Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormányzati informatika átalakítása és a fejlődési irányok HTE Kongresszus 2006. október 05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormányzati informatika átalakítása és a fejlődési irányok HTE Kongresszus 2006. október 05."— Előadás másolata:

1 A kormányzati informatika átalakítása és a fejlődési irányok HTE Kongresszus 2006. október 05.

2 Az Európai Unió fő célkitűzései i2010 „Az e-közigazgatás többé már nem csupán egy politikai játékszer, hanem a kormányzás alapvető eszköze az európai közigazgatások modernizációjának elősegítésére” (Vivian Reding, Információs Társadalomért és médiáért felelős EU biztos, 2006. április 25.) 3 fő célkitűzés a megfizethető, biztonságos, nagy sávszélességű kommunikációt, gazdag és változatos tartalmat és digitális szolgáltatásokat kínáló egységes európai információs tér a befogadó, minőségi közszolgáltatásokat nyújtó és az életminőséget előmozdító információs társadalom világszínvonalú kutatás és innováció az IKT területén, felzárkózás Európa vezető versenytársaihoz. A magyarországi elektronikus közszolgáltatások fejlesztései irányainak meghatározása az i2010 fő célkitűzéseinek figyelembe vételével történik

3 Az internet mint ügyintézési közeg 2005 nem használ rendszeresen internetet soha nem használt számítógépet

4 Elektronikusan elérhető szolgáltatások

5 Teljesen elektronizált szolgáltatások

6 Elektronikus közszolgáltatások kialakítása Magyarországon az állam-állampolgár viszonyrendszert szolgáltató szemléletűvé kell alakítani; állampolgárbaráttá, gyorsabbá, olcsóbbá kell váljon a közigazgatási szervezetek működése; „ügy-alapon”, ügyfélközpontú szemlélettel kell újraértelmezni az állam és önkormányzat közszolgálati feladatait, egyszerűsíteni, célszerűsíteni a jogi környezetet; Ahhoz, hogy az ügyfelek felé szolgáltatni lehessen, meg kell szervezni a belső folyamatokat, tudásbázist mindenki számára hozzáférés az alapvető információs közszolgáltatásokhoz, az elektronikus kommunikációs hálózathoz, a közhasznú információkhoz, e-ügyintézés; Fő szempontok:

7 Feltételek, források Feltétel: A stratégiai tervezés és monitoring megerősítése; A költségvetési források összerendezése; Az ágazatokon belüli rendszerek centralizálása és konszolidációja a párhuzamos fejlesztések elkerülése; A hagyományok helyett a célszerű megoldások megkeresése, bürokrácia csökkentése; Az általános informatikai kultúra szintjének jelentős emelése; Az EU források bekapcsolása. NFT II. Közigazgatás Korszerűsítése Operatív Program Ágazati és egyedi intézményi informatikai fejlesztések Közvetlen közösségi források „ppp” típusú együttműködések Alapelv: Az e-kormányzati beruházások elsősorban nem informatikai költségek, hanem igazgatási megtakarítások! A kormányzati átalakulás egyik fő hajtóereje az elektronikus működés kialakítása, és ezáltal a kormányzati hatékonyság növelése Központi informatikai fejlesztések

8 Fő célkitűzések és eszközök A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) általánossá tétele a belső működésben és az ügyfelekkel való kapcsolatban. A központi infrastruktúra, szolgáltatási portfolió és tudásbázis kihasználásával erősíteni a szabványosításban, egyszerűsítésben és megosztásban rejlő hatékonyságot. A szolgáltatásokat nem a szervezetrendszer igényei, hanem a felhasználók (állampolgárok, vállalkozások és civil szervezetek) szükségletei szerint kialakítani és ennek szemléletét elfogadtatni. Tartalmában és minőségében is erősíteni az informatikai támogatás útján elérhető szellemi kapacitást, a változás tervezéséhez, végrehajtásához, irányításához szükséges szakmai ismereteket és tevékenységeket. Egységes standardok kialakítása Forrásmenedzsment Központi rendszerekhez való kapcsolódás biztosítása Tudásmenedzsment Intézményrendszeri együttműködés koordinálása

9 Gyakorlati célok Az Elektronikus Közszolgáltatások Központja kialakítása során követendő célok: Költségmegtakarítás erőforrás- és kompetencia összevonással (tudáskoncentráció, az üzemeltetés létszámigényének csökkentése) központi üzemeltetéssel (az azonos funkciók és folyamatok összevonásával) párhuzamosan jelentkező költségek csökkentése Hatékony működés folyamatok és adatbázisok egységesítésével interoperabilitás megteremtésével Szolgáltató jelleg erősítése a többszereplős közigazgatási ügyintézés és ügyfél-tájékoztatás megvalósítása az átláthatóság biztosításával

10 Követelmények az átalakítás során gyorsabb, racionálisabb közigazgatási működés a közigazgatási IT beruházások igazgatási megtakarításokat eredményezzenek a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások visszaszorítása szolgáltató, ügyfélközpontú szemlélet, állampolgárbarát kialakítás a közszolgálati működés bürokratikus elemeinek csökkentése a jogi szabályozás egyszerűsítése, ágazati szintű harmonizálása, az adminisztrációs terhek csökkentése az e-demokrácia új formáinak kialakítása

11 Szervezeti specifikumok A közigazgatás háttérszervezeteinek többségétől eltérő sajátosságok: nem hagyományos ágazati kiszolgáló tevékenység – szorosan az összkormányzati tevékenységhez kapcsolódik; Jellemzően folyamatos üzem, a közigazgatás munkarendjétől eltérő szervezésben; bonyolult, többszintű szakmai feladatrendszer (számítógépek, helyi és nagykiterjedésű hálózatok, szoftverek, alkalmazások, igazgatási döntésekkel ötvözve) üzemeltetése folyamatos közigazgatási szakmai felügyeletet is igényel a központi rendszer kulcselemeinek, valamint a stratégiai alkalmazásoknak a felügyelete nem outsource-olható az új szolgáltatások, alkalmazások bevezetése folyamatos fejlesztést igényel, az ehhez kapcsolódó szakmai kompetenciával

12 Üzemeltetés központosítása A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, Kormányzati Portál, Ügyfélkapu, Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ) megerősítése, funkcióbővítése az összkormányzati szolgáltatások koncentrálása a az Elektronikus Közszolgáltatások Központjában függetlenül az ágazati hovatartozástól mind a belső háttérszolgáltatások mind az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások vonatkozásában egységes alkalmazások és archiválási rendszer fokozatos bevezetése közigazgatáson belüli egységes elektronikus iratkezelés, a közigazgatási címtár és levelező rendszer kialakítása A minisztériumok informatikai üzemeltetésének összevonása A technológia jelenlegi fejlettségi szintje lehetővé teszi üzemeltetési erőforrások felszabadítását műszaki és alkalmazási tudáskoncentrációt központi szoftvergazdálkodást alkatrész, segéd- és kellékanyag raktározási költségek csökkentését

13 Egységesítés Egységes informatikai fejlesztéspolitika, egységes rendszerek, alkalmazások használata a közigazgatáson belül szabványok alkalmazásának kötelezővé tétele szabályozás normativitásának erősítése közműszerű működés megvalósítása - interoperabilitás általános követelménnyé tétele egységes követelményrendszer az informatikai rendszerekre és az alkalmazásokra központi minőségbiztosítás informatikai biztonsági követelmények, megoldások egységesítése a közigazgatási folyamatok hátterét biztosító típus-alkalmazások elterjesztése (személyügy, pénzügy, iratkezelés, e-közbeszerzés) folyamatok és eljárási rendek egységesítése (átláthatóság) a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások megjelenésének felgyorsítása

14 Infrastruktúra – hálózatok egységesítése A redundancia felszámolása az informatikai és távközlési hálózatokban Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) Belügyi hálózat Okmányirodák hálózata Az EKG-tól függetlenül működő egyéb ágazati hálózatok IP-alapú adat- és hangintegráció A hálózatok közötti kapcsolatok, kölcsönös biztonság megteremtése EKG EDR Közháló NIIF (Hungarnet) hálózat A közigazgatáson kívüli, de állami feladatok hátterének biztosítása

15 A szervezetek fő feladatai KANYV - hatósági feladatok (igazgatási, okmányirodai ügyintézés I. fok) - központi adatbázisok (személyi adat- és lakcím, vállalkozói igazolványok, gépjármű stb.) üzemeltetése - okmányirodai informatikai rendszer üzemeltetése - XR rendszer fejlesztése üzemeltetése - választási informatikai feladatok TÁSZ - ágazati hírközlési stratégia elkészítése - rendvédelmi- és közigazgatási rádiós és informatikai hálózat üzemeltetése - rendvédelmi- és közig. rádiós- és informatikai hálózat fejlesztése - szervezetek távközlési szakmai tevékenységének felügyelete, ellenőrzése - EDR szakfelügyelet - hivatalok informatikai eszköz-ellátása - hálózatgazdai feladatok ellátása KFGH - frekvenciagazdálkodási politika kidolgozásában részvétel - hatósági feladatok (I. fok) - jogszabályok előkészítése - frekvencia-nyilvántartás - frekvenciahasználat ellenőrzése - rádiómérő- és rádiózavar elhárító szolgálat működtetése Ágazati informatikai üzemeltető szervezetek - informatikai/távközlési rendszer üzemeltetése - adatbázisok üzemeltetése - informatikai eszköz-ellátás - internetes megjelenítés informatikai támogatása Gazdálkodó szervezetek - Központi Elektronikus Szolgáltató rendszer és szolgáltatásainak üzemeltetése - informatikai biztonsági központ működtetése, - CERT-Hungary működtetése EKK - stratégiakészítés, politika kialakítás - szabályozás - közigazgatási informatika irányítása, felügyelete - koordináció (tárcaközi bizottságok működtetése) - központi fejlesztés - ágazati fejlesztések koordinációja - egyetértési jog gyakorlása KSZF - Központosított közbeszerzések rendszerének üzemeltetése - készletezés és ellátás - üzemeltetés

16 A megvalósítás anyagi bázisa belső szervezeti racionalizálás – párhuzamos funkciók összeolvasztása ellátandó feladatok felülvizsgálata – szükséges és elégséges állami beavatkozás központi költségvetés fejlesztési előirányzatai (fejlesztések összehangolásával elérhető megtakarítások) ágazati informatikai és távközlési források összevonása (központi üzemeltetés hatékonyságjavítása, illetve a technológia hatékonyságnövelő hatásának kiaknázása) Nemzeti Fejlesztési Terv - Operatív Programok (nagy projektek és kultúra fejlesztésének finanszírozása – KKOP, KMOP) egyes szolgáltatásokból befolyó bevételek (a díjakat az elektronikus megoldások elterjedését támogatóan, de a költségeket fedezően kell megállapítani)

17 Kiemelt feladatok az átállás időszakára Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek elektronikus megoldása Hozzáférés szélesítése, megbízhatóság javítása Szolgáltatások színvonalának, üzembiztosságának javítása A központi adatbázisok, hálózatok és az ágazati informatikai rendszerek konszolidációja, interoperabilitásának biztosítása Egységes központi ügyviteli (iratkezelési) rendszer bevezetése, az ügykövetés lehetőségét biztosító szolgáltatás Az összes adó- és járulékbevallás elektronizálása Az üzenetalapú rendszer kiterjesztése az elektronikus űrlappal kezelhető ügyekre Az EU által igényelt elektronikus pán-európai szolgáltatások megvalósítása

18 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ


Letölteni ppt "A kormányzati informatika átalakítása és a fejlődési irányok HTE Kongresszus 2006. október 05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések