Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben, a Dél-Dunántúli Operatív Program aktuális pályázatai 2012. Július 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben, a Dél-Dunántúli Operatív Program aktuális pályázatai 2012. Július 10."— Előadás másolata:

1 A DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben, a Dél-Dunántúli Operatív Program aktuális pályázatai 2012. Július 10.

2 Változások a területfejlesztésben DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben

3 A DDRFÜ feladatkörei Megmaradó feladatkörök Megszűnő feladatkörök Közreműködő SzervezetDDRFT munkaszervezete DDOP-ban foglaltak megvalósításaTanács titkársági feladatainak ellátása Pályázatkezelés, értékelésTanács bizottságainak működtetése Szerződéskötés Végrehajtás ellenőrzése, monitoring továbbá:továbbá: Tervezés (felkészülés 2014-20-ra)Régiószervezés (régiós marketing, Projektfejlesztéskistérségek szerepe,stb.) DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben

4 Újszerű megyei területfejlesztés 2011. évi CLXXXIX. Törvény (önkormányzatok) 2011. évi CXCVIII. Törvény (területfejlesztés és rendezés) 3. A megye a területfejlesztés legfontosabb területi szintje 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. Eddigi területfejlesztési gyakorlat jelentősen átalakul 3. Központi területfejlesztési tervezési szakmai koordináció / támogatás / ellenőrzés Első lépés: megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) elkészítése

5 Kapcsolatban áll a megyei tervezés és az uniós forrásfelhasználás: A most kezdődő, a 2014 – 20-as időszak uniós (és hazai) fejlesztési forrásainak felhasználását illetően Nincs kapcsolatban a megyei tervezés és az uniós forrásfelhasználás: A jelenlegi, a 2007–13-as időszak uniós fejlesztési forrásainak felhasználását illetően Újszerű megyei területfejlesztés

6 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DDOP-2.1.1/A.B-12, DDOP-2.1.1/D-12) 2012. április 24. Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DDOP-2.1.2-12) 2012. június 19. Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése (DDOP-2.1.1/H-12) 2012. III. negyedév TDM szervezetek és turisztikai klaszterek fejlesztése (DDOP-2.1.3-12) 2012. III. negyedév DDOP turisztikai felhívások

7 Pályázók köre I. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok. 1. gazdasági társaságok (KSH 11, 21,) 2. szövetkezetek (KSH 124, 129) 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) II. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH 31, 32, 35, 36, 37) III. Non-profit szervezetek (KSH 52, 55 /egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik/, 56, 57, 59) Alapítványok, egyesületek, egyéni vállalkozók és egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben kettős könyvvitelt vezetnek! A pályázat benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. Attrakciók és szolgáltatások

8 Rendelkezésre álló forrás az elszámolható közkiadásokra (megítélt támogatás és a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege) rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben: Dél-Dunántúl (BKÜ nélkül): 3 300 MFt (200 MFt) Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetre: 1 500 MFt (400 MFt) (a kerékpáros turizmusra elkülönített indikatív összeg) Támogatás összege (nevesített) tevékenységenként eltérő!, főszabály szerint: - minimálisan 51 MFt - maximálisan 500 MFt Attrakciók és szolgáltatások

9 Támogatás mértéke a tevékenység és a pályázó személye függvényében eltérő!, főszabály szerint 50-100% regionális beruházási támogatási kategória hatálya alá eső tevékenységek esetében, amennyiben: - a pályázó egyéni-, mikro- és kisvállalkozás | 70% - a pályázó középvállalkozás | 60% - a pályázó nem KKV | 50% állami támogatásnak nem minősülő, továbbá kulturális célú támogatási kategória hatálya alá eső tevékenységek esetében (amennyiben a fejlesztés közcélú, kulturális célú): 95-100% általános képzési célú támogatás keretében – max. 60% de minimis támogatási kategória hatálya alá eső tevékenységek esetében: a főtevékenységgel egyező intenzitás Attrakciók és szolgáltatások

10 Támogatható tevékenységek: a lehetséges pályázók szerint kerültek meghatározásra (közszféra megkötése)! -történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása -természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése -turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése -kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése -meglévő gyógy- és termálfürdők, egészségturisztikai helyszínek fejlesztése -meglévő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése -természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése -Személyhajó-, vitorlás-, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények fejlesztése és kiépítése -vallási turizmus fejlesztése Attrakciók és szolgáltatások

11 Speciális előírások – területi korlátozások a)A fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein valósítható meg. b)A vallási turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatoknál a turisztikai magterületi korlátozást nem kell alkalmazni. c) Egy projektgazda ugyanazon településen csak egy projekt keretében részesülhet támogatásban. d) Fürdőfejlesztés az OES alapján nemzetközi, illetve országos, regionális jelentőségű helyszíneken.

12 Attrakciók és szolgáltatások Problémák, kerülendő „gyakorlatok”: - komplexitás hiánya, - „termékcsomagok” kapcsolódása erőltetett, - konzorciumi forma hátrányai, - domináló önkormányzati fejlesztések vs. gazdasági fenntarthatóság, - kevés új attrakció, inkább felújítások, - az attrakciók nem hoznak vendégéjszaka szám növekedést, - a fürdők fejlesztése nincs tekintettel az OES-ben és a DD-i termál- és gyógyfürdő fejlesztési stratégiában meghatározott javasolt fejlesztési irányokra, - közszféra pályázók esetén magas fajlagos költség az egy teremtett munkahelyre jutóan.

13 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Pályázók köre I. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek: 1.Jogi személyiségű vállalkozások (KSH 113, 114, 115, 121, 123, 129, 139) 2.Jogi személyiség nélküli vállalkozások (KSH 211, 212, 213, 226, 227, 229) Rendelkezésre álló forrás az elszámolható közkiadásokra (megítélt támogatás és a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege) rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben: 2 000 MFt

14 Támogatás összege minimum 25 MFt, maximum 500 MFt Támogatás mértéke - a pályázó mikro- és kisvállalkozás | 70% - a pályázó középvállalkozás | 60% - a pályázó nem KKV | 50% Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése

15 Támogatható tevékenységek - új vagy meglévő szálláshely kialakítása, fejlesztése - 239/2009. (X.20) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyek közül a fejlesztés eredményeképpen az alábbi kategóriájú szálláshely jön létre: - Szálloda 2, 3 és 4 csillagos - Panzió I. osztályú - Kemping 3 és 4 csillagos - Ifjúsági szálló C kategóriás (a la carte melegkonyha nem kötelező) - Üdülőház I. osztályú Speciális feltételek - területi megkötés nincs - min. 11 hónap nyitva tartás éves szinten – Balatonnál is kötelezően (kivéve kemping – 7 hónap) Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése

16 Problémák, kerülendő „gyakorlatok” - az elmúlt időszakban számos támogatott pályázat nem valósult meg, - meglévő kapacitások vs. új szálláshely fejlesztések, - az igények a minőségi fejlesztések irányába hatnak, - a piac elvárása a wellness szolgáltatások szempontjából ma már evidencia, ez nem ad önmagában többlet értéket => helyi beszállítói rendszerek felértékelődése, az egyedi arculat keresése - türelmetlen pályázók vs. csúszó szerződéskötések => beragadó források Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése

17 Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Pályázók köre 1.Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11 Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, 129 Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO 139 2. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21 Rendelkezésre álló forrás az elszámolható közkiadásokra (megítélt támogatás és a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege) rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben: 1 500 MFt

18 Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatás összege minimum 50 MFt, maximum 1 000 MFt Támogatás mértéke - a pályázó mikro- és kisvállalkozás | 70% - a pályázó középvállalkozás | 60% - a pályázó nem KKV | 50%

19 Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatható tevékenységek - „A” részcél: szállásférőhely-kapacitásbővítéssel (a kapacitásbővítés akár új szálláshely kialakításával akár meglévő szálláshely bővítésével megvalósulhat) egybekötött egészségügyi szolgáltatások fejlesztések, -„B” részcél: meglévő, működő szálláshelyek vagy attrakciók egészségügyi turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. - az alábbi kategóriájú szálláshely jön létre: - Szálloda 2, 3 és 4 csillagos - Panzió I. osztályú

20 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: E-mail: nfu@nfu.gov.hu Infovonal: 06 40 638-638 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség: E-mail: ropinfo@deldunantul.europinfo@deldunantul.eu Infovonal: 06 72 518-612 Információ, ügyfélszolgálat

21 Köszönöm a figyelmet! Bojcsev András Projekt menedzser Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. E-mail: bojcsev.andras@deldunantul.euojcsev.andras@deldunantul.eu


Letölteni ppt "A DDRFÜ szerepe a területfejlesztésben, a Dél-Dunántúli Operatív Program aktuális pályázatai 2012. Július 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések