, katalizátor. (Az információ kummulatív felhalmozása az internet segítségével, nemcsak letöltés, hanem feltöltés – honlapok(!)) Lakossági szolgáltatások, megkötések nélkül (mindenki számára elérhető szolgáltatások, a nyilvánosság hirdetésével) Felelős, önálló, kompetens vezető, szolgáltatószervezet. (színvonal garantálása végett, önálló döntési jogosultsággal, pontosan definiált szolgáltatásokkal, önálló üzleti tervvel) Korszerű információs és kommunikációs technológia (megfelelő mennyiségű és minőségű hardver és szoftver (multimédia)

13 A Teleházak működése Alapszolgáltatások:
Civil szervezetek kiszolgálása, központja. (Inkubátor tevékenység) Ügyintézési segítségnyújtás, közreműködés (gyorsítás és segítség az infrastruktúra biztosításával) Internet-elérési lehetőség: (hálózatbiztosítás és „support”) Elektronikus levelezés: saját levélcím biztosításával Közhasznú tájékoztatás (ezen információk módszeres gyűjtésével, rendelkezésre bocsátásával, olykor hagyományos eszközök igénybevételével – faliújság, hirdetőtábla stb.)

14 A Teleházak működése Alapszolgáltatások:
Helyi hirdetés, hírközpont (kisközösségi releváns információk, valamint köz- és kereskedelmi célú hirdetések tematikus gyújtése, publikálása. Irodai szolgáltatás (technikai infrastrutúra biztosítása:irodatér, fax, fénymásoló stb.) Multimédia használat: a tájékozódás, a munka és a szórakozás területén egyaránt Számítógépes munkák elvégzése (rendszeres eszközhasználat biztosítása, kiváltképp, ha távmunka elgévzéséről van szó) Számítógépes játék: valamennyi korosztály számára (ezek is fejlesztik az információs kultúrát.

15 A Teleházak osztályozása
Többféleképpen osztályozható A.) Mely szolgáltatásban erősek: - telesuli (oktatás, távoktatás) - szomszédsági iroda (távmunkaállomás) - falusi hírközpont (médiaközpont) - térségfejlesztő (programtervező-menedzselő, forrásteremtő) - kommunikációs (telepostaház, internetszolgáltató) - technológiai központ (informatikai szolgáltatások) - szociális teleház (segítő szolgáltatások, falugondnoki kiszolgáló szervezet)

16 A Teleházak működése Többféleképpen osztályozható
B.) Mely szolgáltatásban erősek: - civilház (civil szervezetek kiszolgálása) - játszóház - vállalkozói központ (üzletviteli tanácsadás) - Oké teleház (ügyintézés közvetítés) - szolgáltatási referencia teleház (modellértékű szolgáltatási szintet ér el

17 A Teleházak működése Többféleképpen osztályozható
C.) Kiszolgálás volumene szerint: - Telekunyhó (aliroda): kapacitását tekintve nem éri el a teleház nagyságát, valamint munkáját is többnyire közeli teleházhoz kapcsolódva látja el. - Önálló teleház: települési (városi szomszédsági) közösséget szolgál ki. - Kistérségi teleház: fontosabb térségi szolgáltatásokkal (...) - Teleházrégió: koordinatív kiszolgáló szint, nincs kapcsolat a felhasználóval - Magyar Teleház Szövetség

18 A Teleházak működése Többféleképpen osztályozható
D.) Szervezeti viszonyok szerint: - állami, civil, üzleti - de többnyire hibrid megoldások E.) Alapfilozófia, rendeltetése szerint: - közösségi (civil társadalom, demokrácia, önmenedzselés) - Technológiai (információs társadalom, információszolgáltatás) - Gazdasági – üzleti (foglalkoztatás, gazdasági felemelkedés, a piac tágítása, kereskedelem) - Közszolgálati (szociális és egyéb szolgáltatások, hivatali kiszolgálás javítása)

19 Közigazgatási szolgáltatások
Kiemelendő funkciókör a közigazgatásszervezési feladatokban való részvállalás (az ügyfelet kényelmesebb intézéshez, a hivatalt a feladatok könnyítéséhez segíti) A kétirányú segítség az alábbiakban körvonalazódik: Tájékoztatják az ügyfeleket az államigazgatási ügyeik intézésének lehetőségeiről, az ezzel összefüggő eljárásokról, alapvető jogi kérdésekről. Tájékoztatják a lakosságot a településfejlesztési és rendezési koncepciókról (ezek elősegítik az értesülést a közös akcióiról, és a csatlakozást pl.: magánépítés, településszépítés, közmű- és energiagazdálkodási kérdések stb.) Továbbítják (átteszik) valamennyi beadványt a polgármesteri hivatlhoz Segítséget nyújtanak a kérelmek szabályszerű elkészítéséhez, beadványminták, űrlapok kitöltéséhez. Ezeket a nyomtatványokat díjmentesen az azt igénylők rendelkezésére is bocsátják (iratminták, átutalási postautalványok, formanyomtatványok)

20 Közigazgatási szolgáltatások
A kétirányú segítség az alábbiakban körvonalazódik: Kifüggesztik az önkormányzati hirdetményeket (valamint a helyi érdekű ismereteket) Segítik a fogyasztókat a nem önkormányzati ügyek intézésében (víz, gáz, fűtés, melegvíz, posta) a nyomtatványok biztosításán túl lehetőség szerint annak kitöltésében is segédkeznek. Kapcsolatot tartanak a különböző jogsegélyszolgálatokkal, szolgáltatószervezetek ügyfélszolgálatával Átveszik, kezelik és nyilvántartják a talált tárgyakat Lehetővé teszik az államigazgatási és egyéb eljárás során meghatározott díjak helyszíni befizetését (adók, bérleti díjak, lakossági befizetések) Teljes értékű hiteles tájékoztatás nyújtanak (internet segítségével) Telefonon is rendelkezésre állnak az ügyek intézésénél, így bizonyos esetekben személyes jelenlét nélkül is lehet ügyet intézni. Átvállalhatnak bizonyos önkormányzati ügyintézési területeket, kihelyezett ügyfélszolgálati irodaként, valamint a lakossági kapcsolattartás színtereként fungálnak.

21 Teleházak a jövőben Szerepük mindenképp közösségépítő, így a jövőben is szükség lesz rá Biztosan lesznek – egy ideig – olyan eszközök, melyek közösségi hozzáférése racionálisabb és gazdaságosabb lehet. A teleházak jelenleg az IT ellátáson kívül más szolgáltatásokat nyújtanak, közösségi tevékenységet végeznek, supportot nyújtanak, melynek internetes megoldása a távoli jövőbe mutat Szükség van hosszútávon a modernizáció és az innováció ilyen közösségi szintereire is, ahol társadalmi kontroll és támogatás alatt fejtik ki hatásukat. A közösségi hozzáférés magát a közösséget is fejleszti... A teleházak is folyamatosan fejlődnek, így valószínűleg egészen más profilú teleházakká alakulnak a meglévők...

22 Távmunka Olyan (gazdasági és környezetvédelmi érdekeket szolgáló) munkavégzés, mikor a munkavállaló nem munkaadója székhelyén, vagy más kijelölt helyen, hanem attól távol, saját prioritásainak megfelelő alternatív helyen végzi, s munkája eredményét információtechnikai úton továbbítja munkaadójának. Kiemelhető jellemzői: Alternatív munkahelyen történik (otthon, teleházban, távmunkaközpontban, teleirodában stb.) Önállóan és rendszeresen végezhető. (meghatározott időközönként: rendszeresen vagy alkalomszerűen) Elektronikus úton valósul meg a kapcsolattartás a munkaadóval. (tehát szellemi tevékenységről van szó)

