Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projektKészítette: Dr. Walter Katalin irodavezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projektKészítette: Dr. Walter Katalin irodavezető."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projektKészítette: Dr. Walter Katalin irodavezető

2 A Technológia Transzfer Iroda szervezete és működése eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen

3 Mottó „Magyarország soha nem látott lehetőségek előtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik, hogy ez az új kezdet mennyire lesz sikeres. Fontos, hogy mindenki felelősséggel átérezze a helyzet jelentőségét! Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy hazánk sikeres legyen, és eredményeivel példát mutathasson a környező országoknak.” (Új Magyarország Fejlesztési Terv = ÚMFT)

4 Az előadás vázlata I. FELADATOK, ELVÁRÁSOK II. SZERVEZET III. MŰKÖDÉS

5 I./1. Feladatok, elvárások A Projekt számszerűsíthető eredményei 1. (támogatási szerződés melléklete) Mutató neveMutató forrásaMértékegységKiinduló érték1.év2.év3.év Az egyetemi kutatói tevékenységben kifejlesztett és értékesített szellemi termékek, új installált technológiák, bevezetett know-how-k Tervdokumentáció, mérések, adatközlés, nyilatkozat dbn.a.4915 Az egyetemi K+F tevékenységben kifejlesztett és a magánszférába közvetített szabadalmak PEJ, szabadalmi bejegyzések dbn.a.51020 A projektbe bevont vállalkozások száma Együttműködési megállapodások másolata dbn.a.103060 A projektbe bevont külföldi felsőoktatási intézmények vagy külföldi kutatóintézet Együttműködési megállapodások másolata dbn.a.2515

6 I./1. Feladatok, elvárások A Projekt számszerűsíthető eredményei 2. (támogatási szerződés melléklete) Mutató neveMutató forrásaMértékegységKiinduló érték1.év2.év3.év A projektben támogatott spin-off cégek Projektdokumentácó, jelenléti ívek, képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk dbn.a.2514 A konstrukcióban létrejött publikációk, outputok Publikációs jegyzéklista (PEJ)dbn.a.3818 A konstrukcióban lebonyolított pilot projektek PEJ, pályázói adatközlés dbn.a.468 A konstrukció keretében támogatott K+F projektek (technológiatranszferek) PEJ, pályázói adatközlésdbn.a.102040 Technológia-transzfer szolgáltatások minősége minősítések (EFQM, ISO, Malcolm 27 Bridge.) alkalmazásn.a.123 Regisztrált látogatók száma az iroda honlapján webauditfőn.a.150400900

7 Illeszkedés az Egyetem: szervezeti felépítésébe, innovációs stratégiájába (intézmény K+F+I kapcsolatainak megerősítése), egyes oktatói, kutatói, hallgatói által támasztott elvárásokhoz. „A közpénzekből finanszírozott Nyugat-magyarországi Egyetemen a hallgatók, a kutatók és az oktatók munkája során keletkező szellemi vagyonnal transzparens módon tudjunk a mennél szélesebb körű hasznosítás érdekében eljárni.” I./2. Feladatok, elvárások

8 II. Szervezet

9 A fejlesztést az alábbi négy pilot projekten keresztül kívánjuk megvalósítani: Élő természettudományok projekt (pilot projektvezető: Dr. Lakatos Ferenc, NYME EMK) Műszaki tudományok projekt (pilot projektvezető: Dr. Németh István, NYME TTMK) Ipar- és formatervező projekt (pilot projektvezető: Börcsök Zoltán, NYME FMK) Humántudományi projekt (pilot projektvezető: Dr. Remsei Sándor, NYME AK) II. Szervezet

10 1.A TTI beilleszkedjen a z Egyetem szervezeti struktúrájában, ismertté váljon valamennyi kutatóegységben 2.Az Egyetem tudástérképének elkészítése 3.Projektmenedzsment feladatok: kapcsolattartás, jelentések, koordináció 4.Jogi szolgáltatások tanácsadás, oltalmazási eljárások intézése Egyetem Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatának módosítása (új szervezet+bővülés) Egységes szerződéskötési gyakorlat kialakítása 5.K+F szolgáltatások vállalkozói adatbázis, szellemi termékek hasznosítása inkubációs tevékenység, spin-off tanácsadás 6.Oktatási, képzési szolgáltatás Kutatók, oktatók, hallgatók alapfokú iparjogvédelmi képzése TTI munkatársak szakirányú továbbképzése III. Működés Tevékenységi köreink, elérendő céljaink:

11 III. Működés 7.PR, rendezvények, együttműködés kommunikációs csomag tech-fórumok együttműködés a hazai és nemzetközi TT szervezetekkel 8.Informatika eWorkbase- tudástérkép adatbázis, szellemi alkotások bejelentése, IP Score eTechforum- TT rendszer nyilvános része, szellemi portfólió Tevékenységi köreink, elérendő céljaink:

12 Szolg á ltat á sok / funkci ó k NYME hallgat ó i NYME oktat ó iV á llalatok é s v á llalati szak- emberek V á rosi, megyei lakoss á g R é gi ó s é s orsz á gos felsőoktat á si int é zm é nyek hallgat ó i, di á kjai R é gi ó s é s orsz á gos felső-oktat á si int é zm é nyek oktat ó i Tud á st á r Elsődleges c é lcsoport M á sodlagos c é lcsoport Adatb á ny á szat M á sodlagos c é lcsoport Elsődleges c é lcsoport M á sodlagos c é lcsoport – Region á lis inform á ci ó s h á l ó zat M á sodlagos c é lcsoport Elsődleges c é lcsoport – Inform á ci ó szolg á ltat á s M á sodlagos c é lcsoport Elsődleges c é lcsoport ––– Egyetemi tud á s- menedzsment Elsődleges c é lcsoport M á sodlagos c é lcsoport Elsődleges c é lcsoport K+F t á mogat ó szakmai megfigyelő szolg á ltat á sok Elsődleges c é lcsoport M á sodlagos c é lcsoport III. Működés Tevékenységünk célcsoportjai:

13 „Az ÚMFT logója az egység, az innovatív lendület, az elegancia, az egyszerűség jegyében születtek, és alkalmazásukat is ezek az alapelvek határozzák meg.” Záró mottó

14 Köszönöm a figyelmüket! k.walter@nyme.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projektKészítette: Dr. Walter Katalin irodavezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések