Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve A vidékfejlesztés szempontjából releváns.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve A vidékfejlesztés szempontjából releváns."— Előadás másolata:

1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve A vidékfejlesztés szempontjából releváns konstrukciók

2 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Átfogó cél: Az aktivitás növelése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

3 A TIOP célrendszere, struktúrája Átfogó cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása Stratégiai prioritások Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

4 Az Operatív Programok 2007-2008-as pénzügyi előrehaladása és a 2009-2010-es pénzügyi keretek TÁMOP Mrd FT OP kereté nek %- ában OP teljes 7 éves pénzügyi kerete 970,6- 2007-2008-ban meghirdetett pályázati kiírások 42,74% 2007-2008-ban a Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek 21722% 2009-2010-es akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszegei 424,59243,8%TIOP Mrd FT OP keretén ek %- ában OP teljes 7 éves pénzügyi kerete 542,6- 2007-2008-ban meghirdetett pályázati kiírások 293,454% 2007-2008-ban a Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek 32,26% 2009-2010-es akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszegei 97,967518%

5 TÁMOP 1.4. 1. Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása Konstrukció célja: A hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése a nem állami szervezetek által nyújtott, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokon, hangsúlyosan munkaerő-közvetítésen keresztül. Konstrukció keretösszege: 2,0 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Civil szervezetek Támogatás min-max összege: 30-50 M Ft (100%) Támogatható tevékenységek röviden: A célcsoport bevonásához kapcsolódó szolgáltatások, Képzéshez szükséges szolgáltatások, pszicho-szociális szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások Munkaerő-közvetítés, az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) szolgáltatás A konstrukció indítása: 2009. június – 2009. augusztus

6 TÁMOP 1.4.3. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Konstrukció célja: Új típusú, innovatív foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, új szolgáltatások kifejlesztése, gyakorlati kipróbálása és értékelése kísérleti programok keretében, illetve a bevált modellek elterjesztése, a tapasztalatok átadása Konstrukció keretösszege: 3,2 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Foglalkoztatási célú non-profit szervezetek Támogatás min-max összege: 60-200 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Az innovatív projektek esetében a pályázati felhívásban - az újszerű megközelítések kidolgozásának lehetőségét biztosítva – a támogatható tevékenységek körét nem indokolt korlátozni. A konstrukció keretében minden olyan tevékenység támogatható, amit az uniós és a hazai szabályok lehetővé tesznek, és amelyek illeszkednek a konstrukció céljaihoz. Konstrukció indítása: 2009. II negyedév

7 TÁMOP 2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása Konstrukció célja: A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál. Konstrukció keretösszege: 7,2 Mrd Ft (3,5+3,7 Mrd Ft) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Normatív jellegű egyfordulós pályázat Konstrukció indítása: 2009 márciustól ill. 2010 márciustól a keret kimerüléséig

8 TÁMOP 2.1.3. A – B – C Kedvezményezettek köre: a) Mikro-, és kisvállalatok b) Közepes vállalatok c) Pólus akkreditációval rendelkező vállalkozások Támogatás min-max összege: 0,5-30 M Ft (75-90% mértékben) Támogatható tevékenységek röviden: szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás tevékenységi köreihez kapcsolódnak, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.), idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos képzés, a vállalkozás tevékenységével összefüggésben környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés. TÁMOP 2.1.3. D Kedvezményezettek köre: KKV-k Támogatás min-max összege: 5-50 M Ft (50%) Támogatható tevékenységek röviden: továbbképzés magas szintű informatikai fejlesztő tevékenységet végző szakemberek számára

9 TÁMOP 2.3.3. MKV FIX program Konstrukció célja: A mikro- és kisvállalkozások munkahelyteremtő és munkahelymegtartó szerepének növelése járulékkedvezménnyel. A konstrukció célja továbbá, hogy a versenyképesség, a termelékenység megőrzését és növelését komplex program keretében biztosítsa, és hozzájáruljon egyrészt a vállalkozások alkalmazkodóképességének, másrészt a munkaerő foglalkoztathatóságának javításával a pénzügyi válság foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak csökkentéséhez. Konstrukció keretösszege: 54,36 Mrd Ft (32,616 + 21,744 Mrd Ft) Kedvezményezettek köre: Mikro- és kisvállalkozások Támogatás min-max összege: 2,7-122,3 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: A mikro- vagy kisvállalkozás 30 napon belül igényli a járulékkedvezményt a külön jogszabályban meghatározott közvetítő szervezettől elektronikus úton (elektronikus adatlapkitöltő program alkalmazásával) benyújtott automatikus pályázattal, azt követően, hogy az állami foglalkoztatási szerv a közvetítő szervezetnek megküldi az igazolást az álláskereső tervezett foglalkoztatásáról. Az MKV FIX programban részt vevő munkavállalókat az APEH veszi nyilvántartásba a vállalkozó nyilatkozata alapján. Konstrukció indítása: 2009.01.01. – 2010.12.31.

10 TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák (közoktatási intézmények komplex fejlesztésének támogatása) Konstrukció célja: A konstrukció célja komplex közoktatási intézményfejlesztés támogatása, a kompetencia alapú, valamint az integrációt támogató oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű intézményi elterjesztése, a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése és megerősítése, a befogadó iskola gyakorlatának elterjesztése. Konstrukció keretösszege: 30 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak, minden közoktatási intézményükkel (feladatellátási hellyel) közösen. Támogatás min-max összege: 15-50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden -Kulcskompetenciafejlesztő tanulásszervezési eljárások, oktatási programok bevezetése; -Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata; -A pedagógusok felkészítése a fentiek intézményi implementációjára; -A HH és a SNI gyerekek, tanulók integrálását elősegítő programok alkalmazása; - Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival; -Pedagógus képzési modulprogramok és továbbképzési programok fejlesztése, akkreditációja Konstrukció indítása: 2009. január – 2010 december

11 TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepó expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Konstrukció célja: A minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése, a könyvtárak tanulási célú hozzáférhetőségének, a különböző olvasói csoportok igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztésen keresztül. Konstrukció keretösszege: 3,28 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek, valamint ezek konzorciumai Támogatás min-max összege: 10 - 250 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: a)Az oktatási tartalmak könnyebb, gyorsabb elérését lehetővé tévő országos könyvtári szolgáltatások rendszerének fejlesztése b)Különböző olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek Konstrukció indítása: 2009. október – 2011. december

12 TÁMOP 3.2.8. „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése 2. ütem Konstrukció célja: A kompetencia-fejlesztő közoktatás, az egész életen át tartó informális tanulás érdekében, újszerű múzeumpedagógiai megoldások, valamint a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása. Konstrukció keretösszege: 0,47 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Múzeumok, muzeális intézmények, fenntartók Támogatás min-max összege: 1-7 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Múzeumpedagógiai és –didaktikai mintaprojektek megvalósítása, ismertté tétele Kompetenciafejlesztő programcsomagok kialakítása, informális tanulási formák biztosítása. Gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló (pl. óvodai, általános- és középiskolai órák) múzeumpedagógiai projektek végrehajtása Kapcsolódó múzeumpedagógiai szolgáltatások, kiadványok, foglalkoztató anyagok támogatása Konstrukció indítása: 2010. I. negyedév

13 TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Konstrukció célja: Hátrányokkal küzdő gyermekek és fiatalok részére az oktatási rendszeren kívüli integrációs, prevenciós programok indítása, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, növelik az iskolai esélyeket és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést és erősítik a társadalmi részvételt. Konstrukció keretösszege: 2,5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelőzéssel foglalkozó szervezetek, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak. Támogatás min-max összege: 12-40 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységek Hálózatépítés, együttműködések erősítése Módszertani fejlesztések Preventív célú szabadidős programok Eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, táborozási feltételek biztosítása Konstrukció indítása: 2010. II. negyedév

14 TÁMOP 5.3.1. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai Konstrukció célja: Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi feladatot ellátó önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, önkormányzatok, Támogatás min-max összege: 20-80 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek; a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztása; az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében állapotfelmérés; diagnóziskészítés. szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, alapképzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás segítése, egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés, készségfejlesztés (pl. alapkészségek, kompetenciák, kognitív képességek, kommunikációs készségek fejlesztése Konstrukció indítása: 2010. II. negyedév

15 TIOP 1.1.1. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Konstrukció célja: A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Konstrukció keretösszege: 4,3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény Támogatás min-max összege: - (100% - központi közbeszerzés alapján) Támogatható tevékenységek röviden: Interaktív táblára épülő tantermi csomagok beszerzése a tantermek 40%-ába. Digitális palatábla rendszerek beszerzése. Sajátos nevelési igényűek oktatását támogató informatikai eszközök beszerzése. A kompetenciafejlesztést támogató, tanórán kívüli tevékenységet támogató informatikai eszközök beszerzése. Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

16 TIOP 1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése Konstrukció célja: A múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítéséhez, iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. Konstrukció keretösszege: 0,85 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Múzeumok, muzeális intézmények, fenntartók Támogatás min-max összege: 5-100 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés A komponens: „Oktató múzeum” B komponens: „Tanulmányi raktár és látványtár” C komponens: „Virtuális kiállítás” Konstrukció indítása: 2009. október – 2009. december

17 TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” 2. ütem Konstrukció célja: A közoktatás támogatása érdekében a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférésen keresztül Konstrukció keretösszege: 0,45 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, vagy ezek konzorciumai Támogatás min-max összege: 5 – 200 Mrd Ft Támogatható tevékenységek röviden: az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése; Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Konstrukció indítása: 2009. július – 2009. október

18 TIOP 3.4.2 Bentlakásos intézmények korszerűsítése Konstrukció célja: A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. A felújításra, modernizációra szoruló szolgáltatások infrastruktúrájának korszerűsítése, a fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, idős emberek, gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézményben élő gyerekek, fiatalok intézményei esetében. Konstrukció keretösszege: 6,8925 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartók Támogatás min-max összege: 20-200 M Ft (94%) Támogatható tevékenységek röviden: Építés, átalakítás, felújítás, bővítés, energiatakarékossá tétel Eszközbeszerzések (csak a korszerűsítéshez kapcsolódóan) Az érintett ellátottak, illetve lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; Szakmai továbbképzés a munkatársak számára; A változást kísérő, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok megvalósítása Konstrukció indítása: 2009. szeptember – 2010. december

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pintér Balázs Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programiroda E-mail: balazs.pinter@nfu.gov.hubalazs.pinter@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve A vidékfejlesztés szempontjából releváns."

Hasonló előadás


Google Hirdetések