23 Magyar Elektronikus Könyvtár
Távmunka Bangemann-jelentés 10 olyan területet sorol fel, ahol előrelépésre van szükség az információs társadalom elérése felé. Ezek közül kiemelendő a távmunka és a távoktatás. - Bangemann jelentés magyarul - Bangemann jelentés angolul A TÁVMUNKÁÉ A JÖVŐ! Magyar Elektronikus Könyvtár

24 Távmunka Magyarországi távmunka helyzete:
A távmunka iránti kereslet sokszorosan meghaladja a létező távmunkavégzési lehetőségek számát Az otthoni számítógépek elterjedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a távmunkavégzés iránt. A magyarországi munkavállalók és munkáltatók nincsenek tisztában a távmunka fogalmaival és követelményeivel. A munkavállalók többsége nem tudja, hogyan válhatnak távdolgozóvá, nem kezdeményez, a megoldást felülről várja. A magyarországi munkavállalók nagy része nem tudja elképzelni magát távmunkásként.

25 Távmunka Magyarországi távmunka helyzete:
A munkáltatók ismeretek és tapasztalat hiányában vonakodnak a távmunka alkalmazásától. (Feltételezésük, hogy a távmunkás produktivitás, teljesítménye és munkaminősége csökken a távmunka révén. A távmunka technikai feltételei már többnyire adottak, fő akadály a rugalmatlan vezetői gondolkodás és a tradícionális munkahelyi kultúra A munkavállalókat nemzetközi szinten hátrányba hozza az internetezés magas költésge Megoldásra vár a távmunka jogi és munkaügyi szabályozása Hiányzik a távmunkára vonatkozó szaktudás, a távmunkaprogramok menedzselésére szakosodott tanácsadó cég.

26 Távmunka Nemzetközi távmunka helyzet: (Nextra kutatás alapján)
A cégek 82%-ánál nincs távmunkalehetőség, annak ellenére, hogy a cállalatok 86%-ánál valamilyen formában már a technológia rendelkezésre áll. 2001 elején ITTK: 2,6% távmunkás, a részlegesekkel együtt 4-5 éves lemaradás Nemzetközi távmunka helyzet: (Nextra kutatás alapján) Nemzeti elterjedtségi átlagok (Olaszország: 14%, EU 45%, Svédország: 77%, Németország 65%, Ausztria 63%. Összesen 8 millió távmunkás: 2,9 millió rendszeresen otthon 3 millió esetenként, alkalomszerűen 2,3 millió mobil távmunkás

27 A távmunka előnyei és hátrányai
Távmunka feltételek (elöljáróban) informatikai ismeretek, Információk közösségi szintű kommunikálása Távmunkát elősegítő technológiák (mobiltelefon, , laptop) Rugalmas szemlélet Távmunka előnyök felszínre törésük nagyban függ a távmunkát vállaló személyiségétől. szükséges a (1) belső motiváció, (2) önfegyelem, (3) alacsony (vagy átütemezhető) társaságigény, (4) távolról irányítható munka. Az előnyök mértéke függ a munka mennyiségétől, annak rendszerességétől

28 A távmunka előnyei és hátrányai
A távmunka sikeres vállalása előtt az alábbi kérdésekre kell – igennel – válaszolni: Szeretek önállóan dolgozni? Képes vagyok az időmmel jól gazdálkodni? Szeretem a munkám? Van elegendő önfegyelmem és motivációm az irodától távoli munkavégzéshez? Tudom nélkülözni a munkatársakkal történő napi kontaktust? Tudom mi a feladatom, és azt képes vagyok a munkahelytől távol is ellátni? Fontosabb számomra a munka, mint a munkahely? Az igenek után vizsgálandók az előnyök munkavállalói és munkaadói szempontból:

29 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkavállaló előnyei: Önállóság, függetlenség, rugalmasság. (Nincs fix 8 óra, átütemezhető munkarend) a legnagyobb motivációs elem. Csökkenő stressz. A formális szabályok betartásának (kötelező munkábajárás, időre érkezés, megfelelési kényszer több oldalra, „szerepkövetelmények”), vállalati belső konfliktusok és az ezek kezelésével járó stressz megszűnése, családi és munkahelyi státuszok összeegyeztethetősége stb. Jobb egészség és biztonság: Stressz miatti kockázati tényezők, stresszel kapcsolatos betegségek is csökkennek Csökkenő levegőszennyezés, kevesebb légúti és allergiás megbetegedés Kevesebb közlekedési baleset (kevesebb munkábajáró) Kisebb járványveszély Tartósan beteg, vagy mozgássérólt dolgozók foglalkoztatása folyamatos gyógykezelés mellett. Beteg gyermekek, hozzátartozók ápolása a teljes gyógyulásig.

30 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkavállaló előnyei: Életmód-, életszemlélet-változás: A távmunkások szabadon választhatják meg lakhelyüket, akár távoli, rurális jelleggel is. (Kevesebb mikroklíma, boldogságérzés) Ergonómia: Az otthon dolgozó ember abszolút kényelme (saját dolgozóhely, szoba, irodabútor, eszközök). Hatékonyabb munkavégzés: A dolgozók kevesebb költség ráfordításával termelik meg ugyanazt a jövedelmet. Versenyelőny a munkapiacon: plusz tapasztalat, plusz esély; on-line karrierfórumokon való részvétel, optimálisabb kapacitáskihasználással több megbízás, munka és tanulás egymás mellett. Hatékony képességfejlesztés: az egyén felelősségének növekedésével az egyéni képességek fejlesztésének automatikus motiváltsága is jár. Kialakul, vagy erősödik: időgazdálkodás, szervezőkészség, kreativitás, íráskészség stb.)

31 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkavállaló előnyei: Időnyereség: napi közlekedés (napi 1 órával számolva évente 6 hét teljes munkaidőnyereség!), ehhez adódik még a munkához való készülődés, a vállalati formális ebédek és az informális kommunikációból származó felesleges időtöltés. Pénznyereség: 30 megspórolt munkanap, + közlekedés (bérlet, benzin, szervíz, parkolás), étkezésből származó gazdaságosság. Mobilitás: Lakhelytől (annak feltételeitől) függetlenül vállalhat állást, akár külföldön is. (Az „élethosszig tartó nyaralás elve”: Crete Resort Office

32 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkaadó előnyei: Növekvő hatékonyság: munkahellyel és a munkaerővel kapcsolatos csökkenő kiadások, növekvő dolgozói produktivitás, —> a cég versenyképessége nő! Csökkenő ingatlan és rezsiköltségek: ingatlanok fenntartása, felújítása, új irodák építése, berendezése és az ezzel kapcsolatos ráfordítások csökkentése érhető el. Versenyelőny a munkapiacon: nagyobb számú jelölt toborzása a meghirdetett állásra, jobb egyezés Elégedett dolgozók, kevesebb munkahelyi stressz: dolgozói légkör javulása, cég iránt megnőtt lojalitás. (Legideálisabb a központi és távmunka kombinációja, mivel a távmunka előnyei érvényesülnek, ugyanakkor a távmunkás nem marad ki a kollektivából. Csökkenő betegállomány (jobb humánerőforrás gazdálkodás): Felmérések szerint átlagosan 4-5 nappal kevesebb betegállomány.

33 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkaadó előnyei: Hozzáférés térben távol eső munkapiacokhoz: főként azoknál, akik többnyire specifikus munkaerőt keresnek. Ez a tény a munkaerő szabad mozgásának EU-s elvét már annak elfogadása előtt (és az után is) a gyakorlat síkjára tereli. Optimalizált erőforrás-kihasználás: munkavállaló és munkáltató nem munkakörben, hanem elvégzendő feladatban, projektben és határidőben gondolkodik. Csökkenthető fluktuáció: megtarthatóvá válik az értékes munkaerő. (családi és személyes okok összeférhetősége) Hatékonyabban szervezhető ügyfélszolgálat „call center” a rendelkezésre álló technológiák segítségével. Váratlan eseményektől, természeti csapásoktól való függetlenség. (Hacsak a természeti katasztrófa infarastrukturális katasztrófával nem jár együtt...)

34 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkavállaló hátrányai: Izoláció, társadalmi kapcsolatok leépülése (leépülő kapcsolatos, elsorvad a közösséghez, kollektívához tartozás tudata, ez frusztrációt, depressziót okozhat – főként a monoton munkát végzőknél. Az izoláció ellenszerei: , on-line kommunikáció, virtuális közösségek, fórumok, levelezőlisták, telefonbeszélgetések, távmunkaszervezetek, klubok, teleházak, távmunka központok, teleirodák stb.) Jogi és munkaügyi bizonytalanság: számos kiskapu jogbizonytalanságba helyezi a munkavállalót (hiányzó mintaszerződések, beépített biztosítékokkal. Karrierkilátások csökkenése (out of sight – out of mind effektus) a szervezeti előrelépés szintjén is... Juttatások csökkenése - Hátsó udvar szindróma: alacsonyabb bért kínálnak néha a távmunkáért pedig az „csak otthon” történik, nem a hátsó udvarban. Ez ellen lépnek fel a távmunka-szevezetek.

35 A távmunka előnyei és hátrányai
Munkavállaló hátrányai: Veszélyeztetett személyi biztonság: a távmunkához szükséges eszközök (notebook, mobiltelefon, gépkocsi stb.) jelentős értéket képviselnek, így a vagyon elleni támadások célpontjaivá válhatnak a távmunkások. Bizalomhiány: a bizalom elnyeréséhez (mindkét oldalról) bizonyos idejű személyes kontaktálásra, vagy legalább több sikeres tranzakcióra van szükség. Munkaalkoholizmus (workalkoholism): elmosódhatnak a különbségek a munkahely és a magánélet között. A munkás hazaviszi a munkahelyét, elkapja a gépszíj. Eluralkodnak rajta a munkájával kapcsolatos kérdések megoldásának problémái, melyek háttérbe szorítják a családi problémáit. A magán- és a munkaszféra elválasztásának nehézségei: a környezet értetlensége (szkepszis, zavarás, feltartás). Az információtechnológia ellen is védekezni kell, másodikként kell megtanulni az előrhetőség és az elérés után, hogy hogyan ne tudjanak minket elérni!

36 A távmunka előnyei és hátrányai
A távmunkaadó kockázatai: A hagyományos szervezeti formák megszűnése megzavarhatja a vállalat működését. A kollektíva, belső vállalati kultúra sérülhet, megszűnhet. A vezetői szemléletváltás sikertelensége révén a projekt megbukhat. Nem megfelelő távmunkások kiválasztása esetén a motivációvesztély, izoláció, elégedetlenség alakulhat ki. A távmunkások feletti kontroll elvesztése: az egyéni teljesítmény nehezen mérhető tényét vonja maga után. Fennáll az adatvesztés, a vírusok, a bizalmas dokumentumok közzétételének kockázata.

37 A távmunka kihívásai Számtalan cég, vagy szervezet nagyságtól függetlenül képes lenne növelni nyereségét, ha feladatainak egy részét távmunkában végeztetné. Ez azonban szemléletbeli, szervezeti és technológiai változtatásokat egyaránt igényel Távmunka-stratégia, valamint az átalakulás menedzselése a második lényeges csomópont. A siker mérése (függ az ágazat jellegétől), de mindennek vannak gazdaságossági ésvagy minőségi mutatói, melyek számszerűsíthetők (tényadatokra alapozott statisztikai oknyomozás – TQM elv) Alkalmas távmunkás-bázis kialakíátsa, karbantartása

38 A távmunka kihívásai

39 A távmunkavégzés formái
Távmunkavégzés helye szerint: Otthon végzett (leggyakoribb) Teleházakban végett, Szatellit irodákban végzett (pl.: call center megoldások) Teleirodákban végett (Hoteling rendszer) Virtuális irodákban végzett, valamint mobil (nomád) távmunka (GoToMyPC szolgáltatás újdonsága) A munkavégzés időtartama alapján: Teljes távmunka (folyamatosan a munkahelytől távol) Váltott távmunka (otthon és központilag is – ideálisnak tűnik, bár hátránya a redundancia: két munkahelyet kell fenntartani) Rugalmas távmunka: a munkavégzés helye rugalmasan változik a dolgozó és a cég által meghatározott feladatok által keltett igényekhez igazodva.

40 A távmunkavégzés formái
Jogi formák szerint: Munkaviszonyban végzett távmunka (nagyobb biztonság) Vállalkozóként végzett távmunka (nagyobb kockázat, nagyobb jövedelem) Iparág szerinti csoportosítás: Ipari szektorban: kisszámú távmunka lehetőség Informatikai, kommunikációs, banki, befektetési, biztonsítási, idegenforgalmi, könyvvizsgálói, fordítói, hírügynökségi, szerkesztőségi, kiadói szegmensek... Tevékenység alapú csoportosítás: Számítógéppel végezhető manuális és irodai adminisztrációs munkák Számtástechnikához kötődő, számítógéppel végzett szellemi tevékenység Alkotó munka, mobil szakmák

41 A távmunka ösztönzése Az elterjedés adókedvezménnyel, bértámogatással növelhető Garanciális munkajogi szabályozásra van szükség, elsősorban kollektív megállapodások területén. A távmunka egyéb jogi szabályozása (otthoni balesetek kérdése, otthoni fizikai közegek használatával kapcsolatos kompenzáció, otthoni telekommunikációs kiadások stb.) Internetelérés, képzés (nyelvi és IT) Kísérleti távmunkaprojektek támogatása, kutatások finanszírozása, kapcsolatok a nagyobb EU távmunkaszervezetekkel, hasznos tapasztalatcsere. A távmunka elterjesztésében a teleházaknak kiemelkedő szerepe van. A teleház és a távmunka egymással konvergáló fogalmak!

42 Távmunka előrejelzések
Az ECATT egy előrejelzési modell alapján a távmunkások várható aránya a munkavállalók rétegén belül 2005-re 11%. A magyarországi elterjedtségi mutatók, valamint a gátló tényezők természetrajza Spanyol és Franciaországhoz hasonlítható, így az ottani modellt adaptálva 2005-re 5%-körüli lesz az összes hazai távmunkavállaló aránya. (ezen belül a rendszeres távmunkások aránya 40-50%) Várható tendencia a részleges távmunka-végzésre való törekedés erősödése. (ennek kézzelfogható előnyei miatt) A megállíthatatlan fejlődést az okozza, hogy az infrastrukturális háttér biztosítása után mind többen jönnek rá arra, hogy ezzel a munkaformával munkaerejük hatékonysága nő, passzív idejük nagy része felszabadítható. Másrészt az informatikai infrastruktúra dinamikusabban fejlődik, mint a hagyományos közutak állapota....

43 Hazai távmunka portálok
In-Forrás XXI. Kht (+ EcoNet.hu, Geometria Kft. KFKI, Kürt Rt., Compaq, HP, IBM, Siemens, SUN;) konzorcium által kezdeményezett portálok a magyarországi távmunka-kultúra fejlesztésére: . Virtuális távmunka-piactér Rendezi a távmunkával foglalkozó külföldi portálokat Riportok, interjúk, Match-making Külföldi projektek bemutatása Konferenciák tudósítása Pályázati lehetőségek

44 Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!


Letölteni ppt "Teleházak, Távmunka Budai Balázs Benjámin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések